TAKLIMAT

SISTEM E-OPERASI : MODUL MAKLUMAT GURU

GURU

kad pengenalan seperti yang telah didaftarkan.Masukkan id pengguna. . kata laluan dan no.

Klik pada menu Maklumat Peribadi Maklumat Peribadi “ Disabled”. . Guru tidak boleh mengemaskini.

Bersambung Guru dibenarkan untuk mengemaskini “Maklumat Alamat Tinggal Semasa” Sekiranya alamat surat menyurat sama seperti “Maklumat Alamat Tinggal Semasa”. Kemudian klik butang “ Kemaskini Maklumat Peribadi”. . klik pada “checkbox” dan tidak perlu mengisi lagi.

klik pada menu “ Padam Maklumat Pasangan”. isikan maklumat dan klik butang “Kemaskini Maklumat Peribadi” . Sekiranya maklumat pasangan wujud. maklumat akan dipaparkan.kalau ada perubahan.Klik pada menu Maklumat pasangan Sekiranya tambah maklumat pasangan. Sekiranya maklumat pasangan perlu dibuang. klik menu “Tambah Pasangan”.

Skrin Tambah Maklumat Pasangan Isikan maklumat pasangan dan klik butang “Tambah Maklumat Pasangan”. Apabila selesai.klik butang „HANTAR‟ untuk laporan dihantar kepada pegawai yang bertanggungjawab. Laporan guru yang tiada dalam senarai ditulis oleh guru PK 1. Klik „BATAL‟ untuk batal laporan. .

Guru tidak boleh mengemaskini. .Maklumat Akademik klik KEMBALI untuk ke menu utama Maklumat Akademik “ Disabled”.

hanya wajib diisi.Jika Nokp ralat. Guru tidak Guru. paparan sahaja. Maklumat Ikhtisas “ Skrin Maklumat peribadi Disabled”. Tanda * adalah boleh medan-medan yang mengemaskini. sila klik Lapor kepada PPD. .Maklumat Ikhtisas Maklumat Utama Guru.

hanya paparan sahaja. Guru tidak boleh mengemaskini.Maklumat Perjawatan Maklumat Perjawatan “ Disabled”. .

Maklumat Sejarah Perkhidmatan Sekiranya ada lagi pertambahan maklumat perkhidmatan. klik pada imej “Padam Rekod”. Sekiranya ada pengemaskinian. klik pada menu Tambah Sejarah perkhidmatan. . Skrin paparkan maklumat sejarah perkhidmatan guru. Sekiranya padam rekod. klik pada imej “ Kemaskini”.

Bersambung …Kemaskini Maklumat Sejarah Perkhidmatan Klik Kemaskini Maklumat Peribadi. skrin akan Kemaskini maklumat yang paparkan skrin sama. Kemudian klik butang pilih menu lain untuk “KEMASKINI MAKLUMAT kemaskini data guru. .Sila diperlukan. SEJARAH PERKHIDMATAN” Klik laman Utama Kemaskini. Apabila Kemaskini.

Bersambung …Tambah Maklumat Sejarah Perkhidmatan Isikan maklumat yang diperlukan. Kemudian klik butang “Tambah Maklumat Sejarah Perkhidmatan”. .

Isikan maklumat kursus dan klik butang “TAMBAH MAKLUMAT LATIHAN”.Maklumat latihan /Kursus Apabila selesai kemaskini maklumat. klik menu Keluar untuk ke skrin utama e-Operasi. .

.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.