KAEDAH ATAU GAYA PENGAJARAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI (ARAHAN DAN TUGASAN

)

Disediakan oleh: Khairunnisa Noor Sharina Nor Adilah

KAEDAH ATAU GAYA PENGAJARAN

Terdapat beberapa gaya atau keadah yang boleh digunakan oleh guru untuk menjalan pengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani.  GAYA LANGSUNG GAYA GABUNGAN
• Limitasi • Penemuan • Terbimbing

GAYA TIDAK LANGSUNG
• Penyelesian masalah latihan  • Bertindak balas  • Semak kendiri  • Penerimaan beramai  • Penerokaan

• Gaya Arahan • Gaya Tugasan

Guru dianggap mengetahui bagaimana kemahiran pergerakan dilakukan dengan cara yang betul. Gaya ini berdasarkan Teori Pembelajaran Tingkah Laku (Behavioristic) yang menerangkan bahawa pembelajaran itu berlaku dari luar kedalam melalui pembentukan semula peristiwaperistiwa yang betul (Gallahue. Guru membuat semua atau kebanyakan daripada keputusan tentang apa.GAYA LANGSUNG   Mementingkan guru. bagaimana dan bila sesuatu aktiviti itu bermula.   . 1993).

anggap dipelajari pelajar mencapai tahap pembelajaran dan • Tidak banyak peluang kemajuan yang sama untuk salah faham dan (kesesuai umur kumpulan) salah interpretasi • Lebih mementingkan • Persekitaran pembelajaran matlamat atau hasil yang berstruktur pengalaman pembelajaran daripada proses pembelajaran itu. .GAYA LANGSUNG KELEBIHAN • Kaedah yang berkesan KELEMAHAN • Tidak ambil kira perbezaan individu (kesesuai • Berfokus kepada yang ingin perkembangan).

    . Pembelajaran seharusnya juga melalui percubaan. penyelesaian masalah dan penemuan diri. Ia berasaskan falsafah bahawa pembelajaran adalah lebih daripada mengulang dan meniru perlakuan yang betul. Ia berdasarkan Teori Pembelajaran Kognitif yang menganggapkan pembelajaran sebagai satu proses yang berlaku dari dalam ke luar dan proses pembelajaran itu adalah sama penting dangan hasil pembelajaran berkenaan.GAYA TIDAK LANGSUNG   Gaya ini berpusatkan pelajar.

Lebih masa untuk cuba-jaya. Guru yang tidak biasa dengan gaya inisentiasa menghadapi masalah untuk menggunakannya secara berkesan.GAYA TIDAK LANGSUNG KELEBIHAN • Membolehkan pelajar menetapkan matlamat dengan cara mencapainya • Memberi kebebasan kepada pelajar dan memberi peluang kepada mereka untuk bertanggungjawab. • Memerlukan guru-guru untuk berlatih dan bersabar. • Sukar untuk memastikan kesinambungan dalam pelajaran . bersoal-jawab. • Memberi peluang kepada • Sukar untuk mengawal kelas pelajar merasai kejayaan pada tahap kebolehan sendiri. • Mengambil kira perbezaan dikalangan pelajar KELEMAHAN • Memakan masa yang panjang.

GAYA ARAHAN  Guru mengawal APA yang akan dipelajari. Pelajaran yang menggunakan gaya ini mungkin menggunakan proses yang dicadangkan oleh Gallahue( 1995).Langkahlangkah yang terlibat adalah seperti berikut :  .BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti.

GAYA ARAHAN GURU • Mengawal penuh pengajaran  Memilih aktiviti Menentukan bagaimana dan bila • Mengawal tingkah laku • Menilai keputusan • • PELAJAR • Menjimatkan masa untuk membuat percubaan. • Individu mendapat kurang perhatian .

Guru memberi komen am tentang prestasi kelas.CIRI – CIRI GAYA ARAHAN  Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahran yang akan dipelajari oleh pelajar . Pelajar berlatih. Jika perlu. Guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar yangmemerlukan bantuan secara individu atau atau berkumpulan. Menggunakan kemahiran yang dipelajari dalam aktiviti yang sesuai serta menilai perlakuan      .guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut.

KAEDAH TUGASAN PRA IMPAK IMPAK POST IMPAK .

Kepentingannya adalah dalam merancang. Semua keputusan semasa perancang dikaitkan dengan cara P&P yang akan dilaksanakan.PRA IMPAK  Set pra-impak adalah sama seperti stail arahan/perintah. hanya guru yang terlibat. Dalam set ini.    .

Keputusan tentang cara P&P yang akan digunakan dibuat dengan mengambil kira objektif dan cara pelaksanaan. Ia akan diletakkan dalam satu perancangan pembelajaran (RPH).    . Guru perlu pilih tajuk yang kondusif untuk stail ini. Guru perlu berhati-hati dalam merancang. perkara yang akan terjadi semasa set impak.

IMPAK   Penglibatan secara aktif/penuh murid-murid Perubahan dari membuat keputusan. Siapa yang akan buat keputusan yang spesifik berpindah dari guru kepada murid Keputusan .

Tempat Mengajukan soalan untuk penjelasan Kedudukan Penonjolan KATEGORI Masa permulaan tugasan Masa rehat Urutan tugasan Masa tamat setiap tugasan Kadar kemajuan .

POST IMPAK   Beri komen/ maklum balas kepada murid. Aktiviti yang dilakukan mengikut arahan dan perancangan guru dari awal pembelajaran  . Merupakan pengalaman pergerakan fizikal murid-murid.

P e lS e a js S u a e ra is u m a u e i n m t p u u u kn n t y u p a k ie m m lb a e e ls b a ia j h P a r& m P a a sn IMPLIKASI .

KELEBIHAN KAEDAH TUGASAN .

Sedar tentang kemahiran persembahan berhubungkait dengan pengetahuan dari keputusan tindak balas. Untuk mengaktifkan memori kognitif yang diperlukan dalam tugasan.    . Untuk memperolehi dan mendalami kandungan latihan sendiri Untuk sedar bahawa kemahiran persembahab berhubungkait dengan pengulangan tugasan.SUBJEK   Untuk praktis sendiri dengan meniru model.

Membina kemahiran dalam 9 pilihan.KELAKUAN  Pengalaman bermula dalam kebebasan membuat 9 pilihan. Belajar untuk bertanggungjawab atas setiap keputusan. Sedar tantang keputusan diambil adalah sesuai dengan tugasan. contoh:  Halangan  Peraturan  Akibat    antara masa & tugasan setiap langkah dalam menggunakan masa .

  .Sambungan…  Belajar untuk hormat hak orang lain untuk buat keputusan dalam 9 kategori. Untuk bina kepercayaan dalam membuat keputusan. Untuk bina/memulakan hubungan guru dengan murid.

KELEMAHAN KAEDAH TUGASAN .

KELEMAHAN   Memerlukan masa yang lama dan panjang Guru perlu tanggung risiko dalam setiap keputusan. Sukar untuk kawalan kelas  .

~ Terima Kasih ~ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful