You are on page 1of 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

MTE 3112 AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK

NAMA PELAJAR ANGKA GILIRAN NO. KAD PENGENALAN KUMPULAN / UNIT KOD DAN MATA PELAJARAN NAMA PENSYARAH KURDSUS TARIKH SERAHAN

: CHONG HUI WEN : 2011271340069 : 910811-13-6036 : T3MT3 PISMP AMBILAN JAN 2011 : MTE 3112 AMALAN PENTAKSIRAN DALAM MATEMATIK : EN. SOO KAM FAN : 19 OGOS 2013