P. 1
GHID COMPACTARE PAMANT CU GRANULATIE MARE GT 067-2013

GHID COMPACTARE PAMANT CU GRANULATIE MARE GT 067-2013

|Views: 17|Likes:
GEOTEHNICA FUNDATII
GEOTEHNICA FUNDATII

More info:

Published by: Dorin Vasile Moldovan on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2014

pdf

text

original

Anexă la Ordinul MDRAP nr…..

/2013

GHID PRIVIND INTERPRETAREA ŞI CONTROLUL LUCRĂRILOR DE COMPACTARE A PĂMÂNTURILOR NECOEZIVE CU GRANULAŢIE MARE, Indicativ GT 067-2013

1

CUPRINS 1. PREVEDERI GENERALE 1.1.Obiect şi domeniul de aplicare 1.2. Simboluri şi unităţi de măsură 1.3. Abrevieri 2. DOCUMENTE CONEXE ŞI DE REFERINŢĂ 3. PARAMETRI GEOTEHNICI PRIVIND NATURA ŞI STAREA DE ÎNDESARE A PĂMÂNTURILOR NECOEZIVE 4.CRITERII PENTRU IDENTIFICAREA ŞI ALEGEREA MATERIALULUI PUS ÎN OPERĂ ÎN VEDEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR TIP PERNĂ 5. ETAPE PREMERGĂTOARE LUCRĂRILOR DE COMPACTARE TIP PERNĂ 5.1. Stabilirea parametrilor geotehnici pentru materialul utilizat 5.2. Compactarea de probă 6. METODE DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE COMPACTARE A PĂMÂNTURILOR NECOEZIVE 6.1. Stabilirea volumului încercărilor de verificare 6.2. Metode de verificare a calităţii lucrărilor de compactare 7. RAPORTAREA REZULTATELOR ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 8. SCURTĂ PREZENTARE A ORDINII OPERAŢIUNILOR DE EXECUŢIE A UNEI PERNE DIN PĂMÂNTURI NECOEZIVE ANEXE: ANEXA I -Model raport de încercare ANEXA II-Determinarea parametrilor geotehnici optimi ANEXA III- Încercarea cu placa – SE RN 1997-2-anexa k (informativa) ANEXA IV- Controlul calităţii lucrărilor tip pernă prin încercări cu placa ANEXA V- Încercarea de penetrare dinamică (dp) ANEXA VI- Aprecierea gradului de îndesare în funcţie de rezistenţă la penetrare dinamică ANEXA VII-Exemple de corelaţii între gradul de îndesare şi parametri geotehnici obţinuti din penetrare standard (spt) ANEXA VIII- Referinţe tehnice şi legislative

2

1. PREVEDERI GENERALE 1.1.Obiect şi domeniul de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid stabileşte metodele de control al calităţii umpluturilor controlate (perne) executate din pământuri necoezive, cu respectarea actelor normative specifice, în concordanţă cu legislaţia europeană aplicabilă. 1.1.2. Lucrările de tip pernă se realizează de regulǎ pe terenuri dificile de fundare, încadrate în categoriile geotehnice 2 şi 3 conform normativului NP 074, asociate riscurilor geotehnice “mare”, respectiv “foarte mare”. Se mai pot folosi şi în cazul aducerii în cotǎ a terenului de fundare în funcţie de prevederile din proiect. 1.1.3. Terenurile încadrate ca dificile se caracterizează printr-o deformabilitate mare şi neuniformă şi o capacitate portantă redusă. În vederea eliminării acestor inconveniente se procedează în unele cazuri la excavarea totală sau parţială a terenului dificil de fundare şi înlocuirea cu un strat din material necoeziv compactat controlat tip pernă. 1.1.4. Pământurile necoezive se definesc din punct de vedere granulometric ca pământuri grosiere si foarte grosiere conform SR EN ISO 14688-1, ce se încadrează în domeniul granular al nisipurilor (d = 0,063...2 mm), pietrişurilor (d = 2...63 mm) si bolovănişurilor (d >63......200mm). 1.1.5. Compactarea este un proces fizico-mecanic, prin care, sub acţiunea unui lucru mecanic exterior în cazul pamanturilor necoezive, se realizează o reaşezare a particulelor fazei solide, care are drept urmare o micşorare a porozităţii şi o creştere a gradului de îndesare, ceea ce conduce la modificarea caracteristicilor mecanice (rezistenţă şi deformabilitate).

3

1.1.6. Pentru o compactare eficientă trebuie determinaţi parametri optimi: a) umiditatea optimă de compactare, wopt,; b) densitatea maximă în stare uscată, ρdmax . 1.1.7. Metodele de verificare a calităţii lucrărilor de compactare a pământurilor sunt directe şi indirecte. 1.1.8. Metodele directe constau in determinarea parametrilor geotehnici. 1.1.9. Metodele de teren pentru verificarea pe cale indirectă a calităţii compactării pământurilor necoezive (penetrări dinamice, încercări cu placa, metode geofizice, metode radiometrice) sunt utilizate numai în asociere cu metodele directe, bazate pe determinarea parametrilor geotehnici. 1.1.10. Verificarea calităţii lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive se realizează conform caietului de sarcini elaborat de proiectant. 1.1.11. Încercările de laborator şi în situ pentru controlul compactării pământurilor necoezive se execută de către laboratoare de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, autorizate în condiţiile legii de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., pentru profilul GTF (Geotehnică şi Teren de Fundare). 1.1.12. Prezentul normativ se adresează tuturor factorilor implicaţi în procesul investiţional: proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici, executanţi, responsabili tehnici cu execuţia, investitori, proprietari, administratori şi utilizatori, operatori economici cu activitate în construcţii, precum şi autorităţilor administraţiei publice şi organismelor de verificare/control.

4

j) de incărcare σ modulul de tasare pe baza încercării cu placa gradul de îndesare coeficientul de permeabilitate masa pământului în stare naturală masa apei masa probei uscate masa particulelor solide porozitatea numărul de lovituri pentru o penetrare pe 300 mm la încercarea de penetrare standard SPT numărul de lovituri pentru o penetrare de 10 cm la încercarea de penetrare dinamică cu penetrometrul uşor DPL numărul de lovituri pentru o penetrare de 10 cm la încercarea de penetrare dinamică cu penetrometrul mediu DPM. Simboluri şi unităţi de măsură Litere latine Cu Cc d10 d30 d60 d90 dmax D e emax emin Eoed i-j EPLT ID k m mw md ms n (-) (-) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (%) kPa kPa (m/s) (g) (g) (g) (g) (%) - coeficientul de uniformitate granulometrică factorul de curbură granulometrică dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 10% pe curba granulometrică dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 30% pe curba granulometrică dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 60% pe curba granulometrică dimensiunea particulelor corespunzatoare procentului de 90% pe curba granulometrică. SPT corectat pentru pierderile de energie şi normalizat în funcţie de presiunea geologică verticală efectivă volumul pământ inclusiv goluri volumul particulelor solide (fără goluri) 5 V Vs (cm ) (cm3) 3 .1. dimensiunea maximă a particulelor gradul de compactare indicele porilor indicele porilor corespunzător greutăţii volumice minimale indicele porilor corespunzător greutăţii volumice maximale modulul edometric pentru diferite trepte (i. N N10L N10M N10H (N1)60 - numărul de lovituri pentru o penetrare de 10 cm la încercarea de penetrare dinamică cu penetrometrul greu DPH numărul de lovituri la încercarea de penetrare standard.2.

1. Clasificarea pământurilor necoezive (1) Clasificarea pământurilor grosiere funcţie de mărimea particulelor în conformitate cu prevederile SR EN ISO 14688-1 este prezentată în tabelul 3.3 >0.0 până la 6. Tabelul 3.0 până la 63 >20 până la 63 >6.0 Bolovăniş Pietriş Pietriş mare Pietriş mijlociu Pietriş mic Nisip 6 . DOCUMENTE CONEXE ŞI DE REFERINŢĂ Documentele conexe şi de referinţă sunt prezentate în anexa VIII. 3. Clasificarea pământurilor grosiere Fracţiuni ale pământurilor Pământ foarte grosier Pământ grosier Subdiviziuni Mărimea particulelor (mm) >63 până la 200 >2. PARAMETRI GEOTEHNICI PRIVIND NATURA ŞI STAREA DE ÎNDESARE A PĂMÂNTURILOR NECOEZIVE 3.1.1.3.Vp (cm3) volumul porilor Litere greceşti ρ ρs ρd ρdmax ρdmin γ γs γd γdmax φ φ’ (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (g/cm3) (kN/m3) (kN/m3) (kN/m3) (kN/cm3) (grade) (grade) densitatea pământului densitatea scheletului mineral densitatea pământului în stare uscată densitatea pământului în stare uscată maximă densitatea pământului în stare uscată minimă greutatea volumică greutatea volumică a scheletului greutatea volumică în stare uscată greutatea volumică maximă în stare uscată unghi de frecare interioară unghi de frecare interioară în termeni de eforturi efective 1. Abrevieri DP DPL DPH PLT SPT încercarea de penetrare dinamică încercarea de penetrare dinamică cu penetrometrul uşor încercarea de penetrare dinamică cu penetrometrul greu încercarea de încărcare cu placa încercarea de penetrare standard 2.3 până la 20 >2.063 până la 2.

d60.3) unde: 7 .0 > 0. 90%) pe curba granulometrică. d90).100 md [ %] (3.1) unde: d10 . reprezentând dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului respectiv (10%.2) unde: d10 . Cc.2 3. Granulozitatea (distribuţia granulometrică) reprezintă repartiţia procentuală după mărimi. Umiditatea.dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 30% pe curba granulometrică d60 .2.63 >0. 30%.063 până la 0. d30 si d60 şi se calculează cu relaţia: Cc = (d 30 ) 2 d10 ⋅ d 60 [− ] (3. d30. (2) Coeficientul de uniformitate granulometrică. w. Se reprezintă sub forma unei curbe granulometrice. Cu. este indicele care caracterizează forma curbei granulometrice pentru d10.dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 10% pe curba granulometrică d30 .dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 60% pe curba granulometrică. Rezultatul se exprima în procente.dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 60% pe curba granulometrică 3. este indicele care caracterizează forma curbei granulometrice în zona de la d10 până la d60 şi se calculează cu relaţia: Cu = d 60 d10 [− ] (3.2 până la 0.63 până la 2.dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 10% pe curba granulometrică d60 . 60%.Nisip mare Nisip mijlociu Nisip fin >0. reprezintă raportul dintre masa apei din porii unei probe de pamant si masa uscată a acesteia. pe care se definesc diametre procentuale (d10.3. (3) Factorul de curbură granulometrică. conform următoarei relatii de calcul: w= mw . a granulelor (particulelor) componente ale fazei solide a pământurilor.

densitatea pământului.5) m (g) .5.6) unde: md (g) . Porozitatea.masa pământului în stare naturală. ρs.7. ρ (g/cm3) .volumul pământului inclusiv goluri.4. reprezintă raportul dintre volumul porilor şi volumul pământului inclusiv golurile: 8 . ρs = ms Vs [g/cm3] (3.masa probei uscate 3.masa apei md (g) . 3.umiditatea pământului . reprezintă raportul dintre masa pământului în stare naturală şi volumul acestuia (inclusiv golurile) conform următoarei relaţii de calcul: m V ρ= unde: [g/cm3] (3. Densitatea pământului în stare uscată. V (cm3) . este raportul dintre masa particulelor solide componente ale pământului şi volumul propriu acestor particule (fără goluri).4) unde: ms (g)– masa particulelor solide Vs (cm3)– volumul particulelor solide (fara goluri) 3. ρ. V (cm3) .mw (g) .masa probei uscate.volumul pământ inclusiv goluri . n. Densitatea scheletului mineral. w (%) . Densitatea pământului. ρd.6. reprezintă raportul dintre masa pământului în stare uscată şi volumul acestuia (inclusiv golurile) conform următoarei relaţii de calcul: ρd = md = V ρ 1+ w 100 [g/cm3] (3. 3.

81 (m / s 2 ) (3.8) Vs (cm3) – volumul particulelor solide (4) Deoarece în calculele geotehnice se utilizează greutăţile volumice.γd Relaţia de calcul este: γ = g ×ρ [kN/m3] unde: g .100 [ %] (3.9) 3. reprezintă raportul dintre volumul porilor şi volumul particulelor solide ale unui pământ şi se calculează conform următoarei relaţii de calcul: e= unde: V p (cm3) – volumul porilor Vp Vs [-] (3.9. greutatea volumică în stare uscată .7. greutatea volumică in stare naturala .acceleratia gravitationala = 9.10) ID = ρ d max ( ρ d − ρ d min ) ρ d ( ρ d max − ρ d min ) [-] (3.n= unde: Vp V .11) 9 .γs. Indicele porilor. 3.8. e. caracterizează îndesarea pământurilor granulare (nisip şi pietriş) în funcţie de indicele porilor (e) şi de indicii porilor corespunzători greutăţii volumice minimale (e max) şi greutăţii volumice maximale ( emin). acestea pot fi determinate prin calcule corespunzătoare: greutatea volumică a scheletului . V (cm3) – volumul pământului inclusiv golurile. Gradul de îndesare se poate exprima conform relaţiilor: ID = (emax − e) (emax − emin ) [-] (3. ID.γ.) V p (cm3) – volumul porilor. Gradul de îndesare.

greutatea volumica în stare uscată.indicele porilor corespunzător greutăţii volumice minimale emin .12) unde: γd . Gradul de compactare.densitatea pământului în stare uscată ρdmax . Coeficientul de permeabilitate. D. j) de incărcare σ. (b) unghi de frecare interioară ( ϕ ). Parametri mecanici (a) modulul edometric (Eoed i-j) pentru diferite trepte (i. determinată în laborator sau în situ γdmax . 10 .13) unde: v . perpendiculară pe direcţia curentului fluid şi aria suprafeţei. iar “D” la pǎmânturi coezive. se calculează cu relaţia: D= γd γ d max ⋅ 100 [%] (3. noţiunea de “ID” se utilizeazǎ la pǎmânturi necoezive.indicele porilor emax .viteza aparentă de filtraţie ca fiind raportul dintre debitul de apă care trece printr-o suprafaţă plană din mediul poros.11. determinată în laborator pe probe din pământul utilizat în lucrare. k.12. se calculează cu relaţia: k= v i [m / s] (3. NOTĂ: În principiu.indicele porilor corespunzător greutăţii volumice maximale ρd . i .10.densitatea maxima in stare uscata ρdmin . 3.gradientul hidraulic sau panta hidraulică 3.greutatea volumică maximă în stare uscată.densitatea minima în stare uscată 3.unde: e .

11 . 5.2. 4.10 “Încercări de compactare a pământului”. rigidităţi şi permeabilităţi corespunzătoare. CRITERII PENTRU IDENTIFICAREA ŞI ALEGEREA MATERIALULUI PUS ÎN OPERĂ ÎN VEDEREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR TIP PERNĂ 4. La alegerea pământurilor necoezive pentru realizarea lucrărilor de compactare tip pernă trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte: a) natura şi caracteristicile fizice ale terenului natural de sub pernă. (1) Criteriile trebuie să ia în considerare scopul umpluturii şi cerinţele impuse de lucrările amplasate pe aceasta.4.1. (2) În acest sens se vor avea în vedere prevederile din SR EN 1997-2. cap. Criteriile pentru alegerea pământurilor necoezive utilizate la executarea lucrărilor tip pernă trebuie să se bazeze pe atingerea după compactare a unei rezistenţe.

4. Granulozitatea materialului trebuie să fie continuă..7. Nu se acceptă prezenţa resturilor vegetale vizibile.. 4. În principiu. amestec natural de pietriş şi nisip. Pământurile necoezive utilizate la realizarea pernelor se exploatează direct din cariere. c) caracteristici mecanice ale terenului de sub pernă. 4.b) nivelul apei subterane în terenul de sub pernă.3% fa țǎ de valorile precizate. 4.. deşeuri industriale. după transportul în lucrare. care se apreciază pe baza unor mijloace cantitative furnizate de factorul de curbură granulometrică (1<Cc <3 ) şi coeficientul de uniformitate granulometrică (Cu > 15). resturi menajere. d) compoziţia granulometrică a materialului utilizat în pernă.. h) efectele excavării. se recomandă aprovizionarea cu material dintr-o singură carieră (sursă).3. bucăţi de lemn. Când materialul este uscat se aduce la umiditatea optimă de compactare prin adăugare de apă.8. Se pot admite şi valori mai mari cu 1. Pentru aceeaşi pernă. materialul se depune în depozite intermediare pentru eliminarea excesului de umiditate.. e) capacitatea de compactare.6% pentru balast. 4. 4. funcţie de tehnologia de punere în operǎ a materialului.5. Un rol important pentru obţinerea unei compactări eficiente îl reprezintă forma particulelor.4. f) permeabilitatea materialului după compactare.. transportului şi punerii în operă a materialului. În cazul în care pământurile necoezive se exploatează de sub nivelul hidrostatic. g) deformabilitatea materialului după compactare.8% în cazul balastului nisipos şi de 4. 12 . i) condiţiile meteoclimatice de la data execuţiei. balastiere sau prin excavare.6. reprezentată sub forma unei curbei granulometrice bine gradate. Pentru realizarea unor bune lucrări de tip pernă în funcţie de proporţia fracţiunilor granulare principale se recomandă utilizarea următoarelor materiale: (a) balast. materii organice. umiditatea pământului necoeziv pus în operă se recomandă a fi egală cu 6.

(3) În funcţie de mărimea granulelor. corelat cu SR EN 933-2. Încercări de laborator şi în situ 5.1.1. În cazul în care baza pernei se execută la nivelul apei subterane sau sub acesta.(b) balast nisipos.9.10.1. analiza granulometrică se efectuează prin: a) metoda cernerii pe ciururi. Stabilirea parametrilor geotehnici pentru materialul utilizat 5.1. care stabileşte dimensiunile nominale şi forma ochiurilor sitelor de ţesătură metalică şi de tablă perforată. 13 . 5. Determinarea granulozităţii (2) Determinarea granulozităţii pentru pământurile necoezive se efectuează. în funcţie de mărimea granulelor. pentru pământuri cu granule mai mari de 2 mm (conform SR EN 933-2). ETAPE PREMERGĂTOARE LUCRĂRILOR DE COMPACTARE TIP PERNĂ 5.1. 4. Stabilirea parametrilor tehnologici de compactare se va face pe baza unui poligon experimental. (c) limitarea părţii fine (max 5%). conform STAS 1913/5. se recomandă ca straturile respective sa fie realizate din bolovăniş. (1) Pentru realizarea acestei încercări se vor avea în vedere prevederile din SR EN 1997-2.1. amestec natural de pietriş şi nisip (fracţiuni cu ponderi apropiate). 4.

Tabelul 5. prin uscare în etuvă Categoria de pământ Toate categoriile de pământ 14 .5 kg 600 g 500 g 400 g 250 g 200 g 150 g 100 g 5.1.4 20 16 11. (6) În cazul pământurilor necoezive cu conţinut predominant de particule nisipoase (d < 2mm) se recomandă realizarea determinărilor de umiditate în laborator. (7) Domeniile de utilizare ale metodelor de determinare a umidităţii.1..2. 2.1.2 10 8 5.1.063 mm..8 ≤2 Masa minimă m 120 kg 70 kg 25 kg 15 kg 10 kg 4 kg 2 kg 1.2. Tabelul 5. conform STAS 1913/1. deoarece metodele de teren pot da erori de 1.5 % procente de umiditate faţă de metoda de laborator. Metoda de determinare În laborator.b) metoda cernerii pe ciururi şi site. pentru pământuri cu granule mai mari de 0.5 22. sunt prezentate în tabelul 5.5 31. (4) Masa minimă M a eşantionului de pământ necoeziv supus analizei granulometrice este dată în tabelul 5.6 4 2.2. Diametrul procentual d90 (mm) 75 63 45 37. Determinarea umidităţii (5) Determinarea umidităţii pământurilor necoezive se efectuează în laborator sau în situ. conform STAS 1913/1.

conform STAS 1913/15..Pe teren. mmin = 100g. Obs.4.1. e).1. după cum urmează: a) pentru d90 < 2 mm. respectiv γd (fără evaluarea indicelui porilor. determinarea densităţii scheletului nu este obligatorie pentru controlul compactării pământurilor necoezive..1. prin “ardere cu flacăra” Toate categoriile cu excepţia pământurilor grosiere cu dimensiunea maximă a particulei dmax < 2 mm Pământuri grosiere având dimensiunea maximă a granulei dmax > 2.1.63 mm (8) Masa minimă.. c) pentru d90 > 10 mm.10 mm. b) pentru d90 = 2. Determinarea densităţii scheletului (9) Densitatea scheletului pământului se determină conform STAS 1913/2. metoda determinării volumului cu apă şi cu folie din material plastic. 5. mmin = 0. metoda topografică . Determinarea densităţii pământului (10) Determinarea densităţii (sau a greutăţii volumice) în cazul pământurilor necoezive se efectuează pe teren conform STAS 1913/15.. (11) În funcţie de dimensiunea maximă a granulelor dmax se pot utiliza următoarele metode de determinare a densităţii: a) pentru dmax ≤ 100 mm. b) pentru dmax > 100. conform STAS 1913/15..1. 15 ... 5. În relaţiile de mai sus valoarea m este indicată în Tabelul 5.3 m. mmin = m.3. Deoarece calculul valorilor ID şi D se poate efectua pe baza valorilor ρd. prin “ardere cu alcool metilic” Pe teren. mmin. de pământ necoeziv necesară pentru determinarea umidităţii se stabileşte în funcţie de diametrul procentual d90 (corespunzătoare conţinutului de 90% pe curba granulometrică).

b) metoda permeametrului cu gradient variabil se aplică la pământuri necoezive.1. 16 . (17) Când curgerea apei este perpendicular ă pe stratificaţie valoarea coeficientului de permeabilitate ( k⊥ ) este condiţionată de stratul cu permeabilitatea cea mai mică în care pierderea de sarcină este maximă.4 x m (unde m este masa indicată în Tabelul 5. se determină în laborator în stare inundată pe probe compactate prin încercarea Proctor. Determinarea coeficientului de permeabilitate (13) Coeficientul de permeabilitate. atât pe direcţie verticală cât şi orizontală. (18) Determinarea coeficientului de permeabilitate poate fi determinat şi prin alte metode conform SR EN 1997-2: a) încercări în situ.(12) Dimensiunile gropii săpate în teren se aleg astfel ca masa probei de pământ să fie egală cu cel puţin 1. în funcţie de diametrul procentual d90 al materialului). b) corelaţii empirice cu curba granulometrică. (16) Când se analizează permeabilitatea pământurilor stratificate trebuie avută în vedere orientarea stratelor în raport cu direcţia de curgere a apei.1.5. Când curgerea este paralelă cu stratificaţia coeficientul coeficienţilor de de permeabilitate (k//) este media ponderală a a stratelor componente. Această orientare poate varia între 00 − 900 . k. pentru evidenţierea anizotropiei. dar ponderea permeabilitate hotărâtoare o are stratul cu permeabilitatea cea mai mare. c) evaluarea pe baza încercării în edometru. 5.1. (14) Conform STAS 1913/6 acesta se determină prin următoarele metode: a) metoda permeametrului cu gradient constant se aplică la toate tipurile de pământuri. (15) Pe probe naturale se recomandă obţinerea coeficientului de permeabilitate în permeametru.

ii) coeficientul de compresibilitate (mv).8.7.1. ale indicelui porilor. (23) În unele cazuri poate să apară şi o coeziune (aparentă). STAS 2914/4) i) modulul de deformaţie liniară E din încărcări până la o presiune stabilitǎ prin caietul de sarcini. 5. Determinarea parametrilor rezistenţei la forfecare. ale structurii.1.1.1. datorită unor mici variaţii ale stării de eforturi. coeficientul de permeabilitate poate fi evaluat pe baza corelaţiilor cu curba granulometrica. Determinarea caracteristicilor de compresibilitate (21) Parametri principali de compresibilitate se determină prin metode de laborator şi de teren după cum urmează: a) Încercarea de compresibilitate în edometru (STAS 8942/1) Caracterizarea compresibilităţii pământurilor se realizează prin următorii parametri deduşi din curba de compresiune: i) modulul edometric (Eoed i-j). O variaţie a coeficientului de permeabilitate poate exista chiar şi în cazul unui pământ omogen.6. Determinarea densităţii în stare uscată 17 . prin încercarea de forfecare directă conform STAS 8942/2. iii) indicele de compresiune (Cc) iiii) presiunea de preconsolidare ( σ p ) ' b) Încercări pe teren cu placa (STAS 8942/3. 5. (20) În cazul nisipurilor omogene. mărimii particulelor şi ale stratificaţiei. care variază cu dimensiunea şi forma particulelor. natura suprafeţei şi gradul de îndesare.(19) Evaluarea coeficientului de permeabilitate poate fi optimizată printr-o combinaţie între aceste metode.1. 5. (22) În cazul pământurilor necoezive rezistenţa la forfecare este dată de un singur parametru şi anume unghiul de frecare interioara ϕ .1.

umiditate (w). (27) De pe diagrama de compactare se reţine valoarea umidităţii optime de compactare (w opt) căreia îi corespunde greutatea volumică în stare uscată maximă (ρdmax). (29) În funcţie de valoarea lucrului mecanic se deosebesc două încercări Proctor: a) încercarea PROCTOR normală . Determinarea caracteristicilor de compactare prin incercarea PROCTOR (26) În faza premergătoare executării lucrărilor de compactare de tip pernă se fac încercări de compactare PROCTOR pentru determinarea caracteristicilor de compactare. Conform STAS 1913/13.5 mm. respectiv minime în stare uscată a pământurilor necoezive (25) Determinarea densităţii maxime în stare uscată (corespunzătoare indicelui porilor emin). respectiv STAS 13021.1. ρ şi ale umidităţii w.L= 0.L= 2. Greutatea volumică în stare uscată se calculează cu relaţia: γ d = g ⋅ ρd [kN/m3] (5.1. respectiv a densităţii minime în stare uscată (corespunzătoare indicelui porilor emax) se face conform STAS 13006.1. pentru pământuri necoezive conţinând în stare uscată 100% particule cu dimensiunea maximă dmax < 63 mm.9.6 J/cm3. În cazul pământurilor foarte grosiere se fac încercări speciale de compactare.7 J/cm3 18 .6. cu relatia 3. dimensiunea maximă a granulei este dmax = 31.(24) Determinarea densităţii în stare uscată a pământurilor necoezive se face prin calcul pe baza valorilor obţinute prin încercări pe aceeaşi probă. (28) Dimensiunile cilindrilor în care se realizează compactarea se stabilesc în funcţie de dimensiunea maximă a particulei de pământ dmax (mărimea diametrului ochiului de ciur prin care trece cel puţin 75 % din material). Obs. Aceste încercări stabilesc relaţia dintre natura pământului.1. din care 30 % particule cu diametru mai mare de 40 mm. ale densităţii. Determinarea densităţii maxime.1) 5. b) încercarea PROCTOR modificată .10. 5. lucrul mecanic specific de compactare (L) şi greutatea volumică în stare uscată (γd).

ponderea factorului “i” asupra influenţei indicaţiilor aparatului.(30) Determinările caracteristicilor de compactare prin încercarea PROCTOR pot fi afectate de erori ale rezultatelor ce conduc la discordanţe între concluziile din laborator şi performanţele obţinute în situ. Observatie: (31) În cazul pământurilor foarte permeabile.70 . Printre aceste cauze se menţionează: a) modul de prelevare şi alegere a probelor care se aduc la laborator şi se pregătesc pentru determinare. Fi .60 ÷ 0.95 . nu se obţin densităţi maxime bine definite. cadenţa loviturilor. 0. Coeficienţii de influenţă (F) se vor alege astfel: 0. c) modul diferit de aplicare al lucrului mecanic de compactare în laborator şi pe teren.coeficientul de influenţă al factorului “i” asupra indicaţiilor aparatului.pentru influenţă medie.90 ÷ 0.2) unde: Δt0 . Acest factor cuprinde şi “coeficientul personal” al operatorului care execută determinarea.pentru influenţă mică.intervalul iniţial de etalonare Δtmax .75 ÷ 0.85 . grosimile diferitelor straturi. iar pentru diminuarea acestui coeficient se utilizează dispozitive automate de compactare.pentru influenţă foarte mică. d) modul de compactare în laborator: poziţiile succesive ale maiului. 0.intervalul maxim recomandat de etalonare pentru tipul de aparat. NOTĂ: Echipamentele utilizate la determinările menţionate anterior vor fi etalonate şi se va stabili intervalul de etalonare utilizând următoarea formulă: ∆t 0 = ∆t max ⋅ ∑ Fi ⋅ Pi i =1 n (5. 19 . cum sunt pietrişurile curate şi nisipurile curate grosiere şi uniforme. în consecinţă umiditatea optimă poate fi dificil de obţinut. Pi . b) modul de pregătire când se face umezirea şi omogenizarea.

a mediului de lucru sau a preciziei cerute. Compactarea de probă se execută pe poligoane experimentale care pot fi încadrate chiar şi în cuprinsul pernei. 5. starea echipamentului.2.4. Intervalele de etalonare vor fi revizuite regulat şi ajustate. 20 . cu scopul de a stabili utilajul cu care se va realiza compactarea. Modificarea frecvenţei etalonării se face după obţinerea unui nou certificat de etalonare.2.recomandat cu + 20%.3. (32) În prealabil vor fi cunoscute valorile parametrilor de compactare determinaţi în laborator prin metoda Proctor. Intervalele maxime de etalonare se stabilesc în cadrul laboratorului de încercări funcţie de tipul echipamentului. 5.0. frecvenţa utilizării. grosimea optimă a stratului elementar.20 ÷ 0.45 ÷ 0. etc. numărul minim de treceri pe fiecare strat. b) intervalul de etalonare poate fi mărit dacă în urma a trei calibrări succesive se constată stabilitatea caracteristicilor aparatului (deviaţia indicaţiilor aparatului în timp se află în toleranţe admise) .2. 0.1. 5.2. Determinările pe sectoarele de probă se efectuează în prezenţa proiectantului. 5.55 .1. La ajustarea intervalului de etalonare în cazul utilizării unor date obţinute din calibrarea anterioară: a) intervalul de etalonare va fi redus dacă două calibrări succesive sunt găsite în afara toleranţei admisibile .recomandat cu -20 %.2. Compactarea de probă 5.40 . pe acelaşi material. 5. Materialul utilizat (pământ necoeziv) şi utilajul de compactat vor fi aceleaşi care urmează a fi utilizate efectiv în lucrare..pentru influenţă mare. Pentru fiecarea serie de compactare de probă constructorul va efectua determinările prezentate în cap. la schimbarea modului de utilizare. pe minim 3 probe de control.2.pentru influenţă foarte mare.

5.1. METODE DE VERIFICARE A CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE COMPACTARE A PĂMÂNTURILOR NECOEZIVE 6. grosimea stratului elementar şi umiditatea de compactare.(33) Funcţie de modul de încǎrcare în timp şi natura materialului. b) pentru perne din balast .1. se mai verifică: 21 . 6. La lucrările tip pernă. faţă de prevederile din caietul de sarcini. Abaterile admisibile faţă de gradul de îndesare prevăzut în proiect sunt definitivate de proiectant pe baza rezultatelor obţinute prin compactarea de probă. cu referire la utilaj. proces tehnologic şi condiţii de calitate a lucrărilor de compactare.7.2. Stabilirea volumului încercărilor de verificare 6. Limitele inferioare admise pentru valoarea medie şi valoarea minimă a parametrilor de compactare (D.2. 6. 5. Având stabilite tipul utilajului. se va trece la compactarea efectivă a straturilor până la realizarea grosimii pernei.2. se folosesc rezultatele încercǎrilor Proctor astfel: a) pentru ramblee şi perne din materiale coezive . Determinările astfel efectuate vor fi prezentate proiectantului pentru definitivarea proiectului de execuţie a pernei.5. ID şi ρd) se stabilesc de către proiectant în funcţie de tipul şi importanţa lucrării.1. numărul de treceri.1.încercarea Proctor normal.încercarea Proctor modificat. respectiv a caietului de sarcini.2.6. 5.

Numărul punctelor de verificare se stabileşte prin caietul de sarcini întocmit de proiectant. 6. iar pe şantier..100) m3 rambleu 1 punct/(200. în funcţie de granulozitatea acestora..1..75 Bolovǎniș 21.80 6÷8 0.4. c) respectarea tehnologiei de compactare.1.1.. sistematizări verticale Terasamente de drumuri şi căi ferate Terasamente cu volume peste 100. d) realizarea nivelului de compactare.. Caracteristici de compactare orientative Caracteristici Greutatea volumică în stare uscată Umiditatea optimă de compactare Gradul de îndesare Simbol γd wopt ID UM kN/m3 % Nisip Pietriș 19.3..5÷20.1. Tabelul 6.1000) m2 platforma 1 punct/(200.2000) m3 rambleu Documente tehnice si standarde reglementări tehnice specifice privind verificarea calităţii şi recpţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente reglementări tehnice specifice privind verificarea calităţii şi recpţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente STAS 2914 şi reglementări tehnice specifice privind verificarea calităţii şi recpţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente STAS 9850 22 .5÷21. Condiţiile de calitate ale pământurilor necoezive din care se realizează perna sunt prezentate în tabelul 6.1000) m2 platforma 1 punct/(500. Numărul minim al punctelor în care se face verificarea compactării Tipul lucrǎrii Perne de pământ (pentru fundare directă) Platforme. când proiectantul consideră necesar..2.5 8÷10 0. b) calitatea materialului utilizat la executarea pernei. Poziţia punctelor de control se stabileşte de către proiectant în planul săpăturilor.a) natura terenului de la baza pernei şi proprietǎţile fizico-mecanice.5 4÷6 - 6. Numărul minim al punctelor în care se face verificarea compactării lucrărilor pământurilor necoezive este prezentat în tabelul 6.000 m3 Numărul punctelor de verificare 1 punct/20 m3 rambleu 1 punct/(50. Tabelul 6.5 20.2.. umplutura în jurul fundaţiilor şi sub pardoseli.

6.8% Dpr . Controlul compactării pământurilor necoezive se execută prin verificarea gradului de îndesare (ID) obţinut în lucrare. Controlul va avea caracter operativ (pe fiecare strat elementar) pentru a se putea lua din timp măsurile necesare. Numărul determinărilor pentru controlul calităţii lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive sunt stabilite prin caietul de sarcini de către proiectant. în funcţie de tipul şi importanţa lucrării.7.3.(exclusiv baraje şi diguri) Terasamente de căi ferate 1 punct/400 m3 strat compactat în corpul terasamentului 1 punct/250 m3 în substratul căii STAS 7582 6.8. 6.5% Dpr . 6.6. se face pe toată grosimea acesteia. Tabelul 6.1.5% Dpr .15% reglementări tehnice specifice privind verificarea calităţii şi recpţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente Dpr (%) este valoarea gradului de compactare “prevăzut” în proiect 6. care trebuie să se înscrie în limitele stabilite în caietul de sarcini.7.1. Verificarea gradului de compactare a pernei. Abateriile admisibile faţă de gradul de compactare prevăzut în proiect sunt prezentate în tabelul 6.5.1.1. Cerinţe minimale pentru controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive 23 . distanţa dintre punctele reţelei fiind determinată de uniformitatea rezultatelor obţinute pe stratele elementare.2% Dpr .10% Minim Dpr . Abateriile admisibile faţă de gradul de compactare prevăzut în proiect Tipul lucrǎrii Perne de pământ (pentru fundare directă) Umpluturi în jurul fundaţiilor şi sub pardoseli Sistematizarea verticală a terenului Mediu Dpr .3.1. prin adoptarea unei reţele de puncte de verificare. în cazul când se constată o calitate a pernei necorespunzătoare.

după caz) : a) pe teren natural. (3). c) la partea superioară a pernei.3. sunt în acest caz doar orientative. b) metode indirecte care prin obţinerea unor valori corelate permit estimarea gradului de îndesare şi caracteristicile de deformabilitate.2.(1). Încercarea de penetrare dinamică (SR EN ISO 22476-2) – pe toatǎ grosimea pernei. (2). pe strate elementare. Metodele utilizate pentru verificarea calităţii lucrărilor de compactare a pǎmânturilor necoezive se aplicǎ conform reglementările tehnice specifice. încercarea de penetrare dinamicǎ este facultativǎ. şi respectând prevederile din SR EN 1997-2. se vor face şi determinǎri de proprietǎţi geomecanice ale acestuia. Determinarea gradului de îndesare (ID) sau a gradului de compactare (D) pe fiecare strat elementar prin metode directe şi indirecte conform punctului 6. b) pe înălţime. Încercǎrile cu placa efectuate conform STAS 2914/4. aplicabile. Determinarea modulului de deformaţie liniară prin încercări pe teren cu placa (STAS 8942/3 şi/sau STAS 2914/4. Pentru pernele suport al unor lucrǎri cu încarcǎri în regim permanent se efectueazǎ obligatoriu încercǎri cu placa conform STAS 8942/3. 6.1. Metode de verificare a calităţii lucrărilor de compactare 6. Dacǎ sunt plǎci mici. Determinarea γw prin metoda cu folia.2. 24 . Lângǎ încercǎrile cu placa pe teren natural. Metodele de verificare a compactării lucrărilor tip pernă se împart în două categorii: a) metode directe din care rezultă gradul de compactare şi caracteristicile de deformabilitate. din douǎ în douǎ strate elementare.1.2. în vigoare.2. (4). 6.

6.2. rezultatele obţinute prin metode directe fiind verificate şi precizate prin metode indirecte.3.7. determinarea gradului de compactare (D). prin extrapolare. (3) Cele douǎ metode pot fi folosite doar în asociere cu celelalte metode în vigoare. În Anexa IV sunt rezultatele încercǎrilor experimentale pentru controlul calitǎţii lucrǎrilor tip pernǎ prin încercǎri cu placa (STAS 8942/3). 6. O metodă des utilizată este „ Încercarea de compresiune cu placa”. se poate admite şi pentru pământurile macrogranulare.2. (1) La limita. Controlul calităţii lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive în vederea recepţiei se face obligatoriu prin metoda stabilită în poligonul experimental sau în cadrul lucrărilor anterioare. 6. (1) Principiul încercării constă în stabilirea curbelor de tasare prin compresiune. O organizare eficientă a controlului calităţii compactării pământurilor necoezive trebuie să utilizeze atât metodele directe cât şi indirecte.6. compararea cu umiditatea optimă determinată în laborator wopt − w = ± 3% . (2) Determinarea umidităţii pământului compactat.4. parametri optimi de compactare şi calculul gradului de D= compactare γd γ d max ⋅ 100 (ANEXA II). Din liniile (curbele) tasării prin compresiune se poate determina modul de deformare Ev şi modulul de balast ks. valabil în cazul pământurilor coezive. Exemple de calcul pentru determinarea E PLT si ks sunt prezentate în Anexa III. Metoda directă pentru determinarea caracteristicilor de deformaţie prin determinarea modului de deformaţie liniară prin încercări pe teren cu placa (STAS 8942/3-90). 6. respectiv a tasărilor (s) şi a modului de deformaţie liniară (E). 25 . pe baza cărora se apreciază deformaţia şi capacitatea portantă a pământului.2. conform SR EN 1997-2. Metoda directă pentru determinarea gradului de îndesare (I D) prin determinarea greutăţii volumice pe teren conform STAS 1913/15 (metoda determinării volumului de apă şi cu folia din material plastic).5. (2) O altă metodă compatibilă este cea a încercărilor cu placa dinamică (Dinaplaca). Aceasta metodă se utilizează pentru determinarea compresibilitǎţii şi portanţei.6.2.2.

2. 6.10.9.8. b) încercarea de penetrare dinamică medie (DPM).2.5 kg pe o nicovală sau pe un cap de batere. (1) Există patru tipuri de procedee funcţie de lucrul mecanic dezvoltat: a) încercarea de penetrare dinamică uşoară (DPL). (1) În Anexa V sunt prezentate exemple de corelaţii ale rezultatelor obţinute pe baza încercǎrilor de penetrare dinamicǎ (DP). Rezultatele acestei încercări se utilizează pentru determinarea proprietăţilor de rezistenţă şi deformabilitate a pământurilor necoezive. (2) Exemple de corelaţii între numărul de lovituri (N) şi gradul de îndesare (ID) sunt prezentate în ANEXA VII. Numărul de lovituri (N) necesar pentru pătrunderea tubului carotier pe 300 mm reprezintă rezistenţa la penetrare.6. dar şi în pământuri cu granulaţie fină. prin corelaţii adecvate (ANEXA VI). 6. (2) Alegarea tipului de încercare de penetrare dinamică pentru verificarea calităţii compactării pământurilor necoezive se face funcţie de natura pământului şi de grosimea straturilor elementare ale pernei. d) încercarea de penetrare dinamică foarte grea (DPSH). de la o înălţime de 760 mm. Metoda indirectă pentru determinarea gradului de îndesare (I D) prin încercarea de penetrare dinamică (SR EN ISO 22476-2). conform SR EN 1997-2. 26 .2. c) încercarea de penetrare dinamică grea (DPH). Gradul de îndesare (ID) a pământurilor necoezive din pernă se apreciază funcţie de numărul de lovituri (N10). Metoda indirectă pentru determinarea caracteristicilor de rezistenţă prin încercarea de penetrare standard ( SR EN ISO 22476-3). (1) Principiul încercării constă în infigerea unui tub carotier lăsând să cadă un berbec cu masă de 63.

În ANEXA I este prezentat un model de raport de încercare. 7. Documentele privind execuţia terasamentelor şi înregistrările legate de lucrările executate se păstrează la cartea tehnică. pct.8.6.2. care le va include în cartea construcţiei. 5. Recepţionarea lucrărilor de compactare tip pernă. aplicabile. (1) Rapoartele de încercare se elaborează conform SR EN ISO/CEI 17025. precum şi cu cei prevăzuţi de prezentul ghid. Recepţia compactării se face la faţa locului de către reprezentanţii beneficiarului. 7.3. executantului şi proiectantului (geotehnicianul).7. RAPORTAREA REZULTATELOR ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR 7. Rezultatele determinărilor efectuate în laborator sau pe teren sunt prezentate în rapoarte de încercare.4. 7. 7. Lucrările de tip pernă vor fi recepţionate pe fiecare strat elementar pentru a evita refaceri de terasamente. 7. 7. Toate rapoartele de încercare se consemnează într-un registru denumit “ Registru de procese verbale pentru verificarea calităţii lucrărilor ce devin ascunse”. şi va fi consemnată într-un document de recepţie ce se ataşează la cartea construcţiei. Rapoartele de încercare emise pentru lucrările de compactare se păstrează la unitatea elaboratoare şi la beneficiarul lucrării.5. în concordanţă cu parametrii impuşi prin caietul de sarcini al lucrării.10 „Raportarea rezultatelor”.1. 27 . 7. în vigoare. pe baza rezultatelor tuturor verificărilor efectuate. se face în conformitate cu reglementările tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţie.7. Efectuarea controlului compactării se face de către laboratoare autorizate şi/sau acreditate cu consultarea specialiştilor în domeniu (geotehnicieni).

rezistenţa la abraziune. etc..8. d) verificarea sursei de balast prin încercări Proctor şi alte încercări de tipul: gelivitate. SCURTĂ PREZENTARE A ORDINII OPERAŢIUNILOR DE EXECUŢIE A UNEI PERNE DIN PĂMÂNTURI NECOEZIVE a) execuţia excavaţiei în terenul natural până la cota din proiect. 28 . b) compactarea bazei excavaţiei. testul Los Angeles. c) verificarea portanţei terenului de fundare prin încercări cu placa şi identificarea proprietăţilor fizico-mecanice ale acestuia.

.. din data de .... Termen de predare: RAPORT DE ÎNCERCARE nr…….. Director.. Contract nr.. 29 ........ .....e) execuţia poligonului experimental pentru stabilirea modului de punere în operă a balastului pe strate elementare................... cu verificarea de calitate prin metoda cu folia pe fiecare strat şi încercări cu placa din două în două strate elementare....... Certificat de acreditare nr... f) execuţia pernei pe strate elementare.. g) verificarea finală a pernei prin încercări cu placa şi eventual prin metode indirecte... ANEXA I Model raport de încercare LABORATORUL ……………………………………… Certificat de autorizare laborator gradul I Nr......

Verificat..... 4. ANEXA II Determinarea parametrilor geotehnici optimi Rezultate încercări experimentale Perna de balast cu grosimea de 2...(Denumire încercare) 1. incertitudinea standard de tip B extinsa cu factorul de extindere k=2....60 m pentru fundarea unui rezervor de păcură 20... Declaraţie că rezultatele încercării se referă numai la obiectul supus încercării Raportul de încercare nu poate fi reprodus parţial sau total fără aprobarea scrisă a laboratorului ce a efectuat încercarea Aprobat Şef laborator. e-mail): Solicitantul incercarii (denumire...... Executat.. adresa telefon....este ... 5.. 10.. fax.. Ex.. din . 14.....(se trece aparatul de încercare şi/sau de măsurare).......... determinată pentru un nivel de încredere de ....... fax.. 7../ ... examinări şi rezultate derivate...... 8..din . 11.. grafice. 13. este . Rezultatele încercărilor de laborator asupra materialului granular (balast) 30 . 3... I.. Raport de încercare nr. Denumirea obiectului de încercat: Producător (denumire...000 mc A/.. adresa telefon.. 12.original/copia nr. 9... 6.... având în vedere că pentru . schiţe): Declaraţie privind incertitudinea măsurării: Incertitudinea de măsurare... 2. e-mail): Descrierea şi identificarea obiectului supus încercării: Data primirii obiectului supus încercării: Data efectuării încercării: Identificarea specificaţiei sau a procedurii referitoare la încercare: Descrierea procedurii de prelevare: Orice abateri suplimentare sau omisiuni faţă de specificaţia de încercare şi orice alte informaţii semificative: Identificarea metodei sau procedurii de încercare nestandardizate utilizate: Rezultate obţinute (măsuratori... pg.. conform Certificatului de etalonare Nr.... susţinute prin tabele..

1.w = 4.Cu = 9 .ρdmax = 1.4 7 83. Umiditatea naturală Proba 1 .1 3 61. Densitatea balastului îndesat prin vibrare Proba 1 . 2.0 % Conform STAS 1913/13.ρ = 1.2 16 95.3.3 7 81.42 g/cm3 2.70% Proba 2 . la realizarea pernei de balast.2.80 g/cm3 Proba 2 .4 1 43. Densitatea maximă în stare uscată (încercarea Proctor) Proba 1 .90 g/cm3 2. Verificarea lucrărilor de compactare. Compoziţia granulometrică Proba 1 Diametru ciurului (mm) Treceri prin ciur (%) 40 100 31 99.w = 4.ρdmax = 1.83 g/cm3 3.1..45 g/cm3 Proba 2 . Au fost prelevate câte 20 probe de balast. umiditatea optimă de compactare a balastului este de w opt = 2.curbă mediu gradată B/.8 Proba 2 Diametru ciurului (mm) Treceri prin ciur (%) 40 100 31 100 16 95.6 1 45.ρ = 1.curbă mediu gradată Proba 2 -Cu = 7.6 Factor de uniformitate C = u d 60 d10 Proba 1 . s-a făcut prin prelevare de probe pe fiecare strat elementar.5 .ρ = 1.. Rezultă că ambele probe de balast se afla la umiditatea optimă de compactare.1 3 64. Densitatea 2. Densitatea balastului în stare afânată Proba 1 . 31 . din puncte uniform distribuite pe suprafaţa stratului.88 g/cm3 Proba 2 . Rezultate obţinute Verificarea lucrărilor de compactare.ρ = 1.6%.

2 5.90 1.2.0 6.93 1.90 1.03 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.91 2.01 1. Rezultatele determinărilor de laborator .3 5. probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grosime strat (cm) 25 33 33 32 30 32 32 38 30 30 38 38 38 34 35 35 35 35 35 35 Densitate pământ ρ (g/cm3) 2.82 1.0 6.13 2.0 6. Rezultatele determinărilor de laborator . Umiditatea balastului a fost determinată prin ardere la flacară.80 1.90 1.0 2.91 1.3 5.93 1.92 1.0 2.94 2.85 1.0 6.01 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.90 2.stratul 1 Nr.81 1.0 5. compact prin cilindrare.11 2.89 1.81 Umiditate (%) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Tabelul II.1.2 6.11 2.90 1.01 2.0 6.79 1.03 2.86 1.11 2.80 1.11 1.82 1.83 1.2 5. sunt prevăzute în tabelele II.97 1.84 1.9. Tabelul II.04 2.0 2.2 2.03 1.10 2. Rezultatele determinărilor obţinute pe probe de balast prelevate pe fiecare strat.90 1.Determinarea densităţii balastului.80 1.88 1.1 .02 2.09 2.85 1. probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Grosime strat (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Densitate pământ ρ (g/cm3) 19.06 2.02 2.0 1.stratul 2 Nr.12 2.11 2.3 5.86 1.82 1.3 32 .06 2.92 Umiditate (%) 5.91 1.92 1.99 2.72 1.05 2. s-a efectuat conform STAS 1913/15 prin metoda determinării volumului de apă şi folia de material plastic.94 1.90 1.II.83 1.90 1.96 1.

98 1.98 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.04 1.84 1.95 1.84 1.0 1.95 1.89 1.0 1.98 2.01 1.98 2.89 1.88 1.98 1.90 1.80 1.88 1.88 1.3 5. probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grosime strat (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Densitate pământ ρ (g/cm3) 2.01 2.3 5.85 1.90 1.90 1.01 1.96 1.87 Umiditate (%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 Tabelul II.3 5.85 1.89 1.03 1.02 2.96 2.stratul 3 Nr.90 Umiditate (%) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 33 .85 1.93 1.91 1.99 2.90 1.98 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.86 1.88 1.92 1.4.96 1.95 1.91 1.91 1. Rezultatele determinărilor de laborator . probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Grosime strat (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Densitate pământ ρ (g/cm3) 2.84 1.91 5.3 5.95 1.01 2.91 1.84 1.87 1.93 1.14 15 16 17 18 19 20 30 30 30 30 30 30 30 2.95 1.03 1.90 1.90 1.05 1. Rezultatele determinărilor de laborator .01 2.88 1.3 5.01 1.99 1.93 2.stratul 3 Nr.3.91 1.95 1.02 1.01 2.93 1.99 2.0 2.90 1.82 1.3 5.0 2.82 1.80 1.05 1.99 2.90 1.93 2.3 Tabelul II.

5.2 4.97 1.86 1.97 1.96 2.98 1.85 1. probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grosime strat (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Densitate pământ ρ (g/cm3) 1.91 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.0 1.99 1.92 1.2 4.94 1.82 1.85 Umiditate (%) 4.85 1.96 1.6.95 1.80 1.5 3.92 2.99 1.91 Umiditate (%) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 .5 3.98 1.01 1.90 1.0 2.5 3.98 1.97 1.5 3.91 1.87 1.2 4.99 2.5 3.95 1.2 3.88 1.5 3.85 1.01 2.91 1.89 1.93 1.91 1.99 2.90 1.91 1.5 3.stratul 4 Nr.87 1.99 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.2 4.2 4.95 1.91 1. Rezultatele determinărilor de laborator .92 1.93 1.stratul 5 Nr. probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Grosime strat (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Densitate pământ ρ (g/cm3) 1.97 1.88 1.98 2. Rezultatele determinărilor de laborator .87 4 6 6 6 6 6 6 Tabelul II.0 2.2 4.96 1.5 3.03 1.96 1.5 Tabelul II.90 1.5 3.2 4.93 1.86 1.88 1.92 1.89 1.14 15 16 17 18 19 20 30 30 30 30 30 30 30 1.83 1.85 1.91 1.93 1.97 1.94 1.85 1.90 1.03 1.85 1.90 1.88 1.88 1.01 1.86 1.5 3.93 1.90 1.5 3.85 1.

98 2.94 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.3 3.85 1.96 1.91 1.3 3.88 1.01 1.88 1.3 3.96 1.97 1.80 1.92 1.93 2.85 1.3 3.91 1.96 1.86 1.88 1.87 1.7 4. probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Grosime strat (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Densitate pământ ρ (g/cm3) 1.2 4.94 1.93 1.83 1.2 5.99 2.93 1.85 1.94 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.7.87 1.01 1.83 1.93 1.stratul 6 Nr.84 1.90 1.3 3.2 4.2 4.95 1.95 1.2 35 .7 4.97 1.82 3 3 3 3 3 3 3 3 Tabelul II.7 4.8.90 1.94 1.94 1.90 1.93 1.92 1.90 1.85 1.2 5.90 1.87 1.2 4.85 1.88 Umiditate (%) 4.2 5.90 1.96 1. Rezultatele determinarilor de laborator .01 1.0 1.2 5.2 4.91 1.88 1.88 1.90 1.stratul 7 Nr.95 1.96 1. probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grosime strat (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Densitate pământ ρ (g/cm3) 1.88 1.13 14 15 16 17 18 19 20 30 30 30 30 30 30 30 30 1.7 4.90 1.3 Tabelul II.80 1.98 19.89 1.96 1.3 3.85 1.90 1.97 2.3 3.7 3.3 3.2 4.7 4.7 4.88 1.92 1.7 4.03 2.2 5.2 5. Rezultatele determinarilor de laborator .93 1.87 1.94 1.86 1.7 4.86 1.3 3.80 1.84 Umiditate (%) 4.7 4.4 1.84 1.91 1.97 1.0 2.

80 Umiditate (%) 5.84 1.01 1.94 1.90 1.87 1.93 1.0 6.2 6.85 1.2 5.83 1.84 1. În ceea ce priveşte densitatea în stare uscată a balastului ( ρd).0 1.0 6.94 2.91 1.82 1. se constată că aceasta are valori egale sau mai mari decât valoarea minimă prescrisă de proiectant ρd = 1. Concluzii 36 .95 1.0 1.96 1.99 1.0 1.84 1.stratul 8 Nr.2 5.87 1.80 1.91 1. probă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Grosime strat (cm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Densitate pământ ρ (g/cm3) 1.91 1.82 1.0 1.0 6.2 5.94 2.0 6.94 1.80 g/cm3.80 1.98 1.84 1.0 6.93 1.2 5.96 1.2 5.2 5.86 5.0 6.90 1.92 1.01 2.0 6.0 6.0 6.91 Densitate în stare uscată ρd (g/cm3) 1.94 2.91 2.89 1. adică corespunzătoare valorii umidităţii optime de compactare pentru balast.96 1.2 5.84 1.88 1.2 5.2 5.90 1.2 5.2 Tabelul II.89 1.0 6. Valorile mai mari s-au datorat unei ploi căzute după compactarea stratului respectiv.2 5.97 2.91 1.2 5.82 1.2 5.0 În general se constată că umiditatea balastului a fost cuprinsă între 2 şi 6%.9 Rezultatele determinarilor de laborator .0 6.14 15 16 17 18 19 20 30 30 30 30 30 30 30 2. adică s-a realizat un grad de îndesare ID > 98% (valoare stabilită de proiectant).01 1.80 1. C/.84 1.85 1.93 1.

ANEXA III Încercarea cu placa – SR EN 1997-2Exemple de calcul conform SR EN 1997-2 ANEXA K (Informativă) A// Exemplu de calcul pentru determinarea modului de tasare cu placa EPLT (modul secant) În cazul încercărilor cu placa efectuate. densitatea balastului în stare uscată (ρd) având valori mai mari decât valoarea stabilită de proiectant.Se apreciază ca perna de balast realizată pentru un rezervor de păcură s-a executat în condiţii bune. EPLT . poate fi calculat cu relaţia: 37 . modulul de tasare cu placa.

variaţia tasării totale inclusiv tasarea din curgerea lentă corespunzătoare variaţiei de presiune. ks Coeficientul de pat ( ks ) se poate calcula cu relaţia: ks = ∆p ∆s (III. pentru domeniul de presiuni ∆p ales. B/.ν. ∆p b – diametrul plăcii. Exemplu pentru determinarea valorii coeficientului de pat. Pentru verificarea calităţii lucrărilor tip pernă următoarele încercari: 38 . este egal cu 0. Determinarea modulului de deformaţie liniară prin încercări cu placa”.75 m. ν.variaţia tasării. ∆s . Perna de balast a fost executată în două strate grosimea fiind de 2.domeniul ales de presiuni aplicate terenului. ANEXA IV Controlul calităţii lucrărilor tip pernă prin încercări cu placa (STAS 8942/3-90) Încercări experimentale Încercările cu placa au fost efectuate conform STAS 8942/3-90 “Teren de fundare. ∆s .2) în care: ∆p .EPLT = ∆p π b × (1 −ν 2 ) ∆s 4 (III.este domeniul de presiune aplicată asupra terenului.coeficientul lui Poisson pentru condiţiile încercării Coeficientul lui Poisson . inclusiv tasarea datorată curgerii lente.1) în care: ∆p .3 în cazul pământurilor granulare.

până la stabilizarea acestora în timp.60 mm E = 26900 kPa (9) p = 300 kPa s = 2. de regulă 100. Încercările au fost efectuate pe balast la starea de umiditate din lucrare.41 mm E = 51400 kPa (2) p = 300 kPa s = 2. respectiv două încercări pe cel de-al doilea strat.01 mm E= 61600 kPa (3) p = 300 kPa s = 1. încercări cu placa în vederea determinării modulului de deformaţie liniară a pernei de balast. s-a stabilit un număr de 12 încercări. Tabelul IV. La perna de balast realizată au fost executate câte o încercare în primul strat. Încărcarea pe placa a fost facută în trepte.41 mm E = 51400 kPa (12) STRATUL II 39 . De acord cu proiectantul. măsurători radiometrice pentru determinarea densităţii în stare uscată a balastului compactat.1 Valorile modulului de deformaţie liniară (E) determinate prin încercări cu placa pe strate STRATUL I (1) (4) (7) (10) p = 300 kPa s = 2.35 mm E = 91800 kPa (6) p = 300 kPa s = 4.1.93 mm E = 37800 kPa (8) p = 250 kPa s = 1. distribuite aşa cum sunt prezentate in tabelul IV.a).79 mm E = 57300 kPa (11) STRATUL II P = 300 kPa s = 2. 200 şi 300 kPa. conform STAS 8942/3. b). Efectuarea încercărilor cu placa Încercările au fost efectuate pe fiecare strat elementar.60 mm E = 47700 kPa (5) p = 300 kPa s = 3. de regulă foarte redusă.

29 mm E = 51400 kPa p = 300 kPa s = 2.69 mm E = 73300 kPa p = 300 kPa s = 1. presiunea (p) şi tasarea (s) corespunzătoare pentru care a fost calculat modulul.75 m. ANEXA V Încercarea de penetrare dinamică (dp) A/. a placii.p = 300 kPa s = 1. Date obţinute Cu datele înregistrate s-au trasat graficele centralizatoare cuprinzând: variaţia presiunii nete pe placa.21 mm E = 56700 kPa (n) – numărul de ordine al încărcării Prelucrarea rezultatelor. În tabelul IV. în grosime totală de 2. cu un strat de balast (compactat) de modul E > 30000 kPa. prin înlocuirea stratului iniţial de modul E ≤ 10000 kPa. sunt prezentate valorile modului de deformaţie liniară (E). cu timpul t. a condus la îmbunătăţirea terenului de fundare.53 mm E = 81000 kPa p = 300 kPa s = 2. variaţia tasării stabilizate faţă de presiunea netă pe placă. Din tabel se poate constata că valorile de compactare. s. Concluzie Realizarea pernei de balast în două strate. iniţial compactarea era insuficientă (E =26900 kPa). Exemple de corelaţii între numărul de lovituri şi gradul de îndesare 40 . de regulă pentru presiunea p = 300 kPa. variaţia tasării. în funcţie de timp. determinate prin încercări pe stratele de balast compact.1. O singură încercare a pus în evidenţă o zonă în care. sunt superioare valorii minime indicate pentru perna de balast de proiectant (30000 kPa). Modulul de deformaţie liniară a terenului de fundare a fost calculat. ele variind intre 37800 kPa şi 81000 kPa în funcţie de gradul de compactare realizat şi de compoziţia granulometrică a balastului obţinut prin amestec nisip-pietriş.

65 >65 afânat îndesare medie îndesat afânat îndesare medie îndesat 30 32. nisip..nisip uniform (Cu ≤ 3) deasupra nivelului apei subterane I D = 0. nisip cu pietriş..10 + 0..pietriş Nisip.1. nisip cu pietriş..1.65 >65 15.5 35 30 34 38 ANEXA VI Aprecierea gradului de îndesare în funcţie de rezistenţă la penetrare dinamică 41 . şi de coeficientul de uniformitate (Cu) Tipul pământului Uniformitatea Domeniul ID % Unghiul efectiv de frecare interioară (ϕ ' ) 0 Nisip fin.550 lg N10 H ( DPH ) B/.. pietriş (CU < 6) (6 ≤ CU ≤ 15) Neuniform Uniform 15.35 35.. 260 lg N10 L ( DPL) I D = 0.Corelaţii între numărul de lovituri (N10) şi gradul de îndesare (ID) pentru diferite valori ale coefientului de uniformitate (Cu) (domeniul de valabilitate 3 ≤ N10 ≤ 50 ) – conform SR EN 1997-2– ANEXA G ...14 + 0. 435lg N10 H ( DPH ) ... Exemplul unei corelaţii între unghiul efectiv de frecare interioară şi gradul de îndesare Stabilirea unghiului efectiv de frecare interioară (ϕ ' ) funcţie de gradul de îndesare (ID).) Tabelul V.. pentru calculul capacităţii portante a pământurilor necoezive (tabelul V.nisip-pietriş neuniform (Cu ≥ 6) deasupra nivelului apei subterane I D = −0.15 + 0.. – Unghiul efectiv de frecare interioară (ϕ ' ) la pământurile necoezive în funcţie de gradul de îndesare (ID).35 35..

abaterea medie.Experimentările efectuate pe pământuri necoezive compactate riguros controlate din punct de vedere al granulozităţii.2 sunt prezentate diagramele obţinute pe baza relaţiei (VI.1 . a3 . I D = a1 log N 10 − a 2 ⋅ γ ⋅ h + a3 ± σ (VI.Variaţia gradului de îndesare cu numărul de lovituri pentru nisip 42 . VI.1) pentru diferite valori ale gradului de îndesare. respectiv nisip cu pietriş. gradului de îndesare au permis stabilirea prin prelucrare statistică a unei relaţii de calcul pentru aprecierea gradului de îndesare pe baza rezistenţei la penetrare exprimată prin numărul de lovituri pentru pătrunderea conului de penetrare cu 10 cm. În figurile VI.1 si VI. în cazul utilizării încercării de penetrare dinamică uşoară (DPL) şi a penetrării dinamice medii (DPM). a1.coeficienţi care depind de natura terenului şi tipul de penetrometru σ . a2.presiunea geologică la nivelul vârfului penetrometrului. determinate pentru nisip.numărul de lovituri γ ⋅ h . Figura.1) unde: N10 .

2 Variaţia gradului de îndesare cu numărul de lovituri pentru nisip cu pietriş Figura VI.3 . diagrama obţinută din datele sondajului de penetrare se suprapune peste diagramele care corespund cu natura pământului şi penetrometrul utilizat. În funcţie de poziţia diagramei în raport cu diagramele corespunzătoare diferitelor grade de îndesare se poate aprecia gradul de îndesare al lucrărilor de compactare.Figura VI. 43 .Dreapta de regresie pentru aprecierea gradului de îndesare Pentru aprecierea gradului de îndesare a pământurilor din lucrările de compactare.

Prelucrarea statistică a unor date experimentale efectuate în condiţii controlate de laborator pe nisipuri medii a condus la relaţia: log I D (%) = 0.554 log N 10 L + 0.98 ± 0. 44 . Relaţia (VI.2) şi care permite aprecierea rapidă a gradului de îndesare. până la care influenţa presiunii geologice este foarte mică şi pentru sondaje de încercări de penetrare uşoară (DPL).25 (VI.0÷4.2) este valabilă până la adâncimea de 3.3 este reprezentată dreapta de regresie care are ecuaţia (VI.2) În figura VI.0 m.

...1 sunt prezentate corelaţiile între numărul normalizat de lovituri (N1)60 şi gradul de îndesare (ID)..8 15%.100% B/..... gradul de îndesare (ID) şi presiunea totală ' -2 (iniţială) efectivă σv 0 (kPa x 10 ) într-un nisip poate fi exprimată prin relaţia: N 60 ' = a + b ⋅σ v 0 ID (VII.42 65%....35% Mediu 8. Exemplu de corelaţie între gradul de îndesare ( ID) şi unghiul efectiv de frecare interioară ' al nisipurilor cuarţoase (ϕ ) (vezi tabelul VII..25 35%. Exemple de corelaţii între numărul de lovituri şi gradul de indesare Relaţia dintre numărul de lovituri dintre (N60). ' σv 0 ...2 ' Corelaţie între gradul de îndesare (ID) şi unghiul efectiv de frecare interioară al nisipurilor cuarţoase (ϕ ) Gradul de îndesare ID % 40 60 80 100 Fin Uniform 34 36 39 42 Neuniform 36 38 41 43 Mediu Uniform 36 38 41 43 Neuniform 38 41 43 44 Mare Uniform 38 41 43 44 Neuniform 41 43 44 46 45 ...1) unde: a şi b sunt parametri în nisip normal consolidat.....presiune totală efectivă În tabelul VII. 1 Corelaţia între numărul normalizat de lovituri (N1)60 şi gradul de îndesare (ID) (N1)60 (ID) Foarte afânat 0.3 0%.85% Foarte îndesat 42.15% Afânat 3.. Tabelul VII.58 85%...ANEXA VII Exemple de corelaţii între gradul de îndesare şi parametri geotehnici obţinuti din penetrare standard (spt)...2) Tabelul VII....65% Îndesat 25. conform SR EN 1997-2 A/.

Site de control. Cercetări şi încercări geotehnice. Partea 1: Identificare şi descriere. Eurocod 8. 3. Referinţele datate au fost luate în considerare la data elaborării prezentei reglementări tehnice. Partea 1. Fundaţii. SR EN 1997-1:2004/NB:2007 SR EN 1997-2: 2007 SR EN 1997-2:2007/NB:2009 SR EN 1998-5: 2004 SR EN 1998-5:2004/NA:2007 SR EN ISO 14688-1: 2004 SR EN ISO 14688-2: 2005 SR EN ISO 14688-2: 2005/C91: 2007 SR EN 933-2:1998 SR EN ISO/CEI 17025:2005 SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 SR EN ISO 22476-2:2006 SR EN ISO 22476-3:2006 SR EN ISO 14688-1: 2004/AC:2006 SR EN 1997-1:2004/AC:2009 SR EN 1997-2:2007/AC:2010 Denumire Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. structuri de susţinere şi aspecte generale. Anexa naţională. Partea 1: Reguli generale Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. 2. Identificarea şi clasificarea pământurilor. 17. Anexă naţională. 14. Standarde 1. dimensiuni nominale ale ochiurilor. Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Investigarea şi încercarea terenului. 11. Partea 1: Reguli generale Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări. 12. Lista standardelor Nr. 46 . Partea 2. Partea 1: Reguli generale. Principii pentru o clasificare. 4. Cercetări şi încercări geotehnice. 7. Partea 3: Încercare de penetrare standard. Încercări pe teren. 10. 15. 9. 5. Principii pentru o clasificare. Încercări pe teren. Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. Partea 2: Analiza granulometrică. Partea 5. 13. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2. Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Anexa naţională. 1. Partea 2. Cercetări şi încercări geotehnice. Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. La data utilizării reglementării tehnice se va consulta ultima formă în vigoare a referinţelor legislative şi tehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Cercetări şi incercări geotehnice. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului. Cercetări şi încercări geotehnice. 16. 8. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului. SR EN 1997-1: 2004 2. Cercetări şi încercări geotehnice.ANEXA VIII Referinţe tehnice şi legislative Notă: 1. Identificare şi descriere. Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. 6. Partea 2: Încercare de penetrare dinamică. Partea 5: Fundaţii. Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.

20. Determinarea rezistenţei pământurilor la forfecare.18. 31. 19. Legislaţie Nr. 21. Acte normative 1. prin încercarea de forfecare directă Teren de fundare. Condiţii tehnice generale de calitate Teren de fundare. Determinarea densităţii minime corespunzătoare stării uscate a pământurilor necoezive 2. Condiţii tehnice generale de calitate Lucrări de cai ferate. Determinarea modulului de deformaţie liniară prin încercări pe teren cu placa Lucrări de drumuri şi de cale ferată. Teren de fundare. 36. Teren de fundare. 2. 26. Determinarea granulozităţii Lucrări de drumuri. 27. Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe Lucrări de drumuri. Teren de fundare. Determinarea compresibilităţii pământurilor prin încercarea în edometru Teren de fundare. numărul 12 din 24 construcţii. Determinarea caracteristicilor de compactare. Verificarea compactării terasamentelor Teren de fundare. Straturi de bază şi de fundaţie. Determinarea modulului de deformaţie liniară Lucrări de îmbunătăţiri funciare. 28. 32. Condiţii tehnice generale de calitate Teren de fundare. Prescripţii de proiectare şi de verificare a calităţii Lucrări de drumuri. Partea I. STAS 1913/15-75 STAS 1913/2-76 STAS 1913/3-76 STAS 1913/6-76 STAS 1913 /1-82 STAS 1913/13-83 STAS 1913/5-85 STAS 2914-84 STAS 3300/2-85 STAS 6400-84 STAS 7582-91 STAS 8840-83 STAS 8942/2-82 STAS 8942/1-89 STAS 8942/3-90 STAS 2914/4-89 STAS 9850-89 STAS 13006-91 STAS 13021-91 Teren de fundare. 33. Straturi de fundaţii prin pământuri stabilizate mecanic. 30. Determinarea densităţii maxime corespunzătoare stării uscate a pământurilor necoezive Teren de fundare. Determinarea densităţii pământurilor. Determinarea umidităţii. 29. cu modificările ulterioare ianuarie 1995 Normativ privind întocmirea şi Proiect de reglementare tehnică notificat verificarea documentaţiilor geotehnice pentru construcţii. Terasamente. Determinarea permeabilităţii în laborator. 22. Determinarea densităţii scheletului pământului. 25. Încercarea Proctor. 23. indicativ NP 0742013 47 . Publicaţia Legea nr. 34. Terasamente. 35. Determinarea greutăţii volumice pe teren Teren de fundare. Teren de fundare.10/1995 privind calitatea în Publicată în Monitorul Oficial. 24.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->