You are on page 1of 2

COMPRENSI 1.- Llig cada frase i fes a continuaci el que diu.

Ala la m dreta. Tanca la m dreta. Toca la taula amb cada dit de la m esquerra. Posa la m dreta damunt del cap. Ara la posa-la damunt de la cadira. bri la llibreta. Agafa un paper. Escriu el nmero 78 en el paper. Mira cap a darrere. Diel nom d'una cosa que hi ha darrere meu. Mira a la dreta. Tanca els ulls. Bufa amb fora. Dona'm la m

2.- Llig cada frase i fes desprs el que diu.

Faig un cercle roig en un full. Agafe la tisora. Talle el cercle roig per la mitat. Toque l'ungla del dit polze de la m esquerra. Aplaudisc tres vegades. Em tape la boca amb la m dreta. Amb el colze dret toque el sl. Pose el cap damunt de la cadira. Junte les dos mans desprs de tocar-me una orella. Amb els ulls tancats em toque la punta del nas. Dic que s amb el cap, i desprs dic que no amb la m dreta. Conte de l'1 al 15 en veu alta, i desprs del 5 al 10 en veu baixa.