IMUNOFLUORESCENÞA INDIRECTÃ (IFI) Testul IFI care evidenþiazã anticorpii IgM se numeºte testul Remington.

Aceºtia apar în a 5-a zi a in ecþiei ºi denotã o in ecþie acutã. Titrul pozitiv pentru anticorpii speci ici IgM este de !"#$. %rin IFI se pot detecta ºi anticorpii speci ici ai clasei Ig&. 'n acest caz rezultatul pozitiv apare la diluþia !"!$$$. ()istã ºi reacþii als pozitive* de aceea se e ectueazã paralel cu reacþia (+I,A* care este mai speci icã. 'n cazul testului (+I,A titrul pozitiv pentru anticorpii speci ici IgM este !"-5.. (ste importantã urmãrirea dinamicii anticorpilor /repetarea testelor la 0 sãptãm1ni de la testarea precedentã2. 'n a ara testelor serologice* pentru a o3þine un diagnostic corect mai sunt importante anamneza* aspectele clinice care se interpreteazã corelate cu datele de la3orator.