PLASMODIUM.doc

PLASMODIUM

Omul poate fi parazitat de 4 specii de Plasmodium: P. vivax P. malariae P. falciparum P. ovale Sunt protozoare intracelulare, cu multiplicare asexuată (schizonică) la om si sexuată (sporogonică) la insecta vector, femela de anofel. oala se numeste malarie. Ciclul de via!ă al plasmodiilor: A. Ciclul exoeritrocitar primar (Stadiul pre-eritrocitar; Schizogonia tisulară): "a om are loc #nmul!irea asexuată. $n timpul #n!epăturii, femela de anofel infectată in%ectează o dată cu saliva parazi!ii su& formă de sporozoizi, care răm'n #n circula!ie doar () minute. *%ung repede #n ficat unde se desfăsoară ciclul exoeritrocitar primar. Sporozoizii pătrund #n hepatocite, unde se dezvoltă, nucleul se divide, form'ndu+se un corp voluminos , schizondul pre+eritrocitar, care con!ine numerosi nuclei si deformează hepatocitul, #mping'nd nucleul la periferia celulei. -ed'nd presiunii din interior, mem&rana celulară se rupe, iar merozoizii eli&era!i a%ung #n circula!ia sanguină, pătrunz'nd #n eritrocite. .urata acestui ciclu variază la cele 4 specii: P. falciparum / zile, P. vivax 0 zile, P. ovale 1 zile, P. malariae 23 zile. A’. Ciclul exoeritrocitar secundar: P. vivax (2+20 luni) , P. ovale (4+0 luni) au un stadiu adi!ional de dezvoltare #n ficat. 5nii sporozoizi, pătrunsi #n hepatocite, răm'n #n stare latentă su& formă de trofozoid t'năr o lungă perioadă de timp. Se numesc h6pnozoizi. *cestia se reactivează, cresc si se transformă #n merozoizi care pătrund #n circula!ie si invadează eritrocitele, provoc'nd o recădere a &olii. B. Ciclul eritrocitar (Ciclul asexuat eritrocitar; Schizogonia eritrocitară): 7erozoizii invadează hematiile, #n special pe cele tinere. 8i se atasează de suprafa!a eritrocitelor prin polul apical, #mping mem&rana si a%ung #n interiorul unei vacuole parazitofor. O hematie poate fi parazitată de un singur merozoid (excep!ie P. falciparum). Se transformă apoi #n trofozoid t'năr, cu dimensiuni de 4+(9, av'nd un nucleu si o citoplasmă care #ncon%oară o vacuolă, lu'nd aspectul de inel. Parazitul creste, consum'nd hemoglo&ina eritrocitului, #si modifică forma,

*re loc fertilizarea macrogametului rezult'nd un zigot cu un nucleu diploid. "a P. :u meta&olizează complet hemoglo&ina. ovale granula!iile sunt mai mari. Pigmentul rămas după ce parazitul a părăsit eritrocitul este fagocitat de celulele sistemului monocito+macrofagic. malariae particulele sunt mari de culoare &run #nchis. care traversează peretele stomacului printre sau prin celulele epiteliale. reziduul care răm'ne este pigmentul malaric care pe un preparat colorat . sta&ilindu+se #ntre celulele epiteliale si lamina &azală. care vor continua ciclul. apare o froma!iune multinucleată . Morfologia speciilor de plasmodii: Speciile de . femela de anofel preia si parazi!ii afla!i #n diferite stadii ale ciclului eritrocitar.devenind ami&oidală si ocupă cea mai mare parte a celulei (trofozoid matur). prin expusia de corpusculilor cromatidieni. schizond sau pre+rozetă. 7a%oritatea merozoizilor invadează alte eritrocite.upă c'teva ore nucleul se divide de (+ 3 ori. . falciparum sunt #n număr redus. Se rotun%esc form'nd un oochist #n care se formează sporozoizii.urata medie este de 23 zile. *cestia rup mem&rana oochistului si migrează #n glandele salivare ale !'n!arului. oochinet. de culoare maron. 8ritrocitele care con!in merozoizi maturi se rup si sunt eli&era!i merozoizii care vor invada alte eritrocite. #n macrogamet. devenind trofozoizi. Ciclul sporogonic: $nghi!ind s'nge de la un &olnav de malarie. de unde o dată cu saliva sunt in%ecta!i #n gazda umană.8lementele asexuate sunt digerate. =igotul se transformă apoi #ntr+un ou mo&il . <iecare nucleu nou format atrage #n %urul său o por!iune de citoplasmă. care prin diviziune devine haploid. "a P.iemsa apare su& formă de numeroase particule mici gal&en+aurii la P. vivax. vii răm'n doar gametoci!ii. iar la P. . mari si negre. iar macrogametocitul. C. form'ndu+se rozete caracteristice fiecărei specii. dar unii evoluează diferit transform'nduse #n gametoci!i: macrogametocit (feminin) si microgametocit (masculin) care nu se divid #n organismul uman si vor muri #n c'teva săptăm'ni dacă nu sunt ingera!i de o femelă de !'!ar anofel. $n stomacul !'n!arului microgametocitul se transformă prin exflagela!ie #n microgamet.

punctele Sh@ffner mare. punctele h@ffner masă citoplasmatică ami&oidală mare care emite pseudopode cu miscări rapide vivax). iar #n partea neocupată de parazit apar granula!ii fine . care la colora!ia . . vivax >rofozoid t'năr (stadiul de inel) mai ales hematiile tineresunt infestate?hemata se dilată. acesta fiind stadiul de ozetă #n care merozoizii sunt aseza!i #n planuri diferite (aspect muriform) #n %urul pigmentului gal&en+maro #nchis sau căr&unos. devine palidă. punctele Shffner. ocupă aproape toată celula.iemsa sunt rosii o vacuolă #ncon%urată de o citoplasmă su&!ire si un mic nucleu rotund >rofozoid matur (stadiul ami&oidal) se dilată. P. granula!iile =iemann. devine palidă. malariae >rofozoid t'năr (stadiul de inel) predilec!ie pentru hematiile mature dimensiune normală (p'nă la o mărire de (B4x) citoplasmă &ine diferen!iată. iar #n partea neocupată de parazit apar granula!ii fine .plasmodii Stadiile eviden!iate în sânge Aspectul eritrocitelor Morfologia para itului P. iar#n partea neocupată de parazit apar granula!ii fine punctele Sh@ffner sferic sau oval. pigment fin gal&en+aurii Schizond + Aozetă se dilată. vacuola dispare. citoplasma devine mai densă. devine palidă. nucleu mare. devine palidă. nu are vacuolă. nucleu mare >rofozoid matur dimensiune normală (p'nă la citoplasmă compactă? nucleu (stadiul ami&oidal) o mărire de (B4x)? pe frotiurile supuse unor colora!ii prelungite pot apare niste puncte mici rosii . nucleul se divide si se formează 2/+44 nuclei noi atrăg'nd #n %ur o parte de citoplasmă.ametocit se dilată. ocupă aproape toată celula. nucleu dispus excentric (macro+) sau difuz (microgametocit) si prezintă pigment maro. iar #n partea neocupată de parazit apar granula!ii fine . mare? iau formă de ami&ă. apoi de &andă care se #ntinde de la o margine la alta a celulei? . citoplasma este densă.

Schizond dimensiune normală (p'nă la o mărire de (B4x)? pe frotiurile supuse unor colora!ii prelungite pot apare niste puncte mici rosii .pigmentul este &run+#nchis sau negru si se aglomerează la o extremitate a &enzii. nucleul compact este dispus excentric (macro+) sau difuz (microgametocit). rotund sau oval. rozeta matură se formează după C4 ore? sunt 0+ 24 merozoizi cu nuclei mari aseza!i pe un singur plan #n %urul unei mase de pigment maro+#nchis. de aceea #n momentul efectuării frotiului hematia devine ovală si cu marginile fran%urate. ovale >rofozoid t'năr (stadiul de inel) #si măreste dimensiunile si i se su&!iază mem&rana. compact. iar #n partea neocupată de parazit apar punctele Sh@ffner citoplasmă su&!ire care #ncon%ură o vacuolă. ocupă aproape #ntreaga hematite. granula!iile =iemann. devine palidă. . nucleul #ncepe să se dividă după 40 ore. pigment maro P. un nucleu mare si rotund >rofozoid matur (stadiul ami&oidal) . opusă celei la care se situează nucleul. granula!iile =iemann.ametocit dimensiune normală (p'nă la o mărire de (B4x)? pe frotiurile supuse unor colora!ii prelungite pot apare niste puncte mici rosii .

ovală cu marginile fran%urate. pigment maro. nucleul compact dispus excentric (macro+) sau difuz (microgametocit). ocupă aproape toată celula. P. acesta fiind stadiul de rozetă #n care merozoizii sunt aseza!i #n planuri diferite (aspect muriform) #n %urul pigmentului maro+#nchis . punctele Sh@ffner masă citoplasmatică ami&oidală mare. punctele Sh@ffner mare.ametocit mare. un nucleu mare (pot fi si 4 nuclei) si o vacuolă. falciparum >rofozoid t'năr (stadiul de inel) infestează si hematii tinere si adulte Dnel mic. citoplasma devine mai densă. ovală cu marginile fran%urate. vacuola dispare. citoplasmă ami&oidal) niste excrescen!e care usurează aderarea eritrocitelor de endoteliul venulelor si al capilalelor din organele interne: splină. compact. . formă ami&oidală. nucleu mare. pot umple aproape toată hematia.mare. ovală cu marginile fran%urate. filiform cu citoplasmă su&!ire. nucleul se divide si se formează 2/+44 nuclei noi atrăg'nd #n %ur o parte de citoplasmă. >rofozoid matur (stadiul dimensiune normală? pe suprafa!a eritrocitelor apar rar văzut #n s'ngele periferic. punctele Sh@ffner rotund sau oval. cu pigment maro+#nchis Schizond mare.

citoplasma se colorează #n al&astru cu tentă rosiatică. difuz. creier rar văzut #n s'ngele periferic. placentă. de aceea #n concavitate se mai o&servă un rest din mem&rana eritrocitului? microgametocitul are un nucleu mare. pigment #nchis la culoare Schizond dimensiune normală? pe suprafa!a eritrocitelor apar niste excrescen!e care usurează aderarea eritrocitelor de endoteliul venulelor si al capilalelor din organele interne: splină. placentă. pigmentul #nchis la culoare este #mprăstiat #n toată citoplasma su& formă de granule mari. creier compactă. extremită!ile sunt mai rotun%ite? macrogametocitul are o citoplasmă al&astră. nucleul compact.măduvă hematogenă.ametocit eritrocitul este distorsionat de parazit formă semilunară. mai mari dec't hematia. se realizează frotiu din sângele periferic si se caută morfologia caracteriscă a speciilor de plasmodii. se găsesc 0+44 merozoizi mici? pigmentul se aglomerează #ntro masă maro #nchis sau neagră . respectiv a eritrocitelor. extremită!ile sunt mai ascu!ite dec't ale microgametocitului? Diagnosticul de la!orator: Produs patologic: + s'nge periferic xamen direct: 2. . măduvă hematogenă. granula!iile pigmentului #nchis la culoare sunt grupate #n %urul nucleului.

provine dintr+o zonă endemică se poate efectua si identificarea speciilor de Plasmodium prin "nested# PC$ în doi timpi. Se recotează s'ngele periferic #n vacutainere cu 8.A . detectarea anticorpilor anti-Plasmodium prin I. iar pacientul are simptomatologie.>*. detectarea antigenelor malarice prezente #n s'ngele periferic prin metode de imuncromatografie %&LISA' test rapid imunocromatografic( )* detectarea lactat dehidrogenazei asociată speciilor de Plasmodium prin metode !ioc+imice sau &LISA* xamen indirect: 2.4. metodă care are speci!icitate de specie. dacă este negativ. (.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful