Oleh : NURFATIHA BT ROZLAN

Nama Aktiviti Rekreasi : "DOMINOKU PERATUSKU" 2. permainan akan diteruskan kepada ahli kumpulan yang lain. e) Kad berikutnya akan dimasukkan oleh ahli kumpulan yang lain secara bergilirgilir. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang ahli kesemuanya.75 adalah sama. g) Pemain seterusnya perlu mencari padanan kad mereka yang tepat untuk diletakkan sama ada pada 50% atau 40%.Nama Guru : Nurfatiha Bt Rozlan Kelas Tarikh Masa Bil. pemain lain yang akan meneruskan permainan tersebut. Murid : 5 Cerdik : 22 Ogos 2013 (Khamis) : 12 : 05 . c) Setiap ahli kumpulan akan memperolehi masing-masing 4 keping kad domino setiap seorang. h) Jika ahli kumpulan tidak berjaya meletakkan mana-mana kad yang berada di tangannya pada mana-mana bahagian kad domino. b) Guru mengedarkan sebanyak 16 keping kad domino kepada setiap kumpulan.01:05 (30 Minit) : 36 orang LAPORAN AKTIVITI REKREASI PERMAINAN MATEMATIK 1. i) Sekiranya pemain tidak berjaya. 0. Langkah-langkah Pelaksanaan Aktiviti : a) Guru membahagikan murid kepada 9 kumpulan. d) Murid yang pertama dari setiap kumpulan akan memulakan permainan dengan metakkan satu kad domino secara terbuka di tengah gelanggang. f) Pemain mengambil giliran untuk meletakkan kad domino mereka di tengahtengah seperti contoh di bawah : 50% dan 0.75 40% .

3. Keperluan bahan aktiviti dan penghasilannya  Kad Domino 4. Gambar foto bahan yang dihasilkan  Sebelum : Penyediaan Bahan Rekreasi  Semasa PdP .j) Pemain pertama yang berjaya meletakkan padanan semua kad dominonya adalah dikira sebagai pemenang.

Saya bersama rakan Matematik 6 telah dibahagikan kepada kumpulan bertiga dan diberi beberapa tajuk untuk diundi. garis nombor. Ia turut sama . Pertamanya adalah saya dapat mempelajari pelbagai teori pembelajaran Matematik dalam merangka pembelajaran kanak-kanak dengan nombor.NAMA NO. lipatan kertas (paper folding). Sepanjang proses menjalankan tugasan ini saya telah banyak mempelajari dan didedahkan dengan pelbagai teknik asas dan kaedah dalam mengajar kanak-kanak dalam topik-topik tersebut. Kaedah seperti penggunaan blok asas. Perpuluhan dan Peratusan. dalam keterbatasan waktu dan kesibukan melaksanakan tugas seharian. dan penggunaan diagram atau simbol merupakan satu perkara yang baru buat saya dan sangat bermanfaat buat saya. Melalui tugasan ini. segala hasil perbincangan yang dirancang dapat di jalankan sebagaimana yang kami harapkan. abakus. pecahan. saya telah memperolehi banyak faedah dan pengetahuan yang berguna. K/P : NURFATIHA BINTI ROZLAN : 820315-10-5688 PROGRAM : PPG SEMESTER 5 AMBILAN JUN 2011 UNIT : MATEMATIK 6 REFLEKSI Syukur. akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan projek MTE3109 bagi merangka satu aktiviti rekreasi matematik untuk mengukuhkan penguasaan murid terhadap konsep matematik berkaitan dengan topik Nombor. Pecahan. Kemudiannya. pelaksanaan penggunaan bahan rekreasi tersebut haruslah dilakukan di sekolah masing-masing bagi mensimulasikan bahan rekreasi yang telah dihasilkan dalam situasi sebenar bilik darjah atau semasa aktiviti kelab dan persatuan. perpuluhan dan peratusan. Tugasan projek ini bermula dari penerimaan tugasan kerja kursus yang disampaikan oleh pensyarah pembimbing iaitu Pn Hoe Oee Joo dalam interaksi yang kedua pada 20 Julai 2013 yang lalu. Berkat kerjasama. Kumpulan saya telah memperoleh tajuk "Peratus" sebagai tugasan projek bagi membina bahan untuk aktiviti rekreasi matematik. Tugasan ini juga banyak mendedahkan kepada saya akan kepentingan penggunaan bahan rekreasi Matematik dalam memastikan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) menjadi lebih berkesan serta menyeronokkan. kesepakatan dan kesefahaman antara rakan sekumpulan iaitu Salimah dan Shafarina.

Carta Nilai Tempat. Ini memandangkan ketua panitia sendiri turut berada di kelas mengajar. Grid Peratus. Perbincangan awal telah dilaksanakan oleh kami untuk memutuskan konsep permainan yang ingin kami jalankan. Domino Pecahan. Setelah . Jalur Nombor. Kami bermula dengan membuat kajian awal mengenai tajuk peratus dan mendapatkan maklumat melalui pelbagai sumber antaranya buku-buku rujukan. Peringkat awal tugasan kerja kursus ini mengkehendaki kami membina satu aktiviti rekreasi permainan matematik untuk jangka masa 30 minit dengan menerapkan kemahiran matematik dan mengukuhkan penguasaan murid terhadap konsep matematik dalam tajuk peratus. Dengan adanya bahan rekreasi matematik ini. muridmurid akan mempelajari subjek peratus melalui aktiviti permainan yang tidak membosankan dengan secara tidak langsung mengukuhkan dan melatih penguasaan mereka di dalam topik peratusan ini. Pada peringkat ini. kami perlu dinilai berdasarkan borang penilaian yang telah dibekalkan oleh pensyarah. Papan Geometri. Bekas Air Bersenggat dan banyak lagi. Dekakdekak. Saya membahagikan tugasan yang diberikan ini kepada 3 bahagian. Kit Pecahan. Apa yang telah saya hadapi di sini. Perkara ini banyak mengajar saya sebagai seorang guru perlulah sentiasa berfikir secara kreatif dan kritis dalam proses pengajaran kita agar para pelajar tidak jemu dan sentiasa aktif semasa pembelajaran. saya juga secara tidak langsung dapat mempelajari teknik dan penggunaan pelbagai jenis bahan rekreasi matematik yang sering digunakan antaranya seperti Blok Dienes. Selain daripada memperolehi input-input penting mengenai penggunaan permainan rekreasi matematik lainnya. Setelah dipersetujui kami memilih Domino Peratus sebagai rekreasi permainan untuk kami jadikan aktiviti semasa pengajaran mikro nanti. laman web. Model Peratus. jurnal. Papan Perpuluhan. Petak Seratus. Pada peringkat ke dua pula. Sebagaimana yang telah diminta dalam soalan tugasan. saya menghadapi sedikit masalah dalam menentukan masa yang sesuai untuk kedua-dua belah pihak. kami bertiga perlu mensimulasikan alat rekreasi permainan matematik yang telah kami bina sama ada dijalankan di dalam kelas ataupun semasa menjalankan aktiviti persatuan matematik di sekolah masingmasing. dan sebagainya. penglibatan dari Ketua Panitia Matematik adalah sangat penting bagi melakukan penilaian semasa proses aktiviti bahan rekreasi matematik ini dijalankan.merangsang minat murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dirancang.

Pada peringkat terakhir projek ini.berbincang dan membuat temujanji. Beliau memberikan respon yang positif dan mengharapkan agar saya dapat meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran ini bagi kemahiran-kemahiran matematik yang lain pula. Ianya bukan sahaja memberi keseronokan malah mampu menarik minat untuk belajar dengan cara yang lebih santai. namun ianya dapat ditangani dengan kadar yang segera. Pengalaman yang saya perolehi ini mampu memberikan saya lebih banyak ideaidea baru untuk mencipta konsep pembelajaran matematik berasaskan permainan. saya perlu merumuskan keseluruhan hasil dapatan yang saya perolehi untuk dilaporkan kepada pensyarah dalam bentuk penulisan reflektif. Kesan ketara yang saya dapati semasa aktiviti rekreasi permainan ini ialah kualiti pengajaran saya menjadi lebih berkesan dan menyeronokkan. Miskipun saya menghadapi pemasalahan dalam proses mensimulasikan bahan rekreasi yang ahli kumpulan saya sama-sama bina. Bahan rekreasi ini memainkan peranan yang sangat penting dan banyak menyokong bagi mencapai objektif pembelajaran saya pada hari tersebut khususnya bagi tajuk peratus. kita seharusnya bijak berfikir secara kreatif dan kritis dalam menentukan corak pengajaran yang ingin kita sampaikan kepada pelajar kita sekaligus mampu mencapai objektif pembelajaran yang kita kehendaki. . Saya turut merasakan bahawa kaedah permainan domino ini bukan sahaja khusus di ajar dalam tajuk peratus sahaja tetapi dapat diajar dalam tajuk-tajuk yang lain juga. Jika sebelum ini proses pengajaran saya kurang menarik perhatian para pelajar kini dengan adanya bahan rekreasi permainan matematik ini mampu membuka minda pelajar saya untuk meminati bidang matematik. saya telah dinilai oleh Ketua Panitia sekolah iaitu Pn Rohainu Bt Shaarani. Saya berasa amat berterima kasih kepada pensyarah kerana memberi banyak maklumat berhubung dengan bahan rekreasi matematik serta pedagogi pengajaran matematik khususnya. Setelah saya memberi arahan yang ringkas dan mengedarkan kad-kad domino kepada setiap kumpulan pelajar. Hal ini memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri sepenuhnya dalam permainan ini dan penglibatan pelajar seratus peratus. saya dapati proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Apa yang penting. Saya berasa sangat gembira kerana murid-murid saya begitu teruja untuk bermain permainan "Peratusku Dominoku". akhirnya aktiviti rekreasi matematik ini dapat saya jalankan dengan baik sekali. Sepanjang proses aktiviti rekreasi permainan matematik ini berlangsung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful