You are on page 1of 5

SC CORVIN SA HUNEDOARA

APROB DIRECTOR GENERAL Ing. DANCEA MIHAIL IOAN

TEMATICA ANUALA DE INSTRUIRE A PERSONALULUI PE ANUL 2007

I . Tematica pentru instructajul introductiv general : a) Acte normative generale care reglementeaza activitatea de aparare impotriva incendiilor: -Legea nr.307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor -Ordinul MI nr.775/1998 Normele generale de psi; -H.G. nr.678/1998 privind constatarea si sanctionarea la normele psi, modificat i completat prin H.G. nr.786/2002 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele de prevenire i stingere a incendiilor; -Ordinul ministrului de interne nr.1023/15.11.1999 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DGPSI nr.001/1999; -Dispozitia MAI privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta ( 1307-2005) publicata in M.O. nr. 599 din data de 12.07.2005 si Ordinului MAI Nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului administraiei i internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen, publicat n: Monitorul Oficial nr. 844 din 19 septembrie 2005; -Ordinul ministrului de interne nr. 88 /14.06.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind echiparea si dotarea constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor DGPSI 003/2001. -Ordinul ministrului de interne nr.108 /01.08.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - DGPSI nr.004/2001; -Ordinul ministrului de interne nr.138 /05.09.2001 pentru aprobareaDispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor - DGPSI nr.005/ 2001; b). Reguli si dispozitii specifice de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al judetului Hunedoara- hotararea Consiliului Judetean nr.44/2001. c) Normele psi specifice unitatilor din industria uoar, ediia 1988. d) modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor n cadrul societii comerciale. e) formele si metodele specifice de prevenire si stingere a incendiilor. f) mijloacele tehnice de psi cu care sunt echipate constructiile si instalatiile proprii si modul de utilizare a acestora. g) modul de actiune in cazul observarii si anuntatii unui incendiu; h) actiunile ce trebuie intreprinse dupa perceperea alarmei in caz de incendiu. II. Tematica pentru instructajul specific locului de munca: caracteristici fizico-chimice si clase de periculozitate ale substantelor si materialelor utilizate;
1

cauze potentiale si riscurile de incendiu specifice locului de munca; descrierea , functionarea si modul de urmarire si interventie la instalatiile existente la locul de munca; continutul instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a planului de interventie in caz de incendiu; descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a mijloacelor de stingere din dotare; sarcini specifice care revin persoanei instruite pentru prevenirea incendiilor, evacuarea persoanelor si a bunurilor materiale si pentru anuntarea si stingerea incendiilor.

SC VOG ONE SRL ORASTIE APROBAT


Director VOICILAS GHEORGHE III. Tematica pentru instructajul periodic: A. pentru personalul cu functii de executie sau operative ( instructaj lunar): Nr. crt. 1 Luna Ianuarie Materialele ce se prelucreaza Legea nr. 307/2006 Norme de psi MIU , ediia 1988, introducere, art. 2.116 2.129 Acte normative care reglementeaz managemetul situatiilor de urgent Legea 481/2004 privind protecia civil Norme de psi, ediia 1988, partea I, art. : 1.67 1.88 1.89 1.138 2.70 2.85; 2.99 1.129 1.153 1.164 1.165 1.215 2.01 2.69 3.01 - 3.141 3.142 3.153 8.01 8.41 3 Martie HGR nr.678 / 1998 privind sanctionarea contraventiilor psi. Norme de psi MIU , ediia 1988, Partea I, art. 4.01 4.20 Dispoziia privind reglementarea ordinii interioare psi Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva incendiilor pe locul de munca. HG 1075-2004 pentru aprobarea Regulamentului privind aprarea mpotriva efectelor dezastrelor produse de seisme. Cine particip Personalul cu funcii operative i de execuie Personalul cu funcii operative i de execuie Personal ateliere ntreinere oferi + mecanici auto Personal centrala termic Personal compresoare aer Personal depozite + magazii Electricieni Sudori Personal ateliere Personal secii producie Personalul cu funcii operative i de execuie Durata ( minute) 90 30 60

Februarie

60

30 30 30 30

Cadru tehnic PSI


3

Dudas Eugen

SC VOG ONE SRL ORASTIE APROBAT


Director VOICILAS GHEORGHE B. Pentru personalul care lucreaza direct sau nemijlocit la aparate, masini si instalatii tehnologice si care au pregatirea de tehnician, maistri, subinginer, inginer, etc ( instructaj trimestrial) Nr. crt. 1 Luna Martie Materialele ce se prelucreaza Reglementarea in cadrul societatii comerciale a: -ordinii interioare de psi; -activitatii de aparara impotriva incendiilor; -instruirea personalului in domeniul psi -instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sarcini ce revin personalului pe locurile de munca. Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva incendiilor pe locul de munca. Acte normative care reglementeaz managemetul situatiilor de urgent Legea 481/2004 privind protecia civil Norme de psi MIU ediia 1988, Partea introducere, art.1.13 1.14 Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva incendiilor pe locul de munca. Ordinul MAI 638-420/12.05.2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta Norme de psi MIU , Partea I, art. 2.116 2.129. Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva incendiilor pe locul de munca. HG 1075-2004 pentru aprobarea Regulamentului privind aprarea mpotriva efectelor dezastrelor produse de seisme Norme de psi MIU , Partea I, art. 3.142 3.153 Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva incendiilor pe locul de munca. Testarea anual Durata ( minute ) 60

30 30 30 30 60 30 30 60 30 30 60

Iunie

Septembrie

Decembrie

Cadru tehnic PSI Dudas Eugen

Nr. crt. 1

C. Pentru personalul TESA, al birourilor, sefii sectoarelor si compartimentele de activitate ( instructaj semestrial): Luna Materialele ce se prelucreaza Obs. Iunie Reglementarea in cadrul societatii comerciale a: -ordinii interioare de psi; -activitatii de aparara impotriva incendiilor; -instruirea personalului in domeniul psi -instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sarcini ce revin personalului pe locurile de munca. Norme de psi MIU ediia 1988, Partea introducere, art.1.13. Acte normative care reglementeaz managemetul situatiilor de urgent Legea 481/2004 privind protecia civil Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva incendiilor pe locul de munca. personalului pe locurile de munca. 45

15 40 20 30 45 15 60

Decembrie

Norme de psi specifice activitilor din sectoarele alimentare, art. 1.01 1.20. Ordinul MAI 638 - 420/12.05.2005 privind gestionarea situatiilor de urgenta Exercitiu practic cu personalul privind apararea impotriva incendiilor pe locul de munca. Testare annual

Cadru tehnic psi ________________