You are on page 1of 20

JA UIM

Michelangelo

Filozofija uenja

ovjeka ne moe nita nauiti. Moe mu samo pomoi da otkrije znanje.


Galileo

Graevinski fakultet Osijek


k.god. 2011/12

Ksenija ulo Ivana andrk Nuki

Menadment

to je to?
Kako postati uspjean menader?
to rade graevinski menaderi? I kako trebaju raditi!
Kako zaraditi najvie?

Kako izabrati i zadrati najbolje radnike?


Kako proizvesti kvalitetno?

Kako se nositi s konkurencijom?


Kako postati i ostati emocionalno inteligentan?

Znanost o businessu !!!

Cilj?
Upoznati studente s osnovnim zakonitostima
poslovanja s pozicije menadera

Osposobiti budue graevinske dipl. inenjere za aktivno i uspjeno sudjelovanje u menadmentu graevinskih organizacija

? Cilj
MENADMENT

ORGANIZACIJSKA KULTURA TROKOVI HRM TIMSKI RAD RJEAVANJE PROBLEMA

POSLOVNI USPJEH

PREGOVORI UPRAVLJANJE PROMJENAMA

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA
METODE PROCJENE ULAGANJA

Uloga predavaa

Stvaranje efikasnog tima


O znaaju dijaloga u poslu O emocionalnoj inteligenciji Rjeavanje problema Upravljanje promjenama

Timska vjeba
Investicijski program

Business plan
Team building

Program ?

Kako e se izvoditi nastava i ispit?


I.

Predavanja

II.
III.

Studentske prezentacije
Samostalan i timski rad studenata

IV.
V.

Kolokviji
Ispit

Nita bez timskog rada

Na predavanjima ne zabuavajte, budite aktivni!

Nervozu i ljutnju ostavite pred vratima

Mogue teme seminarskih radova


1. 2. 3. 4. 5.

Poslovni plan Mobing Emocionalna inteligencija Asertivnost Odnosi s javnou

6.

Reklamiranje

7. 8.
9.

E-business Poslovno odluivanje


Studije utjecaja na okoli

10. Hrvatsko poduzetnitvo 11. Umijee pregovaranja 12. ena - menader 13. Voenje sastanaka

14. Team building

15. Branding 16. Odnosi s javnou


17. Ulaganje u ljude 18. Kako sastaviti pobjedniki tim 19. Voenje i vodstvo 20. Delegiranje zadataka 21.

Literatura!
Predavanja ulo, K. (2010) Ekonomika investicijskih projekata, Osijek Separati s predavanja Medani, B. (1997) Management u graevinarstvu, Osijek Anii, D., ulo, K. (2003) Graevinski inenjeri na putu u Europu, Osijek. Web stranice vezane uz odreena podruja koja se obrauju

Kontakt!

kculo@gfos.hr isandrknukic@gfos.hr
031/540-085; 031/540-070 091/224-0711

Vaa pitanja, prijedlozi, miljenja ?

(sve je dobro dolo)

HVALA NA POZORNOSTI

THE END