You are on page 1of 47

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

RASIONAL

KAJIAN SEMULA SISTEM PENDIDIKAN NEGARA


PROSES
Kajian luar (Unesco, Bank Dunia, TIMSS, PISA Kajian Universiti (6 IPTA) 12 panel bebas (4 luar) 9 makmal pendidikan Dialog Nasional Pend Negara
Survey berfokus (Pem KPM, Pem. Sekolah, guru, murid) 156 memorandum 20 meja bulat 16 dewan terbuka (14 negeri) 5 forum murid (11,807 peserta)

Kajian terakhir 1956 dan 1960 Penyediaan generasi masa hadapan negara maju Kompetensi seiring dengan keperluan Cabaran semakin rencam Persaingan global standard antarabangsa Mencorak modal insan

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

PPPM 2013-2025
1 Matlamat Penambahbaikan Sistem Pendidikan. 3 Arus Gelombang 5 Aspirasi KPM 6 Hasrat Murid 9 Bidang Keberhasilan 11 Anjakan

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Gelombang Pertama ( 2013-2015 )

Peningkatan Dalam Kemahiran Guru. Peningkatan Dalam Kualiti Pengajaran. Peningkatan Dalam Keupayaan Pegawai Di Peringkat Negeri Dan Daerah Serta Mutu Kepimpinan Sekolah.

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Gelombang Kedua ( 2016-2020 )

Kesemua 410,000 Guru Dan 10,000 Pengetua Atau Guru Besar Menikmati Pakej Kerjaya Baru Bahagian-bahagian Di Kementerian Pelajaran DiStruktur Semula. Kurikulum Sekolah Rendah Dan Menengah DiSemak Semula Agar Sejajar Dengan Perkembangan Sosial Dan Ekonomi Dunia.
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Gelombang Ketiga ( 2021-2025 )

Semua Sekolah, Guru Dan Pengetua Atau Guru Besar Akan Menunjukkan Prestasi Melebihi Standard Minimum.

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Sembilan Bidang Keberhasilan


Memartabatkan Profession Perguruan. Meningkatkan Kualiti Kepimpinan Sekolah Meningkatkan Kualiti Sekolah Memantapkan Kualiti Kurikulum Dan Pentaksiran Meningkatkan Penguasaan Pelbagai Bahasa Mengukuhkan Penglibatan Ibu Bapa, Sektor Swasta Dan Masyarakat Sebagai Rakan Kongsi Dalam Pendidikan Meningkatkan Kesediaan Murid Untuk Merebut Peluang Dalam Pendidikan Tinggi Dan Pasaran Kerja. Memperbaiki Kecekapan Dan KeberkesananPengurusan Sumber. Membina Kemampuan Serta Keupayaan Sistem Penyampaian Pendidikan.
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

ANJAKAN 9

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & i Sektor Swasta

SARANA IBU BAPA ________________________ PERANAN IBU BAPA/SEKOLAH

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Sarana
(Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu.
Kamus Dewan Edisi Keempat

15
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Ibu Bapa
Sesiapa sahaja yang bertanggung jawab terhadap kebajikan anak dan terlibat secara aktif dengan pendidikannya.
Sumber: anyshazwanie.blogspot.com

Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta:

16
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Sarana Ibu Bapa


Suatu alat untuk digunakan oleh ibu bapa bagi membangun, memantap & memperkasa penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak
http://www.theborneopost.com/2011/09/18/ two-top-students-share-their-recipe-forsuccess/

Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta:

17
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Objektif

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah

abihulwa.blogspot.c om

18
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Bagaimana?
Sarana ibu Bapa:
Membangkitkan kesedaran melalui soal selidik/muhasabah Membuka peluang berkongsi pengalaman melalui Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) PIBG
Semua orang berfikir untuk mengubah dunia, tapi tiada yang berfikir untuk mengubah dirinya Tolstoy 19
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Natijahnya
Penglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah meningkat Kehadiran ibu bapa ke aktiviti anjuran sekolah meningkat Komuniti (termasuk alumni) dan pihak swasta akrab dengan sekolah

Sumber: anyshazwanie.blogspot.com

20
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Change is a difficult concept to grasp and to embrace


Lim Kok Wing
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Yang berlaku sekarang


Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila:
Dijemput untuk Hari-Hari tertentu (Hari Pelaporan, Hari Sukan dll) Anak ada masalah disiplin di sekolah
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Apa yang ingin dicapai?

Peningkatan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

The real world is outside the classroom


Lim Kok Wing

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Perubahan dari Sistem Sekolah kepada Sistem Pembelajaran


Peningkatan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pembelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah.

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Sistem Pembelajaran Pengetua Guru Pelajar PIBG Komuniti Sektor Swasta Agensi Awam

Perubahan Paradigma
Sistem Sekolah
Pengetua Guru Pelajar PIBG

Menimbulkan Kesedaran

1 Meningkatkan peranan ibu bapa,


Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pembelajaran

Menggunakan Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Berubah dari Sistem Persekolahan kepada Sistem Pembelajaran


Sistem Persekolahan: Pembelajaran berlaku di sekolah Sistem Pembelajaran: Pembelajaran berlaku di mana-mana melangkaui kawasan sekolah dan boleh berlaku di rumah dan dalam komuniti. Sistem Pembelajaran memerlukan kerjasama pendidik, ibu bapa dan komuniti supaya dapat menyediakan persekitaran yang menyokong pembelajaran Sekolah mesti menyediakan persekitaran yang kondusif untuk jalinan hubungan kerja positif antara sekolah dengan ibu bapa dan komuniti Sistem Pembelajaran berupaya menghasilkan pelajar cemerlang

26
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Pembelajaran dalam kelas Aktiviti lapangan

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & i Sektor Swasta

KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & i Sektor Swasta

MENGAPA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB) PERLU? Ibu bapa menghadapi masalah berkaitan cara menguruskan anak Ibu bapa memerlukan ruang untuk meluahkan keresahan/kebimbangan mengenai anak Ibu bapa menghadapi krisis dan tidak tahu cara mengatasinya Ibu bapa mempunyai kepakaran dalam bidangbidang tertentu yang boleh dikongsi dengan ibu bapa lain
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & i Sektor Swasta

BAGAIMANA MENUBUHKAN KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA

PIBG: Analisis Borang A dan Borang B (Sarana Ibu Bapa) Jemput ibu bapa dan ahli komuniti hadir ke mesyuarat untuk menerangkan objektif KSIB Lantik Ketua Biro KSIB Bincangkan aktiviti KSIB Laksana aktiviti
Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & i Sektor Swasta

BIRO2 DALAM KSIB


Biro Akademik , Maklumat & ICT Biro Pembangunan & Infrastruktur Biro Disiplin & Keselamatan Biro Kebajikan & Bina Insan Biro Kebudayaan & Keceriaan Biro Sukan & Rekreasi

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

4 Elemen
Penyediaan suasana pembelajaran di rumah

Interaksi sosial dengan anak


Komunikasi dengan anak

ruang belajar, jadual belajar, keselesaan, kekemasan & buku rujukan

berbual, makan, beraktiviti, awasi pergerakan anak & memberi pendidikan agama/moral

Sokongan terhadap kecemerlangan anak

berbincang mengenai pelajaran, mendengar cerita sekolah dari anak, mengawasi kerja rumah, mengambil tahu perancangan aktiviti anak & saling bertukar fikiran pujian dan rangsang, dorongan dan motivasi, aktiviti membaca, membimbing kerja rumah & memberi kelas tambahan (jika perlu)
32

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

6 Peranan Ibu Bapa


Jurulatih menyediakan peluang dan ruang belajar yang
seluas-luasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah menjaga, menggalakkan, menunjuk cara dsb.

Mentor menasihat, membimbing, mengajar, menyokong, Penyokong menyokong, mempertahan, meyakinkan anak

Sentiasa bermaklumat terkini dengan apa yang


berlaku di sekolah

Menjadualkan kehidupan mengatur kehidupan


supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia sahabat

Sahabat remaja mendampingi anak remaja sebagai

33
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

6 Elemen Sekolah
1.Iklim Sekolah 2.Komunikasi Berkesan 3.Sokongan Terhadap Kejayaan Murid

4.Tanggungjawab Bersama (Shared Responsibility) 5.Keputusan Bersama (Shared Decision Making) 6.Kerjasama dengan Komuniti
34
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor i Swasta

AKTIVITI PIBG - SEKOLAH

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Peningkatan penglibatan ibu bapa dalam 6 aktiviti sekolah


Hari Pendaftaran Tahun 1/ Tingkatan 1 Hari Penetapan Target Hari Pelaporan Mesyuarat Agong Tahunan PIBG Hari Sukan Hari Ucapan/Penyampaian Hadiah

36
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor i Swasta

APAKAH YANG BOLEH DIRUMUSKAN DARI AKTIVITI TERSEBUT?

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


. Mengeratkan silatur-rahim antara para guru & wakil ibu-bapa dengan warga sekolah Mampu menggabungkan serta menggerakkan ahli-ahli untuk memikirkan keadah dan cara membantu sekolah

OBJEKTIF

Memahami keperluan sekolah untuk meningkatkan infrastruktur sekolah yang kondusif bagi membantu anak-anak untuk mencapai kecemerlangan masa depan Mencari keadah yang sesuai untuk membantu melengkapkan peralatan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Membantu Menambah Dana PIBG SEKOLAH bagi membantu sekolah Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang ceria, bersih, selesa dan selamat.
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

PIBG Sebagai Penghubung


GURU PELAJAR

PIBG
IBU BAPA
MASYARAKAT /KERAJAAN

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Hubungan Ibu Bapa dan Sekolah


Menyokong Anak

Menyokong dan membantu

Membentuk sikap

Anak bersedia

PERANAN IBU BAPA SEBELUM MENYERAH KESEKOLAH

Ibu Bapa

SEKOLAH

PERANAN GURU-GURU DALAM MEMBENTUK PELAJAR

P&P yang cemerlang

Membantu sekolah

Memberi maklum dan Pengukuhan

Persekitaran yang kondusif

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Alat yang digunakan

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Apakah Impak Transformasi Ini?

Murid akan mendapat manfaat yang signifikan dalam perkembangan pendidikan mereka tanpa mengira latar belakang. Akan belajar dalam persekitaran pembelajaran yang condusif Produk pendidikan lepasan sekolah yg berpengetahuan dan berkemahiran bertaraf dunia, mempunyai nilai moral yang tinggi, dan berupaya bersaing dengan rakan sebaya dari negara lain

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Ibu bapa akan menyaksikan penambahbaikan yang ketara dan lestari dalam pengalaman pendidikan anakanak mereka. Prestasi dan keutamaan sekolah akan lebih telus, dan ibu bapa akan sentiasa dimaklumkan tentang keadaan anak mereka di sekolah dari segi pencapaian dan juga perkembangan. Ibu bapa akan berasa seperti rakan kongsi sebenar dengan sekolah dalam membantu pembelajaran anak mereka.

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

We dont have to be perfect to be a perfect parent

JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

Sasaran KPM Tahun 2013 8 Keberhasilan PPPM


50% pengurangan sekolah Band 6 dan Band 7 diKedah dan Sabah 100% guru opsyen Bahasa Inggeris lulus satu tahap penguasaan lebih tinggi dalam Cambridge Placement test ( CPT ). 88% enrolmen pra sekolah, iaitu meningkat daripada 77 % pada 2011 dan 10 sekolah International Baccalaureate ( IB) baharu. 18 buah sekolah Berprestasi Tinggi(SBT) diwujudkan. 100% literasi Bahasa Malaysia dan Numerasi bagi Tahun 3 disamping peningkatan ketara dalam literasi Bahasa Inggeris. 100% sekolah bandar dilengkapi dengan 4G. 410,000 guru dinilai melalui Instrumen Bersepadu 1,608 buah sekolah yang memerlukan pembaikan kritikal diperbaiki.
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah

4 Inisiatif PPPM dalam 100 hari


Memperkenalkan School Improvement Specialist Coaches ( SISC) plus dan School Improvement Partners ( SiPArtners) plus diKedah serta Sabah dan menilai 70,000 guru opsyen Bahasa Inggeris melalui CPT. Tujuannya membimbing guru bagi mata pelajaran BM,BI dan Matematik terutama untuk sekolah yang berada dalam band 5,6,7 diKedah dan Sabah. Guru-guru yang tidak mencapai tahap kemahiran yang ditetapkan,latihan tambahan separuh masa akan diberikan KPM bersedia melatih 5,000 guru Bahasa Inggeris.

Meningkatkan kesedaran,sokongan dan kerjasama dalam


kalangan ibu bapa. Modul Sarana Ibu Bapa akan dilancarkan ke 10,000 buah sekolah. Memperkenalkan program pembangunan profesionalisme baharu dengan mewujudkan perpustakaan video e-Guru.
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013

Pelaksanaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah


Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor i Swasta

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA

Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
JURULATIH DAERAH PPW Bangsar Pudu 2012 All Rights Reserved.

10/29/2013