Definisi..

Perubahan dalam corak biologi, kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan sehingga ke akhir hayat (Santrok 2008).

Perubahan-perubahan sistematik yang berterusan dalam seseorang daripada tarikh lahir hinggalah kematiannya.

kemunculan tanda-tanda penuaan dan kordinasi kemahiran motor kasar dan halus.Terdapat 3 tahap perkembangan yang utama :  FIZIKAL Merujuk kepada pertumbuhan badan dan organ-organnya. kefungsian sistemsistem fizikal. .

 KOGNITIF Merujuk kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam otak manusia. pengamatan. penguasaan bahasa dan lain-lain. penanggapan. Sebagai contoh dalam persepsi. .

. emosi dan perasaan. PSIKOSOSIAL Merujuk kepada perubahan dan perkembangan dalam perhubungan peribadi dan intrapersonal seperti motif.

 PRINSIP PERKEMBANGAN .

 Proses perkembangan berlaku mengikut aturan • bayi boleh duduk dengan bantuan . kebolehan berdiri dan berjalan. . • pertumbuhan berlaku dengan otot kasar terlebih dahulu sebelum beransur ke otot halus. Perubahan beransur daripada keadaan umum kepada spesifik • bayi boleh boleh menggenggam objek sebelum belajar menggunakan tangan.merangkak .

 Pertumbuhan dan perkembangan adalah satu proses yang berterusan •kanak-kanak akan menambah kemahiran yang sedia ada untuk pencapaian kemahiran yang baru kelak Corak dan aturan perkembangan adalah hampir sama tetapi kadar perkembangan adalah berbeza *sesetengan kanak-kanak boleh berjalan pada umur 10 bulan manakala ada hanya boleh berjalan pada usia 18 bulan .

peniruan atau identifikasi dan memerlukan usaha.Perkembangan bergantung kepada hasil interaksi di antara kematangan dan pembelajaran. •kematangan adalah kemunculan potensi sedia ada yang dipengaruhi oleh faktor genetik. •pembelajaran adalah hasil daripada latihan. . •proses pembelajaran membantu memperkembangkan potensi yang sedia ada.

 FAKTOR BAKA DAN PERSEKITARAN .

atau gen-gen yang diperturunkan melaui ibu bapa kepada anaknya.  PERSEKITARAN – merujuk kepada semua pengalaman luar individu tersebut..Definisi. .  BAKA – merujuk kepada ciri-ciri biologi.

1989) ○ Ekosistem ○ Makrosistem ○ Kronosistem . Terbahagi kepada 5 : ○ Mirkrosistem ○ Mesosistem TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER (1979.

Mirkrosistem :  persekitaran terdekat dimana kanakkanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa .

 Mesosistem : perhubungan antara mikrosistem. .misalnya keadaan di rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah.

. Ekosistem : pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak atau dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut.

. Makrosistem : perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma.nilai dan amalan masyarakat.

 Kronosistem : perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa. .

 Perbezaan Individu .

emosi.  Variasi atau ketidaksamaan individu dari norma kumpulannya. sosial..Definisi. tingkah laku. Dictionary of Psychology .sama ada dari sifat-sifat kognitif. bakat dan aspekaspek yang lain mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan. moral. fizikal.

ketinggian. fizikal Perbezaan dari segi paras rupa.Aspek-aspek Perbezaan Individu  1. berbahasa.jantina dan rambut. berbahasa. berfikir secara logik. berat. kognitif Kebolehan individu menyelesaikan masalah.  2. menaakul dan mengira .

spatial. terbahagi kepada linguistik. 3. interpersonal. kinestetik. logikal-matematik. muzik. kecerdasan emosi . Kecerdasan Didefinisikan sebagai kebolehan mendapat pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di dunia ini. natularis. intrapersonal.

maksud perkataan dan fungsi yang berbeza di dalam bahasa. Muzik Kebolehan menghasilkan dan menghargai irama dan muzik  . Linguistik Sensitif kepada bunyi.

 Logikal-matematik Kebolehan mencerap dan menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi matematik . Spatial Keupayaan menggunakan imaginasi dalam bentuk gambar dan rajah.

Interpersonal Kebolehan memahami diri dan menentukan arah hidup sendiri  . Kinestetik Kemahiran memanipulasi objek dan menggunakan otot-otot badan dengan baik.

. Intrapersonal Kebolehan memahami diri dan menentukan arah hidup sendiri  Naturalis Kebolehan memerhati dan memahami corak dalam alam semulajadi.

Konsep ini telah diperkembangkan oleh Peter Salovey dan John Mayer dan dipopularkan oleh Daniel Goleman . Kecerdasan emosi Kebolehan individu memahami dan mentafsir perasaanya sendiri dan menggunakannya sebagai panduan semasa berfikir dan bertindak. Ia juga dijelaskan sebagai kebolehan individu mengurus emosi dan meluahkan perasaan dengan tepat.

Potensi Bakat atau kecenderungan yang ada pada individu tersebut. 4. .

Taraf sosio-ekonomi atau tempat tinggal . 5. tegas dan berdisplin ataupun diberi kebebasan akan mempengaruhi perkembangan kanakkanak. Latar belakang Cara asuhan samada dengan penuh kasih sayang.

 Sekian… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful