You are on page 1of 12

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013 NAMA : NORSIMAH BINTI MASIKAN / JAWATAN : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 1.

. PENGURUSAN KURIKULUM ( 60%) : GURU MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA


PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti 1 Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) 1 Rancangan Tahunan Tingkatan 4 1 Rancangan Tahunan Tingkatan 5 Mengikut Sukatan Mata Pelajaran yang ditetapkan 1 kali setahun 1 Rancangan Harian Tingkatan 5 Ibnu Nafis Mengikut Rancangan Tahunan Tingkatan 5 5 kali seminggu 1 Rancangan Harian Tingkatan 4 Ibnu Qayyim Mengikut Rancangan Tahunan Tingkatan4 5 kali seminggu 35 orang pelajar menguasai sukatan Bahasa Malaysia dengan baik Mengikut Rancangan Harian yang ditetapkan A+ = 5 orang A = 15 orang A- = 10 orang B+ = 5 orang 3 jam seminggu KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

Kualiti Masa Kuantiti

Menyediakan Rancangan Harian Tingkatan 5 Ibnu Nafis bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia

Kualiti Masa Kuantiti

Menyediakan Rancangan Harian Tingkatan 4 Ibnu Qayyim bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia

Kualiti Masa Kuantiti

Melaksanakan tugas mengajar Tingkatan 5 Ibnu Nafis bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia

Kualiti

Masa

PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) 30 orang pelajar menguasai sukatan Bahasa Malaysia dengan baik Mengikut Rancangan Harian yang ditetapkan A+ = 5 orang A = 10 orang A- = 10 orang B+ = 5 orang B = 5 orang 3 jam seminggu 35 orang Pelajar mencapai : A+ = 5 orang A = 15 orang A- = 10 orang B+ = 5 orang 30 jam sepanjang kelas tambahan dijalankan. Ditaja oleh GPMS 45 orang pelajar mendapat G, E dan D 45 orang pelajar mendapat sekurang-kurangnya D dalam Bahasa Malaysia 1 jam seminggu 4 kali peperiksaan dalaman (mengikut giliran yang ditetapkan oleh panitia) Soalan yang menepati format kertas soalan awam sebenar. Mengikut takwim peperiksaan disiapkan dua minggu sebelum tarikh peperiksaan bermula.

KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

Melaksanakan tugas mengajar Tingkatan 4 Ibnu Qayyim bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia

Kualiti

Masa Kuantiti

Melaksanakan kelas tambahan kepada pelajarpelajar 5 Ibnu Nafis bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia.

Kualiti

Masa Kos Kuantiti 7 Mengendalikan kelas bimbingan intensif untuk murid tingkatan 4 yang lemah Kualiti Masa Kuantiti Menyediakan dan mengendalikan kertas soalan untuk peperiksaan dalaman Kualiti

Masa

kuantiti

Memeriksa dan menyemak buku latihan pelajar Ting 5 Ibnu Nafis dan 4 Ibnu Qayyim bagi 5 jenis buku Bahasa Malaysia

kualiti

Masa

Kuantiti 10 Mengendalikan Progran Kecemerlangan Minda untuk persediaan peperiksaan SPM

Kualiti Masa Kuantiti

5 Ibnu Nafis 175 buah 4 Ibnu Qayyim 150 buah Latihan disemak dengan teliti dan dikembalikan kepada pelajar selewat-lewatnya 4 hari selepas pelajar hantar. Setiap kali latihan diberi kepada pelajar dan mengikut jadual kekerapan latihan yang dibincangkan dalam panitia. 120 orang pelajar mengikut prestasi (sederhana) 3 kali setahun Meningkatkan prestasi dari kumpulan sederhana ke kumpulan cemerlang 2 jam satu slot mengikut jadual Mesyuarat panitia, LDP Fail Panitia Hadir mesyuarat panitia, LDP, Bank soalan peperiksaan awam Bank soalan Pep. Dalaman Modul ikut pencapaian murid dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan. Mesyuarat panitia Bank soalan pep. awam Modul ikut pencapaian Bank soalan pep dalaman -

11

Mengendalikan urusan Panitia Mata Pelajaran sebagai ahli Panitia Bahasa Malaysia

Kualiti

Masa

PENETAPAN SKT PADA AWAL TAHUN

PENGESAHAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

Tandatangan

Tarikh

Tandatangan

Tarikh

Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian SKT

PYD:

T.T

T.T

PPP:

T.T

T.T

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2013 NAMA : NORSIMAH BINTI MASIKAN / JAWATAN : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 2. PENGURUSAN PENTADBIRAN (15%): i. PENGURUSAN PEPERIKSAAN
PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Peperiksaan PMR dan SPM Tingkatan 3 26 org Tingkatan 5 - 266 org PMR Straight A : 7 5A 7A : 26 org GPS : 2.72 Peratus : 72.33% SPM Straight A : 3 5A 7A : 32 GPS : 5.18 Peratus : 59.45 PMR Oktober SPM November Tingkatan 3 : 252 Tingkatan 4 : 283 Tingkatan 5 : 266 Ujian Prestasi 1 Peperiksaan Pertengahan Tahun Ujian Prestasi 2 Peperiksaan Percubaan Peperiksaan Akhir Tahun UP1 Mac KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

Menguruskan dan melaksanakan Peperiksaan awam

Kualiti

masa

Kuantiti

Menguruskan dan melaksanakan Peperiksaan dalaman

Kualiti

masa

PPT Mei UP2 Julai Pep Perc PMR Ogos Pep Perc SPM September Pep Akhir Tahun Okt - Nov Kuantiti 3 Kualiti Ting 3 252 orang Ting 5 - 266 orang PEKA, ULBS, Kerja Kursus PLBS yang ditetapkan oleh LPM, Sepanjang bulan Februari hingga Ogos Ting 1 259 Ting 2 262 Band 1 148 Band 2 296 Band 3 356 Band 4 977 Band 5 1036 Band 6 148 Sepanjang bulan Januari hingga November

Memantau pelaksanaan kerja kursus

Masa Kuantiti

Mengurus dan memantau pelaksanaan PBS

Kualiti

Masa

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2. PENGURUSAN KURIKULUM ( 15% ) : ii. MURSYID TINGKATAN 6
PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti 2 Mengurus perjalanan program peningkatan akademik Kualiti Masa Kuantiti 3 Melaksanakan program peningkatan akademik Kualiti Masa Kuantiti 4 Menyediakan laporan program-program Kualiti Masa Kuantiti 5 Mengurus penempatan pelajar Kualiti Masa SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) 4 kali setahun Peningkatan 71.90% dalam STPM 2013 Januari-November Berapa program ? Post-mortem setiap lepas program. Januari-November Berapa program ? Menilai keberkesanan program tersebut selepas program Januari-November Berapa program? Laporan dapat disediakan selepas dua minggu program dilaksanakan Januari-November Bilangan pelajar prauniversiti yang mendaftar Pendaftaran dijalankan dalam tempoh 2 hari. Januari & April KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

Merancang program peningkatan akademik

PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti 6 Merujuk pelajar bermasalah akademik kepada Unit Bimbingan dan Kaunseling Kualiti Masa Kuantiti 7 Menganalisis keputusan peperiksaan dalaman dan awam Kualiti Masa Kuantiti 8 Memantau sahsiah pelajar Kualiti Masa Kuantiti 9 Mengendalikan program Jaya Waris Kualiti Masa Kuantiti Kualiti 10 Menangani masalah ponteng dalam kalangan pelajar Masa Kualiti Masa SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Mengenalpasti pelajar bermasalah. Ada penurunan peratus pelajar bermasalah dari semasa ke semasa Februari - Ogos 4 kali setahun Peningkatan 71.90% dalam STPM 2013 Januari-November Kenalpasti : Cemerlang % Baik % Sederhana % Peningkatan pelajar cemerlang dan baik. Februari - Jun 2 kali setahun Peningkatan kehadiran waris semasa program Bulan ? Cari % pelajar ponteng 2012 Peningkatan ? % Sepanjang tahun Pelajar bersahsiah Januari & April

KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) ? pelajar susah % pelajar bermasalah kewangan menurun dan dapat bantuan daripada biro kebajikan.

KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

11

Menjaga kebajikan semua pelajar

Kualiti

Masa

Sepanjang tahun

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2. PENGURUSAN PENTADBIRAN (15%) : iii. PENGURUSAN PAPAN KENYATAAN
PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti Menetapkan pembahagian papan kenyataan kepada unit-unit kelab/ persatuan, unit uniform dan kelab/sukan permainan SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) 51 keping Tugasan dapat diselesaikan sebelum tamat Februari Januari dan Februari KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

Kualiti

Masa

Kuantiti Melabel papan kenyataan dengan nombor dan nama kelab/persatuan yang ditetapkan

51 keping Tugasan dapat diselesaikan sebelum tamat Februari. Januari dan Februari

Kualiti

Masa

Kuantiti Memantau dan memastikan papan kenyataan mempunyai susun atur yang sesuai dan kemas sepanjang tahun

51 keping

Kualiti

Bulan ? Januari hingga November

Masa

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) PENGURUSAN PENTADBIRAN (15% ) : iv. PENGURUSAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN
PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Guru - 113 orang Staf sokongan 14 org Semua guru dan staf sokongan dapat mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun Januari Disember 2013 6 jam setiap sesi LDP 7 hari setahun Dapat membuat soal selidik, kenalpasti kursus yang diperlukan, laksanakan. Januari Disember 2013 6 jam setiap sesi LDP 7 hari setahun Semua guru dan staf sokongan dapat mengikuti latihan dan melihat sejauh mana keberkesanan latihan tersebut. Januari Disember 2013 6 jam setiap sesi LDP 7 kali setahun Laporan disediakan dalam masa 2 minggu selepas LDP Januari Disember 2013 KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

Merancang kursus / LDP berasaskan kepada keperluan sekolah

Kualiti

Masa Kuantiti Kualiti

Melaksanakan tugasan yang berkaitan sebelum LDP dilaksanakan

Masa Kuantiti

Melaksanakan tugasan yang berkaitan semasa LDP dilaksanakan

Kualiti

Masa Kuantiti 4 Menyediakan laporan / dokumentasi Kualiti Masa

BAHAGIAN II SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) 2. PENGURUSAN PENTADBIRAN (15%) : v. PENGURUSAN DATA
PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) Data EMIS Melaksanakan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan, dan penyebaran data dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan berkaitan dengan : Guru seperti biodata, opsyen, jadual waktu mengajar, sejarah perkhidmatan dan pengalaman mengajar Pelajar seperti enrolmen, biasiswa, dan bantuan lain Staf bukan guru Profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah Lain-lain yang ditetapkan dari semasa ke semasa Sistem Maklumat Murid Membantu guru tingkatan membuat pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran,pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat bekaitan murid OPMEN Melaksanakan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan berkaitan dengan maklumat guru. APDM Membantu Setiausaha peperiksaan dan guru tingkatan mengemas kini maklumat PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti Kualiti SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Setiap 5 hari bulan setiap bulan Data lengkap dan terkini KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

Masa

Sepanjang tahun

Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti kualiti Masa

2 kali setahun setiap 31 Januari dan 30 Jun Maklumat lengkap sepenuhnya 2 kali setahun Setiap 7 hari bulan setiap bulan Maklumat lengkap Sepanjang tahun Sepanjang tahun Maklumat lengkap Sepanjang tahun

PENETAPAN SASARAN KERJA (Diisi pada awal tahun) AKTIVITI /PROJEK/KETERANGAN (Senaraikan Aktiviti Projek) NILAM Membantu Guru Media memproses data Nilam PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti /Masa/Kos) Kuantiti Kualiti Masa Kuantiti 6 SPLG Membantu Setiausaha LDP dalam pengurusan data LDP guru-guru Kualiti Masa Maklumat lengkap sepenuhnya SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi) Data lengkap dan terkini

KAJIAN PERTENGAHAN TAHUN SASARAN KERJA (berdasarkan Petunjuk Prestasi)

PENCAPAIAN AKHIR TAHUN

BIL

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

PENETAPAN SKT PADA AWAL TAHUN Tandatangan Tarikh Tandatangan

PENGESAHAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN Tarikh Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian SKT

PYD:

T.T

T.T

PPP:

T.T

T.T