You are on page 1of 1

Laporan Kewangan Lawatan Ilmiah Ke PDK Piasau, Miri

Bil 1 2 3

Tarikh 27/9/13 30/9/13 01/9/13

Perkara Sumbangan Kelas Kutipan ahli Sumbangan Alat Tulis kepada PDK

Debit RM 130.00 RM 27.50 RM 15.00

Kredit

4 5 6 7 8

02/9/13 02/9/13 03/9/13 03/9/13 03/9/13

Perbelanjaan Mural Perbelanjaan Kuih Perbelanjaan Sandwich Perbelanjaan Hadiah Perbelanjaan Kek Jumlah RM 172.50

RM 44.00 RM 10.00 RM 19.56 RM 21.90 RM 50.00 RM 145.46