IMUNOFLUORESCENŢA INDIRECTĂ (IFI

)
Testul IFI care evidenŃiază anticorpii IgM se numeste testul Remington. Acestia apar în a 5-a zi a infecŃiei si denotă o infecŃie acută. Titrul pozitiv pentru anticorpii specifici IgM este de !"#. $rin IFI se pot detecta si anticorpii specifici ai clasei Ig%. &n acest caz rezultatul pozitiv apare la diluŃia ! ###. '(istă si reacŃii fals pozitive) de aceea se efectuează paralel cu reacŃia '*I+A) care este mai specifică. &n cazul testului '*I+A titrul pozitiv pentru anticorpii specifici IgM este !,5-. 'ste importantă urmărirea dinamicii anticorpilor .repetarea testelor la / săptăm0ni de la testarea precedentă1. &n afara testelor serologice) pentru a o2Ńine un diagnostic corect mai sunt importante anamneza) aspectele clinice care se interpretează corelate cu datele de la2orator.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful