You are on page 1of 3

RUJUKAN Abdillah Ali. (2009).

Aplikasi Rangsangan Muzik bagi Kemahiran Membaca Ayat Diperoleh Ogos 15, 2013 daripada http://ipgmktar.edu.my.Repository.doc jurnalakademik-2009-2010.html Ahmad Sabry Mohd. (2013). Kertas Cadangan Kajian Tindakan. Diperoleh Ogos 20,2013,daripada www.academia.edu/.../kertas_cadangankajian_tindakan Ahmad Zakuan Md Khudzari. (2009). Teknik Pengajaran Kosa Kata Arab Melalui Nyanyian: Asas. Diperoleh Ogos 20, 2013 daripada http://skpj blogspot .com/arab Aisha Beevi. (2012). Kaedah Didik Hibur Meningkatkan Ingatan Murid Tahun 5 Bagi Tajuk Kitar Air. Laporan Kajian Tindakan IPGKTAA Amir Hamzah & Hisyamuddin Abdul Razab. (2012). Kaedah Nyanyian Mengatasi masalah Miskonsepsi Dalam Kalangan Murid Tahun 3 dalam Topik Magnet. Diperoleh Julai 10, 2013, daripada http://www.ipgktb.edu.my/lestari/kertas Fauziah Bt Ibrahim. (2012). Keberkesanan Kaedah Sebutan Jelas Bagi Meningkatkan Ingatan Murid Tahun 5 Tajuk Nyanyian. Diperoleh Jun 10, 2013, daripada http://www.scribd.com/doc/111759417/Keberkesanan-Kaedah-Nyanyian-Dala1Repaired Gardner H. (1989). Frames of Mind: The Theory of Eight Multiple Intelligence. New York: Basic Books Inc. Goh Min Lee. (2011). Penggunaan Kaedah Nyanyian Dalam Penguasaan Sifir Darab 6 Hingga 8 Murid Tahun Tiga: Refleksi Pembelajaran Penggunaan Teknik Menganalisis Data Berkesan. (atas talian). Diperoleh Julai 15, 2013, daripada http://www.ipbl.edu.my/BM/ penyelidikan/JurnalActionResearch/2011/3% 20GohML%20teknik%20analisis2011.pdf Hashida Abd Wahab. (2012). Mengingat Mudah Format Penulisan Surat Kiriman Rasmi Dengan Teknik Nyanyian. Laporan Kajian Tindakan IPGKTAA Irwan Bin Rosleh. (2012). Tranformasi Sains ke arah Melahirkan Modal Insan Kelas Pertama. Diperoleh Ogos 20, 2013 daripada http://eprints.utm.my/14920/1/ Tranformasi__sains ke_arah_Melahirkan__Modal_Insan_Kelas_Pertama eprint5.pdf Kamaliah Aminah Abdullah. (2005). Kajian Penggunaan Ransangan Muzik Bagi Penguasaan Sifir di Sekolah Menengah kebangsaan Sultan Omar Dungun. Diperoleh Julai 3, 2013 daripada http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdf Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Ku Liana Farhany Binti KuAbdul Halim. (2010). Meningkatkan Minat Murid Tahun 4 Dalam Kelas Sains Menggunakan Teknik Nyanyian. Laporan Kajian

Tindakan IPGKDA Low Yen Yong. (2006). Kajian Tindakan Karaoke Fun Club diperoleh Julai 3, 2013 daripada http://tindakan.com/wp-conten.my/uploads/karaokea_fun-club.pdf Maimon Bt Abdul Latif. ( 2011). Mengatasi Kelemahan Membaca Perkataan Yang Melibatkan Diftong Dan Vokal Berganding Melalui. Diperoleh Julai 10, 2013 daripada http://www.scribd.com/doc/84282815/Kajian-Along#download.pdf Mohamed Fadzil Che Din. (2008). Menghafal Nota Menggunakan Sistem Irama diperoleh Julai 5,2013 daripada http://content/uploads/2008/09/Nota-Sistem Syed Ismail Syed Mustapa (2012). Budaya dan Pembelajaran. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn Bhd. Noorhaqmal Ahmad. (2010). Bahasa, Muzik dan Media Baru. Diperoleh Ogos 20, 2013 daripada http://aqmaln.com/wp-content/uploads/2010/07/Aqmal2013 Bahasa-Muzik-dan-Media-Baru.pdf Noraini Ahmad Halim (2003). Menguatkan Ingatan. Cheras: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Nur Amirah Bt Zulkifli. (2010). Teori Kecerdasan Pelbagai.Diperoleh Julai 10, 2013 daripada http://fskpm.upsi.edu.my/pintarcerdas/image/assignment /teori_ kecerdasan_pelbagai.pdf Nur Farhanah Bt Mohd Amin. (2011). Keberkesanan Kaedah Nyanyian Dalam Meningkatkan Ingatan Murid Tahun 5 Bagi Tajuk Kitaran Air Diperoleh Julai 10, 2013 daripada http://ipgmkdri.edu.my/ibrahim/sampel4.pdf Nurul Syuhaiza. (2009). Kajian Tindakan Nurul Syuhaiza. Diperoleh April 10,2013,daripada http://nurulsyuhaiza.blogspot.com/ Presley Peter (2102). Teknik Nyanyian Dalam Mengenal, Menulis dan Mengira Nombor Asas 1-10. Diperoleh Julai 20, 2013 daripada http://www.ipbl. edu.my/ portal/penyelidikan/BukuKoleksi/2012/PRA/6.%20Presley.pdf Siti Haliza Ali (2012). Penulisan Nombor Asas Dengan Kaedah Nyanyian. Laporan Kajian Tindakan IPGKTAA Spesifikasi Kurikulum Sains Tahun 4. (2012). Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Ting Len Siong (2013). Penyelidikan Tindakan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn Bhd.

Zainudin Abu Bakar. (2011). Pendekatan Pengajaran Guru Dan Kesannya Terhadap Pencapaian Pelajar Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor. Diperoleh Ogos 1, 2013 daripada http://eprints.utm.my/13411/1/JTVEE-2011-2-008.pdf Zainuree Mohd Saad. (2003). Kajian Penggunaan Elemen Muzik Dan Nyanyian Di Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Biologi SMK Buyong Adil. Diperoleh Ogos 1, 2013 daripada http://www.scribd.com/doc/6812129/9/Elemen-MuzikDalam-Pengajaran

Zakaria Bin Khalid & Ariff Fadillah Bin Khalil. (2011). Aktiviti Nyanyian LaguLagu Tarian Sewang Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah Orang Asli. Diperoleh Ogos, 20 2013 daripada http://jpmipgmtaa .webs.com/Penulisan/ KAJIAN%20SEWANG%20-%20ZKD_AFK.pdf