2719 (A) 275

JADUAL KETIGA (Subperaturan 7(1)) PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENERIMAAN MURID KE SEKOLAH, PENYIMPAN DAFTAR DAN SYARAT BAGI PENGEKALAN MURID BELAJAR DI SEKOLAH) 1998

P.U

PERMOHONAN UNTUK BERTUKAR SEKOLAH OLEH MURID WARGANEGARA
Pengarah Pelajaran Negeri :

Nama dan Alamat Sekolah Asal : BUTIR-BUTIR TENTANG PERTUKARAN SEKOLAH : 1. Nama Murid 2. Jantina 3. Tarikh Lahir 4. Bangsa 6. Nama Biasiswa 7. Tahun terakhir / tingkatan tertinggi 8. Jika sekolah menengah, aliran (Nyatakan) 9. * Kelulusan PMR SPM UPSR : : : * Sila lampirkan sesalinan keputusan peperiksaan 10. Nama ibu / bapa / penjaga 11. Alamat ibu / bapa / penjaga 12. Alamat Surat Menyurat 13. Nombor Telefon (Pejabat) 14. Sekolah baru yang dipilih Pertama Kedua : : : : : : (Bimbit) (Rumah) : : : : No. Kad Pengenalan/ Surat Beranak: : : : :

5. Tarikh Pendaftaran (Sekolah Sekarang)

P.U (A) 275 15. 16. 17. Sebab-sebab pertukaran Ulasan Guru Besar / Pengetua : : : Tarikh pertukaran yang dikehendaki

Cop Rasmi

__ _____ (Tarikh) Besar / Pengetua)

_________(Tandatangan Guru

Untuk Kegunaan Jabatan Pelajaran Negeri tidak diluluskan. Untuk penerimaan masuk ke sekolah __________________________________________ Mulai dari tarikh yang dipohon _______

* diluluskan /

Cop Rasmi

______ (Tarikh) Pelajaran Negeri)

______

_______ (Tandatangan Pengarah

SILA SERTAKAN 2 SALINAN DOKUMEN YANG BERIKUT DAN DISAHKAN BENAR : (I) (II) (III) (IV) Sijil Lahir Murid / Kad Pengenalan Kad Pengenalan Ibu bapa Surat nikah / perakuan pendaftaran perkahwinan Ibu bapa Perintah Mahkamah tentang hak jagaan, jika Ibu bapa bercerai /

berpisah; atau

(V) 1952.

Surat daftar anak angkat mengikut seksyen 25 Akta Pengangkutan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful