TOUR PROGRAMME

NAME- Ramesh Kumar Yadav

H.Q- VAEANASI

Date 1/11/2013 02/11/2013 to 06/11/2013 7/11/2013 8/11/2013 9/11/2013 10/11/2013 11/11/2013 12/11/2013 13/11/2013 14/11/2013 15/11/2013 16/11/2013 17/11/2013 18/112013 19/11/2013 20/11/2013 21/11/2013 22/11/2013 23/11/2013 24/11/2013 25/11/2013 26/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 29/11/2013 30/11/2013

From Varanasi

To Sindhora

Route 12

Place OF Visit Mohao, Mangari, Belva HOLYDAY

Varanasi

Lalganj Lucknow Lucknow Gazipur Dildarnagar Gahmar Kasimabad Nandgunj Dulahpur Varanasi Chakiya Shakind Chaniya Chunar Sayidraja Bhdohi Suriyawa Varanasi Phoolpur Sindhora Varanasi

8

Varanasi Gazipur Gazipur Gazipur Gazipur Gazipur HOLYDAY Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Bhdohi Bhdohi Varanasi Varanasi Varanasi

13 15

14
16 18 17 7 3 4 1 2 6 10 11 5 9 12 7

Cholapur, Khujji, bajrang Nagar, Ch Training Meeting Sunday Bhimapar, Bahariyabad, Tand Tadighat, Malsa, Dadhni, Jipur, Ja Mednipur, Suhuval, revatipur, Alampatti,Ghatpokhra, Ranipur,Sona Sadar,manpur,chochakpur,M Jangipur,Beernu,tiyra,Dharmaget

pandaypur,Pahadiya,Salarpur,Sraim Sarni,Niyamtabad,Jamalpur,baburi,Utr Lathiya,Kandva,Kasipur,Nrasipur,Bhaw Jhalupur,Dhanapur,Sakaldhiya,Mo jamalpur,Bhabhura,manyi,Shrawa,Imliyach Alinagar,Basni,Sadar,Lilapur,Narehan,Heluw

Mohansarai,Rajatalab,Mahrajgunj,Gopigun Bhdoi,Modh,Suriyawa,,,,,, Lohta,Meraban,Pilakhni,Jansa,Savapuri,Kep tarna,Pindra,Ramaswram,Badh Mohao, Mangari, Belva

pandaypur,Pahadiya,Salarpur,Sraim

. Sadar. .Nrayanpur. pur.Dhanapur.Ghatpokhra.baburi. Dadhni. pandaypur...Sadar.Rajatalab...manyi..Gopigunj. HOLYDAY Cholapur.Bhawnipur. Phulli… Mednipur.Shrawa.Suriyawa.Jamalpur..Ajgra.Niyamtabad...Basni. nsarai..... Bahariyabad. sadiyabad Tadighat.Mahrajgunj.Pahadiya.Ramaswram. Alampatti. Kanjahit Training Meeting Sunday Bhimapar.. Jipur.Kandva. Belvariya….Heluwa.Sraimohna.Pindra.manpur.Savapuri. Khujji.Saarnath. Jamania.. Jhalupur.Gyanpur.. arni.Modh..Kasipur.....Pahadiya..Salarpur..Q.Dharmagetpur.VAEANASI Place OF Visit Mohao.Nrasipur.tiyra.Meraban..Sahnshapur.. ar. Suhuval.Mohemdabad....Sakaldhiya.. .Jansa. pandaypur.. Chandavak.Utrot.Kepsathi.Mathiya. Malsa.Lilapur..chochakpur... Jangipur.Salarpur... athiya..Beernu. Mangari. Mangari...Mohergunj.. Tanda.Imliyachti. Bhdoi. Belvariya…. bajrang Nagar. Mohao.. tarna.H. revatipur.... Bhadaura…..Narehan....Chakiya..Saidpur.Shersana.. Ranipur.Pilakhni..Badhagao.Saarnath.Sraimohna.Sonadi.Bhabhura.