Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!

ik :

: SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Tuanku Nan Rinceh : "ASRIA# T$SAN

Kelas Semester Tahun Pela%aran

: IX5 : Satu : &'(()&'(&

N o ( & / 0 5 + 3 1 ( '

Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke,ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Keteram6ilan 2. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi

KKM *)

Nilai Ang ka +' -' -/ // -' -5 -1 5' 0' Huruf Tu%uh Puluh .nam Puluh .nam Puluh Ti*a Ti*a Puluh Ti*a .nam Puluh .nam Puluh #ima .nam Puluh Sem2ilan #ima Puluh .m6at Puluh

Deskripsi Kemajuan Belajar

+5

Tu%uh Puluh #ima

( (

Mulok 777) a. "AM 2. P9 +' -' Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh

Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Ketidakhadiran (. Sakit : :::::::;ari &. I<in : :::::::;ari /. Tan6a Keteran*an : :::::::;ari Nila i Keterangan

Men*etahui : $ran* Tua) =ali

=ali Kelas

:::::::::::::::::

(;%. Ro<a Martilina) NIP.(1-''-(+(133'/&''&

Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik :

: SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Tuanku Nan Rinceh : ARMA >?NITA

Kelas Semester Tahun Pela%aran

: IX5 : Satu : &'(()&'(&

N o ( & / 0 5 + 3 1 ( '

Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke,ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Keteram6ilan 2. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi

KKM *)

Nilai Ang ka +/ +' +' 0& +0 -5 +5.+ 5 +5 3' Huruf Tu%uh Puluh Ti*a Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh .m6at Puluh ua Tu%uh Puluh .m6at .nam Puluh #ima Tu%uh 6uluh #ima5Tu%uh 6uluh #ima Tu%uh Puluh #ima ela6an Puluh

Deskripsi Kemajuan Belajar

-3

.nam Puluh ela6an Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh .m6at

( (

Mulok 777) a. "AM 2. P9 +5 +0

Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Ketidakhadiran : :::::::;ari : :::::::;ari Nilai Keterangan

(. Sakit &. I<in

/. Tan6a Keteran*an Men*etahui : $ran* Tua) =ali :::::::::::::::::

: :::::::;ari

=ali Kelas (;%. Ro<a Martilina) NIP.(1-''-(+(133'/&''&

Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik :

: SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Tuanku Nan Rinceh : A@I APRI#I$

Kelas Semester Tahun Pela%aran

: IX5 : Satu : &'(()&'(&

N o ( & / 0 5 + 3 1 ( '

Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke,ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Keteram6ilan 2. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a. "AM 2. P9

KKM *)

Nilai Ang ka +' -' -' 03 +' -' -1.5 5' +& Huruf Tu%uh Puluh .nam Puluh .nam Puluh .m6at Puluh ela6an Tu%uh Puluh .nam Puluh .nam Puluh Sem2ilan5 #ima Ima Puluh Tu%uh Puluh ua

Deskripsi Kemajuan Belajar

-3

.nam Puluh ela6an Tu%uh Puluh .nam Puluh

( (

+' -'

Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & /

Nilai

Keterangan

Tuanku Nan Rinceh : A.+ 5 +' 3' Huruf Tu%uh Puluh . Tan6a Keteran*an : :::::::. "AM 2. Sakit : :::::::.Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Ketidakhadiran (.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. I<in : :::::::.#I >$AAN RA Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Ro<a Martilina) NIP.nam Puluh #ima Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & Nilai Keterangan .ari &.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. P9 +& -5 Tu%uh Puluh ua .nam Puluh #ima Tu%uh Puluh #ima5 Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh ela6an Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar -3 .nam Puluh Tu%uh Puluh .%. Keteram6ilan 2.ari /.nam Puluh ela6an ( ( Mulok 777) a. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi KKM *) Nilai Ang ka +' -' +' 0+ +' -5 +5.m6at Puluh Tu%uh Tu%uh Puluh .

Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a. Tan6a Keteran*an : :::::::.ari /.5 5' -' Huruf Tu%uh Puluh .(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.nam Puluh Kegiatan Pengembangan Diri .nam Puluh !ela6an5 lima #ima Puluh .ARIANT$ Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.nam Puluh .%.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.ari &. Tuanku Nan Rinceh : .nam Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar +& Tu%uh Puluh ua ( ( +' -' Tu%uh Puluh .nam Puluh Ti*a #ima Puluh Ti*a Puluh Tu%uh Tu%uh Puluh . Sakit : :::::::.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. I<in : :::::::. Keteram6ilan 2. Ro<a Martilina) NIP./ Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Ketidakhadiran (. P9 KKM *) Nilai Ang ka +' -/ 5' /+ +' -' -3. "AM 2.

"AM 2.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. Ro<a Martilina) NIP.nam Puluh ela6an ( ( Mulok 777) a. P9 3' +' ela6an Puluh Tu%uh Puluh .(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (. I<in : :::::::. Tuanku Nan Rinceh : IN RA =A. Sakit : :::::::.ari &.>? I Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi KKM *) Nilai Ang ka ++ -' +' +' +' +' +/ 5' 3' Huruf Tu%uh Puluh Tu%uh .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Keteram6ilan 2. Tan6a Keteran*an : :::::::.%.nam Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Ti*a #ima Puluh ela6an Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar -3 .ari /.

Sakit : :::::::.ari &. Ro<a Martilina) NIP.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a.5 5' 3' Huruf Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh .nam 6uluh #ima .ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. Tuanku Nan Rinceh : IRAA# TANJ?NB Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. I<in : :::::::.m6at Puluh #ima Tu%uh Puluh . Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi KKM *) Nilai Ang ka +' +' -5 05 +' -5 +3.ari /. Keteram6ilan 2. Tan6a Keteran*an : :::::::.nam Puluh #ima Tu%uh Puluh ela6an5 #ima #ima Puluh ela6an Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar +5 Tu%uh Puluh #ima .Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.%.(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.

5 5' 35 Huruf ela6an Puluh .( ( Mulok 777) a.%.RIA# Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. P9 +' +' Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.ari &. Tan6a Keteran*an : :::::::.(1-''-(+(133'/&''& : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Ro<a Martilina) NIP. "AM 2.nam Puluh Tu%uh Tu%uh Puluh Tu%uh5 #ima #ima Puluh ela6an Puluh #ima : J$NI S>A. I<in : :::::::.ari /. Sakit : :::::::.nam Puluh Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh Satu Tu%uh Puluh Tu%uh .ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. Tuanku Nan Rinceh i!ik : Nilai Ang ka 3' -' +5 +( ++ -+ ++.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) KKM *) Deskripsi Kemajuan Belajar .

Sakit : :::::::.ari /. P9 Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: -5 . I<in : :::::::.ari &. Keteram6ilan 2. Tuanku Nan Rinceh : KAM"AR? IN Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 KKM *) Nilai Ang ka +-' +' 5& +/ +' +0 5' 3' Huruf Tu%uh Puluh .(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.%.nam Puluh #ima +' -5 Tu%uh Puluh .nam . Tan6a Keteran*an : :::::::.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.m6at #ima Puluh ela6an Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar . Ro<a Martilina) NIP. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi ( ( Mulok 777) a.a.nam Puluh #ima Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.nam Puluh Tu%uh Puluh #ima Puluh ua Tu%uh Puluh Ti*a Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh . "AM 2.

Keteram6ilan 2.$lahra*a5 !an Kesenian ( ' Pilihan: 77) a.%. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi ( ( Mulok 777) a.nam .nam Puluh #ima -5 .nam Puluh #ima Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.nam 6uluh Tu%uh Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar . I<in : :::::::. Tan6a Keteran*an : :::::::.ari /.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali =ali Kelas ::::::::::::::::: (. Ro<a Martilina) NIP. P9 Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: +' -5 Tu%uh Puluh .ari &.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam KKM *) Nilai Ang ka +-' 55 5/ -' +' Huruf Tu%uh Puluh . Tuanku Nan Rinceh Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : KASIM MARJA#ANI N o ( & / 0 5 - Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.nam 6uluh #ima Puluh #ima #ima Puluh Ti*a . Sakit : :::::::.(1-''-(+(133'/&''& : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. "AM 2.

Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi +5' 3' Tu%uh Puluh .+ 3 1 ( ' Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. I#.nam #ima P?luh ela6an Puluh -3 . I<in : :::::::.AM N o ( & / Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.ari /. Keteram6ilan 2.(1-''-(+(133'/&''& : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali =ali Kelas ::::::::::::::::: (.nam 6uluh #ima Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (. P9 +' -5 Tu%uh Puluh .%. Sakit : :::::::.ar*ane*araan "ahasa In!onesia KKM *) Nilai Ang ka +' -' +' Huruf Tu%uh Puluh . Ro<a Martilina) NIP.nam Puluh Tu%uh Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar . Tan6a Keteran*an : :::::::. "AM 2.ari &. Tuanku Nan Rinceh Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : M.nam 6uluh ela6an ( ( Mulok 777) a.

ari Nilai Keterangan Men*etahui : $ran* Tua) =ali =ali Kelas ::::::::::::::::: (.%. Sakit : :::::::. Ro<a Martilina) NIP.ari /.0 5 + 3 1 ( ' "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a.nam Puluh Tu%uh Tu%uh Puluh ela6an Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh .ari &.(1-''-(+(133'/&''& : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi 03 +' -+ +3 +' +- .m6at Puluh ela6an Tu%uh Puluh . I<in : :::::::.nam +' Tu%uh Puluh ( ( Mulok 777) a.##> $KTA@IA Mata Pelajaran KKM *) Ang Nilai Huruf Deskripsi Kemajuan Belajar . Tuanku Nan Rinceh Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk N o i!ik : : M. Keteram6ilan 2. P9 +& -' Tu%uh Puluh .nam Puluh ua Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Ketidakhadiran (. "AM 2. Tan6a Keteran*an : :::::::.

AN Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. "AM 2.nam Puluh #ima Puluh #ima .nam -3 .%.( & / 0 5 + 3 1 ( ' Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.m6at . Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi ka +' -' 55 00 -' -/ +& -' +- Tu%uh Puluh .ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.nam Puluh #ima ( ( Mulok 777) a. Keteram6ilan 2.nam Puluh . Sakit : :::::::.ari /.nam Puluh Tu%uh Puluh .m6at Puluh . Ro<a Martilina) NIP. Tan6a Keteran*an : :::::::. P9 +& -5 Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. I<in : :::::::. Tuanku Nan Rinceh : M?TIA RAMA .ari &.nam Puluh Ti*a Tu%uh Puluh ua .nam Puluh ela6an Tu%uh Puluh ua .

Sakit : :::::::.5 +' +3 Huruf Tu%uh Puluh Ti*a Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh5 #ima Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh ela6an N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.ari &. "AM 2. Tan6a Keteran*an : :::::::. I<in : :::::::.%.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a.(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah : SMPN 5 PARIAMAN Kelas : IX5 . Keteram6ilan 2.ari /. P9 +5 3+ Tu%uh Puluh #ima ela6an Puluh Tu%uh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (. Ro<a Martilina) NIP. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi KKM *) Deskripsi Kemajuan Belajar +& Tu%uh Puluh ua ( ( Mulok 777) a.Nomor In!uk : Nilai Ang ka +/ +' +' +' +' +' ++.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.

"AM 2.m6at .5 5' +Huruf Tu%uh Puluh Satu . Tan6a Keteran*an : :::::::. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi KKM *) Nilai Ang ka +( -' 55 5( -5 -5 +&. Sakit : :::::::. Ro<a Martilina) NIP.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.ari &.nam Puluh #ima Puluh #ima #ima Puluh Satu .nam Deskripsi Kemajuan Belajar +& Tu%uh Puluh ua ( ( Mulok 777) a. Keteram6ilan 2. I<in : :::::::.nam Puluh #ima Tu%uh Puluh ua5 #ima #ima Puluh Tu%uh Puluh . P9 +0 -5 Tu%uh Puluh .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a.nam Puluh #ima Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.%. Tuanku Nan Rinceh : N$@RICA# AN=AR Semester Tahun Pela%aran : Satu : N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : Jl.(1-''-(+(133'/&''& .nam Puluh #ima .ari /.

ari &. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi KKM *) Nilai Ang ka +5 +' +5 03 +5 +' +1 +' +5 Huruf Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh #ima . "AM 2.ari /. P9 +3 +' Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (. I<in : :::::::. Tan6a Keteran*an : :::::::.ari .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a.nam Puluh ela6an Tu%uh Puluh ela6an Tu%uh Puluh ( ( Mulok 777) a.##> P?# IA MP Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. Sakit : :::::::. Keteram6ilan 2.Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Tuanku Nan Rinceh : N?R>.m6at Puluh ela6an Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Sem2ilam Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh #ima Deskripsi Kemajuan Belajar -3 .

nam Puluh #ima ( ( +0 -5 Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Nilai Keterangan .nam Deskripsi Kemajuan Belajar +3 Tu%uh Puluh ela6an Tu%uh Puluh . Tuanku Nan Rinceh : P?TRI MARTIANAS Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. Ro<a Martilina) NIP. Keteram6ilan 2. "AM 2.m6at .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. P9 KKM *) Nilai Ang ka +( +' -( 55 -5 -+ +0. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a.nam Puluh Satu #ima Puluh #ima .(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.m6at5 Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh .%.nam Puluh #ima .+ 5 +5 +Huruf Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh .nam Puluh Tu%uh Tu%uh Puluh .

Ro<a Martilina) NIP.Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Ketidakhadiran (. P9 KKM *) Nilai Ang ka +( -' -' 0( 5+ -' +&.ari /.nam Puluh .(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.m6at Puluh Satu #ima Puluh Tu%uh .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Keteram6ilan 2. Tuanku Nan Rinceh : RI $ AN IKA Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.%.nam Puluh .nam Puluh Tu%uh Puluh ua5 #ima Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh .ari &.nam Deskripsi Kemajuan Belajar +' Tu%uh Puluh ( ( +3 -' Tu%uh Puluh ela6an . "AM 2. Tan6a Keteran*an : :::::::.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a. Sakit : :::::::.nam Puluh Kegiatan Pengembangan Diri .5 +' +Huruf Tu%uh Puluh Satu . I<in : :::::::.

ari &.ari /. Keteram6ilan 2.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) KKM *) Nilai Ang ka 3( +' +5 +& 3' +5 3'. Sakit : :::::::. Tan6a Keteran*an : :::::::. I<in : :::::::.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.%.Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (. Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.& 5 +' 3' Huruf ela6an Puluh Satu Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh ua ela6an Puluh Tu%uh Puluh #ima ela6an Puluh5 ua Puluh #ima Tu%uh Puluh ela6an Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar +5 Tu%uh Puluh #ima ( . Tuanku Nan Rinceh : RICKI A.(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Ro<a Martilina) NIP.R IANS>A.

%.ari /. Ro<a Martilina) NIP.nam5 ua Puluh #ima ela6an Puluh Tu%uh Puluh ela6an Deskripsi Kemajuan Belajar . I<in : :::::::. Sakit : :::::::.ari &.( a.nam Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh . Tan6a Keteran*an : :::::::.& 5 3' +3 Huruf Tu%uh Puluh ua Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Satu #ima Puluh .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian KKM *) Nilai Ang ka +& +' +( 5+5 +' +-.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. P9 Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: 35 30 ela6an Puluh #ima ela6an Puluh . Tuanku Nan Rinceh : S.m6at Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.R#I N$@ITA SARI Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : N o ( & / 0 5 + 3 1 Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. "AM 2.

Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a. "AM 2. Ro<a Martilina) NIP.ari &. I<in : :::::::. Tan6a Keteran*an : :::::::. Sakit : :::::::.( ' Pilihan: 77) a.%. Keteram6ilan 2. Tuanku Nan Rinceh : SRI =I RA.m6at Puluh .MA=ATI Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : N o ( & / 0 5 - Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam KKM *) Nilai Ang ka +& +' +' 0+5 +' Huruf Tu%uh Puluh ua Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh .nam Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar .(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. P9 +' Tu%uh Puluh ( ( 3' 3+ ela6an Puluh ela6an Puluh Tu%uh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.ari /.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.

ari /.ari &. Tan6a Keteran*an : :::::::.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. "AM 2. Ro<a Martilina) NIP. P9 ++.5 +' 3' Tu%uh Puluh Tu%uh5 #ima Tu%uh Puluh ela6an Puluh +' Tu%uh Puluh ( ( ++' Tu%uh Puluh .%.+ 3 1 ( ' Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Sakit : :::::::.nam Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar . Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a. Tuanku Nan Rinceh : TI$ MARJ?#IS Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : N o ( & Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan KKM *) Nilai Ang ka +5 -' Huruf Tu%uh Puluh #ima .(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. I<in : :::::::. Keteram6ilan 2.nam Tu%uh Puluh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.

(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.nam Puluh #ima Tu%uh Puluh Satu5 #ima #ima Puluh Tu%uh Puluh ela6an +' Tu%uh Puluh ( ( +' -' Tu%uh Puluh . Keteram6ilan 2.5 5' +3 .nam Puluh . Tuanku Nan Rinceh : ?#@I MARIATI Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : . Tan6a Keteran*an : :::::::.ari /. "AM 2. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a.%.m6at Puluh ela6an . P9 -( 03 -' -5 +(.ari &.nam Puluh Satu .nam Puluh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (. Ro<a Martilina) NIP.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. I<in : :::::::./ 0 5 + 3 1 ( ' Ke. Sakit : :::::::.

Ro<a Martilina) NIP.m6at Puluh .ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. Sakit : :::::::.(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.+ 5 +5 +Huruf Tu%uh Puluh Satu Tu%uh Puluh .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a.ari /. Tuanku Nan Rinceh Kelas Semester : IX5 : Satu .nam Deskripsi Kemajuan Belajar +( Tu%uh Puluh Satu ( ( +' -5 Tu%uh Puluh .m6at . "AM 2. P9 KKM *) Nilai Ang ka +( +' -( 00 -5 -+ ++.ari &.%.nam Puluh Tu%uh Tu%uh Puluh Tu%uh5 Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh . Keteram6ilan 2. I<in : :::::::.nam Puluh #ima .N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. Tan6a Keteran*an : :::::::. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a.nam Puluh #ima Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.nam Puluh Satu .

+ 5 +' +3 Huruf ela6an Puluh Satu Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh #ima Puluh Satu .(1-''-(+(133'/&''& .ari /.nam Tu%uh Puluh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Ketidakhadiran (. I<in : :::::::. Tan6a Keteran*an : :::::::. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a.>. "AM 2. Keteram6ilan 2.ari Nilai Keterangan Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.N A."RINA Tahun Pela%aran : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran KKM *) Nilai Ang ka 3( +' +' 5( -+ +' +/. Ro<a Martilina) NIP.ari &.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Sakit : :::::::.Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : >.nam Puluh Tu%uh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Ti*a5 Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh ela6an Deskripsi Kemajuan Belajar Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. P9 +& Tu%uh Puluh ua ( ( ++' Tu%uh Puluh .%.

m6at . Sakit : :::::::. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a. "AM 2.nam #ima Puluh ua .5 +' 3' Huruf Tu%uh Puluh .nam Puluh .nam5 lima Tu%uh Puluh ela6an Puluh Deskripsi Kemajuan Belajar +' Tu%uh Puluh ( ( +' -' Tu%uh Puluh .(1-''-(+(133'/&''& .%. I<in : :::::::.nam Puluh .Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : SMPN 5 PARIAMAN : Jl.ari /.ari &.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Tan6a Keteran*an : :::::::. Tuanku Nan Rinceh : >$SAR IANT$ Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. Ro<a Martilina) NIP. P9 KKM *) Nilai Ang ka +0 -' -5& -/ -+ +-.nam Puluh Ti*a .ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (. Keteram6ilan 2.nam Puluh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.nam Puluh Tu%uh Tu%uh Puluh .

Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta &'(()&'(& Nomor In!uk : i!ik : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. I<in : :::::::. Keteram6ilan 2. P9 KKM *) Nilai Angk a +( +' +' 05 +/ +' +0 5' +5 Huruf Tu%uh Puluh Satu Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh .ma6at Puluh #ima Tu%uh Puluh Ti*a Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh .nam Puluh #ima Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan Ketidakhadiran (.ari /. Sakit : :::::::.ari &. Tan6a Keteran*an : :::::::. Tuanku Nan Rinceh : >?NI AITRIANI Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a.m6at #ima Puluh Tu%uh Puluh #ima Deskripsi Kemajuan Belajar +' Tu%uh Puluh ( ( +' -5 Tu%uh Puluh .ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali =ali Kelas . "AM 2.

nam Puluh ela6an Tu%uh Puluh Ti*a5 Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh #ima Tu%uh Puluh ela6an Deskripsi Kemajuan Belajar +' Tu%uh Puluh ( ( +3 +' Tu%uh Puluh ela6an Tu%uh Puluh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: Nilai Keterangan (. "AM 2.%. P9 KKM *) Nilai Angk a 3( +' +' 5( -5 -3 +/.ari : :::::::.(1-''-(+(133'/&''& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk i!ik : : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi Mulok 777) a. Ro<a Martilina) NIP.::::::::::::::::: (. I<in Ketidakhadiran : :::::::. Sakit &. Keteram6ilan 2.ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a.ari . Tuanku Nan Rinceh : >?NITA CA.+5 +5 +3 Huruf ela6an Puluh Satu Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh #ima Puluh Satu .nam Puluh #ima .ARA Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke.

nam Puluh #ima ( ( Mulok 777) a.ari =ali Kelas (. Teknolo*i In8ormasi !an Komunikasi KKM *) Deskripsi Kemajuan Belajar -5 .(1-''-(+(133'/&''& : SMPN 5 PARIAMAN : Jl. Sakit Ketidakhadiran : :::::::./. Tuanku Nan Rinceh i!ik : Nilai Ang ka +& +' +' 5& -5 +' +5.5 +' 3& Huruf Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh #ima Puluh ua Anam 6uluh #ima Tu%uh Puluh Tu%uh Puluh5 lima Tu%uh Puluh ela6an Puluh ua ua : C?#KIA#I Kelas Semester Tahun Pela%aran : IX5 : Satu : &'(()&'(& Nama Sekolah Alamat (I) Nama Peserta Nomor In!uk N o ( & / 0 5 + 3 1 ( ' Mata Pelajaran Pen!i!ikan A*ama Pen!i!ikan Ke. "AM 2. Ro<a Martilina) NIP. P9 +0 3' Tu%uh Puluh . Keteram6ilan 2.ari .ar*ane*araan "ahasa In!onesia "ahasa In**ris Matematika Ilmu Pen*etahuan Alam Ilmu Pen*etahuan Sosial Seni "u!a4a Pen!i!ikan %asmani5 $lahra*a5 !an Kesenian Pilihan: 77) a. Tan6a Keteran*an Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: : :::::::.%.m6at ela6an Puluh Kegiatan Pengembangan Diri Jenis Pengembangan Diri ( & / Akhlak dan Kepribadian Akhlak : :::::::::::::::: Nilai Keterangan (.

(1-''-(+(133'/&''& .ari : :::::::. Ro<a Martilina) NIP.Ke6ri2a!ian : :::::::::::::::: &.%. Tan6a Keteran*an : :::::::. I<in /.ari Men*etahui : $ran* Tua) =ali ::::::::::::::::: =ali Kelas (.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful