Music by

:

Halina, Espiritu
Come Holy Spirit
G C/G G G

Fr. G.Boi A. Samonte

Flute

  3    4             
1.Ha 2.A 3.Ka i 4.Gin 5.Lub 6.Ka 7.Ma ru 8.Ka 9.Tu gu 10.Gan tim li na Es ma ng ma bi ga't ha wang ni hang ba pag 'di Ka mi'y pa li mi'y ga wing nin a pa la'y pi ra Pa na nal na na ni ma ming I ri li nu na I na ta lu bi tu, ta, bay, is, kaw, han, sin. pat, hog, gay, Sa Du sa li ka ay lan sa ka sa lim wa ta'y pag han si lot a na mi'y lang pa i mi'y tu nag bu mo'y pag min ma min I yong ka ga na big big yang ngan

7

                     
hat pa na sa si na ri mag ma ng sa pa na i la wa a lu bu 'Yo la han nit yan pan in lab god hay Ka u ang ta ka nga ang sa la ng li mi'y li pang ka mis pi ling yon bu hay kit na gi sa 'Yong ga yang wa mi'y ng ba at na mi'y ta pi wa na mag 'Yong wat a raw mi't ga mang tong ka lang gan ku bu sag a da mu lan lo hang Mo. sa. hay. lit. raw. ngal. tin. das. ob. gan.

C/G

Am

D7

Bm

C

Gsus4