You are on page 1of 2

Dominacja

Kiedy dwie bandy postawi stopy w tej samej czci Miasta Potpionych, rozpoczyna si bitwa o dominacj, w ktrej zwycizc okae si ten, kto bdzie kontrolowa najwaniejsze punkty na mapie. Specialne zasady Po rozmieszczeniu terenw naley umieci na stole K3+2 znacznikw, ktre wyznacza bd pola kontroli. Gracze rozmieszczaj znaczniki na przemian po jednym. Pierwszy znacznik pooy gracz, ktry w rzucie K6 uzyska najwikszy wynik. Znaczniki musz znajdowa si co najmniej 10 od krawdzi stou oraz co najmniej 8 od innego znacznika. Naley pamita, e znaczniki s rozmieszczane zanim gracze zdecyduj z ktrej krawdzi stou bd zaczyna rozgrywk, dlatego sugeruje si aby pooy znaczniki bliej rodka mapy. Kada banda zaczyna z 20 punktami dominacji pomniejszonymi o liczb modeli w bandzie, wczajc w rachunek Najemne Ostrza. Pola kontroli Znaczniki wyznaczaj pola kontroli Miasta Przekltych. Kade pole ma ksztat koa o rednicy 6, znacznik wyznacza jego rodek. Kade pole kontroli na pocztku rozgrywki jest neutralne. Gracz przejmuje panowanie nad polem kontroli, jeli przynajmniej jeden jego model koczy swoj tur w polu, w ktrym rwnoczenie nie ma ani jednego nieprzyjacielskiego modelu (wojownik schowany jak mysz pod miot moe kontrolowa wycznie wasny oddech, dlatego modele o statusie Hide s ignorowane). Raz przejte pole kontroli daje co tur 4 punkty dominacji, nawet jeli nie ma wewntrz pola adnego sprzymierzonego modelu, jeli za takowy jest (podobnie jak wczeniej, ignorujemy modele schowane), naley doliczy bonus w postaci +2 punktw dominacji, niezalenie od liczby modeli w polu. Tym sposobem, jedno pole kontroli, moe przynie kontrolujcemu mu graczowi, maksymalnie 6 punktw na tur. Pole kontroli, na ktrym znajduje si choby jeden wrogi model, daje 0 punktw dominacji. Wrogie pole kontroli przejmuje si w dokadnie taki sam sposb jak neutralne. Dodatkowo, za kady model wyczony z akcji, banda otrzymuje +6 punktw dominacji. Wszelkie premie punktowe naliczamy na samym kocu tury gracza, kiedy wszystkie moliwe akcje, jak ruch, strzelanie, walka itd. zostay ju wykonane. Pola kontroli s polami horyzontalnymi, co za tym idzie, jeli znacznik zosta umieszczony np. na trzecim pitrze wiey, zasig pola kontroli rozciga si wycznie na to pitro, nie przechodzi ani wyej, ani niej. Rozstawienie Gracze rozstawiaj swoje bandy po przeciwnych stronach stou. Gracz, ktry w rzucie K6 uzyska najwikszy wynik rozstawia swoj band jako pierwszy na wybranej przez siebie krawdzi stou. Przeciwnik zajmuje przeciwleg krawd stou. Strefa rozstawienia wynosi 8 od krawdzi. Koniec gry Zwycizc zostaje gracz, ktry jako pierwszy osignie 60 punktw kontroli, alternatywnie po 8 turach wgrywa gracz z najwiksz liczb punktw kontroli, lub gra koczy si w momencie niezdanego Rout testu.

Dowiadczenie +1 dla Bohatera lub Grupy stronnikw, ktra przeya potyczk +1 dla przywdcy zwyciskiej bandy +1 dla Bohatera, ktry wyczy wrogi model z gry +1 dla bohatera lub Grupy stronnikw, ktry zaj 3 i wicej pola kontroli Premia za dominacj Banda, ktra wygraa dominacj, a wic sprawowaa kontrol nad polem gry, moe przerzuci jedn kostk w fazie eksploracji.