You are on page 1of 41

X L S C TRN TRM THNG THNG BTS/NODEB (SRAN)

Ngi trnh by: For VNPT Hanoi Internal Use Only

NI DUNG TRNH BY
1. Phn loi s c trn trm BTS 2. Phi hp gia cc n v tham gia khi x l s c 3. Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei 4. X l s c lin quan n thit b outdoor

PHN LOI S C TRM SRAN 1. PHN LOI S C TRM SRAN

PHN LOI S C TRM SRAN


S c trn trm SRAN (BTS ni chung) chia thnh 3 loi: 1. S c trm mt lin lc. 2. S c lin quan n suy gim cht lng ca trm (mng). 3. S c v c s h tng nh trm.

PHN LOI S C TRM SRAN


1. S c trm mt lin lc.
C th l do:

S c v ngun:
Khng c ngun cp cho trm

- AC: Mt ngun, nhy t, chng st hng... - DC: Rect hng, acquy hng, nhy CB

S c v truyn dn:
Truyn dn b t, cht lng khng m bo - Truyn dn VNP (ch yu H Ni). - Truyn dn VT tnh.

PHN LOI S C TRM BTS


S c thit b ca t SRAN:
- Hng cc card ca SRAN ( card thu/pht MRFU (RRU), card iu khin WMPT,....) - Hng cc dy link ( dy truyn dn, dy quang,)

PHN LOI S C TRM BTS


2. S c lin quan n suy gim cht lng trm.
Mt s li khng lm trm mt lin lc nhng c nh hng ln n cht lng. - Li connector, anten, fi,... - u ni jumper sai thu/pht

PHN LOI S C TRM BTS


3. S c v c s h tng nh trm
- Bo ng ca phng my ku: c khi, chy hoc do phng qu nng. - iu ha hng lm phng nng nh hng n hot ng ca cc thit b trong phng. - Tip t trong b t, hng, in tr t cao, - Nh trm b dt, ngm nc, nc theo fi vo thit b, - Tr anten b nghing, r st, gy,

X L S C TRN TRM BTS


2. Phi hp gia cc n v khi tham gia x l s c

PHI HP GIA CC N V THAM GIA X L S C MC CH


Mc ch phn 2 l gip cho cn b k thut trin khai ti trm bit c phi phi hp vi cc n v lin quan no khc phc c s c c hiu qu v nhanh nht.

PHI HP GIA CC N V THAM GIA X L S C


S c mt lin lc

VNP1 x l Do ngun, truyn dn VT tnh x l Xc nh s b nguyn nhn

Yes
Do li thit b

CT-IN phi hp x l

S c c khc phc

No
OMC-R phi hp cng x l (04.35146038) Yu cu onsite

VNP1 x l (T)

OMC-R xc nhn

S c trm mt lin lc

PHI HP GIA CC N V THAM GIA X L S C


Truyn dn ca VNP s dng gm:

Truyn dn ni tnh: Do cc Vin thng tnh qun l (Cp quang, vi ba)


Truyn dn VTN (Ch yu phc v cho cc ng truyn ca BSC v Tng i MSC) Truyn dn ca Vinaphone (ch yu khu vc H Ni) Mt s trm BTS s dng ng truyn caVMS

Mt s trm s dng truyn dn VSAT_IP ca VTI


Do c th trn c th x l tt cc s c v truyn dn, vic qun l s kt ni, a ch truyn dn ca tng trm BTS phi c cp nht thng xuyn, lin tc

PHI HP GIA CC N V THAM GIA X L S C


S c lin quan n suy gim cht lng

VNP1 x l
CT-IN phi hp x l

Xc nh s b nguyn nhn

Yes

S c c khc phc

VNP1 x l (T)

No
OMC-R phi hp cng x l (04.35146038) Yu cu onsite

OMC-R xc nhn

S c lin quan n suy gim cht lng trm (mng)

PHI HP GIA CC N V THAM GIA X L S C


Nhng s c lin quan n h tng nh trm:
- Hu ht nhng s c ny khng pht ra cnh bo a v OMC-R. - VT Tnh trc tip n trm x l m bo iu cho trm hot ng bnh thng.

X L S C TRN TRM BTS


Trong trng hp mng li xut hin nhiu s c cng xut hin th x l theo th t u tin: 1. Ci bo khi chy ku ( s c v c s h tng): u tin 1 2. S c trm mt lin lc: u tin 2 3. S c lin quan n suy gim cht lng: u tin 3

PHI HP GIA CC N V THAM GIA X L S C


Mt s kh khn, vng mc thng gp trong qu trnh x l s c: Thiu s phi hp, ng b gia cn b k thut VNP1, VT tnh, CT-IN. i vi cc trm BTS khng c ngi trc, vic x l truyn dn tuyn cui gp kh khn do phi c ngi n trm. i vi cc trm t ti Tng i, cc im chuyn mch nh khng c cn b k thut chuyn mn v truyn dn. Khi cn b k thut ca VT Tnh kt ni truyn dn khng hng dn cn b k thut ti c s x l khi c s c xy ra.

PHI HP GIA CC N V THAM GIA X L S C


Mt s lu : Cn b k thut khi n trm s l s c phi thng bo cng vic s thc hin cho OMC-R h gim st. Khc phc xong s c phi thng bo cho OMC-R kim tra v xc nhn kt qu.

Ghi vo s theo di trm.

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


3. Phng php nh v li trn thit b t

SingleRAN Huawei

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Gii thiu t BTS/NODEB Huawei
2G MFRU 3G WBBP 2G GTMU 3G WMPT

DCDU 2G

DCDU RRU 3G

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Phng php nhn nh li BTS
C 04 loi li thng xy ra vi t BTS3900A (2G):

Li khai thc v bo dng Li BSC Li BTS Li RNO (Radio Network Optimize)

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Phng php nhn nh li BTS
C 04 loi li thng xy ra vi t BTS3900A (2G):

Li khai thc v bo dng OMC Software Loading

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Phng php nhn nh li BTS
C 04 loi li thng xy ra vi t BTS3900A (2G):

Li khai thc v bo dng Li BSC Voice Link Interconnection Clock

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Phng php nhn nh li BTS
C 04 loi li thng xy ra vi t BTS3900A (2G):

Li khai thc v bo dng Li BSC Li BTS Antenna & Feeder Truyn dn

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Phng php nhn nh li BTS
C 04 loi li thng xy ra vi t BTS3900A (2G):

Li khai thc v bo dng Li BSC Li BTS Li RNO (Radio Network Optimise) Truy nhp Rt cuc gi Nghn Chuyn giao (handover)

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


S dng BTSM kim tra trng thi BTS 2G

t IP tnh cho Laptop: 192.168.0.7x /24

t IP tnh cho BTSM 192.168.0.72

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Board

Board Management

UEIU fault

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Phng php nhn nh li NodeB (3G)
Nhng loi li ca 3G cng gn tng t vi 2G: Li phn cng/thit b Li v truyn dn Li do phn ngun AC/DC Li do file cu hnh, gim st

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Nhng loi li ca 3G cng gn tng t vi 2G: Li phn cng/thit b: l nhng li lm nh hng n dch v, do h thng anten feeder, cc card trn NodeB. (VD: VSWR, card b treo, hng card, )

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Li ch ra card PSU khe s 2 b b hng.

Nhn vo phn Bng thit b ca NodeB ta c th thy card PSU khe s 2 c cnh bo faulty mu . x l li ny Trc ht, rt card ra cm li, ri theo di. Nu vn bo fault, th thay module PSU khc.

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei

RRU sector A cnh bo li (mu ). Cnh bo giao din (dy quang) ni gia BBU v RRU (port 0) bo li.

Cnh bo khi ng v tuyn RF hng Subrack 60 (thit b RRU).

Hng x l: kim tra dy quang, m un quang ( port WBBP v RRU), kim tra port WBBP, kim tra RRU,

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Cnh bo h s sng ng cao, VSWR = 2.1 (vt ngng 2.0) RRU #63 (sector 4)

Hng x l: X l si dy jumper c khe Tx/Rx v Rx (kim tra gy, bp, nc vo,) RRU #63 (sector #4)

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Nhng loi li ca 3G cng gn tng t vi 2G: Li phn cng/thit b Li v truyn dn: l nhng li gy nh hng n dch v (c th lm cho trm mt lin lc, hoc lm gim tc download/upload ca khch hng,)

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei

Lung E1 s 2 ca 3G ang b li, lm cho ng MPLNK b down.

Hng x l: Bn li lung E1 s 2 ca 3G (cn thit dng my o lung xc nh)

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei

Lung E1 s 1 b hng, gy ra mt ng b.

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei

Kt qu sau x l: ht cnh bo clock. Nhng lung s 1 vn li, cn x l lung 1

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Nhng loi li ca 3G cng gn tng t vi 2G: Li phn cng/thit b Li v truyn dn Li do phn ngun AC/DC: l nhng li gy ra do mt in li, sp CB ngun DC, khin trm mt lin lc hoc card thit b BTS bo li,

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


y l nhng cnh bo ngun AC v DC ca site.

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Nhng loi li ca 3G cng gn tng t vi 2G: Li phn cng/thit b Li v truyn dn Li do phn ngun AC/DC Li do file cu hnh, gim st: l nhng li cn phi upload li cu hnh, hoc trm mt gim st bi OMC.

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei


Li do file cu hnh, gim st: Nhng li mt gim st thng do mt lung E1 u tin, hoc do trng thi truyn dn b li bit (BER). Nhng trm mt gim st nh th ny ch cn x l truyn dn lung E1 s 1, hoc xem li truyn dn FE (Fast Ethernet). Nhng li phi upload li cu hnh (nh trng hp thay card WMPT): cn log-in vo NodeB v upload file NodeBCfg.xml ln NodeB.

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei

Set manual IP laptop: 17.21.2.16 /24 Set IP LMT: 17.21.2.15 ng nhp vo LMT s dng: ser: admin Password: NodeB

Phng php nh v li trn thit b t SingleRAN Huawei

Sau khi upload li xong, th i NodeB reset xong th kim tra cc thng s nh LOCELL, MPGRP, IPPATH, OMCH,