You are on page 1of 25

Chuyn

Nghi l i TNTP h ch Minh


Ngi trnh by: Nng Vn Tun TPT Trng Tiu hc Xun Quang

Mt s nghi l ch yu ca i Thiu nin tin phong H Ch Minh

L Cho c L Diu hnh L Duyt i

L Kt np i vin L Cng nhn chi i


L Trng thnh i vin L Thnh lp lin i, chi i tm thi i hi i i hi Chu ngoan Bc H

L cho c
1. Mc ch, ngha, tc dng:
- Gp phn gio dc ton din cho i vin. - L cho c l nghi l quan trng ca i TNTP H Ch Minh. L cho c c c hnh trang nghim, m u cc hot ng ca i nhm gio dc cho cc em nim t ho dn tc, v T quc Vit Nam. - Thng qua nghi l cho c cc em cn c gio dc v thc t chc k lut, v lng t ho dn tc, tinh thn trch nhim vi ng, vi T quc, vi Bc H knh yu, vi t chc on v t chc i TNTP H Ch Minh, v t th tc phong ca ngi i vin. - L Cho c c s dng khi bt u mt bui sinh hot, hot ng i. Cc lin i trong trng hc t chc l cho c u tun.

L cho c
2. Din bin (Sau khi tp hp, n nh n v):
- Ch huy h: Mi cc v i biu v cc bn chun b lm l cho c!. - Ch huy h: i nghi l vo v tr (i c ca lin i vc c, i trng eo trng, i kn cm kn tay phi vo v tr quy nh vi tng hnh thc t chc, n ni a c v t th ngh). - Ch huy h: Nghim!, i kn thi kn hiu cho c. Ht hi kn ch huy h: Cho c - cho! (Dt ng lnh cho, ch huy hng v pha c ), c ging hoc ko, i trng nh trng cho c, tt c i vin gi tay cho (hai i

L cho c
2. Din bin (Sau khi tp hp, n nh t chc): - Dt ting trng, ch huy h Quc ca; i vin b tay xung, ng t th nghim v ht Quc ca. - Ht xong Quc ca, ch huy h i ca; i vin ht i ca. - Ht xong i ca, ch huy quay v i hnh h: V T quc x hi ch ngha, v l tng ca Bc H v i - Sn sng!; tt c i vin ng thanh p mt ln Sn sng! (khng gi tay). Kt thc l cho c, ch huy h: Mi cc v i biu v cc bn ngh, i Nghi l v v tr!". Trong cc bui l ln c pht sinh hot truyn thng th sau li p Sn sng, ch huy h Pht sinh hot truyn thng. i Nghi l ch ng v v tr tp hp i hnh tnh ti).

L cho c
3. Cc hnh thc t chc L Cho c: 3 hnh thc - Hnh thc th nht: C c treo sn trn l i hoc ct c.

- Hnh thc th 2: C c i vin cm ng trc n v. + Cho c chi i: C ca chi i do 1 i vin cm c t th ging c (khng c h c), ng trc chi i v quay mt v n v. Din bin l cho c nh quy nh.

i trng
C

Phn i 1 Phn i 2

Phn i 3

Phn i 2

Phn i 1

Phn i 3

+ Cho c lin i: i c ca lin i gm 1 hoc 3 i vin (nu c c T quc v c on) cm c v 2 i vin h c ng cch i hnh t nht 3m, i trng ng sau i c, tt c u quay mt v n v. C ca chi i do 1 i vin cm t th ging c, ng trc n v, cch 3 bc cng hng vi n v. Din bin L Cho c nh quy nh. Ch : Khi nghe khu lnh: Cho c - cho!, c c ging ln cho n ht L Cho c (sau khi h p khu hiu i hoc kt thc pht sinh hot truyn thng). Hai h c trong i c ca Lin i lun t th nghim cho n ht L Cho c (khng gi tay cho).

- Hnh thc th 3: Ko c + i c v v tr tp kt, 4 i vin cm 4 gc c. Khi c lnh vo v tr, dng c ln ngang vai tin vo ct c theo nhp trng hnh tin. n ct c, 4 i vin h c ngang tht lng, 2 i vin ng trc buc c vo dy ko, 2 i vin ng sau nng c. + Khi c khu lnh cho c, mt i vin cm mt dy ko c ln, mt i vin cm dy th dn ra, 2 i vin cn li tin ln thnh hng ngang vi ngi ko c v quay xung n v, ng nghim, khng gi tay cho. + Khi c ln n nh ct, 2 i vin ko c buc dy vo ct ri quay xung n v, ng nghim. C c ko ln khi trng ni, ht bi trng, c ln n nh ct.

L diu hnh
1. Mc ch, ngha, tc dng:
- L diu hnh thng c t chc trong cc hat ng ln ca i nh: Hi tri, l pht ng thi ua, i hi, lin hoan, hi thi Nghi thc i - Nhm gii thiu, bo co kt qu nhng hot ng t c ca n v, bo co thnh tch ca n v. L diu hnh cng ng thi nhm biu dng lc lng v thnh tch xut sc ca cc c nhn v tp th i. - Nhm gio dc cho i vin nim vinh d t ho i vi t chc i, gio dc tnh t qun, thc t chc k lut v trch nhim ca mi i vin vi tp th i.

L diu hnh
2. i hnh diu hnh: V tr tp kt chun b diu hnh: i u l i c ca lin i, cch i c khong 3 mt l i rc nh Bc H (nu c), sau khong 3 mt l 3 i vin i din Ban Ch huy lin i, sau Ban Ch huy khong 3 mt l i trng, kn (i trng, kn c th ng c nh khu vc l i, ty thuc vo hnh trnh diu hnh), sau i trng, kn khong 5 mt l c ca chi i ng u, sau c khong 1 mt l chi i trng, sau chi i trng khong 1 mt l i hnh chi i, chi i n cch chi i kia khong 5 mt. Ph trch i bn cnh phn i trng phn i 1.

L diu hnh
3. Din bin diu hnh: L Diu hnh c thc hin trc L Khai mc. Ch huy h: "Nghim!", chy n trc l i cho ph trch, ph trch cho p li, ch huy bo co: "Bo co anh (ch) ph trch, cc n v sn sng, xin php l diu hnh c bt u!". Ph trch p li. Ch huy h: R!, sau ch huy v ph trch cho nhau kiu i vin. Ch huy quay v n v thc hin theo yu cu ca ph trch. Trong trng hp ph trch p ng th ch huy quay v n v h: L diu hnh bt u! - "Dm chn dm!". Thi kn, nh trng hnh tin (i vin dm u chn theo ting trng). Khi n v dm chn u, ch huy h: "i u - bc!", cc n v hnh tin t tri qua phi l i (theo hng l i), c c vc ln vai.

L diu hnh
3. Din bin diu hnh: Khi bt u n l i (vch cho), c c ging ln, i vin gi tay cho. Khi qua l i (vch thi cho), chuyn c v t th vc c, i vin thi cho, tip tc i u. Tng n v khi qua l i c gii thiu tm tt thnh tch, cc i biu v tay ng vin. Khi vng cc gc sn, ch m bo vung gc. Khi diu hnh ng ln, ch gi c ly cc n v, i hnh nghim tc v i ng ng, trnh lm mt trt t an ton giao thng. Diu hnh xong cc n v v v tr tp kt.

L duyt i
1. Mc ch, ngha, tc dng: - L duyt i c t chc nhm th hin s quan tm ca cc cp u ng, chnh quyn, cc t chc x hi i vi t chc i, ng thi th hin s ln mnh ca t chc i. - Gp phn nng cao tinh thn trch nhim ca mi i vin, mi tp th i i vi t chc i TNTP H Ch Minh. - L duyt i l hot ng nhm khng nh v cao tnh t qun ca t chc i, trn c s gio dc cc em thc t chc k lut, nim t ho vinh d ca ngi i vin TNTP H Ch Minh.

L duyt i
2. Din bin: Sau L khai mc, ch huy n l i bo co i biu (i din i biu - qung khn - ng dy chun b nghe bo co): Khi n trc i din i biu, ch huy gi tay cho, i biu cho p li ri cng b tay xung. Ch huy bo co: "Bo co..., cc n v sn sng, xin mi i biu i duyt i!". i din i biu p li. Ch huy h: R, sau ch huy v i biu cho nhau, ch huy quay v i hnh thc hin theo yu cu ca i biu. Trong trng hp i biu p ng , ch huy quay v i hnh h: L duyt i bt u! v hng dn i biu n trc v tr i c (ng theo i ng tnh ti), i biu gi tay cho c ri i duyt i. (Trong qu trnh i duyt i, i biu khng gi tay cho).

L duyt i
2. Din bin: Khi Khi i biu vo v tr duyt i (trc i hnh i nghi l - nu i nghi l ng u i hnh lin i hoc trc chi i u tin ca n v - nu i nghi l ng trn l i), ch huy i sau i biu khong 1 mt, chch v bn phi, i nghi l thc hin bi kn, trng hnh tin, i biu i t u n cui n v. Khi kn v trng ni, c ca lin i ging cao, ch huy cho (n khi i biu i ht n v cui cng). Khi i biu i n n v no, ch huy n v h "Cho!", c ca chi i ging cao, i vin gi tay cho. Khi i biu i qua, ch huy n v h: "Thi!", i vin thi cho, c v t th nghim. i ht n v cui, i biu ln l i. L duyt i kt thc.

L kt np i vin
1. Mc ch, ngha, tc dng: - Kt np i vin mi l gp phn quan trng vo vic tng cng v b sung lc lng cho t chc i TNTP H Ch Minh (ni chung) v cho chi i (ni ring). - L kt np i vin gp phn nh du bc trng thnh trong qu trnh rn luyn, phn u, tu dng ca cc em thiu nin nhi ng. ng thi cng l thi im ghi nhn, khng nh nhng ng gp ca cc em i vi s nghip cch mng ca n tc, vi t nc, vi t chc i.

L kt np i vin
2. T chc l kt np i vin: Sau khi iu kin kt np i vin ti iu 1, chng 1, iu l i TNTP H Ch Minh chi i t chc l kt np nh sau: - T chc l kt np mt cch trng th, gy n tng gio dc su sc. - a im kt np: Phng i, phng truyn thng, nh bo tng, di tch lch s - Thi gian: Chn ngy l c ngha. - Thnh phn tham d: Ton chi i, ph trch chi, tng ph trch, i din BCH lin i, i din cha m hc sinh v i vin c kt np.

L kt np i vin
- Trang tr: Theo quy nh (c nh Bc H, c i). - Din bin: + Chi i trng hoc ph iu khin cho c, tuyn b l do, gii thiu i biu, cng b danh sch i vin c kt np v mi i vin mi ln c li ha. + i vin mi ng ln i din vi c, nghim trang c li ha (iu 2, chng 1, iu l i). c xong h: Xin ha!, ton chi i ng nghim.

L kt np i vin
+ Ph trch chi i t khn qung ln vai v cn dn i vin mi. i vin mi p: Sn sng! v t tht khn qung , ng nghim, cho c v quay li cho cc i biu v i vin trong chi i.

+ Chi i trng phn cng i vin mi v phn i. Ton chi i ngi xung v ht tp th bi ht M c ngy mai (Trn c). L kt np kt thc. Ch : Mi ln kt np khng qu 15 i vin. Nu c t 2 em tr ln th 1 em c li ha xong, cc em khc ng thanh p 1 ln: Xin ha!

i hi i
Ch : - Thi gian: T chc i hi vo thi gian u nm hc (vi cc chi i, lin i trong nh trng) v u k ngh h (vi cc chi i, lin i a bn dn c). i hi din ra khng qu 2 gi. - Cho c b mc. (Khng thc hin bi trng cho c, khng ht, khng h khu hiu)

i hi chu ngoan Bc H c s
1. Mc ch, ngha: T chc i hi Chu ngoan Bc H sau mt nm hc tp, tu dng, rn luyn, phn u i vi cc em i vin v tp th i l vic lm c ngha, tc dng rt ln: + L cuc lin hoan, biu dng thnh tch ca tp th, c nhn thc hin tt 5 iu Bc H dy. + L ni trao i, hc hi nhng kinh nghim tin tin, gp mt nhng ngi tt, vic tt. + L dp tuyn truyn, to d lun x hi v nhng hot ng v phong tro ca i, tranh th s gip , ng h ca cc t chc x hi.

i hi chu ngoan Bc H c s
2. Thi gian v cng vic chun b cho i hi. Tin hnh H Chu ngoan Bc H vo thi gian cui nm hc. + i hi phi c tin hnh t chi i. Thnh vin i hi phi do cc em bnh xt v ngh t danh hiu Chu ngoan Bc H. + Hnh thc t chc i hi phi nghim trang, vui v, tht s l ngy hi bo cng Ngi tt, vic tt dng ln Bc H. Cc hin vt, con ngi phi tht s in hnh, c sc thuyt phc cao vi cc em thiu nhi. 3. Kt cu ni dung + Phi m bo trnh t hp l, logic. + Ni dung ph hp vi i tng. + Th hin s quan tm ca ng v c quan a phng. + p ng thit thc nhu cu, nguyn vng ca cc em.

i hi chu ngoan Bc H c s
3. Din bin ca i hi n nh t chc sau khi i ving ngha trang lit s hoc t chc mt hot ng x hi trc i hi. + T chc l cho c theo Nghi thc i TNTP H Ch Minh. + L dng hoa ln Bc H (c i hi ng nghim). + Pht sinh hot truyn thng hoc hot cnh truyn thng (nu c). + Tuyn b l do, gii thiu i biu. + Cc t chc x hi n cho mng (c cc hnh thc khc nhau gy n tng i vi i biu). + Bo cng dng Bc (Bng hnh thc: hot cnh, ma, ht, th). + Tuyn dng, khen thng (ch nghim tc, trang trng vi cc hnh thc ph hp vi thiu nhi). + i biu pht biu ng vin, tuyn dng. + c quyt tm th ca i hi. + B mc i hi.

Cm n cc bn theo di chuyn :

Nghi l i TNTP h ch Minh


Xin trn trng cm n!

NNG VN TUN TPT i Trng tiu hc