You are on page 1of 8

AFISARE REZULTATE, Format>Result

a := 1000.2468 a = 1 10
3

stiintific, cu 3 zecimale, zerouri afisate, cu exponent de forma E+003 general, exp. 4 ingineresc, cu 2 zecimale, zerouri afisate, cu exponent de forma E+003 decimal, 6 zecimale, cu zerouri afisate

a = 1000.247 a = 1.00E+003 a = 1000.246800

VARIABILE DOMENIU
x := 0 , 0.5.. 4 x=
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

var_dom := val_init,val_urmat .. val_fin

.. = <;>

VARIABILE INDICE
k := 2 .. 6

valorile sunt numere naturale consecutive

var_dom

var_indice

:= expresie

k := 1 .. 5

x :=
k

indice = <[>

4.2 3.1 2 10 8.5

Operatii cu variabile domeniu

xk = 23.8
k

( xk)
k

= 203.5

suma = shift + <4> putere = shift + <6>

r :=
k

x
k

x + 0.5

rk = 0.923
k

produs = shift + <3>

t := 1 , 1.1.. 1.3

sin ( t ) =
0.841 0.891 0.932 0.964

sin(1)

sin(1.3)

MATRICI, Insert>Matrix

matrice = ctrl + <m>

contine valori numerice si expresii matematice

1 2 3 A := 2 3 1 3 1 2

i := 0 .. 3
j := 0 .. 3 X
i, j

:= i +

j 2

X=

a :=
1 2

1 1 3

2 2 4

Insert > Component > Imput Table


a=

1 2 3 4

contine numai valori numerice

Operatii cu vectori si matrici - extragerea unui element dintr-un tablou


a a
0, 0 1, 0

= =

a a

0, 1 1, 1

= =1

- extragerea unei coloane

1 1 a = 3

- inmultire cu scalar si aduanare cu un vector 13 33


v := 3 50 w := 6 + 2i 82 33 w = 6 2i 82

72 3v + w = 15 + 2i 232

- negativare

- transpunere - produs scalar

v = ( 13 3 50 ) v w = 4.547 10 + 6i
3

- produs vectorial

54 100i v w = 584 21 + 26i


w = 88.617

- determinantul unui vector

detereminant = shift + <\>

Functii predefinite pentru vectori si matrici

1 7 1 M := 5 8 2 6 9 3
- unirea tablourilor

1 2 A := 3 7 1 2

1 2 B := 3 7 4 9

augment(A,B,C,...)=

plaseaza tablourile A, B, C, ... de la stanga la dreapta

1 7 1 1 2 augment ( M , A ) = 5 8 2 3 7 6 9 3 1 2
stack(A,B,C,...)= plaseaza tablourile A, B, C, ... de la stanga la dreapta

- extragere subtablou

1 3 1 stack ( A , B) = 1 3 4

2 7 2

7 9
2

submatrix(A,ir, jr,ic, jc)=


1 2 A := 3 4

extrage din matricea A randurile de la ir la jr si coloanele de la ic la jc

ORIGIN 1

5 9 13 6 10 14 7 11 15 8 12 16

submatrix( A , 3 , 4 , 2 , 3) = submatrix( A , 3 , 4 , 3 , 2) =

7 11 8 12 11 7 12 8

submatrix( A , 4 , 3 , 3 , 2) = x := 5 , 5.1.. 5 y := 5 , 5.1.. 5 F( x, y ) := sin ( x) 2 + cos ( x) 2

12 8 11 7

UNITATI DE MASURA
1. Sa se calculeze inaltimea unei coloane de lichid cu densitatea relativa de 1,23 care exercita o presiune de 0,31 atmosfere. Sa se exprime aceasta valoare in metri, picioare, inch si mile Sa se calculeze diferenta de presiune in pound / inch patrat si torr p := 0.31 atm p := p p0 * := d a h := p g h = 8.544ft p = 4.556psi h = 102.522 in p = 235.6torr h = 1.618 10 mi
3

a := 1000

kg m
3

d := 1.23

p0 := 0 atm *

h = 2.604m p = 0.31atm

2. Sa se calculeze diametrul unei conducte prin care trece un debit maxim de 0,2 l/s, stiind ca pierderea de presiune pe conducta este de 0,118 atmosfere, lungimea conductei
3 , iar vascozitatea cinematica este de 100000 milimetri, densitatea fluidului este 1 gram/cm

are valoarea 0,000001 2 m /s Coieficientul Reynolds se calculeaza cu formula Re := 1.43 Sa se exprime rezultatul in cemtrimetri debitul maxim al apei: pierderea de presiune pe conducta: lungimea conductei: densitatea apei: Mv := 2 10
1

128 p Mv 3 3 5 L

0.208

L s *

p := 0.118atm L := 100000 mm := 1000000 m s


4 2

gm m
3

vascozitetea cinematica:

:= 10

128 p Mv 3 Re := 1.43 3 5 L
D := 4 Mv Re
3

0.208

Re = 1.055 10

D = 0.244cm

MATRICI SI VECTORI Extragere element dintr-o matrice A :=

1 2 3 4

a := A

0, 0

a=1

b := A

1, 1

b=4

Extragere coloana dintr-o matrice 1 c := A c=

2 4 1 2
e := cols ( A ) f := rows( A ) g := length ( c) i := max (A) j := min( A ) k := mean( A ) l := gmean( A ) e=2 f=2 g=2 h=5 i=4 j=1 k = 2.5 l = 2.213

Extragere rand dintr-o matrice d := A

( T) 0

d=

Dimensiunile unui tablou: - numar de coloane - numar de randuri - numar de elemente dintr-un vectror

- suma elementelor pe diagonala principala h := tr( A ) - elementul maxim al unui tablou - elementul minim al unui tablou - media aritmetica a unui tablou - media geometrica a unui tablou
FUNCTII SI GRAFICE IN MATHCAD 1. Sa se tabeleze functia f(x) pt. x [2, 10] cu pasul 2. x := 2 , 4 .. 10 f ( x) := x 1
2

2. Sa se calculeze functia g(x), definita cu elementele unui vector g ( x) := 8 x + 10 x + 7 x + 6 x + 11 x + 9 x


0 1 2 3 4 5

x := ( 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1) 3. Functii predefinite functia IF


3 -1 pt x<-1 Sa se calculeze valoriel functiei z definita de expresiile: - 2x

x 2 +1 pt -1<=x<1 x pt x>=1 x := 3 .. 3 z( x) := if x < 1 , 2 x 1 , if x < 1 , x + 1 , x

))

2 +1 pt x luand valori in intervalul [-2, 1] cu pasul 0.1 4. Sa se reprezinte grafic f(x)=x

x := 2 , 1.9.. 2

f ( x) := x + 1

5. Sa se reprexinte grafic functia g(x)=f(x) daca f(x)>0 si g(x)=0 in caz contrar g ( x) := if( f ( x) > 0 , f ( x) , 0) 5. Sa se reprexinte grafic functia h(x)=f(x) daca x>1 sau x<-1 si h(x)=-f(x) in caz contrar h ( x) := if[ ( x < 1) ( x > 1) , f ( x) , f ( x) ]
2 -cos( x), pt x cuprins in intervalul (0, 2) 6. Sa se rezolve ecuatia x

a)

x := 0 , 0.5.. 2
4 0.4

2 0 2

cos ( x)

cos ( x) 0.2

0 0 1 x 2

0.3 0.33 0.37 0.4 0.43 0.47 0.5 x, x

x := 0.4

root x cos ( x) , x = 0.438

(2

EXERCITII 1. Se da functia f(x)=|x-1|*sqrt(x), definita pe intervalul [-2, 1.99]. Sa se execute operatiile pregatitoare in ordinea lor logica, optiunile de meniu si butoanele ce trebuie actionate astfel incat functia data sa fie reprezentata intr-un grafic in coordonate carteziene cu urmatoarele precizari: - pasul intervalelor domeniului va fi delta_x=0.001; -in diagrama sa apara caroiaj dupa ambele axe; -grosimea liniei de trasare a graficului sa fie de 2 pixeli, culoare albastru deschis; -scarile de reprezentare dupa x si y sa fie egale;
2 1.5 f ( x) 1 0.5 0

0.5

1 x

1.5

2. Sa se reprezinte grafic functiile: - f(x) = 3x 3-x pt x luand valori in intervalul [-2,2], cu pasul de 0,01
10

f ( x)

10

0 x

2 - g(x,y) = ln(0,01 + x2 +yy:= )pt x,y 50.. 50 [-50,50]

3. Sa se rezolve ecuatiile: - x4 2x3 x + 2 = 0 - x3 + 3x + 2 = 0 - sin x +2x -1 = 0


g