PIPR- 07 UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

SENARAI SEMAK AKTIVITI mingguan (program INTERNSHIP /AMALAN PROFESIONAL) MINGGU PERTAMA Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Yang Perlu Dilaksanakan Oleh Pelajar Melapor Diri Kepada Pengurus Sekolah Perjumpaan Dengan Mentor Menyediakan Rancangan Semester (Major) Menyediakan Rancangan Aktiviti Kokurikulum Menyediakan Rancangan Projek / Aktiviti / Peranan Lain (KBS) Mengisi Borang Jadual Waktu Mengajar (5 Salinan) Mengisi Borang Takwim Internship (3 Salinan) Menulis Jurnal Yang Pertama (Pengalaman Minggu Pertama) Menyediakan Portfolio Internship & Folder Ranc. Pengajaran Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian Minggu Pertama Membuat Pemerhatian Pengajaran Guru* Tandakan ( / ) jika telah dilaksanakan

* Guru pelatih perlu mendapatkan kebenaran daripada guru yang berkenaan

Disahkan oleh Mentor Catatan:

Disahkan oleh Guru Besar Catatan:

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Jun 2012

07 UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG SENARAI SEMAK AKTIVITI mingguan (Perlu dilengkapkan oleh pelajar pada setiap minggu) MINGGU KE.2 hingga KE.PIPR.6 Bil Tindakan Yang Perlu Diambil Oleh Pelajar Setiap Hari / Minggu Tandakan ( / ) Jika Telah Dilaksanakan (Tindakan Pelajar Institut) Mgu 1 Mgu 2 Mgu 3 Mgu 4 Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Yang Lengkap Sebelum Sesi P-P 2 Membuat Catatan Refleksi Selepas Setiap Sesi Pengajaran Pembelajaran 3 Menulis Sekurang-kurangnya Sebuah Jurnal Dalam Seminggu 4 Melengkapkan Borang Catatan Kemajuan Tindakan Susulan 5 Merancang dan melaksanakan Pengajaran Berpasangan Sekali Dalam Seminggu 6 Mengisi Borang Maklumbalas Pengajaran Berpasangan Selepas Sesi P/ Berpasangan 7 Membantu Guru Penasihat Melaksanakan Aktiviti Kokurikulum 8 Membuat Laporan Aktiviti Kokurikulum Selepas Tamatnya Sesi Perjumpaan 9 Melaksanakan Projek / Aktiviti / Peranan Lain Mengikut Rancangan Yang Telah Disediakan 10 Membuat Laporan Projek / Aktiviti / Peranan Lain Selepas Setiap Sesi / Aktiviti 1 Disahkan oleh Mentor Catatan: Disahkan oleh Guru Besar Catatan: Tandatangan : Nama : Tandatangan : Nama : Jun 2012 .

12 Bil Tindakan Yang Perlu Diambil Oleh Pelajar Setiap Hari / Minggu Tandakan ( / ) Jika Telah Dilaksanakan (Tindakan Pelajar Institut) Mgu 7 Mgu 8 Mgu 9 Mgu 10 Mgu 11 Mgu 12 Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Yang Lengkap Sebelum Sesi P-P 2 Membuat Catatan Refleksi Selepas Setiap Sesi Pengajaran Pembelajaran 3 Menulis Sekurang-kurangnya Sebuah Jurnal Dalam Seminggu 4 Melengkapkan Borang Catatan Kemajuan Tindakan Susulan 5 Merancang dan melaksanakan Pengajaran Berpasangan Sekali Dalam Seminggu 6 Mengisi Borang Maklumbalas Pengajaran Berpasangan Selepas Sesi P/ Berpasangan 7 Membantu Guru Penasihat Melaksanakan Aktiviti Kokurikulum 8 Membuat Laporan Aktiviti Kokurikulum Selepas Tamatnya Sesi Perjumpaan 9 Melaksanakan Projek / Aktiviti / Peranan Lain Mengikut Rancangan Yang Telah Disediakan 10 Membuat Laporan Projek / Aktiviti / Peranan Lain Selepas Setiap Sesi / Aktiviti 1 Disahkan oleh Guru Pembimbing Catatan: Disahkan oleh Pensyarah Penyelia Catatan: Tandatangan : Nama Tarikh : : Tandatangan : Nama Tarikh : : Jun 2012 .PIPR.07 UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG Tarikh : Tarikh : SENARAI SEMAK AKTIVITI mingguan (Perlu dilengkapkan oleh pelajar pada setiap minggu) MINGGU KE.7 hingga KE.

PIPR.07 UNIT PRAKTIKUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG Jun 2012 .