You are on page 1of 14

Mendi Mengjiqi

HIMNI I KOSOVËS
ANTHEM OF KOSOVO
for Classic orchestra
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Violin I
f

Vln. I
p

12

Vln. I
f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Violin II
f

Vln. II
p

12

Vln. II
f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Bassoons
f

Bsn.
p

12

Bsn.
f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso a.2

Clarinets in Bb
f

Cl.
p

12

Cl.
mf f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Contrabass
f

Cb.
p

12

Cb.

f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso a.2

Flutes
f

Fl.
p

12

Fl.
mf f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Horns in F
f

Hn.

12

Hn.

f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Oboes
f

Ob.
p

12

Ob.
mf f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Timpani
f

Timp.
p

12

Timp.
f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Trombone
f

Tbn.
p

12

Tbn.
f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso a.2 a.2
Trumpets in Bb
f

Tpt.
p

12 a.2

Tpt.
f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Viola
f

Vla.
p p

12

Vla.
f
2

HIMNI I KOSOVËS M. Mengjiqi


Maestoso

Violoncello
f

Vc.
p

12

Vc.
f