AYAT-AYAT AL-QURAN YANG BERKAITAN HUKUMAN MURTAD.

Allah SWT berfirman : ertinya : " Barang siapa kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia  mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang-orang yang  dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman  (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang

HADIS
• ‫من يُطِع الرسول فقد ْ أطاع َ الله‬ َ َ • Ertinya : " Barangsiapa yang mentaati Rasulullah SAW maka ia telah mentaati Allah" • ‫وما آتاك ُم الرسول فخذوه ُ وما نهاكم عنه‬ ُ ُ • Ertinya : "Dan apa-apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah maka hendaklah kamu terima, dan apa yang telah dilarang kamu darinya, hendaklah kamu jauhi" • ‫وَما يَنطِقُ عن الهوَى. إ ِن هُوَ إل وحي يوحى‬ َ ْ َ ٌ ْ ِ • Ertinya : "Dan tiadalah apa-apa yang

‫فانتَهُوا‬

Banyak terdapat pernyataan ciri-ciri orang beriman, yang disebut di dalam al-Quran, • antaranya, ialah: • a. Menjauhkan diri dari (perkataan dan perbuatan) yang sia-sia (al-Mu’minun, • ayat 3.). • b. Memelihara aurat (al-Mu’minun, ayat 5). • c. Memelihara dan menunaikan janji (al-Mu’minun, ayat 8). • d. Tidak memakan riba (al-Baqarah, ayat 278). • e. Tidak lemah dan tidak bersedih hati (Ali ‘Imran, ayat 137). • f. Tidak takut dan tidak gentar (Ali ‘Imran 169). • g. Tidak curang (al-A’raf, ayat 85).

. MAKSUD IMAN
 DARI SEGI BAHASA : - percaya DARI SEGI ISTILAH : - Membenarkan di hati, mengakui dengan lidah dan beramal dengan anggota

· MAKSUD KUFUR :
• - tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W

· JENIS-JENIS KUFUR :
• 1. Kufur Hakikat : - Maksud : - ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah - Contoh : - tidak mengakui balasan diakhirat - menolak hukum yang terdapat dalam al-quran - menyatakan solat fardhu merugikan masa - menyatakan berpuasa ramadhan melemahkan ekonomi

• 2. Kufur Nikmat : - Maksud : - mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaan - Contoh : - menggunakan nikmat kejalan maksiat - enggan mengeluarkan zakat / sedekah - boros membelanjakan harta

· RIDDAH
• · MAKSUD : - berpaling atau keluar daripada agama islam · SESORANG ITU BOLEH DIANGGAP MURTAD MELALUI 3 CARA - Iktikad, apabila berniat hendak meninggalkan agama islam - Perkataan, apabila mengisytiharkan dirinya keluar daripada agama islam - Perbuatan, menganut agama selain daripada agama islam

`ASI
• Asi bermaksud pelaku maksiat. Iaitu orang yang melakukan maksiat dan keingkaran. Contoh: Melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful