You are on page 1of 16

1

Tagalog Translation of Computer/Internet Terminologies


15 pages
(including recent neologisms)
- by Frederick Victor Paredes Añana

aklatroniko – e-book

alin man – random

analog – analog

andar – run

andaran – drive

angkupan – adaptor

babala – warning

bago – new

baguhin – edit, change

balang panlimbag – ink cartridge

balumbunan – scroller

balumbunin – to scroll

bansag – username

bigo – fail

blangko – blank

buhay-buhay - biography

buksan – open

bumalik – back, go back

buong-tabing – full screen

burahin – delete
2

chat – chat

dalhin sa – send to

daluyong – surf

datos – data

detalye – detail

dokumento – document

dugtungang-kawad – extension cord

durungawan – window

enter – enter

fan – fan

format – format

galugarin – explore

gupitin – cut

gurlit – a check (mark)

gurlitan – to check (mark)

harangin – block

hatinig – phone, telephone

hibla – thread

higit pa – more

hinarang – blocked

hinto – stop

hinudyatan – flagged

hudyat – password
3

humpay – pause

iandar – to run something

iatras – rewind, move backward, backward

idikit – paste

ihayag – broadcast, webcast

ikabit – to connect something

ikarga – download, to load

i-klik – to click

ikubli – hide something

ilabas – eject, to bring out

ilakip – to attach something

ilapat – to adjust

ilipat – move

imbakan – an archive or storage

imbakang-puwang – storage space

imbakin – to archive or to store something

impok – a saving

impukin – save

internet – internet

iurong – cancel

ipadala – send

ipahudyat – encode

ipakita – show
4

ipanumbalik – to restore

ipariktan – to highlight

ipasadya – to customize

ipinasadya – customized

isalang – to insert a disk

isara – close

isawalang-hudyat – decode

isingit – insert

isulong – forward

itablay – recharge, charge (electrically)

italaga – to assign something

itinutuon – directing, redirecting

ituon – to redirect, to direct

ituro – point

iwalang-bahala – ignore

kabitan – connection

kabtol – power switch

kagamitan – tool

kaganapan – event

kalagayan – status, condition

kalakip – attachment

kalasag – a shield

kalasin – collapse
5

kamakailan – recent, recently

kamalian – error

karga – a load

kargahan – upload

kasangkapan – tool

kasapi – member

kasaysayan – history

kasunod – next

katuruan – tutorial, teaching

kaugnay – related

kaurian – category

kawad – cord, wire, line

kawing – link

kawingan – hyperlink

kinarga – loaded, uploaded, downloaded

kintal – icon, a mark

krash - crash

kwadro – a frame

labasan – exit

lakbayin – navigate

lalin – infection

larawan – image, picture

laro – game
6

laruin – play

laryo – tile

lathala – publication

libre – free

libutin – navigate

limbag – a print

limbagin – to print something

lisanin – sign out, log out, leave

lokal – local

lulan – load

lumagda – sign in

mag-ingat – caution, be careful

magkaloob – contribute

magpabago – update a file/profile, update a program, update a site

malalinan – to infect something

manginain – browse

manonood – a viewer

manumbalik – restore

may kamalian – error

miktinig – microphone

monitor – monitor

muling buksan – re-start, re-open

muling pangalanan – rename


7

muling subukan – retry

nag-iimpok – saving

nagkakabit – connecting

nagkakarga – loading

naglululan – loading

nagpabago – updated

nagurlitan – checked (marked)

nahudyatan – flagged

na-impok – saved

naipanumbalik na – restored

naituon – redirected, directed

nakakarga – loaded

nakakubli – hidden

nakalulan – loaded

nakapalahudyatan - coded

nakapananda – bookmarked

nakapariktan – highlighted

nakaraan – previous, previously

nakasalang – a disk is inserted

nakatago – hidden

nalalinan – infected

nasiyasat na – checked

natanggap – received
8

natatangi – special

network – network

pabatid – a notice, a note

paganahin – activate

pagkakalatag – layout

paglalapat – adjustments

paglilibot – navigation

pagliliwat – translation

pagpapasadya – customization

pagsasalin – translation

pagtitipon – forum

pahina – page

pahinang sapot – web page

pahinlalaki – thumbnails

palagian – permanent

palahudyatan – code

palakabitan – network connection

palapindutan – keyboard

palasubaybayan – media player

palasuksukan – a slot for inserting removable media such as flash drive, etc.

palapindutan – keyboard, keypad

palatabingan – movie player

palatugtugan – music player, audio player


9

palautatan – stats, statistics

pambasa – reader

pamayanan – community

pambungad – intro., introduction

panagutan – account

pananda – bookmark

pananglaw – file viewer, image viewer

panarili – private

pang-abot – access

pang-andar – driver

pangangasiwa – management

pangasiwaan – to manage

pangkat – group

panturo – arrow

panunuran – computer shop

panuro – pointer

panurong patlang – cursor

panuruan – mouse

panuruang patag - touchpad

pandaigdigang-sapot – world wide web

panganib – danger

panggalugad – explorer

panghudyat – encoder
10

panginain – browser

pangkabit – connector

pangkat – a group

pangkatin – to group things

panglakbay – navigator

pangmadla – public

pangsubaybay – media player

pang-tanaw – viewer

pang-ulong hatinig – headset, headphones

paniklop – folder

panimula – introduction

panlabas – external

panlimbag – printer

panloob – internal

panoorin – video, movie, to watch

pantablay – charger

panunuran – computer café, computer shop

parang – field

pasadya – custom

pasukan – entrance

pasyal – tour

pasyalin – take a tour

patayin – shut down, turn off, kill


11

patlang – a blank

patlangin – erase, clear

patungkol – about

paunawa – note

pinagbatayan – source

pinagmulan – source

pinakatanyag – most popular

pinsala – damage

pook-blog – blog site

pook-sapot – website

puna – comment

punta – go

putulin – cut

puwang – space

rekord – record

sadyain – visit

sairin – to clear, to empty, to format

saklolo – rescue

sali na – join now

salitan – alternating

salot – virus

salungguhit – an underscore or underline

sapot – web
12

set – set

sige – OK

sinaklolo – rescued

sinangguni – reference

sinisimulan – initializing, starting

sinisiyasat – checking, examining

sinusuri – analyzing, examining, studying, inspecting

sira – corrupt, broken

skaner – scanner

spam – spam

subok lang – trial, free trial

sulat – mail, writing

sulatin – note

sulatroniko – e-mail

sulatronikong-tinig – voice mail

sumali – join

sumapi na – become a member

sumangguni – refer, consult

suriin – analyze, examine, study, inspect

susunod – next

tab – tab

tabing – screen

tablay – electric charge


13

tagabasa – reader

tagagamit – user

tagapunan – disk/card writer, disk burner

tagatangkilik – sponsor

tagatuos – computer

tahanan – home

tahanang pahina – home page

takda – a mark

tala – a list, a record

talaan – a list, a record

talakayan – discussion

talaksan – file

talaksang-akda – text file, Word file

talaksang-larawan – image file

talaksang-panoorin – video file, movie file

talaksang-panubaybay – media file

talaksang-tugtugin – music file

talaksang-tunog – audio file, sound file

talalathalaan – list of publications, ads

talakabitan – connections

talakayan – discussion

talakayin – discuss

talaparikitan – index
14

talapunahan – comments

talasanggunian – references

talastas – message

talastasan – communication, chat

talasatasin – interpret, decode

talasubaybayan – play list

talasulatan – message board

talatangkilikan – sponsors

talatinigan – dictionary

talatipunan – collections

talatuntunan – index

talaugnayan – contacts, contact details

tambilang – digit

tampok – feature

tanawin – view

tanggapin – accept

tanggihan – reject

tanyag – popular

tapusin – finish/ed

tatak – logo, a mark

tatakan – to mark something

teklado – digital

text – text
15

tinatakan – marked

tingnan – view

tipon – collection

tsaka na lang – later

tudlaan – target

tulong – help

tumala – sign up

ugnayan – contact

ugnayang-bilang – contact number

ugnayang-detalye – contact detail

ulitin – repeat

umaandar – running

umalis – log out, sign out, leave

unang pahina – main page, first page

usapan – discussion, conversation

uwian – home

uwiang pahina – home page

wakas – end
Online references (talasanggunian):

Google Translate
http://translate.google.com/#

Isang Talaan ng mga Puristang Tagalog


http://felipeaira.i.ph/blogs/felipeaira/2008/06/17/isang-talaan-ng-mga-puristang-salitang-tagalog/

Felipeaira - Special Force


http://74.125.153.132/search?q=cache:wGLzbJjz4D8J:felipeaira.i.ph/blogs/felipeaira/index.php%3Ftag
%3Dguide+felipeaira+*+landok&cd=1&hl=tl&ct=clnk&gl=ph&client=firefox-ab
16

W3Dictionary
http://tl.w3dictionary.org/index.php?q=gilit

Tagalog Lang
http://tagaloglang.com/Tagalog-English-Dictionary/English-Translation-of-Tagalog-Word/balumbon.html

Sabay sa Paglakbay
http://boyboypalaboy.wordpress.com/2009/04/21/baybayin-o-alibata/

Tagalog Wikipedia
http://tl.wikipedia.org/wiki/Unang_Pahina