You are on page 1of 2

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAI COALA DOCTORAL DE CHIMIE I TIINE ALE VIEII I PMNTULUI FACULTILE DE BIOLOGIE,

CHIMIE, GEOGRAFIE I GEOLOGIE CICLUL III DE STUDII UNIVERSITARE DOCTORAT DOMENIILE: BIOLOGIE, CHIMIE, GEOGRAFIE, GEOLOGIE, TIINA MEDIULUI DURATA STUDIILOR: 3 ANI FORMA DE NVMNT: ZI SERIA 2012-2015

APROBAT, RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile IAN

PLAN DE NVMNT
valabil ncepnd cu anul univ. 2012/2013 Nr. crt. 1 2 3 Denumirea disciplinei / Name of the discipline Tehnici experimentale, prelucrarea i prezentarea rezultatelor n domeniul specializrii / Tendine actuale n cercetarea fundamental i aplicativ Modulul de pregtire complementar
Cursuri opionale: 1. Interaciuni biotice (Biologie) 2. Cercetarea i valorificarea rezultatelor n chimie i tiinele naturii (Chimie & Geologie) 3. Metode i modele de prelucrare statistico-cartografic avansat a informaiei geografice (Geografie) 4. Factorii de mediu i impactul lor asupra sistemelor biotice i abiotice (Stiina mediului)

Codul disciplinei

Condiionri cod

Semestrul I C FV CR 2 2 C C C 10 10 5

Total ore pe sptmn Numr total credite Legenda: C - cursuri, FV - forma de verificare, Cr - numr credite.

30

DECAN, FACULTATEA DE BIOLOGIE

DECAN, FACULTATEA DE CHIMIE

DECAN, FACULTATEA DE GEOGRAFIE i GEOLOGIE

DIRECTOR COALA DOCTORAL,

Prof.dr. Mircea NICOAR

Prof.dr. Ionel MANGALAGIU

Prof.dr. Corneliu IAU

Prof.dr. Gabi DROCHIOIU

"ALEXANDRU IOAN CUZA" UNIVERSITY of IAI DOCTORAL SCHOOL OF CHEMISTRY AND LIFE AND EARTH SCIENCES FACULTIES: BIOLOGY, CHEMISTRY, GEOGRAPHY AND GEOLOGY 3rd CYCLE OF STUDIES - PhD Areas: biology, chemistry, geography, geology, environmental science DURATION: 3 years FORM EDUCATION: DAILY SERIES: 2013-2016

APPROVED, RECTOR, Prof. univ. dr. Vasile IAN

CURRICULUM
available from academic year 2012/2013 Nr. crt. 1 2 3 Name of the discipline
Experimental techniques, processing and presentation of results in the field of specialization Current trends in basic and applied research Additional training module

Discipline code

Conditionings code

Semester I C 2 2 FA CR C C C 10 10 5

Elective Courses: 4
1. Biotic interactions (Biology) 2. Research and exploitation of results in chemistry and natural sciences (Chemistry & Geology) 3. Methods and models statistical and cartographic processing advanced geographic information (Geography) 4. Environmental factors and their impact on biotic and abiotic systems (Environmental Science)

Hours/week; Total number of ECTS Legend: C - courses, FA - the final assessment, Cr - number of loans/transferable credits.

30

DEAN, FACULTATEA DE BIOLOGIE

DEAN, FACULTATEA DE CHIMIE

DEAN,

DIRECTOR OF THE

FACULTATEA DE GEOGRAFIE i GEOLOGIE DOCTORAL SCHOOL,

Prof.dr. Mircea NICOAR

Prof.dr. Ionel MANGALAGIU

Prof.dr. Corneliu IAU

Prof.dr. Gabi DROCHIOIU