BUTA (Visayan Version) By: Ruth Vergara I

BLIND (English Version) Translated by: Vicoy Laniba

“Pagkadaghan sa nahigmata, Nga mangandoy pang matulog Kay mas tam-is pang magdamgo Sa mga dili tinuod And saksi sa kamatuuran Mupiyong lang kasagaran Ug mag-antos lang Nga pasipad-an Ang gugma ug ang kaangayan CHORUS: Buta kita sa pagpakabana Buta kita sa luha Ug way pulos ang hayag Sa atong mga mata Kung sa kasingkasing Magpabilin tang BUTA

(Oh so many have awakened) (But who just want to go back to sleep) (Because to them it’s much sweeter to dream) (Of the things which are not true) (Those who are witnesses of the Truth) (Usually would close their eyes) (And suffer willingly (The rape and abuse (Of Love and Equality)

(O blind! Callous and blind to care (O blind we are to the tears) (And there’s no use of the light (God gives to our two eyes (If in our callous hearts (We will remain so B-L-I-N-D).

II Kun ikaw ang makasaksi (If you were the one who witnessed Sa mga pag-antos sa uban (The oppression of the others Nganong dili ka musulti (Why just you wouldn’t choose to tell Kun unsay imong nakita (Of the things that you have seen? Ang saksi sa kamatuuran (Those who are witnesses of the Truth Mopiyong lang kasagaran (Usually would close their eyes Ug musugot lang nga pasipad-an (And give their consent for the abuse Ang gugma ug kaangayan” (Of Love and Equality). Repeat Chorus twice: Ug way pulos ang hayag Sa atong mga mata Kung sa kasingkasing Magpabilin tang BUTA Buta… buta…. (And there’s no use of the light (God gives to our two eyes (If in our callous hearts (We will remain so B-L-I-N-D) (Oh blind… Oh blind…)

Listen to YouTube video “Buta”: http://www.youtube.com/watch?v=Seybfp9k2vQ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful