You are on page 1of 7

nh Ngha: "Telnet l mt giao thc mng c s dng trn mng Internet hoc mng khu vc a phng cung cp mt thng

g tin lin lc hai chiu tng tc vn bn theo nh hng c s s dng kt ni thit b u cui o." Vn tt: Telnet c dng giao tip vi cc my tnh khc v my mc thong qua cc dng lnh. Cu lnh my trm ti ch (terminal) s c ng gi bng giao thc TCP v truyn n a ch IP ca my xa. My xa s bc tch gi tin v c ra cu lnh thc hin. Kt qu tr v s c my t xa ng gi li v gi cho my ti ch. Cc cu lnh iu khin t xa ca telnet do vy s c ng gi v truyn song song vi d liu trn mt mng my tnh. Cc gi tin ca telnet do cng c nh tuyn nh cc gi d liu n c my ch v ngc li.

L mt chng trnh dng giao thc Telnet, n l mt phn ca b giao thc TCP/ IP. My tnh xa, c gi l telnet, s chp nhn ni kt telnet t mt my TCP/ IP trn mt h thng TCP/ IP. Bi v Internet l mt mng TCP/ IP, telnet s lm vic mt cch hi ha gia cc my tnh ni n n nu nh dch v telnet c ci t trn pha my ch v bn c mt phin bn giao thc ca my telnet trn my tnh ca bn. Cc thnh phn telnet v server tha thun trong cch m chng s dng ni kt. V th, ngay d hai h thng khng cng loi, cng s tm thy mt ngn ng chung. Mt ngi dng Macintosh chy mt phin bn System 7 ca Telnet c th di chuyn qua Internet v nhn ly mt ni kt telnet trn mt my tnh ln IBM ang chy h iu hnh MVS. D nhin iu thc s xy ra l mn hnh hin th ca my tnh xa l ang nhn, nhng kt qu cui cng lm cho n c v nh l n ang chy trn my tnh cc b. Telnet cng c nhng gii hn ca n. Nu lu thng trn nhng mng ni kt mng n my tnh xa ang trong mt dy. Vn hnh gim st c th khin cho vic cp nht mn hnh ca chnh bn rt chm. Bn cng phi nh rng, khi bn mun in mt th g , hy chc rng thit b kt xut l trn my tnh ca bn l khng phi trn my tnh xa. Sau cng, nu bn mun lu tr d liu vo mt tp tin bng cch dng mt chng trnh xa, v nh cha n trn my tnh xa, bn s cn c nhng c quyn cn thit. Bn cng s phi FTP d liu n chnh bn nu bn mun c mt bn sao cc b. Telnet gip c th dng mt my tnh xa nh n l mt my tnh trc mt bn. Vi Internet, my tnh xa c th cch hng ngn dm.

ng truyn ca telnet l fullduplex, cho php c client v server c th truyn d liu ng thi.

Telnet cho php kt ni v iu khin nhiu thit b ca cc hng khc nhau, thm ch chy cc h iu hnh khc nhau ch cn gia 2 my c mt kt ni IP thng sut. c kt ni IP cc my phi trong cng mt mng hoc cc mng khc nhau nhng c th nh tuyn n nhau c. Cc thit b lp 3 (router, switch layer 3 hoc gateway s xy dng tuyn ng gia 2 thit b) trn , cu lnh s c ng gi v gi mt cch tin cy bng giao thc TCP. S cu lnh telnet c th thc hin c ph thuc vo dch v c my t xa cung cp. Dch v telnet ca router Cisco cho php my trm ti ch c th nhp vo v gi i tt c cc cu lnh nh khi cu hnh trc tip trn router. Mt s thit b khc v h iu hnh khc th ch cho php thc hin cc cu lnh gii hn m thi.

2- S dng telnet: Bt u t command prompt, g vo telnet, nu bn dng 9x, n s a bn vo trnh windows telnet. Bn cng c th chy menu Start/Run. ch nh lnh, bn c th dng cc lnh sau: OPEN <hostname/site address> <port number> : m mt kt nI n my tnh xa, gi l 1 telnet session CLOSE : ng kt ni v tr v du nhc I lnh QUIT: ng kt ni v thot telnet <ENTER> : nhn phm enter s a bn thot khI ch du nhc lnh v tr li telnet session SET ECHO: bt/tt ch hin cc lnh nh vo trong windows telnet. Lu trong 2k s l SET LOCAL_ECHO kt ni, ta dng lnh OPEN hoc cng c th trc tip bng lnh telnet <hostname/site address> <port number> vd: telnet anyhost.com 12345 Trying 123.123.112.12 port 12345 Connected to anyhost.com

Escape character is. Sau khi kt ni xong, bn trong mt telnet session. C th dng k t escape trn tr v du nhc lnh. 3- ng dng telnet truy cp POP email: a- c mail: Cc internet mail server cho php truy cp thng qua giao thc POP (Post Office Protocol), cng 110. Nu POP server bn ang dng l anyhost.com, th ta s dng lnh sau: telnet anyhost.com 110 Mt s cc lnh c th bn cn dng khi truy cp POP email USER <username> : m hp th ca username PASS <password> : mt khu cho hp th LIST : lit k cc emails trong hp th RETR <email number> : xem th c th t l number, c lit k trong lnh LIST TOP <email number> <message lines> : xem th nh RETR, nhng dng li khi hin c s dng nht nh DELE <email number> : xa th c th t number QUIT : ng telnet session V d, ta s truy cp vo yahoo xem mail, ta thc hin lnh: telnet pop.mail.yahoo.com 110 <enter> v ch mt cht... Nu thnh cng, bn s nhn c dng thng tin sau: +OK hello from popgate K t y, nu trc khi m 1 telnet session, bn c dng SET ECHO, th nhng g bn nh vo s hin ln, khng th bn phi nhp cc lnh tht chnh xc Nhp tn user USER w_hat95 +OK password required Nhp mt khu PASS anhyeuemnhieulam +OK maildrop ready, 2 messages (2983 octets) (34232 2324232) y, mail box ca ti c 2 tin, k n l tng kch thc ca cc email, cc s cn li bn khng cn quan tm Bn dng lnh list lit k cc email, bao gm stt v size: list 1 1728 2 1205 . xem mt mail c stt no , bn dng lnh retr <message number>

retr 1 Ch mt cht, bn s nhn c nhng thng tin y v mail , bao gm ton b header v ni dung vd: +OK 1783 octets X-Apparently-To: w_hat95@yahoo.com via web20306.mail.yahoo.com; 04 Jan 2002 23:4 8:08 -0800 (PST) X-RocketRCL: 1037;1;2465408753 Received: from web11904.mail.yahoo.com (216.136.172.18) by mta621.mail.yahoo.com with SMTP; 04 Jan 2002 23:48:08 -0800 (PST) Message-ID: <20020105074808.35179.qmail@web11904.mail.yahoo.com> Received: from [61.214.156.105] by web11904.mail.yahoo.com via HTTP; Fri, 04 Jan 2002 23:48:08 PST Date: Fri, 4 Jan 2002 23:48:08 -0800 (PST) From: Joel <joel@yahoo.com> Subject: Re: hi? To: F M <w_hat95@yahoo.com> In-Reply-To: <20020102080654.68330.qmail@web20307.mail.yahoo.com> MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="0-888944639-1010216888=:34368" ......vvv . V nhng thng tin trong email header,bn t tm hiu ly! ) Nu nhng thng tin lit k trn qu nhiu, bn khng kp xem, hy dng lnh top <mess number> <showed lines> lit k theo s lng dng nht nh vd: top 1 10 -> s lit k 10 dng u (k c header) ca email s 1, sau khi hin xong 10 dng cho bn xem, ch vi giy, n s tip tc hin cc dng k tip cho n khi ton b email c xem!? xa 1 email, bn dng lnh dele <email number> vd: dele 2 -> s xa email th 2 trong danh sch Sau khi check xong emails, bn ng telnet session bng lnh QUIT, bn s c a v du nhc lnh Bt li ca vic check email POP dng telnet l bn khng c c giao din d nhn nh cc trnh check POP mail khc. Bn cng khng th tr li t cc mail c c. b- Gi mail: Tng t nh trn, cc internet mail server s cung cp mt giao thc l SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) cho php bn send email thng qua server , cng 25. Mt s lnh bn cn dng:

HELO <hostname> : gii thiu host, thng tin ny khng cn thit MAIL FROM: <email ca ngi gi> RCPT TO: <emails ca ngi nhn> DATA <nhp data ca bn>: sau khi enter, bn nhp ni dung email. Sau khi nhp xong, mun kt thc, bn phi xung hng v nhp du chm '.' RSET xa cc thng tin ln gi mi nht, dng khi bn mun gi n mt ngi khc QUIT : thot HELP <lnh> xem tr gip v cc lnh, lnh ny ty thuc vo mail server bn ang connect V d, i vi yahoo: Bn thc hin lnh telnet smtp.mail.yahoo.com 25 Ch mt lc, nu kt ni thnh cng, bn s nhn c thng tin sau: 220 smtp011.mail.yahoo.com ESMTP Kt ni: helo smtp.mail.yahoo.com 250 smtp011.mail.yahoo.com Nhp thng tin ngi gi: mail from: w_hat95@yahoo.com 250 ok Nhp thng tin ngi nhn: rcpt to: joel@yahoo.com Joel 250 ok Nhp ni dung: data blsdfsdfsd 354 go ahead Subject: hi Joel, how r u these days? Hi Joel, R u busy this late evening? If ur free, get to Mo^.ng Mo* bar. I need to talk to you. See ya, W_Hat . 250 ok 1010373599 qp 48077

Telnet l mt chng trnh m phng thit b cui c cung cp vi Microsoft Windows. Vi Telnet, bn c th thit lp mt my ch phin my ch bng cch s dng mt vi loi m

phng. thit lp mt phin Telnet, hy lm theo cc bc sau: 1. S dng kt ni mng quay s kt ni Internet qua ISP ca bn. 2. Bm vo nt bt u, im n chng trnh, v bm MS-DOS nhc. Trong Microsoft Windows NT, mc ny c nh du nhc lnh. 3. Trong ca s MS-DOS, g dng sau:
4. telnet <POP server name or IP address> 110

5. Nhn phm ENTER. Ca s Telnet xut hin v hin th th cho mng. Thng bo ny s c trc bi + OK v s khc nhau tu thuc vo phn mm ci t trn my ch POP. Lu : Cng mc nh c xc nh cho thng tin my ch POP l 110. ISP ca bn c th xc nh mt cng khc nhau cho my ch. Nu khng c kh khn khi thit lp kt ni qua cng mc nh, tham kho ISP bit thng tin v cu hnh my ch. Ngoi ra, bn c th phi kch hot Echo cc b xem cc k t nh h ang g. t Cc b echo trong mt phin Telnet, hy lm theo cc bc sau: 1. Trn menu u cui, bm vo tu chn. 2. Trong tu chn u cui, bm nh du chn ti a phng Echo." Bm OK. Nu, khi bn g, mi ch ci bn nhp s xut hin hai ln, s dng cc quy trnh tt Echo cc b.

Thit lp mt phin Telnet vo my ch POP


Phn ny tm tt mt s lnh POP c bn m bn c th s dng kim tra kt ni v iu kin ca hp th ca bn trn my ch POP. Trc khi bt u gi lnh Telnet, bn c th xc nh tp nht k ghi li ni dung phin. ghi nht k Telnet, hy lm theo cc bc sau: 1. Trn menu u cui, bm bt u ghi nht k. 2. Trong m tp nht k, nhp tn tp cho bn ghi hin ti. Lu v tr th mc ca tp. V tr mc nh l th mc Windows. 3. Bm OK. Telnet s chp phin hin thi khi bn nhp lnh. Nht k s ng khi bn thot khi Telnet. Bn c th hu ng nhp vo bt k lc no trong mt phin Telnet bng ngng ng trn menu u cui. Lu : Telnet khng c mt trnh son tho vn bn y . Nu bn thc hin mt li v backspace sa li, lnh c th khng c nhn dng. Trong hu ht cc trng hp, bn s nhn c li tp lnh. Reentering lnh l cn thit trong cc trng hp. Nu bn lm li khi

nhp mt khu, Tuy nhin, hu ht cc my ch s chm dt phin, bn phi thit lp mt phin mi.

S dng lnh bt trong mt phin Telnet

NGI DNG

Lnh ny xc nh bn l ti khon ng k trn my ch. Sau khi bn thy thng bo Cho mng ch cp trn, nhp ngi dng < tn ti khon > sau khi nhp thng tin ngi dng, my ch s tr li mt dng m c, "+ OK mt khu cn thit cho < tn ti khon >."

CHUYN

Nhp thng qua < mt khu > nu mt khu c chp nhn, my ch s tr li mt dng tng t nh: "+ OK < tn ti khon > c <n> Th (MMMMM) octet", ni <n> s th c lu tr trong hp th ca bn trn my ch v (MMMMM) l Tng kch thc ca tt c cc th.

DANH SCH

Nhp danh sch ti du nhc. My ch s tr li "+ thng bo OK <n> <MMMMM> octet), mt danh sch cc th bao gm s v kch thc tin nhn c nhn.

TRAN

Lnh ny s truy xut ni dung th. V d: nu bn mun nhn thng bo s 4, g du nhc, "Tran 4."

DELE

Lnh ny cho php bn xo th t my ch POP. xo th nhp DELE < n >, < n > l s thng bo xc nh t danh sch lnh. V d: xo thng bo s 4, nhp lnh "DELE 4."

THOT