Willemstad, **-**-2013 Geachte heer Whiteman, Middels deze brief vragen wij uw aandacht voor de grote vervuilingsproblematiek op ons

mooie Curaҫao. Mensen gooien hun lege verpakkingen uit het autoraam, laten hun rommel achter op het strand of dumpen hun bouwafval, witgoed, grofvuil en dode dieren op afgelegen plekken. We mogen nos dushi Korsou, waarop we massaal menen zo trots te zijn, niet zó achterlaten voor onze (klein)kinderen – om nog maar te zwijgen over ons eigen leefgenot, de staat van onze flora en fauna en de indruk die we maken op toeristen (een belangrijke economische pijler). Op zaterdag 21 september namen 2000 burgers zelf het initiatief tijdens de Curaҫao Clean Up, waarbij in vier uur tijd een half miljoen kilo zwerfvuil en grofvuil werd opgehaald – gemeten door Selikor, een ruim record als het gaat om schoonmaakacties op Curaҫao. Wat we aantroffen aan vuil overtrof onze ergste verwachtingen. Het doet ons realiseren dat het twee voor twaalf is, ingrijpen nu écht nodig is. Omgerekend in materieel, mensen en marketing zou de schoonmaakaactie miljoenen hebben gekost, maar met de steun van veel partijen in de samenleving waren enkele tienduizenden guldens aan sponsorgeld genoeg. De actie had twee doelen: het eiland schoner maken én een stuk bewustwording creeren. Uit het enthousiasme en de overtuiging waarmee al deze mensen vroeg opstonden om andermans viezigheid op te ruimen, maken wij op dat een groot deel van de bevolking behoefte heeft, smeekt om een schoner eiland. De dagen na de Curaҫao Clean Up verschenen enkele foto’s in de media van nieuw gedumpt afval. Het onbegrip, de verontwaardiging en het verdriet bij velen was groot: waarom toch?! U weet ongetwijfeld dat de mentaliteitsverandering die ten grondslag ligt aan een schoner eiland, een proces is dat tijd kost. Wij zijn voornemens om de Curaҫao Clean Up jaarlijks te laten terugkeren, om elk jaar meer mensen te bereiken. Een beter milieu begint immers bij jezelf. Maar ook uw bijdrage is onmisbaar op een aantal terreinen. Wij vragen uw aandacht voor de volgende zaken, in onze ogen essentieel om dit eiland schoon te krijgen:  Reparatiewetgeving invoeren, waardoor milieuwetgeving van eilandgebied Curaҫao alsnog in werking treedt voor land Curaҫao. Een waarschuwing is momenteel het enige middel van een SKS agent als die een vervuiler op heterdaad betrapt. Hij kan hem niet beboeten. Zorgen voor actieve controle en naleving van de wetgeving. Dit kan efficient worden opgelost, bijvoorbeeld door – naast het inzetten van het huidige politiekorps - het opleiden van medewerkers van Green Force en Uniek Curaҫao tot buitengewoon agent van politie. Het opzetten van een langdurige bewustwordingscampagne, in de media en op scholen.

Wij wisselen graag met u van gedachten en helpen graag mee op de lange maar hoopvolle weg naar een schoon Curaҫao en verblijven in afwachting van uw spoedige reactie. De organisatie van de Curaҫao Clean Up, bestaande uit Coca Cola, Curaҫao Cares, CURious2dive, Dolphin Academy, Green Force, Make Them Smile, Selikor en Stichting Uniek Curaҫao

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful