PROIECTUL UNITĂŢII ÎNVĂŢARE

LICEUL SPORTIV ALBA IULIA
DISCIPLINA LIMBA FRANCEZĂ
PROFESOR: ONIŢĂ VIORICA
UNITATEA 8: A L’ECOLE COMME A L’ECOLE

CLASA A VI-A
NR.ORE: 6
SĂPTĂMANA: 7-9

Conţinuturi

Resurse

Evaluare

Timp: 1 h
Manual
p. 84-86
Imagini
Activitate
frontală,
individuală şi
în perechi.

Conversaţia.
Item de asociere
Item de
completare de
text lacunar.
Item cu răspuns
structurat.
Item de
aranjare.

Timp 1 h
Manual
p. 89
Imagini.
Activitate
Frontală,
individuală şi
pe grupe.
Timp 1 h
Manual
p. 90-91
Activităţi
frontale,
individuale şi
în perechi.

Coversaţia
Item cu răspuns
scurt.
Redactare de
text.

Timp 1 h
Manual
p. 92
Activităţi
frontale,
individuale şi
în perechi.

Conversaţia
Item cu răspuns
scurt
Itemi de
asociere.
Joc didactic.

Timp 1 h
Manual
p. 93
Activităţi
frontale,
individuale .
Fise
gramaticale.

Conversaţia
Item de
transformare.
Item de
înlocuire.

Şcoalaactivităţi
specifice.
A l’école
comme à
l’école!
Lexic.

Obiective
de
referinţă
1.3
2.3,
2.1,
3.3,
4.2.

Acte de
vorbire .
A cere cuiva
ceva.

1.2,
1.3,
2.1,
4.3.

Le présent et
le passé
composé des
verbes “lire”
et “écrire”

1.2,
2.3,
2.1,
4.2

Les pronoms
iterrogatifs

1.2
2.3,
2.1

Les adverbes
de manière.

1.2,
2.3,
2.1
4.2

Evaluare

Activităţi de învăţare
-Citirea textului lecţiei pe roluri şi
identificarea cuvintelor necunoscute.
-Conversaţie pe această temă.
-Asocierea unor imagini cu textele
corespunzătoare.
-Copletarea unor propoziţii.
-Raspunsurila îtrebări referitoare la
textul lecţiei.
-Aranjare de dialog.
-Alcătuire de propoziţii.
-Citirea unui dialog şi identifficarea
expresiilor care se folosesc pentru a
cere cuiva ceva.
-Completarea unor propoziţii
lacunare.
-Povestire după imagini.
-Scrierea unui dialog.
-Identificrea celor două verbe în
exemple.
-Alegerea pronumelui corect.
-Copletarea verbelor cu terminaţiile
de prezent.
-Completarea propoziţiilor cu
preszentul verbului “ avoir”
-Formulare de întrebări şi răspunsuri.
-Identificarea din exemple a
cuvintelor care ne ajută să punem
întrebări.
-Copletarea propoziţiilor cu pronume
iterogative.
-Asocierea răspusului cu întrebarea
corespondentă.
-Gasirea întrebării pentru diverse
răspunsuri.
-Identificarea din exemple a
adverbelor de mod şi regula lor de
formare.
-Formarea adverbelor de mod
plecând de la adjective.
-Inlocuirea unor expresii cu
adverbele de mod corespunzătoare
Test.

Ţimp 1 h

Conversaţia
Item cu răspuns
scurt.
Item cu răspuns
structurat.

Obs.

4. Lexic. 2. Conversaţia. 4.ORE: 6 SĂPTĂMANA: 7-9 Conţinuturi Resurse Evaluare Timp: 2 h Manual p. -Citirea unui dialog şi identificarea expresiilor care se folosesc pentru a localiza obiecte. -Scrierea unui dialog. -Completarea unor propoziţii lacunare. Coversaţia Item cu răspuns scurt. Casa . . -Copletarea unor propoziţii.2. 1. 88-90 Imagini Activitate frontală. Item de aranjare.1. 94-96 Activităţi frontale. încăperi. Fişe gramaticale. -Identificrea adjectivelor posesive în exemple. -Exerciţii de tipul adevărat\ fals.1. Confort et élégance. -Formulare de întrebări şi răspunsuri. Obs. -Alegerea adjectivului corect. -Conversaţie pe această temă. -Alcătuire de propoziţii.3.1. individuale şi în perechi. CLASA A V-A NR. individuală şi pe grupe. Timp 1 h Manual p. Acte de vorbire . Item de asociere Item de completare de text lacunar. -Asocierea unor imagini cu textele corespunzătoare. Activitate Frontală. individuală şi în perechi. 4. Les adjectifs possessifs. Obiective de referinţă 1. -Descriere după imagini . 2.1 1.2 Evaluare Activităţi de învăţare -Citirea textului lecţiei pe roluri şi identificarea cuvintelor necunoscute. Test Timp 1 h Conversaţia Item cu răspuns scurt. mobilă.2. A localiza obiecte. -Descriere după imagini.PROIECTUL UNITĂŢII ÎNVĂŢARE LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DISCIPLINA LIMBA FRANCEZĂ PROFESOR: ONIŢĂ VIORICA UNITATEA 9: Confort et élégance. -Trecerea de la singular la plural. 3. -Aranjare de dialog. Item cu răspuns structurat.2. Redactare de text. 92-93 Imagini. 1. 3.2.2. -Raspunsuri la întrebări referitoare la textul lecţiei.1. -Copletarea propoziţiilor cu adjective posesive. Timp 2 h Manual p. 2. Item cu răspuns structurat.

2. Timp 2 h Manual p. -Exerciţii de identificare a complementelor indirecte. CLASA A VII-A NR. Obiective de referinţă 2.2.2. individuale şi în perechi. -Asocierea personajului cu replica pe care o dă. individuală şi în perechi. individuală şi pe grupe. 101.102. Temă. -Redactare de text. -Formulare de întrebări şi răspunsuri. Item cu răspuns structurat. 95-98 Imagini Activitate frontală. Coversaţia Item cu răspuns scurt.3.4. 3. -Completarea unor propoziţii lacunare.1. Item cu răspuns structurat. 100 Fişe de lucru. -Identificarea substantivelor care au fost înlocuite cu pronumele personale. Prigres şi schimbare – gusturi şi preferinţe. Timp 1 h Manual p. Timp 1 h Obs.3.PROIECTUL UNITĂŢII ÎNVĂŢARE LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DISCIPLINA LIMBA FRANCEZĂ PROFESOR: ONIŢĂ VIORICA UNITATEA 8 A la bibliothèque. 2. . Les pronoms personnels comlements d’objet directs. 2. Activitate frontală.ORE: 6 SĂPTĂMANA: 7-9 Conţinuturi Resurse Evaluare Timp: 2 h Manual p. Activităţi frontale. Evaluare Activităţi de învăţare -Citirea textului lecţiei pe roluri şi identificarea cuvintelor necunoscute. Le datif. 2. 4. 2. A la bibliothèque. Itemi de transformare. Înlocuirea unor substantive cu pronume personale pentru a evita repetiţia.4. -Exerciţii de tipul adevărat\ fals. 4.2. -Puzzle pentru a alcătui propoziţii. Fişe gramaticale. -Exerciţii cu sinonime şi omonime. Item de asociere Item cu răspuns scurt Item cu răspuns structurat.1. -Răspunsuri negative şi interogative. -Conversaţie pe această temă după imagini. -Citirea unui dialog şi identificarea pronumelor personale complemente indirecte. Conversaţia. Lexic. -Formulare de întrebări şi răspunsuri.2. 3. Item de aranjare. -Citirea unui dialog şi identificarecuvintelor care se folosesc pentru a exprima cazul dativ. -Alcătuire de propoziţii după imagini. -Completare de text lacunar. Conversaţia Item cu răspuns scurt.ordonarea unor acţiuni în ordinea derulării lor.1. -Exerciţii de despărţire în silabe. -Traduceri în limba franceză. Temă. Test Temă. 4.

A se scuza şi a răspunde la scuze. . -Descriere după imagini. 3. -Redactare de text. Item cu răspuns scurt. -Raspunsuri la întrebări. Item cu răspuns structurat. Timp 1 h Manual p. Timp 1 h Manual p.3.3. -Exerciţii de înlocuire a cuvintelor cu sinonimele şi antonimele lor. -Scriere de dialoguri în diferite situaţii de comunicare. 80-81 Activităţi frontale. -Asocierea unor propoziţii. 2. individuale şi în perechi.3.3.3. Timp 1 h Conversaţia. -Citirea unui dialog şi identificarea expresiilor care se folosesc pentru a se scuza şi a răspunde la scuze. Acte de vorbire . -Raspunsuri la întrebări referitoare la textul lecţiei. 4. Item de transformare. individuală şi pe grupe. Obiecte şi ustensile domestice. Item de asociere Item de aranjare. 4. individuală şi în perechi. 2. Les pronoms personnels comlements d’objet directs 3. A l’aube du troisième millénaire.82 Activităţi frontale. -Conversaţie pe această temă -Exerciţii de tipul adevărat\ fals. 76-79 Imagini Activitate frontală. -Formulare de întrebări şi răspunsuri -Identificarea numeralelor cardinale din exemple şi deducerea regulii de formare a acestora. -Răspunsuri negative şi interogative.2. Coversaţia Item cu răspuns scurt. 2.3.PROIECTUL UNITĂŢII ÎNVĂŢARE LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DISCIPLINA LIMBA FRANCEZĂ PROFESOR: ONIŢĂ VIORICA UNITATEA 7: A l’aube du troisième millénaire. Timp 2 h Manual p. CLASA A VIII-A NR. 2. -Scrierea cifrelor cu litere. Test Conversaţia Item cu răspuns scurt. Obiective de referinţă 3. Înlocuirea unor substantive cu pronume personale pentru a evita repetiţia.3. -Completarea unor propoziţii lacunare.2. -Completare de text lacunar.1. 2. Citirea unui dialog şi identificarea pronumelor personale complemente indirecte. Lexic. Itemi de transformare. Temă Obs.1. -Aranjarea unui dialog. -Alcătuire de propoziţii după imagini.ORE: 8 SĂPTĂMANA: 8-11 Conţinuturi Resurse Evaluare Timp: 3 h Manual p. Conversaţia. -Copletarea unor propoziţii. 2. -Completarea unor propoziţii cu omonie. Fişe gramaticale.1. Item cu răspuns structurat. Progres şi schimbare. Activitate Frontală. 83 Imagini.. Redactare de text. -Aranjarea unui text. Activităţi de învăţare -Citirea textului lecţiei pe roluri şi identificarea cuvintelor necunoscute. Itemi cu răspuns scurt şi structurat. Le numeral ordinal de 1-20 Evaluare 3. -Identificarea substantivelor care au fost înlocuite cu pronumele personale. Item de aranjare. Item de completare de text lacunar. individuale şi în perechi.

2. Item cu răspuns structurat. Synonymes et famille de mots. acord total sau dezacord. Acte de vorbire .3. 94 Coversaţia Item cu răspuns scurt. -Copletarea unor propoziţii. Activităţi de învăţare -Conversaţie pe această temă după imagini.2. -Completare de text lacunar. L’adjectif possessif. 95 Activităţi frontale. Des prépositions et des conjonctions 1. Lexic. Item cu răspuns scurt.3. sănătate. -Găsirea adjectivului din aceeaşi familie lexicală cu substantivul. -Alcătuire de propoziţii. Timp 1 h Manual p.3. individuale şi în perechi. Temă Conversaţia. Conversaţia Item cu răspuns scurt. Competenţe specifice 1.3.3. -Clasificarea unor expresii în funcţie de sensul acestora: acord slab. Conversaţia. 2. Activitate frontală.1. 4. Timp 1 h Manual 98 Activităţi Conversaţia.2. -Răspunsuri negative şi interogative. Item cu răspuns structurat. A exprima acordul şi dezacordul. Item de completare de text lacunar. Text Stephane Diagana: “ J’ai apprivoisé la souffrance”. 2. -Aranjarea unui dialog. CLASA A IX -A NR. 4. -Citirea unui dialog şi identificarea expresiilor care se folosesc pentru a exprima acordul şi dezacordul. Item cu răspuns structurat. -Alcătuire de propoziţii după imagini. Temă. 2. Citirea unui text şi identificarea prepoziţiilor şi conjuncţiilor. Dezbatere. individuală şi pe grupe. Itemi cu răspuns scurt şi structurat.2. -Organizarea unei dezbateri pornind de la o temă.PROIECTUL UNITĂŢII ÎNVĂŢARE LICEUL SPORTIV ALBA IULIA DISCIPLINA LIMBA FRANCEZĂ PROFESOR: ONIŢĂ VIORICA UNITATEA 7: Croquer la vie à pleines dents. -Prezentarea unui sportiv român sau străin. -Exerciţii de transformare. 4. -Exprimarea acordului sau dezacordului faţa de anumite afirmaţii. Obs.4. -Lasificarea sporturilor în sporturi de echipă şi sporturi individuale. -Asocierea unor expresii cu definiţiile lor. servicii publice. -Citirea opiniilor unor tineri despre sport şi sănătate .2. Timp 1 h Manual p. Sport. -Asocierea unor propoziţii. 1. -Completarea unui text lacunar.3.ORE: 8 SĂPTĂMANA: 9-12 Conţinuturi Resurse Evaluare Timp: 2 h Manual p. individuală şi pe grupe. -Găsirea denumirii sportivului după sportul pe care îl practică.2. Item de asociere Item de clasificare. 91-93 Imagini Activitate frontală. 1. 4.96-97 Activităţi frontale. -Redactare de text. . Timp 1 h Manual p. 1. Itemi de transformare. 2. Viaţa personală.3. -Citirea textului şi identificarea cuvintelor necunoscute.3.3. 1. -Răspunsuri la întrebări. individuale şi în perechi. 3. Croquer la vie à pleines dents. Item de clasificare. Item cu răspuns scurt. Fişe gramaticale.

-Tranformarea unor propoziţii folosind pronume demonstrative.individuale. în perechi.-Formulare de întrebări şi răspunsuri. Fişe gramaticale.3. frontale . Evaluare Test. -Completarea unui text lacunar. Les pronoms démonstratifs. Timp 1h Temă. individuale şi în perechi.3. Citirea unui text şi identificarea pronumelor demonstrative. 80-81 Activităţi frontale.3. Timp 2 h Manual p. Itemi de transformare.4. Item cu răspuns structurat. 1. 4. Temă . 4. 1. Conversaţia Item cu răspuns scurt.