JADUAL SPESIFIKASI LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN GAGNE TAJUK: IKAN HIASAN Langkah pengajaran Gagne 1.

Tarik perhatian murid terhadap pembelajaran yang disampaikan
Guru: Guru menarik perhatian pelajar dengan menayang video. Guru menayangkan video jenis-jenis ikan. Murid: Murid perlu menonton dan memberi pandangan terhadap video itu. Teori pembelajaran sosial dan sosial kognitif telah digunakan dalam langkah pengajaran ini. Menurut Albert Bandura (1925), manusia secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian. Guru menayangkan video dan minta pelajar Pendekatan tematik telah digunakan dalam langkah ini. Guru telah menentukan tema pengajaran sebagai ikan hiasan. Tema ini juga akan dapat menarik perhatian pelajar dengan melihat pelbagai jenis ikan yang berbeza bentuk dan berwarna- warni. Strategi berasaskan sumber atau bahan telah digunakan dalam langkah pengajaran ini. Guru menggunakan bahan komputer, iaitu video untuk menarik perhatian pelajar. Video yang disediakan adalah video mengenai jenis-jenis ikan. Pelbagai jenis ikan Kaedah atau teknikbercerita telah digunakan. Kandungan pelajaran juga telah diceritakan dalam video yang telah sediakan.

Aktiviti P&P

Teori/Model

Pendekatan

Strategi

Kaedah/Teknik

memerhatikannya. akan ditayangkan melalui video dalam kelas. . Pelajar pula perlu mendengar sahaja. Secara umumnya. Guru memaparkan powerpoint yang telah disediakan dahulu dan menerangkan objektif pengajaran satu demi satu. Murid: Murid perlu memahami objektif pengajaran Model pembelajaran masteridigunakan dalam langkah pengajaran ini. Guru memaklumkan Strategi pemusatan gurudigunakan dalam langkah pengajaran ini. jenis pendekatan induktif digunakan bergantung pada hasil pembelajaran yang diinginkan. Memaklumkan murid tentang objektif pelajaran Guru: Guru menggunakan powerpoint untuk menerangkan objektif pelajaran kepada pelajar. Pelajar akan memerhatikan video yang ditayangkan dan akan menumpukan perhatian serta belajar melalui pemerhatian. 2. Kaedah dan teknikkuliah telahdigunakan. Guru memberi kuliah kepada pelajar tentang objektif pelajaran dan akan menerangkan kepada mereka. Pembelajaran ini direka bentuk bagi memastikan semua pelajar mencapai objektif pelajaran dan membolehkan masa yang mencukupi untuk Pendekatan induktif telah digunakan dalam langkah pengajaran ini.

guru memaklumkan pelajar tentang objektif pelajaran supaya mereka dapat mencapainya. bermula dengan mengaitkan Pendekatan induktif digunakan dalam langkah pengajaran ini. Untuk menekankan pembelajaran bermakna berlaku. 3. .setiap pelajar mencapainya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing dalam strategi ini. Meransang ingatan kembali Guru: Guru memanggil beberapa pelajar keluar dan memberi mereka setiap orang satu sampul surat serta memanggil mereka membuka sendiri. Ausubel menekankan penyampaian pengajaran guru dibuat secara terancang. Apabila mereka melihat gambar ikan di dalamnya.M. iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Strategi pemusatan pelajar telah digunakan. Guru menanya soalan dan membekalkan contoh kepada pelajar supaya mereka berfikir kreatif dan kritis Kaedah atau teknik perbincangan telah digunakan. Guru membincangkan jenis dan ciri-ciri ikan dengan pelajar di dalam kelas. guru memanggil mereka Teori kognitif telah digunakan dalam langkah ini. (J. objektif pelajaran kepada pelajar adalah supaya mereka dapat mengetahui hasil pembelajaran mereka. Pendekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum. Oleh itu.

Guru akan mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar dengan jenis ikan yang pernah mereka makan atau membela. Guru membantu pelajar menguasai konsep berasaskan contoh. guru menanya pula pernahkan mereka membela ikan. Seterusnya. untuk menguasai konsep sendiri. Kemudian guru menanya pelajar ikan di dalam gambar yang terdapat di dalam sampul surat itu pernahkan mereka belai atau makan. guru menjelaskan ikan dalam gambar itu pengetahuan sedia ada dan disusun secara berperingkatperingkat. Guru menanya pelajar pernahkah makan ikan. pernahkah menengok ikan itu.menunjukkan gambar itu dan menanya pelajar. guru bersama pelajar membentuk kesimpulan umum. Selepas itu. Berdasarkan contoh yang dikemukakan. . 1960). Gibson. Kierzek dan W.

menggunakan power ciri ikan. Guru juga akan memberi ilmu kepada para pelajar. Pemusatan Guru Guru akan menyediakan maklumat yang perlu diajar.ialah ikan hiasan dan mengenalkan tajuk pengajaran.Kemukakan Kandungan Guru: Guru menjelaskan ciri-ciri ikan dengan Teori Kognitif Murid akan berfikir dan memahami ciri- Pendekatan Deduktif Guru akan menerangkan konsep dan contoh kepada pelajar. Pelajar bebas untuk menanyakan dan menanya seberapa banyak soalan. proses mental akan berlaku secara aktif. Pelajar akan berfikir secara kreatif untuk memahami ciri-ciri dan menginatinya. Guru akan memberitahu nama ikan. Murid: Murid perlu meransangkan pengetahuan sedia ada 4. Selepas itu. . Murid juga boleh menanyakan soalan sekiranya terdapat maklumat yang tidak faham. Dengan point. Murid: Murid mendengar maklumat yang disampaikan oleh guru. Sumbang saran Pelajar boleh menanyakan guru sekirannya terdapat soalan yang tidak memahami. guru akan memberitahu contoh-contoh ciri ikan tersebut. ini.

. Pelajar juga bersama-sama membincang tentang ciri-ciri ikan. Membimbing pembelajaran Guru: Guru akan menyediakan aktiviti pertandingan “puzzle”. Murid: Murid akan membuat “puzzle” yang disediakan oleh guru dalam kumpulan. Pelajar akan belajar antara satu sama lain dengan membentuk gambar ikan dan menjelaskan ciri-ciri ikan. Pada akhir pembentangan pelajar. pelajar akan Teori Sosial Teori ini berlaku apabila pelajar bersama-sama untuk menyiapkan “puzzle”. Pelajar juga dapat menguasai kemahiran berkomunikasi secara langsung. Pelajar akan meningkatkan pemikiran dan memahami kandungan. Dengan membahagikan murid kepada lima kumpulan dan memberikan satu kumpulan untuk membuat satu puzzle. Pemusatan Pelajar Pelajar akan aktif dalam mempelajari Perbincangan Pelajar akan membincang dalam kumpulan untuk bersama-sama menyiapkan “puzzle”. aktiviti pertandingan melalui aktiviti dalam kumpulan. Ia juga merangsang penglibatan dan membantu pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses pemikiran. guru akan menjelaskan ciri-ciri ikan lagi. Malah. Pelajar juga akan membantu antara satu sama lain dalam menyiapkan tugasan. guru akan membantu pelajar untuk membuat kesimpulan bagi ciri-ciri ikan. Pada akhir. Pelajar melibatkan diri secara keseluruhan dalam aktiviti. guru hanya menjadi fasilitator. Selepas itu. Pendekatan Induktif Guru akan memberi “puzzle” kepada pelajar dan pelajar akan membentangkan ciri-ciri ikan mengikut gambar dalam “puzzle”.5.

Contohnya. mereka boleh menggunakan jawapan tersebut kepada murid secara dilaksanakan kumpulan. murid boleh mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baru. Mengikut teori ini. hukuman latihan menegaskan bahawa manusia belajar melalui . 6. Soalan tersebut haruslah dijawab secara individu agar guru dapat mengesahkan bahawa setiap pelajar meguasai pengetahuan yang iaitu Teori Pelaziman Operan E. Thorndike (1874-1949).membincang ciri ikan dalam kumpulan dan membentang. murid diberikan latihan mengenai ciri-ciri istimewa ikan hiasan agar mereka dapat menguasai Sumbangsaran Aktiviti yang dilaksanakan adalah berasaskan kumpulan. Contohnya. guru telah memberi kuasa kepada murid-murid untuk mengendalikan tugas serta menggalakkan pembinaan Strategi berasaskan tugasan atau aktiviti Aktiviti yang diberikan guru akan memberikan peluang kepada pelajar untuk melatih atau mengaplikasi apaapa yang dipelajari.L. Contohnya. Prinsip kedua telah digunakan iaitu hukum latihan. dalam aktiviti ini. Setelah adalah mengikut semua murid berjaya teori behaviorisme menyelesaikan latihan tersebut.Melaksanakan perlakuan Guru: Guru memberi latihan bertulis Teori behaviorisme Aktiviti yang Pendekatan Integratif Aktiviti ini berlandaskan pendekatan integratif iaitu tumpuan diberikan kepada strategi pemusatan murid. Dalam aktiviti ini . apabila mereka dapat menjawab soalan A. guru memberikan soalan-kepada murid.

. murid akan berkerjasama antara satu sama lain untuk menggeluarkan idea atau jawapan. Contohnya. hubungan. guru guru memberi soalan dalam kumpulan. Dengan untuk mencari jawapan untuk soalan seterusnya. Murid: Murid menjawab soalan 1 dalam kumpulan manakala soalan 2 pula secara individu. Contohnya. Guru mengulangi latihan ini bagi memanjangkan jangka masa penyimpanan pengetahuan murid. semasa kaedah ini. pandangan. Semua murid berpeluang untuk berkongsi idea. guru memberikan soalan atau latihan sebelum mengajar topik yang baru. semasa menjawab proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan atau tidak dibuat lagi. Murid juga berpeluang untuk kerja pasukan. boleh memantau kemajuan dan menyediakan bantuan jika perlu. Murid diberikan peluang untuk melatih dan mengaplikasikan kemahirankemahiran baru dalam situasi yang berbeza. pengalaman dan pengetahuan baru. topik tersebut sebelum memulakan topik yang baru. Contohnya. Untuk menjamin kelangsungan pembelajaran latihan dalam pelbagai bentuk hendaklah dibuat dengan kerap.betul.

murid akan dapat meningkatkan kemahiran interaksi manakala semasa menjawab soalan secara individu mereka dapat meningkatkan kemahiran berfikir. Pemusatan murid Strategi yang digunakan ialah strategi berpusatkan murid. Guru yang menggunakan pendekatan eklektif akan meminjam idea daripada pelbagai jenis kaedah mengajar. setelah murid memilih ikan dari kotak tersebut. Perbincangan Guru menggunakan kaedah perbincangan. Dalam aktiviti ini.soalan secara berkumpulan. Guru menyuruh murid Teori Behaviorisme Aktiviti yang dilaksanakan berasakan kepada teori behaviorisme. Dalam aktiviti ini. 7. Guru memberikan aktiviti yang berkait dengan hasil pembelajaran kepada pelajar dan Elektif Aktiviti ini berasaskan kepada pendekatan elektif. Guru menyediakan satu permainan di mana murid melibatkan diri mereka secara aktif dalam kelas. guru akan bertanya kepada murid yang lain bahawa . Memberikan maklum balas tentang prestasi Guru: Guru memberi latihan kepada murid dalam bentuk permainan iaitu menggunakan kotak dan dalam kotak tersebut guru mengisi gambargambar ikan.

minat dan kekuatan muri-murid mereka. kemudian mengubahsuai idea-idea ini supaya selaras dengan kebolehan kognitif. gaya pembelajaran. guru akan tunjuk ajar kepada murid tersebut. Contohnya dalam aktiviti ini. Kaedah memainkan peranan perbincangan ini sebagai pembimbing. guru memberi peneguhan positif bagi murid tersebut agar murid berasa yakin dan berusaha untuk mencuba solan yang seterusnya. . akan membantu murid untuk mengenal pasti jawapan yang betul manakala bagi guru dapat mengesahkan tahap setiap anak muridnya. Jika salah. guru hanya merekabentuk aktivti-aktiviti di mana murid dapat belajar sesama mereka. Di sini wujudlah sesi perbincangan antara murid dan guru.untuk mengambil satu gambar ikan dari kotak tersebut dan murid harus bagitahu nama dan ciri-ciri ikan yang mereka ambil itu. guru menggunakan kaedah permainan dan telah mengubahsuainya selaras dengan minat pelajar dan gaya pembelajaran yang hendak diajar kepada anak muridnya. Guru memberi maklum balas positif iaitu bagi murid yang berjaya menjawab soalan guru akan memuji murid tersebut manakala bagi murid yang tidak berjaya pula guru akan memberi semangat kepada murid tersebut supaya murid itu tidak berputus asa untuk mencuba setelah murid tersebut berjaya menjawab soalan tersebut. serta memperoleh pengalaman pembelajaran berbentuk arah kendiri dan inisiatif kendiri. Guru hanya jawapan yang diberikan oleh murid tersebut adalah betul atau salah.

murid . guru akan memberi Pendekatan induktif telah digunakan dengan dimulakan daripada spesifik kepada umum.soalan yang lain. Oleh itu. Misalnya. Contonya soalan diberi ialah murid memilih nama jenis ikan yang betul selepas membaca ciri-ciri Strategi berasaskan aktiviti digunakan dengan murid menjawab soalan melalui lembaran kertas yang diberi. terdapat Teori behaviorisme digunakan kerana ujian akan memberi ruang untuk peneguhan kepada murid-murid. Menilai perlakuan dan prestasi Guru: Guru menyediakan ujian dengan memberi lembaran kerja kepada muridmurid untuk menilai penguasaan pengetahuan yang diajar. Murid: Murid memilih satu gambar ikan dari kotak tersebut dan mereka berusaha untuk menjawab nama ikan dan ciriciri istimewa ikan tersebut. Guru memberi perhatian terhadap aktiviti yang boleh menuju pencapaian Penyelesaian masalah digunakan dengan guru memberi ujian dan memberi arahan yang jelas bahawa murid perlu menjawab semua soalan yang disenaraikan. Dalam lembaran kerja tersebut. murid mendapat markah yang tinggi. 8.

Markah murid ditanyai untuk mengenalpasti prestasi muridmurid. perkaitan supaya dapat membuat generalisasi. Misalnya. . ikan yang disenaraikan. Murid: Murid akan menjawab soalan ujian secara individu. Selepas ujian ditamat. ujian yang dijalankan berfokus kepada penguasaan dan pemahaman perlu mencari jawapan dengan mengenal pasti soalan yang ditanyai dan mensistesis data terhadap topik nama untuk membuat dan ciri-ciri ikan. guru akan memberi galakkan kepada murid yang mendapat markah yang rendah dalam ujian supaya mereka boleh berusaha lagi. peneguhan positif seperti pujian atau ganjaran. Dengan ini.soalan berkaitan dengan nama jenis ikan dan ciri-cirinya. Peneguhan tersebut dapat menambahkan pemahaman murid terhadap topik yang diajar dan juga memberi motivasi kepada semua murid untuk belajar. matlamat topik yang diajar. mereka akan meneroka dan menjawab soalan berdasarkan penguasaan ilmu mereka terhadap apa yang dipelajari tadi. guru dan murid akan menyemak jawapan bersama-sama. Manakala. Guru tidak akan memberi bimbingan kepada murid semasa ujian dijalankan.

Meransang ingatan dan pemindahan pembelajaran Guru: Guru akan memberi latihan tambahan secara kumpulan untuk Model sosial diaplikasikan kerana ia mementingkan unsur interaksi Pendekatan eklektik telah digunakan. Selepas menjawab soalan. 9.Misalnya. murid akan bertukar kertas jawapan dengan rakan sebelah untuk menyemak. Guru boleh memilih dan menggunakan Strategi pemusatan murid telah digunakan dengan murid digalakkan Perbincangan digunakan dengan murid membincang secara kumpulan untuk mendapatkan . murid memadankan gambar ikan dengan nama jenis ikan dan memilih jawapan yang betul dalam soalan ciri-ciri ikan.

pemindahan pembelajaran akan berlaku selepas perbincangan. Misalnya. Misalnya. . Pengajaran koperatif juga digunakan dalam model sosial. berupaya menyelesaikan Murid: Murid perlu berbincang dengan ahli kumpulannya masalah dengan pengetahuan yang baru dikuasai.menambahbaik pemahaman murid. perbincangan. melibatkan diri secara aktif dalam perbincangan kumpulan. berkongsi idea antara satu sama lain untuk dapat menambaikan pemahamannya kerana mereka pendekatan induktif dan deduktif untuk mengajar. Komunikasi dan jawapan yang betul. Proses ini akan memastikan murid dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari dan sosial murid-murid untuk menyempurnakan tugasan. Guru akan menyuruh murid berbincang dan melengkapkan jawapan. semua ahli memberi pandangan pandangan seperti jenis ikan yang sukai. Justeru. interaksi antara guru Setelah dan murid adalah dua hala. ciri-ciri ikan dan namanya. Guru memberi satu gambar akuarium yang mengandungi banyak ikan dan latihan. Guru menggunakan kreativiti sendiri dan tidak terikat kepada mana-mana pendekatan (induktif/ deduktif) yang khusus kerana guru mengajar murid mengikut kemampuan dan kebolehan murid. perbincangan dapat meransang ingatan dan meningkatkan pemahaman tentang topik ikan. mereka berinteraksi. manakala guru sebagai fasilitor untuk memberi bimbingan. mengaplikasikannya. mereka akan mendapatkan idea dan berlaku retrievel maklumat yang baru dikuasai. Justeru.

murid menggunting keluar ikan yang dikehendaki dan melekatkan dalam lembaran kerja. .dan memilih jenis ikan yang sukai. Mereka juga perlu menulis nama dan ciri-cirinya ikan tersebut. Selepas itu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful