You are on page 1of 1

Muzik gerakan bermain memandu kereta lakonan keselamatan jalan raya atau bermain permainan lalu lintas nyanyian

ian dan pergerakan

Penggabungjalinan Dalam Pendekatan Bertema Kereta


Pendidikan jasmani permainan kereta sorong lawatan bermain permainan lalu lintas

Seni membina kereta daripada bahan terbuang melukis dan mewarna kereta saya atau kolaj kereta saya

Sains memerhati bahagian-bahagian kereta melabel bahagian kereta