Pandangan pelajar terhadap alam persekolahan dan pembelajaran

Mohd Zaaba Haji Ismail S.M. Tunku Abdul Rahman Zurida Haji Ismail Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia

Catatan jurnal
Today is my first day (in school). It’s horrible. HORRIBLE! My guru pembimbing introduced me to the children. NOPE! They are no children. They are monsters! Frankenstein’s defects. One introduced himself as The Rock. Another male as Baby …. (Minggu 1) Again I have to relieve Peralihan. Hell on Earth (Minggu 5)

Latar belakang
Antara masalah utama yang dihadapi oleh guru-guru pelatih semasa latihan mengajar adalah berkaitan dengan pengurusan kelas dan disiplin pelajar. Pelajar-pelajar dikatakan tidak berminat untuk belajar dan seringkali mengganggu usaha guru untuk mengajar. Pelbagai langkah dicadangkan bagi mengatasi masalah minat dan motivasi pelajar.

Sambungan latar belakang
Walaupun bilangan yang hadir agak memuaskan, namun kehadiran secara fizikal tidak menjamin penglibatan mental. Pelajar-pelajar dilihat gagal mengambil peluang sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Motivasi
Motivasi berkait rapat dengan keinginan untuk mencapai kecemerlangan dalam setiap usaha yang dilakukan. Motivasi intrinsik

The learning it permits or feelings of accomplishment In order to obtain some rewards

Motivasi ekstrinsik

Tujuan kajian
Untuk meninjau pandangan pelajar terhadap alam persekolahan mereka. Rasional kajian

Kesedaran dan pengetahuan tentang perkembangan sikap pelajar serta perkaraperkara yang menarik dalam pembelajaran mungkin membantu guru dan juga guru pelatih dalam mengurangkan apathy atau sikap tidak peduli pelajar terhadap pelajaran.

Metodologi
Sumber data diperolehi melalui soal selidik dan temubual. Maklumat soal selidik di perolehi daripada 159 pelajar tingkatan empat dari tiga buah sekolah. Analisis data dibuat dengan menggunakan SPSS untuk mendapatkan kekerapan dan peratusan bagi respons kepada setiap item

Dapatan-dapatan
Adakah anda berminat untuk ke sekolah?
 

67.9 % berminat 32.1 % tidak berminat 57.69 % pernah ponteng antara 1-5 hari atas alasan sakit.

Kehadiran di sekolah

Sebab hadir sekolah (mengikut keutamaan)
Mahu menjadi pelajar pintar (88.46%) Mahu belajar perkara yang diminati (69.2%) Kerelaan saya sendiri (57.69%) Suka kepada guru sekolah ((50.0%) Mahu bersama rakan ((42.3%) Mahu berseronok (23.1%)

Lain-lain sebab
Disuruh ibu bapa Takut didenda guru atau pihak sekolah Tiada aktiviti lain yang boleh dibuat di rumah

Kebolehan sendiri
Dari pandangan ibu

80.77 % berkebolehan 73.08 % berkebolehan 84.61 % berkebolehan 61.5 % tidak pasti

Dari pandangan bapa

Dari pandangan adik beradik

Berbanding rakan lain

Kebolehan dalam pelajaran
Pernyataan Berbanding dengan rakan lain, pelajaran susah bagi saya Saya memang tidak berbakat dalam mana-mana mata pelajaran tidak faham dari Jika saya awal, saya memang tidak akan faham semuanya Saya selalu berharap saya pandai dalam pelajaran seperti rakanbelajar kerana mahu Saya lain menjadi lebih pandai daripada Setuju (%) 38.46 15.38 15.38 Tak setuju (%) 50.00 73.08 50.00

92.31 76.92

7.69 11.54

Sikap terhadap pembelajaran
Pernyataan Saya lebih suka pelajaran jika tidak susah Walaupun pelajaran susah, saya tetap akan mencuba Saya hanya belajar bila terfikirkan masa depan Saya tetap berusaha walau pun tanpa bantuan guru dan rakanmengulangkaji pelajaran Saya tanpa disuruh Setuju (%) 65.38 88.46 42.30 69.23 19.23 Tak setuju (%) 30.77 11.54 46.15 23.08 69.23

Sikap terhadap pembelajaran
Pernyataan Saya cuma belajar apabila saya suka hendak belajar Saya akan cuba membuat latihan jika ia tidak sukar Saya tidak suka memeningkan kepala saya dengan masalah pelajaran Setuju (%) 11.54 38.46 34.61 Tak setuju (%) 76.92 50.00 50.00

Untuk berjaya dalam pelajaran, saya perlu….
Menghafal dan mengingat semua pelajaran (72.43%) Belajar sendiri dengan bersungguhsugguh (62.82%) Menyiapkan latihan dalam kelas dan membuat kerja rumah (52.56%) Membuat banyak rujukan (50.64%) Membuat banyak latihan tambahan (50.0%) Mengikuti kelas tuisyen berbayar (50.0%)

Sambungan …
Banyak bertanya dan berbincang dengan kawan Mendapat bimbingan dari guru-guru Mempunyai bakat dan kebolehan semula jadi Bergaul dengan rakan-rakan yang pandai Mengikuti kursus motivasi Bernasib baik

Sebab-sebab ingin berjaya dalam pelajaran
Mendapatkan kerja (80.76%) Melanjutkan pejaran ke peringkat tinggi (76.9%) Menggembirakan ibu bapa (69.23 %) Kepuasan diri (61.54%) Mendapat pujian dari guru-guru (38.46%) Dihormati rakan-rakan (26.92 %)

Tidak berminat sebab ….
Tidak faham pengajaran guru Guru pilih kasih Latihan yang banyak dan membebankan Pengajaran yang membosankan Suasana sekolah yang tidak menyenangkan Pengaruh kawan Hilang keyakinan diri Sukar untuk mencapai kejayaan

Responden C
Suka ponteng kerana tidak suka terhadap guru dan bosan dengan pengajaran guru. Sikap guru yang memberi layanan yang berbeza menimbulkan rasa tidak puas hati. Rakan sebaya tidak banyak membantu dalam memberi tunjuk ajar. Ponteng sekolah sebagai jalan keluar – pergi ke pusat video tanpa pengetahuan ibu bapa. Balik selepas waktu persekolahan.

Rumusan
Murid-murid pada umumnya berminat dalam pelajaran mereka Percaya akan usaha dan kebolehan diri sendiri untuk berjaya. Tidak berminat kerana sikap dan pengajaran guru

Penutup
Guru berkualiti aspirasi negara

Bijak mengadunkan ilmu dengan kaedah pembelajaran dan pengajaran. Mampu mendidik dan menghasilkan generasi yang bersemangat waja serta mampu bersaing. Membangkitkan semangat dan memberi dorongan kepada anak-anak didik untuk terus berusaha mengejar kecemerlangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful