You are on page 1of 3
11 ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε ’2 ∆ασκάλα : Σύλα Τσέκου ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω

11ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε’2 ∆ασκάλα: Σύλα Τσέκου

11 ο ∆ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε ’2 ∆ασκάλα : Σύλα Τσέκου ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
 • Στις παρακάτω προτάσεις διάλεξε την λέξη που ταιριάζει ώστε να υπάρχει συντακτική ορθότητα και νοηματική ακρίβεια .

Π.χ. ……………………να είχες πάει στον οδοντογιατρό πριν σε πιάσει πονόδοντος.

(Α. όφειλες,

Β. θα έπρεπε, Γ. αμέλησες,

Δ. ξέχασες)

 • 1. Ο μαθητής κρατούσε ………………………από όσα δίδασκε ο καθηγητής.

(Α. ημερολόγιο

Β. σημειώσεις Γ. ημερομηνία Δ. τετράδιο)

 • 2. Τον ……………………… έκλεψε το πορτοφόλι της.

..ότι

(Α. ντρόπιασε

Β. ειδοποίησε Γ. κατηγόρησε Δ. περιφρόνησε)

3.

Πρέπει να μιλάς πιο …………

..

……

..γιατί

δεν μπορώ να σε ακούσω.

(Α. καθαρά

Β. δυνατά

Γ. χαμηλά

Δ. έντονα)

 • 4. Ήμουν πολύ απογοητευμένη …………….….το αποτέλεσμα.

(Α. λόγω

Β. από

Γ. εξαιτίας

Δ. με αφορμή)

 • 5. Το σπίτι είναι παλιό και βρίσκεται σε κακή ……………………….

(Α. συνθήκη

Β. μορφή

Γ. όψη

Δ. κατάσταση)

 • 6. Τον γνωρίζω ………………………., αλλά δεν ξέρω το όνομά του.

(Α. από μόνος μου

Β. τυχαία

Γ. εξ όψεως

Δ. από τη δουλειά)

 • 7. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο θα έχουμε συννεφιά με μικρά……………………… .. ηλιοφάνειας.

(Α. αποσπάσματα

Β. τμήματα

Γ. διαλείμματα Δ. διαστήματα)

 • Μετασχημάτισε τις παρακάτω προτάσεις έτσι ώστε να διατηρούν το ίδιο νόημα.

  • 1. Η τελευταία φορά που τον είδα ήταν τον περασμένο Αύγουστο.

Έχω να τον δω……………………………………………………………………………………………….

 • 2. Πρέπει να βιαστούμε, αλλιώς θα αργήσουμε.

Αν δεν………………………………………………………………………………………………………….

 • 3. Με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας δεν μολύνεται το περιβάλλον.

Εάν…………………………………………………………………………………………………………….

 • 4. Λιποθύμησε μόλις άκουσε τα δυσάρεστα νέα.

Στο άκουσμα………………………………………………………………………………………………… ..

 • 5. Μόλις έβγαινα από το σπίτι άκουσα το τηλέφωνο να χτυπά.

Το τηλέφωνο………………………………………………………………………………………………….

 • 6. Όσο κι αν είσαι δυνατός, δεν μπορείς να σηκώσεις την ντουλάπα.

Είσαι δυνατός,……………………………………………………………………………………………… ...

 • 7. Εξαιτίας του ατυχήματος που είχε, έλειψε από τη δουλειά τρεις μήνες.

Το ατύχημα……………………………………………………………………………………………………

 • 8. Ο Κώστας είναι ο πιο καλός μαθητής της τάξης.

∆εν υπάρχει………………………………………………………………………………………………… ...

 • 9. Νομίζω ότι έκανες πολύ καλή δουλειά. Σου αξίζουν συγχαρητήρια.

Σε συγχαίρω…………………………………………………………………………………………………

 • 10. Βρήκε την όλη συζήτηση πολύ ενοχλητική.

Ενοχλήθηκε ………………………………………………………………………………………………… ..

 • 11. Έβαλα το ξυπνητήρι γιατί πρέπει να σηκωθώ πολύ νωρίς.

Μιας και……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 12. Η δασκάλα μάς έδωσε οδηγίες, αλλά εγώ δεν πρόσεχα και δεν τις άκουσα.

∆εν άκουσα……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 • 13. Κανείς δεν μπορεί να σε κατηγορήσει για ό,τι έγινε.

Είσαι……………………………………………………………………………………………………………

 • 14. ∆εν μπορούσαν να βρουν τα κλειδιά πουθενά.

Τα κλειδιά ……………………………………………………………………………………………………

 • 15. Είμαι σίγουρος ότι ήταν μέσα στο σπίτι και δεν μου άνοιξε.

Αν και………………………………………………………………………………………………………… ..

 • 16. Εάν ήμουν στη θέση σου θα έλεγα την αλήθεια.

Μου είπε ότι………………………………………………………………………………………………… ...

6. Όσο κι αν είσαι δυνατός , δεν μπορείς να σηκώσεις την ντουλάπα . Είσαι δυνατός

Να αντικαταστήσεις τις υπογραμμισμένες λέξεις ή φράσεις με άλλες πιο ακριβείς

στη σημασία.

γιατί δεν ήρθες να μας δεις;

γιατί δεν ήρθες να μας επισκεφθείς;

 • 1. Έκανε πολλά λεφτά με αυτή τη δουλειά.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 2. Έκανε πολλά χρόνια στην Αμερική.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 3. Έχασα τα πράγματά μου στο σταθμό.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 4. Μου πήρανε το πορτοφόλι.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 5. Πήρα ένα σπίτι με δάνειο.

II

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 6. Ο Πέτρος έκανε όλες τις ασκήσεις.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 7. Σε είδε κανένας γιατρός;

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 8. Έχει πολλές δυσκολίες στη δουλειά του.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 9. Έκανα 2 χρόνια μαθήματα Αγγλικών.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • Να αντικαταστήσεις τα υπογραμμισμένα ρήματα ή περιφράσεις με τα ρήματα που βρίσκονται στο πλαίσιο.

συναντιέμαι, προχωρώ, συνομιλώ, αδιαφορώ, απαντώ, ερωτώ,

σταυροκοπιέμαι, αναρωτιέμαι

 • 1. Να αποκρίνεστε σωστά, όταν σας κάνουν ερωτήσεις.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 2. Όταν ανταμώνουν, κουβεντιάζουν πάντοτε με πολύ φιλικό τρόπο.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 3. Όταν μένουμε αδιάφοροι στην αδικία, είναι σαν να αδικούμε εμείς οι ίδιοι.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 4. Βαδίζουν γρήγορα και κάνουν το σταυρό τους.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • 5. Πολλές φορές προβληματίζομαι αν μελετώ σωστά τα μαθήματά μου.

……………………………………………………………………………………………………… ..

 • Να αντικαταστήσεις τις παρακάτω φράσεις με επίθετο και ουσιαστικό.

επιχείρηση με προβλήματα

επι χεί ρη ση με προβλήμ ατα προβλημ ατικ ή επι χεί ρη ση

προβληματική επιχείρηση

 • 1. Περιοχή με βιομηχανίες

 • 2. Τουρίστας από τον Καναδά.

 • 3. Οι συμβουλές του πατέρα.

 • 4. Τα μαθήματα του σχολείου.

 • 5. Η απόφαση του υπουργού.

 • 6. Καρδιά από πέτρα.

 • 7. Οι νύχτες του χειμώνα.

 • 8. Οι φίλοι της οικογένειας.

  • ………………………………………………….

  • ………………………………………………….

  • ………………………………………………….

  • ………………………………………………….

  • ………………………………………………….

  • ………………………………………………….

  • ………………………………………………….

  • ………………………………………………….

III