You are on page 1of 2

Okruchy wyrdstonw

Specialne zasady Po rozmieszczeniu terenw naley umieci na stole K3+2 wyrdstonw, ktre wyznacza bd pola okruchw wyrdstonw. Gracze rozmieszczaj znaczniki na przemian po jednym. Pierwszy znacznik pooy gracz, ktry w rzucie K6 uzyska najwikszy wynik. Znaczniki musz znajdowa si co najmniej 10 od krawdzi stou oraz co najmniej 6 od innego znacznika. Naley pamita, e wyrdstony s rozmieszczane zanim gracze zdecyduj z ktrej krawdzi stou bd zaczyna rozgrywk, dlatego sugeruje si aby pooy znaczniki bliej rodka mapy. Pola wyrdstonw Znaczniki wyrdstonw wyznaczaj pola okruchw wyrdstonw. Kade pole ma ksztat koa o rednicy 5, znacznik wyznacza jego rodek. Aby zbiera okruchy model musi zacz tur w polu okruchw nie mona wej do pola i w tej samej turze szuka okruchw. Szukanie drobniutkich kawaeczkw wyrdstonw wymaga pewnej koncentracji i uwagi, dlatego model, ktry szuka okruchw moe wycznie wykona zwyky ruch w obrbie pola, wszelkie inne czynnoci s zbyt absorbujce aby mona je byo wykona w jednej turze wesp z szukaniem okruchw - model znajdujcy si w obrbie pola, ktry strzela, rzuca czary itd. nie moe szuka okruchw. aden wojownik nie bdzie spokojnie przesuwa wzrokiem po zgliszczach, wsadza gowy do skrzy, gdy w pobliu znajduje si nieprzyjaciel, dlatego model nie moe szuka okruchw, jeli w promieniu 4 od niego znajduje si wrogi model (ignorujemy modele o statusie Hide). Pola okruchw s polami horyzontalnymi, co za tym idzie, jeli znacznik zosta umieszczony np. na trzecim pitrze wiey, zasig pola okruchw rozciga si wycznie na to pitro, nie przechodzi ani wyej, ani niej. Dodatkowo naley nadmieni, e pola okruchw nie przechodz przez ciany. Kiedy znaczniki pl zostay umieszczone na stole, gracze rzucaj na przemian K3+4 za kade pole, wynik oznacza liczb okruchw, ktre mona znale w danym polu. Szukanie okruchw Maksymalnie dwa modele mog przeszukiwa jedno pole, gdy drobniutkie okruchy niechybnie zgin zadeptane w gstwinie ng. Rzu K6 za kady model szukajcy okruchw, przy wyniku 2+ modelowi udao si znale may kawaek wyrdstonu. Warto zaznaczy przy bohaterze lub grupie stronnikw ile kawaeczkw znalaz, np. ukadajc w tym celu kostki na Karcie bandy, gdy z zebraniem odpowiedniej iloci okruchw wie si zdobycie punktw dowiadczenia patrz niej. Zwierzta, zombie, trolle i tym podobne stworzenia NIE MOG szuka okruchw, podobnie jak modele, ktre s knocked down lub stunned. Kady model moe nosi dowoln liczb okruchw, jednak nie mona przekazywa okruchw innemu sprzymierzonemu modelowi. Jeli wojownik, ktry nosi okruchy zostanie Wyczony z akcji umie znacznik, oznaczajcy ilo posiadanych przez niego okruchw, w miejscu w ktrym upad. Kady model, ktry wejdzie w kontakt z tym znacznikiem, czy to marszem czy zwykym ruchem, automatycznie podnosi wszystkie okruchy. Rozstawienie

Gracze rozstawiaj swoje bandy po przeciwnych stronach stou. Gracz, ktry w rzucie K6 uzyska najwikszy wynik rozstawia swoj band jako pierwszy na wybranej przez siebie krawdzi stou. Przeciwnik zajmuje przeciwleg krawd stou. Strefa rozstawienia wynosi 8 od krawdzi. Koniec gry Zwycizc zostaje gracz z wiksz iloci okruchw po 8 turach, lub gra koczy si w momencie niezdanego Rout Testu. Dwowiadczenie +1 dla Bohatera lub Grupy stronnikw, ktra przeya potyczk +1 dla przywdcy zwyciskiej bandy +1 dla Bohatera, ktry wyczy wrogi model z gry +1 dla bohatera lub Grupy stronnikw bdcych w posiadaniu 3, i wicej, okruchw na koniec gry Okruchy wyrdstonw Kade 4 okruchy liczymy za jeden wyrdstone, wszelkie nadwyki sprzedajemy za K3 zotych monet (po takiej cenie sprzedajemy wycznie nadwyki)