MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

ISMAIL CHE NGAH – SMK TG INDERA PETRA 1 W.AMRI FAIZAL- SMK BACHOK RAZANI HUSSIN- SMK KUALA KRAI AHMAD YIROMEEZAN- SMK DABONG MOHD NORDI MAHMOOD- SMK KUBANG KERIAN 2 ROHANI ABD RAHMAN – SMK BATU GAJAH TAHIIAH CHE YAAKUB – SMK TANAH MERAH 2

1

2.Keusahawanan. 2.1 Pengenalan keusahawanan I) Definasi - Usahawan - Keusahawanan Ii) Peranan usahawan dalam -masyarakat. - Usahawan - Perniagaannya 2.2 Teori keusahawanan I) Teori dan model keusahawanan mengikut: - bidang ekonomi - Bidang psikologi - Bidang sosiologi Ii) Adakan usahawan dilahir atau boleh dilatih? 2.3 Ciri-ciri keusahawanan Sifat-sifat pribadi usahawan yang berjaya 2.4 Mencari idea perniagaan I) sumber idea baru Ii) kaedah menjana idea Iii) proses merealisasi idea

2.6 Pembiayaan dan sumber modal i) Konsep modal - kewangan - bukan kewangan ii) sumber modal - formal - tidak formal 2.7 Kemudahan dan bantuan. i) Jenis-jenis kemudahan - bantuan kewangan - Tapak kilang - Khidmat nasihat dan perundingan - Pembangunan usahawan ii) Pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan. - Agensi kerajaan - Badan-badan berkanun - Pihak swasta.

2.5 Strategi memulakan perniagaan I) memulakan sendiri ii) mengambil alih perniagaan sedia ada. Iii) francais Iv) pendekatan strategik

2.8 Rancangan perniagaan. i) Definisi ii) Tujuan iii) Sasaran iv) Format utama rancangan perniagaan

2

KEUSAHAWANAN
2.1 Pengenalan dan Peranan Usahawan Definisi
Keusahawanan ialah mengikut Hisrich dan Peter ialah melihat keusahawanan sebagai proses menghasilkan sesuatu yang baru dari segi nilai dengan memperuntukkan masa dan tumpuan serta tenaga yang diperlukan, menggung bersamanya risiko kewangan , psikik, sosial dan memperoleh ganjaran daripada usaha tersebut dalam bentuk kewangan dan kepuasan sendiri serta kebebasan.

3

Perbezaan diantara usahawan dan pengurus tradisional. Dimensi Motif utama Pengurus Tradisional kenaikan pangkat dan lain lain ganjaran Seperti pejabat yang besar dan berasingan,Staf dan kuasa. Usahawan kebebasan kebolehan untuk mencipta dan menghasilkan wang.

Aktiviti

lebih kepada penyeliaan dan deligasi penglibatan sepenuhnya dengan aktiviti kerja Jika dibandingkan dengan yang dijalankan. pekerjaan secara Langsung. berhati hati dengan risiko menitikberatkan simbol status pengambil risiko sederhana tidak menitikberatkan simbol dengan kesilapan dan

Risiko Status Kegagalan Kesilapan Keputusan

dan cuba mengelak kesilapan dan kejutan berhadapan kegagalan bersetuju dengan keputusan pihak pengurusan atasan organisasi.

mengikut hati sendiri

Khidmat
Sejarah keluarga

Berkhidmat kepada orang lain
Selalunya ahli keluarga bekerja dengan organisasi besar. Wujudnya hierarki yang menentukan asas perhubungan.

Bertangungjawab terhadap diri sendiri dan pelanggan
Ahli keluarga mempunyai latarbelakang yang terdiri daripada peniagaan kecil, professional dan latar belakang petani. Pertukaran dan urusan dengan orang4lain sebagai asas perhubungan.

Perhubungan dengan orang lain.

Dari asperk makro 1. Membangunkan industri sokongan Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5 . 7. Mewujudkan peluang yang boleh ditukarkan kepada idea perniagaaan yang bernas. 4. 3. Membangunkan industri sokongan. 8. 5. Memberi peluang pekerjaan. 3. 2. Rumusan Peranan Keseluruhan 1. 4. Mewujudkan peluang perniagaan. Mempelbagaikan barangan di pasaran seiring dengan peningkatan teknologi. 6. 5. 5. Menghasilkan pelbagai produk dan perkhidmatan. Perniagaaan turun temurun yang boleh diwarisi. 3. 2. Melaksanakan perancangan strategik yang mengambil kira apa yang ada. yang tiada dan yang perlu bagi merealisasikan idea dan peluang dalam bentuk gerak kerja. Menggunakan sumber sumber dengan cekap. Dilihat sebagai sumber idea dan pembaharuan idea. 4. 2. Meningkatakan taraf hidup rakyat. Model/ aspirasi kepada masyarakat. Melaksanakan tanggungjawab sosial. Mengembeleng faktor faktor pengeluaran. Menambahkan nilai nilai dan ciri ciri tertenti. Penggunaan sumber tempatan Pengerak ekonomi yang sihat. 6.Peranan Usahawan Dari aspek mikro 1.

beliau meramalkan kemerosotan peranan usahawan dimasa 6 akan datang. Israel kirzner menyokong sistem perdagangan bebas melihat usahawan sebagai seorang yang peka kepada peluang-peluang keuntungan melalui proses pertukaran.walaupun usahawan dilihat sebagai pemangkin kepada perubahan ekonomi usahawan hanyalah sementara sahaja bagi shumpeter.shumpeter berpadangan bahawa pemusnahan satu ttitik keseimbangan lain pada tahap yang lebh tinggi seperti ombak yang semakin membesar.antaranya cantilon melihat usahawan sebagai kelas masyarakat yang penting dan merupakan pelaku ekonomi yang utama. Antara ahli ekonomi yang banyak memberi sumbangan dalam kajian keusahawanan ialah joseph a.shumpeter membincangkan soal keseimbangan dimana beliau menimbulkan persoalan siapakah dan apakah yang menyebabkan keseimbangan berlaku dalam ekonomi.tindakan usahawan diibaratkan sebagai tindakan membina. .model keusahawanan yang diperkenalkan oleh shumpeter melihat inovasi sebagai teras keusahawanan.ogi baru. usahawan dilihat sebagai ejen yang membawa pemusnahan kepada ekonomi.2. Shumpeter.beliau mengaitkan keadaan ini dengan tindakan usahawan melalui daya inovasinya.shumpeter melihat seorang usahawan sebagai pencetus inovasi yang tidak akan membiarkan sistem ekonomi berada dalam suasasana statik.pengertian inovasi yang dimaksudkan oleh shumpeter ini merangkumi semua kegiatan yang membawa kepada satu pembaharuan termasuklah pengenalan kapada proses tekno.2 Teori Keusahawanan Teori berasaskan pendekatan ekonomi. Penulis francais yang menyumbang pandangan tentang kepentingan peranan usahawan dalam pembangunan ekonomi negara.

.ianya seterusnya mengjangkakan bahawa seseorang yang bersifat lokus kawalan berpotensi untuk menjadi usahawan berbanding dengan manusia yang bersifat lukus kawalam luaran. Lokus kawalan terbahagi kepada dua jenis manusia iaitu manusia luaran iaitu seseorang yang percaya bahawa apa yang dilakukan keatas mereka adalah secara kebetulan nasib atau disebabkan oleh desakan desakan yang diluar kawlan mereka.kajian yang dijalankan oleh brockhaus dengan membandingkan sampel usahawan dengan pengurustidak menunjukkan sebarabg perbezaan antara kedua dua kumpulan.Teori Pendekatan Psikologi Diantara ciri yang paling kerap dibincangkan ialah keperluan kepada pencapaian .memandang usagha penerokaan baru ini berisiko tinggi dan pembiayaan penerokaan baru juga biasanya dikenali sebagai modal berisiko maka ramai pengkaji yang cuba untuk menentukan sama ada seorang usahawan membuat keputusan yang kebih berisiko jika dibandingkan dengan lain lain 7 perniagaan.yang kedua ialah manusia dalaman iaitu seseorang yang percaya mereka yang mengawal sebahagian besar masa depanmelalui usaha mereka sendiri. lokus kawalan dan kecenderungan untuk mengambil risiko. Keperluan kepada pencapaian bagi seorang usahawan adalah sifat personaliti yang pertama yang dikenal pasti oleh mc celland dala kajiannya terhadap pembangunan ekonomisesiapa yang mempunyai keperluan pencapaian yang tinggi biasanya akan mempunyai kehendak yan kuatuntuk menyelesaikan masalah dengan sendiri. suka meletakkan dan mencapainya melelui usaha sendiri dan suka menerima maklumbalas terhadap apa yang dilakukan.mereka merupakan seorang penanggung risiko yang sederhana. Kecenderungan mengambil risiko.ianya berkait rapat dengan keperluan pencapaian.

ianya termasuklah laluan kerjaya yang menawarkan peluang peluang kegitan keusahawanan atau pendidikan yang menyediakan seseorang individu itu dengan pengetahuan yang diperluakan untuk menjadi usahawan dan mengenal erti undang undang. Bakal rakan kongsi menggalakkan seseorang individu dengan tawaran untuk berkongsi pengalaman. Selain itu terdapat perkaitan kuat diantara keluarga dengan pemilihan kerjaya usahawan. Tarikan positif dimana ianya boleh datang dari bakal rakan kongsi.pelabur atau pelanggan dan pembekal.Teori Pendekatan Sosiologi Faktor faktor sosial yang mempengaruhi kemunculan seorang usahawan Pengalihan negatif bermaksud penyisihan seseorang individu atau kumpulan individu daripada masyarakat terasing.ianya tiada sesiapa untuk bergantung dan mereka berkecenderungan untuk menjadi usahawan.antaranya pendatang asing yang dilihat sebagai orang luar dalam masyarakat. Tolakan positif iaitu kategori terakhir yang memberi dorongan dan momentun untuk seseorang itu menjadi usafawan.mentor.membantu kerjadan penyebaran risiko. 8 . Tempoh peralihan dimana seseorang yang berkedudukan tertentu biasanya menjadi usahawan.keluarga.

Sokongan / bantuan Demonstarsi Model Mentor Rakan kongsi Peluang Acara Aktiviti Keusahawanan Mengambil inisiatif Pengganbungan sumber Pengurusan organisasi Menanggung risiko Membuat perancangan 9 .Ciri-ciri keadaan situasi yang dapat membantu sama ada sesuatu usaha teroka baru seseorang uasahawan Persepsi Dorongan. Budaya/ nilai/ sikap Keluarga Rakan sekerja Mentor Rakan sebaya Masyarakat Persepsi kebolehlaksanaan.

Membuat perancangan Tolakan positif Daripada rakan kongsi Mentor Pelabur Pelanggan 10 . Persepsi Kebolehlaksanaan Sokongan/ bantuan Demonstrasi Model Mentor Rakan kongsi peluang’. Militari Sekolah Penjara Tarikan positif Daripada rakan kongsi Mentor Pelabur Pelanggan Ciri-ciri Situasi Persepsi Dorongan Budaya/nilai/sikap Keluarga Rakan sekerja Mentor Rakan sebaya Masyarakat. Tempoh Peralihan. Acara Aktiviti Keusahawanan. Marah Krisis pertengahan umur Bercerai.Model sosiologi kemunculan seseorang usahawan Dorongan Kepada Keusahawanan Anjakan Negatif Status imigran Diberhenti kerja Bosan. Mengambil inisiatif Penggabungan sumber Pengurusan organisasi Menanggung risiko. kematian pasangan.

Niat mestilah betul-ianya berkait rapat dengan kesucian hati dan segala kegitan ekonomi mestilah diniatkan untuk Allah dan tidak bertujuan selaiannya. Tidak meninggalkan ibadat wajib yang khusus -kegiatan perniagaan yang berbentuk ibadat umum yang tidak seharusnyamenjadi alasan untuk meninggalkan ibadat yang khusus. Natijahnya betul dan membawa faedah kepada orang ramai -ianya mestilah dibelanjakan kearah jalan yang betul dengan syariat Islam. Cara melaksanakan kerja yang sesuai dengan ajaran Islam –meliputi tekun .Pendekatan Islam berkaiatan dengan keusahawan Kegiatan usahawan boleh dikaitkan dengan konsep ibadah dalam Islam Aqidah mestilah betul-umat Islam mesti berkeyakinan bahawa amalan dalam sistem ekonomi Islam adalan satu satunya sistem yang mendapat pengiktirafan Allah. sabar . 11 . amanah dan tanggungjawabdan terhindar daripada amalan penipuan dan penindasan.

Adakah usahawan boleh dilatih atau memang dilahirkan Semangat usahawan boleh dipupuk atau dilatih dimana melalui pendapat Peter Ducker iaitu sesiapa sahaja boleh menjadi usahawan daripada mana mana organisasi samada dilatih atau belajar. Di Malaysia kebanyakkan usahawan memang dilatih hasil daripada institusi pendikan yang bermula dari peringkat menengah rendah sehinggalak keperingkat pengajian tinggi dimana ilmu keusahawanan khusus diajar di semua peringkat di atas. Selain itu melalui usahasama dimana Wilson Harell iaitu seorang perunding perniagaan dari amerika syarikat mencadangkan supaya ibu bapa mula memberhentikan pemberian duit poket kepada anak anak mereka dan mengikut dimana contoh pengalaman semasa beliau masih berusia enam tahun dimana bapanya mempunyai gerai jus liamau dan Harell membekalkan tenaganya dengan membantunya bapanya nemjual jus limau dan hasil yang diperolehinya diagihkan sama rata dan disitulah maka wujudlah satu faktor pendorong kepada usahawan yang dilatih. Seseorang individu yang menjadi usahawan memang dilahirkan dengan sifat sifat yang mendorongnya untuk menjadi uasahawan antaranya ialah:Kerana mereka memiliki persoanaliti yang khusus Mewarisi sifat usahawan daripada ahli keluarga yang menceburkan diri dalam usahawan 12 . dimana ianya menekankan kepada memberi galakan kepada bidang keusahawanan sebagai alternatif kerjaya.ianya berikutan dengan terdapat banyaknya organisasi organisasi seperti adanya sistem pendidikan disekolah.

2. Berinisiatif Mempunyai inisiatif yang tinggi.3 Ciri-Ciri Usahawan Sifat-sifat peibadi seseorang usahawan yang berjaya 1. mempunyai kecenderungan untuk melihat dan menganalisis sesuatu situasi dan mengambil tindakan secara proaktif sebelum sesuatu berlaku 3. Sentisa melihat dan merebut peluang Memikirkan pencapaian matalamat dan matlamat yang diteteapkan datang dari keupayaan melihat dan mengambil peluang yang terdapat di luar sana. 5. 4. Bertolak ansur terhadap risiko kakaburan dan ketidakpastian Mereka hidup dalam dunia yang dicirikan sebagai dunia yang mempunyai kadar 13 perubahan risiko dan kekaburan yang tinggi . 2. Berkeinginan kepada tanggungjawab Kesanggupan untuk menerima tanggungjawab terhadap natujah yang dihasilkan melalui usaha teroka mereka adalah berkait rapat dengan keinginan usahawan untuk mengekalkan lokus kawalan. Komitmen dan nekad Sikap ini merupakan satu bentuk personaliti yang amat penting dalam menentukan kejayaan usaha teroka seseorang usahawan dan ianya memerlukan usahawan itu untuk melibatkan diri mereka sepenuhnya dalam perniagaan.

percaya apa yang mereka capai adalah keupayaan mereka sendiri. Berfikiran kreatif dan anjal Usahawan mestilah menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa keanjalan usahawan agak sukar untuk terus mempertahankan perniagaan yang ditubuhkan dalam dunia hari ini yang mengalami perubahan dalam ekonomi.memandangkan dunia ini penuh dengan cabaran dan halangan maka mereka percaya apa yang mereka lakukan adalah keupayaan mereka sendiri. 7. 9.6.mereka memiliki keinginanyang kuat untuk menggunakan pengetahuan yang mereka ada bagi memperbaiki prestasi mereka.usahawan selalu dirujuk sebagai pendengar yang cemerlang dan dapat mempelajari sesuatu dengan cepat. .dengan itu usahawan hendaklah membaca yang dapat membantunya mmembuat keputusan dan melihat peluang peluang yang ada serta malibatkan diri dalam persatuan dan banyak lagi.terdapat beberapa cara yang dapat dipelajari dalam meningkatkan keupayaan kreativiti. Berkeyakinan diri Mempumyai keyakiana diri terhadap keupayaan diri. Tahap tenaga yang tinggi Tenaga dalaman dan luaran menjadi faktor yang kritikal untuk melancarkan usaha teroka yang dilakukan memandangkan usahawan perlu bekerja jeras dan jangka waktu kerja yang panjang.selain itu usahawan juga melihat bahawa [roses mencari ilmu pengetahuan adalah proses yang berpanjangan. 8. Keinginan kepada maklumbalas Seorang usahawan yang berjaya suka untuk mengetahui tahap pencapaian mereka.ianya diperlukan bagi menangani masalah yang bakal dihadapi14 dengan lebih matang dan tidak berputus asa.

11. 13. Berwawasan Pembentukan matlamat dan wawasan memerlukan perancangan dan penelitian yang rapi serta pemikiran yang cemerlang. Menumpukan seluruh tenaga kearah usaha kejayaan. Menitikberatkan mutu kerja yang cemerlang Sentiasa menitikberatkan mutu kerja dan sentiasa memastikan standart penghasialan barangan atau perkhidmatan mancapai tahap cemerlang. 12. 15 . Berkeupayaan memimpin Merupakan seorang yang memiliki pengetahuan tentang teknologi dan keadaan pasarn dimana dia beroperasi 14.membezakan kegagalan dalam perniagaan dan kegagalan seorang usahawan. Berorientasikan masa depan Mempamerkan keprihatinan terhadap masa depan jika dibandingkan dengan usahawan yang memegang teraju usaha teroka yang pertumbuhannya rendah dan sederhana.10. Kesanggupan untuk belajar dari kesilapan.

Ciri-ciri usahawan yang berjaya menurut perspektif Islam:1. Menjauhkan penipuan tidak mengurangkan timbangan dan tidak merosakkan timbangan. Faham bahawa harta yang mereka perolehi adalah dari allah milik mutlak-nya. Menjaga dari segi halalnya barang yang diperdagangkan. 2. 5. Adil 9. 16 . 4. Rajin dan tekun. Memilih mereka yang mengamalkan perniagaan secara islam untuk urusan hubungan perniagaan dan perdagangan. 6. Jujur dan Amanah 7. Layanan yang baik 8. 3. Berurusniaga tanpa riba.

4 Mencari idea perniagaan i) Sumber idea baru Pengguna Ia dilakukan dengan cara tidak formal iaitu dengan mengawal selia idea idea yang bakal dihasilkan agar menjurus kepada keperluan pengguna akhir. Dasar. . Saluran pengedaran Merupakan sumber terbaik untuk mendapatkan idea perniagaan kerana mereka ini dekat dan sudah biasa dan peka dengan perniagaan.cara yang lebuh formal lagi ialah dengan memberi peluang kepada pengguna untuk melahirkan pandangan mereka terhadap produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan kepada mereka.2.dasar kerajaan Merangkumi aspek peraturan dan undang undang yang dilaksanakan oleh kerajaan dan apa apa bentuk perancangan kerajaan. Pergaulan harian dan bacaan. 17 Kemahiran yang dilimiliki. Penyelidikan dan pembangunan Adalah melalui usaha penyelidikan dan pembangunan yang dijalankan oleh usahawan samada secara formal dan tidak formal. Syarikat sedia ada/ produk sedia ada Bakal usahawan hendaklah membentuk kedah formal iaitu untuk mengawasi dan menilai produk atau perkhidmatan yang kompetetif di pasaran.melalui usaha amal seseorang yang terlibat secara langsung dengan penyelidikan.

Sumbangsaran Kaedah kumpulan yang mendapatkan idea dan penyelesaian baru. Analisis inventori masalah Kaedah mendapatka idea dan penyelesaian baru dengan memfokuskan masalah masalah. Ia berasaskan kepada kenyataan bahawa manusia boleh dirangsang untuk menjadi lebih kreatif. Kaedah yang bukan sahaja untuk penjanaan idea semata mata malah kaedah yang terbaik untuk menyaring idea dan konsep baru.ii) Kaedah menjana idea Menjana idea melalui kaedah berfikir Kumpulan fokus. Sekumpulan individu yang menyumbang maklumat dalam format yang berstruktur. Sesi sumbangsaran ini menyeronokkan kerana ia tidak didominasi oleh seseorang individu tertentu sahaja. Menggunakan individu yang terdiri dari mereka yang datang dari pelbagi latar belakang sosioekonomi. Kaedah ini lebih berkesan kerana ianya mangaitkan produk yang telah dikenal pasti dengan masalah yang dicadangkan dan seterusnya memperolehi idea produk baru. 18 .

persaingan. Proses perancangan dan pembangunan produk Peringkat idea Peringkat Konsep Peringkat Pembangunan poduk Peringkat Ujian Pemasaran Peringkat Komersialisasi 19 .iii) Proses merealisasi idea Peoses iini dikenali sebagai perancangan dan pembangunan yang memerlukan kepada penilaian kreteria yang menyeluruh bagi setiap peringkat pembanggunan produk. faktor kewangan dan faktor penegeluaran. sistem pemasaran. Kretiria penilian termasuklah peluang pasaran.

5 Strategi memulakan perniagaan i) Memulakan sendiri Perkara-perkara (faktor-faktor) yang harus dipertimbangkan dan diberi perhatian sebelum seseorang usahawan itu memilih perniagaan yang ingin diceburinya secara sendiri ialah: 1.oleh itu seseorang yang mempunyai kemahiran dan pengalaman yang diperlukan. .kegagalan untuk memahami keadaaan dan kepentingan memiliki kelebihan persaingan menyebabkan banyak perniagaan baru mengalami kegagalan.Margin keuntungan dan pulangan atas pelaburan mestilah cukup tinggi supaya perniagaan meampu menanggung sebarang kesilapan dan masalah dan seterusnya mencapai kelebihan ekonomik yang signifikan. Modal dan kedudukan kewangan 3. .Perniagaan yang dicadangkan perlulah berupaya mencapai kelebihan persaingan yang bertahan lama. .Peluang mestilah diterokai sepenuhnya. Lain-lain keperluan yang harus dipertimbangkan: . Bekalan bahan mentah 6.Perlu ada keperluan yang jelas terhadap produk tersebut dan masa untuk memperkenalkannya mestilah tepat. Persaingan 5. 20 . Peraturan dan undang-undang. Lokasi perniagaan 4.walaupun produk yang diperkenalkannya amatlah baiktetapi jika masa untuk memperkenalkannya tidak tepat ini akan menghindari peluang pelaburan yang menguntungkan. Kemampuan diri dan minat 2.2.Hendaklah tidak terdapat keadaan atau pembangunan yang boleh menyebabkan perniagaan menjadi rugi. .

Pendaftaran 8. Menentukan bentuk organisasi 5. Jenis bantuan kewangan dan modal 6. 2. Mencetuskan idea perniagaan. 4. 10. 3. Pilih lokasi 7. Penyediaan tenaga kerja. Teknologi 21 . Menyediakan rancangan perniagaan. Menjalani latihan 9. Berunding dengan pakar perunding.Langkah-langkah dan Pertimbangan Untuk Memulakan Perniagaan Baru 1.

7. Risiko perniagaan Tiada kesinambungan perniagaan 22 . Tiada rekod dahulu. Perlu sediakan modal sendiri. 9. Kepakaran pekerja dapat diperolehi. Kebebasan membuat keputusan Peluang untuk membangunkan imej Penentuan lokasi Pilihan kemudahan fizikal Keaslian produk Saiz pasaran atau syer pasaran. Kebaikan Keburukkan 1. 1. 3. 6. Sukar menembusi pasaran. Tiada pelanggan sedia ada. 5. 8. 4. Kesukaran memperolehi pinjaman. Usaha yang memakan masa. 3. 2.Kebaikan Dan Keburukkan Memulakan Perniagaan Sendiri. 4. 7. 2. 6. 5. Keukaran mendapatkan kaitangan.

Perniagaan yang sdah berjaya telah menunjukkan keupayaanya untuk menarik pelanggan. 3. Pasaran sasaran yang sedia ada. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan memilih perniagaan sedia ada: 1. 23 . Reputasi Perniagaan 5. 6. Memperolehi operasi dan perhubungan yang berterusan. 8. 4.mengawal kos dan membuat keuntungan 2. Potensi Berkembang. Mengurang ketidak pastian. Pembeli perniagaan yaang sedia ada biasabya akan mendapat bersamanya personel.kemudahan fizikal perhubungan dengan pihak bank telah terjalin dan perhubungan dengan pembekal. Harga yang boleh ditawar Untuk mendapatkan perniagaan yang masih berterusan operasinya pada harga yang boleh ditawarkan iaitu kos pengambilalihan adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan kos untuk memulakan perniagaan sendiri. Peralatan dan kelengkapan dalam premis perniagaan. inventori. Kedudukan Kewangan Syarikat 7.satu usaha yang menyeluruh dilakukan untuk mewujudkan semua ini jika sekiranya memulakan sendiri dari asas.ii) Mengambil alih perniagaan sedia ada.

Penilaian berasaskan pendapatan Menetukannilai perniagaan berasaskan pendapatan yang diperolehi pada masa akan datang. nilai syarikat= pendapatan ternormal kadar permodalan 4. . harga pasaran pendapatan perolehan= pendapatan selepas cukai 3. Penilaian berasaskan faktor faktor bukan kuantitatif.pendekatan ini boleh menggunakan formula untuk menilai starikat.komitmen undang undang-ini termasuklah hutang hutang syarikat yang belum dijelaskan seperti gaji pekerja . Persaingan-bakal pembeli hendaklah melihat darjah dan keamatan persaingan dan lokasi perniagaan dengan lokasi pesaing. Pedekatan ini mengambilkira pendapatan ternormal dan kadar permodalan. 2. Bangunan-kualiti bangunan dan premis perniagaan hendaklah dinilai. Pendekatan penilaian berasaskan aset Membuat andaian bahawa nilai syarikat nilai aset syarikat ditentukan dengan mengjangkakan nilai aset syarikat. 24 Harga produk-bakal pembeli juga hendaklah menyemak dan membandingkan harga produk penjual dengan pemborong agar perletakan harga yang adil dapat dilakukan.Teknik yang digunakan bagi menilai sesebuah syarikat sedia ada untuk diambil alih selain dari teknik menilai laporan atau penyata kewangan 1. saman makhamah dan yang berkaitan. Pendekatan berasaskan nilai pasaran Pendekatan ini menetukan nilai perniagaan berasaskan harga jualan syarikat yang lebih kurang sama dan telah di juall. Pasaran-mempunyai pasaran yang mencukupi untuk mempertahankan semua unit perniagaag.ini termasuklah sistem dan penyelengaraan alat alat keselamatan. Penbamgunan masyarakat pada masa hadapan-sesuatu pembangunan masyarakat yang mempunyai kesan secara tidak lansung keatas sesuatu perniagaan.

Terikat dengan perjanjian dan undang-undang. 8. 4. Keburukkan Mewarisi masalah yang lalu. Kehilangan pekerja. 5. Lokasi sedia ada. Pelanggan biasa elah ada. 11. Liabiliti sedia ada. Meneruskan tradisi Modal sedia ada Pembekal telah ada. 2. Lokasi tidak strategik. 6. 6. Hubungan pihak bank dengan pembekal Sumber manusia yang mahir Reputasi yang baik 1. Kebaikan 1. Sukar melakukan perubahan/ inivasi. 10. Imej Teknologi. 2. 4. Rekod yang lemah. 7. 3. 25 . 12. 5. Saluran pemasaran telah ditetapkan. Pekerja yang terlatih.Kebaikan Dan Keburukkan Mengambil Alih Perniagaan Sedia Ada. 7. 3. 9.

26 . Francaisor: Ialah tuan punya . pengeluaratau pengedar yang mempunyai hak istimewa terhadap sesuatu produk atau perkhidmatan atau orang yang memberi francai kepada francasi.iii) Francais Definisi Francais: boleh didefinisikan sebagai kaedah pemasaran produk atau perkhidmatan dimana sebuah syarikat induk memberi hak kepada syarikat lain atau individu untuk memasarkan produk atau perkhidmatan tersebut berlandaskan suatu kaedah tertentu dilokasi atau kawasan yang ditetapkan dalam jangka masa yang ditentukan. Francaisi: Ialah merupakan individu atau organisasi yang mendapat hak francais ke atas produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh francaisor.

Pemegang francais berformat Merupakan kaeadah francais yang paling penting dalam kaedah ini fancaisi mendapat lesen untuk membuat dan memasarkan barangan daripada francaisor. 6.Jenis-jenis Perniagaan Farancais.barangan ini dibeli kepada francaisor dan nama syarikat francaisi adalah sama 27 . 2.diwaktu yang sama francaisi diberi monopoli memasarkan keluaran didalam keluran geografi tertentu. 5. 4. resepi atau rekabentuk yang disediakan oleh francaisor dan memasarkan barangan tersebut dengan menggunakan mesin pemasaran yang disediakan oleh francaisor. Francaisor turut menawarkan pekej yang lengkap kepda francaisi. Lesen bertanda dagang jenama Francaisi diberi lesen untuk menjualbarangan dan diberi ganjaran biasanya dalam bentuk komisen. Penganjur Francaisi bertindak sebagai penganjur kepada francaisor. Francais wakil pengedar Francaisi diwajibkan memasarkan barangan keluaran francaisor secara eksklusif mengikut peraturan dan kaedah yang ditentukan. 1. Francais pengilangan produk Mendapat lesen daripada francaisor untuk mengilangkan barangan mengikut formula. Terdapat 5 princip 5c yang digunakan dalam kaedah ini.

ianya tidak mempunyai imej yang sama disetiap negara. mesin dan peralatan dapat dibeli secara pukal oleh francaisor. Competetiveness Sistem ini juga memberi kelebihan kepada pengguna kerana bahan mentah .terdapat manual penjagaan kebersihan yang sistematik dimana pekerja dilatih cara yang betul untuk urus premis agar imej kebersihan dapat dikekalkan.contohnya mc donald yang mempunyai produk dan keseluruhan sistem pengrusan perniagaan adalah seragam. 5.Prinsip 5c dibawah kaedah perniagaan francais berformat1. Consistency Merujuk kepada keseragaman yg diamalkan oleh francais jenis ini. . Bukan sahaja pada imej premis tapi juga pada penyediaan produk sehinggalah kepada persekitaran premis. Cleanliness Aspek kebersihan juga menjadi amalan utama perniagaan. Convenience Format perniagaan francais juga menawarkan keselesaan kpd pelanggan dengan ciri reka bentuk premis yang menarik. Kesopanan dan layanan mesra adalah antara imej yang boleh memberi 28 kelebihan kepada perniagaan francais berformat. Pekerja di ajar cara melayan dan menjaga kesopanan apabila berurusan dengan pelanggan. Courtesy. 4. 3. 2.ianya melayakkan francaisor mendapatkan diskaun belian yang besar dan seterusnya dapat menjualkannya kepada francaisi.

2. Faedah ekonomi bidangan daripada produk serta pembeliann secara pukal daripada francaisor. Kaedah pengurusan yang baik dan cekap. 5. 4. 2. Kelemahan 1. Ianya tertakluk kepada peraturan dan kaedah pengoperasian yang ditentukan oleh francaisor. 3. Sistem perniagaan adalah berisik rendah. 29 . Akal usahawan /francaisi juga berpeluang memperdagangkan atau memasarkan produk atau perkhidmatan yang sudah terkenal jenamanya. 4. Bayaran yang terlalu besar bagi mendapatkan hak keatas jenama produk. Terdapat bantuan dari segi pengurusan. Tiadanya maklumat terkini yang lengkap mengenai industri francais. Terdapat segelintir francaisor yang mengambil kesempatan dengan mengaut keuntungan dengan menipu francaisi. 3. 6.Kebaikan Dan Kelemahan Perniagaan Francais Kebaikan 1. Tidak perlu mencipta car pengurusan.nasihat dan modal.

4. Kemasukkan ke pasaran baru. 30 . iaitu mendapat keuntungan dengan lebih cepat dan lebih cekap daripada melakukannya sendiri. Mencapai globalisasi.iv) pendekatan strategik Definisi Satu ikatan secara sukarela antara dua syarikat atau pekongsi dalam tempoh tertentu yang bertujuan untuk mencapai objektif ekonomi. Cabaran cabaran dalam perikatan strategik1. Pembangunan teknologi. Mencari rakan kongsi yang sesuai. 2. Rancang. 3. Faktor-faktor yang menggalakkan berlakunya perikatan starategik 1. Menyemak semula secara berterusan perhubungan yang dibentuk. 2. Menetapkan wawasan strategik yang jelas. rancang dan rancang semula. 3.

31 . Berkongsi teknologi Memperolehi kemahiran Berkongsi kepakaran Mengurangkan pesaing 1. 4. 4.Kebaikan Dan Kelemahan Perikatan strategik Kebaikan 1. 3. 2. 3. 2. Kelemahan Kesukaran mencapai persetujuan Tiada tanggungjawwab Kepercayaan Ketidakserasian antara pekongsi.

Konsep modal kewangan dan bukan kewangan Terdapat dalam pelbagai bentuk.6 Pembiayaan dan sumber modal i) Konsep modal Definisi modal Modal merupakan apa juga bentuk kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan kepada entiti perniagaan.contohnya pengilang tekstil menggunakan kilang dan peralatannya bagi menghasilkan inventori bagi memenuhi pesanan pelanggan.inventori. termasuklah wang tunai. kilang dan peralatan.pendapatan yang diperolehi daripada jualan kemudiannya digunakan untuk membeli lebih banyak bahan mentah dan meningkatkan kapasiti kilang atau membeli peralatan baru.2.pusingan itu berterusan meningkatkan kapsiti kilang dan meningkatkan keuntungannn syarikat sehinggalah mencapai tahap berkurangan pulangan margin 32 .

Modal tetap Modal yang diperlukan oleh usahawan untuk membeli aset perniagaan. 33 . Modal pertumbuhan Ianya tidak tertakluk dengan keadaan turun naik secara bermusim dalam perniagaan kecil. 3.ia biasanya untuk membayar gaji.digunakan untuk menyokong operasi biasa perniagaan dalam jangka masa pendek.Jenis-jenis Modal 1. 2.aset ini digunakan dalam proses pengeluaran produk dan perkhidmatan. Modal kerja Mewakili dana semasa perniagaan.wang yang dilaburkan oleh syarikat untuk membeli aset tetap akan terbeku disitu dan tidak boleh digunakan untuk membeli tujuan lain.diperlukan apabila perniagaan berembang atau perniagaan menukar arak tujuan asalnya. membayar bil dan digunakan untuk masa masa kecemasan.

Mempunyai kuasa atau suara dalam menentukan arah perjalanan perniagaan. 2. Kelemahan Terpaksa menanggung risiko besar apabila perniagaan mengalami kegagalan. 3. Tiada pembayaran balik seperti mana pinjaman Mempunyai pegangan atau saham dalam syarikat berdasarkan jumlah modal yang dilaburkan. 1. Pembiayaan tidak memerlukan sandaran Kebaikan Dan Keburukkan modal Ekuiti Kebaikan 1. Sumber pembiayaan modal ekuiti Mewakili pelaburan peribadi pemilik perniagaan.Sumber-sumber Modal 1. 2. Sumber modal mungkin agak terhad. Akan kehilangan saham jika dibuat berdasarkan pinjaman persendirian. 34 . Dikenali sebagai modal berisiko kerana pelabur menaggung risiko kehilangan wang mereka jika perniagaan mereka gagal. 3.

Ianya merupakan pelabur pelabur yang kaya raya dan biasanya mereka juga merupakan usahawan atau individu yang mempunyai pengalaman dalam perniagaan. 35 . pelaburan sendiri. 2. pelabur persendirian. 3. B. Memohon untuk disenarai di bursa saham dan juga pasaran saham. Ekuiti dalaman: merujuk kepada pemilik dalam modal teroka baru.Dua jenis sumber pembiayaan modal ekuiti A. Datang dari sekumpulan pelabur individu yang melabur kepada satu badan atau orang profesional yang menolong mereka membuat pelaburan atau keputusan. Modal teroka. Penawaran Awam . Ekuiti Luaran: 1. Selain daripada menyediakan keperluan kewangan untuk penibuhan awal perniagaan sehinggalah ketahap pertumbuhan perniagaan. Ekuiti asal datangnya daripada modal asas pengasas atau pemilik asal. Biasanya membiayai usaha teroka baru yang kecil dan berisiko.

36 . Firma-firma modal teroka. Sumber Pembiayaan Modal Hutang 1. Agensi-agensi kerajaan. Syarikat-syarikat kewangan. Bank perdagangan dan bank saudagar. Kebiasaannya modal hutang akan dibayar besama-sama dengan faedahnya sekali. Penawaran saham awam 4.2. 3. Definisi: Merujuk kepada sumber pembiayaan yang dipinjamkan daripada pihak lain atau luar organisasi. Sumber pembiayaan modal HUTANG. 2. 5.

4.(Capacity)Kapasiti-kapisiti peminjaam diukur berdasarkan kepada keyakinan pihak bank terhadap keupayaan peminjam untuk menghasilkan aliran tunai yang mencukupi untuk bayar balik pinjaman yang dibuat.(Collateral).(Conditions) Kedudukkan-keadaan industri dan ekonomi semasa juga mempengaruhi keputusan pihak bank untuk pemberian pinjaman. Sandaran-jumlah sandaran adalah bergantung kepada jumlah pinjaman yang dibuat 37 . 2.Perkara-perkara yang dilihat oleh pihak bank sebelum meluluskan pinjaman ialah 5C. 5. 1. 3.(Capital) Modal-modal yang dilaburkan adalah satu usaha teroka oleh peminjam.(Character) Karakter-karakter mestilah meyakinkan pihak bankantara karekter yang diliha oleh pihak bank ialah peminjam mempunyai rekod kredit lepas yang baik dan meyakinkan pihak bank.

Memperbaiki kemudahan untukpembiayaan masa depan. Pinjaman yang banyak akan 38 menyebabkan pertumbuhan perniagaan terbantut. Perlu melaporkan kepada suruhanjaya sekuriti. 2. Melemahkan pemilikan sepenuhnya oleh pemilik asal. 3. . 5. Kos yang besar. 4. Hilang kawalan. 2. 4. 3. 7. Lebih banyak pinjaman potensi memberikan pulangan ekuiti yang besar. Kemungkinan wujud masalah alir tunai kerana terpaksa membuat bayaran tetap. 6. 2. Jika kadar faedah rendah akan menyebabkan kos pinjaman juga rendah. Keupayaan untuk meningkatkan jumlah modal firma. Di antara keburukan menjadi syarikat awam ialah:1. Saham juga boleh digunakan sebagai alat untuk melakukan pengambilalihan sesebuah syarikat. 1. 6. 3. 2. Tersenarai dibursa saham. Kebaikan Dan Keburukkan modal Hutang Kebaikan 1.Kebaikan jualan saham secara awam 1. Bertangungjawab kepada pemegang saham. Memperbaiki imej korporat. Kelemahan Kadar faedah dan jumlah pinjaman mesti dibayar secara berterusan. Status pemilikan tidak akan terhapus. 5. 3. Tempoh masa. Dapat menarik dan mengekalkan sumber manusia yang penting dalam firma. Hilang kebebasan.

7. Bantuan maklumat. 2. 39 .2. Bantuan dan pembiayaan kewangan. 4.7 Kemudahan dan bantuan. Latihan seminar. i) Jenis-jenis kemudahan 1. khidmat nasihat dan perundingan. 6. Bantuan teknikal 5. Bantuan pemasaran. Program-program pembangunan usahawan. Kemudahan infrastruktur dan premis perniagaan. dan bengkel kerja. 3.

Majlis Amanah Rakyat Agensi yang terlibat dalam kemudahan pemasaran Besta Distributor FAMA Pernas Edar Sdn. .Bhd Guthrie Furniture Sdn. Credict Guarenred corporatin malaysia berhad 4.Perbadanan Kemajuan Negeri Masing Masing . Bantuan kewangan dan agensi yang terlibat 1. .MARA . Perbadanan Usahawan Nasional Berhad 5.Bank Pembangunan Malaysia.Bhd Karyaneka Kementerian Pembangunan Luar Bandar.Kerajaan Tempatan 40 . Agensi yang diberi tanggungjawab untuk menyediakan kemudahan infrastruktur. Kementerian Pembangunan Usahawan 2.ii) Pihak-pihak yang memberi kemudahan dan bantuan.Perbadanan Pembangunan Bandar. Bank Pembangunan Malaysia Berhad -pembiayaan harta tetap -pembiayaan modal kerja -tabung khas untuk pelancongan -skim modal asas untuk industri kecil dan sederhana -skim perbankan syariah 3. .MIEL .

41 Pembelian ekiuti syarikat oleh individu bumiputera dalam syarikat bumiputera. Bantuan teknikal meliputi pelbagai Program mentor mentee Program dimana syarikat besar memberi latihan . bimbingan dan pendedahan kepda bakal bakal usahawan. Bentuk bantuan kewangan disediakan. Individu bumiputera menyertai syarikat bimiputera. Sektor industri diutamakan dalam program ini. Bentuk bimbingan berbentuk anjal dan terbuka.Program Pembangunan Usahawan (Kementerian Pembangunan Usahawan) Yang terlaksana dibawah kementerian ini ialah Program Pembangunan Vendor Ditubuhkan untuk membangunkan IKS. Program usahawan tulen Bertujuan untuk menggalakkan usahawan tulen antara individu dan syarikat bumiputera. Syarikat mentor mengambil pendekatan yang berbeza beza. . Usahasama yang dijalankan ialah Usahawan bumiputera bersaing dengan indivisu bukan bumiputera. Program pembangunan francais Sarikat induk yang membenarkan syarikat francaisi untuk menjalankan sistem francais dan memasarkan barang keluaran mereka mengikut syarat syarat tertentu.

Sebagai alat kawalan. Alat untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan atau alat komunikasi. ii) Tujuan atau kepentingan atau faedah RP 1. pelunjuran kewangan. pemasaran. Dapat memberi panduan perjalanan sesebuah perniagaan untuk mencapai matlamat. 6. pengeluaran dan pembiayaan. i) Definisi RP merupakan dokumen bertulis secara terpeinci perniagaan yang akan dijalankan. .8 Rancangan perniagaan. 5. peraturan kerajaan dan faktor-faktor persekitaran. 2. Memaksimumkan penggunaan sumber organisasi. mengandungi maklumat tentang organisasi. Dapat memahami secara terperinci keadaan ekonomi. Memahami perniagaan yang ingin diceburi secara menyeluruh. 7. Satu alat pengukur kemajuan atau penilai prestasi. 4. 3. Memahami kedudukan kewangan dan menyususn strategi kewangan pada tahun akan datang. 42 8. persaingan.2.

harga. tugas gaji. 43 8. Pelanggan 5. Pengenalan. membentuk misi dan halatuju.Inflasi.iii) Sasaran RP 1. . kedudukan sekarang. Latar belakang industri dan pengarah. Struktur organisasi. telefon.carta organisasi. Latar belakang projek / pelan strategik perniagaan. pendapatan penduduk dan lain-lain. pembiaya. promosi. Ringkasan Eksekutif . 7. ringkasan perniagaan. .Strategik produk. Usahawan 2. pelanggan. 3. . iv) Format utama rancangan perniagaan / Kandungan RP 1.Sejarah perniagaan. 4. prosedur kawalan. Bank. 6. Tujuan. pasaran operasi. Pelabur 4.Matlamat jangka panjang dan pendek. . latihan dan lainlain. 5. Latar belakang pemilik. staf dan kewangan. 3. Pekerja. kekuatan syarikat.Nama syarikat. alamat syarikat. . kadar pengangguran. 2. . Penutup. institusi kewangan. Rakan kongsi 6. Pembekal 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful