Hymenolepis nana

Morfologie
- tenie de dimensiuni mici (15-40 mm) - scolexul: 0,3 mm, romboid, cu 4 ventuze, rostru retractil si 20-30 cârlige dispuse în coroană - g tul: lung si sub!ire - corpul: o 200 proglote trape"oidale o porul genital situat lateral, pe aceeasi parte a #iecărui segment o #iecare proglot con!ine organele reproducătoare o în proglotele bătr ne organele reproducătoare dispar, răm m nd doar uterul (sac cu $0-1%0 ouă) - oul: o 4&'3& ( o are 2 în)elisuri:   extern, sub!ire si transparent intern, cu 2 mameloane la cei doi poli, de la care pornesc flageli ce umplu spa!iul dintre membrane o în interior: embrionul hexacant

iagnostic
- examen copropara"itologic - in#ec!iile usoare se e)iden!ia"ă prin te*nici de concentrare si reexaminări repetate

Ciclu evolutiv
- nu necesită ga"dă intermediară - oul este in#ectant în momentul eliminării - oul ingerat pătrunde în interiorul )ilo"ită!ilor intestinale, unde se de")oltă lar)a+ ,ceasta rupe )ilo"itatea si se atasea"ă cu scolexul de mucoasa intestinală, si se generea"ă proglote - ouă+ - există posibilitatea de autoin#ectare cu propriile ouă

Hymenolepis diminuta
Morfologie
- tenie mai lungă (20./0 cm) - scolexul: 4 )entu"e, nu pre"intă rostru, ci doar o in)agina!ie - oul: $0 (, are 2 în)elisuri: extern si intern, spa!iul dintre ele #iind gol (#ără #lageli)

Ciclu evolutiv
- ga"da intemediară: #luturele de #ăină - ga"da de#initi)ă: sobolanul - omul se in#ectea"a accidental

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful