Anexa 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Numele echipei: _______________________________________________________________
Persoană de contact: ___________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________
Membrii echipei:
1.

Nume: ______________________________________________________

Premune: ___________________________________________________
Anul de studiu: _______________________________________________
Instituţia de învăţământ: ________________________________________
2. Nume: ______________________________________________________
Premune: ___________________________________________________
Anul de studiu: _______________________________________________
Instituţia de învăţământ: ________________________________________
3. Nume: _____________________________________________________
Premune: ___________________________________________________
Anul de studiu: _______________________________________________
Instituţia de învăţământ: ________________________________________
Coordonator echipă:
Nume: ____________________________________________________________
Prenume: _________________________________________________________
Funcţia: __________________________________________________________
Data: