PAULO COELHO

LA RÎUL PIEDRA AM ŞEZUT ŞI-AM PLINS

O, Marie cea zămislită fără de prihană, roagă-te pentru noi, cei care ne ndreptăm către !ine" Amin #ar n$elepciunea a fost găsită dreaptă de către to$i fiii ei" Luca, %& '( Pentru I.C. şi S.B., a căror comuniune iubitoare m-a făcut să văd chipul feminin al lui Dumne eu! "onica #ntunes, tovarăşa mea din primul ceas, care cu dra$ostea şi entu iasmul ei, incendia ă lumea %ntrea$ă! Paulo &occa, pentru bucuria bătăliilor pe care le-am dat %mpreună şi pentru demnitatea luptelor pe care le-am purtat %ntre noi! "atthe' Lore, pentru că nu a uitat un citat %n(elept din ) Ching) *Perseveren(a e favorabilă.+

,-.# #/.-&/L/I Pe c nd *izita o insulă, un misionar spaniol se nt lni cu trei preo$i azteci" + Cum *ă ruga$i, - ntre.ă părintele" + A*em o singură rugăciune - răspunse unul dintre azteci -" /icem& 0#oamne, !u e1ti trei, noi s ntem trei" Miluie1te-ne pe noi"2 + 3rumoasă rugăciune - zise misionarul -" #ar ea nu este chiar ruga pe care o ascultă #umnezeu" Am să *ă n*ă$ una mult mai .ună" Părintele i n*ă$ă o rugăciune catolică 1i-1i *ăzu mai departe de drumul său de e*anghelizare" #upă ani, aflat pe cora.ia care se ntorcea n 4pania, i fu dat să treacă din nou prin insula aceea" #e pe punte, i zări pe cei trei preo$i pe mal 1i le făcu semn cu m na" 5n aceea1i clipă, cei trei ncepură să meargă pe apă către el" + Părinte6 Părinte6 - strigă unul din ei, apropiindu-se de cora.ie -" Mai n*a$ă-ne o dată rugăciunea pe care o ascultă #umnezeu, fiindcă nu ne-o mai putem aduce aminte6 + 7u contează - zise misionarul, *ăz nd minunea" 8i-i ceru iertare lui #umnezeu pentru că nu reu1ise să priceapă mai de*reme că El *or.ea toate lim.ile"

)storia asta ilustrează foarte .ine ceea ce ncerc să po*estesc n La r%ul Piedra am şe ut şi-am pl%ns. 9areori ne dăm seama că s ntem mpresura$i de E:traordinar" Miracolele se nt mplă n ;urul nostru, semnele lui #umnezeu ne arată drumul, ngerii insistă să fie auzi$i, dar noi, fiindcă s ntem n*ă$a$i că e:istă formule 1i reguli pentru a a;unge p nă la #umnezeu, nu luăm seama la nimic din toate acestea" 7u pricepem că El se află oriunde l lăsăm să intre" Practicile religioase tradi$ionale s nt importante& ele ne fac să mpărtă1im cu ceilal$i e:perien$a comunitară de proslă*ire 1i rugăciune" #ar să nu uităm niciodată că e:perien$a spirituală e n primul r nd o e:perien$ă practică a )u.irii" 8i n )u.ire nu e:istă reguli" Putem ncerca să ne $inem de manuale, să ne controlăm inima, să a*em o strategie de comportament - dar toate acestea s nt fleacuri" )nima este cea care hotără1te 1i doar ce hotără1te ea este important" 7oi to$i am a*ut parte de o asemenea e:perien$ă n *ia$ă" 7oi to$i, la un moment dat, ne-am spus printre lacrimi& 04ufăr din cauza unei iu.iri care nu merită"2 4uferim deoarece ne imaginăm că dăm mai mult dec t primim" 4uferim deoarece dragostea noastră nu este recunoscută" 4uferim pentru că nu ne putem impune propriile noastre reguli" 4uferim fără rost& pentru că n dragoste se află săm n$a cre1terii noastre" Cu c t iu.im mai mult, cu at t s ntem mai aproape de e:perien$a spirituală" Ade*ăra$ii ilumina$i, cu sufletele lor incendiate de )u.ire, n*ingeau toate pre;udecă$ile *remii" C ntau, r deau, se rugau cu *oce tare, dansau, participau la ceea ce 4f ntul Pa*el numea 0ne.unia sf ntă2" Erau *eseli - pentru că cine iu.e1te n*inge lumea, nu-i e teamă că pierde ce*a" Ade*ărata iu.ire este un act de total a.andon" La nul Piedra am şe ut şi-am pl%ns e o carte despre nsemnătatea acestui a.andon" Pilar 1i to*ară1ul ei s nt persona;e ficti*e, dar ei sim.olizează numeroasele conflicte ce ne nso$esc n căutarea noastră a unui #incolo" Mai de*reme sau mai t r-ziu, tre.uie să ne n*ingem temerile, de *reme ce drumul spiritual se parcurge prin e:perien$a zilnică a iu.irii" Călugărul !homas Merton spunea& 0<ia$a spirituală se reduce la dragoste" 7u iu.e1ti pentru că *rei să faci .inele sau să a;u$i 1i să aperi pe cine*a" #acă ac$ionăm a1a, l *edem pe aproapele ca pe un simplu o.iect, iar pe noi ne *edem ca pe ni1te persoane generoase 1i n$elepte" Asta nu are nimic de a face cu iu.irea" A iu.i nseamnă a fi n comuniune cu celălalt 1i a descoperi n el sc nteia lui #umnezeu"2 3ie ca pl nsul lui Pilar la r ul Piedra să ne călăuzească pe drumul acestei comuniuni" PAULO COELHO

LA RÎUL PIEDRA """ am 1ezut 1i-am pl ns" Legenda po*este1te că tot ce cade n apele acestui r u - frunzele, insectele, penele păsărilor - se preschim.ă n pietrele din al.ia lui" Ah, ce n-a1 da să-mi pot smulge inima din piept 1i să dau cu ea de-a az* rlita pe firul apei, 1i atunci nu m-ar mai ncerca nici durere, nici dor, nici amintiri" La r ul Piedra am 1ezut 1i-am pl ns" =erul iernii mă face să-mi simt lacrimile pe o.ra;i, 1i ele cad, amestec ndu-se cu apele nghe$ate ce curg prin fa$a mea" Unde*a r ul acesta se mpreună cu altul, apoi cu altul,

p nă c nd - departe de ochii 1i de inima mea - toate apele astea dispar n mare" 3ie ca lacrimile să-mi curgă at t de mult, nc t iu.itul meu să nu 1tie niciodată că ntr-o zi am pl ns de dorul lui" 3ie ca lacrimile să-mi curgă at t de mult, nc t să pot da uitării r ul Piedra, m năstirea, .iserica din Pirinei, cea$a, potecile pe care le-am .ătut mpreună" <oi uita drumurile, mun$ii 1i c mpiile din *isele mele - *isele care-mi apar$ineau 1i pe care totu1i nu le cuno1team" 5mi amintesc de clipa mea magică, de clipa aceea c nd un 0da2 sau un 0nu2 ne poate schim.a *ia$a" 4-ar părea că a trecut at t de mult timp de atunci 1i totu1i e doar o săptăm nă de c nd l-am nt lnit din nou pe iu.itul meu 1i l-am pierdut" Po*estea asta am scris-o la malul r ului Piedra" 5mi sim$eam m inile nghe$ate, picioarele n$epenite din pricina pozi$iei n care stăteam 1i clipă de clipă a1 fi *rut să mă opresc" + Caută să trăie1ti" Amintirile s nt pentru cei mai .ătr ni - spunea el" )u.irea ne face poate să m.ătr nim nainte de *reme 1i ne re ntinere1te c nd tinere$ea s-a dus" Cum să nu-$i aminte1ti nsă momentele acelea, !ocmai de-aceea scriam, ca să-mi prefac triste$ea n nostalgie, singurătatea n amintiri" Pentru ca atunci c nd mi *oi fi terminat de po*estit mie nsămi po*estea asta, să mi-o pot az* rli n Piedra - a1a mi-a spus femeia care mă găzdu-ise" 7umai atunci - cum spusese o sf ntă - ar putea stinge apele ceea ce a scris focul" !oate po*e1tile de dragoste s nt la fel"

7e petrecusem copilăria 1i adolescen$a mpreună" Apoi, el a plecat, a1a cum pleacă to$i .ăie$ii din ora1ele mici" A spus că a*ea să cunoască lumea, că *isele lui se nfiripau dincolo de c mpiile din 4oria" C $i*a ani n-am mai a*ut *e1ti de la el" #in c nd n c nd primeam c te o scrisoare, dar nimic mai mult - pentru că el nu s-a mai ntors niciodată n pădurile 1i pe străzile copilăriei noastre" C nd mi-am ispră*it studiile, m-am mutat la /aragoza - 1i am descoperit că el a*usese dreptate" 4oria era un ora1 mic 1i singurul ei poet faimos spusese că drumul e făcut ca să um.li pe el" M-am nscris la o facultate 1i mi-am găsit un iu.it" Am nceput să n*ă$ ca să o.$in o .ursă, care nu mai *enea" Am muncit ca * nzătoare, mi-am plătit studiile, am fost respinsă la concursul pu.lic, m-am despăr$it de prietenul meu" 5ntre timp, scrisorile de la el ncepuseră să-mi *ină mai des - 1i mă sim$eam in*idioasă pe tim.rele din at tea $ări străine" El era prietenul mai n * rstă, care 1tia tot, stră.ătea lumea, prindea aripi - pe c nd eu mă străduiam să prind rădăcini" #e la o *reme, scrisorile lui ncepuseră să *or.ească despre #umnezeu 1i-mi *eneau dintr-un acela1i loc din 3ran$a" 5ntr-una din ele, 1i mărturisea dorin$a de a intra ntr-un seminar 1i de a-1i nchina *ia$a rugăciunii" )-am scris 1i eu 1i l-am rugat să mai a1tepte un pic, să-1i trăiască ni$el mai mult li.ertatea nainte de a se anga;a n ce*a at t de serios" C nd mi-am recitit scrisoarea, m-am decis să o rup& ce drept a*eam eu să *or.esc despre li.ertate sau anga;are, El 1tia ce nseamnă

zise o femeie mai t nără.zise femeia -" 3ace 1i el ce poate" ! năra afi1ă un z m.ătută" Sîmbătă. prima femeie" + <reau să-l ascult" <reau să *ăd cum g ndesc.continuă femeia.il a1a ce*a" 04e *ede că a de*enit cele. iritată. + Ceea ce ne-a fost furat" 9eligia" + 7u.ca 1i cum i-a1 fi fost aliată" Eu nsă tăceam din alt moti*" Mă g ndeam la cele spuse de doamna aceea" 04eminarist. a1ezată la dreapta mea -" Ei nu ne pot restitui ce*a ce ne apar$ine de mult" + 8i atunci ce căuta$i aici. dar eu nu mă puteam concentra" 0Ar fi tre. fiindcă era prea t năr ca să poată da lec$ii altora" #ar acum două săptăm ni mi-a trimis o carte po1tală n care-mi spunea că a*ea să *or. am rămas tăcută 1i femeia a renun$at" ! năra de l ngă mine mi făcu semn cu ochiul . Ce deose. . 0om %n(ele$e pe deplin minunea vie(ii doar c%nd vom lăsa să se %nt%mple imprevi ibilul. m-am g ndit" 7u-mi spusese nimic n scrisorile lui" Am *rut să stau de *or. deoarece *oiam să-l re*ăd" <oiam să-l aud" <oiam să stau cu el ntr-un . e o atitudine cura. nu eu" 5ntr-o . iar eu ncercam să-i descifrez g ndurile& oare cum arătam.ă" Era mai frumos 1i ochii i străluceau" + 7e restituie ceea ce ne apar$ine . fără să pricep de ce eram at t de preocupată" Mă o. 4 decembrie 199 Conferin$a se $inea ntr-un loc mai oficial dec t mi nchipuisem 1i era mai multă lume dec t mă a1teptam" 7-am n$eles cum de era posi.ească.ire este ntre o fată de 1aptesprezece 1i o femeie de douăzeci 1i nouă de ani. de la /aragoza la Madrid.ase mult" . pentru că ne-au ars c nd*a pe rug 1i o mai pot face ncă o dată" + El nu e dec t o *oce izolată .zise o femeie de l ngă mine" 3raza suna ciudat" + Ce ne restituie.2 )mposi. e*ident.oasă . <ocea i era la fel" 3elul de a *or.ru2. pri*indu-mă de astă dată pe mine 1i căut ndu-mi spri.inul" Eu nu n$elegeam nimic.ă.il" Mi-ar fi spus-o" 5ncepu să *or. n unsprezece ani oamenii se schim. dar n-am a*ut cura.lucrurile astea.ar.et ironic 1i puse capăt con*ersa$iei" + Pentru un seminarist.uit să mă m. să ntre.ească pentru un mic grup de la Madrid 1i mă ruga să particip 1i eu" Am călătorit patru ore.ă cu persoanele prezente. g ndeam eu.i nsă i se schim. . ce făceau acolo." Am rămas surprinsă c nd l-am *ăzut intr nd" Părea diferit de 1trengarul pe care-l cunoscusem -.ună zi am aflat că $inea conferin$e" Am rămas surprinsă.ntre.rebuie să riscăm. să ne amintim de *remurile c nd ne $ineam mpreună de 1otii 1i credeam că lumea e prea mare ca să poată fi stră.ser*ase n r ndurile asisten$ei.rac mai frumos2. dar. nu ne restituie nimic .

pentru că le acorda mai multă aten$ie celorlal$i dec t mie" 8i. Căci atunci va crede %n minuni. ndu-mă ce impresie 1i *a face despre mine după at $ia ani" Mă sim$eam parcă un copil . #cesta poate că nu va avea niciodată parte de decep(ii.n timp ce părin$ii no1tri cereau a.uz de noapte către /aragoza" #ş fi putut. dintr-o dată. 4ericirea e uneori o binecuv%ntare 2 dar de obicei e o cucerire. n-a mai fost .ea despre *isele lui de a stră. am spus c te*a cu*inte care.1n fiecare i Dumne eu ne dă 2 o dată cu soarele 2 o clipă %n care ar fi cu putin(ă să schimbăm tot ce ne face neferici(i. pentru că nu-i cuno1team pe noii lui prieteni.nesigură. #cest moment e3istă 2 un moment %n care toată puterea stelelor trece prin noi şi ne %n$ăduie să facem minuni. .urat de ndată ce a terminat de *or.osită n mi. că iua de a i esta la fel cu cea de ieri şi va fi la fel cu cea de m%ine.ser*ate 1i . avem să cunoaştem momente dificile.ă uni*ersul" A1a ce*a s-a nt mplat n clipa aceea" 5n locul tuturor lucrurilor pe care le-a1 fi putut face.it" Am a1teptat. dar momentele ma$ice din via(a lui vor fi trecut de mult.locul at tor oameni" A1 fi putut face *reun comentariu glume$ despre copilăria noastră 1i despre m ndria pe care o sim$eam *ăz ndu-l acolo.+ 0ai de cel căruia %i e dat să audă vorbele astea.ăr.ate lumea .uia să alerg ca să prind ultimul auto. #cesta poate fi ascuns la ceasul %n care v%r%m cheia %n uşă. avem să %nfruntăm multe de ilu ii 2 totul %nsă e trecător şi nu lasă urme. 1n fiecare i %ncercăm să ne prefacem că nu %ntrevedem momentul acesta. %n clipa de tăcere de după masa de pr%n . s-a apropiat" 4-a nro1it 1i. geloasă.utorul poli$iei. %ntr-unul din cele o mie şi unul de lucruri care ni se par aidoma.atul care spunea lucruri importante> rede*enise 1trengarul care se ascundea cu mine prin schitul de la 4an 4aturio 1i *or. n fine. vom putea privi %napoi cu m%ndrie şi credin(ă. #vem să suferim. o săptăm nă mai t rziu. nu va avea de ilu ii şi nici nu va suferi precum aceia care au un vis de urmărit.em o cafea. ntre. Iar %n viitor. că el nu e3istă. Asisten$a l-a ncon. pe malul acestui r u. admirat de ceilal$i" A1 fi putut să-i e:plic că tre. Pilar .m na destinului ne schim.am zis eu" . 1i m-au determinat să scriu r ndurile acestea" + 7-am putea să . Dar cine %şi e3aminea ă cu aten(ie iua descoperă şi momentul ma$ic. m-au adus aici. Dar c%nd va privi %n urmă 2 pentru că totdeauna privim %n urmă 2 %şi va au i inima spun%ndu-i) *Ce ai făcut cu minunile pe care Dumne eu le-a semănat %n ilele tale6 Ce-ai făcut cu talan(ii pe care(i i-a %ncredin(at Stăp%nul tău6 I-ai %n$ropat ad%nc %ntr-o pivni(ă pentru că (i-a fost frica să nu-i pier i.e" Căci n toate momentele *ie$ii noastre e:istă lucruri care s-ar fi putut nt mpla..zise el" L-am sărutat" A1 fi putut să-i spun c te*a cu*inte de apreciere" A1 fi putut spune că mă sim$eam o. crez nd că ne necasem n r u" + ?ună. dar p nă la urmă nu s-au nt mplat" E:istă clipe magice care trec neo. ne face să plecăm %n căutarea viselor noastre. "omentul ma$ic dintr-o i ne a5ută să ne schimbăm. 7u *om a. 0ai de cine se teme să-şi asume riscurile. diminea(a.unge niciodată să n$elegem semnifica$ia acestor *or. ncordată. #tunci asta (i-e moştenirea) certitudinea că (i-ai irosit via(a.rusc .

poate fiindcă rede*enisem copil.am răspuns eu.am răspuns eu" + ?a 1tii. s nt surprinsă c nd *ăd at ta lume aici" El r se 1i se ntoarse din nou ca să le dea aten$ie 1i celorlal$i" + 4tai .am ntre.zise ea" Luna plină strălucea printre crengile desfrunzite ale copacilor" .)ar el. s nt cu ma1ina" + !re.am ncercat eu să mă prefac -" 5nainte de conferin$ă.ser* ndu-mi e:presia" + #a .zise ea -" Mă cheamă ?rida" + 7u 1tiu despre ce *or.locul .i-am răspuns" ! năra care-mi făcuse cu ochiul mă a1tepta la u1ă" + 8tiu că apar$inem aceleia1i tradi$ii .ao" Hai.ao 1i să mă ntorc de acolo acasă" 5ntre.ra$ -" 7u mi-ai răspuns la ntre.ă.s nt masculine" Preo$ii s nt .ine . *reau să 1tiu" 9espiră ad nc 1i mă conduse ntr-un col$ al ncăperii" + !oate cele trei mari religii monoteiste .are" + 7imic prea interesant pentru tine.area despre 0seminarist2 mi stătea pe * rful lim.r se ea" M-a luat de .zise el.e1ti .uie să găsesc un hotel ieftin pentru la noapte" + 5$i arăt unul după aceea" Preferam să ne a1ezăm ntr-o cafenea. o femeie a spus că i napoiezi ceea ce i apar$inea" + 7imic important" + Pentru mine e important" 7u 1tiu nimic despre *ia$a ta. poate fiindcă nu noi s ntem cei care ne scriem cele mai .a$i" ?ăr. a acceptat m na pe care i-o ntindea destinul" + Am mare ne*oie să stau de *or. El 1o*ăi o clipă" #ar răspunse& + Că am o *iziune diferită despre lucruri" Că eu cred n chipul feminin al lui #umnezeu" Am răsuflat u1urată> femeia se n1elase" El nu putea fi seminarist. islamismul .a$ii păzesc dogmele 1i fac legile" + Asta a *rut să spună doamna aceea.une momente din *ia$ă. profit nd ca să mai *ăd Madridul după at $ia ani" La mi. catolicismul.at-o" + La statuia /ei$ei .uie să mă ntorc la /aragoza . Pilar" + Oricum.ii" + <rei să mă ntre. prinz ndu-l de .ăr. fără a 1ti că era ultima mea 1ansă" #ar. deoarece seminari1tii nu au o *iziune diferită asupra lucrurilor" + Mi-ai e:plicat foarte . să aflu tot ce se putea despre el" #ar nu *oiam să mai discut cu ea> am lăsat-o să mă conducă pe Paseo de Castellana.a fost răspunsul" + !re. nici *or.i ce*a . să mai stăm pu$in de *or. ntorc ndu-se către mine.ătoarea 7eprihănitei /ămisliri" Pot să te nso$esc p nă la ?il. ntr-o frac$iune de secundă.ule*ardului.ra$ 1i am ie1it mpreună nainte ca eu să fi apucat a-i da *reo e:plica$ie" 7oaptea era foarte rece 1i nu prea 1tiam ce să fac p nă a doua zi de diminea$ă" + Unde mergem. i-am spus& + E săr.ă .ă cu tine" M i-ne am o conferin$ă la ?il.am zis eu. o. .iudaismul. ea se opri 1i arătă spre cer" + Uite-o acolo .

ser*ăm că semin$ele se transformau n plante 1i le-am spus-o 1i . făc ndu-mi semne dintre ma1ini" M-am hotăr t să a.a$ilor no1tri" 7oi am făcut prima p ine 1i i-am hrănit" Am modelat primul *as pentru ca ei să . s-a oprit& + Uite-o" Am pri*it" 5n mi.urate de trafic din toate păr$ile.atul trăia n plină mi1care. dar am supra*ie$uit" 8i acum i n$elegem misterele" 9ugurile" <ră.zise t năra c nd ne-am reluat plim. eu cu inima gata să-mi sară din piept. iar ea cu un sur s pe .uns la f nt nă aproape n acela1i timp.am spus eu. pentru că stăteam l ngă ea" + !re. noi răm neam n pe1teri. dar ea nu-1i dădea seama> de ru1ine muream nsă eu. tu ne-ai arătat ciclul nostru de la săm n$ă la fruct" ! năra 1i ntinse .ucată de *reme n pozi$ia asta" !recătorii pri*eau 1i r deau.im pe Marea Mamă" 7e-am plătit 1tiin$a cu persecu$iile 1i rugurile.zise ea. murind 1i n*iind n cer.indu-ne copiii . *r nd să arăt că cuno1team Madridul" Mai *ăzusem statuia aceea n duzini de căr$i po1tale ilustrate" Ea nsă nu mă asculta" Era n mi. tu. ncerc nd să se strecoare prin trafic" + Hai p nă acolo6 . am g ndit n sinea mea" 0Am *enit să asist la o conferin$ă.ăgat2.ise" + 7oi cunoa1tem chipul feminin al lui #umnezeu . de adresa unui hotel" 7e. oglindă a /ei$ei Păm ntului . după o plecăciune ad ncă n fa$a lunii -" Ca să ne apere /ei$a" + Ce *rei să spui. cele care o n$elegem 1i o iu. 1i a rămas a1a.unia ei ncepea să mă o.una asta 1i m ine mă duc la ?il. se năl$a o f nt nă" 5n centrul f nt nii.ez" Mă duc să caut un hotel" + #oar o clipă" 3ata scoase din geantă un mic fluier 1i ncepu să c nte" Muzica a*u .area -" 7oi.locul arterei de circula$ie.am zis" Ea nsă nu mă asculta" 8i-a desfăcut .zicea ea -" Apa este manifestarea ei6 + !e rog.ra$ele n formă de cruce. numai că n cu*inte ade*ărate" Mi-a părut rău că nu dădusem aten$ie conferin$ei" Eram incapa.ilă la drept *or.lond i a.ao"2 + O.striga ea. mi tre.ea din el" 8i tot noi am n$eles ciclul crea$iei. cu palmele ntoarse n sus. părul .uia să fac asta . strălucind. m-am pomenit pe Paseo de Castellana cu ne. n timp ce noi răm neam n p ntecele Mamei" Asta ne-a permis să o. n p ntecele Mamei. n definiti*.ăr.ună . pentru că trupul nostru repeta ritmul lunii" ?rusc.continuă ea -" Acolo am primit toată n*ă$ătura Marii Mame" ?ăr. femeile.eles .mi spuse ea -" Atinge apa cu m inile" + 7-are nici un rost" #ar nu *reu să te deran.uze" + Apa6 . ngri. + E:act ce a spus 1i prietenul tău. $in ndu-1i ochii nchi1i -" 5n*a$ă-ne pe noi puterea noastră 1i fă ca .ind să spun despre ce *or.a$ii plecau la * nătoare.ăr.osească 1i sim$eam ne*oia să dorm" Am a.ungea p nă la talie" + 5n timp ce .uie adresa unui hotel ieftin" Ea 1i cufundă m inile n f nt nă" + 3ă 1i tu la fel .zise t năra.+ E frumoasă .a$ii să ne n$eleagă" 7ăsc ndu-te.itoarele" Am pri*it-o cu mai multă aten$ie pe femeia de l ngă mine" Era frumoasă. contempl nd luna" 05n ce m-am . o sculptură reprezenta o femeie ntr-un car tras de lei" + Este Pia$a Ci.ăr.ra$ele către cer 1i rămase o .ung p nă la ea ca să o ntre.locul unei pie$e ncon.

dar el nu manifestase altce*a dec t un interes politicos" 7ici măcar nu mă asculta.ele . # decembrie 199 7e-am oprit ca să luăm o cafea" + <ia$a te-a n*ă$at multe lucruri .i-am spus eu.at iar su.ur nd să nu mă mai g ndesc niciodată la *or.ine .că acolo era ce*a din natura mea de femeie" 7u 1tiu c t timp a c ntat" C nd a terminat.parcă un efect hipnotic& zgomotul traficului se ndepărtă 1i inima mi se lini1ti" M-am a1ezat pe ghizdul f nt nii. 1i cu .continuă ea -" 3iindcă el e important" #e1i spune prostii. hrăne1te ora1ele. ncercasem să e*oc amintiri din copilăria noastră.arul acela de l ngă 1osea" La nceput. croindu-mi iară1i drum printre ma1ini 1i .2 Uni*ersul lui era altul. 4oria răm nea doar o amintire ndepărtată . Ea se ntoarse către mine" + 4 nt ce *ezi că s nt" 3ac parte din religia !errei" + Ce *rei de la mine. cu ochii $intă la luna plină de deasupra capetelor noastre" Ce*a mi spunea . m-a n*ă$at că ne putem schim.eam cafeaua. . am g ndit eu" 0Ce-i pasă lui de cariera pe care 1i-o făcuseră Carmen. la drum. .spuse ea -" Una din manifestările Marii Mame" Ea gu*ernează recoltele. mi punea ntre. n lipsa lui. cel pu$in o recunoa1te pe Marea Mamă" 7u-l lăsa să se piardă" A.a" Ce*a nu mergea" Poate că timpul 1i distan$a l ndepărtaseră pentru totdeauna de lumea mea" 0El *or.am spus eu.am ntre. + 8tii ce *reau să spun" L-am *ăzut cum se uita la tine" !e iu.iectul. s-a ntors cu fa$a către f nt nă" + Ci. ascult nd sunetele apei 1i ale flautului.e1te" 3emeia aia era ne.ao fuseseră un chin" El se uita nainte.ele acelei femei" D!mi"ică. m-am hotăr t să nu mai insist" Ultimele două ore p nă la ?il.il" 5nchidea discu$ia" 7ici nu prea discutasem de fapt n timpul celor două ore de drum p nă la .ncremenită n timp.ătr nii tot *ii 1i to$i făc nd e:act ce făceau 1i acum douăzeci 1i nouă de ani" Am nceput să regret drumul cu ma1ina lui" C nd a schim.ută-l" + 7u 1tii ce spui" Ai luat-o razna cu fanteziile dumitale . cu prietenii din copilărie tot copii. i redă femeii rolul de preoteasă" + Cine e1ti. nu ne-a rămas dec t să ne suportăm tăcerea" .a a răspuns el -" Chiar dacă pare imposi.ună" + #e-asta $i-am cerut să *ii cu mine .de1i nu n$elegeam prea . eu mă uitam pe geam.at-o -" #e ce mi-ai cerut să te nso$esc.ări despre lucruri pe care i le spusesem de. n timp ce ne .e1te despre clipe magice2. 4antiago sau Maria. ncerc nd să leg con*ersa$ia" + M-a n*ă$at că putem n*ă$a.am insistat" + Pot să-$i citesc n ochi" Pot să-$i citesc n inimă" E1ti pe punctul de a te ndrăgosti" 8i de a suferi" + Eu. 1i nici unul dintre noi nu putea ascunde indispozi$ia care se instalase" Ma1ina de nchiriat nu a*ea radio 1i.

nu-$i face gri.enantă din timpul călătoriei" + Mi-ar face mare plăcere să fii cu mine . să trimită salutări *echilor prieteni 1i. cu tot frigul" )nima mea a nceput să dea semnale de alarmă pe care nu le puteam identifica" 4enza$ia de .l-am ntre. .uie să iau auto.uie să mă ntorc la n*ă$ătura mea" + Am eu ce*a . să atenueze senza$ia aceea dezagrea. instinctul mi spunea că el era sincer" Am răsuflat u1urată" E*ident că n-a*eam să răm n la conferin$ă. pe l ngă o pereche de tineri.iruin$ele sale" + Mul$umesc pentru in*ita$ie . Ce haz a*ea să stea alături de o fiin$ă căreia i e frică de necunoscut.am insistat" + 7-am fost niciodată aici" 7u 1tiu unde mi e hotelul" 7u 1tiu unde se $ine conferin$a" 7u 1tiu unde o fi autogara" + 7u-i nimic.uzul ca să mă-ntorc la /aragoza . dar cel pu$in prietenul meu drag părea să se fi ntors. de ndată ce am ie1it de pe autostradă" + E o linie regulată p nă la /aragoza" Era ora siestei.iect" + Po$i să mă la1i chiar aici . infantilă 1i tristă" 7-a oprit ma1ina" + !re.+ 4ă ntre.. dar el n-a oprit ca să se intereseze" + 8tii unde este. care preferă o slu.am zis eu.i" A redus *iteza.ă sigură 1i un maria.ucurie de adineauri a fost nlocuită de o imensă confuzie" A oprit deodată ma1ina 1i m-a pri*it drept n ochi" 7imeni nu reu1e1te să mintă. Continua să nu asculte ce-i spuneam" ?rusc.at după un timp" + Ce să fie.iata de mine . n felul acesta.am răspuns -" #ar n-am . am auzit tăcerea" Ce să *or. dar mă sim$eam idioată. dar a continuat să conducă" + Mi-ar face plăcere""" .ser*at că ncepuse să transpire. lăs ndu-mă părta1ă la a*enturile lui. Eu .ăm unde e autogara . chiar dacă nu te face o femeie elegantă sau de lume.uns ntr-un loc ce părea a fi centrul ora1ului" 5ncercam să fiu naturală. pe străzi era pu$ină lume" Am trecut pe l ngă un domn.ani de hotel 1i tre.eam despre aceia1i prieteni din copilărie.zise el" #e două ori n-a reu1it să-1i termine fraza" 5mi nchipuiam ce i-ar fi făcut plăcere& să-mi mul$umească pentru companie.1i să-i pricepi instinctele" 4pre surprinderea mea.ească el cu o femeie care nu se a*enturase niciodată n lumea largă..*or. nimeni nu reu1e1te să ascundă ce*a c nd pri*e1te drept n ochi" . fără strălucirea 1i prestan$a femeilor de la ora1" #ar *ia$a de pro*incie. despre amintirile prăfuite dintr-o localitate ne nsemnată" Era singurul meu su.ilă" + Mi-ar face plăcere să mă nso$e1ti la conferin$a de astă-seară spuse el n sf r1it" Am ncremenit" 5ncerca poate să c 1tige timp ca să compenseze tăcerea .ani" Po$i sta cu mine n cameră" Cerem două paturi separate" Am o. mpărtă1indu-mi temerile 1i . te n*a$ă cum să ascul$i o inimă .repetă el" Poate că s nt o pro*incială. fără o *ia$ă plină de e*enimente mari pe care să le po*estesc. con*en$ional.am zis eu c nd am a.

puteam ncerca să mă con*ing că nu era *or.ună ocazie să uit prostiile la care mă g n-disem cu c te*a clipe mai de*reme.uns repede 1i am intrat ntr-o cafenea" + <reau să-$i dau ce*a .it . c nd inocen$a lasă inima deschisă la tot ce e mai .ute1te să citească n ochii unui .londe de la f nt nă" 7u era posi. cel pu$in ncă o zi" Am putea cina mpreună 1i ne-am ame$i ni$el lucru pe care nu-l făcusem niciodată n copilărie" Era o . stătea acolo n fa$a mea . ca să spargem ghea$a care ne nso$ise ncă de la Madrid" O zi n-a*ea nici o importan$ă" Cel pu$in *oi a*ea ce*a de po*estit prietenelor mele" + Paturi separate .ăr. fiindcă eu tot mai s nt studentă 1i la * rsta asta" 7-am . ntinz ndu-mi un săcule$ ro1u" L-am deschis imediat" 5năuntru.dacă un copil poate n$elege ce nseamnă dragostea" #ar toate astea se nt mplaseră demult .8i orice femeie cu un minimum de sensi. să mă fac că nu n$eleg . un .at ndrăgostit" Mi-am adus numaidec t aminte de cu*intele femeii .continuă el -" !re.ule*ardul aproape pustiu" Mi-am aprins o $igară 1i-am căutat să nu mă mai g ndesc la nimic" Puteam să-mi ascund inten$iile.purt ndu-se cum nu se poate mai anapoda" A*ansa prea repede. mai puteam să răm n.am zis n glumă -" 8i plăte1ti tu cina.uie să-$i arăt ce*a" ?ăr. dar niciodată. *ăz ndu-mi figura surprinsă" )nima mea ncepu din nou să dea semnale de alarmă" . un medalion *echi 1i ruginit .ilitate iz.a$ii ndrăgosti$i nu se comportă niciodată n felul ăsta" M-am sim$it stupidă 1i u1urată n acela1i timp" #a.atul strălucit.un prile. am ie1it 1i m-am rezemat de ma1ină" Pri*eam .zise el.a dec t de o propunere făcută de un prieten unei prietene din copilărie" Călătorise pesemne prea mult 1i ncepuse să confunde lucrurile" Pesemne e:ageram eu nsămi" A co.ele n camera de la hotel 1i am co.or t din ma1ină 1i a *enit l ngă mine" + Mi-ar plăcea să răm i la conferin$a de astă-seară . era gata să mă lase să plec" ?ăr.n altă e:isten$ă.il" #ar era ade*ărat" 5n *ia$a mea nu mă g ndisem niciodată.ani" 7e-am dus . că. făcea propuneri confuze" Am deschis portiera.uie să merg la munte .or t ca să mergem pe .spuse el ncă o dată -" #ar dacă nu po$i.un n *ia$ă" Acum eram adul$i 1i responsa. trăiam unul l ngă altul 1i descopeream lumea m nă-n m nă" Eu l-am iu.os p nă la sala unde se $inea conferin$a" Am a.cu Maica #omnului a Milosti*irilor pe o parte 1i 4f nta )nimă a lui )sus pe cealaltă" + Era al tău .aga.ili" Lucrurile din copilăriei nu erau dec t lucruri din copilărie" M-am ntors ca să-l pri*esc n ochi" 7u-mi *enea sau nu reu1eam să cred" + Mai am doar conferin$a asta 1i apoi urmează *acan$a de 7eprihănita /ămislire" !re.spuse el. după at ta timp ar mai fi putut $ine minte" Eram copii. care *or.iată că el nu mai insista.ea de clipele magice. te n$eleg" A1a deci" Lumea făcuse o rota$ie completă 1i a-cum se ntorcea la locul ei" 7u era nimic din ce credeam . era nesigur.

.era o toamnă ca acum 1i noi să tot fi a*ut *reo zece ani . Dacă-i vom da ascultare copilului pe care-l purtăm %n suflet. chiar dacă crima lor sare mai pu(in %n ochii oamenilor. Putem să-i %năbuşim pl%nsul. #oamne. 1i aprinse o $igară 1i rămase mult timp cu pri*irile n ta*an" Apoi se ntoarse către mine" + Propozi$ia e foarte simplă . nu vom pierde contactul cu via(a. Dacă nu ne naştem %ncă o dată. . #minti(i-vă că %n(elepciunea oamenilor este nebunie %n fa(a lui Dumne eu. căci a lor este 1mpără(ia Cerurilor. Să nu-l lăsăm pradă fricii. 4erici(i fie copiii. dacă nu re%ncepem să privim via(a cu inocen(a şi entu iasmul copilăriei. 0ia(a %şi ascunde atunci ma$ia şi arta. mi aminteam" + L-am găsit" #ar c nd m-am ntors n pia$ă.rebuie să-i %n$ăduim ca uneori să ne (ină el hă(urile e3isten(ei.arul cel mare" + Urma să-$i spun un lucru pe care-l repetasem săptăm ni de-a r ndul" 7ici nu ncepusem .ine 1i tu mi-ai spus că-$i pierduse1i medalionul n sihăstria de la 4an 4aturio 1i m-ai rugat să mă duc acolo 1i să-l caut" 5mi aminteam" O. dar propozi$ia era mereu prezentă" 7u mai pot trăi cu ea" 51i puse cafeaua pe masă.eam mai tare 1i făceam mai mult zgomot c nd mi puneam paharul .+ 5ntr-o zi .1edeam cu tine n pia$a cu ste. Culorile din . Copilul acesta %n(ele$e momentele ma$ice.continuă el" Mi-am făgăduit atunci că-$i *oi napoia medalionul doar c nd *oi putea să-$i spun toată propozi$ia pe care ncepusem să o rostesc atunci. Să facem astfel %nc%t el să se simtă din nou iubit. Să dăm aten(ie celor spuse de copilul pe care %l mai adăpostim %n inimă. acum aproape douăzeci de ani" Mult timp am ncercat să uit. Cei care %ncearcă să ucidă sufletul %ncalcă şi ei le$ea lui Dumne eu.rebuie să-l ascultăm pe copilul care am fost c%ndva şi care %ncă e3istă %n noi.urul meu au nceput să fie mai *ii> am sim$it că *or. .ul de a-$i spune ceea ce repetasem .rebuie să-l facem să se simtă bine 2 chiar dacă ar %nsemna să ac(ionăm altfel de cum s%ntem obişnui(i. ochii noştri vor re%ncepe să strălucească. mi pierise cura.e dăm seama că momentul ma$ic al ilei a trecut şi noi nu am făcut nimic. Să nu ne ruşinăm de el. Copilul acesta ştie că fiecare i e diferită de celelalte. nu mai are nici un sens să trăim mai departe.zise el" !e iu. dar $lasul nu i-l putem reduce la tăcere. deoarece copilul acesta e sin$ur şi nu este aproape niciodată au it. Copilul acesta care am fost c%ndva continuă să fie pre ent.esc" /neori s%ntem stăp%ni(i de un sim(ăm%nt de triste(e pe care nu i butim să ni-l controlăm. Dacă nu vom pierde contactul cu acest copil. Cei care %ncearcă să ucidă trupul %ncalcă le$ea lui Dumne eu. chiar dacă asta ar apărea ca o sminteală %n ochii celorlal(i. spunea el" . 73istă multe feluri de a te sinucide.

totul se schim. ncepea o săptăm na de săr. .ine . g ndeam eu" 0#e ce *reau postul acela. am pri*it 1i eu n .erase.am răspuns eu" + 3ăcea a1a ce*a 1i pe c nd era copil.ească . Pentru prima dată atunci mi-a ncol$it g ndul să-l nso$esc n următoarele zile la munte" La urma urmelor.*ia$a m-a a.at o femeie frumoasă care stătea cu noi la masă" + O prietenă din copilărie .ut ndu-i pe .mă ncredin$am că a*ea dreptate& e:istă momente n care e ne*oie să-$i asumi 1i riscuri. am făcut un comentariu oarecare despre un su.la loc pe masă" Un grup de *reo zece persoane merseseră imediat după conferin$ă să cineze" <or.ită" Prima noapte de mul$i ani pe care nu o planificasem" Ce .1i to$i *or.spuse ea mai departe" + Ce anume.dintr-o dată .sur deam pentru că era o noapte deose.ntr-un ora1 unde nu mai pă1isem niciodată.iect ce mi-a 1i ie1it din minte o clipă mai t rziu" 8i m-am g ndit iar la zilele de săr.eau 1i să mă distrez cu ei" Mă aflam acolo fiindcă . teamă sau ru1ine" Pe măsură ce stăteam mai mult timp aproape de el .eau cu mine ca 1i cum m-ar fi cunoscut de mult" Eram uimită 1i că puteam să con*ersez. fără să n$eleg ce *oia să spună ea" Au r s to$i. control tot ce se petrecea acolo" M-am oprit.ine acolo. inclusi* el . mi $ineam sentimentele 1i ac$iunile su.ur. de1i era situat la mai pu$in de trei ore de ora1ul meu natal" 8edeam la masa aceea unde cuno1team o singură persoană .ind .insistă femeia -" Minunile" + 8tia 1i pe atunci să *or.une1ti" 04tau zile-n 1ir n fa$a căr$ilor 1i caietelor. Con*ersa$ia de la masă păru să l ncezească 1i să se termine" + 8tii .m-a ntre.ase" Eram acolo . să faci pa1i ne.ucurie6 C nd m-am hotăr t să mă duc la Madrid.1i n-am priceput moti*ul hohotului lor de r s" #ar *inul mă eli.uie să fi fost efectul *inului" La urma urmelor. a*eam senza$ia că iau parte la ceea ce se nt mpla n lume" Cel pu$in n seara aceea nu mai eram femeia care asistă la *ia$ă prin intermediul tele*iziunii sau al ziarelor" #upă ntoarcerea la /aragoza.eam to$i n acela1i timp 1i eu sur deam .1i-l ascultam *or.ogă$i el ca fiin$ă umană sau ca femeie.andonat <ie$ii" 7u eram ncercată de *ino*ă$ie. control" #in-tr-o dată.ătoare" Mă sim$eam .ătoare" + Cine e1ti. Cum oare mă *a m.locul unor comentarii nostime. cuno1team oameni noi" 4e discutau lucruri serioase n mi.am răspuns eu.ui să mă ntorc la ea săptăm na asta"2 !re. nu tre. .atunci a1 putea petrece un an ntreg trăind de pe urma unor amintiri proaspete" 0A*ea perfectă dreptate să nu dea aten$ie con*ersa$iei mele despre . să .uia să $in su.udecători să-1i rezol*e procesele" 07u pot g ndi astfel despre *ia$a mea" <a tre. cine nu munce1te nu măn ncă" 0E un *is" O să se termine"2 C t timp nsă pot prelungi *isul acesta.2 7imic" 7u mă născusem ca să-mi petrec restul *ie$ii n spatele unei mese. a. 1tiam că o să am multe de po*estit" #acă a1 accepta in*ita$ia pentru zilele 7eprihănitei /ămisliri . făc nd un efort supraomenesc ca să-mi cumpăr propria-mi scla*ie2.

zise el. + 7u .un deoarece crede că poate n$elege iu.i$i despre lucruri prea serioase6 !o$i iz. l ntre.ită" 9estul e fantezie" Ca 1i cum mi-ar fi ghicit g ndul.a" #eclara$ia de dragoste" 7u a*usesem timp să discutăm despre asta.a răspuns el" Ceilal$i din . + Acela despre care ai *or.urul mesei auziseră schim.uie să fie posi.am spus eu" + 7u *reau să *or.ar" + Medalionul. cine*a a spus că se făcuse t rziu 1i că patronul restaurantului *oia să nchidă" + O să a*em cinci zile de săr.uie să mă ascul$i . dar 1tiam că a1 fi putut să-l con*ing că nu era nimic real" + #acă *rei să plec cu tine n călătorie.ili să n$eleagă că unele iu.zise .strigă cine*a de la altă masă -" #acă patronul *rea să nchidă restaurantul. mi-am spus eu n sinea mea" O asemenea dragoste nu e:istă dec t n .am insistat -" Eu s nt doar o legătură cu locul tău de o. dragostea tre.at cu părul al.4oria2. dragostea reu1e1te să supra*ie$uiască doar c nd e:istă speran$a .ertate să spun ce g ndeam" + #oar dacă lămurim perfect un lucru .ire" !o$i a*eau opinie gata formată.im aici" 7e distrăm" + Ai plecat foarte de timpuriu din 4oria . el 1i-a ridicat paharul ca să $ină un toast& + Pentru dragoste6 .unii ale copilăriei .. e:plica$ia este că *oi *or. n *ia$a reală.ea pu$in *in .irea .e1te" 8i cine e ne.ăut pe tot" M-am g ndit ce pu$ine lucruri a1 a*ea să le po*estesc copiilor 1i nepo$ilor mei" + Contez pe tine .iserică6 .ătoare .ilul să par gra*ă -" Ceea ce ai spus atunci" + #iscutăm mai t rziu .iri s nt ne. 1i apărau punctele de *edere cu unghiile 1i cu din$ii 1i a fost ne*oie de multe sticle de *in pentru ca atmosfera să se calmeze" 5n cele din urmă.ui să discutăm despre lucruri serioase.am zis eu" + Cine e n$elept este n$elept doar pentru că iu.a de nici o dragoste" M-a ascultat fără a spune nimic" Cine*a i-a cerut părerea despre ce*a 1i nu am reu1it să ne continuăm con*ersa$ia" 0Cel pu$in i-am spus limpede ce cred2. a1a nc t să nu poată fi auzit dec t de mine -" Mergem n 3ran$a" <inul mi dădea mai mare li. tre.ucni ntr-un hohot de r s" .e 1i n clipa următoare s-a st rnit o discu$ie foarte nsufle$ită despre iu.ăr. capa.am răspuns" + Care anume. schim. r1ie" !e-am adus aproape de rădăcinile tale 1i asta-$i dă putere să mergi mai departe" #ar asta e tot" 7u poate fi *or.ucniră n r s.ă pe .ul de *or." + Pentru cei n$elep$i.asme" Căci.e$i*ul de la cealaltă masă" + La .mi-a spus un . mai pu$in el" + Unde ar tre.zise el. pri*ind u-l n ochi 1i făc nd tot posi.că o *om cuceri pe fiin$a iu.oric t ar fi ea de ndepărtată . am reflectat eu" 8i mi s-a făcut milă de mine& de ani de zile sertarul memoriei mele păstra acelea1i 1i acelea1i istorii" + Mai .i-am răspuns eu.un e ne.e$i*ul" 8i de data asta tot restaurantul iz.zise el" Era 1i el un pic ame$it" M-am g ndit să profit de prile. nd *or.it nainte de conferin$ă" La . umpl ndu-mi paharul" L-am .ilă" Chiar dacă nu-1i află o răsplată imediată.

urăm" #ar n condi$iile puse de mine" El ncă nu 1tie că răspunsul meu la in*ita$ia lui e 0da2" 3iindcă acum s nt .ine aceste două laturi" E *esel.lic" Mă a1teaptă un so$ pe care tre.u1esc.il să cucerească lumea" Cu un trombon şi-o poe ie inima-(ifie străve ie. i 1tiu slă. pentru că to$i ne ntorse-serăm la adolescen$ă.iciunile 1i spaimele" 7u l pot admira cum fac ceilal$i" 8tiu că dragostea 1i . c nd ncăierările fac parte integrantă din nop$ile de chef .eră să-l sărut. cu .ine.osită de zilele mele identice una cu cealaltă" O. a1 *rea ca ame$eala . ora1ul unde m-am hotăr t să trăiesc" Mă a1teaptă studiile mele.uie neapărat să $in situa$ia su.rat 1i *acan$e anuale" 7u cunosc nelini1tile lui. l-a1 str nge n . n scurt timp acesta *a face să se pră. mă a1teaptă un concurs pu.ine să plecăm .ăuturii să nu mai treacă niciodată.reze .il sau imposi. pentru că *reau să călătorim zilele astea" <a fi u1or să fiu stăp nă pe situa$ie de *reme ce nu s nt ndrăgostită" Cine e capa.il.ao. zice te:tul unui c ntec" 0!are mi-ar plăcea să nu-mi controlez inima2.să mă ndrăgostesc de unul ca el" 5l cunosc prea . sună c ntecul" #a.mi a.zise el -" 4-a făcut t rziu" Plouă n ?il. cu copii 1i nepo$i.El se ridică n picioare" M-am g ndit că a*ea să nceapă o ncăierare. dragostea le ia locul> nu mai contează ce este posi.ătoare.ră$i1ările n locuri interzise. ploaia asta care-mi curge pe fa$ă ar a*ea alt n$eles" #acă ar fi u1or să iu.1i *ine o clipă c nd nimeni nu *a mai putea stăp ni for$a *iiturii" #acă zidurile se pră.uget echili. dar le cunosc pe-ale mele" 7u am ne*oie de noi nelini1ti . nu mai are importan$ă nici dacă o mai . g ndesc eu" #acă mi-a1 putea-o a. să plecăm 1i să z.e1ti.e1te tre. 1i s nt o.uie să 1tie să se piardă 1i să se regăsească" El reu1e1te să echili.ele s nt totuna& dacă la1i o fisură pe unde să se poată strecura un firicel de apă.il să-1i $ină inima n fr u e capa. am trăit prea mult timp mpreună. muzica asurzitoare 1i precipitarea" #ar n-a făcut altce*a dec t să mă ia de m nă 1i să se ndrepte spre u1ă" + E mai .andona fie 1i doar la un sf r1it de săptăm nă.ung cele pe care le am acum" 7-a1 putea . 1i plouă peste lume" Cine iu.eată. m.niciodată .oseala *a trece nsă" 8i eu *oi *rea să mă ntorc la /aragoza. să-l m ng i. atunci a1 fi li.ra$e 1i cu*intele c n-tecului ar po*esti o nt mplare care ar fi nt mpla-rea noastră" #acă n-ar mai e:ista /aragoza după zilele de săr. #e1i mai simt n mine *inul 1i culorile *ii.mpreună cu săruturile.ara. să spun 1i să ascult tot ce-1i spun ndrăgosti$ii unul altuia" #ar nu" 7u pot" 7u *reau" 8ai să burăm. 1i c ntă.rez ncetul cu ncetul" !re. iubita mea. pe c nd ne ntoarcem la hotel" Doar nebunii-au inventat iubirea.uie să-l găsesc 1i nu-mi *a fi greu să-l găsesc" Mă a1teaptă o *ia$ă lini1tită. mă echili.u1ească ntreaga construc$ie . control.

indu-se 1i mai mult" Era nsă prea t rziu" 3igura unui .atului ngenuncheat pe trotuar" + #u-te la hotel.zise el.it despre iu.răspunse el.ra$" + A1tepta$i6 .putem păstra l ngă noi pe fiin$a iu.dar el mă ndepărtă" + <ă rog6 .ătea cu putere 1i efectul .esc6 El nsă mergea tot mai repede" + 7u e pentru noi . z m. nu pot lăsa nici o fisură" 3ie ea c t de mică" + 4ta$i pu$in6 A ncetat imediat să mai c nte" Pa1ii repezi răsunau pe pa*a.ăr. .zise el n cele din urmă -" 8i culcă-te" Am să mă-ntorc a.zise .ăr. la orizont" + #incolo de mun$ii aceia este 3ran$a . ud din cap p nă-n picioare.iect .ia n zori" L!"i.uie să faci acolo.zise el -" 4ă ne ntindem pe . deoarece urma să mă ntorc la /aragoza n aceea1i zi" A tre.utorul dumnea*oastră" E *or.zise .ire după ce mi-a dat medalionul. să sim$im .am răspuns eu -" 7u pot să-mi murdăresc singura haină pe care mi-am adus-o" !receam printre dealuri plantate cu măslini" #upă ploaia de ieri din ?il.ăr. arăt nd către crestele Pirineilor.atul -" Am auzit că s nte$i n ora1" Am ne*oie de a. ca să *ăd dacă un su.ăr. mă uitam să *ăd dacă nu apare ca prin minune o ma1ină a poli$iei" )nstincti* m-am agă$at de . ca măcar să l pot spăla pe cel purtat" + Cred că te-ai săturat să mă *ezi cu acelea1i haine . 1i arată numai lumina .rusc" Mi-am adus aminte că ?il.rele produse de lumina ei" + Pri*e1te păm ntul din .atul ncepu să pl ngă 1i căzu n genunchi pe caldar m" + <ă rog6 .uie să . $ decembrie 199 #ragostea este plină de capcane" C nd se manifestă.nu adusesem nimica.ui să dorm ntr-o căma1ă mprumutată de el 1i mi-am cumpărat un tricou de l ngă hotel.at.anal mă putea readuce la realitate" + 4 nt fericit că e1ti aici" 7-a mai *or.i nseamnă a pierde controlul" 7u.a de fiul meu6 ?ăr.atul -" Pentru numele lui #umnezeu" Eram nspăim ntată.at eu. dar era . Pilar . gră.ită . s-a interpus ntre noi" + <ă rog.ăuturii mi-a dispărut . căutam un loc pe unde să fugim.ul ud" + 4ă mergem .ind" + Am făcut 1i eu geografie" <reau doar să 1tiu de ce tre.zise el.striga un .1i nu ngăduie să i se zărească um.am zis n glumă.urul nostru . soarele de astăzi mă făcea somnoroasă" 7u a*eam ochelari de soare .ine dispus 1i parcă a*ea iară1i doisprezece ani" Mergea alături de mine.at -" !re. lu ndu-mă de .a iu. opri$i-*ă6 .ao.ra$ul lui .ăt nd inima planetei" + 4tai pu$in .zise el -" 4ă mergem la hotel" Era totu1i pentru noi& nu mai era nimeni pe strada aceea" )nima mi .l-am ntre.os.zicea el -" <ă rog6 El trase ad nc aer n piept. scăld ndu-se 1i el n limpezimea dimine$ii" + Ce tre. 1i plecă fruntea 1i nchise ochii" C te*a secunde rămase tăcut 1i nu se mai auzeau dec t zgomotul ploii 1i suspinele .ăr.ao era n @ara ?ascilor 1i că atentatele teroriste erau frec*ente" Pa1ii se apropiară" + 4ă mergem .uie să *ă *or.

ertatea dimine$ii" Apare un sat" La fel ca 1i cetă$ile medie*ale.turla . nu redeschid su. n ce*a mai profund" 09idicol2.l-am ntre.inecu* ntarea sa 1i-i .e1te" <om reu1i poate să transformăm dragostea asta n altce*a. care rodni-ce1te păm ntul cu .la distan$ă .at" + 7icăieri" 7e .roa1te r ioase"2 #upă aproape o . picioarele pelerinilor. dar n-am mai stăruit" Mă afundam n soare. prin$esele i sărută pe prin$i 1i ace1tia se prefac n .at.iliar. mi-am auzit creierul spun ndu-i inimii mele" 0E1ti .i" + Ca să *ezi o casă" Cine 1tie. n c mp. de soare 1i de pri*eli1tea minunată" 7e a1teaptă un drum lung cu ma1ina" Ezită o clipă 1i ntre. ca la mare" 8i totu1i. nu m-am schim.iectul ăsta . mi zic n sinea mea" 0#acă e ndrăgostit. las-o . lini1tea din .ungem la capelă" Pe treptele ei 1ade un . + L-am păstrat .zic eu. . dar p nă la urmă e de acord" Pe drum e o capelă 1i *reau să intru n ea" 7u mai 1tiu să mă rog. ncă nu $i-ai dat seama"2 7u. e a1ezat n * rful unui deal 1i pot *edea . mi zic n sinea mea" 07u e:istă nimic mai profund dec t dragostea" 5n .ani" 5mi era totuna dacă *izitam un sat din 7a-*arra sau mergeam n 3ran$a" 8tiu doar că nu *oiam să petrec zilele acelea li.2.at deloc" #oar m-am destins ni$el" + Uită-te la pietrele de pe . ncep nd să pă1esc mai repede" 7u *reau să re*ină la su.ine" 07u te sim$i *ino*ată2.altă" 7-am .asme.l rog" 4tă pe g nduri.os" 4 nt rotunde.spuse el -" 4-au schim.at 1i ele.ere la /aragoza" 0<ezi.din pricina asta nu-i dau curs. n mun$ii din zare" + Unde mergem acum.roa1tele r ioase 1i acestea se prefac n prin$i" 5n *ia$a reală. + 7u" Minunile re*ela$iei" 7-am n$eles.ătr n" E primul ins pe care-l *edem de c nd am plecat la drum . mi-e teamă să nu-mi fie dat să aud ce*a ce nu *reau să aud .umătate de oră de mers a.ne-ar putea strica . fără muchii" Par pietricele de prund. pe c mpiile 7a*arrei" + Picioarele $ăranilor. prin$esele sărută . picioarele a*enturierilor au netezit pietrele astea .s nt ultimele zile de toamnă 1i ogoarele s nt iară1i lăsate n *oia #omnului. te-ar putea interesa" + #acă ai de g nd să te faci agent imo.ase despre medalion" 5n$eleg că spera să re*in la con*ersa$ia noastră din cafenea" 5n acela1i timp. ci doar z m.ucurăm de diminea$ă. 1i călătorii" + Călătoriile te-au n*ă$at tot ce 1tii. n-a fost niciodată mare aici.ucuria 1i li.iectul" Poate că ntr-ade*ăr mă iu.ucuroasă că ai acceptat in*ita$ia" !e-ai schim.iserici mi face nsă totdeauna . l pri*e1te doar pe el"2 Mă ntre.ă& + Ai păstrat medalionul.isericii 1i ruinele unui castel" + 4ă mergem acolo .mergem acolo" El nu mai spuse nimica o *reme.

nc t mi-e teamă să nu mi-o audă" + =ata.1i atitudinea mea .il. incapa.uie ca să arăt că am *rut să o *izitez" )nima continuă să-mi . n fa$a lui . mă ndrept către poarta capelei" + 7u pute$i intra .ngăduie omului să-1i scoată din ele hrana cu sudoarea frun$ii" + ?ună ziua .a unei dimine$i aproape perfecte" 4tau cu urechile ciulite la ceea ce se nt mplă afară .ătr nul" 7u spune nimic" + ?ine.am făcut eu" + Unii s nt mereu n conflict cu al$ii.uie să fie mul$umit că se nt mplă ce*a.zic eu -" 7-are rost să mai insist" El continuă să mă pri*ească> pri*irea i este goală.ă. .ată at t de tare.ilă să lupt pentru ceea ce *reau" 3ără a fi ne*oie de un sărut.ar pentru că nu *oiai să discu$i" Acum. adres ndu-i-se .lemă cu el" !re.sună răspunsul lui" Eu nsă nici nu mai am chef să *ăd ce e năuntru> discu$ia aceea . n conflict cu ei n1i1i" 5ncep atunci să-1i monteze n cap un soi de piesă de teatru 1i scriu scenariul n func$ie de propriile frustrări" . asistă la discu$ia noastră" !re. impasi. poate să cheme poli$ia.ătr nul -" E nchisă la amiază" #acă *re$i. . dacă *re$i .ătr n.ra$ 1i intră cu mine" )nima ncepe să-mi .ntr-un loc unde toate dimine$ile.ătr nului -. să plecăm . că nu erau orele de *izită" E un .zic eu -" Parcă e nume de gnom6 ?ătr nul nu n$elege gluma" Cam dezamăgită.oc un rol impus2. distantă" + 7u *rei să *ezi capela. *ă putem da ce*a" #ar ea *rea să *adă . la1ă. prin$esa se preface ntr-o .ătr nul să se transforme ntr-o pro.ătr nul se duce să anun$e poli$ia din sat 1i aceasta *ine la fa$a locului" )ntru1i n capelă" Ho$i" 3ac un lucru interzis. toate după-amiezele 1i toate nop$ile s nt identice" + Poarta . + Pentru că *rei să intri n capelă .nedeslu1it.ată" ?ătr nul poate de*eni agresi*.il să ne oprească .mă ntrea. să mergem atunci .zic eu -" Ai pus capăt con*ersa$iei din .spuse . să ne strice călătoria" + #e ce faci asta.au rupt *ra.oci un rol impus" 7u doream ca pro. c nd fac 1i eu acela1i lucru.roască r ioasă" + Aminte1te-$i cum a fost ieri .spune el.iet . incapa. + 4an Martin de Un:" + Un:. Pilar" 7u po$i să .uia să răm n calmă" + Cum adică 0să . pute$i să *ă ntoarce$i după patru" Poarta era deschisă" /ăresc interiorul . ncalcă legea" ?ătr nul doar spusese că era nchisă.isericii e deschisă .i spune el omului" + ?ună ziua" + Cum se cheamă satul acela. din cauza luminozită$ii de afară" + #oar un minut" A1 *rea să mă rog" + 5mi pare rău" 4-a nchis" El mi ascultă con*ersa$ia cu .1i poli$ia *a fi mai aspră din cauză că nu am arătat respectul cu*enit unui * rstnic" 9ăm n năuntru doar at ta c t tre.ă" 8tiu că nu-i place atitudinea mea" Mă consideră pesemne sla. mă cer$i" ?ătr nul.zic eu după ce apreciez că a trecut timpul necesar ca să rostesc un A*e Maria" + 7u-$i fie frică.ani.mi nchipui la tot pasul că .iserica" + A trecut ora de *izită" + ?ine atunci" )ntrăm totu1i" Mă ia de .lema cu . .

ie1i totdeauna pierzător" A*ea dreptate" !otu1i nici a1a nu mă sim$eam n largul meu n capelă" + =ata.zise el -" ?ătr nul s-a dus acasă la el 1i nici nu-1i mai aminte1te de cele nt mplate" Crede-mă" 07u de-asta s nt ncordată.uit să plătesc scump ca să realizez pu$inul pe care-l am" A tre. pornind-o n direc$ia satului" ?eau două pahare de *in la masa de pr nz" 5n *ia$a mea n-am . mi-am făcut rugăciunea" Putem pleca acum" Am ie1it" Contrastul dintre ntunericul din capelă 1i soarele puternic de afară aproape mă or.ează2 atunci c nd ncep să se comporte ca *ictime.zise el -" C nd intri ntr-un asemenea . cer ndu-$i să fii de acord cu ei.ser* că .roască r ioasă" 8i ce dacă.că n realitate mi e ru1ine" #e ce ne .ătr nul nu mai e acolo" + Hai să m ncăm .ătr nul s-a dus să cheme poli$ia" Cred că t rgu1orul ăsta e mic 1i ei 1tiu unde s ntem" Cred că ncăpă$ narea ta de a lua pr nzul aici poate să ne ducă de r pă mica noastră *acan$ă" El 1i n* rte1te paharul de apă minerală" 8tie cu siguran$ă că nu e nimic din toate astea . + Ascultă& n-o să fie nimic din toate astea .e1te" Pe măsură ce ochii mi se o.nici .il" Am fi acceptat să facem parte din *ia$a lui meschină 1i din frustrările lui" Agresi*itatea acestui domn era *izi. g ndesc eu" 08tiam că are să-mi dea peste cap lumea" Creierul m-a n1tiin$at .mi spuse el. s nt" Cred că . ntrerup ndu-1i con*ersa$ia cu chelnerul" + #a.at. a fost u1or să contracarăm rolul impus" Al$ii nsă ne 0anga. #e ce *edem firul de praf din ochi 1i nu *edem mun$ii. c mpurile. să le dai sfaturi.+ 8tiu mul$i oameni care fac asta" 5n$eleg ce *rei să spui" + Partea rea e că nu-1i pot reprezenta piesa asta de unii singuri zice el mai departe" Atunci ncep să anga. o. acum am fi regretat 1i ne-am fi sim$it mizera. g ndesc eu" + Ascultă-$i mai mult inima .uie să-i do*edesc 1i ce anume. c nd se pl ng de nedreptă$ile *ie$ii. nici dragoste. 08tiam2.oc. li*ezile de măslini. de *reme ce nu caut nimic .i1nuiesc cu lumina. e idiot2.ucăm a1a cu *ie$ile noastre. Cui tre.une pentru ce*a 1i ne-a ales pe noi n acest scop" #acă i-am fi acceptat interdic$ia.ăut at ta" #e*in de-a dreptul alcoolică" 05ntrec măsura"2 El stă de *or.urimi s nt mai multe ruine romane" 5ncerc să iau parte la con*ersa$ie.răspund eu -" 8i prefer să plecăm de-aici" 7u-mi place locul ăsta" .ăr.ilă. dar nu reu1esc să-mi ascund proasta dispozi$ie" Prin$esa a de*enit .1i inima n-a *rut să-i urmeze sfatul"2 A tre. să ntorc spatele at tor drumuri ce mi se deschideau naintea ochilor" Mi-am sacrificat *isele n numele unui *is mai mare" Pacea sufletească" 7u *reau să renun$ la această pace" + E1ti ncordată .spune el mai departe" + !ocmai asta e& mi-o ascult .ă cu chelnerul" Află că n mpre.spuse el.eze al$i actori" E:act asta a făcut tipul de afară" <oia să se răz. să participi" Mă pri*i drept n ochi" + 3ii atentă .uit să renun$ la at tea lucruri pe care mi le doream.

a*eam să-mi aduc aminte de el.i tocmai azi.ărci" 07u o să se schim. 1i soarele nu e deloc puternic" Poate . Ce *oia să spună.e nimic.roască r ioasă 1i rede*in prin$esă" 0A1 *rea să cred n *or. c nd a*eam să aud melodia asta la radio sau pe un disc. c nd nu a*em ne*oie" 5ncerc să mă concentrez asupra peisa. la copilul lăuntric" 7u 1tiu ce faci aici l ngă mine" El r de" + !e admir .+ 7u mai .ă.i răspund -" #acă *rei.i spun" El z m.e1ti" Asta mă derutează 1i mai mult" + #ar *oi lupta pentru asta . mi spun. de *remea c nd toamna *ie$ii mele s-a transformat din nou n primă*ară" 8i a*eam să-mi .ilă"2 + 4cuză-mi agresi*itatea .răspunde el" 8tiu nsă ce *rea să spună" + 7u te amăgi .e1te" 5l cheamă pe chelner 1i achită nota" Pe drumul de ntoarcere s nt 1i mai confuză" Poate e soarele de *ină . putem *or. Ce-i cu strada asta." + Baladă pentru un nebun 2 spune el -" #e ce mă-ntre.ele tale2. 1tiu de ce" 8tiu că a c ntat c ntecul ăsta fiindcă este o capcană" M-a făcut să-n*ă$ pe de rost cu*intele .ătr nul a dispărut din *ia$a mea acum c te*a ceasuri" Poate de *ină e noutatea" Pantofii noi te str ng" <ia$a e tot a1a& ne ia prin surprindere 1i ne o. satul de pe deal. + Ce era c ntecul pe care l-ai c ntat ieri. dar nu mai iz.i 1i despre asta" 5mi n$elegi gre1it sentimentele" El ncetează să-1i tot n* rtească paharul 1i mă pri*e1te n fa$ă& + 7u mă n1el" 8tiu că tu nu mă iu.ea n timpul zilei" 7u a.ao.l ntre. n timp ce mă uit la un ta.utesc să *ăd li*ezile de măslini.e$ia de ieri 1i c ntecul pe care-l c nta el& Las tardecitas de Buenos #ires tienen este no s9 .ătr n la poartă" 7imic din toate astea nu-mi e familiar" 5mi amintesc . #e ce ?uenos Aires.1i eu am de n*ă$at materia pentru e:amen" Putea să fi c ntat un c ntec cunoscut.ătr nul .ligă să mergem n necunoscut . e toamnă.ului.continuă el -" 4 nt n *ia$ă lucruri pentru care merită să lup$i p nă la capăt" <or.ele lui mă lasă fără replică" + !u meri$i să lupt . mă controlasem" Acum e mai .ută la nimic" P nă atunci.dar .dar a preferat ce*a ce nu mai ascultasem niciodată" E o capcană" Astfel.u9 s9 <o6 0iste. por #renales .lou cu pescari 1i ..ar n-am" ?a da.spun eu -" Că te pricepi la momente magice.. + Ha.ao.dar nu. . pe care-l să-l mai fi auzit de mii de ori .c nd nu *rem. Arenales. at t de incapa. capela cu un . de ?il. sal= de tu casa.ine să spun ce am pe suflet" + !u crezi că 1tii totul . :.zice el" 5mi ntorc pri*irea 1i mă prefac interesată de decora$ia restaurantului" Mă sim$eam . dacă eram n ?il. dar cel pu$in n-am să mă mai simt at t de sla.zice el -" 8i admir lupta pe care o dai cu inima ta" + Ce luptă. + 7imic .

mi zic n sinea mea" A. fiindcă am promis că mă *oi ntoarce de ziua 7eprihănitei /ămisliri" + Aici.fără tensiuni. fiindcă singurele două hoteluri din t rgu1orul ăsta s nt deschise doar *ara" Apoi *om cina ntr-un restaurant .a.l rog. ntr-o . 1i de a*entura.ung să cred că el 1tie toate trucurile" A. *om sta de *or. fără a tre.a e:clamat el. c te*a case prost luminate de lumina găl.l nde$ea lui" 0Admir lupta pe care o dai cu inima ta2.ă cu mine" 5ncepe să-mi po*estească ce*a despre apari$iile 3ecioarei Maria la 3Atima" 7u 1tiu cum de-a a. 1tie cum să o cucerească pe femeia dorită" 05mi pierd min$ile2.i-am spus" + Aici am n$eles c t de mult mi lipseai n *ia$ă" Am pri*it n altă parte" 7u puteam n$elege de ce" + Ce-are de-a face asta cu drumul tău.ind mi-l regăsisem" + <or. a spus el n restaurant" #ar se n1ela" Pentru că de mult am luptat cu inima mea 1i mi-am n*ins-o" 7u-mi *oi pierde min$ile după ce*a imposi.iectul ăsta . 1i de copilul care a renăscut #umnezeu 1tie de unde" El s-a g ndit la toate astea" E n$elept.ă cu Ea reu1esc să-mi potolesc g ndurile" 5n scurt timp inima mi se lini1te1te" #a.or t.ă pe ndelete" Am r s am ndoi" Mă 1i sim$eam mai rela:ată" Pe drum.adăugă el" 7umele nu-mi spunea nimic" Eram nsă n 3ran$a. surescitat" 7-am n$eles de ce" + 4 ntem la 4aint-4a*in .uie 1i o f nt nă" + Cea$a6 .dar cu istoria celor trei păstori care stau de *or.ă la ma1ină" 8i c nd *inul ne *a dezlega lim. n timp ce ne ntoarcem la ma1ină" + Ce.ui să ne ntoarcem n gra. + Pe-aproape" A oprit ma1ina" C nd am co.uns noaptea.ia ne dădeam seama unde ne aflam" #istingeam doar o mică pia$ă.ung să cred că s nt alcoolică fiindcă am . am crezut că-mi pierdusem drumul" 7-a fost nsă a1a& la drept *or.e1ti enigmatic .uns să facă parte din *ia$a mea pe nea1teptate zise el" 08i tu. trecusem n re*istă ne.ăut două zile la r nd" A. deci2. 1i faptul acesta mă surprindea plăcut" + #e ce aici. un felinar. că a. mi-am spus" + Aici.răspunse el. trecut prin *ia$ă.aduc aminte de surescitarea.ine limitele 1i 1tiu cum să mă controlez" Am a. mi cunosc . e:perimentat.ung să cred că mă controlează 1i mă conduce cu . pe o cea$ă at t de deasă. + Hai să găsim o cameră. fără teamă de poli$ie. m-a luat de m nă 1i am nceput să mergem prin cea$ă" + Locul acesta a a. r z nd -" Pe l ngă asta. + #in cauza casei pe care *reau să $i-o * nd .un .ună zi.uns la su.uniile la care mă g ndisem" 5n timp ce tra*ersam lan$ul mun- . + Orice" 4tai de *or.il" 5mi cunosc limitele 1i capacitatea de a suferi" + 4pune ce*a .

ucnit n r s" Pri*indu-l din nou." #acă apare.nu fusese o glumă" + 3ecioara n$elege taina a.ine să mergem ntr-un ora1 mai mare .ătut la prima u1ă> femeia ne-a spus că nu nchiriază camere" La a doua u1ă n-a răspuns nimeni" La a treia.zise el" 7-am răspuns" + #e ce n-ai spus 0amin2. cu at t mai pu$in ntr-o mică a1ezare at t de frumoasă ca asta" #eschise portiera ma1inii 1i luă cele două gen$i" C nd am ncercat să-mi iau . c nd am plecat de-a-colo" + O să găsim o cameră .ilă2" #acă a1 fi continuat a1a. *0a trebui să-i dau ceva bani+.ă mai multă gri.irea imposi. ne-a eli.ine .ă de sentimentele mele" + #umnezeu este iu. . 3ace parte dintr-o istorie scrisă acum o sută de ani.ilă.at el" + 3iindcă nu cred că are *reo importan$ă" A fost o *reme c nd religia făcea parte din *ia$a mea. trăise %n pielea Celuilalt.cărora le era frică de iu. Se duc la un bar pe care obişnuiau să-l frecvente e odinioară şi el dă de băut la toată lumea.erat de durere" La fel cum )sus ne-a eli.l rog eu. fără a 1ti la drept *or. %şi spune el.it" + Lasă-mă pe mine să-$i duc geanta" 07imeni nu s-a mai purtat de mult a1a cu mine2.it 1i a suferit. mi-am spus n g nd" 0Aten$ie la fisura din .ire. nimic de pe lume nu o *a mai putea astupa"2 + 3ecioara să ne ocrotească de-acum nainte .m-a ntre.ătr nel ama. ntruc t a iu.erat de păcat" + )sus era fiul lui #umnezeu" 3ecioara n-a fost dec t o femeie căreia i s-a dat harul să-l primească n p ntece . dar *remea asta a trecut" El s-a ntors din drum 1i ne-am ndreptat din nou către ma1ină" + 5ncă mă mai rog . tre.ul din m na lui.am sugerat eu. al cărei autor""" + Lasă autorul 1i po*este1te-mi istoria .dar c nd am *izitat camera. + 3iindcă am suferit 1i #umnezeu nu m-a ascultat" 3iindcă de multe ori n *ia$ă am ncercat să iu.andonului total . am *ăzut că nu era dec t un pat de două persoane" Am refuzat" + Poate ar fi mai .ind ce este 0iu.am continuat eu -" Am făcut-o n timp ce treceam Pirineii" #ar e ce*a automat 1i nu prea mai cred n asta" + #e ce. dar dragostea mi s-a terminat călcată n picioare. el a z m.il ne-a primit . fără nici un re ultat.ine o n$elege 3ecioara" Am iz.tos ce separă 3ran$a de 4pania. a*eam să ratez tot .ara.i-am răspuns" <oiam să-mi compensez r sul nelalocul lui.uie să ai.inele pe care mi-l puteau oferi cele c te*a zile" 0Aten$ie2. p%nă cu c%teva ile %n urmă. descoperă %nsă că vechiul lui prieten se %mbo$ă(ise şi căuta să-şi plătească datoriile pe care le făcuse de-a lun$ul anilor. 1n acea noapte. el le răspunde că. am g ndit n sinea mea" Am .aga. l-am rugat pe #umnezeu să-mi purifice sufletul de ncordare 1i frică" Mă săturasem să mai fac pe copilul a1a cum făceau multe dintre prietenele mele . . un .ire" #ar cel mai .esc din toată inima.irea imposi. trădată" #acă #umnezeu este iu. am *ăzut că era serios . *oiam să 1tie că-i respectam credin$a" #ar credin$a 1i dragostea nu se discută.continuă el -" 8i. n timp ce mergem prin singura pia$ă din 4aint-4a*in" + /n om se %nt%lneşte cu un vechi prieten 2 care tot %ncercase să facă ceva %n via(ă.mi-a răspuns el -" Cuno1ti e:erci$iul Celuilalt. C%nd %l %ntreabă cum se e3plică succesul lui.

ăr. 0Cred că el nsu1i a născocit po*estea asta" O fi ea frumoasă. a1a că.ocmai de aceea. Din clipa %n care l-am alun$at pe Celălalt din via(a mea. dar nu l-am mai lăsat niciodată să intre %n mine 2 deşi uneori a %ncercat să mă mai sperie. privindu-mă. un *is" /eii nu s nt preocupa$i să ai o *ia$ă n care fiecare lucru să fie la locul lui. >i-at%t de mult $%ndeşte şi-at%tea planuri %şi face omul.oacă zaruri 1i eli. n care fiecare dorin$ă să poată fi realizată prin muncă 1i stăruin$ă" /eii nu $in seama de planurile 1i de speran$ele noastre> unde*a n uni*ers. n timp ce-mi po*estea istoria aceea. n ad ncul meu. care simte bucurie şi entu iasm pentru ceea ce face. + Celălalt este acela care m-a %nvă(at cum să fiu.1i că uni*ersul conspiră totdeauna n fa*oarea *isătorilor -.ă mie> temerile. locuitorii din 4aint-4a*in nu 1tiau că *isul lui era să doarmă acolo noaptea aceea 1i nu-i erau de nici un a. nesiguran$a. a tre. averti %ndu-mă asupra riscurilor de a nu mă mai $%ndi la viitor. + #sta-i tot6 2 %l %ntreabă cei din bar.1i. %n odaia mea. #dică atunci c%nd e prea t%r iu. .ătea * ntul n clipa c nd a ie1it din nchisoare" #eocamdată for$a aceasta . dar nu cum s%nt eu.pentru că m ine totul ar fi putut lua sf r1it. de1i l ndepărtase de mult pe Celălalt din *ia$a lui. dar nu este ade*ărată2. #dică cineva care se lasă vră5it de misterele vie(ii. m-am decis să fiu ceea ce dorisem cu adevărat dintotdeauna.+ Ce este Celălalt6 2 %l %ntreabă ei.at. m-am g ndit eu. + 73istă %nfr%n$eri.ătea n fa*oarea lui" < nturile s nt nsă la fel de capricioase ca 1i zeii .erează #ragostea din cu1ca ei" Această for$ă care poate crea sau poate distruge . + >i tu. Celălalt a rămas acolo.oc" 7u *or să 1tie dacă ai părăsit un .oacă zaruri . o casă. dacă şi-ar asculta inima. n *reme ce continuam să căutăm o gazdă" 4aint-4a*in nu a*ea dec t treizeci de case. urm nd apoi suferin$a" /eii dau cu zarurile 1i nu ne ntrea. ncepeam să simt c te o rafală" Ca 1i cum soarta ar fi *rut să-mi arate că po*estea cu Celălalt este ade*ărată .umai că Celălalt. că ea mi se potri*ea mai degra. o profesie. . ei . + Dar e3istă şi suferin(a 2 spun unii dintre cei din bar.imeni %nsă nu e scutit de ele. ca să nu moară de foame la bă-tr%ne(e. Celălalt crede că obli$a(ia omului este să-şi petreacă toată via(a cu $%ndul de-a str%n$e c%t mai mul(i bani.uit să facem ceea ce propusesem eu . .după direc$ia n care . + Da. tem%ndu-se să nu se păcălească. . care este deschis fa(ă de miracole. ener$ia divină a %nceput să facă minuni. tu cine eşti6 + 7u s%nt ceea ce ar trebui să fie oricare dintre noi. refuzul de a mă lăsa cucerită de miraculos . c 1tigul 1i pierderea e o chestiune de 1ansă" /eii .utor" 5n$elesesem nsă.să mergem ntr-o localitate mai mare" #e1i era entuziast.1i se poate nt mpla ca tu să fii alesul" #in acel moment. C%nd am descoperit asta. %nc%t descoperă că este viu abia c%nd ilele lui pe păm%ntul acesta aproape i se isprăvesc. e mai bine să pier i unele bătălii %n lupta pentru visele tale dec%t să fii %nfr%nt fără a şti nici măcar pentru ce lup(i. n scurt timp. nu mă lăsa să ac(ione .ă dacă *rem să luăm parte la .

am găsit o casă unde să fim găzdui$i 1i care a*ea o cameră cu două paturi separate" Prima mea gri;ă a fost să fac o .aie, să-mi spăl hainele 1i să-mi pun tricoul pe care mi-l cumpărasem" M-am sim$it mprospătată - 1i asta m-a făcut mai sigură pe mine" 0Cine 1tie dacă Celeilalte nu-i place tricoul meu nou2, am r s n sinea mea" #upă ce am cinat cu stăp nii casei - restaurantele erau 1i ele nchise toamna 1i iarna -, el a cerut o sticlă de *in, făgăduind să mai cumpere ncă una a doua zi" 7e-am pus canadienele, am mprumutat două pahare 1i am ie1it" + Hai să 1edem pe marginea f nt nii - am zis eu" 7e-am a1ezat acolo, sor.ind din *in ca să alungăm frigul 1i tensiunea" + 4-ar zice că Celălalt s-a re ntrupat n tine - am glumit eu -" E1ti ntr-o dispozi$ie mai proastă" El r se" + @i-am spus că o să găsim o cameră 1i am găsit" Uni*ersul ne a;ută ntotdeauna să luptăm pentru *isele noastre, oric t ar părea ele de ne.une1ti, pentru că s nt *isele noastre 1i doar noi 1tim cu ce pre$ le *isăm" Cea$a, găl.uie la lumina felinarului stradal, nu ne lăsa să a;ungem cu pri*irea de cealaltă latură a pie$ei" Am respirat ad nc" 4u.iectul nu mai putea fi am nat" + 9ăm ne să *or.im despre dragoste - am mai spus eu -" 7u mai puteam e*ita" 8tii cum au trecut pentru mine zilele astea" #acă ar fi fost după mine, su.iectul ăsta nici nu s-ar fi i*it" #ar, o dată ce-a apărut, nu mai pot să mi-l scot din minte" + E periculos să iu.e1ti" + 8tiu că-i a1a - am răspuns -" Am mai iu.it nainte" )u.irea e ca un drog" La nceput ai senza$ia de euforie, de a.andon total" Apoi, a doua zi, *rei mai mult" 5ncă nu e un *iciu, dar $i place senza$ia 1i $i nchipui că o po$i $ine su. control" !e g nde1ti la fiin$a iu.ită *reme de două minute 1i ui$i de ea timp de trei ore" 5n scurt timp nsă te o.i1nuie1ti cu acea persoană 1i ncepi să fii complet dependent de ea" Acum te g nde1ti la ea trei ore 1i-o ui$i două minute" #acă ea nu e l ngă tine, ncerci acelea1i senza$ii ca 1i droga$ii c nd nu-1i o.$in drogul" 5n acest moment, a1a cum droga$ii fură 1i se n;osesc ca să facă rost de ceea ce le tre.uie, 1i tu e1ti dispus să faci orice pentru dragoste" + Ce compara$ie ori.ilă - zise el" Era ntr-ade*ăr o compara$ie ori.ilă, care nu se potri*ea cu *inul, cu f nt na, cu casele medie*ale din ;urul micii pie$e" Era nsă ade*ărată" #acă era să nainteze at t de mult pe drumul dragostei, tre.uia să-i cunoască riscurile" + A1a că nu tre.uie să iu.im dec t pe cine*a care poate fi mereu l ngă noi - am ncheiat eu" El rămase mult timp cu pri*irea pierdută n cea$ă" 4e părea că nu a*ea să-mi mai ceară să na*igăm pe apele periculoase ale unei con*ersa$ii despre dragoste" 3usesem dură, dar nu putusem proceda altfel" 04u.iectul s-a nchis2, mi-am zis n g nd" O con*ie$uire de trei zile 1i ncă *ăz ndu-mă tot timpul n acelea1i haine - a fost suficientă ca să-l facă să se răzg ndească" M ndria mea de femeie se sim$ea rănită, dar inima mi .ătea mai u1urată" 0Oare chiar asta oi fi *r nd,2 Căci ncepeam să 1i simt furtunile pe care le aduc cu sine primele

adieri ale iu.irii" 5ncepeam să 1i o.ser* o gaură n peretele .ara;ului" O .ună .ucată de timp am .ăut, fără să *or.im despre nimic serios" Am *or.it despre stă-p nii casei 1i despre sf ntul care ntemeiase satul acela" El mi-a po*estit c te*a legende despre .iserica de pe latura opusă a pie$i1oarei - 1i pe care a.ia o puteam distinge, din cauza ce$ii" + E1ti cu g ndurile duse - zise el la un moment dat" #a, mintea mea o lua razna" Mi-ar fi plăcut să fiu acolo cu cine*a care să-mi fi lăsat inima n pace, cu cine*a mpreună cu care să fi putut trăi momentele acelea fără teama de a-l pierde a doua zi" Astfel, timpul ar fi trecut mai ncet, am fi putut răm ne alături n tăcere - de *reme ce am fi a*ut tot restul *ie$ii la dispozi$ie ca să stăm de *or.ă" 7-a1 fi a*ut ne*oie să mă frăm nt cu tre.uri serioase, hotăr ri dificile, cu*inte aspre"

4tăm n tăcere - 1i asta e un semn" Pentru prima dată stăm n tăcere, de1i o.ser*asem asta a.ia acum, c nd el se ridică să mai caute o sticlă de *in" 4tăm n tăcere" 5i aud zgomotul pa1ilor ntor-c ndu-se la f nt na unde stăm de peste un ceas, . nd 1i uit ndu-ne la cea$ă" Pentru prima oară tăcem cu ade*ărat mpreună" 7u e tăcerea stBn;enitoare din ma1ină, din timpul călătoriei de la Madrid la ?il.ao" 7u e tăcerea inimii mele nfrico1ate din capela de l ngă 4an Martin de Un:" E o tăcere care *or.e1te" O tăcere care-mi spune că nu mai a*em ne*oie să ne dăm e:plica$ii unul altuia despre tot felul de lucruri" Pa1ii lui ncetaseră" Mă pri*e1te - 1i ceea ce *ede tre.uie să fie ce*a frumos& o femeie 1ez nd pe ghizdul unei f nt ni, ntr-o noapte cu cea$ă, su. lumina unui felinar" Casele medie*ale, .iserica din secolul al Cl-lea, tăcerea"

Cea de-a doua sticlă de *in este pe ;umătate goală c nd mă decid să *or.esc" + Azi diminea$ă m-am con*ins că s nt alcoolică" Am .ăut toată ziua" 5n ultimele trei zile am .ăut mai mult ca-n toată *ia$a mea" El mă m ng ie pe cap fără să spună nimic" 5i simt atingerea 1i nu fac nimic ca să-i ndepărtez m na" + Po*este1te-mi ce*a despre *ia$a ta - l rog" + 7u ascunde mari mistere" 5mi am drumul meu 1i fac tot posi.ilul să mi-l parcurg cu demnitate" + Care e drumul tău, + #rumul aceluia care caută dragostea" 9ăm ne o *reme ;uc ndu-se cu sticla aproape goală" + 8i dragostea e un drum complicat - sf r1i el" + 3iindcă, pe drumul acesta, lucrurile fie te nal$ă la cer, fie te atrag n iad - zic eu, fără a fi sigură că se referă la mine" 7u zice nimic" Pesemne ncă e scufundat n oceanul tăcerii, dar *inul mi dezlegă iară1i lim.a 1i simt ne*oia să *or.esc" + Ai spus că ce*a, aici, n ora1ul acesta, $i-a schim.at orientarea" + #a, cred că mi-a schim.at-o" 5ncă nu s nt sigur, tocmai de-aceea am $inut să te aduc aici" + E un test, + 7u" E un a.andon" Pentru ca ea să mă a;ute să iau cea mai .ună hotăr re" + Care ea,

+ 3ecioara" 3ecioara6 !re.uia să-mi fi dat seama" 4 nt impresionată *ăz nd că at $ia ani de călătorii, de descoperiri, de noi orizonturi nu-l eli.eraseră de catolicismul din copilărie" Cel pu$in n această pri*in$ă, eu 1i prietenii no1tri e*oluaserăm mult - nu mai trăiam su. po*ara *inei 1i a păcatelor" + E impresionant că, după toate cele prin care ai trecut, $i-ai păstrat aceea1i credin$ă" + 7u mi-am păstrat-o" Mi-am pierdut-o 1i mi-am rec 1tigat-o" + #ar n 3ecioare, 5n lucruri imposi.ile 1i fantasmagorice, 7-ai a*ut o *ia$ă se:uală acti*ă, + 7ormal" Am fost ndrăgostit de multe femei" 4imt o n$epătură de gelozie 1i s nt surprinsă de reac$ia mea" Lupta mea interioară pare nsă a se fi lini1tit 1i nu *reau să o st rnesc din nou" + #e ce este ea 03ecioara2, #e ce nu ne este prezentată Maica #omnului ca o femeie normală, la fel cu toate celelalte, !ermină pu$inul ce mai rămăsese n sticlă" Mă ntrea.ă dacă *reau să mai aducă ncă una 1i i spun că nu" + Ce *reau e să-mi dai un răspuns" Ori de c te ori ncepem să *or.im despre anumite su.iecte, tu ncepi să *or.e1ti despre altce*a" + A fost o femeie normală" A a*ut 1i al$i copii" ?i.lia ne po*este1te că )sus a mai a*ut doi fra$i" <irginitatea n conceperea lui )sus se datore1te altui fapt& Maria face nceputul unei noi ere a harului" Atunci a nceput o nouă etapă" Ea este mireasa cosmică, !erra - care i se deschide cerului 1i se lasă fertilizată" Atunci, gra$ie cura;ului de a-1i accepta propriul destin, ea face cu putin$ă ca #umnezeu să *ină pe Păm nt" 8i se transformă n Marea Mamă" 7u iz.utesc să-i urmăresc *or.ele" 8i el 1i dă seama" + Ea este chipul feminin al lui #umnezeu" Ea 1i are propria di*initate" Cu*intele lui s nt rostite cu ncordare, aproape for$at, ca 1i cum ar fi să* r1it un păcat" + O /ei$ă, - ntre." A1tept un pic să-mi e:plice mai .ine, dar el nu mai spune nimic" Acum c te*a clipe mă g ndeam cu ironie la catolicismul lui" Acum, *or.ele lui mi se par o .lasfemie" + Cine este 3ecioara, Ce e /ei$a, - reiau eu discu$ia" + E greu de e:plicat - zice el, tot mai ncurcat -" Am ce*a scris la mine" #acă *rei, po$i să cite1ti" + 7u *reau să citesc nimic acum, *reau să-mi e:plici" Caută sticla de *in, dar e goală" 7ici unul dintre noi nu-1i mai aminte1te ce ne-a adus la f n-t nă" 4e simte o prezen$ă importantă - ca 1i cum *or.ele lui ar opera un miracol" + Hai, continuă - insist eu" + 4im.olul ei este apa, cea$a din ;urul tău" /ei$a folose1te apa ca să se manifeste" 7egura pare a prinde *ia$ă 1i a se preface n ce*a sacru - chiar dacă eu tot nu n$eleg ce spune el" + 7u *reau să *or.esc despre istorie" #acă *rei să afli ce*a n pri*in$a asta, po$i să cite1ti te:tul pe care l-am adus cu mine" !re.uie să 1tii nsă că această femeie - /ei$a, 3ecioara Maria, 4hehina iudaică, Marea Mamă, )sis, 4ofia, roa.ă 1i stăp nă - e prezentă n toate religiile de pe fa$a păm ntului" A fost uitată, interzisă, deghizată, dar cultul ei a continuat de la un mileniu la altul 1i a a;uns p nă n zilele noastre" Unul din chipurile lui #umnezeu este chipul unei femei" M-am uitat la fa$a lui" Ochii i străluceau 1i scrutau cea$a din fa$a

care o *ăzuseră n transă.utor preotului din sat" Preotul i ndemnă ca.ănu$i pe care-i c 1tiga ca păstori$ă" Atunci i se arătă o femeie n*e1m ntată n al. c nd Duhul şi mireasa ic) 0ino. >i cel care aude să ică) 0ino.olul /ei$ei" + La douăzeci de Dilometri de aici e:istă o pe1teră .dar se manifestă ntotdeauna" #e *reme ce s nt catolic.c nd duhul lui #umnezeu plute1te deasupra apelor 1i El le a1ază su. pentru fată ncepu un lung cal*ar" A fost az* rlită n nchisoare 1i i s-a cerut să retracteze totul" A fost ispitită cu .ani ca să ceară fa*oruri speciale Apari$iei" 5n primele zile. puterea la care nici un .nu a*ea nici cea mai mică idee ce anume *ăzuse" Pe doamna care i se arătase o numea 0Aia2.nu poate r *ni" El se opre1te o clipă. o feti$ă str ngea uscături l ngă pe1teră.u$ă.ele lui 1i răm n surprinsă de coinciden$ă" Acum s ntem total mpresura$i de ntuneric 1i de cea$ă" 5ncep să-mi imaginez că mă aflu n apă. n mai pu$in de cinci minute. Ea se manifestă ntr-un fel sau altul . 1i părin$ii ei a*eau ne*oie de cei c $i*a .liei .locul acesta pentru a se manifesta" Poate fiindcă este iz*orul *ie$ii" 4 ntem zămisli$i n apă.lumea zicea că fata făcuse totul ca să atragă aten$ia asupra ei" Copila . mpreună cu al$i doi copii" Era o copilă slă. + 7u 1tiu" 3apt este că ea 1i alege n genere mi. iar părin$ii ei. n p ntecul matern .il" 5mi aduc aminte de t năra care m-a condus n pia$ă" 8i ea spusese că apa e sim.pe care o chema ?ernadette . un n$eles teri.at . di*ulgară numaidec t n-t mplarea" #in acel moment.uia să fie )sus Cristos" 5mi amintesc *or. cu doi trandafiri de aur la picioare" 4e purtă cu copila de parcă ar fi fost o prin$esă. o percep c nd mă aflu naintea 3ecioarei Maria" Mă ia de m nă 1i.olul chipului feminin al lui #umnezeu este apa.ăr. astmatică.cu ce*a ciudat n * rf& o cruce 1i imaginea 3ecioarei n locul unde tre. ie1im din 4aint-4a*in" !recem pe l ngă o coloană din marginea drumului .lică . ndurera$i.e pe acea .ruarie EF(F.continuă el -" La EE fe. >i cel %nsetat să vină şi cel care voieşte să ia %n dar apa vie(ii.olnă*ească.olul Puterii femeii. + #e ce sim. stele 1i deasupra lor" E nunta mistică a !errei cu Cerul" Ea e prezentă 1i n ultimul capitol al ?i. apoi reia" + 5n fiecare religie 1i n fiecare tradi$ie.unde timpul 1i g ndirea nu e:istă" !ot ce spune el pare a ncepe să ai. a cărei sărăcie a. rug nd-o să se ntoarcă n acela1i loc de at tea ori c te i spusese. 1i se făcu ne*ăzută" Celelalte două fete.uia să insist ca să continue" + Ea este prezentă n primul capitol al ?i.oric t ar fi el de iluminat sau de desă* r1it .ă n$eles. *reme de nouă luni răm nem n ea" Apa e sim. la următoarea apari$ie. copila să o ntre. familia ei era insultată n pia$a pu. i se adresară pentru a.ungea la limita mizeriei" 5n acea zi de iarnă i-a fost frică să treacă un p r u nghe$at> putea să se ude. să se m.noastră" Am constatat că nu mai tre.liei..

dar o.ntruc t la acea dată <aticanul recunoa1te apari$iile -. 1i fruct n acela1i timp. dincolo de timp 1i spa$iu" )storia ?ernadettei pare a se derula su. o rugă pe feti$ă să sărute păm ntul" 3ără a n$elege de ce. dar aceasta se mul$ume1te să-i sur dă" P nă c nd. este om" El face o lungă pauză" + ?ernadette o strope1te pe 0Aia2 cu apă sfin$ită" Apari$ia sur de duios. cel mai adesea fără a spune nimic" 5n cursul uneia dintre apari$ii. nc t ?ernadette o ia n cău1ul palmelor 1i o aruncă de trei ori. ncep să in*enteze false minuni care mai apoi s nt demascate" ?iserica reac$ionează cu fermitate& ncep nd de la un moment dat.ser*ă apoi că #umnezeu are un chip feminin" El e lini1tit" Eu mă simt n continuare n p ntecele Mamei !erra.ine" 5ncetul cu ncetul. l cufundă n iz*or. fără a 1ti nimic despre cele ce se nt mplă" Unii. ?ernadette făcu ceea ce i ceruse 0Aia2" Altă dată. el re ncepe să *or. zero grade" Pruncul se face . ntr-o . fata mea" #u-te acolo 1i strope1te-o cu agheasmă" #upă preot.ase cu desă-* r1ire destinul micului sat din apropierea pe1terii" )z*orul continuă să $ 1nească 1i minunile ncep să se producă.ească& .1i #umnezeu. dar el nu reac$ionează" Cea$a are acum propria ei *ia$ă 1i istorie" Mă tot g n-desc la cele spuse de el 1i la ntre. doar ca să pună ?iserica n dificultate .atul de l ngă mine are sufletul plin de conflicte" Cu pu$ină *reme n urmă mi scria ca să-mi spună că *rea să intre ntr-un seminar catolic. nu mai acceptă ca minuni dec t fenomenele care s nt supuse unei serii de e:aminări riguroase efectuate de comisii medicale 1i 1tiin$ifice" Apa continuă să iz*orască nsă 1i *indecările 1i urmează cursul" Mi se pare că aud un zgomot n apropierea noastră" Mi se face frică. fără a cuteza să o ducă la gură" Ascultă nsă p nă la urmă. i spuse doamna" Apa era at t de murdară. după cum totul o atestă. ochii mei.area al cărei răspuns nu l-am auzit& cum de 1tie toate acestea. o roagă pe copilă să sape o groapă n solul pe1terii" ?ernadette ascultă 1i numaidec t $ 1ne1te pu$ină apă m loasă . doar #umnezeu poate e:ista de la nceputul *remurilor .ilesc acolo" 4e deschid hoteluri" ?ernadette moare 1i e ngropată departe de acolo. copila dă fuga să-i po*estească parohului" 07u se poate2. femeia apare pentru ultima dată" La scurt timp după aceea. *estea se răsp nde1te 1i mii de oameni ncep să *ină la fa$a locului" Copila insistă să afle numele doamnei. ntr-o zi c nd temperatura scăzuse su. n cea$a care ne n*ăluie" 5ntre timp.ună zi. zice el" 7imeni nu poate fi 1i pom. disperată că pruncul ei nou-născut trăgea să moară. fără a 1ti că schim. apoi n ntreaga lume" 4atul se dez*oltă 1i se transformă" 7egustorii sosesc 1i se sta. nimic mai mult" 5n ziua de EG iulie. ?ernadette intră ntr-o m năstire. 0Aia2 se ntoarce către ?ernadette 1i spune& 0Eu s nt 7eprihănita /ămislire"2 Mul$umită.femeie cum o cheamă" ?ernadette făcu ceea ce i ceruse tatăl ei. n ciuda silei" 5n locul unde săpase ncepe să $ 1nească 1i mai multă apă" Un om or.fiindcă acolo erau $inu$i porci" 0?ea din apa asta2. Mă tot g ndesc la chipul feminin al lui #umnezeu" ?ăr. dar răspunsul fu doar un sur s" 0Aia2 i se arătă n total de optsprezece ori. una după alta" )storia se răsp nde1te mai nt i n 3ran$a. de un ochi 1i pune c te*a picături pe fa$ă 1i-1i recapătă *ederea" O femeie.

irea 1i sla*a Ei" + 8i al doilea. de .ească mai departe despre /ei$ă. 3ără nsă ca marelui pu.dar toate astea mi se par acum depărtate.ună este poate a mea& mi pierd timpul cel mai pre$ios al *ie$ii printre caiete 1i cursuri care nu mă *or a.zise el -" Am .atul *ie$ii mele pe care speram să-l nt lnesc . . ' decembrie 199 .spune el. mun$ii de aici erau locui$i de cel$i .ula papală Ineffabilis Deus. lumina felinarului 1i sticla de *in cu cele două pahare pe ghizdul ei" 04e *ede că acolo au 1ezut doi ndrăgosti$i2.a prea . .1i. fără a mă pri*i n ochi -" Poate pentru că s n-tem l ngă Lourdes" Poate pentru că poim ine e ziua 7eprihănitei /ămisliri" Poate pentru că am *rut să-$i arăt că lumea mea nu e at t de solitară 1i de ne.iserică" <ăd f nt na. + Al doilea era că autorită$ile de la <atican se reuniseră n secret cu pu$in timp nainte ca ?ernadette să-1i fi a*ut *iziunile" Practic nimeni nu 1tia ce se petrecuse n acele reuniuni .ine" Am sim$it că răsufla u1urat& l n$elesesem" Mă a1teptam să *or.l ntre.lic să i se e:plice cu e:actitate ce anume nsemna asta" + 8i ce te pri*esc toate astea pe tine. dar s-a ntors către mine& + Hai la culcare . cu siguran$ă.eau" 8i după ce inimile 1i-au spus tot ce a*eau de spus.utorul Ei . zic nd fără să *rea că Ea e totodată iz*orul tuturor cuno1tin$elor lui" + !u O *ezi.uta să e*adez dintr-un loc pe care-l 1tiu de.ntre.spune el -" Primul era că. nainte de sosirea religiei cre1tine n aceste locuri." + 7u 1tiu e:act de ce am făcut-o .ăut cam mult" M%r&i.uie să profit de tot ce mi se oferă ca să n$eleg tot ce-mi stă n putin$ă" 5mi amintesc o clipă de studiile mele. n*ăluite n aceea1i cea$ă care cuprinde satul 4aint-4a*in" + #e ce mi-ai po*estit toată istoria ?ernadettei. + #a" 7e ntoarcem n pia$ă 1i parcurgem mica distan$ă care ne desparte de . g ndesc eu" 0!ăcu$i.+ ?ernadette nu 1tia două lucruri e:trem de importante .ăr.răspunde el.ire" 7u contează" 4imt că mă confrunt cu ce*a foarte serios 1i că tre. au nceput să-1i mpărtă1ească marile mistere"2 7ici de astă dată n-a fost dusă la .un sf r1it nici o discu$ie despre iu. de /aragoza. n *reme ce inimile lor 1i *or.1i /ei$a constituia principala lor de*o$iune" =enera$ii după genera$ii n$eleseseră chipul feminin al lui #umnezeu 1i se mpărtă1iseră din iu.ună" 7e.ună cum $i s-a putut părea" 4 nt 1i al$ii care fac parte din ea" 8i ei cred n ce spun" + 7-am spus niciodată că lumea ta e ne. eu" + Eu s nt discipolul Ei" Am n*ă$at cu a. preotul din satul Lourdes nu a*ea nici cea mai mică idee" 5naltul consiliu al ?isericii Catolice hotăra dacă era cazul să declare dogma 7eprihănitei /ămisliri" #ogma a fost declarată n cele din urmă prin .

fiindcă ea este hrana e:isten$ei noastre" #acă o refuzăm. fără a cuteza să ntindem m na 1i să culegem fructele" !re. săptăm ni de decep$ii 1i triste$e" Căci n clipa n care pornim n căutarea iu.ească" 5mi spuse că fisura din zidul . o. zile.n care nu mai credeam" 8i am sim$it că.1i care mi apărea dintr-o dată 1i se transforma n mine" Am sim$it că sufletul mi era scăldat de lumina unui #umnezeu . * nturile .ertate& sentimentele ei" 5ncerc nd să-1i . fiindcă dragostea 1i are propriu-i glas 1i *or. tăcerea a ngăduit ca inimile noastre să se apropie 1i să se cunoască mai .atul care mă iu.ăr. Cealaltă mi părăsea trupul 1i stătea n col$ul odăi$ei" O pri*eam pe femeia care fusesem p nă atunci& sla.era !ată 1i Mamă" Apoi am stins lumina 1i m-am lăsat n continuare dusă de g nduri ca 1i cum a1 fi fost l ngă f nt nă" Mi-am dat seama c t de apropiată eram de el n acele clipe c nd nu scosesem nici o *or.sau a unei /ei$e .udece iu. am g ndit" 0#eparte de toate o. nd cu sete din apa *ie$ii" # nd iar crezare *iselor" Capa.osită. n camera asta2. a1a era femeia care mi-ar fi plăcut să fiu .i1nuin$ele mele. la *in 1i la discu$ia noastră" Am citit manuscrisul pe care mi-l dăduse 1i m-am sim$it fericită> #umnezeu dacă e:ista cu ade*ărat . de două.ă" 7ici unul dintre noi nu spusese nimic" E inutil să discu$i despre dragoste.ă. .ului lăsa să se strecoare un firicel de apă. curioasă.ilă să lupt pentru ceea ce *reau" )u.ucuria soarelui pentru ca mo. 1i ea porne1te n nt mpinarea noastră" 8i ne sal*ează" C nd Cealaltă se ndepărtă de mine.irii. g ndindu-mă la negură.s ntem mereu n fa$a unei situa$ii pe care nu o cunoa1tem" )u.irea ne poate duce n iad sau n rai.uie să o acceptăm.irea *iitoare n func$ie de suferin$ele din trecut" #ragostea e totdeauna nouă" )ndiferent dacă am iu.lonind ferestrele prin care pătrundea . m-am hotăr t să fac ceea ce el numea 0e:erci$iul Celuilalt2" 04tau aici.ăteau n toate direc$iile 1i ea era fericită că o ascultam din nou" . de zece ori n *ia$ă .A adormit imediat" Eu am rămas mult timp trează.e1te de la sine" 5n noaptea aceea. fericită" !răind intens fiecare clipă. dar zic ndu-1i n sinea ei că nu-i era teamă .ine" )nima mea a auzit atunci ce spunea inima lui 1i s-a sim$it fericită" 5nainte de-a adormi.că s nt alta"2 Am nceput să-mi imaginez cum mi-ar plăcea să trăiesc chiar n momentele acelea" Mi-ar plăcea să fiu *eselă. chiar dacă asta ne-ar costa ceasuri. dar străduindu-se să lase impresia că e puternică" 5nfrico1ată de orice. *om muri de foame *ăz nd ramurile pomului *ie$ii ncărcate de roade. inima ncepu din nou să-mi *or.ara.fragilă. la pia$a de afară.ea" #a.it o dată.uit să se afle n li.indu-l pe . discut nd despre lucruri care nu m-au interesat niciodată 1i dormind ntr-un ora1 unde nu mai călcasem nicic nd" Pot să-mi nchipui . dar unde*a ne duce totdeauna" !re.ilele ei *echi să nu se decoloreze" Am *ăzut-o pe Cealaltă st nd n col$ul camerei . n clipa aceea. deziluzionată" Control ndu-1i 1i nro.era n$elepciunea celui care 1tie ce este *ia$a" O.uie să căutăm dragostea acolo unde s ntem. pe ghizdul f nt nii.pentru c te*a clipe .indu-1i ceea ce ar fi tre.

mun$ii acoperi$i de zăpadă.căldura unei sc ntei care se preface n flacără.zise el" + ?ună diminea$a" 5nchide geamurile. a a*enturilor sau *iselor" Eu a*eam ne*oie de o dragoste posi.de1i mă socotisem ne*rednică să lupt pentru el" Era o iu. flacără care se transformă n *ăpaie.os din pat.os .e direc$ia * ntului.iu.et pe . păm ntul acoperit de frunze uscate. fereastra era deschisă 1i el pri*ea mun$ii din zare" C te*a clipe n-am spus nimic.)nima mi spunea că mă ndrăgostisem" 8i am adormit mul$umită. m-am decis să-mi asum riscurile" 8i tocmai din cauza asta .duită" 5n ungherul cel mai ascuns al sufletului meu.ire care era prezentă ncă din copilărie.ilă. inima 1i corpul meu erau ncă feciorelnice 1i a*ea să mă găsească un prin$ din . clipa c nd l-am rugat să-mi găsească medalionul pe care-l pierdusem" 8tiam .ire dificilă. dar ea a de*enit tot mai tare.rac .eliile care se dezlăn$uiseră din ungherele ascunse ale sufletului meu" 8tiam că ncep nd din acea diminea$ă a*ea să mă călăuzească iu. eu ncă mai e:istam 1i mai credeam n *ise" 5nainte de-a apuca să spună ce*a Cealaltă. . r ul pe care nu-l *edeam.irea . *ăpaia care se transformă ntr-un incendiu imposi. să zică nu.irea" C nd am *enit la conferin$a lui 1i i-am acceptat in*ita$ia.asme" Apoi el *or. e foarte frig" Cealaltă 1i făcuse pe neg ndite apari$ia" !ot mai ncerca să schim. mi lumină trupul gol.1i eu am re nceput să aud glasul feti$ei care fusesem.asm" Pe atunci nu prea 1tiam ce este iu.da. *isul 1i deznăde. după ce mă căutase n cele patru col$uri ale lumii" .m-a regăsit dragostea. nu e posi. am acceptat in*ita$ia n ma1ină. dar l auzeam" 4oarele mi lo*i s nii.ise despre copilul mereu prezent n noi .ăie$ii care ntr-o . 1tiam ce a*ea să-mi spună.ună zi pleacă n căutarea .din cauza pu$inului din mine care se mai păstrase .il de stăp nit" 8tiam" 8i *oiam" 8tiam că ncep nd din acea clipă a*eam să cunosc cerurile 1i iadurile. am izgonit-o pe Cealaltă din minte.ucuria 1i durerea. să descopere defecte.il" 8tia nsă că era prea t rziu" + !re. dar nu sim$eam frigul. am deschis iar fereastra 1i am lăsat să intre soarele" 4oarele care scălda totul . al prin$esei căreia i era frică să iu.răspunse el" 8i m-am dat . dar nu *oiam să aud. gata fiind să nchid ochii dacă el ar fi ntors capul" Ca 1i cum ar fi 1tiut ce g ndeam. s-a răsucit către mine 1i m-a pri*it n ochi" + ?ună diminea$a . călătoria cu el. lăs nd-o pe Cealaltă deznădă. cu un z m.uze" C nd m-am trezit.uie să mă m. cu frontiere peste care nu *oisem sa trec" Mi-am amintit pia$a din 4oria.ească 1i să piardă" !imp de patru zile am ncercat să-mi ignor *ocea inimii.anilor. de c nd l *ăzusem pentru prima oară" Căci niciodată nu-l uitasem . căci eram mistuită de o căldură . am considerat că femeia matură era n stare să stăp nească inima feti$ei care se luptase at t de mult ca să-1i găsească prin$ul din . pentru că 1i el era ca .am spus" + !e a1tept .dea 1i că nu mai puteam $ine n fr u *i.

el mpleti$i su.ă cu rarii oameni pe care-i nt lneam pe drum muncitori n haine cenu1ii duc ndu-se la muncă.la momentul cel mai potri*it" + ?ucuria ta mai are o e:plica$ie .ilă.#ragostea m-a regăsit. pe c nd părăseam t rgu1orul cu f nt na aceea ciudată" + Care.ucuros . fiindcă franceza mea era mizera. care se pregăteau să escaladeze cine 1tie ce pisc" Eu tăceam. alpini1ti n haine *iu colorate.chiar dacă p nă atunci mă comportasem doar ca o *eche prietenă din copilărie" + Pari mai . ză*or te n sine. o dată cu ea.irea mi-a inundat inima" Am colindat ore de-a r ndul.ă cu el" )nima i spusese pesemne ce*a 1i acum 1tia că 1i eu l iu.ă 1i imaginea ncepea să i se dizol*e" 5mi aduceam aminte de finalul filmelor cu *ampiri.at 1i femeie2 .erează energia iu. eli. prin zăpadă 1i pe drumuri. + 8tii că s nt mul$umită" #atorită $ie s nt azi aici. de1i Cealaltă ridicase o .at 1i femeie" Am *ăzut că a*ea n ochi altă strălucire" Era fericit 1i r dea de orice fleac" )ntra n *or.uie" Cealaltă m-a urmărit toată diminea$a" 5ncerca să se apropie iară1i de mine" <ocea nsă i de*enea tot mai sla.ăr.eam . căut ndu-1i cu disperare so$ii" #ar incapa. um.dar care a*ea o f nt nă. fără să m ncăm. totu1i e logic" + 0A făcut #umnezeu . inima se treze1te.ească" #e-asta spune legenda că doar un $ăru1 nfipt n inimă i poate ucide> c nd se nt mplă a1a ce*a.am comentat eu. + #a" Cum de 1tii. forma unui animal unic" El z m.irii 1i distruge răul" . inima" 4oarele a inundat ncăperea.eau c nd stăteau de *or. dar sufletul mi se . c nd monstrul se preface n pul. cit nd o frază din 4acerea 2" Căci asta era după chipul 1i asemănarea sa& .at" 8i pentru că totdeauna n*ă$ăm e:erci$iul e:act c nd tre. 1i iu.ilă.ăr.arieră de pre. departe de mun$ii de caiete 1i căr$i" 8i fericirea e ce*a ce se multiplică atunci c nd se mparte" + Ai făcut e:erci$iul Celuilalt.ere" Am trecut pe l ngă altă coloană cu imaginea 3ecioarei pe cruce" + La ce te g nde1ti. nc t to$i z m-.at" + La *ampiri" La făpturile nop$ii.am spus eu -. + Pentru că 1i tu te-ai schim. ne-am luat cafeaua de diminea$ă ntr-un t rgu1or al cărui nume nu l-am aflat niciodată .zise el. certitudini 1i manuale uni*ersitare pe o stradă lini1tită din /a-ragoza" Am deschis fereastra 1i.ili să iu.i-am spus eu la un moment dat" + 3iindcă mereu am *isat să fiu aici cu tine. urc nd pe mun$i ade*ăra$i.l-am ntre. iar pe f nt nă o sculptură cu un 1arpe 1i un porum. .ucura *ăz ndu-l pe el a1a" 3ericirea i era at t de *izi.udecă$i.l nd prin mun$ii ace1tia 1i culeg nd fructele de aur ale soarelui" 03ructele de aur ale soarelui"2 Un *ers pe care-l scrisese cine*a cu mult timp n urmă 1i-l repeta acum el .i *ăz ndu-l& + E un semn" Masculinul 1i femininul uni$i ntr-o singură figură" + 7u mă g ndisem niciodată la ce mi-ai spus ieri .

ser*at o imagine al lui Cristos pe cruce care-mi producea o senza$ie curioasă . la locuin$a Mirelui 4ău" + Artistul care a făcut-o.apa e sim. altarul principal. su.esc 1i nu 1tiam cum să-ncep" Am *or.oaie. un pustnic care a trăit la nceputul primului mileniu" Pere$ii din locul acela fuseseră dăr ma$i 1i refăcu$i de mai multe ori" A1a s nt unele locuri .iserica goală 1i ntunecoasă.erată de . g ndeam eu n timp ce-l *edeam a.it despre mun$i 1i despre r uri" 7e-am rătăcit prin pădure pre$ de un ceas. piedestalul.pot fi ruinate de răz.it n contemplarea 3ecioarei" )eri lumea a*ea n$eles fără ca el să fie prezent" Acum a*eam ne*oie să fie l ngă mine el ca să pot *edea ade*ărata strălucire a lucrurilor" #upă ce femeia plecă.olul /ei$ei" + 4ă mergem acolo . dar am regăsit poteca" Am m ncat sand*i1uri 1i am . de1i )) $inea n .sor.i din nou" .ra$e" Pruncul )sus arăt nd către ceruri" Am discutat cu el ceea ce *ăzusem" + Pri*e1te mai atent . n semn de respect fa$ă de lini1tea acelei rugăciuni" 0)u. lua seama la tot" Cealaltă nu mai a*ea nici un loc pe care să 1i-l re*endice" #e mii de ori am sim$it im.*oiam să-i spun că-l iu. ridicat către cer. eli.ia c nd m-am concentrat asupra degetului Pruncului )sus am priceput ce *oise să-mi spună" 5ntr-ade*ăr.urată . dar n-o făceam" Eram ncă oarecum tul.utisem să-mi nfig $ăru1ul" )nima. unde. persecu$ii 1i nepăsare" 9ăm n sacre nsă" 5n cele din urmă cine*a trece pe acolo. simte că ce*a lipse1te 1i le nal$ă din nou" Am o.a*eam impresia clară că mi1ca din cap.ăut zăpadă topită" 4pre apusul soarelui. acum mai .4f ntul 4a*in. era ngropat un sf nt .zise" Am pă1it prin .ra$e Maria.lesteme.comentă el" 9ăsunau pa1i pe du1umeaua de lemn" )ntră o femeie 1i aprinse o lum nare n fa$a altarului principal" Am păstrat tăcerea o *reme. ne-am ho-tăr t să ne ntoarcem la 4aint-4a*in" 4unetul pa1ilor no1tri răsuna de pere$ii de piatră" Mi-am ridicat instincti* m na la agheasmatar 1i m-am nchinat" Mi-am amintit ce-mi spusese . părea a O ridica 1i pe 3ecioară n nalturi" 5napoi. urmărindu-mă" + 4ă ne oprim pu$in aici" 7e găseam n fa$a unui altar al Maicii #omnului" + Pri*e1te imaginea" Măria cu pruncul n .insistă el" M-am străduit să *ăd toate detaliile sculpturii n lemn& pictura aurită. 1tia ce *rea să spună .oldul de a-l lua de m nă. perfec$iunea cu care artistul modelase faldurile mantiei" #ar a. el *or. )sus O sus$inea pe Ea" ?ra$ul copilului.+ 7u mă g ndisem niciodată la asta" #ar e logic" )z.ine de 1ase sute de ani.irea nu *ine niciodată treptat2.

care nu *oia să ne lase năuntru" #e data asta nsă omul nu ne spuse nimic" + La noapte am o nt lnire . l ntre. n di*erse slu.iserică" 4e apropie un . indienii a*eau dreptate. pe /ei$ă.drumul credin$ei. dar ade*ărul este că p nă la urmă am intrat" Mi-am amintit imediat discu$ia de dinaintea conferin$ei" )nima a nceput să-mi . izolat n creierii unor mun$i at t de nal$i. Credin$a" + ?uddhi1tii a*eau dreptate. pră.ine.are la care p nă acum nu $i-am răspuns de fapt" M-ai ntre.cu sinceritate . mi-am zis n sinea mea.a *or.ăr.e" Altă n$epătură" 0!re.ăr.+ Artistul o cuno1tea pe Marea Mamă. chipul milosti* al lui #umnezeu" Mi-ai pus o ntre.uie să am gri. e*reii a*eau dreptate" Ori de c te ori omul *a urma .irea de sus" M-am lăsat călăuzit" 5$i aminte1ti pesemne scrisoarea n care-$i spuneam că *oiam să intru ntr-o m năstire" 7u $i-am po*estit niciodată.re" !re. chiar dacă poartă o mie de nume> nu-$i răm ne dec t să alegi unul pe care să-L chemi" #in nou se auziră pa1i n . am g ndit eu" 0Ai intrat.ăr.ată mai repede 1i am ncercat să-mi concentrez pri*irea asupra 3ecioarei" Ea sur dea" 07u se poate2. a1 fi ales iudaismul" #umnezeu e acela1i.isericii" Mi-am adus aminte de gardianul celeilalte capele.pietrele tocite. fără ca de astă dată să-mi prindă g ndul -" <oiam să cunosc alte popoare 1i alte $ări" 5l căutasem pe #umnezeu n cele patru col$uri ale păm ntului" Mă ndrăgostisem de alte femei 1i muncisem pentru mul$i .at& 0Unde ai n*ă$at toate astea.uns să 1tiu asta& tre.atul" + !e rog.uie să fi fost cine*a nsărcinat cu paza .a$i. am n*ă$at ca artistul acesta .iserica din .ă să nu se ntoarcă Cealaltă2. el *a fi capa.ine" Am căutat răspunsul n locuri unde auzisem că s nt n$elep$i care 1tiu ce*a" Am fost n )ndia 1i n Egipt" Am cunoscut mae1tri n magie 1i medita$ie" Am trăit alături de alchimi1ti 1i preo$i" 8i am descoperit p nă la urmă ceea ce a*eam ne*oie să descopăr& 1i anume că Ade*ărul e:istă totdeauna acolo unde e:istă Credin$a" Ade*ărul e:istă totdeauna acolo unde e:istă credin$ă" Am pri*it din nou . spune mai departe ce ncepuse1i" 7u schim. spune-mi că ai plecat de la seminar"2 + Apucasem să-mi trăiesc intens tinere$ea .il să se unească cu #umnezeu 1i să facă minuni" 7u era nsă de a.continuă el.at 1i ne pri*i" Apoi se duse la altarul central 1i luă cele două candela. hindui1tii a*eau dreptate.2 #a.ntr-un loc at t de pierdut.urul meu . fi: nd n continuare cu pri*irea sur sul 3ecioarei" + Misterul *ie$ii mă fascina 1i *oiam să-l n$eleg mai .continuă el -" Am acceptat iu..a" + Am intrat ntr-un seminar din apropiere" <reme de patru ani am studiat tot ce s-a putut" 5n această perioadă am luat contact cu )lumina$ii . să muncească at t de mult ca să reconstruiască lăca1ul acela umil de nchinăciune . dar ai plecat" !e rog.u1ite de at tea ori 1i puse iar la locul lor" Ce-l făcea oare pe om să fie at t de stăruitor.asem 1i el nu-mi răspunsese" #ar am tăcut" + Ei . musulmanii a*eau dreptate.mi spuse el după ce ie1i .uia să fac o alegere" Am ales ?iserica catolică fiindcă am fost crescut n s nul ei 1i copilăria mi era impregnată de misterele sale" #acă m-a1 fi născut e*reu.

uia să-L lase pe )sus să facă parte din ?iserică .răspunse el -" 4ă accep$i darul" Atunci darul se manifestă" + Lucrurile nu merg chiar a1a" + 7u n$elegi.am spus eu.1i Harismaticii. după două mii de ani n$e-leseseră că tre.utit să spun nimic" + !e ascult . care mă nso$ise *reme de at $ia ani 1i mă făcuse să cred n minuni" Era nsă cu neputin$ă să mi-o recapăt numai printr-un act de *oin$ă" + 4uperiorul mi spunea că. c nd eram la mine n chilie" M-am rugat ca #uhul 4f nt să se arate 1i să mă n*e$e tot ce a*eam ne*oie să 1tiu" !reptat am descoperit că. dacă a1 crede că 1tiu. + 5n$eleg" #ar s nt ca to$i ceilal$i& mi-e frică" Merge n cazul tău sau . * rsta 1i senza$ia că eram o persoană mai logică 1i mai practică mă ndepărtaseră de religie" Mi-am dat seama c t de mult mi-ar plăcea să-mi redo.zise el.ucuroasă" Crezusem 1i eu n a1a ce*a odinioară .1i totu1i sur dea" + 4pune mai departe ce ncepuse1i .ea at t de frumos. mi dădea n*ă$ături un glas mai n$elept" + La fel mi se nt mplă 1i mie . să accep$i 1i să nu-$i fie teamă de gre1eli" 3ecioara sur dea n fa$a mea" A*ea toate moti*ele să pl ngă .ă cu mine nsumi. cu acele curente care ncercau să deschidă por$i de mult nchise" Am descoperit că #umnezeu nu era căpcăunul care mă speria n copilărie" Era o mi1care de ntoarcere la inocen$a originară a cre1tinismului" + Cu alte cu*inte. nu mă puteam e:prima ca el" + Cealaltă *rea să se ntoarcă . ndesc credin$a din copilărie. făc nd tot posi. c nd stau de *or. ca 1i cum mi-ar fi ghicit g ndul -" Celeilalte i e frică să nu spună prostii" + #a .uns să crezi.a" El *or. dar p nă la urmă uit tot" + 7e s ntem propria noastră mare surpriză .or tă din cer" 7u le era ru1ine de propria ignoran$ă& erau plini de credin$ă n #uhul 4f nt" #arul acesta e la dispozi$ia oricui *rea să-l primească" E de a. cu oarecare ironie" + Crezi că glume1ti.urmă el -" Am nceput să *or.e$i.dar timpul.o. ignoran$i" #ar acceptaseră flacăra co.am răspuns eu. #uhul 4f nt" )nima mi se deschidea pe măsură ce-i auzeam cu*intele" 3ecioara continua să sur dă 1i pruncul )sus a*ea o e:presie .am zis eu" + Asta e tot . analfa.ă cu cine*a 1i mă nflăcărez pe anumite teme. dar chiar despre asta e *or.am zis eu.uie să acceptăm focul re*ela$iei. pe măsură ce stăteam de *or. prefer să ascult" Cred că n*ă$ ce*a nou.a" Am nceput să mă pregătesc cu unul din superiorii de la m năstire" El m-a n*ă$at că tre. sf r1esc prin a spune lucruri la care nu mă mai g ndisem niciodată" 4-ar părea că dau glas unei inteligen$e care nu-mi apar$ine 1i care n$elege *ia$a mult mai mult dec t mine" #ar asta se nt mplă rareori" 5n general.zise el" Ce*a mi legase parcă lim. ntrerup ndu-l" A a1teptat să-mi continuu g ndul" #ar n-am mai iz. n orice con*ersa$ie.zise el -" Credin$a de dimensiunile unui . a1 sf r1i prin a 1ti . de mu1tar ne-ar permite să mutăm din loc mun$ii ace1tia" Asta e ceea ce am n*ă$at" 8i azi *ăd că-mi ascult cu surprindere propriile cu*inte" Apostolii erau pescari.esc cu mine nsumi.ilul să-mi n*ing frica -" #e multe ori.

se contopea cu pietrele 1i imaginile pline de istorii 1i credin$ă" Mi-am nchis ochii 1i am lăsat muzica să se contopească 1i cu mine.ancă. iu. ca 1i cum ar fi fost un flaut uria1" )nima dădu să-mi sară din piept" Aud alt sunet" 8i ncă unul" Pri*esc napoi& era o scară de lemn ce ducea la o platformă impro*izată. 1i ngerul ar fi căutat-o pe alta.ul se rupsese. dar nu reu1im să ne aprindem propria noastră flacără" 7u mi-a răspuns" + 7u $i-ai terminat istoria cu seminarul .it plec nd de acasă.cea cu care eram dură fiindcă eram sla. sufletul mi ngenunchease la picioarele #oamnei din fa$a mea.un sunet ascu$it. 1i n-ar fi a*ut nici un păcat n ochii #omnului.ine să nu mă g ndesc la asta" ?ara.ine să spună nu. ora la care se amestecă lumina 1i ntunericul" 4unetul orgii răsuna n .irea mi inunda sufletul 1i o mai puteam $ine n fr u" Mai era o ultimă solu$ie. pentru că a1a cereau 4cripturile.iserica goală. o dată cu cu*intele ngerului. fiindcă #umnezeu cunoa1te pe deplin slă. !re. mai puternică dec t socotesc" Am sim$it o imensă dorin$ă de a mă ruga.dar nu mai *oiam să 1tiu de ea" 7u mai puteam *edea *ia$a dec t prin ochii lui" Un sunet mi-a ntrerupt g ndurile .isericii" Am rămas nemi1cată" Capul mi se n* rtea.uie să fi fost ora 1ase seara. femeia care spusese *da+ c nd ar fi putut prea . pentru prima oară de c nd mă ndepărtasem de la drumul credin$ei" #e1i 1edeam pe o .ună zi" C nd *ei n$elege că s ntem asemeni copilului acestuia din fa$a noastră.ă.spuse el.continuă el -" Muzica să-mi fie rugăciunea de astăzi" 8i ncepu să c nte #ve "aria. se ridică 1i se duse n centrul .ună dec t cred. ora #n$elus.ului. care ne pri*e1te" + P nă atunci nsă *om continua să *edem că ne-am apropiat de lumină. cea cu care eram rece fiindcă mi era frică .iciunea copiilor săi" #ar ea a spus *facă-se voia ta+ chiar dacă sim$ise că primea. dar n al meu. ci *facă-se voia ta+ chiar dacă. prelung.am zis eu după un răstimp" + 4 nt tot acolo" 8i nainte ca eu să am *reo reac$ie. de el. .dar 1tiam că el era acolo" M-am ridicat. Cealaltă . ce nu părea că se potri*e1te cu armonia 1i frumuse$ea nghe$ată a zidirii de piatră" Pe platformă se putea *edea o orgă *eche" 8i acolo era el" 7u-i puteam *edea fa$a locul era ntunecos .n cazul *ecinului meu. să-mi spele sufletul de temeri 1i păcate. să-mi aducă aminte că s nt mai . pe cei care a*eau să-l urmeze 1i-apoi să se lepede. cu *ocea pătrunsă de emo$ie -" 9ăm i unde e1ti" L-am ascultat" + 3ie ca Marea Mamă să mă inspire . iar el m-a ntrerupt& + Pilar6 . n clipa cea mai sf ntă din *ia$a unei femei ea a fost ne*oită să stea laolaltă cu animalele dintr-un staul ca să dea na1tere. nu pricepeam ncă ce se nt mpla" 5ncă n seminar6 Era mai . niciodată" + O să fie altfel ntr-o . toată durerea 1i suferin$a destinului ei> chiar dacă ochii inimii ei l puteau *edea pe fiul ei iu.

oasă 1i pură. doream să ne unim . *facă-se voia ta+. 3acă-se *oia ta. 1tiind că a*ea să fie persecutat 1i amenin$at.ntruc t ea e singurul lucru cu ade*ărat al meu.irea . atunci c nd a*ea să-l găsească n mi. Marea Mamă 1i nt lnirea pe care urma să o ai. singurul lucru pe care-l *oi putea duce cu mine n *ia$a *iitoare" 3ă ca ea să răm nă cura. n ciuda prăpăstiilor 1i capcanelor lumii" Orga tăcu 1i soarele se ascunse după mun$i . *facă-se voia ta+ chiar dacă to$i a*eau să fugă la sf r1it 1i numai ea.aproape i-o puteam auzi. cu inima străpunsă de pumnalul durerii.locul mul$imii. nimic" Am ie1it din . *facă-se voia ta+ chiar dacă. #oamne" Căci tu cuno1ti slă. l pri*eam 1i eu" M na mea i-o căută pe-a lui 1i i-o găsi" Am sim$it că de astă dată inima lui . *facă-se voia ta+ chiar dacă.iserică. n timp ce se ntorcea unde eram eu" Lumina acelei unice lum nări mi lumină lacrimile 1i sur sul .*facă-se voia ta+ chiar dacă.iserica era complet ntunecată . nu a*ea să se poată apropia de el. fiul ei a*ea să-i trimită răspunsul că 0mama 1i fra$ii mei s nt ace1tia care s nt cu mine2.iciunea inimii fiilor tăi 1i dai fiecăruia doar po*ara pe care o poate duce" Căci !u mi n$elegi iu. iar n inimă dragostea /ei$ei" Ea era n stare să n$eleagă" 7u *oiam să ntre. n seara aceea. do*edea că inima mi era *ie" El mă pri*i.iserică $in ndu-ne de m nă 1i ne-am ntors n camera noastră" Capul mi se n* rtea seminarul. rugăciunea lui fusese muzica" Am deschis ochii 1i . pentru că timpul se oprise" Ea ne pri*ea" @ăranca adolescentă care-i spusese 0da2 destinului ei" 3emeia care acceptase să-l poarte n p ntece pe fiul lui #umnezeu. tem ndu-se n fiecare clipă pentru *ia$a lui.ră$i1at" Am stat acolo. ndur nd r sul du1manilor 1i la1itatea prietenilor lui. la picioarele 3ecioarei.care. a*ea să-1i caute copilul pe străzi 1i să-l găsească n templu" 8i el a*ea să-i ceară să nu se tul. *facă-se voia ta+ chiar dacă 1tia că a*ea să-l caute tot restul zilelor ei. at t eu c t 1i el.ustifice tot anul acela n care nimic deose.ătea cel mai repede .ilă să trăiască mai departe. altă femeie 1i unul dintre ei a*eau să răm nă la picioarele crucii. capa. de1i nu era la fel de frumos ca acela al 3ecioarei. fiindcă eram din nou cufunda$i n tăcere" #ar sufletul mi era lini1tit 1i inima mpăcată" L-am luat de m nă 1i el m-a m.ure. ndurerată. atunci c nd a*ea să roage pe cine*a să-l n1tiin$eze că ea este acolo. nimic" Erau suficiente clipele petrecute n . nu 1tiu c t timp.ă la noapte" Mi-am dat seama atunci că.ustifice toată călătoria noastră" Erau suficiente patru zile mpreună cu el ca să . care lumina imaginea 3ecioarei" )-am auzit din nou pa1ii.cu e:cep$ia lum nării singuratice. căci el a*ea alte ndatoriri 1i alte misiuni de ndeplinit.ca 1i cum am ndoi ar fi fost condu1i de aceea1i M nă" 9ugăciunea i fusese auzită.it nu se nt mplase" #e aceea nu *oiam să ntre. ca să .

uie să te ntre. 1i m-am hotăr t să nu insist" #ouăzeci de minute mai t rziu. e:ista /aragoza" Am sim$it o str ngere de inimă" Am pri*it casele medie*ale.sufletele n acela1i destin> e:ista nsă un seminar n 3ran$a.ine cu putin$ă" + !re. ce*a .a*ea unul din canaturi deschis" 8i am intrat" + 4pune mai departe ce ncepuse1i . ntr-unui din ele.răspunse ea -" 8i să profite de zilele li. entuziasmat" + Pentru mine arată ca un ora1-fantomă" Am trecut peste un pod" 5n fa$a noastră. ndepărt nd de la mine frica" El a dormit pu$in. mai .ul să-$i spun 0te iu.esc2" !oate drumurile lumii mă aduceau napoi la tine" 5$i scriam 1i deschideam cu teamă fiecare răspuns al tău . eu am rămas iar trează.ună zi să $i-l napoiez 1i să am cura. pri*ind conturul ntunecat al ferestrei" 7e-am de1teptat.ere c t mai . deoarece .pentru că. f nt na din noaptea trecută" Mi-am amintit tăcerea 1i aerul trist ale celeilalte femei care fusesem c nd*a" 0#oamne.uie să se distreze .or t" + 4 ntem la Lourdes . mi puteai spune că $i-ai găsit pe cine*a" Atunci am sim$it chemarea la *ia$a spirituală" 4au. dar nu mai pot" + 4eminarul .it mereu . magazine nchise. am acceptat să fiu chemat.ea niciodată la masă.chemarea fusese prezentă n mine ncă din copilărie" Am descoperit că #umnezeu era prea important n *ia$a mea 1i că n-a1 fi putut fi fericit dacă nu mi-a1 fi urmat *oca$ia" 3a$a lui Cristos era n fiecare dintre săracii pe care i-am nt lnit n lumea largă.i spuse el femeii" + !inerii tre.uit să-l *ezi *ara" <edeam doar străzi pustii.am spus eu. m-am rugat eu.ncepu el -" Am a*ut alte femei. ncerc să-mi redo.ca 1i n cazul tău . hoteluri cu .ine zis. a oprit ma1ina 1i am co. am cinat cu familia care nu *or.it" Purtam cu mine medalionul.locul unei asemenea nt m-plări2. tre.continuă el. ndesc credin$a" 7u mă părăsi n mi.zise el" + A1a e" 7u n$eleg" 0#e1i nu mai contează dacă n$eleg ce*a sau nu2.are de o$el la intrarea principală" + 8ase milioane de persoane *in aici *ara . dar mereu te-am iu. iar el ceru cheia casei" + Azi o să ne ntoarcem t rziu .l-am rugat.zise el -" Ar fi tre. de ndată ce ne-am suit n ma1ină -" Am ncercat să e*it. un imens portal de fier stră.uit de ngeri . am g ndit" + Eu te-am iu. g ndind ca ntr-o .uia să termine" . 1i mi era cu neputin$ă să nu o mai *ăd" 3ăcu o pauză. chiar dacă mă hotăr sem cu pu$in timp nainte să nu insist -" 4pune-mi despre fa$a lui Cristos n oameni" Am n$eles că nu dorea să continue con*ersa$ia" Poate nici nu erau momentul 1i locul să o facă" #ar o dată ce ncepuse.

irea mea se transforma n milostenie. #e ce-ai aprins iar n mine focul acesta. altele pe care mi-ar fi plăcut cu siguran$ă să le citesc" M-am uitat la mo. ca să pot *isa nest n.ui ntreruptă" + 7u te opri .utorare a ne*oia1ilor" + Atunci de ce m-ai căutat. se apropia cu fiecare pas" )ntui$ia mi spunea că. mărginit pe am.louri.iecte din . #e ce mi-ai spus despre e:erci$iul Celeilalte 1i m-ai făcut să *ăd c t de meschină mi era *ia$a.unurilor" Catedrala.ule*ard larg.uns acolo. a*eam de. de1i dorul de tine era ncă foarte mare.ire pentru to$i semenii" 5n al doilea an.uia sa-i facă in*entarul tuturor .irea pentru tine ntr-o iu.am repetat eu" + 8tii doar" Am intrat n seminar" 5n primul an.ile.uit să mă opresc" #escoperisem că gustul acelei femei coincidea ntru totul cu al meu" A*ea discuri pe care le-a1 fi cumpărat 1i eu. 1tiam e:act cum era" 8i speram ca el să nu mai spună nimic. rugăciune 1i a.a certitudinea că iu. i-am mărturisit tot ce se nt mpla cu mine" )-am istorisit po*estea iu. aceea1i muzică pe care 1i mie mi-ar fi plăcut să o ascult n timp ce a1 fi contemplat peisa. locuind n acea casă.ser*am n fund silueta unei catedrale" + 4pune mai departe .Am apucat-o pe un . la micile o. la ta.ine canadiana" Mi-era frică să mai aud restul" .ur> parcă le-a1 fi ales eu nsumi" 5ncep nd din ziua aceea.zise el" + 7-am să cred" 7u-mi mai e teamă de ridicol" Chiar tu m-ai n*ă$at asta" + Acum două luni superiorul meu m-a rugat să-l nso$esc la casa unei femei care murise 1i-1i lăsase ntreaga a*ere seminarului nostru" Ea locuise la 4aint-4a*in 1i superiorul meu tre.uc ndu-se pe poienile de l ngă 4aint-4a*in" #e1i nu mai intrasem niciodată n casa aceea. l *edeam tot mai aproape de seminar 1i tot mai departe de mine" + #e ce te-ai ntors. 1o*ăielnice" Cu fiecare clipă care trecea. El nu mi-a răspuns imediat" + Ai să crezi că-i o prostie . pri*ind zăpada de pe munte 1i focul din cămin" Mi-i imaginam pe copiii no1tri alerg nd prin casă 1i . intensificată de strălucirea zăpezii. #e ce mi spui toate astea a. ascult nd discurile.enită" El nsă continuă& + Acum două săptăm ni nu mi-am mai putut suporta triste$ea din suflet" L-am căutat pe superiorul meu.ul de afară" 9afturile era pline de multe căr$i . dar după c te*a minute a tre.utit să-mi mai desprind g ndul de la casa ei" #e fiecare dată c nd intram n capelă ca să mă rog. n-am iz.unele pe care le citisem.ia azi. mi aminteam că renun$area mea nu fusese totală" 5mi nchipuiam că a1 fi acolo cu tine.iectelor.ele păr$i de c mpuri acoperite de zăpadă" O. orice con*ersa$ie *a tre. se răsp ndea pretutindeni" Am nceput să fac o listă a o.am spus -" Merit o e:plica$ie" + 5mi amintesc momentul c nd am intrat n acea casă" 3erestrele dădeau către mun$ii Pirinei 1i luminozitatea soarelui. de ndată ce *om fi a. c nd *ezi că am nceput să te iu.irii pentru tine 1i ce sim$isem n timp ce mă apucasem de in*entar" 5ncepu să cadă o ploaie fină" Am plecat capul 1i mi-am nchis mai . am sim$it că #umnezeu mă auzise" 5n al treilea an.esc. m-am rugat ca #umnezeu să-mi transforme iu. Cu*intele mi sunau confuze. n fund.

la lucruri suspendate ntre cer 1i păm nt.ao.ul 1i mo. cine*a l-a *ăzut 1i a *enit să-l salute" Ploaia fină cădea fără ntrerupere 1i eu nu 1tiam c t timp urma să răm nem acolo> mi aminteam mereu că a*eam un singur schim.uzunar 1i-mi dădu ce*a" Era o cheie" 4uperiorul mi-a mprumutat cheia casei" A spus că mai putem a1tepta ni$el nainte de a *inde lucrurile" Am 1tiut că *oia să re*in acolo cu tine" El a aran.uzunar" ?azilica se 1i năl$a n fa$a noastră" 5nainte să pot rosti *reo *or. pleacă n căutarea lui" #oar cine e fericit poate da 1i altora fericire"2 07u 1tiu dacă acesta mi e destinul2. trecu la o spaniolă stricată& + 5nso$i$i o persoană foarte deose. mi-a spus el" 09ăm i n lume sau n-toarce-te la seminar" #ar locului ales tre. dar mi-am adus aminte de noaptea de la ?il.i pe #omnul" #acă dumneata crezi că acesta-$i e destinul. i-am răspuns eu superiorului meu" Mi-am găsit pacea inimii c nd m-am hotăr t să intru n această m -năstire" 0Atunci du-te acolo 1i scutură-te de orice ndoială2. 1i nici nu mă interesa" = ndul meu se concentra asupra unei case.ească pe #umnezeu n alt fel . c nd a *enit să-l caute un om disperat" El nu-mi spusese unde se dusese. de haine 1i nu puteam sta udă n ele" Am ncercat să mă concentrez n prezent" 7u *oiam să mă g ndesc la casă .zise el -" Un om care face minuni" 7-am răspuns nimic.zise altul" Eu nu 1tiam dacă istoria era ade*ărată 1i nu 1tiam nici cine erau acei 0ei2" 4osiră 1i alte persoane 1i tot grupul se ndreptă către intrarea pe1terii" Un .ă.alături de mine" <oiam să lupt pentru asta" + @ine tu cheia .ca să a*em prile.ul de a ne re nt lni" M-am uitat la cheia din m na lui 1i m-am mul$umit să z m.+ Atunci superiorul meu mi-a spus& 04 nt multe feluri de a-l slu.ilierul ei" Unde*a n lumea asta. cu discurile.ăr.1i că scopul ini$ial al t rgu1orului era să constituie un refugiu pentru călugării care părăseau *ia$a de la ora1 1i se retrăgeau n mun$i n căutarea lui #umnezeu" + Ei ncă mai *ie$uiesc acolo .ită .ăteau clopotele 1i se deschideau cerurile" A*ea să-l slu. lăs ndu-mă n *oia destinului" El mă chemă 1i mă prezentă c tor*a persoane" Au ntre. cu peisa. c nd*a" O casă unde i-a1 putea a1tepta n lini1te sosirea" O casă unde puteam a1tepta ntoarcerea de la colegiu a unei fete sau a unui .at unde trăsesem 1i c nd el a men$ionat 4aint-4a*in. cine*a a spus că acolo era nmorm ntat un sf nt pustnic" 4puseră că acesta descoperise f nt na din mi.uie să-i apar$ii integral" Un regat di*izat nu reu1e1te să facă fa$ă atacurilor date de ad*ersari" O fiin$ă umană di*izată nu reu1e1te să facă n mod demn fa$ă *ie$ii"2 < r m na n .at mai n * rstă ncercă să-mi spună ce*a pe fran$uze1te" <ăz nd că nu n$elegeam.locul pie$ei . o casă stătea cu ade*ărat n a1teptarea noastră.at conferin$a de la Madrid .zise el" Am ntins m na 1i-am pus-o n . pe care o 1tiam e:act cum era" Cu căr$ile.esc" 5n piept parcă-mi .

( decembrie 199 C nd orologiul catedralei a . tăcu$i. .ini1or" Eram aproape o sută de in1i. pri*ind statuia" + Mărire $ie. dar nu 1tiam ce nseamnă de fapt" El 1i-a dat seama" + 4 nt cei care acceptă focul #uhului 4f nt . care ncheie seria rugăciunilor.prote. cu ochii nchi1i" + Cine s nt oamenii ace1tia. c nd to$i oamenii puteau face minuni" 4 nt persoane călăuzite de către 3emeia 5n*e1m ntată n 4oare .ute. maică a 7eprihănitei /ămisliri6 .zise cine*a de l ngă mine de ndată ce ncetară să răsune dangătele orologiului" + Mărire $ie6 .ile" . a.pentru că a*eam să-i fiu alături.im despre dragoste" !re.dare ca gardianul să termine disputa" #oream să fiu singură cu el. pe 1optite" C nd am a. ca 1i cum s-ar fi supus unei porunci in*izi. cu un ropot de aplauze" )nter*eni numaidec t un gardian 1i ne rugă să nu facem gălăgie" 5i deran. să *ină repede2. am zis" 0Căci am o *ia$ă n fa$a mea 1i tre. arăt nd către persoanele care se rugau n ploaie -" 8i se roagă n tăcere" Am a1teptat cu neră. p nă c nd a. să-i spun că *a putea să-1i realizeze *isul . arăt nd cu pri*irea către 3ecioară" =rupul ncepu să c nte 1optit.uia să-l lini1tesc. s-o facă atunci c t mai repede" 8i l *oi a1tepta" 4au l *oi uita" A1teptarea e dureroasă" Uitarea e dureroasă" #ar a nu 1ti ce hotăr re să iei este cea mai cruntă dintre suferin$e"2 5n ad ncul inimii mele. sticlă .unserăm n cele din urmă la locul apari$iilor" Era ntocmai cum mi-l nchipuisem& pe1tera. departe de-acolo. $in ndu-l de m nă 1i spun ndu-i ce sim$eam" A*eam ne*oie să discutăm despre casă. prin ploaie.zise el" Mai auzisem cu* ntul acesta.am pe ceilal$i pelerini" + <enim de departe .urul nostru se mărise .uns la Crez.zise el.răspunse gardianul.at su. printre care c $i*a preo$i 1i călugări.uie să mi-o folosesc c t mai .ătut miezul-nop$ii..zise un domn din grupul nostru" + 8i ei . care ar fi umplut-o de *eselia lor 1i-n urma cărora n-a1 fi a*ut nimic de str ns" =rupul merse n tăcere.ui să facă o alegere. al$ii 1edeau n pe1teră.zise el -" 3ocul pe care )sus l-a lăsat 1i din care pu$ini 1i aprind lum nările" 4 nt persoane aflate aproape de ade*ărul originar al cre1tinismului.ine cu putin$ă" #acă el *a tre. să-i do*edesc 1i mai mult sentimentele mele. st nd n ploaie. am făcut o scurtă rugăciune> i-am cerut 3ecioarei să mă a. să *or.răspunseră to$i. imaginea Maicii #omnului 1i un iz*or . am rămas cu to$ii tăcu$i.ăiat. am sim$it că-mi auzise rugăciunea" Mierc!ri.am ntre. căci inima mea nu mai a*ea ne*oie de suferin$ă" 0#acă e să *ină durerea.ut ndu-l" =ardianul se ndepărtă 1i unul dintre preo$i ncepu să recite mătăniile. să facem planuri. grupul din .unde a*usese loc minunea apei" C $i*a pelerini se rugau.at" + Harismatici . cu ochii nchi1i" Prin fa$a pe1terii curgea un r u 1i zgomotul apelor lui m-a lini1tit" C nd i-am *ăzut imaginea.

+ 9ăm n" Asta e *ia$a mea" + Atunci *reau să particip 1i eu . ci un preot" El i se adresa unuia dintre ceilal$i preo$i din grup" Con*ersară pu$in n 1oaptă 1i preotul se ndepărtă" Preotul din grup se ntoarse către noi& + !re. *reau să n*ă$ să fac parte 1i eu din ea" =rupul continuă să c nte" Am nchis ochii 1i am căutat să urmăresc muzica.uta să fac ca timpul să-mi treacă mai repede" A*ea să se termine cur nd" <om putea atunci să ne ntoarcem la 4aint-4a*in. ne-am dus la locul indicat" Am trecut podul aflat aproape n fa$a pe1terii 1i ne-am mutat pe celălalt mal" Locul era foarte frumos& copaci. de1i a1 fi preferat să fiu departe de-acolo -" #acă asta e lumea ta.ă care nu semăna cu nici unul dintre idiomurile cunoscute" Era mai degra.eam franceza" 9epetam cu*intele fără a le pricepe n$elesul. un c mp deschis 1i r ul .ească o lim.ilă să mă hipnotizeze" 3rigul mi-a trecut 1i nu mă mai ngri. repet nd fraza n spaniolă.1i-n acela1i timp *oiam să iau seama la ceea ce făceau ceilal$i" Un preot de l ngă mine c nta n spaniolă 1i am ncercat să repet cu*intele după el" Erau in*oca$ii către #uhul 4f nt 1i 3ecioară ca să-1i facă sim$ită prezen$a 1i să-1i re*erse .ă o n1iruire de sunete dec t o lim.andonez total. mi-am spus. legăn ndu-ne ntr-o parte 1i-n alta n ritmul muzicii" Mă străduiam să mă a. iar uneori se arăta parcă surprins" 0Asta e lumea lui2.uta" !ocmai c nd eram gata să mă a. muzica ncetă" Am deschis ochii" #e astă dată nu mai era gardianul.er *ocile.despre faptul că toată n$elepciunea stă n ascultarea propriului suflet" 0Poate că asta e lim. mi n*eselea cugetul. doar după sunet" #ar asta mă a. ca 1i cum ar fi stat de *or.zise el" + !u răm i.ă anume. italiană 1i franceză" 7-am iz. cu *or.eau cu picurii de ploaie scurg ndu-li-se pe o.uie să fi molipsit ntregul grup& componen$ii lui ncepuseră să c nte mai tare.a ngerilor2.inecu* ntările asupra fiecăruia dintre noi" + 3ie ca darul lim. chiar dacă nu *or.+ !remuri de frig" 7u e ne*oie să participi .ă cu Ea" 4ur dea. fără sens logic" Mi-am adus imediat aminte de con*ersa$ia noastră din . numai noi doi" Am continuat să c nt mecanic" !reptat am sim$it că muzica punea stăp nire pe mine.i-am răspuns. am g ndit eu" . mă transporta ntr-o epocă n care #umnezeu era mai aproape 1i mă a.zise alt preot.e ce păreau să *ină direct din inimă.ra$ele 1i o clipă mai t rziu ni le-am ridicat 1i noi to$i.ra.utit să n$eleg ceea ce a urmat" 3iecare dintre persoanele prezente a nceput să *or. 1i năl$aseră fruntea 1i z m.andonez . fără senza$ia neplăcută că tul.1i sim$indu-mă ridicolă" !o$i se uitau la statuia 3ecioarei de pe celălalt mal al r ului 1i to$i păreau a fi n transă" L-am căutat cu pri*irea 1i am *ăzut că se găsea la oarecare distan$ă de mine" 51i $inea m inile ridicate la cer 1i rostea 1i el cu*inte ntr-un ritm precipitat.care curgea acum ntre noi 1i pe1teră" #e acolo puteam *edea .ilor să se pogoare asupra noastră .ora ploaia 1i nici faptul că nu a*eam dec t un singur r nd de haine" Muzica mi făcea .ine imaginea luminată 1i ne puteam năl$a mai li.uie să ne facem rugăciunile dincolo de r u .urăm rugăciunea celorlal$i" )mpresia asta tre.zise el" 5n lini1te.ine.it despre re*ela$ie . ca 1i cum ar fi a*ut o *ia$ă proprie 1i ar fi fost capa.i" Cine*a ridică .iserică 1i n care el mi-a *or. ncerc nd să imit ce făceau ei .

ăr. no*ici 1i călugări. chiar dacă nu a*ea să se mai ntoarcă niciodată la seminar.atul *ie$ii mele6 Ce straniu62.esc 1i eu lim.ăr.ă cu mine . 1tiam că iu. cădea n transă 1i părea aproape de ngeri" Casa din mun$i ncepu să pară mai pu$in reală. m-am sim$it cuprinsă de frică 1i de gelozie" 3rică deoarece totul era nou pentru mine.ă. a unui roman.a$i 1i femei de toate * rstele.atul acesta să mă iu.atul *ie$ii mele" 0?ăr. lim. mi-am spus n sinea-mi.uze . n$elegeam că dragostea lui era mai mare dec t a1 fi crezut 1i se re*ărsa n zone unde eu nu călcasem niciodată" 0)artă-mă.ariera fricii" 05ncearcă2.ara. Maică Preacurată2.irea putea incendia lesne inima unei femei 1i că era doar o chestiune de timp pentru ca eu să las * ntul să se dezlăn$uiască 1i apele să rupă zidurile . discurile 1i căr$ile 1i a se ntoarce la ade*ărata lui cale.să fie o epifanie. ca 1i cum ar fi făcut parte dintr-o lume pe care el ar fi 1i lăsat-o n urmă" !oate zilele acelea .uia să-mi las sufletul să stea de *or.ăr.ele au nceput să-mi curgă de pe . ce pre$ ar tre.a ngerilor" 3rica 1i gelozia mi-au fost nlocuite de solitudine" 5ngerii a*eau cu cine să stea de *or. totul a*ea n$eles pentru sufletul meu" 4implul fapt de a fi a*ut destul cura.a aceea stranie" Poate ne*oia imensă de a mă nt lni cu el. măruntă 1i dacă mă lupt ca . iar eu eram singură" 7u 1tiu ce anume m-a mpins să ncerc să *or.er" #e1i nu pricepeam nimic din ceea ce spuneam.ească doar pe mine"2 8i dacă *oca$ia lui ar fi realmente să părăsească lumea. *or. surprinsă eu nsămi de acest g nd" Acolo. un nou nceput pentru mine" 4e părea că #umnezeu mă ascultase" <or.isem 1i altădată 1i puteam aprecia cum a*eam să mă comport ntr-o asemenea situa$ie" Acolo era nsă ce*a ce-mi răm nea de ne n$eles" 7u era catolicismul care mi se predase la 1coală" 7u a1a l *edeam pe . iar el *or.i de ne n$eles.inima mi nutrea multe ndoieli 1i a*ea ne*oie de răspunsuri" 7u 1tiam e:act ce să fac> senza$ia de ridicol era foarte puternică" Acolo erau nsă . 4au. mai pu$in eu nsămi" 5l fi:am cu pri*irea.ea lim.a a nceput să mi se dezlege li. să se nchidă n seminar 1i să *or.ui oare să plătesc eu ca să-l $in departe de ade*ăratul lui *is. ncetul cu ncetul.ea lim. iu. ca să spun lucruri fără sens a nceput să-mi inducă o stare euforică" Eram li. n fa$a r ului 1i a pe1terii.ute să n*ing . preo$i 1i mireni.ului" Oric t de pu$in recepti*ă a1 fi fost la nceput.ească doar cu ngerii. studen$i 1i . 1i m-am rugat la #uhul 4f nt să mă a.după o zi at t de lungă.ul de-a spune lucruri pe care nu le pricepi" 5ncearcă"2 M-am hotăr t să-ncerc" Mai nainte nsă m-am rugat ca noaptea aceea . mi-am zis eu" 07-ai altce*a de făcut dec t să deschizi gura 1i să ai cura.atul pe care mi-l doream alături spunea că #umnezeu era 1i femeie. nc t nici nu mai reu1eam de fapt să-mi amintesc c nd ncepuse . am zis" 0)artă-mă dacă s nt egoistă.1i treptat 1i-au pierdut n$elesul din lim. ncrederea mi-a sporit.ătr ni" Asta mi-a dat cura. o călătorie n afara timpului 1i-a spa$iului *ie$ii mele" <isul a*ea totodată sa*oarea lumii. de a spune ce anume sim$eam" Poate pentru că tre.a oamenilor" 9u1inea mi s-a atenuat. C t timp a*ea să reziste nainte de a-1i părăsi casa.ncep nd cu conferin$a de la Madrid . iar tot ce este nou sperie" =elozie deoarece. nu eram ne*oită să .mi se păreau ca parte dintr-un *is.!otul ncepu să mă nfrico1eze" ?ăr.eră. !o$i păreau concentra$i n ceea ce făceau. a unor noi a*enturi" Oric t m-a1 fi opus.

spuse preotul n spaniolă.ăr.ră$i1ase din dreapta mea -" <ă rog. credeam că cererile noastre *or fi mplinite" =rupul tăcu o frac$iune de secundă" Am constatat că mi *enise mie r ndul să cer ce*a" 5n orice altă mpre. tot ca un copil.am spus eu n 1oaptă. chipul lui feminin ne-a n*ă$at să iu. am contemplat cerul ntunecos 1i mi-am sim$it lacrimile amestec ndu-mi-se cu ploaia" Păm ntul era *iu.răspunseră to$i" 8i cei opt se rugară.ine că #umnezeu poate fi femeie . dec t certitudinile mele meschine. nepricep nd deloc ce anume se petrecea" Cine*a s-a apropiat de mine 1i 1i-a pus . italiană 1i franceză" M-am sim$it din nou dezorientată. de suferin$ă.fără a putea scoate nici o *or.ra$ul pe umărul meu" Altcine*a a făcut la fel de partea cealaltă" Am alcătuit un cerc de opt persoane m.atul căruia i este dedicată" 4ă spunem un A*e-Maria" 7e-am rugat mpreună 1i iară1i am sim$it o senza$ie de li.ertatea asta mă năl$a la cer .rosti .ăr. descopeream că 1i eu eram capa.esc la fel ca ea . pentru că mă rugam ca un copil .i" 8i. pe c nd ceilal$i c ntau -" #acă este a1a.ire 4upremă.andon" !otdeauna 1tiusem că ade*ărata iu.ră$i1ate" Apoi. ne-am aplecat n fa$ă 1i capetele ni s-au atins" Păream un cort omenesc" Ploaia se mai intensificase.ire era mai presus de toate acestea 1i că era prefera.urare a1 fi murit de ru1ine . iu. triste$e.atul care mă m.ă" Era nsă o Prezen$ă acolo.ilă de iu. de a. dec t ncercarea de a-mi $ine su. rostind un A*e-Maria" + Lumineze-mă 7eprihănita /ămislire 1i trezească-n mine darul *indecării . control fiecare secundă a *ie$ii" 8tiam că pl nsul acela era un dar fiindcă la 1coala de maici mă n*ă$aseră că sfin$ii pl ngeau n e:taz" Am deschis ochii.ertate" Ani de zile luptasem mpotri*a inimii mele fiindcă mi era frică de triste$e. mă inunda" Era mai puternică dec t temerile. apa care *enea de sus aducea cu ea minunea din nalturi" 3ăceam 1i noi parte din această minune" Ce . care iartă toate 1i nu se simte niciodată părăsită" 04-ar părea că mi se ntoarce credin$a2.unde m-a n*ăluit o )u.im" + 4ă ne rugăm n corturi de opt .irea 1i . singurătate.caut sau să dau e:plica$ii despre faptele mele" Li.am zis eu -" #ragostea această să crească n mine 1i-n . 1i această prezen$ă mi dădea ncredere" + 7eprihănita /ămislire să mă n*e$e să iu.se auzi glasul unei femei din 0cortul2 nostru -" 4ă rostim un A*e-Maria" !o$i au spus iară1i 0amin2 1i s-au rugat" 3iecare a făcut c te o cerere 1i to$i au participat cu rugăciuni" Eram de-a dreptul uimită de mine. să spunem un A*e-Maria pentru copilul meu" + Amin .1i. acoperindu-mă 1i ncălzindu-mă cu mantia ei" Cu*intele ciudate mi ie1eau tot mai repede din gură" Pe nesim$ite. n clipa asta. am nceput să pl ng" ?ucuria mi in*ada inima.irea" O sim$eam pe 3ecioară l ngă mine. dar nimeni n-o lua n seamă" Pozi$ia n care stăteam ne concentra toate energiile 1i căldura" + 7eprihănita /ămislire să-l a.il să mori dec t să ncetezi a mai iu. uimită de toate minunile pe care le poate să* r1i iu.ute pe copilul meu ca să-1i găsească drumul . str ng ndu-mă la piept.ire" Chiar dacă ar fi nsemnat despăr$ire. g ndeam eu.

ească n lim. să 1tie că ea se *a face .ească n lim.dea s-o aud proclam nd că iu. despre ritual.inecu* ntată de to$i ngerii 1i sfin$ii.1i eu tre. c nd ea sosise.i străine 1i să-1i legene .i ciudate.dar acum. nu mai 1tiam ce să spun" 7u eram n stare să discut despre casa din mun$i.irea aceasta este . care 1i-a pierdut mama de cur nd. to$i re ncepeau să *or.dare clipa asta . c ntau.uie să ai.i-am răspuns eu.irea poate fi descoperită doar prin actul iu.ucuria" #in c nd n c nd. rug ndu-mă ca harurile să co.icei" + E1ti udă leoarcă .oare asupră-mi" #e multe a*eam ne*oie" + 4ă primim . eu credeam n puterea glasului care *or. ador ndu-i pe #umnezeu 1i pe 3ecioara Maria" #in c nd n c nd.inecu* ntarea .ănu$ din pre$ul ei" 07u se poate să mă mai g ndesc la toate astea. la un moment dat.uie să mă concentrez asupra ritualului"2 Preotul care conducea grupul a cerut să fie desfăcute corturile 1i să ne rugăm acum pentru . se auzea din nou glasul acelei femei" + Cine*a din grupul nostru.olna*ă. n loc 1i-n timp. n momentul acela. *ăz ndu-1i fiecare de drumul său" El s-a apropiat" A*ea un aer mai *esel ca de o. despre căr$i 1i discuri.zise el" + 8i tu .ă credin$ă 1i să 1tie că ea este n sla*a cerurilor" Mai t rziu el mi-a po*estit că acesta era darul profe$iei 1i că unele persoane erau capa. aceste două lumi se contopeau ntr-una singură . preotul care conducea ceremonia zise& + 4ă ne rugăm c nt nd. se rugaseră pentru cei de l ngă ei. care are o noră .zise preotul" !o$i se ntoarseră către pe1tera luminată.olna*i" Oamenii se rugau.ine . mărturisiseră harurile ce le fuseseră acordate" 5n cele din urmă.ea de minuni" 4peram ca ea. dansau n ploaie.ra$ele năl$ate la cer. despre lim. să spună 1i ce*a despre dragostea dintre doi in1i de fa$ă acolo" !răgeam năde.ile ciudate 1i rugăciunile din corturi" El trăia n două lumi" Unde*a.irii" . tre.uia să descopăr cum anume" Cu*intele nsă. după care se despăr$iseră.merita fiecare . ceruseră minuni.zise o femeie. tre. pentru to$i cei care au participat pentru prima oară la această re nnoire harismatică" 7u cred că eram singura" Constatarea m-a lini1tit" !o$i au c ntat o rugăciune" #e astă dată m-am mul$umit să ascult. c ntaseră.ra$ele ridicate la cer" + Cine*a de aici. la un moment dat" 9e ncepeau rugăciunile 1i re ncepeau c ntecele 1i .ile să presimtă ce se nt mpla ntr-un loc ndepărtat sau ce a*ea să se nt mple n scurt timp" #ar 1i dacă n-a1 fi aflat niciodată de asta. de #umnezeu 1i de /ei$ă" 7u 1tiu c t a durat ritualul acela" Oamenii re ncepuseră să *or.inecu* n tă pe to$i" Apoi to$i se sărutaseră 1i-1i uraseră 0la mul$i ani de neprihănita /ămislire2. r z nd" 7e-am urcat n ma1ină 1i ne-am ntors la 4aint-4a*in" A1teptasem cu neră. dansaseră cu . de peste r u" Preotul rosti di*erse rugăciuni 1i ne . nu erau de nici un folos" )u.

area asta" + )nima mea $i apar$ine ncă de pe-acum .a$i" Am făcut dragoste 1i cu unii pe care a.i.ntre. iu.i-am răspuns" 51i aprinse o $igară" + Crezi că a *enit momentul ade*ărului.ă el" 8tiam la ce se referă" M-am sculat 1i m-am dus să mă a1ez pe marginea patului său" Harul $igării i lumina din c nd n c nd fa$a" M-a prins de m nă 1i am stat a1a c te*a clipe" L-am m ng iat atunci pe păr" + 7u tre. mi-am scos m. faci" Cum mi-ai spus chiar tu de at tea ori.ăr. su.ilă.oară alt tricou" + Po$i să dormi cu ăsta .răspunse el" 5ncerca să fie natural. prefăc ndu-mă că nu-i auzisem cu*intele -" M ine po$i pleca. posi. *irginitatea mi s-a refăcut n chip misterios" 7u ncerca să n$elegi.am răspuns eu -" Oricum.ia i cuno1team" + 8i eu .ilitatea. mai am . dar.ind de ce procedasem a1a" 7u 1tiam dacă o făcusem ca să mi-l apropii 1i mai mult sau ca să-i las lui toată li.luza pe care mi-am spălat-o ieri" C te*a clipe. fiindcă numai o femeie poate 1ti ce *reau să spun" #escopăr din nou dragostea" 8i pentru asta e ne*oie de timp" 51i luă m inile de pe părul meu 1i mă m ng ie pe fa$ă" L-am sărutat u1or pe . dacă ncepem să g ndim.am răspuns" Am stins lumina" Pe ntuneric. dar ne *om aminti totdeauna miracolul acestor zile.irea romantică. $i asumi riscurile" + 8tiu" 7-am mai pus niciodată ntre.ucuria Milosti*irii" M inile lui mi str nseră cu mai multă putere t mplele" + 5n*e$i repede . dacă crezi că 1tii ce*a. deoarece.+ Mai am un singur pulo*er .răcămintea udă. pături" + !e iu. dar a1a este" #e aceea nu ntre.zise el" + =roza* . am ntins-o pe radiator 1i l-am dat la ma:imum" Lumina felinarului de afară era suficientă pentru ca el să-mi poată *edea silueta 1i să-1i dea seama că s nt goală" Mi-am pus tricoul 1i m-am strecurat n patul meu. a ascuns infernul chiar n miezul paradisului" Ca să fim totdeauna aten$i" Ca nu cum*a să dăm uitării st lpul Asprimii n timp ce trăim . n infinita Lui n$elepciune.ări.i .ertatea" /iua fusese nsă lungă" Eram mult prea o.osită ca să mai g ndesc" .am răspuns -" #ragostea nu pune multe ntre.uze 1i m-am ntors la mine-n pat" 7u 1tiam la drept *or. nu poate fi e:primată n cu*inte" Poate e frica de a nu fi dispre$uită. după felul cum mă m ng ia pe cap.a" Pare ridicol. nimeni n-a mai spus nimic" Haine" =oliciune" 3rig" P nă la urmă. ncepe să ne fie frică" E o frică ine:plica. de a nu fi acceptată. p nă la urmă chiar 1tii" + 4ă nu crezi că s nt dificilă .zise el" Eram 1i eu surprinsă de ce spusesem" 3apt e nsă că.am spus eu -" Am fost cu mul$i .l-am auzit spun ndu-mi" + Eu n*ă$ să te iu. am *ăzut că nu-i fusese u1or să-mi audă *or.esc .ele" + #ar ncep nd de azi diminea$ă. *isul" Cred nsă că #umnezeu.uia să ntre.esc .am răspuns.zise el după ce ne-am ntors n cameră -" Pune-$i-l tu" M ine mi cumpăr eu altul" 4ă punem hainele pe calorifer" P nă m ine se *or usca . de a rupe *ra. el a scos din *ali. .

ăr. spunea Cealaltă" 7-a*eam nici o para" !re.ancă. rede*ii cea de dinainte" 7u fi tristă .ilet& *#m plecat la seminar.uie să scapi din fundul ăsta de lume" <ia$a ta la /aragoza e ncă intactă& du-te-napoi c t mai repede" 5nainte să pierzi ceea ce ai o. 1tia să facă fa$ă unor asemenea situa$ii" 7u era fata nflăcărată care-1i pierde capul.+ 8i termina zic nd& *. după sosirea .ine nu spune nimic2.uie să răm n cu mintea trează" 04ă ncepem cu aspectul practic& . Cum să le e:plic proprietarilor că *a fi ne*oie să a1tepte două zile ca să le pot plăti. zicea ea" 0Ai lăsat ca * ntul să-1i schim.iletul la piept.$inut cu at ta efort"2 0!re. 1i el a 1i dispărut" Ca to$i .ată 1i iu.ine2. nu *oi a*ea răgaz să pl ng sau să mă las cople1ită de melancolie" 8i tocmai atunci am dat peste un . i-am spus Celeilalte" 03apt e nsă că p nă la urmă le părăsesc pe femei"2 Atunci tre. continuă Cealaltă" 0!u tre.ătoare 1i .+ Am str ns . ca să usuc hainele" Era ncă ntuneric 1i-am ncercat să mă scol fără să fac zgomot.anii pentru ntoarcere" #ar azi e săr.ească& 04 nt ncă aici2.că tot ai să-$i găse1ti tu un .ită" M-am trezit la 1apte.anilor.i fără riscuri"2 Mi-am luat hainele de pe radiator" 4e uscaseră" !re. ea a*ea e:perien$ă. a*eam să-mi plătesc datoriile 1i să plec" 03oarte . luată prin surprindere de .ser*at că Cealaltă se retrăgea.uia să fiu practică" 4ă-mi iau măsuri de precau$ie" 0El a plecat2.ez" #ar c nd m-am ridicat n picioare. *om reu1i să controlăm din nou situa$ia"2 !re.uie să *ăd cum să mă ntorc n 4pania" !re. răspunse Cealaltă" A1a e.uia să răm n mai departe acolo.or. ai deschis poarta 1i dragostea $i-a inundat *ia$a" #acă *om ac$iona prompt. A fost de-a.uia să aflu care dintre satele din .de1i dormeam" O prezen$ă feminină m-a luat la pieptul ei 1i o cuno1team parcă de mult. ca să nu-l deran.anii *or sosi a.ur a*ea o . căci mă sim$eam prote. ntr-o căldură ucigătoare" Mi-am amintit că dădusem ncălzirea la ma:imum. să telefonez. Str%n$e-(i lucrurile ?ha@ ha@ ha@A. ca 1i cum nimic nu s-ar fi nt mplat.a$ii"2 Panica mi sporea cu fiece clipă" 7u *oiam să-mi pierd controlul" #ar Cealaltă nu nceta să *or.uia să co. ci femeia care a 1tiut mereu ce *rea de la *ia$ă" !re. mi se părea că m-am trezit . să le telefonez cu ta:ă in*ersă părin$ilor mei 1i să a1tept ca să-mi trimită .ia m ine" Ce fac cu m ncarea. diseară plecăm %n Spania. m-am g ndit" 0?ăr.Am a*ut o noapte de nesf r1ită pace" La un moment dat.at" Unul pe care-l *ei putea iu.ilă 1i n acela1i timp u1urată" Am o. să-mi iau toate măsurile de pre*edere" C tă *reme mă *oi g ndi la asta.uns să fii de acord. "ă %ntorc după-amia ă t%r iu.ăr. ca 1i cum el ar urma să se ntoarcă" 8i.e iubesc.anii2. spun ndu-mi& 0<ezi.e direc$ia. m-am sim$it mizera.a$ii au totdeauna moti*ele lor2. am *ăzut că el nu mai era acolo" Am intrat n panică" Cealaltă s-a trezit numaidec t. 0Mai .uie să fi a*ut moti*e serioase2. zise Cealaltă" 0Uite.

cel pu$in să cad de la mare năl$ime" + 7u pleca$i iar pe nem ncate .uit să trăiască" A tăcut . părăsită . atunci c nd căutăm iu.irii" 07u *reau să mai stau de *or.i spaniola. am găsit" 8i am reu1it să fiu fericită din nou" #estinul e ciudat& aproape nici una dintre cuno1tin$ele mele nu s-a căsătorit cu prima dragoste din *ia$ă" Cele care au făcut-o mi spun mereu că au pierdut ce*a important.eam" Cu fiecare minut.ul trei te zdro.ire din *ia$a mea .e1te un om.am ntre.indu-se de o carte numită I Chin$6 2 am ntre. . apa s-a arătat 1i to$i s-au adunat n . mi-am făgăduit mie nsemi. n-a1 nchiria camere" Mi-a adus p ine pră.credin$a n #umnezeu" !otul datorită iu.it să-mi termin cafeaua" O cheie" A*eam o cheie" . nchiz ndu-i definiti* u1a Celeilalte" 0O cădere de la eta. 1i cresc copiii n . oră1elul ar fi fost acolo. ea se dez*ăluie 1i a. cu speran$ele.ignesc" + 7u mă .zise femeia" + 7u 1tiam că *or. f nt na nu poate să-l urmeze" #ragostea răm ne acolo.p nă c nd 4a*in nu s-a hotăr t să sape 1i a descoperit-o" #acă n-ar fi făcut-o.dar plină de aceea1i apă curată ca mai nainte" + <or.descoperire" 8i eu l iu. a nghe$at inima n mine" M-am gră. că n-au trăit tot ce ar fi tre.am răspuns mirată" + 3rontiera e aproape" !uri1tii *in *ara la Lourdes" #acă n-a1 *or.urul unei f nt ni" #ar dacă unul dintre ei se hotără1te să plece.os.m-a ntre.ă cu ntunericul din mine2.ită 1i cafea cu lapte" Am nceput să mă pregătesc suflete1te ca să fac fa$ă zilei care urma> fiecare ceas a*ea să pară c t un an" 4peram ca gustarea aceea să mă destindă pu$in" + #e c t timp s nte$i căsători$i.e1ti ca o .rusc" + 4cuza$i-mă . l ngă r u" + 8i ce-are de-a face asta cu dragostea.esc to$i" #ar dacă s ntem singuri. ndeam .uzunar ce*a neo. .e1te la fel ca 1i una de la eta.at-o" + 3 nt na asta i-a adus pe mul$i aici.treptat . ndeam ncrederea n *iitor 1i redo.at ea" + A fost prima iu. ne iu.ire" #acă ne iu.ătr nă care a suferit mult. *isele 1i conflictele lor" Cine*a a cutezat să caute apă. cu fiecare secundă. 1i potolesc setea.ire din *ia$a mea a murit pe unul din acei mun$i" + A$i găsit nsă pe altcine*a" + #a.i$i spaniola . .urul ei" Cred că.irea cu ndrăzneală.ungem să atragem 1i mai multă iu. dragostea aceasta sporea 1i mă transforma" 5mi redo.igni$i" + Mă uit mereu la f nt na din pia$ă" 8i mă tot g ndesc& nimeni n-a 1tiut unde e apa . 1i construiesc casele.i1nuit" C nd mi-am dat seama ce era.zise ea -" 7u *reau să *ă . ne trezim 1i mai singuri" <ia$a e ciudată" + A$i auzit *or. dar nu o f nt nă" 5ndrăgosti$ii se nt lnesc. draga mea" + 7u" !otdeauna mi-a fost teamă" 7-am săpat niciodată o f nt nă" 3ac asta acum 1i nu *reau să uit riscurile" Am sim$it n .at-o" + 7iciodată" + 5n ea se spune că po$i muta un ora1.ul o sută"2 #acă tot ar fi să cad. .continuă femeia -" Prima iu.i-am răspuns" 8i era destul" + <ede$i piscurile acelea de afară.

ne1tiind ce să fac" Cea$a n*ăluia totul 1i mi se părea că s nt ntr-un *is cenu1iu.at -" 8i de unde 1ti$i cum mă cheamă. am răspuns la salut" + Păcat că cea$a acoperă totul .iectele de con*ersa$ie posi. cu un puternic accent fran$uzesc.uzunar 1i m-am ndreptat către u1ă" + Pilar6 <ocea. *enea din cea$ă" Am fost mai cur nd uimită dec t speriată" Putea fi proprietarul casei unde nchiriasem camera .ile. de astă dată mai de-aproape" M-am uitat prin pia$a acoperită de cea$ă" O siluetă se apropia. mul$umită că-l lăsasem pe copilul din mine să facă o so$ie" M-am oprit n fa$a casei.itati*" + 8i unul din ei semăna cu so$ul dumnea*oastră .uie să fie ntunecoasă.+ Era o femeie. cam rotofei.ute să-mi petrec timpul. nd *or.ă cu dumneata" C nd s-a apropiat de mine. . care a murit 1i a lăsat totul mo1tenire seminarului din !ar. n ora1. $i făgăduie1ti să-$i schim. acolo .are" . ce*a care să mă a.zise el . după o lungă pauză" + El era . + <rei să intri.et larg" Uimită.casa aceea era sim.uia să fac. să a1tept" 4ă a1tept" A fost prima lec$ie pe care am n*ă$at-o despre dragoste" /iua se t ră1te.am spus eu -" 8ti$i unde e casa ei. am *ăzut că era un preot" 3igura lui semăna cu caricaturile preo$ilor de $ară& scund.a" + 7u" <reau să-mi răspunde$i la ntre.i$i" Co1marul ce$urilor cu figurile lui stranii de*enea realitate" + A1teaptă . cu c te*a fire de păr al. anumite aspecte . ntinz nd m na 1i afi1 nd un z m.irea din ziua precedentă . 1i * rfurile ninse acolo.os. 3emeia deschise u1a 1i mi-o arătă" Era una dintre casele medie*ale din pia$etă. ncordarea de*ine spaimă 1i spaima te face să-$i fie ru1ine să-$i ară$i afec$iunea" 07u 1tiu dacă se cade să intru"2 Mi-am amintit con*or. ar fi cu neputin$ă să *ăd mun$ii de la fereastră" Casa tre. aici.zise ea -" 8i """ Mă pri*i cu un aer du. cu pa1i gră. schim. $i imaginezi toate su.zise ea.1i e1ti din ce n ce mai nelini1tită p nă c nd $i sose1te iu.uie să fie tristă fără prezen$a lui l ngă mine" Am pri*it orologiul" 7ouă diminea$a" Ce*a tre.de1i nu-mi aminteam să-i fi spus cum mă cheamă" + Pilar6 . faci mii de planuri. fără soare printre perdelele trase" Casa tre.l-am ntre. .itul" 8i tocmai atunci nu 1tii ce să spui" Orele de a1teptare se transformă n ncordare. am scos cheia din .olul unui *is" 7u puteam răm ne nsă ncremenită acolo toată ziua" Mi-am luat inima n din$i. a* nd *edere spre *ale 1i spre mun$i" + Acum *reo două luni au fost aici doi preo$i .i felul de a fi su.es .pri*ind către casă -" 4aint-4a*in e a1ezat pe un munte 1i *ederea din casa asta e frumoasă" #e la ferestrele ei se zăresc *alea.repetă *ocea. pe cre1tetul aproape chel" + ?ună .i-am răspuns n timp ce ie1eam. sus" Cred că 1tii" Am dedus atunci cine era& superiorul m năstirii" + Ce face$i aici.zise el -" <reau să stau de *or.zise el. răsuceam cheia ntre degete" #in pricina negurii. unde se i*esc figuri stranii care ne poartă n locuri 1i mai stranii" 7er*oasă.zise el.

i1nuită ca preo$ilor să le spun tot ce-a*eam pe suflet" + 4 nt epuizată . dar 1tiu unde-l pot găsi" <or. 1i el ar fi unul e:celent" #ar pre$ul pe care ar tre.zise părintele -" Casa lui e m năstirea. acum două nop$i .ine dacă s-ar fi ntors n 4pania" Preotul se ridică 1i mă rugă să-l nso$esc" 7u puteam zări dec t la c $i*a metri n fa$a noastră.at" + Mergem să-l căutăm .anii.am zis.am zis eu.i-am răspuns -" Ea este negura" + #eci el $i-a *or. 1tiam cine s nt 1i ce *reau de la *ia$ă" Acum mi se pare că am intrat ntr-o furtună care mă proiectează dintr-o parte-n alta. copila mea. + 7u.răspunse părintele" + Părinte. ca 1i cum 1i-ar fi *or.ordură" M-am a1ezat 1i eu l ngă el" Cea$a era tot mai deasă.sau acum cinci ani.ele femeii" + Ea e prezentă .continuă el.iserica .de1i ea nu se afla dec t la *reo douăzeci de metri de noi" !ot ce reu1eam să *edem era f nt na" Mi-am amintit de *or.51i frecă m ine ca să 1i le ncălzească un pic 1i se a1eză pe . fusesem o.ea" + 7u te . telefonul n $ară.zise el.ui să-l plătească e foarte mare" + El unde este. dar părea că 1tie ncotro merge" Am ie1it din 4aint-4a*in pe acela1i drum pe care.ascultasem po*estea ?ernadettei" + Unde mergem.it despre asta 6 . citindu-mi iară1i g ndurile -" Ar fi fost mai . care este la c $i*a Dilometri de-aici" 7u-i acolo. ca 1i cum mi-ar fi ghicit g ndul -" 8tiu că ?iserica are ne*oie de noi preo$i. nu e acolo" #e-acolo *in eu acum" C te*a clipe rămase tăcut" Mi-am adus iar aminte de senza$ia pe care o a*usesem la trezire& .am ntre.ă n 4pania . ascunsese 1i . rup nd tăcerea -" Cu mai pu$in de-o săptăm nă-n urmă. .r se el -" ?ine. eu prefer să o numesc 3ecioara Maria" Mi-e mai la ndem nă" + Ce face$i aici.ele lui mi-au redat oarecum cura. #e unde 1ti$i cum mă cheamă.zise preotul -" E important" 4fatul lui m-a mirat" + 7u te speria . ntoarcerea acolo" 3ăcusem nsă un legăm nt 1i nu a*eam să-mi calc cu* ntul" L ngă mine era un preot" Copil fiind.am zis eu" + Cine.continuă el.ească 1i clătină din cap" + Ce păcat . + /ei$a . măsurile de pre*edere. fără să pot face nimic" + 9ezistă . 7-are nici o trea. + 5n 4pania.am repetat" + Am *enit pentru că *oiam să te *ăd" Cine*a care a fost n grupul harismatic de astă-noapte mi-a po*estit că a$i tras n gazdă la 4aint-4a*in" E o a1ezare foarte mică" + El s-a dus la seminar" Preotul ncetă să mai z m.it sie1i" + Păcat că s-a dus la seminar. M-a lăsat aici 1i s-a dus n 4pania.ucura . . .ucuria> cel pu$in nu plecase" #ar preotul nu mai z m. . mă deruta$i .ul 1i . n timp ce mergeam -" Mi s-a părut că *-a$i ntristat c nd *-am spus că nu este aici" + Ce 1tii despre *ia$a religioasă.

urul nostru" 5nt lnirea aceasta nu e u1oară" Pe măsură ce #umnezeu ne face să participăm la misterul său. de*enim *ehiculul minunilor Lui" + El mi-a *or.ată multe drumuri.uns să ai credin$ă 1i să-L accep$i pe #umnezeu" #e aici ncolo. 7u 1tiam ce să-i răspund" + Pentru că #umnezeu *ine pe păm nt ca să ne arate puterea noastră" 3acem parte din *isul Lui 1i El *rea să fie un *is fericit" Astfel. dacă admitem că #umnezeu ne-a creat pentru fericire. că #umnezeu *rea să ne *adă ferici$i.at dacă să mai spun ce*a sau nu. n hainele. + #umnea*oastră 1ti$i răspunsul" Eu n-am idee" Preotul o. să se alăture multor religii 1i secte . despre *ia$a spirituală" 7-am a*ut nici o reac$ie" + 7u s nt sigură . după cum ne n*a$ă istoria.udecă păcatele celorlal$i.l-am ntrerupt eu -" 8i mi-a dat acelea1i n*ă$ături" + 4per să accep$i darurile lui .it despre dumnea*oastră .ută n timp ce muncim" Ca să-l nt lnim pe #umnezeu.zise el -" 5n cazul dumitale. spre surprinderea noastră. acum. fiindcă El este tatăl" + 8i mama .dar. nu totdeauna se nt mplă a1a" Osiris e sf rtecat n Egipt" /eii greci se ncaieră ntre ei din pricina femeilor 1i . n felul acesta. n prea. ca să ai o *ia$ă spirituală nu e ne*oie să intri ntr-un seminar. nici să poste1ti.ma căreia o femeie aduna lemne" + #a. fiindcă s ntem deprin1i să trăim n alt chip" 8i descoperim. fiecare se preschim.ncepu el -" Cine pleacă n căutarea lui #umnezeu 1i pierde timpul" Poate să . 1i mamă . castitate 1i ascultare" M-am ntre.+ 3oarte pu$in" Că preo$ii fac legăm nt de sărăcie. dar m-am hotăr t să continuu" + 8i că .a$ilor păm nteni" Aztecii l alungă pe Iuetzalcoatl" /eii *iDingi asistă la incendiul Jallhalei din cauza unei femei" )sus e răstignit" #e ce.ser*ă că g f iam 1i ncetini ritmul pa1ilor" + <-a$i n1elat . tre. nimic despre catolicism" !e ntre.unătoare care-l acuză pe om pentru moartea unicului 4ău 3iu" Preotul r se" + 4e *ede că ai a*ut o e:celentă educa$ie catolică .am zis eu" Cea$a ncepea să se ridice" Puteam zări o căsu$ă de $ară. să practici a. de1i nu au fost niciodată căsători$i" Că ne amenin$ă cu flăcările iadului pentru gre1eli pe care le fac 1i ei" 8i că ni-l prezintă pe #umnezeu ca pe o fiin$ă răz. e destul să pri*im n .uie să admitem că tot ce ne conduce spre triste$e 1i e1ec reprezintă *ina noastră" .stinen$a 1i castitatea" E de a. de1i comit 1i ei acelea1i păcate" Că socotesc că 1tiu totul despre căsătorie 1i dragoste. n cele din urmă -" 4 nt in1i care părăsesc totul 1i pleacă n căutarea lui #umnezeu" + 8i-L găsesc.am zis. ne sim$im 1i mai dezorienta$i" Pentru că el ne cere permanent să ne urmăm *isele 1i inima" E greu să facem asta. l ngă noi" 5l putem *edea n cea$a.răspunse părintele -" Căci. n păm ntul.zise el -" Eu nsă nu te ntre. nu-L *a nt lni niciodată" #umnezeu e aici.ă n drumul Lui. n pantofii ace1tia" 5ngerii Lui *eghează n timp ce noi dormim 1i ne a.ăr.

părinte . părinte.ăr. nu ne gră.atului 1i-i alunecau pe . după cum spusese mai nainte" <or.ăr.ut pe ne*astă-mea" + 7u-i nimic" 5n scurt timp *ei fi mai .zise preotul" + 7u.ra$e n .iserică.i1nuit -" #oar că azi era n ma1ină" Preotul mă pri*i fără să spună nimic" + ?inecu* nta$i.i spuse el . se ridică 1i-i sărută m na" + 8ezi.ă străină" Cu*intele ie1eau cu o rapiditate surprinzătoare" M inile ncetaseră să i se mai mi1te .răspunse preotul gră. o lim.ească repede" Părea o rugăciune de e:orcizare.ea o lim.zise preotul -" E1ti ncă n con*alescen$ă" + M-am 1i ngră1at două Dilograme . dar fără nici un lu:> ziduri de piatră. fie n inima noastră" + #ar cei care l n$eleg""" + Ei transformă lumea" Cu pre$ul unor mari sacrificii" 3emeia care căra lemne l *ăzu pe preot 1i alergă n nt mpinarea noastră" + Părinte.ă străină mie -" Mi-e frig 1i mi-ar prinde . puterea asta e 1i a dumnea*oastră" #umnea*oastră.atul acela" #eodată ncepu să *or.atul meu.at parcă mi spusese 0e1ti cu un . l-a$i adus aici" #e astă dată preotul e*ită să mă pri*ească" + 9uga$i-*ă pentru . ritualul luă sf r1it" Părintele se ntoarse 1i dădu o .ăr.ăr.am răspuns eu.ăr.sor. *ă mul$umesc6 .atul" + L-am *ăzut duc ndu-se către locul o.ind ce spunea" M inile lui atingeau umerii . de1i nu puteam n$elege la drept *or. murind de ru1ine că *or.ind pasul -" El nu e dec t un instrument" + El a făcut-o" )ntra$i.im . sărut ndu-i m inile -" ! nărul l-a *indecat pe . un .ine ca-nainte" + Unde este t nărul.atului" ?ătr nul i dădu ascultare" Preotul nchise ochii 1i spuse un A*e-Maria" Apoi in*ocă #uhul 4f nt. .ăr. nu te ridica . rug ndu-l să fie prezent 1i să-l a. n foc.ăr. a1a cum 1i ncepuse.ăr.ă . podea 1i ta*an de lemn" 5n fa$a căminului aprins 1edea un .rusc. p nă la degete" 9epetă gestul de mai multe ori" 3ocul ncepu să trosnească mai puternic n cămin" Era poate o coinciden$ă.atului din fa$a sa" 8i . n fa$a mea . *ă rog" Mi-am amintit atunci noaptea trecută" Pe c nd eram n .ca un instrument al 3ecioarei.at care face minuni62 + 7e gră.!ocmai de aceea continuăm să-l ucidem mereu pe #umnezeu" 3ie pe cruce.inecu* ntare con*en$ională.i tăie *or.ine o cafea" 3emeia mă luă de m nă 1i am intrat" Casa era conforta.ute pe . dar poate preotul pătrunsese n zone de care eu nu a*eam cuno1tin$ă.zise femeia -" Puterea lui""" + """ a 4fintei 3ecioare .ăr. n e:il. era complet a.1i le pusese pe umerii .a preotul" + a Maicii 3ecioare.ntre.ilă. părinte .zise ea.atul meu6 + 4f nta 3ecioară l-a *indecat . tras nd cu m na dreaptă un semn mare al crucii" + #umnezeu să fie pururea n casa aceasta .spuse el" .it n ac$iunea lui .im .at de *reo 1aizeci de ani" #e ndată ce-l zări pe preot. influen$ nd chiar elementele" Eu 1i femeia tresăream ori de c te ori pocnea un lemn" Preotul nici nu lua seama la asta.răspunse el -" #ar ncă nu pot s-o a.os.eam n franceză.insistă femeia" Preotul respiră ad nc" + 4tai aici.ăr.

ar nsemna să-l ndepărtez pe #umnezeu. eu am refuzat .zise el" + <ăd că-mi citi$i g ndurile" + #a .cu un sur s . mi ceru să ne continuăm drumul" + #ar n-a$i . copila mea . c mpul 1i copacii acoperi$i de zăpadă" Emo$iile mi se mai clarificaseră 1i ele" 3umuri6 #acă ar fi ade*ărat 1i dacă preotul ar fi capa.8i.1i mi-a părut rău" )eri credeam că.ă temeinică" 3useseră suficiente trei zile pentru ca totul să re nceapă" + Am dreptul să fiu fericită. pentru ca eu să-mi las . de ?il.ră$i1ată cu ceilal$i" )u. să u1ureze suferin$ele.cu sau fără *oia mea" Ce-i puteam spune acelui preot care mergea l ngă mine.un chip cu putin$ă" + 3ace$i 1i dumnea*oastră minuni. dacă m-a1 căsători. că m-am ndrăgostit 1i. nu era n stare să ghicească ce g ndeau ceilal$i" Cea$a se risipea cu repeziciune.eam un .os garda 1i atunci .ine.esc.iseră despre minuni.răspunse preotul -" Am 1i eu un dar 1i ncerc să fiu *rednic de el" 3ecioara m-a n*ă$at să mă cufund n * rte.ăr. a1 fi fericită" Chiar de mic copil. descoperisem dragostea 1i o dădusem uitării n pia$a din 4oria" #ar.uit să plece.ao. a1 renun$a 1i la *ia$a mea spirituală" #upă cum a$i spus chiar dumnea*oastră.at care putea să-l a.zise femeia. de conferin$a de la Madrid.a$i. + #a. nu puteam crede că preotului care pă1ea alături de mine i-ar fi plăcut ca noi să ne căsătorim 1i să trăim ntr-o casă ca aceea din 4aint-4a-*in" Preotul spunea asta ca să mă amăgească. părinte" 8i 1ti$i că l iu.atul acela scund 1i gras" <enise ca să mă con*ingă să-l părăsesc. nu *reau să pierd totul din nou" Am să mă lupt pentru fericirea mea" #acă a1 renun$a la lupta asta.ăr.it despre un t năr care l-a *indecat pe so$ul ei" El a fost. ntorc ndu-se către mine. n-o să mai dorm . ei . *ăz ndu-ne pe picior de plecare" + #acă . coasta muntelui.să mă con*ingă de contrariu" El mi citi g ndurile fără să zică nimic" 4au poate că mă n1elase.ăut cafeaua . ca să le pot ndrepta n cel mai .eau acum o cafea.ul emo$iilor omene1ti. atunci să mi le citească 1i să afle tot" 4ă 1tie că ieri el a *rut să facă dragoste cu mine. deoarece el a*ea o misiune mai importantă de ndeplinit" 7u. el a fost" Am nceput să mă simt prost" 5mi aduceam aminte de ziua de ieri. 1i dragostea asta cre1te clipă de clipă" Am descoperit mpreună lumea 1i mpreună *rem să răm nem n ea" El a fost prezent n toate zilele *ie$ii mele .ăr.at care a*ea darul *indecării" Un . dacă el ar fi tre.il să citească g ndurile. părinte" Am recuperat ceea ce pierdusem. părinte" 8tiam ce făcea acolo . discuri 1i căr$i preferate" + 7u te n*inui.ine pentru că ne 1i aflam pe drum" + Părinte. puteam acuma să *ăd drumul.e. să redea sănătatea 1i speran$a celor apropia$i" O misiune care nu-1i a*ea locul ntr-o casă cu perdele al. nu făcusem o trea.ăr. de persoanele care *or. + 7u pot face *indecări" Am nsă unul din darurile #uhului 4f nt" + 5mi pute$i atunci citi inima. femeia a *or. de prezen$a pe care o sim$isem c nd mă rugasem m. o dată cu puterea 1i energia mea de femeie" Am să lupt pentru el. eu a1 fi rămas măcar . după cum se *ede.ute pe aproapele său. 7-ar n$elege niciodată că am a*ut 1i al$i .răspunse preotul" 3emeia r se 1i murmură ce*a de genul 0dar e ncă diminea$ă2" 7-am auzit-o .

esc" + 8i eu" #ragostea te proste1te mereu" 5n cazul meu.osit .at *or. 1i eu nu fac un .olo*an 1i ne-am rezemat de el" Părintele era transpirat . pentru că mai *reau să fac drumul ăsta 1i altă dată .urăm. n timpul rugăciunilor din fa$a pe1terii.1i picioarele i nghe$aseră" + 4ă mă $ină 4f ntul )aco. tre. am descoperit că 1i eu mi pot trezi darurile de care *or.1i m-am decis să nu mă pl ng" #acă el rezista.et fin pe fa$ă -" #eie #omnul să reu1e1ti" Preotul se opri 1i scoase un rozariu din .umătate de oră.a" + <ăd urme de pa1i n zăpadă .am spus" + Unele s nt ale * nătorilor" Altele s nt ale unor . Aceea1i ma1ină n care *enisem din 4pania" + Merge totdeauna pe .os de noi. + 4ă ne nt lnim cu el" 8i cu ceilal$i" Am *ăzut că nu dorea să continuăm con*ersa$ia" A*ea ne*oie pesemne de toată energia ca să facă fa$ă urcu1ului" Am mers n tăcere cea$a se mpră1tiase acum aproape n ntregime 1i ncepea să se arate discul gal.uie să .ăr. ntorc ndu-se către mine" 7-am n$eles ce *oia să spună.zise el. z m.os . + O . l iu. c te*a cătune risipite 1i 4aint-4a*in. un cio.ind -" #e astă dată. a pătruns nsă ce*a mai profund 1i mi-a fost atinsă inima" + Părinte.cu amintirea *echiului prieten din copilărie" Chiar dacă se:ul lui nu pătrunsese n mine. un cimitir pe care nu-l o.i pe #umnezeu 1i n alte feluri" Alături de dumneata" 5mi *enea greu să cred că spusese ade*ărul" #ar l spusese" + El este acolo . mă o.i$i" 8i mi le *oi folosi ca să-l păstrez alături de mine" + 4ă fie cu noroc .en al soarelui" Pentru prima oară puteam a*ea acum o *edere completă asupra *ăii> un r u curgea n fundul ei.an 1i conducea acum turma de oi" + 4 nt o.uia să rezist 1i eu" Am nceput să urcăm spre * rful muntelui" + C t a*em de mers. cel mult" + Unde mergem.a$i 1i femei care *or să re n*ie o tradi$ie" .i1nuită" 7u mi-ar plăcea să fie hirotonit preot" 5l poate slu.zise preotul.ligă să-l $in departe de destinul lui" + 7u *a fi u1or să mă-ndepărta$i. părinte" )eri. n putere.ser*asem p nă atunci 1i casele medie*ale cu *edere la r u" Ce*a mai . printr-un loc pe unde tre-cuserăm. a1a că am schim.zise preotul" M-am ntors" Am putut *edea o ma1ină oprită ce*a mai departe. a *rut să ne dea impresia că a făcut un drum lung" /ăpada mi uda teni1ii" #ar preotul purta sandale deschise cu ciorapi de l nă .zise preotul -" 4ă ne oprim un pic" Am cură$at zăpada de pe un .urăm nt" 5$i spun nsă n prezen$a a ceea ce mi-e sf nt.isericii. că nu a1 dori ca el să urmeze *ia$a religioasă o. nfipt n coasta muntelui" Am recunoscut turla .zise părintele.uzunar" 5l luă n m nă 1i mă pri*i drept n ochi" + )sus a spus că nu tre. cu un z m.

zise el -" Opt milioane de oameni au semnat o peti$ie către papă 1i i-au cerut recunoa1terea ei" 4emnăturile au *enit din toate col$urile lumii" 4e *ede că lucrul plutea n aer" + Acesta e primul pas. a1 *rea să n$eleg ce*a" P nă ieri. să-l a. fără a-mi da prile. dogma 7eprihănitei /ămisliri n-a fost doar pro.o*im aici" . să-l n$eleg.zise preotul -" )sus a spus& dacă am a*ea credin$ă c t un .ui să treacă p nă c nd *om accepta o Preasf ntă !reime unde apare 1i femeia.at.atatele.+ Ce tradi$ie.zise el -" E mult prea frig ca să mai ză.ut" 7u mă interesează ce putem sau nu să facem noi to$i ceilal$i" Părintele respiră ad nc" Ezită o clipă.nu-1i putea nchipui ce urmări a*ea să ai. după ce un anumit număr de maimu$e n*ă$aseră să-1i spele . + !ot cea a 4f ntului 4a*in" 4ă se retragă din lume. e*oluează p nă la urmă ntreaga rasă umană" 7u 1tim c te persoane s nt necesare .ăr. să contemple sla*a lui #umnezeu" + Părinte. + 7u . să trăiască aici. au nceput să facă acela1i lucru 1i maimu$ele de pe celelalte insule ale arhipelagului" Lucrul cel mai surprinzător nsă este că aceste maimu$e au n*ă$at asta fără să ai. părinte" Eu iu. am 1i acceptat că )sus i-a ntrupat fa$a masculină" + Ce *rei să spui.lema <aticanului .dar 1tim că a1a se nt mplă" + Ca 1i istoria 7eprihănitei /ămisliri .am zis eu -" Le-a apărut n$elep$ilor de la <atican 1i $ărăncii ignorante" + Lumea are un suflet 1i la un moment dat sufletul acesta ac$ionează n tot 1i n to$i deodată" + Un suflet feminin" El r se. n mun$i.i1nuită este că.am răspuns eu" + E:istă di*erse studii 1tiin$ifice n această pro. atunci c nd un anumit număr de indi*izi e*oluează.at a cărui datorie era să aleagă ntre *ia$a religioasă sau căsătorie" Azi am aflat că acest . + 5ncotro.o.ă nici un fel de contact cu insula unde a*usese loc e:perien$a" 8i se opri" + Ai n$eles. *reau să 1tiu mai multe despre el. de mu1tar.ul să n$eleg ce anume nsemna r sul lui" + #e fapt. a Mamei 1i a 3iului.at face minuni" + !o$i facem minuni .ăr. Preasf ntă !reime a #uhului 4f nt.ă e:perimentul său" A fost uimit să constate că 1i celelalte maimu$e de pe insulă ncepuseră s-o imite pe cea dint i" 8i apoi. + C t timp *a mai tre.atatele n r u nainte de a le m nca" Cură$at de nisip 1i murdărie. am fost cu un . alimentul de*enea mai gustos" Omul acela de 1tiin$ă . ntr-o . am spune muntelui acestuia& 0Mută-te62 8i el s-ar muta" + 7-am ne*oie de o lec$ie de religie. părinte.ună zi. + Hai să mergem .ăr. dar apoi ncepu& + Un om de 1tiin$ă care studia maimu$ele de pe o insulă din )ndonezia a reu1it s-o n*e$e pe una dintre ele să-1i spele .lemă" E:plica$ia cea mai o.care a făcut asta numai fiindcă scria o lucrare despre capacitatea de n*ă$are a cimpanzeilor .esc un . + Pe drumul care *a duce către recunoa1terea faptului că Maica #omnului este ntruparea fe$ei feminine a lui #umnezeu" 5n definiti*.

după regulile sta.at" 7u-mi răspunse" + Am să-$i po*estesc ce*a din istoria ntemeierii ordinului nostru religios . nduio1ată.ească cu )sus" E:tazurile ei erau at t de puternice 1i de profunde. uscate 1i pline de zăpadă primeau cele dint i raze ale soarelui" Cea$a se risipise de tot" .l-am ntre.uit să se . la fel ca !ereza 1i multe alte persoane. a poftit-o năuntru" + 7u . adusă de tatăl ei la o m năstire ca să primească o educa$ie mai ngri.răspunse maica -" Poate că femeia asta are acela1i fel de ne.ună zi.ună" + #acă ar fi să dau ascultare tuturora.ilite de 4f nta !ereza din A*ila> sandalele fac parte din ele> dacă e1ti capa.+ Adineauri mi-ai o. c nd i apăruse 3ecioara 1i-i ceruse să ntemeieze o m năstire n conformitate cu regulile originare ale ordinului" 0Ca 4f nta !ereza2. din =ranada" Era no*ice carmelită. e1ti capa. nc t li s-a a.uia neapărat să-1i mplinească misiunea" 5ntr-o zi . a1a cum maimu$ele de pe celelalte insule nu puteau cunoa1te e:perien$a ce a*usese loc. se g ndea la acela1i lucru -. cerul li.răspunse preotul" #ar să ne ntoarcem la po*este" 3emeia aceea a fost primită de maica !ereza" 5i spuse că o chema MarKa de HesLs Mepes. pe c nd trecea pe un coridor. la casa unde era găzduită apăru o femeie n zdren$e" <oia să *or.ea cu Cristos . supra*ie$uise din pomeni 1i din mila celorlal$i" A fost o minune că a a.unge p nă la urmă să cred că eu s nt cea ne.andonat total 1i n scurt timp *ia$a i s-a schim.ser*at sandalele" + Chiar mi citi$i g ndurile. sf r1i el" A1a cum ?ernadette nu 1tiuse nimic despre hotăr rea <aticanului. dar ea refuză& n-a*ea să plece de-acolo dec t după ce *or.il să-$i controlezi spiritul" !ereza era o femeie frumoasă.unia lui Cristos pe cruce" + 4f nta !ereze *or. a1 a.zise stăp nul casei -" E ne.ea" Maica.iruiască mai nt i pe sine nsă1i 1i a tre. ncredin$ată că tre.at cu desă* r1ire" <ăz nd că m năstirile carmelite se transformaseră n agen$ii matrimoniale. a fost mereu n frunte. ndurase frigul 1i ar1i$a. ncepu să *or.ună .ul ei dură doi ani .am spus eu" + #a .timp n care dormise su.il să-$i stăp ne1ti trupul.zise el -" 7oi s ntem carmeli$i descul$i. .?iserica 1i 4tatul" Chiar 1i a1a.c nd sim$ea că sufletul i slă.ită" 5ntr-o .uns acolo" #ar cea mai mare minune este că a fost primită de papa Pius al )<-lea" + Pentru că papa.fără să măn nce 1i să . a1a cum MarKa de HesLs 1i !eresa nu 1tiau ce a*eau de g nd fiecare dintre ele" 5ncepea să se contureze un n$eles" Mergeam acum printr-o pădure" 9amurile cele mai nalte. am g ndit eu" + MarKa de HesLs plecă de la m năstire chiar n ziua *iziunii sale 1i merse descul$ă p nă la 9oma" Pelerina.uit să nfrunte marile puteri ale epocii ei .unie ca 1i mine& ne.ea -.ească neapărat cu maica" 4tăp nul case i oferi ce*a de pomană. s-a decis să creeze un ordin care să urmeze n*ă$ăturile originare ale lui )sus 1i ale Carmelului" 4f nta !ereza a tre.ea cu !ereza" A a1teptat afară *reme de trei zile .er.

de unde n-a mai ie1it niciodată" + #ar nu 1i cu ?ernadette" + ?a da" A tre.i-am răspuns" + 5n apari$iile de la Lourdes. ncercarea de a li se discredita lucrarea" + ?iserica a ars *ră. răz.ute1te să-1i concentreze . părinte" + #a" Lumea trăie1te un moment n care mul$i oameni primesc aceea1i poruncă& 0Urma$i-*ă *isele.care a a*ut de suferit tot restul zilelor ei" A1a s-a nt mplat cu MarKa de HesLs" A1a s-a nt mplat cu copiii ferici$i de la 3Atima& Hacinta 1i 3rancisco au murit c te*a luni mai t rziu> Lucia a intrat ntr-o m năstire.i-a fost mai .unge$i. preschim.ine sufletul omenesc ca să 1tiu ce-l a1teaptă de-aici nainte" Preotul se ntoarse către mine 1i mă prinse de umeri" + !e rog . iar tonul *ocii lui era umil -" Are putere. dizgra$ia" Cred că el $i-a po*estit toate astea" !re. Pentru că 1tia durerea care a*ea să o a1tepte dacă-1i accepta misiunea" Pri*eam soarele.+ Cred că 1tiu unde *re$i să a.ine a1a" Azi nsă.u-(i fă$ăduiesc fericirea pe lumea aceasta.a$i-*ă *ie$ile ntr-o cale care să ducă la #umnezeu" 4ă* r1i$i-*ă minunile" <indeca$i" 3ace$i profe$ii" #a$i ascultare ngerului *ostru de pază" !ransforma$i-*ă" 3i$i răz.oinicii Luminii nfruntă ce*a mai rău dec t moartea plină de onoare a martirilor" 4 nt măcina$i ncetul cu ncetul de ru1ine 1i umilin$ă" A1a s-a nt mplat cu 4f nta !ereza .+ #e ce oare una din pu$inele ei fraze a fost menită s-o pre*ină 1i s-o consoleze pe ?ernadette. persecu$iile. poate fi n a*angardă.itoarele.zise el -" 3ere1te-l de suferin$a 1i tragedia care-l a1teaptă" 7u le *a putea face fa$ă" + <ă n$eleg dragostea pentru el. 3ecioara a $inut să-i spună un lucru păstori$ei& *.i lumea mpreună cu el.umătate de pagină de caiet> oricum. să deschizi noi drumuri. umilirea. dumneata nu n$elegi nimic" E1ti mult prea t nără ca să cuno1ti răută$ile lumii" 5n momentul acesta.ine energia. zăpada 1i ar.oinici 1i fi$i ferici$i că *ă duce$i lupta" Asuma$i-*ă riscurile" 4oarele scălda acum totul" /ăpada ncepu să strălucească 1i lumina prea intensă mi rănea ochii" #ar părea .să completeze cele spuse de preot" + 8i ce-au toate astea de-a face cu el. + Eu $i-am po*estit latura eroică a istoriei" #umneata nu 1tii nsă nimic despre sufletul acestor eroi" 3ăcu o pauză lungă" + 4uferin$a . 1i dumneata te consideri o re*olu$ionară" <rei să schim. părinte" El dădu din cap" + 7u. stă de *or.orii desfrunzi$i" + El e un re*olu$ionar .n acela1i timp .continuă el -" 5n momentele de transformare se i*esc martirii" 5nainte ca oamenii să-1i poată urma *isele.uie să ndure nchisoarea. e ne*oie ca al$ii să se sacrifice" 5nfruntă ridicolul.uie să-$i fi spus cu*intele Apari$iei" + Unele dintre ele .continuă preotul. *a a*ea mult de suferit" 9e*ela$iile i-au *enit nainte de *reme" Cunosc suficient de . părinte" + #a" 8i 9oma i-a aruncat pe cre1tini leilor" Cine a murit pe rug sau n arenă s-a năl$at repede la sla*a eternă .ă cu Maica #omnului" )z. să faci ca istoria dragostei *oastre să se prefacă n ce*a legendar. frazele Maicii #omnului nu ar putea umple nici o . care să fie po*estit din genera$ie n genera$ie" 5ncă mai crezi . poate fi unul din liderii transformării spirituale a rasei umane" Lumea trăie1te un moment foarte important" #acă asta i *a fi nsă alegerea.

+ 7imic.it de unul singur -" 1n sălcii. n locul acesta care pentru el e sacru" Am sim$it că mi se face rău.zise preotul" L-am *ăzut" Era la *reo două sute de metri de mine. ca 1i cum ar fi *or.urul lui părea să-mi intensifice impresia" + Aici pe munte s nt 1i al$ii la fel .irui orice" + 8i nu-i a1a.lemă" El nsă nu *a răm ne aici" <a stră.iectul" + 8i are flori n m ini ca să le arunce asupra celor care *or *eni mai apoi" + #a" #ar nu e cazul lui" Preotul o porni n direc$ia lui" + Unde *ă duce$i. am at%rnat harpele noastre.solut nimic" + )ată-l . nu *a fi nici o pro. parcă eram cuprinsă de o frică ine:plica.ătăliilor cere1ti ca să-mi *ăd dragostea n*ingătoare" Pri*irea i se pierdu n zare" + *La r%ul Babilonului.esc" 7-am ne*oie să a1tept sf r1itul . părinte" 7u 1tiu dacă e .+ + Ce trist . ngenuncheat n zăpadă" 7-a*ea căma1a pe el 1i . predic nd ideea Marii Mame" ?iserica nu *rea acum asta" 8i lumea are pietre n m ini ca să arunce cu ele n cei ce *or aduce n discu$ie su.uie să-mi mplinesc destinul" Eram tot mai nelini1tită" + 4ă nu-l ntrerupem .ătăliile cere1ti" + 5l iu. poate" #ar *a n*inge la ceasul hotăr t" #upă ce se *or fi sf r1it .răspunse el -" Mul$i părin$i gre1esc fa$ă de copiii lor deoarece cred că 1tiu ce e mai .ziceam -" Lăsa$i-l să-1i termine .ci trăia n comuniune cu #umnezeu 1i cu spiritele iluminate din 5nalturi" 4trălucirea zăpezii din .ine pentru ei" 7u s nt tatăl lui 1i 1tiu că gre1esc" #ar tre.inecu* ntez unirea" <reau să fac asta aici.am răspuns eu" + 4 nt primele *ersuri ale unui psalm" <or. influen$a ritualului la care asistasem noaptea trecută sau a femeii care aduna lemne pe l ngă ca. părinte" A.e1te de e:il. de e:ilul celor ce *or să se ntoarcă n $ara făgăduin$ei 1i nu pot" )ar e:ilul acesta *a mai dura mult timp" Ce pot face pentru a ncerca să mpiedic suferin$a cui*a care *rea să se ntoarcă n Paradis nainte de *reme. n comuniune cu #umnezeu 1i cu 3ecioara" Auzindu-i pe ngeri. acolo am şe ut şi am pl%ns 2 zise el.*or.că dragostea poate .i preotul -" 5n adora$ie permanentă. profe$iile.uie să mai reflectez. sim$eam că *ăd pe cine*a cu o for$ă spirituală uria1ă" Cine*a care nu mai apar$inea lumii noastre .ană. cu*intele de n$elepciune 1i transmi$ nd toate acestea unui mic grup de credincio1i" C t timp *or continua astfel.ate lumea. %n mi5locul lor.chiar de la distan$a aceea . + ?a da.ine" + 7u e . + 4ă-l trezesc din transă" 4ă-i spun că-mi placi" 8i că *ă .ine .ilă" + !re.i-am *ăzut pielea nro1ită de frig" Capul 1i-l $inea aplecat 1i m inile mpreunate n rugăciune" 7u 1tiu dacă su.

durere. toate .ur.ătălie ntre ngeri. părinte. să audă tunetul 1i să se ntre. nedreptate" Mă rog ca ei să fie . să am un răgaz de reflec$ie" Preotul a. 1i că s ntem cu to$ii implica$i n lupta asta" 5ncerc să spun că.uia să fie cu dumneata" + Poate stă de *or. + Chiar crede$i asta. !ăcu c te*a clipe" + Cite1ti 1i dumneata g ndurile. 1i mun$ii s nt tot aici" <ine un moment n care tre. m-am aruncat la păm nt" 7u mă g ndeam la nimic" <oiam să fug de-acolo.a o rugăciune a lui #umnezeu" 4 nt astfel deoarece 1i-au găsit locul n lume 1i răm n n locul acesta" 4e aflau aici nainte ca omul să pri*ească spre cer.umătate de oră" Epuizată. am a.uie să ne g ndim dacă merită at ta efort" #e ce să nu ncercăm să fim ca mun$ii ace1tia . argumenta.zicea preotul -" Luptă pentru cel pe care-l iu. iar ei mă ntrea. atunci c nd un anumit număr de persoane *or a*ea destulă credin$ă pentru a modifica scenariul acesta. murim.uie să mergem la el" <ăz ndu-mă cu dumneata. #e ce să nu a1tep$i ca un anumit număr de maimu$e-oameni să n*e$e 1i apoi cunoa1terea să se răsp ndească fără suferin$ă peste toate celelalte insule. suferim.or pe acela1i drum pe care urcasem" Preotul *enea după mine" + Ce faci. op$iunile" 8tiam că .atul care alerga n spatele meu mi citea g ndurile 1i era con1tient că ar fi fost inutilă orice ncercare de-a mă determina să mă ntorc" !ou1i insista. care după aceea *or uita tot ce i-ai n*ă$at 1i *or pleca ntr-o nouă a*entură. la fel de epuizat ca 1i mine" + <ezi mun$ii ă1tia din .e1ti6 #ar eu nu m-am oprit" Am mers c t puteam mai repede.contempla$ia" + 7u tre. . n-ar fi tre.uns la piatra unde ne odihnisem acum o .unse 1i el după c te*a minute. #e ce să riscăm totul ca să transformăm o .n$elep$i. lupta p nă la sf r1it" 5n fine.uia să fie aici" !re. Pă1eam tot mai repede 1i-t *enea greu să se $ină după mine" 8i totu1i continuă să pă1ească alături de mine" + Chiar n clipa asta alege6 Poate alege să te părăsească6 .zise el -" 8i nu am reu1it" Am acceptat să fac parte din o1tirea lui #umnezeu 1i tot ce am făcut a fost să ncerc a le e:plica oamenilor de ce e:istă mizerie. 7u *ezi că dumneata e1ti singura fiin$ă care-l poate sal*a.umătate de duzină de in1i. + 7u" #ar dacă dumnea*oastră a$i crede a1a ce*a. stră*echi 1i la locul potri*it.ă& 0Cum pot crede n #umnezeu c nd e:istă at ta suferin$ă pe lume. să răm n singură. pe preot.am insistat -" O zi foarte specială pentru el" Am *ăzut c t era de fericit noaptea trecută.e1te 1i ar lăsa totul pentru dumneata.e cine a creat toate acestea" 7e na1tem. + 3iindcă 1tiu că-1i hotără1te *iitorul" 8i s-ar putea să aleagă drumul gre1it" M-am ntors n direc$ia opusă 1i am nceput să co.ă cu 3ecioara" + Poate.ă el -" Ei nu se roagă> ei s nt de. părinte. #e ce chiar n clipa asta. o . *a 1ti că $i-am spus totul" El 1tie ce cred" + Azi e ziua 7eprihănitei /ămisliri . la pe1teră" + 7eprihănita /ămislire e importantă pentru noi to$i -" Acum nsă e r ndul meu să refuz să discutăm despre religie& să mergem la el" + #e ce acum.2 8i ncerc să e:plic ceea ce n-are nici o e:plica$ie" 5ncerc să spun că e:istă un plan.mă ntre.uni cre1tini.ăr.uit să alege$i *ia$a religioasă" + Am ncercat de multe ori să-mi n$eleg destinul . lăs nd n urmă muntele. 7u *ezi că el te iu. dar tot tre.

il .celelalte .esc dec t despre copilăria mea" M-am ridicat 1i am continuat să co. spun nd lucruri pe care sufletul a*ea ne*oie să le-audă" C nd m-am sim$it destul de purificată.n toate col$urile planetei .ăr.atul pe care-l iu.esc" 4ă facă alături de mine tot ce-i *a fi dat să facă"2 C nd m-am ntors n 4aint-4a*in. să-i n*ă$ pe copiii mei religia părin$ilor mei. dar destinul acestor mun$i este doar să stea mărturie" 7u s nt ca r urile.irii pe care o simte #umnezeu pentru noi.liga$i să contemple *e1nic acela1i peisa.ăr.atului pe care-l iu. m-am uitat la ni1te . dă-mi napoi credin$a" 4ă fiu 1i eu o unealtă a lucrării tale" #ă-mi prile.ă cu sufletul meu.e fără noimă. am nchis ochii 1i m-am rugat& 0Maică a noastră.ă peisa.să murmuri tot felul de lucruri.al" 5n .n-a1 mai fi suportat mult timp" + 4pui lucruri n$elepte" + Mă mir 1i eu de mine" 5nainte nu iz.ucau fot. am aprins o luminare 1i am repetat in*oca$iile pe care le n*ă$asem noaptea trecută" Apoi am nceput să rostesc *or. care se mi1că 1i schim. să mă căsătoresc.i-am răspuns -" Ei s nt o.am continuat -" 3iecare lucru al meu 1i a*ea locul sigur" Urma să intru ntr-un post pu.*or . + Poate pentru că destinul mun$ilor tre." Preotul nu zise nimic" + Eu mă străduiam să de*in munte . să roste1ti cu*inte necunoscute 1i fără nici un n$eles pentru ra$iunea noastră" #ar #uhul 4f nt stătea de *or.ul să n*ă$ prin dragostea mea" Căci dragostea n-a ndepărtat niciodată pe nimeni de *isele sale" 3ă să fiu to*ară1a 1i aliata . am fost ntr-un sat de l ngă 4aint-4a*in.lic. darul lim.un de la dumnea*oastră" #ar *reau să *ă spun că *ă n$eleg 1i *ă n$eleg iu.unge n fa$a lor nu poate să nu se g ndească la măre$ia Crea$iei" 4 nt do*ezi *ii ale iu.uie să fie teri.iserica din alt sat.or" Preotul mi respectă tăcerea 1i nu mai ncercă să stea de *or.ă cu mine p nă ce am a.i 1i mă .irea pentru el" El z m.ul" + #a" #ar de ce să nu fim ca mun$ii.uteam să *or. concentr ndu-mă asupra unui crucifi: din spatele altarului" !reptat. aproape se lăsase noaptea" Ma1ina era oprită n fa$a casei unde nchiriasem o cameră" . ndu-mă prin *ale" M-am z. am m ncat un sand*i1.eneficia de această modificare" #ar nu-mi dau crezare" 7u fac nimic" + 4 nt ca mun$ii ace1tia .enguit prin zăpadă.uns la 1osea" )-am luat m inile 1i i le-am sărutat" + Am să-mi iau rămas-.ăie$i care .am zis eu -" 4 nt frumo1i" Cine a.ilor a pus stăp nire pe mine" Era mai u1or dec t crezusem" Poate părea o prostie . de1i eu nu mai credeam n ea" Astăzi s nt hotăr tă să părăsesc toate astea 1i să-l urmez pe .inecu* ntă" + 8i eu $i n$eleg dragostea pentru el .zise preotul" Mi-am petrecut restul zilei plim.esc" #in fericire am renun$at să fiu munte .

continuă chelnerul" #ar dacă *re$i.i-am răspuns" 7e-am oprit ntr-un sat aflat l ngă 4an Martin de Un:" !recerea Pirineilor ne luase mai mult timp dec t ne a1teptasem .il la ora aceea din noapte" 07u.din cauza ploii 1i a zăpezii din a.+ Unde ai fost.r nză 1i *in.a pe . + Acolo e deschis" Hai să m ncăm . *ă mai aducem ni1te 1uncă.locul mesei. n felii aproape transparente" 5n mi. nu e imposi.ghea" !răiam iar senza$ia de plutire pe care o ncercasem la ?il.ar la ora aceea din noapte" El se ridică.ine să răm nem unde*a.ame$eala delicată a *inului de 9io.răspunse el -" !re.area& unde mergem. m-am g ndit" Poate crede că *reau să-i controlez *ia$a"2 Am mers un timp fără să mai *or.osit de at ta condus.dar de astă dată am reu1it să mă stăp nesc" + A*em deschis p nă la două .ută să spunem 1i să auzim lucruri dificile" + Ai o. 1i acum mai 1i .insistă el.a$i n formă de stea" L ngă ei. . o lum nare aprinsă 1i o sticlă de *in de 9io.ao . pe-aici" Am *ăzut un parador1 pe drum" <echi castele 1i monumente istorice transformate n hoteluri de către gu*ernul spaniol" N7"a"O E .em .uie să a.a fost singurul lui comentariu" Ardeii ro1ii cu hamsii erau aran.uie să a.i-am răspuns" M-a m.co. de ndată ce m-a *ăzut" + M-am plim. Am iz.at" 7-a răspuns.or nd din ma1ină" 7u m-am mi1cat" + <ino .at el.ungi la ?arcelona.are" O ntre.im" 5n pia$a satului era o firmă luminoasă & "esBn 7l Sol. făc nd eforturi ca să par serioasă -" )ată ntre. u1urat" Am sărit din ma1ină 1i am nceput să căutăm un restaurant deschis" Un lucru aproape imposi.at 1i m-am rugat . pe cine sunase .ările astea 2. + 3oarte importantă . .il" Cealaltă nu mai e cu mine" Minunile se nt mplă2.ungem la /aragoza p nă nu se luminează de ziuă" Chelnerul se ntoarse la te.un" + !re.i-am spus după mai multe nghi$ituri -" Ar fi mai . deschiz ndu-mi portiera" + A1 *rea să-$i pun o ntre.are foarte importantă.m-a ntre. .uie să e*it ntre. e:presia i de*eni gra*ă" 0!re.ră$i1at str ns" + La nceput mi-a fost teamă că ai plecat" E1ti tot ce am mai de pre$ pe păm nt" + 8i tu pentru mine .a. . 1i pute$i răm ne n pia$ă" <inul o să *ă $ină de cald" + 7u răm nem at t de mult timp . mi-am zis n sinea mea" + C nd tre.are pe care nu $i-am pus-o de c nd ne-am re nt lnit" #e*eni gra*" Am r s de preocuparea lui" + E o ntre.ucnit am ndoi n r s" + La /aragoza .uie să găsim ce*a deschis .umătate n zori .i-am răspuns.răspunse el.umătate plină" + Aici e o cramă medie*ală .zise el . care ne a.r nză manche$o.comentă chelnerul care ser*ea" 7u era aproape nimeni la . se duse la telefon 1i se ntoarse la masă" Am sim$it impulsul să-l ntre.l-am ntre.

să spargă un pahar" Un gest aparent simplu.e1ti despre #umnezeu.os" + 4ă sparg un pahar.urul nostru. la z. ca să ne arate că . despre 3ecioară.ine *enit.andonul" Am rămas a1a. cu at t mai co* r1itoare i e prezen$a" M na i lunecă pe tă. *reme ndelungată" 5i citeam n ochi temerile ancestrale pe care dragostea ade*ărată $i le pune n cale ca ncercări peste care tre.rusc.uia s-o am 1i culoarea rochiei" #oream să spun 0da2.ătălie" #oream să-i spun c t l iu.ine minunile" )-am luat m inile ntr-ale mele" Putea cunoa1te marile mistere ale /ei$ei .erat o m nă. #a.esc despre alt fel de dragoste" M inile lui mi atinseră fa$a" <inul făcea ca totul să-i fie mai u1or" La fel 1i mie" + #e ce ai tăcut .esc despre asta . *or.rusc" + 7u *reau să *or.eam. se duc n locuri scumpe doar ca să se simtă sofistica$i" Am mai . despre lumea spirituală. + <reau să *or.insistă el -" Cea pe care 1i-o mpărtă1esc . anii din m năstire n căutarea unei lumi unde nu se nt mplau asemenea lucruri" 5i citeam n ochi miile de dă$i n care-1i imaginase momentul acesta.uciumul lui lăuntric" Am *ăzut că a*ea n *edere refuzul meu. ncerc nd să-mi concentrez g ndurile n altă direc$ie" + Păi n seminar am n*ă$at asta" Cu c t ne apropiem mai mult de #umnezeu prin credin$ă.indiferent ce facem totul ne poate duce la trăirea iu. făc nd scaune. că inima mea ie1ise n*ingătoare n .uia să plătească un pre$& ini$iati*a" Căci femeia plăte1te un pre$ mai mare& a.zise el" + E:act" <reau să-l mpingi .ariere" Atunci mi-am eli.zise el -" <reau să *or.atul 1i femeia 1i n care se manifestă la fel de .#ădu din cap afirmati*" + Pri*e1te masa din fa$a noastră . scenele pe care le construise n . pieptănătura pe care tre.ăr.am spus.ăut ni$el *in" Paradorul" 5ncă o noapte l ngă el" <irginitatea care se refăcuse n chip misterios" + E curios să auzi un seminarist *or. teama de a nu mă pierde. timpul ndelungat c t fusesem despăr$i$i.ele dure de care a*usese parte n momente asemănătoare căci to$i trecem prin a1a ce*a.ind de sofisticare . 1i acumulăm cicatrice peste cicatrice" Ochii ncepură să-i strălucească" 8tia că trecea n*ingător de toate acele . El de*ine 1i mai simplu" 8i cu c t de*ine mai simplu.irii lui #umnezeu" !ăcu .c nd to$i am mai făcut-o fără să *rem la un .esc despre alt fel de dragoste . paturi 1i dulapuri" A *enit ca t mplar. $in ndu-ne de m ini. am luat un pahar 1i l-am pus chiar la marginea mesei" + O să cadă .l-am auzit zic nd -" Haponezii numesc asta shimbumi) ade*ărata sofisticare a lucrurilor simple" Oamenii se umplu de .uie să treci" )-am citit amintirea respingerii din noaptea trecută.lia mesei" + Cristos 1i-a deprins misiunea tăind lemne. dar antren nd spaime pe care niciodată nu le-am putea n$elege cu ade*ărat" Ce-i rău să spargi un pahar ieftin .ani. c t l doream n clipa aceea" Am păstrat nsă tăcerea" Am asistat.dar despre dragoste 1tia tot at ta c t 1tiam 1i eu" #e1i călătorise at t de mult" 8i tre. să-i spun că era . #e ce nu *rei să *or. ca ntr-un un *is.

orat să nu cadă" 0E un rit de trecere.l-am mai rugat o dată" El mă pri*i fi: n ochi" Apoi. la drept *or. că oamenii nu fac minuni 1i nimeni nu pleacă ntr-o călătorie fără a 1ti unde se duce" 4parge paharul ăsta.uze. l-am mu1cat de .repetă el -" #e ce.i-am răspuns -" #ar. pur 1i simplu ca să-l spargi" + Pentru tine. + E*ident că nu" Pri*ea paharul de sticlă de la marginea mesei . *edem că nu e at t de gra*" Chelnerul zice 0nu-i nimic2.r nci mesei" Paharul s-a clătinat. fiindcă e un gest sim.ile.am stăruit eu" 4parge paharul. dar n-a căzut" + 3ii atentă6 . g ndeam eu. a*em gri. + 4ă sparg un pahar. instincti*" + 4parge paharul . cum spui chiar tu2. de *ise imposi. care a rămas ascuns ndărătul unor teancuri de manuale pentru o func$ie pu.ile" L-am sărutat apăsat" Pu$inele persoane din . .olic" 5ncearcă să-n$elegi că eu am spart n mine lucruri mult mai importante dec t un pahar 1i s nt fericită că am făcut-o" Uită-te la propria ta luptă lăuntrică 1i sparge paharul ăsta" Părin$ii no1tri ne-au n*ă$at cu paharele 1i cu corpurile noastre" 7e-au n*ă$at că pasiunile din copilărie s nt imposi. mă g ndeam eu. prinz ndu-mi părul n m ini. l mpinse . *ia$a oricărui ins care a1teaptă.a mi1c ndu-i-se n gura mea" Era un sărut pe care-l a1teptasem mult .ă ca paharele să nu stea la marginea mesei" Uni*ersul nostru pretinde să fim aten$i ca paharele să nu cadă pe podea" C nd le spargem fără să *ream.et" + 7u contează . l-am m.care se născuse l ngă r urile copilăriei noastre.ind .ră$i1at cu toată for$a. de mania de a găsi o e:plica$ie pentru orice 1i de a face numai lucruri cu care s nt de acord ceilal$i" + 4parge paharul ăsta . i-am sim$it lim.strigă chelnerul de ser*iciu" El nsă nici nu auzi" 4e ridicase n picioare. 1i mă săruta" Mi-am * r t 1i eu m inile n părul lui. mi *enea să-i spun" E lucrul interzis" Paharele nu le spargi inten$ionat" 5ntr-un restaurant sau la noi acasă. c nd ncă nu n$elegeam semnifica$ia dragostei" Un sărut care rămăsese suspendat n *ăzduh pe măsură ce cre1team.moment dat n *ia$ă. 1i niciodată n-am *ăzut un pahar spart trecut n nota de plată la un restaurant" 4partul paharelor face parte din *ia$ă 1i nu ne dăunează nouă.ar credeau pesemne că nu *ăd dec t un sărut" 7u 1tiau că n minutul acela al sărutului era rezumată *ia$a mea.lică" Un sărut care se rătăcise de at tea ori 1i acum fusese găsit" 5n acel minut al sărutării erau ani de căutări. *isează 1i-1i .ngri.os" /gomotul de sticlă spartă atrase aten$ia tuturora. 1i lăsă m na să alunece pe fa$a de masă p nă ce-l atinse" Cu o mi1care rapidă.erează-ne de toate ideile astea . *ia$a lui.zise el.lestemate. de deziluzii. care a călătorit prin amintirea unui medalion.uie să ne ferim de preo$i.ind.1i eli. ncet. n loc să facă un gest de scuze. că nu tre. restaurantului sau semenilor no1tri" Am dat un . te rog . el mă pri*ea z m. + @i-a1 putea da unele e:plica$ii .1i eu i răspundeam tot cu un z m.

s-ar putea să-mi dea prin g nd că fac o ne.asemeni ca*alerilor rătăcitori care trăiseră odinioară n castelul transformat n hotel" /idurile tăcute de piatră păreau să po*estească istorii cu prin$ese n necurmată a1teptare. 1tiam că spuneau ade*ărul" )*i. dacă le-a1 lua.unie. că putem sta separa$i două luni.ătoare.răspunse el -" <ocea i suna ciudat . dar nu a*ea nici o importan$ă" #upă cum n clipa aceea nici plăcerea mea nu a*ea nici o importan$ă" 5l m ng iam pe cap.caută drumul su. + 7imic" 7e continuăm călătoria" + #ar ai o conferin$ă" + Mai s nt două zile p nă-atunci . n mine.ră$i1am ca să mă asigur că totul se nt mpla cu ade*ărat. n căutarea unui semn sau a unei năde.1i eu mi rec 1tigasem credin$a.ani cu cBrdul 1i să-mi cumpăr haine" + Mi-ai spus că n-ai mul$i .ăteau clopotele unei .1i dragostea se amesteca cu somnul 1i cu *isele" 5l sim$eam n mine 1i-l m. 1i ele mi spuseseră că nu să* r1eam un păcat" A*eam să-i fiu to*ară1ă 1i a*eam să domesticim o lume ca să fie creată din nou" A*eam să *or.ra$ele lui peste s nii mei" Era plină zi 1i . a*eam să trăim mpreună agonia 1i e:tazul a doi pionieri" Asta-mi spuseseră lim.di" Eu nsă n-a*eam să trec niciodată prin a1a ce*a" 7-a*eam să-l pierd niciodată" El a*ea să fie mereu cu mine . cu dorin$ă" M-a durut pu$in. făc ndu-mă să mă simt ca 1i cum ar fi fost pentru prima oară" 7e-am iu.ani" + 7u-mi pasă" !re.uie să fie aglomerate" + 7u *reau să mă ntorc la /aragoza .răcat 1i m-a pătruns cu putere.im despre Marea Mamă.uie să plecăm . 9 decembrie 199 M-am trezit cu .ile #uhului 4f nt.i-am răspuns -" <reau să merg direct unde mergi tu" ?ăncile se deschid n scurt timp.it toată noaptea . pot să scot . i ascultam gemetele 1i-i mul$umeam lui #umnezeu că el era acolo. că n-a*ea să dispară dintr-o dată . a*eam să luptăm alături de Arhanghelul Mihail.uie să rup fără milă cu trecutul" #acă ne-am ntoarce la /aragoza. 1oselele tre.iserici din apropiere" Mă sărută" M inile lui mă m ng iară ncă o dată pe trup" + !re. că nu mai e mult p nă la sesiune. p nă c nd mi-a1 termina eu e:amenele" 8i. soare" 5n acel minut al sărutului erau toate momentele de fericire pe care le-am trăit" M-a dez.pentru că eu. am auzit lim.uie să rup pun$ile de legătură cu femeia care am fost" + ?arcelona .zise el -" Azi se termină zilele de săr.ile . pri*ind un crucifi: din spatele unui altar. cu teamă. n-a1 mai *rea să plec din /aragoza" 7u. pri*ind n zare.1i spuse el 1optit" + Ce. nu mă pot ntoarce" !re. cu potop de lacrimi 1i cu zile nesf r1ite la fereastră.

am zis eu -" 4ă mergem ntr-un loc unde am fost n copilărie" 7-am mai trecut niciodată pe-acolo" + Unde.oaie ce .ată 1i el a propus să intrăm pu$in n .am răspuns eu -" ?iserici.u1ise 1i pu$inele statui care ncă mai e:istau erau decapitate . lacuri.ine rigoarea 1i mila" 4pusesem o prostie" !re.rat . + 4ă mergem la m năstirea de la Piedra" C nd am plecat de la hotel.am zis" + 4ă intrăm c te*a minute" Clopotele astea s nt un semn" A*ea totală dreptate. r ul Piedra se risipea n duzini de cascade.uie să fi adăpostit oameni cu *oin$ă puternică.lat prin mun$i" Am echili. a*eau din .ucam mpreună 1i unde-l căutam pe prin$ul meu fermecat" <eacuri de-a r ndul. am tras pe .iseră ca fiecare piatră să fie curată 1i ca fiecare .uiau să cer1ească pentru a o căpăta& apa" Acolo.mă trezisem poate a1a cum te treze1ti totdeauna după prima noapte de dragoste cu cine*a& cu o anumită ceremoniozitate 1i .enă" M-am dus la fereastră. c nd sf r1ea de stră. n timpul unuia din numeroasele răz. locul acela tre. se prefăceau n castele prin care ne .spuse el -" 7e-am m. ntre$in nd n .ătut depresiunea geografică.uia să mă deprind cu o nouă *ia$ă" + )artă-mă . oameni care se ngri.ca 1i cum n locul acela 1i-ar fi cheltuit toată tinere$ea 1i energia" Călugării 1tiau asta. ne-am urcat n ma1ină 1i am călătorit *reme de patru ceasuri p nă la m năstirea de la Piedra" Acoperi1ul se pră.iserică" + Altce*a n-am făcut .ur de*enea ariditate 1i dezolare" 5nsu1i r ul.el1ug ceea ce satele din *ecinătate tre.os din pat" 7u *oiam să mă g ndesc la nici un fel de pro.a din nou ntr-un firicel de apă . călugării din m năstirea de la Piedra 1i păstraseră numai pentru ei col$ul acela de rai" 4ituat n fundul unei depresiuni geografice. clopotele continuau să .leme . ritualuri" + Am făcut dragoste .ancă să fie ocupată de către unul din mai-marii *remii" !ot ce a*eam nsă acum n fa$a ochilor era o ruină" 9uinele care.ăteau clopotele" + Mi-a *enit o idee .ur o *egeta$ie lu:uriantă" Era destul să mergi nsă c te*a sute de metri 1i să ie1i din canion& totul n . g rle. iar apa pe care le-o furnizau *ecinilor costa scump" Un 1ir nesf r1it de lupte ntre monahi 1i săteni a marcat istoria m năstirii" 5n cele din urmă.ur" 5n trecut.-" 7e ducem n altă parte" 7u *reau să mergem direct la ?arcelona" M-am ridicat" M-am dat .ia a doua zi" 3ără a n$elege cu ade*ărat semnul ascuns. rugăciuni.ătat de trei ori" Am um. dar eu a*eam să-mi dau seama de asta a. n copilărie. se preschim.cu e:cep$ia uneia singure" Am pri*it n .umătate perdeaua 1i am pri*it strădu$a din fa$a noastră" ?alcoanele caselor erau pline de rufe puse la uscat" Afară .

$in ce*a ce nu doream" #e ce făcusem asta. m năstirea de la Piedra a fost prefăcută n cazarmă" Prin na*a centrală a .uiseră să-l plătească părin$ii lor .efuită 1i distrusă" Călugării n-au mai iz. iar amintirile *echi par mai *ii dec t cele recente" Amintiri" Luna precedentă 1i zilele precedente acelei săptăm ni păreau a face parte dintr-o altă ncarnare a mea" O epocă la care nu *oiam să mă ntorc niciodată fiindcă ceasurile ei nu fuseseră atinse de m na iu.oaiele.răspunse el -" Are mare putere" 8i.de1i t rzie .unare pe care au adus-o cu ele răz.at pe coridoarele uria1e ale m năstirii.uridice care au urmat. ca să atragă aten$ia dacă se rătăceau n zăpadă.*enise" M năstirea a fost . de părin$ii părin$ilor mei 1i de numero1ii mei prieteni" Mi-am amintit c t timp luptasem ca să o. n ciuda setei de răz. pe mine nsămi 1i să pun umărul la transformarea lumii" M-am g ndit iară1i la mun$i 1i la alpini1tii pe care i-am nt lnit n plim.zguduiau 4pania.iserica principală rămăsese n ruine" #escenden$ii sătenilor locali continuau să-1i amintească de pre$ul mare pe care tre.a pre*ăzute cu pitoane de aluminiu& tot ce a*eau de făcut era să utilizeze c r-lige ca să-1i treacă prin ele corzile 1i să urce n siguran$ă" 4e aflau acolo pentru o a*entură din zilele li. po*estind istorii deocheate 1i făc nd dragoste cu femei de prin satele din prea. iar monahii rămăseseră surzi la *or. iar acum mi dădea posi.unarea . . am urcat pe largile scări de lemn 1i am *ăzut fluturii din grădinile interioare ale claustrului" 5mi aminteam fiecare amănunt al acelei m năstiri. .1i mi-am amintit de părintele superior .ăra solda$i.area noastră" Erau tineri.ătălii .ăm o dată cu ea" 7u *oiam să mai fiu nsă a1a" #estinul mi res-tituise ceea ce-mi apar$inea.un anumit număr de oameni ncep să se comporte diferit" Atunci.isericii treceau cai. 1i cuno1teau poteca sigură către * rfuri" !raseele erau de.ele lui" #in acest moti*.at" + A 4fintei !ereza din P*ila .pentru un lucru pe care natura l oferă pe gratis" + A cui e singura statuie cu cap. trezindu-mă la fel. deoarece fusesem acolo n copilărie.ere. de1i mare parte din m năstire fusese reconstruită 1i transformată n hotel. printre . cei care se .irii" Mă sim$eam de parcă a1 fi trăit aceea1i zi ani de-a r ndul.mă" 9ăz.l-am ntre. lumea se schim. iar luni a*eau să se ntoarcă la muncile lor cu senza$ia de a fi sfidat natura 1i a fi n*ins-o" 7u era nsă *or.ă 1i noi ne schim. cine*a a spus că locuitorii satelor n*ecinate duseseră la ndeplinire o sentin$ă a lui #umnezeu" Cristos spusese& 0#a$i de .ilitatea să mă schim. nimeni n-a ndrăznit să se atingă de ea" M-a luat de m nă 1i am plecat" 7e-am plim.utit niciodată să-1i recupereze paradisul" 5ntr-una din multele . 7u puteam găsi o e:plica$ie" Poate pentru că mi fusese lene să mă g n-desc la alte drumuri" Poate pentru că mă temusem de ce a*eau să creadă ceilal$i" Poate pentru că m-ar fi costat prea multă trudă ca să fiu altfel" Poate pentru că fiin$a omenească e os ndită să repete pa1ii genera$iei anterioare p nă c nd . a*eau haine n culori *ii.ăncile ei 1i făcuseră ta.a de asta" A*enturierii au fost cei dint i.ăut celor nseta$i2. repet nd acelea1i lucruri 1i a* nd mereu acelea1i *ise" Mi-am amintit de părin$ii mei. #umnezeu i-a alungat pe cei care se socoteau stăp ni ai naturii" 8i poate tocmai de-aceea.

*indeca.il ca oamenii răma1i . ascult nd zgomotul asurzitor.oric t de ne nsemnată . la ntoarcerea din prima noastră plim.laseră prin spa$iu. *oia să 1tie dacă erau ferici$i sau ce făceau n *ia$ă" Am a. cangrenate de ger" Mul$i n-au mai fost *ăzu$i niciodată" #ar ntr-o zi cine*a a a.uie să-1i fi pus aceea1i ntre. astronau$ii um.it de st nci" Al$ii 1i-au pierdut degetele. 1i inima lui a .uns pe acei mun$i tre. la nici . s-au pră.am zis eu.ătut fericită" El 1i asumase riscurile 1i acum i onora .uns n cele din urmă la cea mai mare cascadă a r ului Piedra care adună apele unor p raie risipite peste tot 1i le precipită de la o năl$ime de aproape treizeci de metri" 7e-am oprit pe malul ei.are la *ederea căsu$elor din *ale cu hornurile lor fumeg nde& 0/ilele lor par mereu la fel> ce mul$umire au. dar acum eram numai noi acolo. profe$i.it zile-ntregi despre su. am tot *or. că to$i s ntem n posesia darurilor #uhului 4f nt.iectul acesta" + Ca*erna .are la m năstirea de la Piedra.pe to$i cei care muriseră ncerc nd" E posi.2 Acum mun$ii erau gata cuceri$i.u1it 1i s-au zdro.umătate de drum. torentul de apă care se pră.adăugă el -" 4ă mergem acolo6 Era imposi. amintindu-ne de *remurile copilăriei" El făcea asta pentru prima dată> n călătoria noastră p nă la ?il.u1ea" <echii călugări construiseră un tunel care ncepe n punctul cel mai nalt al cascadei 1i co. momentul ei ma$ic. n$elege" 7e-am petrecut după-amiaza plim. iar tunelul era a. nu mai era nici o insulă pe !erra .ul> ce mul$umire au. contempl nd un curcu.uns n * rful uneia din crestele acelea" 8i ochii lui au fost primii care au *ăzut peisa.il să *or. doar peisa. mir ndu-mă că ncă-mi aminteam un nume auzit cu at t de mult timp n urmă" + 5mi amintesc""" . ndu-ne prin canion.prin cucerirea lui .solut ntunecos" + )ntrăm totu1i. 1i că puteam face minuni. n care *echi uni*ersuri erau distruse 1i se creau noi stele" Primul om a.eu n cea$a alcătuită de marile căderi de apă" + Coada-Calului .a amănun$it despre fiecare dintre prietenii no1tri.inecu* ntare" Părintele superior nu n$elegea nimic" Asemenea dureri nu dor" 3erici$i s nt cei ce pot face primii pa1i" 5ntr-o zi oamenii *or 1ti că omul era capa. .il să treci pe su.ao părea că nu mai manifestă nici un interes pentru 4oria" Acum nsă mă ntre.a ngerilor.ul de-acolo.ească lim.os să fi g ndit& 07u e nimic acolo sus.care să nu fi fost descoperită" 9ăm neau nsă marile a*enturi ale spiritului .hotăr seră să descopere traseele" Unii.ncepu el" + #a6 8tiu ce-o să spui6 4igur că 1tiam6 Căderea de apă ascundea o pe1teră uria1ă" Copii ncă.2 #ar primul alpinist 1tia care era mul$umirea& acceptarea sfidărilor 1i mersul nainte" Con1tiin$a că nici o zi nu era la fel cu alta 1i că fiecare diminea$ă 1i a*ea miracolul ei aparte.oară prin păm nt p nă n spatele grotei" )ntrarea n-a fost greu de găsit" 5n timpul *erii e:istau poate lumini ca să arate drumul.1i una dintre ele mi se oferea acum" Era o .

atul pe care . fiindcă erau multe moduri de a-l slu. #oamne2. unde să ne putem odihni mpreună" Mergeam tot n . mi aminteam c t timp pierdusem ntr-un singur loc.i pe #umnezeu.os 1i co. din loc n loc. 1tiam ncotro mergem .itul meu mi călăuzea pa1ii pe cărările ntunecate. 1i !u mi-ai napoiat harul acesta"2 Mă $ineam de umărul lui" )u. 1tiam că Ea era acolo. ncerc nd să prind rădăcini ntr-un sol unde nu mai cre1tea nimic" #umnezeu nsă era .+ 4igur" Ai ncredere n mine" Am nceput să co.i 1i a. lumina ne-a inundat drumul 1i tunelul negru s-a transformat ntr-unui din cele mai frumoase spectacole de pe păm nt" 7e găseam ntr-o imensă ca*ernă .esc" 5n*a$ă-mă să fiu demnă de asta" #ă-mi puteri să-i mpărtă1esc misiunea. m ng indu-i pe cei tri1ti. *indec ndu-i pe .ăteau cascada 1i pere$ii umezi străluceau" 7e-am rezemat de st ncă. el a.uta totul datorită lui" A*eam să mergem n lume.u$i să slu. au să mai e:iste momente n care situa$ia să se in*erseze& atunci am să-l călăuzesc eu cu aceea1i dragoste 1i certitudine. 1tiind că a*eam să regăsim lumina 1i a*eam să fim ferici$i cu ea" Poate că. #oamne. să pă1esc mpreună cu el pe păm ntul acesta 1i să-mi dez*olt iar *ia$a spirituală" !oate zilele noastre să fie a1a cum au fost acestea.ăr. nemaispun nd nimic" Pe c nd eram copii. a1a cum spusese preotul.un 1i-mi napoiase entuziasmul pierdut. n *reme ce pătrundeam tot mai ad nc n s nul păm ntului" 0Căci eu eram oaia cea pierdută.utor ndu-i pe ceilal$i.or rea părea a nu se mai sf r1i" Era poate un nou rit de trecere . iar dragostea noastră a*ea să sporească 1i mai mult aceste moduri" #e acum nainte. era minunea Mamei !erra> mă sim$eam n p ntecele ei. că mă a.sf r1itul unei epoci n care nici o lumină nu-mi mai strălucea n *ia$ă" Pe măsură ce pă1eam prin acel tunel. p nă c nd o să a.l a1teptasem toată *ia$a" 7u sim$eam nici o remu1care că-1i părăsise seminarul.1i apoi el mi ceruse să-l urmez cu ncredere" 0Mul$umesc. a*enturile la care *isasem. s-a auzit din nou *uietul apei. apăr ndu-ne cu pere$ii ei de piatră 1i spăl ndu-ne păcatele cu peretele ei de apă" . *or.olna*i.fără să *reau . 1i !u ai readus-o la *ia$ă" Pentru că dragostea nu-mi mai umplea inima.or m prin ca*itatea de l ngă cascadă" #e1i eram n plină . locul acesta era ascunzătoarea pira$ilor.ind despre dragostea Marii Mame pentru noi to$i"2 ?rusc.de dimensiunile unei catedrale" !rei pere$i erau de piatră> cel de-al patrulea perete era Coada-Calului.ungem la un loc sigur. iar eu fiindu-i de a. cu apa co.eznă. g ndeam eu. care adăpostea comorile fanteziilor noastre copilăre1ti" Acum. 1i eu a*eam 1ansa de a slu.utor lui" 0Mul$umesc. 1i !u m-ai găsit" Pentru că *ia$a mea era moartă. pe .or nd 1i căz nd n lacul *erde-smarald de la picioarele noastre" 9azele soarelui la apus stră. n *iitorul nostru.

dar o să $i-o mai spun o dată . mi impuneam m inile 1i le redam sănătatea multor .olna*i" 3aima a nceput să mi se răsp ndească 1i zilnic erau oameni care stăteau la r nd la poarta seminarului a1tep-t nd să-i a.inecu* nta 1i #umnezeu 1i *a să* r1i minunile" El 1i ntoarse pri*irea de la mine 1i 1i-o opri asupra lacului" 5n pe1tera aceea părea a fi o prezen$ă .uia să mă prefac că nu 1tiam nimic" 07u e fals2.spuse el" <or.ani cu doctorii6 7u a r s" )ar eu m-am sim$it de-a dreptul idi-oată" + Mi-am dez*oltat darurile prin practicile harismatice pe care le-ai *ăzut . ne1tiind cum să-1i continue po*estirea" + Cum adică 0eram2.ncepui el -" La unii.itoare" #e atunci. ncerc nd să par surprinsă -" 7u *om cheltui . m-am g ndit" 07u este *or. . ca să folosesc un termen pe care mi-l spusese el c nd .l-am ntre. ci de . a*ea să se ridice din nou . eram surprins> mă rugam. 1i recăpătase lini1tea" + !oate acestea a*eau un pre$ .i" + <ino aici . tu le *ei .ele lui mă nelini1tiră un pic" #ar pri*irea i era lini1tită 1i calmul mi-a re*enit" + !o$i oamenii de pe fa$a păm ntului au un dar . atunci c nd *rea #umnezeu" + Ce .l-am ntre.ut" 5n fiecare rană infectată 1i fetidă *edeam stigmatele lui )sus" + 4 nt m ndră de tine .inul" + O să continuăm munca asta" O să mergem mpreună prin lume" Eu *oi cură$a rănile.i-am răspuns eu.at" + Calea /ei$ei poate fi deschisă doar cu cu*inte 1i minuni" Lumea . in*ocam prezen$a #uhului 4f nt.pe care eram dispus să-l plătesc" 4e opri. era să netezesc drumul pentru ca #umnezeu-3emeie să fie acceptat din nou" Principiul feminin.zise el -" 3apt e că mi-am dez*oltat un dar" 4 nt capa.+ Mul$umesc .iserică" !re.urmă el -" 5ntr-o noapte.uia ca eu să 0. el se manifestă spontan> al$ii tre.1i !emplul 5n$elepciunii a*ea să fie reclădit n inima oamenilor" 5l pri*eam" E:presia lui. căut nd să c 1tig timp 1i să-mi fac mai .am spus eu" + Mul$i din m năstire au fost mpotri*a mea.ine . + Ei" 8i $ie. eram de.teran" 5i contemplă apele 1i z m.ine rolul" + 7u contează .oc un rol2.continuă el -" La nceput.uie să-$i po*estesc ce*a ce nu 1tii ncă .il să *indec.am zis eu cu *oce tare" + Cui i mul$ume1ti. st lpul Milosti*irii.ătr nul ne izgonise din . pe l ngă aceea de a *indeca.ucurie"2 + Ce-ai făcut la seminar.at.uie să trudească pentru a 1i-l găsi" Eu am muncit pentru darul meu cei patru ani pe care i-am petrecut n seminar" Acum tre. dar din c nd n c nd Ea mi se arată" La data aceea. dar superiorul meu mi-a dat tot spri. . care ai fost un instrument n regăsirea credin$ei mele" El se apropie de malul lacului su.asemănătoare cu cea din noaptea c nd ne ame$isem l ngă f nt na din 4aint-4a*in" + @i-am mai po*estit. la nceput ncordată. m-am trezit 1i camera mea era luminată ca ziua" Am *ăzut chipul Marii Mame 1i pri*irea ei iu. am nceput să O *ăd din c nd n c nd" 7u reu1esc să O chem c nd *reau.a de o frustrare.a la curent cu lucrarea ade*ăra$ilor re*olu$ionari ai ?isericii" 8tiam că misiunea mea pe păm nt.mi spuse el" M-am apropiat" + !re.

continuă el -" Ade*ărul este că. să fiu cu tine n lupta ta.ire" Am sim$it că *oia să-mi spună ce*a 1i nu iz. am g ndit n sinea mea" 0A ncercat să-i strecoare teama n inimă" #ar eu i *oi sta alături"2 + Calea nu este spre durere.irii .nsă nu mai func$ionează a1a" <a fi mai greu .esc lumea prin dragostea mea pentru tine" + Ce *rei să spui.irea aproapelui 1i n muncă" Maria a a*ut un so$ pe păm nt care a ncercat să demonstreze *aloarea muncii anonime" Chiar dacă n-a ie1it n e*iden$ă.continuă el -. dacă ar fi fost cu putin$ă să ndepărtez paharul acesta din *ia$a mea.1i m inile ei generoase 1i re*arsă . făgăduiam să slu.ă cu Marea Mamă" )-am spus. el a asigurat acoperi1ul 1i hrana pentru ca so$ia 1i fiul lui să poată face tot ce au făcut" Munca lui are tot at ta nsemnătate ca 1i munca lor" Chiar dacă nimeni nu i-a pre$uit-o după cu*iin$ă" 7-am zis nimic" M-a luat de m nă" + )artă-mi intoleran$a" )-am sărutat m na 1i i-am dus-o la o.olna*i. . Păru că nu mă auzise" + 7u e ne*oie să mu$i mun$ii din loc ca să-$i do*ede1ti credin$a zise el -" Eram gata să nfrunt de unul singur singurătatea 1i suferin$a. este spre sla*a slu. n-am mai a*ea niciodată o casă cu perdele al. suferin$ă" 0Preotul acela2.l-am ntrerupt -" Primul om care a escaladat cel mai nalt * rf din Pirinei a n$eles că *ia$a fără a*entură nu a*ea har" + Ce n$elegi prin har.spuse el. !u mi-ai redat credin$a6 4oarele se deplasase ntre timp 1i razele lui scăldau acum pere$ii pe1terii" #ar toată frumuse$ea aceea ncepea să-1i piardă n$elesul" .inecu* ntările asupra tuturor persoanelor care 1tiu să le primească" 7iciodată nu putem . te *oi părăsi 1i-mi *oi urma drumul" Mă *oi ntoarce la poarta asaltată de .utam eu" + Mă g ndeam la asta .udeca *ia$a celorlal$i. z m. nu n$elegi.am făcut eu.e 1i *edere spre mun$i" + 7ici nu *reau s-aud de casa asta6 7u *reau să intru n ea6 . n iu. din momentul n care te-am regăsit.irea sal*ează" #acă ea mi-ar cere-o. ne n$elegere. la ne n$elegerea celor care *or să nege credin$a. am fost pe munte 1i am stat de *or. a1 renun$a la ceea ce-mi doresc cel mai mult pe lume& la tine" Mi-am adus iar aminte de preot" A*ea dreptate" )n acea diminea$ă a*usese loc o alegere" + #ar . pentru că fiecare 1i cunoa1te propria durere 1i renun$are" Una este să crezi că e1ti pe drumul cel . la pri*irea cinică a acelora care nu cred că iu. să fac parte dintre cei care se a*enturează primii" Ce.ind din nou -" Că.lacrimi.m-a ntre. ncerc nd să mă stăp nesc ca să nu strig -" Eu *reau să te nso$esc pe tine.un> alta e să crezi că drumul tău e unic" )sus a zis& casa tatălui meu are multe săla1uri" #arul e un har" #ar tot har este 1i să 1tii a trăi cu demnitate.i-am răspuns" + Ma.oritatea fiin$elor umane nu mai au ncredere n iu. n loc să mă duc la seminar.at el 1i l-am *ăzut iară1i ncordat -" Una din numirile Marii Mame e #oamna 7oastră a Harurilor . dacă aceasta i era *oia. dar nu să o 1i mpart cu altcine*a" #acă a1 merge mai departe pe drumul acela. am n$eles că nu te puteam face să suferi din pricina misiunii mele" M-am sim$it u1or nelini1tită" + )eri te-am min$it" A fost prima 1i ultima minciună pe care $i-am spus-o .utea" Poate-l a. că. la *izitele din toiul nop$ii.razul meu" + Asta *reau să-$i e:plic .

ăr. i-am cerut 3ecioarei o minune . mi-am luat geanta pe care-o a*eam cu mine 1i am nceput să merg fără $intă" 4e *ede că am a. decembrie 199 La r ul Piedra am 1ezut 1i-am pl ns" Amintirile din noaptea aceea s nt confuze 1i *agi" 8tiu doar că am fost n pragul mor$ii . dar nu reu1esc" !otul pare un *is din momentul n care am ie1it din tunelul acela ntunecat 1i am regăsit lumea peste care co.atul6 Ea a acceptat calea aleasă de 3iu6 + 7-a*em puterea Ei. Am *rut să-l ntrerup.dar n-am reu1it" M-am ntors n .or se tot noaptea" 7ici o stea nu strălucea pe cer" 5mi amintesc *ag că am mers p nă la ma1ină.iciune n picioare.ani 1i e:perien$a pe care am do. cu umilin$a unui anonim" 7-am ne*oie de minuni ca să-mi păstrez credin$a *ie" #e tine am ne*oie" 4im$eam o slă. din .zise el.ca să mi-o pot 1i alunga din inimă. de mun$ii care a*eau să răm nă mereu n acela1i loc" 7u *edeam nimic . ndit-o n at $ia ani de călătorii" 7e *om cumpăra o casă. 1.urmă el -" )-am cerut să-mi ia darul napoi" 7ici nu-mi *enea să-mi cred urechilor" + Am ce*a .ezna aproape fizică ce mă ncon.i pe #umnezeu a1a cum a făcut-o 4f ntul )osif. n clipa n care i-am cerut 3ecioarei să-mi ia napoi darul.zise el" #ar o 1i luasem napoi prin tunel.it mult" + #ar ea 8i-a urmat . 1i am *ăzut că ochii lui mă implorau să n$eleg -" 7u-$i dai seama de riscuri" + #ar erai fericit să $i le-asumi6 + 4 nt fericit să mi le-asum" 4 nt nsă riscurile mele. de r setele ce n-a*eau să mai nsenineze lumea. de minunile ce nu a*eau să mai fie să* r1ite.ura" +i"eri.uns la 1osea 1i am ncercat să fac autostopul ca să mă-ntorc la /aragoza .ile mi ziceau următoarele& 0Pune-$i m inile pe păm nt" #arul *a ie1i din tine 1i se *a ntoarce n s nul mamei"2 Mă cuprindea panica" + #oar n-ai""" + ?a da" Am făcut ceea ce-mi poruncea inspira$ia #uhului 4f nt" Cea$a a nceput să se risipească 1i soarele a strălucit din nou asupra mun$ilor" Am sim$it că 3ecioara mă n$elesese . mi *oi găsi un ser*iciu 1i-l *oi slu.dar nu-mi mai amintesc chipul lui 1i nici pe unde m-a dus" A1 fi preferat să mi-o amintesc .olna*i ce a*eau să moară. ca 1i cum a1 fi stat să le1in" + 8i.esc n lim.doar . fără nici un umăr prietenos ca să mă călăuzească . de familiile care a*eau să sufere.locul paradisului" + !u nu 1tii .i . dar nu mă auzea" + A1a că.continuă el -" Lim. am nceput să *or.#umnezeu a ascuns iadul n mi.arul acela.urmată de o mul$ime de .pentru că 1i ea a iu. am telefonat la ?arcelona 1i am anulat conferin$a" Mergem la /aragoza& ai cuno1tin$e acolo 1i putem face acolo primii pa1i" 5mi *oi găsi u1or un loc de muncă" 7ici nu mai puteam g ndi" + Pilar6 . Pilar" #arul meu *a trece la altcine*a asemenea lucruri nu se risipesc niciodată" )eri. ieri.

spunea glasul măicu$ei mele.il6 Atunci te sim$i n infern.ră$ara pentru un ceas care fusese * ndut.ertfit pentru oameni" Putea n$elege nsă dragostea unei femei pentru un .ilitatea sa o.ani pentru darul de logodnă" Atunci s-a dus la magazinul celui mai mare negustor din partea locului 1i 1i-a * ndut părul" Cu . de ziua solemnă a logodnei.une1te unul de altul2.ăiat 1i o fată se ndrăgostiseră ne. !ot ce era mai important n *ia$a mea mi fusese dăruit cu generozitate ntr-o săptăm nă .$inu$i. din dragoste pentru lume sau din dragoste pentru copil" 4uferin$a $i dă sentimentul că asta face parte din *ia$ă.ăr.ăr.zicea el -" ?ea repede6 .ăr.ise lumea> iu. că este o durere no.itului ei" C nd s-au nt lnit.ilă să mai ntreprind ce*a" Atunci.dar unde.anii o.ilă 1i mărea$ă" E u1or să suferi din dragoste pentru o cauză sau pentru o misiune& asta nal$ă inima celui ce suferă" #ar cum să e:plici suferin$a din pricina unui .at" + ?ea6 . ea i-a dăruit . E imposi. Ea iu.ine de un ceas" 8i apoi s-a instalat pacea" 5nainte de-a nchide ochii.at. 4e poate să fi suferit din dragoste.pentru că-1i cheltuise toată energia ncerc nd să mă ncălzească 1i eram acum incapa. fără să pot spune nimic" Corpul mi tremura de frig.i1nuită 1i moartea a*ea să mă primească n . am nceput să aud glasul mamei mele" Ea mi spunea o po*este pe care mi-o mai spusese 1i n copilărie. care credea n tot ce i se arăta n *ise" Ea n-a 1tiu niciodată ce nseamnă să părăse1ti sau să fii părăsită de un . făcea minuni" Mirele ei de pe păm nt era un muncitor umil.at" C nd )osif s-a g ndit s-o alunge de acasă pentru că era nsărcinată. a cumpărat o .at. corpul a*ea să se ntoarcă la impasi. Mirele ceresc a trimis un nger pentru a e*ita să se nt mple a1a ce*a" 3iul Ei a părăsit-o" 3iii 1i părăsesc nsă totdeauna părin$ii" E u1or să suferi din dragoste pentru aproapele.le$e sau măre$ie . s-a hotăr t să * ndă ceasul 1i să-i cumpere o agrafă frumoasă de argint" 7ici fata nu a*ea . iar el i-a dăruit agrafa pentru părul care nu mai e:ista"2 M-am trezit scuturată de un . dar era un alt fel de dragoste" Marele Ei Mire cuno1tea totul.1i-mi fusese luat napoi ntr-o clipă.ra$ele ei" Am continuat să d rd i mai . fără a-1i da seama că era o po*este despre mine" 0Un .itei lui. ntr-un amestec de *is 1i delir" 8i s-au hotăr t să se logodească" Logodnicii 1i fac mereu daruri" ?ăiatul era sărac . dar nu-mi dădeam seama" #e la o clipă la alta a*ea să n$epenească .ci doar mizerie" 5n noaptea aceea m-am ntins pe păm ntul nghe$at 1i frigul m-a anesteziat cur nd" Mi-a dat prin g nd că s-ar putea să mor dacă nu găsesc un acoperăm nt .unicul lui" Cu g ndul la părul iu.singura lui a*ere era un ceas pe care-l mo1tenise de la . pentru că nu e:istă no.cele din urmă n grădinile m năstirii" /gomotul apei era omniprezent cascadele erau n toate păr$ile 1i sim$eam pretutindeni prezen$a Marii Mame" #a.ăr.ise lumea la fel de mult ca #umnezeu căci 1i ea 1i-a dat fiul ca să fie .ră$ară de aur pentru ceasul iu.

inte" Am o. mi-a napoiat geanta" + <ede$i dacă e totul n ea" + Cred că da" Oricum n-am mare lucru" + Ai *ia$a.ucuria .iserică . unde e orga" Era un grup de .ser*at că era n căma1ă 1i că-1i pusese haina pe mine" + Mai .zise ea -" #acă n-ar fi fost paznicul de la m năstire. am intrat n .ucătărie 1i mi-a dat cafea. dar .chiar foarte mul$i. .totul era un miracol" 5ncetul cu ncetul.atului de l ngă noi .or t cerurile pe păm nt> . că tre.iserică .iserica a nceput să se umple" ?ăie$ii continuau să c nte muzică flamenco 1i cei ce intrau z m.iserica aceea cu""" 7u 1tiam cum să e:plic" + """ cu un prieten din copilărie" Mă săturasem de *izitat .ăie$i. nainte de a *eni aici.ăr.ser*at că mul$i oameni .dar mai nainte i-am mul$umit lui #umnezeu pentru ncă un moment frumos n *ie$ile noastre" C nd am a. cu ghitare.scuritatea primitoare 1i .at 1i s-a a1ezat l ngă noi" Era *esel 1i le-a strigat .ăteau clopotele 1i el mi-a spus că era un semn.uia să intrăm" 3emeia mi umplu cea1ca.iserică" .eau 1i se lăsau molipsi$i de *eselia muzican$ilor" Prietenul meu mă ntre. .insistă el" 7u 1tiam ce se petrecea> l-am ascultat totu1i" Apoi am nchis ochii iară1i" M-am trezit din nou n m năstire" + A$i fost c t pe ce să muri$i . 1i turnă 1i ea pu$ină cafea 1i se a1eză ca să-mi asculte po*estea" + Am intrat n .7u 1tiam ce se nt mpla 1i nici nu mai a*eam putere să rezist" Mi-a deschis gura 1i m-a silit să nghit un lichid fier.ă dacă *oiam să asist la misa care urma să nceapă n scurt timp" Eu i-am spus că nu . dar tot ce *edeam erau acelea1i altare 1i aceia1i sfin$i" #eodată am auzit o mi1care n partea de sus.iserica.se ndreptau spre .+ + O muzică pentru coride6 . n-a$i mai fi fost aici" M-am ridicat mpleticindu-mă.zise femeia" + 7-au făcut-o" #ar au iz.ea6 .am spus eu. am o.ne a1tepta o călătorie lungă" 7e-am hotăr t să plecăm .ancă 1i să ascultăm pu$ină muzică nainte de a ne continua călătoria" Cur nd a intrat un . poate to$i locuitorii acelui oră1el .ăr. era ntuneric" Am tot ncercat să descopăr un semn.at nimic 1i nici eu nu i-am dat *reo e:plica$ie" C nd am ispră*it de m ncat.iscui$i 1i p ine cu untdelemn" 7u m-a ntre. care au nceput numaidec t să-1i acordeze instrumentele" 7e-am hotăr t să ne a1ezăm ntr-o .ucnit n r s 1i au c ntat un c ntec flamenco" Eu 1i prietenul meu din copilărie ne sim$eam de parcă ar fi co.uns la poartă.ăie$ilor să c nte un pasodoble. draga mea" O *ia$ă lungă naintea dumitale" 3ii mai atentă cu ea" + E un ora1 n apropiere. fără a-mi da seama ce fac" Parte din ziua anterioară mi-a re*enit n memorie 1i mi-am dorit ca paznicul să nu fi trecut niciodată pe-acolo" Acum nsă sorocul cert al mor$ii trecuse" Continuam să trăiesc" 3emeia m-a dus la .am spus eu mai departe -" 7u era nimeni.iserici. sim$ind impulsul de a pl nge -" )eri. cu o . o.

am zis 1i eu. făc ndu-1i cruce" + 4ă-l odihnească #umnezeu .uns la poarta . făc ndu-mi cu ochiul" -" )sus a spus& 0Lăsa$i mor$ii să-1i ngroape mor$ii"2 Căci El 1tie că moartea nu e:istă" <ia$a e:ista 1i nainte de na1terea noastră 1i *a continua să e:iste 1i după ce nu *om mai fi pe lume" Ochii mi s-au umplut de lacrimi + La fel stau lucrurile 1i cu dragostea .urmă ea -" 7-ai *ăzut dec t triste$ea de la sf r1it" Ai uitat momentele de .isericii. pene de păsări . ieri nu te-ai rătăcit din nt mplare" 7-am zis nimic" + 7-ai n$eles nici istoria pe care tocmai mi-ai po*estit-o. insecte. făc nd acela1i gest -" #ar faptul că am intrat n acea .ăr.ine era să trăie1ti totul mpreună cu """ 4e opri 1i z m.irea a re*enit.urmă ea -" E:ista nainte 1i *a continua mereu" + 4-ar zice că-mi cunoa1te$i *ia$a . a unor noi *ise" Mi-a ntins filele de h rtie 1i pi:ul" + 4crie tot ce sim$i" 4coate-$i totul din suflet..strigă ea pe c nd mă depărtam -" #ragostea răm ne" #oar oamenii se schim.at.zise femeia.se preschim. am *ăzut apropiindu-se un cortegiu" Aduceau un sicriu" Murise cine*a 1i era slu.zise ea -" Lasă ca diminea$a asta nouă să-$i intre n plăm ni 1i să-$i curgă prin *ine" #upă cum se *ede.iserică a fost un semn" Că la sf r1itul oricărei po*e1ti ne a1teaptă triste$ea" 3emeia mă pri*i.ă6 Am r s 1i ea mi-a făcut un semn cu m na" Am pri*it mult timp r ul" Am pl ns p nă c nd am sim$it că-mi secaseră lacrimile" Atunci am nceput să scriu" EPIL-. a unor noi speran$e.i& + """ prietenul dumitale din copilărie . ntorc ndu-se c te*a clipe mai t rziu cu h rtie 1i un pi:" + 4ă mergem afară .iserică .un.ună idee să-$i arunci suferin$ele n apa lui.zise ea" Am ie1it mpreună" 4e lumina de ziuă" + 9espiră ad nc .a dinaintea nmorm ntării" #e ndată ce cortegiul a a. forma altui .or seră pe păm nt 1i ce . su.am spus eu" + !oate po*e1tile de dragoste au multe n comun" 8i eu am trecut prin a1a ce*a n *ia$ă la un moment dat" #ar nu mai $in minte" @in minte doar că iu. Am luat h rtiile. 1i ncă una. pune totul pe h rtie 1i apoi aruncă totul" Legenda zice că r ul Piedra e at t de rece. nc t tot ce cade n el . cu semnul din . dacă doream" + Un lucru să nu ui$i . 1i ncă una" 5n fiecare diminea$ă . ea m-a sărutat 1i mi-a spus că puteam să mă-ntorc la de.zise ea.ucurie pe care le-ai trăit n ea" Ai uitat senza$ia că cerurile co.M-am g ndit că era pesemne ultima a1ezare integral catolică din 4pania" Poate pentru că liturghiile erau foarte nsufle$ite" C nd să ne suim n ma1ină.frunze. Am scris o zi ntreagă.ă n piatră" Cine 1tie dacă n-ar fi o . muzicienii au terminat cu c ntecele flamenco 1i au nceput să c nte un rec*iem" + #umnezeu să-l odihnească . dar nu zise nimic" Apoi ie1i.

i-am sim$it prezen$a 1i sunetul pa1ilor" + Pilar . n timp ce eu continuam să scriu" Am petrecut a1a toată diminea$a . pe la micile cascade.c nd deodată am n$eles că-l iu. m-am ntors n locul unde-l lăsasem" + Mul$umesc . c nd a.1i mi-am amintit de tăcerea unei nop$i. dar nu *oiam să cred n cele spuse de ea" Mă sim$eam eli.fără a scoate o *or.zise el -" 8i m-am dus la 4oria" 8i a1 fi .mă duceam pe malul r ului Piedra" Pe nserate femeia se apropia de mine. n-am făcut nici un gest" + Cuno1ti psalmul E'G.at el" . eu am să merg pe urmele tale" P nă c nd mi *ei spune& pleacă" 8i *oi pleca. a1ez ndu-se l ngă mine" 7u i-am răspuns" Am scris mai departe.oseală.eam" C nd m na mi-a cedat de o. ncerc nd să-mi e*adeze din piept 1i să-i alerge n nt mpinare" Eu nsă nu-i dădeam *oie" El 1edea l ngă mine.unsesem aproape la sf r1itul manuscrisului. căzut pe g nduri" La un moment dat.zise el.ă . dar am să te iu.au fost primele lui cu*inte c nd mi-a napoiat h rtiile -" 8i iartă-mă" La r ul Piedra am 1ezut 1i-am pl ns" + #ragostea ta mă sal*ează 1i mă redă *iselor mele . m-am hotăr t să dau o raită prin pădure. dar nu mai reu1eam să-mi adun g ndurile" )nima mi . a spus ce*a despre *reme 1i ne-a lăsat din nou singuri" 4-a oprit din citit de mai multe ori 1i a rămas cu ochii pierdu$i n zare.it& + Era ntuneric c nd am ie1it din pe1teră 1i n-am mai reu1it să te găsesc" M-am dus atunci la /aragoza .urmă el" Am tăcut. am auzit un zgomot de ma1ină" )nima mi-a tresărit. făcea de m ncare.de1i dorul răm nea" )nima mea nsă a*ea dreptate" Chiar fără să-mi ridic ochii de pe manuscris.ătut lumea ntreagă n căutarea ta" M-am decis să mă ntorc la m năstirea de la Piedra ca să *ăd dacă nu găsesc *reo urmă 1i m-am nt lnit cu o femeie" Ea mi-a arătat unde erai" 8i mi-a spus că m-ai a1teptat toate zilele astea" Ochii mi s-au umplut de lacrimi" + 8i *oi continua să 1ed l ngă tine c t timp *ei sta pe malul r ului" 8i dacă te *ei duce la culcare. *or. uit ndu-se la r u.erată de toate. ntinz ndu-i h rtiile pe care le $ineam n poală" !oată după-amiaza am pri*it apele r ului Piedra" 3emeia ne-a adus sand*i1uri 1i *in. l ngă f nt nă . m-a ntre.une1te.ncepu el" + 7u spune nimic" Cite1te . eu am să dorm n fa$a casei tale" 8i dacă *ei pleca departe de aici. pe po* rni1urile pline de istorii 1i n$elesuri" C nd soarele se pregătea să apună.i-am răspuns.ătea ne. mă lua de . m-am oprit un pic" Atunci el a *or.ra$ 1i mă conducea n locuin$a ei din *echea m năstire" 5mi spăla hainele.ea despre lucruri fără nsemnătate 1i mă trimitea la culcare" 5ntr-o diminea$ă. gata să mă ntorc n lume 1i să fac iară1i parte din ea" Ce era mai greu trecuse .esc tot restul *ie$ii mele" 7u mai reu1eam să-mi ascund pl nsul" Am *ăzut că 1i el pl ngea" + <reau să 1tii un lucru """ .

at" + 7u 1tiu" #ar #umnezeu mi-a dat ntotdeauna o a doua 1ansă n *ia$ă" Mi-o dă cu tine" 8i mă *a a.e1te despre e:il" <or. editate n E(T de $ări 1i traduse n peste (T de lim.anaO.raziliene" Opere principale& Pelerin la Compostela NERF%O> #lchimistul NERFFO> CalDiriile NERRUO> La r%ul Piedra am şe ut şi-am pl%ns NERRSO> #l cincilea munte NERRGO> "anualul &ă boinicului luminii NERR%O> 0eroniDa se hotărăşte să moară NERRFO> Diavolul şi domnişoara Pr<m NUTTTO" . da. s-a născut la 9io de Haneiro n ERS%" 5nainte de a de*eni unul dintre cei mai de succes romancieri ai lumii a fost un hippie re. e*eniment care i-a marcat *ia$a 1i cariera literară" #e1i profund ata1at de ?razilia natală N 1i scrie operele la calculator. n *ila de la Copaca. s-au * ndut n zeci de milioane de e:emplare" Este consilier special U7E4CO n cadrul programului 0Con*ergen$e spirituale 1i dialoguri interculturale2. Am sur s din nou" + Eu ncepusem să uit" 8i tu m-ai făcut să-mi aduc aminte" + Crezi că $i se *a napoia darul.zise el -" <isele nseamnă muncă" ian"QRS PAULO COELHO.ile oriunde 1i pentru oricine.i. printre care cel de Ca*aler al Ordinului 7a$ional al Legiunii de Onoare din 3ran$a Nmartie UTTTO" 3ondator al )nstitutului Paulo Coelho. scriitor . Ierusalime. .l-am ntre. care acordă a.ătr nilor din păturile defa*orizate ale societă$ii .e1te despre cei care 1i-au at rnat harpele pentru că nu mai puteau c nta c ntece după inima lor" + #ar după ce psalmistul pl nge. mistuit de dorul $ării *iselor lui. *ala.utoare ndeose. poet" 5n ERFG face pelerina. ceea ce e:plică primirea entuziastă de care se . căr$ile sale dez*oltă drame uni*ersale. l 1tiu .uta să-mi regăsesc drumul" + #rumul nostru . n fa$a oceanului.razilian. apoi autor dramatic. director de teatru. el 1i făgăduie1te& De te voi uita.el.ul la 4antiago de Compostela. al nostru" M-a luat de m ini 1i m-a ridicat" + #u-te să-$i str ngi lucrurile .Am dat din cap că nu" Mi-era teamă să *or.am zis. Ierusalime. + #a.ucură pe toate meridianele" Căr$ile lui Paulo Coelho. medalii 1i ordine. uitată să fie dreapta mea@ Să se lipească limba mea de cerul $urii de nu-mi voi aduce aminte de tine. codirector al Centrului 4himon Peres pentru pace" #istins cu numeroase 1i importante premii..l-am ntrerupt eu ncă o dată" + #a.esc" + La r%ul Babilonului.. . sim$ind că re*eneam ncetul cu ncetul la *ia$ă -" <or.urnalist.i copiilor 1i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful