You are on page 1of 5

Locul si rolul disciplinelor optional

Pentru a intelege mai bine locul si rolul disciplinelor optionale in Planurile-cadru de invatamant sa sistematizam si sa clarificam obiectivele Reformei educatiei care vizeaza: I. Reforma de sistem - prelungirea duratei de scolarizare (invatamant obligatoriu); - generalizarea grupei pregatitoare din invatamantul prescolar; - permisivitatea sistemului pe ani de studiu (4+4+4; 4+5+3; 6+3+3) etc; II. Reforma de structura Reforma curiculara - plan de invatamant normativ -> plan-cadru de invatamant; - programa analitica->curriculum scolar; - manuale scolare->manuale alternative etc. Reforma evaluarii si examinarii - evaluare sumativa -> evaluare formativa; - schimbarea ponderii examenelor de: capacitate; admitere (liceu,facultate); bacalaureat etc. Reforma de structura a anului scolar - trimestre ->semestre etc. III. Reforma de mentalitate descentralizare curriculara: - discipline optionale; - discipline integrate; - pluridiscipline etc. descongestionarea - programe scolare bazate pe obiective; - limitarea numarului de ore saptamanal; - numar mai mare de saptamani de scoala etc.

flexibilitatea programului - egalitatea sanselor dar si diferentieri prin parcursuri individuale etc. Reforma invatamantului romanesc a fost elaborata asadar pe baza pricipalelor principii de politica educationala: - descentralizare - flexibilizare - descongestionare - eficienta - compatibilitatea sistemului romanesc de invatamant cu standardele europene. Disciplinele optionale sunt asadar parte integranta a reformei de mentalitate (cea mai lunga durata si greu de realizat; inceputa prin cursuri de perfectionare si formare continua a tuturor cadrelor didactice),care vizeaza descentralizare curriculara.Raportate la noul Plan-cadru de invatamant,disciplinele optionale ofera posibilitati ideale pentru realizarea caracterului transdisciplinar,pluridisciplinar,trans si cros curricular,pe ariicuriiculare;ofera,potrivit principiului flexibilitatii si al parcusuliu individual,posibilitatea realizarii curriculum-ului la decizia scolii,potrivit resurselor umane ,materiale de care dispune aceastasi cerintelor sociale(racordare la sociale). Reforma curriculara este parte componenta a reformei de structura a invatamantului romanesc si vizeaza: - schimbarea efectiva; - descongestionarea programelor si planurilor de invatamant; - readucerea invatarii in sala de clasa; - o reforma de continut; - repozitionarea cadrului didactic si a elevului. Noul Curriculum National se adreseaza generatiei de maine care va trai intr-un sistem politic democratic bazat pe economia de piata, deschis informational si globalizat , specializat, cu o piata de munca flexibila si mobila caracteristica unei luni dinamice. Ca urmare , sistemului de invatamant actual ii revine datoria si responsabilitatea de a o pregati pentru aceste schimbari de a o face capabila sa raspunda cerintelor unei realitati de schimbare. Astfel scoala si curriculum-ul trebuie sa ofere un cadru coerent si flexibil, adecvat , permeabil , pertinent , transparent intr-o permanenta revizuire. Curriculum-ul National trebuie sa ofere sanse reale pentru identificarea si valorificarea deplina a propriilor aptitudini , atitudini si interese ale elevilor. El cuprinde:

- Curriculum oficial Curriculum National. Cadru de referinta. Planurile-cadru de invatamant pentru clasele I-XII/XIII: - ariile curriculare; - obiectele de studiu. Programele scolare: obiective cadru; obiective de referinta; activitati de invatare; continuturile invatarii; standarde curriculare de performanta. Ghiduri , norme metodologice si materiale suport (pentru profesori si elevi). Manuale alternative si materiale auxiliare pentru elevi - Curriculum ascuns .Mesajul pe care socetatea il transmite elevilor; valorile si competentele pe care le dobandesc elevii , ca rezultat al frecventarii cursurilor: selectarea elevilor; selectarea obiectelor de studiu si importanta relativa acordata anumitor obiecte; modul in care se preda materia; relatia profesor-elev; modul de organizare a scolii. Toate acestea transmit mesaje.Curriculum ascuns are cel mai puternic impact asupra elevilor. Curricumulum-ul National- cadru fixeaza raportul dintre curriculum-ul nucleu si curriculum-ul la decizia scolii: A. Curriculum-ul nucleu(trunchiul comun,obligatoriu): - asigura egalitatea sanselor pentru toti elevii din invatamantul public; - este unicul sistem de referinta pentru realizarea standardelor curriculare de performanta , pentru evaluari si examinari interne si internationale. B. Curriculum-ul la decizia scolii cuprinde:

B.1 Curriculum nucleu aprofundat (CNA): - pentru elevi cu interese neorientate spre disciplina respectiva si / sau arie curriculara; - pentru elevi cu parcursuri individuale de invatare mai lente pentru care nr. de ore alocat trunchiului comun nu este suficient pentru insusirea acestuia. B.2 Curriculum extins (CE): - pentru elevii ce manifesta interese deosebite pentru anumite discipline sau arii curriculare; - parcurg in intregime programa si manualul (textele marcate prin asterisc) B.3 Curriculum elaborat in scoala (CES): - cuprinde oferta de optionale; - diverse tipuri de activitati optionale pe care le propune scoala sau le alege din lista MEN: (a) Optionalul la nivelul disciplinei (b) Optionalul la nivelul ariei curriculare; (c) Optionalul la nivelul mai multor arii curiculare.

Ce sunt disciplinele optionale? Sunt: - discipline / teme / cursuri optionale pe care scoala le propune elevilor cu aprobarea Inspectoratelor Scolare Judetene, ISMB - proiecte de discipline/teme / cursuri optionale propuse de profesori sau invatatori, aprobate de consiliile de administratie din scoli si licee sau dimpotriva alese dinlista oferita de MEN - discipline de sine statatoare (nu reprezinta extinderi sau aprofundari) - posibilitati de dezvoltate locala de curriculum - oportunitati ce constituie ideea insasi de reforma curriculara ,prin oferta generoasa pe care scoala o face elevilor; - ,,reperepentru definirea ,,personalitatiiscolii sau pe care aceasta vrea sa si-o creeze; - puncte de referinta in elaborarea ,,Proiectului scoliisi ,,Ofertei scolii - oportunitati in asigurarea parcursurilor individuale ale elevilor,potrivit intereselor si aptitudinilor lor(lucru in echipa,grupe de 10-15 elevi); - priumul pas in realizarea reformei de mentalitate in scoli si licee la nivelul conducerii cadrelor didactice,elevilor si implicit a parintitlor;

- posibilitati concrete de realizare a unui invatamant formativ si vocational; - modalitati concrete prin care profesorii si invatatorii pot da dovada maiestriei lr profesioanale si psihopedagogice prin abodarea tematica a proprilor lor preferinte; - oportunitati ale elevilor de a alege domeniul in care doresc sa-si dezvolte deprinderi si capacitati si sa-si contureze propriul sistem de atitudini si valori; - cadrul oferit de scoala: elevilor pentru a-si alege propriul demers scolar parintilor de a alege scoala in functie de oferta profesorilor de a alege scoala in functie de nevoia si posibilitatea de implinre profesionala; directorilor de a-si alege colectivul de cadre didactice in functie de oferta si personalitatea scolii.