R O M ÂN IA CURTEA DE APEL ALBA IULIA SECTIA PENALA SI PENTRU CAUZE CU MINORI Dosar nr.

932/57/20 3 ÎNCHEIEREA Şedinţa C 20 3 Co'*#"&+# Grefier DIICOT . Pro%+ror Pe propunerii nalta de PENALĂ NR. 30/MP/2013 AMEREI DE CONSILIU !" #a 2$ %o'*+s !)n, PREŞEDINTE Dana Ghiţoaica Voichiţa Ca'"#)a -as)n%a ST A#(a I+#)a a /os& r"*r"0"n&a& !" 1 Ion"#a D"n)sa 2#or"a O%&o'(r)"

rol se află soluţionarea formulate de Parchetul de pe lângă !urte de !asaţie "i #ustiţie $ Direcţia In%estigare a Infracţiunilor de !riminalitate &rgani'ată "i Terorism $ (er%iciul Teritorial )l*a Iulia de luarea măsurii arestării pre%enti%e pe o perioadă de câte +, 'ile- faţă de inculpaţii .iriescu Titus Ga*riel- .iriescu )ni"oara Ramona "i .er*eceanu Traiancercetaţi /n dosarul nr. 3/D/P/20 . 0a apelul nominal făcut /n "edinţa camerei de consiliu s1au pre'entat2 inc3 .iriescu Titus Ga*riel "i .iriescu )ni"oara Ramona aflaţi /n stare de reţinere "i asistaţi de a%ocatul ales )ntonescu !arin Doru "i a%ocatul desemnat din oficiu 4ândroc )ugustin Emil "i inc3 .er*eceanu Traian aflat /n stare de reţinere "i asistat de a%ocaţi ale"i Tiliciu Daniel "i Târno%an 0oredana "i a%ocat oficiu 4ândroc )ugustin Emil3 (1a făcut referatul cau'ei de către grefier care a /n%ederat faptul că DII!&T $ (T )l*a Iulia a depus la dosar %olumul +5 al dosarului de urmărire penală "i adresa nr3 3/D/P/20 !)n 2$ o%&. 20 3 la care se află ata"ată adresa nr3 66678,89+: oct3 +567 emisă de (er%iciul de Informaţii "i Protecţie Internă )l*a3 A3o%a&+# desemnat din oficiu pentru asistenţa ;udiciară o*ligatorie a inculpaţilor- a%ând /n %edere că inculpaţii sunt asistaţi de apărători ale"i- a solicitat a se constata /ncetarea mandatului /nsă fără a se face aplicarea Protocolului /ncheiat /ntre <N.R "i 4inisterul #ustiţiei3 Instanţa a /ntre*at a%ocaţii inculpaţilor dacă au cuno"tinţă de conţinutul dosarului "i a propunerii de arestarea pre%enti%ă3 )%ocat Târno%an 0oredana a /n%ederat faptul că fiind din localitatea De%a- nu a a%ut timpul util pentru a studia actele dosarului- astfel că solicită acordarea unui timp util pentru pregătirea apărării- e%entual o oră3 )%ocat Tiliciu Daniel a solicitat a se acorda un timp de 75 de minutedurată care ar fi suficientă pentru studierea dosarului3 A3o%a& )ntonescu !arin a%ând cu%ântul a preci'at instanţei că studiat propunerea de arestare pre%enti%ă cât "i actele de urmărire penală3 Instanţa- pentru a da apărătorilor ale"i ai inc3 .er*eceanu Traian posi*ilitatea adec%ată să studie'e dosarul "i propun "r"a !" ar"stare pre%enti%ă- a suspendat de'*aterile până la ora 6=3553

Şedinţa de ;udecată s1a reluat la ora 6=-55- fiind pre'enţi inc3 .iriescu Titus Ga*riel "i .iriescu )ni"oara Ramona aflaţi /n stare de reţinere "i asistaţi de a%ocatul ales )ntonescu !arin Doru "i inc3 .er*eceanu Traian aflat /n stare de reţinere "i asistat de a%ocaţi ale"i Tiliciu Daniel "i Târno%an 0oredana- iar instanţa nu a mai dispus a se face referatul cau'ei3 Instanţa- /n conformitate cu art3 >5 !3pr3penală a procedat la identificarea inculpaţilor .iriescu Titus Ga*riel- .iriescu )ni"oara Ramona "i .er*eceanu Traian- carea%ând pe rând cu%ântul nu au contestat identitatea "i au /n%ederat faptul că au cuno"tinţă de propunerea de arestare pre%enti%ă "i de acu'aţiile for'+#a&" 4'*o&r)3a #or. Instanţa- a%ând /n %edere că faţă de inculpaţii .iriescu Titus Ga*riel.iriescu )ni"oara Ramona "i .er*eceanu Traian s1a formulat propunere de luare a măsurii arestării pre%enti%e- le1a adus la cuno"tinţă pre%ederile art3 >5 al3 + !3pr3pen3- faptele care formea'ă o*iectul acu'aţiilor- /ncadrarea ;uridică a acestora- precum "i dreptul de a nu face nicio declaraţieatrăgându1li1se totodată atenţia că ceea ce declară poate fi folosit "i /mpotri%a lor? @aţă de cele de mai sus- inculpaţii .iriescu Titus Ga*riel- .iriescu )ni"oara Ramona "i .er*eceanu Traian- a%ând pe rând cu%ântul au consimţit la a da declaraţii "i /n conformitate cu art3 6=5 !3pr3penală s1a procedat la ascultarea inculpaţilor- susţinerile acestora fiind consemn a&" 4n *ro%"s"#" . 3"r(a#"5 s"*ara&"5 !"*+s" #a !osar. 0a ora 6>-5:- /n timpul ascultării inculpatului .er*eceanu Traianinstanţa a constatat că a eApirat ordonanţa de reţinere emisă de către procuror pe numele inculpatului .iriescu Titus Ga*riel- /mpre;urare faţă de care a adus la cuno"tinţa inculpatului faptul că este li*er- sens /n care a fost scos din *oAa acu'aţilor- inculpatul rămânând /n sala de ;udecată3 In%+#*a&+# B"r("%"an+ Tra)an5 *r)n a3o%a& a#"s T6rno3an Lor"!ana5 a !"*+s #a !osar /o&o%o*)) ale declaraţiilor de a%ere pentru anii +56+1+567 precum "i declaraţie de interese pentru aceea"i perioadă "i o serie de diplome "i certificate primite de inculpat pe parcursul acti%ităţii sale profesionale3 ntre*aţi fiind- a%ocaţii inculpaţilor "i repre'entanta DII!&T au preci'at !urţii faptul că nu mai au alte cereri de formulat3 Instanţa- a%ând /n %edere durata ascultării inculpaţilor- a acordat o pau'ă de 65 minute3 0a reluarea "edinţei de ;udecată- instanţa constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau eAcepţii de in%ocat- a acordat cu%ântul /n de'*ateri3 Repre'entanta DII!&T a susţinut referatul pri%ind propunerea de arestare pre%enti%ă a inculpaţilor .iriescu Titus Ga*riel- .iriescu )ni"oara Ramona "i .er*eceanu Traian- as&/el cum a fost formulat- a solicitat admiterea cererii "i a se dispune arestarea pre%enti%ă a inculpaţilor pe o durată de +, de 'ile /ncepând cu +: octom*rie "i- respecti% cu += octom*rie +567- după eApirarea ordonanţelor de reţinere emise de procuror3 A susţinut că propunerea de arestare pre%enti%ă a fost pe larg detaliată de procurorul de ca'- pentru fiecare infracţiune /n parte "i sunt menţionate pro*ele pe care se spri;ină3 n sarcina inculpaţilor .iriescu Titus Ga*riel "i .iriescu )ni"oara Ramona au fost reţinute pre%ederile art3 8 din 0egea nr3 7,9+557 "i o serie de alte infracţiuni- acti%itatea acestora fiind cunoscută- astfel cum re'ultă din actele dosarului până /n anul +566 inculpaţii fiind /n %i'orul organelor de cercetare- iar din anul +566 )n%+#*a&+# B"r("%"an+ Tra)an #"1a &rans')s as*"%&" % u 2

pri%ire la cercetările care se efectuea'ă /n raport de inculpaţii .iriescu- astfel că ace"tia nu au mai putut fi monitori'aţi datorită informaţilor furni'ate3 )cti%ităţile comerciale pe care inculpaţii .iriescu le1au efectuat rele%ă faptul că au fost /ncălcate /n mod flagrant e%idenţierile conta*ile a %eniturilor "i cheltuielilor3 ) solicitat ca la luarea măsurii arestării pre%enti%e faţă de inculpaţii .iriescu Titus Ga*riel "i .iriescu )ni"oara Ramona a se a%ea /n %edere "i pre%ederile art3 6:8 lit3* !3pr3penală alături de lit3f al aceluia"i teAt de lege/ntrucât eAistă date de 'ădărnicire a aflării ade%ărului raportat la modalitatea /n care au fost comise infracţiunile $ după aflarea de eAistenţa dosarului inculpaţii au distrus "i falsificat anumite documente3 n cau'ă urmea'ă a se administra acte de urmărire penală pentru a se sta*ili toată acti%itatea infracţională- care este una %astă- inculpaţii au mai multe societăţi comerciale cu acti%ităţi comerciale simulate "i se impune identificarea persoanelor care au a%ut calităţi /n aceste societăţi comerciale3 ) susţinut că la acest moment se discută despre pro*e /n senul că asupra inculpaţilor planea'ă suspiciunea re'ona*ilă că au comis faptele de care sunt acu'aţi "i /n reali'area scopului pre%3 de art3 67B !3pr3penală- se impune aretarea pre%enti%ă a acestora3 n ce1l pri%e"te pe inc3 .er*eceanu Traian- a solicitat a se reţine acela"i temei al arestării pre%enti%e susţinând că din declaraţia acestuiade"i până la acest moment nu a spus nimic- se poate conclu'iona că nu era străin de conduita inculpatului 0itera !onstantin !ristian "i (imota )lin- iar din declaraţiile martorilor menţionaţi /n cuprinsul propunerii de arestare pre%enti%ă re'ultă că inculpatul "i1a /ncălcat atri*uţiile de ser%iciu3 ) susţinut că se ;ustifică reţinerea pre%ederilor art3 6:8 lit3* !3pr3penală /n ce1l pri%e"te pe inc3 .er*eceanu Traian nu doar prin prisma modalităţii comiterii infracţiunilor reţinute ci "i datorită faptului că ulteriorcând a fost solicitat să se pre'inte la audieri reacţia sa a n+ fost una naturală "i cu atât mai mult cu cât a difu'at /n mass media o scrisoare /n care face afirmaţii referitoare la procurori "i poliţi"ti- aspecte care tre*uiau să rămână confidenţiale "i e%entual să fie sesi'ate structurile competenteoferindu1se relaţii "i cu pri%ire la dosare aflate /n lucru3 n li*ertate- inculpatul poate 'ădărnici aflarea ade%ărului "i pre'intă pericol concret pentru ordinea pu*lică prin modul de a reacţiona3 0a perche'iţie- inculpatul a făcut referire că acele documente /i erau necesare /n acti%itatea desfă"urată /nsă multe nu fac parte din dosare #" pe care le a%ea /n lucru "i- la acest moment- nu se ;ustifică deţinerea acestor informaţii- astfel că- cu atât mai mult este ;ustificată /ncercarea de 'ădărnicire a aflării ade%ărului3 )ceste documente- acceptând că sunt realenu a%eau ce căuta /ntr1o ser%ietă la domiciliul inculpatului3 7n %on%#+0)"5 a solicitat admiterea propunerii- reţinerea ca temei a dispo'iţiilor art3 6:8 lit3* "i f !3pr3penală "i a se dispune arestarea pre%enti%ă a inculpaţilor apreciind că- raportat la pro*ele administrate până /n această fa'ă- se ;ustifică presupunerea re'ona*ilă că inculpaţii se fac %ino%aţi de să%âr"irea infracţiunilor de care sunt acu'aţi3 ) solicitat a fi a%ut /n %edere faptul că inc3 .iriescu Titus Ga*riel a a%ut 66 amen'i3 Pentru inc3 .iriescu Titus Ga*riel "i .iriescu )ni"oara Ramonaapărătorul ales a solicitat respingerea propunerii de arestare pre%enti%ă formulată de DII!&T- ca fiind nelegală "i netemeinică3 n su*sidiar a solicitat a se lua faţă de inculpaţi măsura o*ligării de a nu părăsi ţara sau localitatea3 3

Un as*"%& !" n"#"8a#)&a&" a *ro*+nerii de arestare pre%enti%ă /l repre'intă faptul că inculpaţii- anterior /ntocmirii referatului de propunere de arestarese impunea a fi audiaţi de către procuror- "i- /n acest sens dispo'iţiile art3 6:,96 !3pr3penală sunt foarte clare3 Nu tre*uie confundată ascultarea după /nceperea urmării penale cu ascultarea /nainte de pre'entarea la instanţă cu propunerea de arestare pre%enti%ă3 Referitor la netemeinicia propunerii de arestare pre%enti%ă a susţinut că pentru a putea fi luată măsura pre%enti%ă a arestării este necesar a fi /ntrunite cumulati% criteriile pre%3 de art3 6:7 !3pr3penală cu art3 6:8 !3pr3penală3 n ce pri%e"te condiţiile pre%3 de art3 6:7 !3pr3penală- a susţinut că propunerea de arestare pre%enti%ă este cople"itoare- fiind un ade%ărat rechi'itoriu- /nsă este ade%ărat că tre*uie să eAiste pro*e de %ino%ăţie- /n ;urisprudenţa !ED& se face referire la suspiciuni re'ona*ile dar /i este foarte greu să creadă că eAistă indicii temeinice de să%âr"ire a faptelor de către inculpaţi3 ) preci'at !urţii că nu are /ncredere /n controalele făcute de organele fiscale deoarece a a%ut un dosar cu un pre;udiciu de + milioane urmare controlului găr'ii financiare- iar /n instanţă s1a a;uns la un pre;udiciu de 753555 lei3 ) susţinut că nu orice inginerie financiară /nseamnă o infracţiune "i eAistă raţiuni economico financiare care nu ies din sfera legalităţii3 R"/"r)&or #a pre%ederile art3 6:8 !3pr3penală- propunerea de arestare pre%enti%ă este eAhausti%ă /n ce pri%e"te prima condiţie- /nsă /n ce pri%e"te ca'ul pre%3 de lit3f a acestui teAt de lege a susţinut că pericolul concret pentru ordinea pu*lică lipse"te cu desă%âr"ire3 n opinia sa- /n această fa'ă procesuală interesea'ă /n ce măsură este afectată *una desfă"urare a urmăririi penale de starea de li*ertate a inculpaţilor precum "i /n ce măsură lăsarea acestora /n li*ertate pre'intă pericol concret pentru ordinea pu*lică3 @aptul că inculpaţii sunt *ănuiţi de să%âr"irea unor infracţiuni- nu este suficient mai ales că a%ocaţii nu luptă cu arme egale cu ale parchetului iar starea de arest pre%enti% afectea'ă dreptul la apărare- /n cau'ă este necesar a se efectua eAperti'e3 ) susţinut că la pagina 67,16:5 din propunerea de arestare pre%enti%ă se face referire la pericolul concret pentru ordinea pu*lică /nsă acele susţineri nu au nicio legătură cu ce tre*uia să moti%e'e parchetul3 Referitor la temeiul pre%3 de art3 6:8 lit3* !3pr3penală a susţinut că aspectele in%ocate repre'intă elementul material al infracţiunii de e%a'iune fiscală- conţinutul infracţiunilor pentru care a fost /ncepută urmărirea penală3 Nu se arată /n ce constau datele pri%ind eAistenţa pro*elor cu referire la faptul că inculpaţii ar putea influenţa *una desfă"urare a urmăririi penale3)cti%ităCile inculpaţilor au fost monitori'ate până /n anul +566 "i de la acel moment ar fi fost /n"tiinţaţi de către inc3 .er*eceanu Traian- astfel că nu au mai putut fi monitori'aţi3 nsă- sunt fapte de natură economică care lasă urme la *ancă3 Mo&)3ar"a *ro*+n"r)) %+ ra*or&ar" #a *r"3"!"r)#" ar& 3 6:8 !3pr3penală este formală "i lipsită de conţinut iar !urtea Europeană a sancţionat acest lucru3 )%ând /n %edere că toată această acti%itate %i'ea'ă anii +55>- +55,+565- astfel că la acest moment se pune pro*lema oportunităţii măsurii câtă %reme din luna iulie +56+ a fost /ncepută urmărirea penală /mpotri%a inculpaţilor- ace"tia s1au pre'entat la organele de cercetare de fiecare dată $

"i la cel puţin 7 ani după ultimul act material se solicită o astfel de măsură3 !a "i particularitate pentru inc3 .iriescu )ni"oara Ramona a /n%ederat faptul că aceasta este *olna%ă /nsă nu a putut o*ţine acte medicale /n acest sens- părinţii acesteia sunt /n spital- "i 5 pentru inculpată "i o noapte de arest a fos& 8r"a astfel că dacă s1ar lua măsura arestării pre%enti%e faţă de aceasta 5 ar fi distrusă3 ) susţinut că /n opinia sa nu se impune luarea măsurii arestării pre%enti%e faţă de inculpaţi- urmărirea penală se poate desfă"ura "i cu ace"tia /n stare de li*ertate3 (u*comisarul 4untean )lin- delegat de procuror- este clar că are pro*leme de ostilitate faţă de inc3 .er*eceanu Traian- acesta nu a arătat /n ce măsură a fost afectat acest dosar de când a eAistat a"a $ numita protecţie din partea inc3 .er*eceanu3 n conclu'ie- a solicitat respingerea propunerii de arestare pre%enti%ă a%ând /n %edere că inculpaţii nu sunt acu'aţi de infracţiuni cu %iolenţăcifrele pri%ind pre;udiciul sunt relati%e "i se impune a li se da inculpaţilor posi*ilitatea de a se apăra "i prin măsura o*ligării de a nu părăsi ţara cu instituirea o*ligaţiilor necesare- se poate asigura *una desfă"urare a urmăririi penale3 P"n&r+ )n%. B"r("%"an+ Tra)an5 a3o%a&+# a#"s T)#)%)+ Dan)"# a so#)%)&a& r"s*)n8"r"a *ro*+n"r)) !" ar"s&ar" *r"3"nti%ă /ntrucât /n cau'ă sunt incidente dispo'iţiile pri%ind nulitatea a*solută pre%3 de art3 6,> alin3+ te'a a II1a !3pr3penală constând /n omisiunea procurorului de audiere a inculpatului /n pre'enţa apărătorilor ale"i cu pri%ire la formularea propunerii de arestare pre%enti%ă "i a temeiurilor acesteia- ascultare ca este o*ligatorie /n condiţiile art3 6:,96 !3pr3penală "i această nulitate este una a*solută "i nu poate fi /nlăturată /n nici un mod3 ) susţinut că propunerea de arestarea pre%enti%ă se formulea'ă după punerea /n mi"care a acţiunii penale 6:,96 !3pr3penală raportat la art3 6:76:8 lit3f !3pr3penalăD- procurorul apreciind necesară măsura pre%enti%ă /n interesul urmăririi penale /ntocme"te referatul dar numai după ascultarea inculpatului- iar procurorul a omis să asculte inculpatul /n raport de temeiurile de fapt "i de drept pentru care s1a formulat referatul de arestare3 0a +7 oct3 +567 inculpatului i1au fost aduse la cuno"tinţă /n%inuirile/n%inuitul a dat declaraţie- ulterior /n temeiul art3 >5 alin3+ !3pr3penală a dat o altă declaraţie- /n continuare /n%inuitului i s1a comunicat că a fost pusă /n mi"care acţiunea penală "i a fost /ntre*at dacă are ce%a de declarat- iar /n ordonanCa emisă de procuror nu s1a făcut referire a disp3 art3 +7B !3pr3penală "i după ce i s1a comunicat ordonanţa de reţinere inculpatul a fost dus /n arest3 Inculpatul putea fi ascultat /n legătură cu datele care au stat la *a'a /ntocmirii referatului de propunere de arestare pre%enti%- /nsă nu a a%ut loc această audiere3 Inculpatul a fost /ntre*at dacă are ce%a de declarat /n legătură cu ordonanţa de reţinere- or- reţinerea poate fi luată faţă de un inculpat "i după eApirarea acesteia se poate aprecia că nu se impune arestarea pre%enti%ă- /nsă- /n ca'ul de faţă se impunea ascultarea inculpatului care %i'ea'ă disp3 art3 +7> !3pr3penală- inculpatul poate fi ascultat ori de câte ori este necesar3 0a dosar nu eAistă /nscrisuri care să do%edească /mpre;urarea că inculpatul a fost informat de formularea "i /naintarea referatului cu 5

propunere de arestare pre%enti%ă "i /n aceste condiţii sesi'area instanţei este nelegală3 A !"*+s #a !osar %on%#+0)) s%r)s" 4n a%"s& s"ns "i practică ;udiciară . Referitor la eAistenţa indiciilor a susţinut faptul că dosarul de urmărire penală "i acu'ele aduse inculpatului se /ntemeia'ă pe delaţiuni ale organelor de urmărire penală- pe pro*e indirecte- supo'iţii "i toate acestea nu pot constitui temei al arestării pre%enti%e a inculpatului 7n #+na )+#)" +56+ s1a /nceput urmărirea penală faţă de inculpatul .iriescu Titus Ga*riel "i de la acel moment "i până la acest moment nimeni nu "i1a dat seama că acesta pre'intă pericol concret pentru ordinea pu*lică- "i- din punctul său de %edere ţinta dosarulu) a /os& B"r("%"an+ Tra)an. ) susţinut că nu eAistă pro*e sau indicii temeinice de să%âr"ire a faptelor3 Pentru a eAista ca'ul pre%3 de art3 6:8 lit3* !3pr3penală este necesar ca incu#patul să influenţe'e- să 'ădărnicească a /larea ade%ărului /n mod direct- or- urmărirea penală s1a /nceput faţă de inculpatul .er*eceanu Traian la ++ octom*rie +567 "i de la acel moment nu se poate spune că a /ncercat 'ădărnicirea aflării ade%ărului pentru că nu a%ea cum3 )ceastă chestiune este peste cuprinsul propunerii de arestare pre%enti%ă "i nu se poate lua de *un ce scrie presa /n data de +7 octom*rie +567 "i să se cuprindă pe pre%ederile art3 6:8 lit3* !3pr3penală3 Procurorul tre*uie să indice pro*ele pe care se /ntemeia'ă temerea că lăsarea inculpatului /n li*ertate pre'intă pericol concret pentru ordinea pu*lică "i /n acest sens nu se poate reCine faptul că a fost "eful .!!&3 @aţă de /mpre;urarea că nu au fost indicate pro*ele pri%ind eAistenţa pericolului concret pentru ordinea pu*lică a in%ocat Recomandarea nr3 859+566 a !omitetului de 4ini"tri a !urţii Europene- cau'ele !almano%ici "i (crum*eanu /mpotri%a României3 n speţă nu s1a indicat "i nu eAistă scop *ine definit- nu eAistă pericol de fugă sau de influenţare a martorilor "i raportat la profilul socio uman al inculpatului care a fost pri%it ca un luptător unic /mpotri%a corupţiei mai de%reme sau mai târ'iu se %or de%elopa lucrurile care i se /ntâmplă3 Este o a*surditate /n a se susţine ca timp de 65 ani inculpatul .er*eceanu a spri;init grupări infracţionale instrumentate de anumiţi procurori- să1l faci poliţistul anului "i să nu1"i dea nimeni seama că de fapt este infractor "i cu toate structurile statului nu s1a descoperit cum este inculpatul- astfel cum este descris /n acest dosar3 n su*ordinea lui .er*eceanu sunt 751:5 de oameni care1l susţin "i dintre ace"tia numai 4untean )lin "i1a dat seama de a"a ce%a3 )%ocat Târno%an 0oredana- pentru inculpatul .er*eceanu Traian "i /n completarea susţinerilor eApuse de a%ocatul Tiliciu Daniel a arătat faptul că /n ce pri%esc temeiurile in%ocate- respecti% art3 6:8 lit3* "i f !3pr3penală-cu referire strictă la pro*e "i starea de fapt este de o*ser%at că toate declaraţiile "i persoanele care1l acu'ă sunt persoane pe care /n urmă cu ani de 'ile inculpatul le1a cercetat- au fost arestate ani de 'ile datorită anchetei inculpatului3 n acest sens a preci'at că numitul Ioiescu &%idiu a afirmat că personal- s1a dus la .er*eceanu Traian "i i1a spus că este parte %ătămată /n alt dosar. n proporţie de ,,E inculpatul a a%ut contact cu acele persoane /n anumite cau'e- care- la un moment dat erau du"mani cu inculpatul- iar /n cursul acestui an au dat declaraţii3 Declaraţia dată de 0itera !onstantin !ristian "i pe care se grefea'ă declaraţiile celorlalţi- declaraţia numitului .ota Gheorghe care s1a predat la 6= octom*rie +567 la primul termen de 9

;udecată- astfel că inculpatul nu a făcut altce%a decât datoria pe care o a%ea3 Referitor la !D $ urile ridicate "i a căror sigilare a solicitat1o inculpatul "i deschiderea acestora doar /n pre'enţa unui procuror superior a susţinut că /n condiţiile /n care echipa de lucru este relati% mică- este normal ca cel care coordonea'ă acti%itatea să deţină acasă mici informaţii3 In%+#*a&+# nu s1a dus la presă- "i1a eAprimat punctul de %edere /ntr1un proces %er*al de perche'iţia a ma"inii "i la acel moment a solicitat sigilarea genţii3 n ce pri%e"te posi*ilitatea de influenţare a cercetărilor a preci'at că nu a %ă'ut nici un act din care să re'ulte că la acest moment inculpatul /ncearcă să influenţe'e *una desfă"urare a cercetărilor deoarece acestuia i s1a adus la cuno"tinţă /n%inuirea la ora +5-::- la ora +7-75 a /nceput declaraţia olografă care s1a /ncheiat la +7-:5- /ntre +7-:81 +7-=5 i s1a adus la cuno"tinţă ordonanţa de reţinere- astfel că foarte u"or- de la urmărire penală fără acţiunea penală s1a pus /n mi"care acţiunea penală /ntr1un tip foarte scurt3 Dacă inculpatul a%ea doar calitatea de /n%inuit- propunerea de arestare putea fi solicitată numai pentru 65 'ile3 (tarea de fapt nu are ne%oie de descriere3 Referitor la scopul măsurii pre%enti%e pre%3 de art3 67B lit3d !3pr3penală- /n speţa de faţă nu poate fi /mpietată *una desfă"urare a urmăririi penale "i nici nu eAistă r)s%+# s+s&ra8"r)). n ce pri%e"te scrisoarea apărută /n presă- inculpatul nu a %ă'ut1o /ntrucât se afla la DII!&T3 ) solicitat a fi a%ute /n %edere "i pre%ederile art3 67B lit3* sau c !3pr3penală care permit luarea unor alte măsuri pre%enti%e mai puţin restricti%e "i cu instituirea de o*ligaţii3 ) mai preci'at că /n calitate de a%ocat a formulat plângeri penale /mpotri%a inculpatului- /nsă i se pare hilar ce se poate /ntâmpla /n + ore3 A so#)%)&a& r"s*)n8"r"a *ro*+n"r)) !" ar"s&ar" *r"3"n&i%ă3 Repre'entanta parchetului a solicitat acordarea cu%ântului /n replică referitor la aspectele de nelegalitate a referatului de propunere de arestare pre%enti%ă pri%ind omisiunea neascultării inculpaţilor /n raport de temeiurile pentru care se solicită arestarea inculpaţilor "i /ntemeierea ordonanţei pe dispo'iţiile art3 +7B !3pr3penală3 ) susţinut că apărarea este /n eroare deoarece dispo'iţiile art3 +7B !3pr3penală fac trimitere la dispo'iţiile art3 +7: !3pr3penală care reglementea'ă propunerile făcute de organul de cercetare penală3 Referitor la neascultarea inculpatului- chiar apărătorul ales a afirmat că inculpatul a dat declaraţie la un inter%al de timp foarte scurt iar /n ce pri%e"te disponi*ilitatea de a fi ascultaţi chiar /n cursul acestei 'ile este de o*ser%at faptul că apărarea s1a /nţeles cu procurorul de ca' pentru ca la ora 66-75 să se pre'inte /n %ederea desigilării genţii /nsă a%ocaţii ale"i ai inculpatului nu s1au pre'entat- astfel că din acest punct de %ede *una credinţă nu este de partea apărării3 (ingura ţintă a unui procuror a fost "i este tragerea la răspundere a persoanelor care au comis fapte de natură penală3 Documentele ridicate de la inculpat sunt /nscrisuri care nu a%eau ce căuta la el- iar afirmaţia că nu l1a cunoscut pe inc3 !upeţiu nu poate fi susţinută deoarece la dosar eAistă raportul de fila; "i astfel se pune /ntre*area ce căuta inculpatul la data de 58 mai la societatea numitului !upeţiu Dorin3 7

)%ocat Tiliciu Daniel- /n replică- a /n%ederat faptul că a anunţat procurorul de ca' despre faptul că este /n imposi*ilitatea de a se pre'enta3 Referitor la pre'enţa inculpatului la societatea numitului !upeţiu a preci'at faptul că dacă se face o perche'iţie- anterior de efectuarea acesteiapersoanele care urmea'ă să o efectue'e se duc să studie'e terenul- astfel că de aceea inculpatul s1a deplasat la acea societate3 Inculpatul .iriescu Titus Ga*riel a%ând ultimul cu%ânt a susţinut starea sa de li*ertate este la mâna ;udecătorului "i că cel puţin soţia lui nu crede că %a suporta starea de arest pre%enti% "i dacă %a fi lăsat /n li*ertate se %a pre'enta ori de câte ori %a fi necesar3 Inculpata .iriescu )ni"oara Ramona a%ând ultimul cu%ânt a susţinut că nu a a%ut de a face "i aceste persoane "i dacă %a fi lăsată /n li*ertate se %a pre'enta ori de câte ori i se %a solicita3 Inculpatul .er*eceanu Traian a%ând ultimul cu%ânt a susţinut că nu are nicio legătură cu dosarul- nu "tie nimic de acel proces %er*al "i nu a fost niciodată la !upeţiu Dorin- nu l1a cunoscut ci doar l1a /ntâlnit o singură dată la perche'iţie3 Curtea de Apel Asupra cauzei penale de faţă: !onstată că la data de +:3653+567 s1a /nregistrat pe rolul acestei !urţi su* dosar nr3 ,7+9=>9+567 propunerea formulată de Parchetul de pe lângă nalta !urte de !asaţie "i #ustiţie $ Direcţia de In%estigare a Infracţiunilor de !riminalitate &rgani'ată "i Terorism $ (er%iciul Teritorial )l*a Iulia- prin care s1a solicitat /n *a'a art3 6:,96 !3p3p3- luarea măsurii arestării pre%enti%e pe o perioadă de câte +, 'ile- faţă de inculpaţii2 BIRIESCU TITUS GABRIEL $ fiul lui (imeon "i 0enuţa Georgeta- născut la 5+36536,B8 /n mun3 Timi"oara- ;ud3 Timi"- domiciliat /n Timi"oara- str3 General Gheorghe (ta%rescu- nr3 6=- ;ud3 Timi"- !NP 6B8655+7=:86,- pentru să%âr"irea infracţiunilor de2 1 constituire a unui grup infracţional nestructurat- *r"3. !" ar&. : !)n L"8"a 39/2003; 1 e%a'iune fiscală- pre%3 de art3 , al3 6 lit3 * "i al3 7 din 03 nr3 +:69+55= cu aplicarea art3 :6 al3 + !3p3 Fpre;udiciul creat prin (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 $ +77+,:7 lei TV) G :>7378, lei impo'3 pe profit G >+3+:6 lei impo'3 pe profitD? 1 folosirea cu rea credinţă a *unurilor sau creditului societăţii /n scop contrar intereselor acesteia- /n folosul propriu ori pentru a fa%ori'a o altă societate- pre%3 de art3 +>+- al3 6- lit3 * din 03 nr3 7696,,5 Fcu referire la transferurile de acti%e $ compleA Haţegana /n %aloare de 8553555 eur- de pe (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 pe (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0D? 1 participaţie improprie la fals /n declraţii pre%3 de art3 76 al3 + rap3 la +,+ !3p3 Fsemnarea contractului de %ân'are $ cumpărare a compeAului Haţegana- de către 4igra Georgeta "i Drămnesc )dam- /n 6735,3+565- prin s1a trecut că preţul de 8553555 lei s1a plătit la acea dată- aspect neade%ăratD? 1 complicitate la delapidare- pre%3 de art3 +B rap3 la art3 +6=96 al3 6-+ !3p3 cu aplicarea art3 :6 al3 + !3p3 Fsumele ridicate /n numerar "i fără o ;ustificare legală de pe (! REKNE !&4 (R0 $ 7>638>5 lei G 7+53+>7 lei G 7,>3,77 leiD? :

1 delapidare- pre%3 de art3 +6=96 al3 6-+ !3p3 cu aplicarea art3 :6 al3 + !3p3 Fpri%ind sumele de $ >,>3555 lei G :>63=+= lei delapidate de pe (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 prin utili'area (! &PTI4) (R0- sume ce au fost ridicate /n numerar de pe această societate cu documente ;ustificati%e falseD? 1 participaţie improprie la fals /n declraţii pre%3 de art3 76 al3 + rap3 la +,+ !3p3 Fsemnarea contractului de %ân'are $ cumpărare a staţiei de car*uranţi (imeria Veche- de către 4igra Georgeta "i Dămnesc )dam- /n 5,35,3+565- prin s1a trecut că preţul de 63:553555 lei s1a plătit la acea datăaspect neade%ăratD? 1 !"#a*)!ar"5 *r"3. !" ar&. 2 5/ a#. 52 !3p3 cu aplicarea art3 :6 al3 + !3p3 Fpri%ind suma de $ 63:663>5: lei delapidate de pe (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 prin %ân'area către persoane necunoscute a auto%ehiculelor deţinuteD? 1 /n"elăciune- pre%3 de art3 +6= al3 6-7-= !3p3 Fcu prile;ul eAecutării contractului pri%ind suma de $ >838>: Eur3 prin %ân'area către persoane necunoscute a auto%ehiculului deţinut "i luat /n leasing de la (! EVL H&0DING (R0- care apare scriptic ca predat cesionarilor (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 1 !ioc/rlan "i Goangă- aspect neade%ăratD? 1 refu'ul de a pune la dispo'iţia ca*inetului de insol%enţă Tatoiu 1 administrator ;udiciar ori lichidatorului- a e%idenţelor- documentele "i *unurilor de patrimoniu ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- pre%3 de art3 6:> rap3 la art3 6:7 al3 + din 03 nr3 85/2009; 1 e%a'iune fiscală prin refu'ul de a pune la dispo'iţia DG@P HD3 ca organe de control- a e%idenţelor- documentele "i *unurilor de patrimoniu ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n scopul /mpiedicării %erificărilor- pre%3 de art3 : din 03 nr3 +:69+55=? 1 participaţie improprie la e%a'iune fiscală prin determinarea din culpă a /n%3 Duma 0a%iniu la refu'ul de a pune la dispo'iţia DG@P HD- GMRNII @IN3 HD3 "i D#)&V HD3 ca organe de control- a e%idenţelor- documentele "i *unurilor de patrimoniu ale (! R)<0 TE)4 (R0- /n scopul /mpiedicării %erificărilor- pre%3 de art3 : din 03 nr3 +:69+55= cu aplicarea art3 76 al3 6 "i art3 :6 al3 + !3p3? 1 participaţie improprie la fals /n /nscrisuri su* semnătură pri%ată pre%3 de art3 +,5 !3p3 Fsemnarea /n fals- pentru Duma 0a%iniu a celei de a doua solicitări de amânare a controlului DG@P- efectuată pentru (! R)<0 TE)4 (R0D? 1 participaţie improprie la e%a'iune fiscală- pre%3 de art3 , al3 6 lit3 * "i al3 + din 03 nr3 +:69+55= cu aplicarea art3 76 al3 + !3p3 Fpre;udiciul crea& *r)n SC BURBULEA OIL <ROUP SRL . 35:.$73 #") T-A = 30 .:72 #") )'*o0. *" *ro/)&>; 1 participaţie improprie la e%a'iune fiscală prin determinarea fără %ino%ăţie a /n%3 .ur*ulea &leg la refu'ul de a pune la dispo'iţia DG@P HD "i GMRNII @IN3 HDca organe de control- a e%idenţelor- documentele "i *unurilor de patrimoniu ale (! .<R.<0E) &0EG GR&<P (R0- /n scopul /mpiedicării %erificărilor- pre%3 de art3 : din 03 nr3 +:69+55= cu aplicarea art3 76 al3 + "i art3 :6 al3 + !3p3? 1 &o&+# %+ a*#)%ar"a ar&. 33 #)&. a C.*.. BIRIESCU ANIŞOARA RAMONA $ fiica lui )dam "i )urica- născută la 5835B36,B8 /n loc3 Densu"- ;ud3 Hunedoara- domiciliată /n Timi"oara- str3 General Gheorghe (ta%rescu- nr3 6=- ;ud3 Timi"- !NP +B85B58+5++BB- pentru să%âr"irea infracţiunilor de2 1 %onstituire a unui grup infracţional nestructurat- *r"3. !" ar&. : !)n L"8"a 39/2003; 9

1 e%a'iune fiscală- pre%3 de art3 , al3 6 lit3 * "i al3 7 din 03 nr3 +:69+55= cu aplicarea art3 :6 al3 + !3p3 Fpre;udiciul creat prin (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 $ +77+,:7 lei TVA = $73.3:9 #") )'*o0. *" *ro/)& = 72.2$ #") )'*o0. *" *ro/)&>; 1 folosirea cu rea credinţă a *unurilor sau creditului societăţii /n scop contrar intereselor acesteia- /n folosul propriu ori pentru a fa%ori'a o altă societate- pre%3 de art3 +>+- al3 6- lit3 * din 03 nr3 7696,,5 Fcu referire la transferurile de acti%e $ compleA Haţegana /n %aloare de 8553555 eur- de pe (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 pe (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0D? 1 participaţie improprie la fals /n declaraţii pre%3 de art3 76 al3 + rap3 la +,+ !3p3 Fsemnarea contractului de %ân'are $ cumpărare a compleAului Haţegana- de către 4igra Georgeta "i Dămnesc )dam- /n 6735,3+565- prin s1 a trecut că preţul de 8553555 lei s1a plătit la acea dată- aspect neade%ăratD? 1 !"#a*)!ar"5 *r"3. !" ar&. 2 5/ a#. -+ !3p3 cu aplicarea art3 :6 al3 + !3p3 Fsumele ridicate /n numerar "i fără o ;ustificare legală de pe (! REKNE !&4 (R0 $ 7>638>5 lei G 7+53+>7 lei G 7,>3,77 leiD? 1 !"#a*)!ar"5 *r"3. !" ar&. 2 5/ a#. 52 C.*. %+ a*#)%ar"a ar&. $ a#. 2 C.*. ?*r)3)n! s+' ele de $ >,>3555 lei G :>63=+= lei delapidate de pe (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 prin utili'area (! &PTI4) (R0- sume ce au fost ridicate /n numerar de pe această societate cu documente ;ustificati%e falseD? 1 participaţie improprie la fals /n declaraţii pre%3 de art3 76 al3 + rap3 la +,+ !3p3 Fsemnarea contractului de %ân'are $ cumpărare a staţiei de car*uranţi (imeria Veche- de către 4igra Georgeta "i Dămnesc )dam- /n 5,35,3+565- prin s1a trecut că preţul de 63:553555 lei s1a plătit la acea datăaspect neade%ăratD? 1 delapidare- pre%3 de art3 +6=96 al3 6-+ !3p3 cu aplicarea art3 :6 al3 + !3p3 Fpri%ind suma de $ 63:663>5: lei delapidate de pe (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 prin %ân'area către persoane necunoscute a auto%ehiculelor deţinu&">; 1 /n"elăciune- pre%3 de art3 +6= al3 6-7-= !3p3 Fcu prile;ul eAecutării contractului pri%ind suma de $ >838>: Eur3 prin %ân'area către persoane necunoscute a auto%ehiculului deţinut "i luat /n leasing de la (! EVL H&0DING (R0- care apare scriptic ca predat cesionarilor (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 1 !ioc/rlan "i Goangă- aspect neade%ăratD? 1 complicitate la refu'ul de a pune la dispo'iţia ca*inetului de insol%enţă Tatoiu 1 administrator ;udiciar ori lichidatorului- a e%idenţelordocumentele "i *unurilor !" *a&r)'on)+ a#" SC RAUL PRODUCT 97 SRL5 *r"3. !" ar&. 29 ra*. #a ar&. $7 ra*. #a ar&. $3 a#. 2 !)n L. nr. :5/2009; 1 e%a'iune fiscală prin refu'ul de a pune la dispo'iţia DG@P HD3 ca organe de control- a e%idenţelor- documentele "i *unurilor de patrimoniu ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n scopul /mpiedicării %erificărilor- pre%3 de art3 : din 03 nr3 +:69+55=? 1 participaţie improprie la e%a'iune fiscală prin determinarea din culpă a /n%3 Duma 0a%iniu la refu'ul de a pune la dispo'iţia DG@P HD- GMRNII @IN3 HD3 "i D#)&V HD3 ca organe de control- a e%idenţelor- documentele "i *unurilor de patrimoniu ale (! R)<0 TE)4 (R0- /n scopul /mpiedicării %erificărilor- pre%3 de art3 : din 03 nr3 +:69+55= cu aplicarea art3 76 al3 6 "i art3 :6 al3 + !3p3? 1 participaţie improprie la fals /n /nscrisuri su* semnătură pri%ată pre%3 de art3 +,5 !3p3 Fsemnarea /n fals- pentru Duma 0a%iniu a celei de a doua solicitări de amânare a controlului DG@P- efectuată pentru (! R)<0 TE)4 (R0D? 0

1 participaţie improprie la e%a'iune fiscală- pre%3 de art3 , al3 6 lit3 * "i al3 + din 03 nr3 +:69+55= cu aplicarea art3 76 al3 + !3p3 Fpre;udiciul creat prin (! .<R.<0E) &I0 GR&<P (R0 $ 7=83:>7 lei TV) G 75638>+ lei impo'3 pe profitD? 1 participaţie improprie la e%a'iune fiscală prin determinarea fără %ino%ăţie a /n%3 .ur*ulea &leg la refu'ul de a pune la dispo'iţia DG@P HD "i GMRNII @IN3 HDca organe de control- a e%idenţelor- documentele "i *unurilor de patrimoniu ale (! .<R.<0E) &0EG GR&<P (R0- /n scopul /mpiedicării %erificărilor- pre%3 de art3 : din 03 nr3 +:69+55= cu aplicarea art3 76 al3 + "i art3 :6 al3 + !3p3? 1 &o&+# %+ a*#)%ar"a ar&. 33 #)&. a C.*.. BERBECEANU TRAIAN – fiul lui Traian "i 0ulieana- născut la 6B35=36,B8 /n De%a- str3 .ld3 Nicolae .ălcescu- *l3 7:- sc3 .- eta; :- ap3 6B- @+!. A+n"!oara5 CNP 9:05 920 0235 pentru să%âr"irea infracţiunilor de2 1 spri;inirea unui grup infracţional nestructurat pre%3 de art3 8 din 03 nr3 7,9+557 cu aplicarea art3 77 lit3 * !3p3 Ffaptă continuă /ncepută /n +557 până /n pre'ent 1 gruparea .iri"s%+>; 1 fa%ori'area infractorului pre%3 de art3 +B: al3 6 !3p3 cu aplicarea art3 77 lit3 * !3p3 Ffaptă continuă /ncepută /n +566 până /n pre'ent 1 pri%ind pe soţii .iriescuD? 1 /a3or)0ar"a )n/ra%&or+#+) *r"3. !" ar&. 29$ a#. C.*. %+ a*#)%ar"a ar&. $ al3 + !3P3 Fpri%ind pe !upeţiu Dorin- + acte materiale $ perche'iţiile din 6535= "i 583653+56+D? 1 spri;inirea unui grup infracţional organi'at pre%3 de art3 > din 03 nr3 7,9+557 cu aplicarea art3 77 lit3 * !3p3 Ffaptă continuă /nepută /n +55: până /n +563 1 8r+*ar"a L)&"ra/S)'o&a>; 1 fa%ori'area infractorului pre%3 de art3 +B: al3 6 !3p3 cu aplicarea art3 77 lit3 * !3p3 Ffaptă continuă pri%ind cau'a 0itera9(imota- /ncepută /n +55: "i epui'ată /n +567D? 1 omisiunea sesi'ării organelor ;udiciare pre%3 de art3 +B7 al3 6 "i + !3p3 Ffaptă continuă /ncepută /n +55: până /n +567- pri%ind cau'a 0itera9(imotaD? 1 mărturie mincinoasă pre%3 de art3 +B5 al3 6 !3p3 Fdeclaraţia de martor din 5B36+3+56+- dos3 >6D9P9+566D? 1 fals /n declaraţii pre%3 de art3 +,+ !3p3 1 totul cu aplicarea dispo'iţiilor art3 77 lit3 a !3p3 În expunerea argu en!e"#r pr#puner$$ %e &a'() *.I.I.C.O.+ , Ser-$.$u" +er$!#r$a" A"/a Iu"$a a re'$nu! ur (!#are"e a0pe.!e %e &ap! 1$ %e %rep!2 Prin re'oluţia9ordonanţele din 7535>.20 25 2 . 0.20 35 23. 0.20 3 ?%ol36 f3+6 "i urm3- f3 +: "i urm3- f3 ,6 "i urm3- f3 6=: "i urm3- f3 +6B "i urm3D s1a /nceput "i eAtins9schim*at /ncadrarea ;uridică- respecti% s1a pus /n mi"care acţiunea penală- su* aspectul să%âr"irii infracţiunilor preci'ate anterior- constând /n aceea că2 Inculpaţii9/n%inuiţii BIRIESCU +I+US 3ABRIEL) BIRIESCU ANIŞOARA RAMONA) *RĂMNESC MARINELA RO*ICA) +ĂŞALĂ CORNEL) MI3RA 3EOR3E+A LENU4A 1$ *RĂMNESC A*AM- /ncepând cu anul +557 până /n pre'ent- au constituit un grup infracţional nestructurat- /n scopul ca- /n calitate de asociaţi "i administratori la (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Haţeg- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 (imeria- (! R)<0 TE)4 (R0- (! R)<0 &I0 I4PEJ (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- "3a3 societăţi comerciale afiliate ori controlate de ace"tia- folosindu1se de mai multe firme fantomă special create "i9sau folosite /n scopuri infracţionale $ eA3 (! .<R.<0E) &I0 GR&<P

(R0-"3a3- au derulat operaţiuni comerciale "i financiare ficti%e $ fraudă tip carusel- pri%ind comerţul cu car*uranţi "i alte produse petroliere Fsol%enţi*itumuri- com*usti*ili pentru focareD- modalitate prin care a fost pre;udiciat *ugetul statului cu sume importante de *ani- o*ţinute prin sustragerea de la plata acci'elor- impo'itului pe profit "i TV)1ului3 I. CONSTITUIREA <RUPULUI n #ud3 Hunedoara- /ncepând cu anul +557 până /n pre'ent- s1a constituit "i a funcţionat un grup infracţional nestructurat- speciali'at /n comerţul ilegal cu produse petroliere- a%ând ca scop sustragerea societăţilor folosite de la plata impo'itelor "i taAelor datorate *ugetului statului- acci'eimpo'it pe profit "i TV)- ca urmare a comerciali'ării ilegale de produse petroliere- respecti%2 uleiuri minerale- car*uranţi- sol%enţi- *itumuricom*usti*ili pentru focare- etc33 0iderii acestui grup infracţional $ .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oarafoloseau un număr foarte mare de societăţi comerciale- pe care le controlau direct sau prin intermediari- /n special prin rude sau cuno"tinţe apropiatecare erau de /ncredere2 Drămnesc 4arinela $ cumnată- Duma 0a%iniu $ fin de căsătorie- .ogdan 4irela $ %ecină /n copilărie "i rudă mai /ndepărtată"3a33 Printre societăţile afiliate "i9sau controlate de soţii .iriescu- angrenate /n această fraudă carusel- s1au enumerat2 (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Haţeg- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 (imeria- (! R)<0 TE)4 (R0 Haţeg- (! R)<0 &I0 I4P&RT EJP&RT (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! H)IEG)N) PR&D (R0- (! V)04IR) TR)DE (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! )NDR) TE)4 (R0- (! REKNE !&4 (R0- (! .<R.<0E) &I0 GR&<P (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! D)I4) !&4 (R0- (! D)NTIR&4) &D&RHEI (R0- "3a3 )ceastă grupare infracţională era formată cert din numiţii .iriescu Titus- .iriescu )ni"oara- Drămnesc 4arinela "i Tă"ală !ornel $ conta*il- fiind de;a constituită la intrarea /n %igoare a 03 nr3 7,9+,3563+557- ca urmare a derulării unor relaţii comerciale anterioare "i de acela"i gen3 )stfel- numiţii Drămnesc 4arinela "i Tă"ală !ornel- au acceptat- /n cuno"tinţă de cau'ă- ca /mpreună cu soţii .iriescu să comită acti%ităţi infracţionale de e%a'iune fiscală "i delapidare- fapte să%âr"ite- /n special- /n fa%oarea "i pentru folosul soţilor .iriescu "i al societăţilor acestora3 Rolul numitului Tă"ală !ornel era acela de a conduce "i regla e%idenţele conta*ile- precum "i de a formula declaraţiile fiscale cu date nereale către autorităţile statului cu atri*uţii /n domeniu financiar $ conta*il "i fiscal- dar a a%ut implicare "i /n administrarea (! R)<0 TE)4 (R03 Tot astfel susnumitul /ntocmea facturi "i documente de cesiune ficti%ă "i fără ;ustificare economico1financiară- cu scopul ca soţii .iriescu să scoată importante sume de *ani din firmele controlate "i9sau să transfere acti%ele societăţilor falimentate pe alte societăţi controlate /n timp- decapitali'ând astfel societăţile folosite anterior- care erau cesionate la persoane fără ocupaţie- pregătire "i posi*ilităţi materiale- cu care se /ncheiau procese %er*ale ficti%e de predare a e%idenţelor conta*ile "i acti%elor societăţilor decapitali'ate3 Drămnesc 4arinela- era /nsă persoana de /ncredere pe care erau /nfiinţate "i cesionate societăţile comerciale controlate de soţii .iriescu/ntocmind facturi- contracte de cesiune "i declaraţii false /n faţa notarilorspri;inindu1i /ntru totul pe ace"tia /n acti%ităţile comise- fiind aproape tot timpul cu .iriescu )ni"oara3 2

L$%er$$ 1$ pr$n.$pa"$$ /ene&$.$ar$ a$ pr#%u0u"u$ $n&ra.'$un$"#r 0(-5r1$!e) erau 6n0( 0#'$$ B$r$e0.u +$!u0 1$ B$r$e0.u An$1#ara Ra #na) a.e1!$a &$$n% 1$ .e$ .are a-ea "eg(!ur$"e $n&ra.'$#na"e 0!a/$"$!e .u par!ener$$ .# er.$a"$ 1$ .are coordonau practic întreaga activitate. De reţinut- este /nsă /mpre;urarea- că fiecare mem*ru al grupării cuno"tea acti%itatea /ntregului grup- chiar dacă se foloseau mai multe societăţi intermediare /n care aparent- doar unii dintre ace"tia deţineau calităţile scriptice de asociat "i9sau administrator- susnumiţii cola*orând /ntre ei- /mpărţindu1"i sarcinile- putând conta oricând pe a;utorul oricăruia dintre mem*rii- aspect ce reiese eApres "i din interceptările con%or*irilor telefonice autori'ate "i restul materialului pro*ator administrat 1 declaraţiile /n%inuiţilor "i martorilor3 (pecificul grupării- era acela- că inc3 .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oarafăceau parte dintr1un cerc de prieteni "i interese economice- constituit /n ;ud3 Hunedoara- din care au fost identificaţi ca făcând parte "i2 4o" &%idiu $ %iceprimar "i om de afaceri- Vlaiconi !r)stian $ administrator "i asociat la mai multe societăţi comerciale- Todor Vasiu $ dir3 (an Paolo Imi .anP De%a0udo"an Gheorghe $ asociat "i adm3 a unor staţii de car*uranţi "i motel1 restaurant- Doda Ga*riel $ asociat "i adm3 la (! DR<P& (R0- .er*eceanu Traian $ "eful .!!& )l*a- "3a33 Toţi mem*rii grupării a%eau- a"a cum am preci'at de;a- sarcini presta*ilite /n cadrul acesteia- astfel că2 0#'$$ B$r$e0.u "ra %"i care a%ea contactul cu furni'orii "i clienţii- comandau mărfurile- sta*ileau cu ace"tia preţurile- condiţiile contractului "i plăţile ce se efectuau- respecti% compensările "i tot ace"tia erau cei care *eneficiau /n principal de produsul infracţiunilor comise- fiind liderii grupării? *r( ne0. Mar$ne"a era cea care deţinea aparent- calitatea de administrator "i asociat al unor firme folosite de soţii .iriescu- /ntocmea facturi- efectua plăţi- sustrăgea e%idenţele conta*ile de la controlul organi'at de organele de specialitate ale statuluiprecum "i orice alte acti%ităţi dispuse de soţii .iriescu? +(1a"( C#rne" era cel care a%ea cuno"tinţe aplicate /n domeniu economico1financiar "i care /i consilia pe soţii .iriescu pentru aplicarea metodelor ilegale folositedisimulând /n documentele ;ustificati%e "i declaraţiile fiscale /ntocmite ilegalitatea operaţiunilor- prin /ntocmirea unor documente ;ustificati%e doar aparent /n concordanţă cu legea "i care pre'entau fiscului situaţii nereale/ntocmite astfel /ncât să re'ulte că societăţile %erificate nu datorau sume de *ani importante cu titlu de impo'ite "i taAe3 Tot astfel- pentru scoaterea unor sume importante de *ani din societăţile folosite "i de%ali'area acestoraTă"ală !ornel /ntocmea documentele necesare eli*erării numerarului- cu moti%aţii false- a"a cum s1a petrecut "i /n ca'ul transferului de acti%e de pe societăţile falimentate- pentru păstrarea acestora sau scoaterii de sume de *ani ne;ustificate prin (! REKNE !&4 (R03 !u pri%ire la ceastă grupare- eAistă pro*e că a fost spri;inită /n acti%itatea infracţională derulată- mai ales prin protecţie- de anga;aţi ai autorităţilor statului cu atri*uţii ;udiciare- din ;ud3 Hunedoara- respecti% de "eful .!!& )l*a $ cms3 "ef .er*eceanu Traian "i pro*a*il "i de alte persoane- deocamdată neidentificate cert3 )%ând /n %edere aceste /mpre;urări- respecti% capacitatea /n%inuiţilor de a penetra autorităţile statului din ;ud3 Hunedoara- aspect ce reiese din materialul pro*ator administrat- se /ntăre"te susţinerea că o caracteristică a acestei grupări infracţionale- a fost "i siguranţa- respecti% /ncrederea soţilor .iriescu- că anumiţi repre'entanţi ai autorităţilor a*ilitate cu atri*uţii de 3

control ale statului sunt de partea lor- /mpre;urare datorită căreia au a;uns să se creadă de neatins- fapt care "i re'ultă din anumite con%or*iri telefonice "i pe care /l "i afirmau- lăudându1se cu protecţia lor reali'ată de .er*eceanu Traian3 )cest fapt- respecti% protecţia asigurată- prin trecerea timpului "i derularea acti%ităţilor infracţionale /n mod continuu de către /n%inuiţi- a "i determinat producere către *ugetul statului a unor pre;udicii foarte mari- stopate doar de inter%enţia organelor de urmărire penală de la DII!&T- (3T3 )l*a Iulia3 )stfel de acti%ităţi ilegale- erau desfă"urate de soţii .iriescu de foarte mult timp- iar tupeul acestora de a cesiona societăţile comerciale folosite- chiar "i /n timpul controlului- a cărui amânare o solicitau /n preala*il- este sugesti%ă pentru do%edirea /ncrederii acestora /n protecţia autorităţilor3 Toate aceste aspecte- constituie date concrete cu pri%ire la modul de gândire "i acţiune al /n%inuiţilor- pentru atingerea scopului infracţional presta*ilit "i preci'at anterior- dar demonstrea'ă "i coordonarea grupării3 S"'n)/)%a&)3"5 4n 3"!"r"a pre'entării modului de constituire "i acţiune a grupării- dar "i a modului de a gândii al inculpaţilor- respecti% /n pre'entarea aurei de intangi*ilitate faţă de autorităţile statului creată /n ;urul acestorasunt "i declaraţiile persoanelor audiate care confirmă legătura deose*ită sta*ilită /ntre soţii .iriescu "i cms3 "ef .er*eceanu Traian- anumite persoane din antura;ul lor- apelând chiar la ei pentru a1i pune /n legătură cu .er*eceanu Traian FeA3 Vlaiconi !ristian- "3a3D3 )ceste acti%ităţi infracţionale se derulau constant "i repre'entau o ocupaţie pentru /n%inuiţi- care foloseau mai multe firme pentru astfel de acti%ităţi- de'%oltând o /ntreagă reţea "i un mod de acţiune perfecţionat continuu3 4ai mult- e%idenţele conta*ile ale tuturor societăţilor folosite de soţii .iriescu "i cesionate către persoane fără pregătire "i posi*ilităţi materiale- nu au mai fost găsite "i nu au fost nici predate către ace"tia3 Toate aceste aspecte- nu sunt simple coincidenţe "i demonstrea'ă implicarea tuturor mem*rilor grupării /n comiterea faptelor- fiind constatate "i de organele de control de specialitate $ DG@P- V)4M- Garda @inanciarăcare au formulat nenumărate plângeri penale /n acest sens3 Este ade%ărat că din cau'a spri;inirii grupului "i deconspirărilor reali'ate cu pri%ire la cau'ă de către .er*eceanu Traian- nu s1a reu"it pro*area cau'ei la /ntreaga ei dimensiune- respecti% nu s1a putut a;unge la persoanele care se ocupau /n rafinării sau care erau /n linie- imediat după acestea- persoane care %indeau produsele o*ţinute sau contrafăcute către soţii .iriescu3 )ce"tia erau foarte apreciaţi de cei care le furni'au marfa ilegal- deoarece foloseau o multitudine de societăţi "i prin relaţiile din cadrul grupului de interese economice de care a %or*it- ace"tia a%eau desfacere către firme care putea /nregistra car*uranţi auto FmotorinăD ca "i com*usti*ili pentru focare- eA32 (! DR<P& (R0- (! DR<4<RI ŞI P&D<RI ()- (! (IRD (R0- (! !)(IT& (R0- "3a33 Toate aceste aspecte- s1au putut produce /nsă- la ni%elul "i an%ergura reţinută /n cau'ă "i datorită /mpre;urării că soţii .iriescu- au folosit firme "i persoane intermediare- care urmau să1"i asume răspunderea directă "i aparentă pentru faptele comise- aspecte "i metode infracţionale care /ngreunea'ă mult efectuarea urmăririi penale "i tragerea la răspundere a acestora- dar care rele%ă aspecte importante pri%ind pericolul social al faptelor comise "i al /n%inuiţilor3 II. ASPEC+E IN7RAC4IONALE PRI8IN* SC RAUL PRO*UC+ 9: SRL $

Is&or)%/!a&" a#" SC RAUL R!"UCT #$ SRL . so%)"&a&"a a /ost /nfiinţată /n 6,,>- cu sediul /n Haţeg- str3 Tudor Vladimirescu- *l3 D0O 67- ap3 7B- ;ud3 Hunedoara "i puncte de lucru $ staţia de car*uranţi situată /n De%a- str3 Piaţa Gării- nr3 B? staţia de car*uranţi "i motel9restaurant situate /n sat (imeria Veche- ora" (imeria- DN9>? precum "i apartamentul situat /n Haţeg- str3 Tudor Vladimirescu- nr3 67- eta; P32 1 asociat unic "i administrator .iriescu Titus FiniţialD? 1 ulterior asociaţi "i administratori au de%enit .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- /ncepând cu 9.0:.2005; 1 părţile sociale au fost cedate la ++36+3+55=- de către /n%3 .iriescu Titus "i )ni"oara numiţilor 4igra Georgeta 0enuţa Fmama /n%3 .iriescu TitusD "i Drămnesc )dam Ftatăl /n%3 .iriescu )ni"oaraD- dar soţii .iriescu au rămas /n continuare adm)n)s&ra&or)5 ") /))n! %") %ar" s" o%+*a+ 4n /a*& !" so%)"&a&"; 1 la +=35+3+55, societatea este introdusă /n insol%enţă ca urmare a cererii formulate de (! EVL H&0DING (R0 Fsent3 Tri*3 Hd3 nr3 6+559f96836+3+558D- menţiune radiată ca urmare a admiterii recursului declarat de (! R)<0 PR&D<!T (R0 Fdeci'ia !urţii de )pel )l*a Iulia nr3 =7696>35B3+55,D- efectuându1se "i menţiunile necesare la &R! pri%ind radierea insol%enţei 1 5>3583+55,? 1 la +835,3+565- 4igra Georgeta "i Drămnesc )dam au cesionat părţile sociale către !I&! R0)N 4)RI<( "i G&)NGM 4)RI<( I&N<Irămânând administratori /mputerniciţi .iriescu Titus "i !ioc/rlan 4arius? As&/"#5 *r)n /o#os)r"a SC RAUL R!"UCT #$ SRL- a"a cum reiese din pr#.e0u" -er/a" %e $n0pe.'$e &$0.a"( nr. 10;20/1;.0<.2011 6n!#. $! %e "G% H"- /n temeiul căruia această instituţie a sesi'at Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara Fsesi'area penală nr3 6,=:795B35B3+566D "i s1a /nregistrat do&aru' pena' nr. ()#* *+,-- a' .T. Hd.- s1a sta*ilit că- procedându1se conform metodei infracţionale aplicate "i preci'ate anterior- respecti% prin folosirea /n cascadă a mai multor societăţi comerciale controlate de ei- inc3 .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- /n calitate de administratori la (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- spri;iniţi de numiţii Drămănesc 4arinela Rodica "i Tă"ală !ornel $ conta*il- au cau'at *ugetului statului- prin ne/nregistrarea /n e%idenţele conta*ile ale societăţii preci'ate anterior a tuturor acti%ităţilor comerciale cu car*uranţi reali'ate- un pre.udiciu de -.,$#.)(# 'ei /)$0.01# ' e$ , $ p#=$! pe pr#&$! 1$ ;0;.0>0 "e$ , +8A?. Prin acest proces %er*al- s1a sta*ilit- luând /n considerare declaraţiile F7,:D pri%ind li%rările "i achi'iţiile de *unuri precum "i celelalte declaraţii fiscale pri%ind TV)1ul "i impo'itul pe profit- atât ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 - cât "i ale (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 $ societăţi din Haţeg- afiliate "i controlate tot de soţii .iriescu- precum "i ale (! DR<P& (R0 !ălan- că eAistă neconcordanţe /ntre acestea- neconcordanţe care interpretate au dus la sustragerea de la plata impo'itelor "i taAelor datorate *ugetului statului cu suma de 635>,3:B, lei3 n acest sens- s1au efectuat controale /ncruci"ate la (! R)<0 TE)4 (R0(! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 "i (! DR<P& (R0- controale materiali'ate /n2 1 Procesul %er*al nr3 66=+59563653+565- /ncheiat la (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 F%ol3 IID? 1 Pro%"s+# 3"r(a# nr. 52 /0 . 0.20 05 4n%B")a& #a SC DRUPO SRL ?3o#. II>; 1 Pro%"s+# 3"r(a# nr. 0903/ 0.09.20 05 /ncheiat la (! R)<0 TE)4 (R0- din care reiese că societatea a fost cesionată către )G)PI D)NIE0- persoană care nu poate fi găsită F%ol3 IID? 5

Procesul %er*al nr3 66=6,9563653+565- /ncheiat la (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- din care reiese că societatea a fost cesionată la V0)I!&NI !RI(TI)N- persoană care nu a derulat niciodată acti%ităţi comerciale prin societate F%ol3 IID? Dosarul a fost /nregistrat la P3T3 Hunedoara- cu nr3 B:,9P9+566 F%ol3 IID "i a fost declinat- respecti% coneAat la dosarul 67D9P9+566 al DIICOT5 S.T. A(.. U#&"r)or5 "G% Hd. a demarat o inspecţie fiscală generală- %erificându1se perioada de acti%itate a (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 din 563563+55> până /n 7535,3+55,- oca'ie cu care s1a /ntocmit Rap#r!u" %e In0pe.'$e 7$0.a"( 3enera"( nr. 10<99/11.0<.+,-- ?3o#. III>. n cadrul acestui control- s1a sta*ilit- o relaţie de afiliere cu următoarele societăţi comerciale care a%eau sau au a%ut- aproAimati%aceia"i asociaţi2 (! R)<0 TE)4 (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 "i (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R03 De asemenea- s1a sta*ilit- pentru perioada %erificată- că principalii furni'ori ai (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- au fost (! DR<P& (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 "i (! R)<0 TE)4 (R0- practic tot societăţile afiliate "i controlate de soţii .iriescu- respecti% societatea prietenului familiei .iriescu $ Doda Ga*riel 1 adm3 la (! DR<P& (R03 Tot astfel- s1a sta*ilit că- pentru aceea"i perioadă- principalii clienţi ai (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- au fost tot societăţile preci'ate anterior- precum "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- controlată de soţii .iriescu3 )ceste aspecte confirmă eAistenţa unor fraude tip carusel "i derularea unor acti%ităţi comerciale scriptice- doar formale "i /n cascadă- efectuate fără un scop comercial licit- ci pentru a se pierde urma acti%ităţilor comerciale legale "i a se /ngreuna sau chiar face imposi*ilă sta*ilirea acestora la ade%ărata lor dimensiune- prin controale de specialitate- care de cele mai multe ori sunt punctuale- pri%ind doar o societate3 E%ident nu eAistă nici o logică comercială legală- pentru a introduce /n circuitul comercial mai mulţi intermediari- societăţi comerciale controlate de acelea"i persoane "i care nu conduc e%idenţe conta*ile- /ntrucât cu cât se introduc mai mulţi intermediari /n acti%itatea comercială- cre"te preţul mărfii "i se reduce profitul- dar numai dacă se proceda legal3 &*ser%ându1se acest fenomen- care este cunoscut ca o metodă infracţională frec%ent aplicată pentru să%âr"irea unor infracţiuni de e%a'iune fiscală- au fost demarate de organele de specialitate- controale /ncruci"ateconstatându1se- a"a cum era de a"teptat- că (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 "i (! R)<0 TE)4 (R0 nu deţineau e%idenţele conta*ile- documente ;ustificati%e fiind identificate doar la (! DR<P& (R0 "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- care funcţionau la acea dată3 4ai mult- s1a constatat că numitul Tă"ală !ornel a fost conta*ilul tuturor societăţilor comerciale afiliate "i preci'ate anterior3 )%ând /n %edere aceste aspecte- conform !odului de Procedură @iscală- s1a procedat la estimarea *a'ei de impunere a (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- luându1se /n considerare- re'ultatele controalelor /ncruci"ate efectuate pri%ind firmele unde s1au identificat documente financiar1conta*ile F(! DR<P& (R0 "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0D- precum "i declaraţiile fiscale "i informale formulate pe perioada de funcţionare de societăţile %erificate "i pe *a'a cărora s1au calculat "i declarate impo'itele "i taAele datorate *ugetului statului3 Din interpretarea acestor declaraţii "i /nscrisuris1a identificat un minim de neconcordanţe- care a genera! /uge!u"u$ 0!a!u"u$) pr$n # $0$unea e-$%en'$er$$ 6n %#.u en!e"e &$nan.$ar , .#n!a/$"e a #pera'$un$"#r .# er.$a"e 1$ a -en$!ur$"#r rea"$=a!e) 9 1

pre@u%$.$$ 6n -a"#are %e 1.0:9.A;9 "e$ B;0;.0>0 "e$ +8A 1$ )$0.01# 'ei i2po3it pe pro4it5. Pentru lămurirea anumitor aspecte reţinute /n R3I3@31ul preci'at anterior- respecti% cel cu nr3 65=,,96635=3+566- "IIC!T6 S.T. A'7a6 a cerut "G% Hd.6 în co2p'etarea) "( ur$r$ 0up"$ en!are- astfel că s1au /ntocmit2 1 adre&a nr. -,#0#*,0.,).+,-+ ?3o#. II>5 !)n %ar" r")"s "C*licit datele din declaraţiile 7,: pri%ind achi'iţiile "i li%rările- depuse de (! R)<0 TE)4 (R0(! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! DR<P& (R0- celelalte date "i %alori a%ute /n %edere de organele de control din cadrul DG@P Hd3 la estimarea sumelor sta*ilite suplimentar Fdeclaraţiile 7,:- 755- *ilanţuri- *alanţe- istoricul societăţilorDprecum "i aspectele care au dus la conclu'ia de afiliere a celor patru societăţi comerciale preci'ate anterior? 1 adre&a nr. -)+#)*+$.,).+,-+ ?3o#. II>5 din care reies eAplicit datele din declaraţiile fiscale 755 pri%ind TV)- depuse de (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 "i (! DR<P& (R0- precum "i aspecte pri%ind regimul ;uridic al declaraţiilor informale 7,:- care sunt declaraţii o*ligatorii pentru agenţii economici- reglementate normati%? 1 proce&u' ver7a' nr. -,(8$*,8.,(.+,-+ F%ol3 IID- pri%ind controlul inopinat reali'at la (! DR<P& (R0- cu referire la tran'acţiile derulate cu (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n perioada de referinţă- ianuarie +55> 1 septem*rie +55,3 Din acest proces %er*al- reies aspecte de ne1legalitate- pri%ind contractele de prestări ser%icii reali'ate de furni'orul SC "RU ! SRL către *eneficiarul (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 Fcontractele nr3 66>95635B3+55> "i nr3 +897636+3+558D 1 aspecte care %or fi anali'ate mai ;os- precum "i /nregistrarea /n e%idenţele conta*ile ale (! DR<P& (R0 a operaţiunilor comerciale derulate /ntre cele două societăţi comerciale "i modalitatea de decontare a acestora3 <lterior- tot ca urmare a solicităr)) DIICOT5 S.T. A(.) 3ar%a 7$nan.$ar( C%. a 6n!#. $! Pr#.e0u" 8er/a" nr. <00A0/1;.0>.2013 ?3o#. III> 1$ .# p"e!area a.e0!u$a nr. <00A0/C/20.09.2013 F%ol3 IIID- prin care s1au sta*ilit următoarele2 1 SC RAUL PRODUCT 97 SRL5 a 4nr"8)s&ra& +n *ro/)& ')% 4n * erioada anilor +55> "i +558- iar pentru +55, societatea a intrat pe pierdere- fiind "i cesionată către !ioc/rlan 4arius "i Goangă 4arius Ionuţ /n +5653 )ceste ultime două persoane- sunt neinstruite "i fără posi*ilităţi materiale- fiind folosite doar pentru preluarea unor societăţi cu datorii- a"a cum reiese chiar din declaraţiile acestora- aspect care repre'intă de asemenea o metodă infracţională frec%ent aplicată- menită să ascundă de%ali'area societăţilor comerciale folosite "i lipsa documentelor ;ustificati%e financiar $ conta*iledar "i să /ngreune'e foarte mult %erificările efectuate de organele de controlde specialitate "i chiar de urmărire penală3 1 s1au reconfirmat relaţiile de afiliere ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- cu societăţile preci'ate anterior "i s1au sta*ilit relaţii de aceea"i natură FafiliereD "i cu (! V)04IR) TR)DE (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! H)IEG)N) PR&D (R0 Ffără I4PEJD- (! )NDR) TE)4 (R0 "i (! REKNE !&4 (R03 1 s1a efectuat anali'a comparată a declaraţiilor 7,: pri%ind achi'iţiile "i li%rările de mărfuri către "i de la SC RAUL R!"UCT #$ SRL- declaraţiile fiscale 755 pri%ind TV)- *ilanţuri "i *alanţe- declaraţii depuse de această societate cât "i de partenerii comerciali- fie ei "i societăţi afiliate sau controlate- /ntrucât pe *a'a lor s1au sta*ilit impo'itele "i taAele datorate 7

*ugetului statului- oca'ie cu care s1au identificat necorelări- chiar /ntre diferitele declaraţii ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- necorelări care au determinat 0u0!ragerea 0#.$e!('$$ %e "a p"a!a T9A:u'ui datorat 7ugetu'ui &tatu'ui în va'oare de +.00+.#)0 'ei3 )stfel- prin depunerea declaraţiilor fiscale ale (!3 R)<0 PR&D<!T ,> (R0- declaraţii nereale "i /ntocmite cu sume ar*itrare pentru a nu se datora aproape nimic către *ugetul statului- s1a dat dreptul de deducere de TV)- fără o ;ustificare reală- respecti% ca diferenţă declarată de societate organelor statului /ntre TV)1ul deducti*il /nscris pe declaraţii $ +3:=83B6= lei "i TV) deducti*il ce se poate ;ustifica "i re'ultă din %erificările /ncruci"ate r"a#)0a&"5 4n 3a#oar" !" 25.972 #"). Practic (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a declarat organelor fiscale ale statului- prin declaraţiile depuse la autorităţile a*ilitate- /n mod controlat de conta*ilul Tă"ală !ornel- respecti% prin omisiunea e%idenţierii tuturor operaţiunilor comerciale- date nereale cu scopul de a nu /nregistra TV) de plată către *ugetul statului- de"ii e%ident- orice operaţiune comercială legală generea'ă TV) de plată către *ugetul statului- cu atât mai mult cu cât este %or*a de %alori foarte mari- a"a cum reiese din declaraţiile efectuate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R03 )stfel- scriptic- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a declarat că are TV) deducti*il /n %aloare de +3:=83B6= lei- de"i din %erificările /ncruci"ate reali'ate la partenerii comerciali- pe *a'ă de documente Funde s1 au găsit- iar societăţile au funcţionat /n mod realD- dar "i prin declaraţiile 7,: pri%ind achi'iţiile "i li%rările de mărfuri- se poate ;ustifica numai un TV) deducti*il de numai 6+=3B>+ lei3 n aceste condiţii- ca urmare a %erificărilor efectuate "i a tran'acţiilor ce s1au putut identifica- prin estimare- ca urmare a %erificărilor /ncruci"ate efectuate- s1a sta*ilit că SC RAUL R!"UCT #$ SRL tre*uia să plătească *ugetului statului un T9A &up'i2entar în va'oare de +.00+.#)0 'ei5 %a +r'are a declaraţiilor false efectuate- operaţiunile comerciale dintre societăţile afiliate fiind e%ident ficti%e- doar scriptice3 )stfel ascunderea ori distrugerea e%idenţelor conta*ile ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i a celorlalte societăţi comerciale controlat" or) a/)#)a&"5 a3"a %a s%o*5 &o%'a) )'*os)()#)&a&"a s&a()#)r)) a%"s&or as*"%&". U#&"r)or5 DIICOT5 S.T. A#(a a %"r+& 3(r=$$ 7$nan.$are Cune%#ara mai multe eAplicaţii pri%ind necorelările constatate /ntre declaraţiile efectuate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n&o%')n!+1s" as&/"# roce&u' 9er7a' nr. 8,,),*C*+,.,#.+,-0- /n care s1au preci'at următoarele2 1 (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i1a /ncetat practic acti%itatea comercială la 5>3653+565 când a fost cesionată către !ioc/rlan 4arius "i Goangă 4ariusiar /nainte de cesiune a a%ut practic loc de%ali'area "i decapitali'area acesteia3 1 necorelările dintre declaraţiile (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i cele ale partenerilor comerciali sunt de2 737=63B:+ lei pe declaraţiile 7,: pri%ind achi'iţiile efectuate de societate? 63+=73=+> lei pe declaraţiile 7,: pri%ind li%rările efectuate de societate către clienţi? :=53>B, lei /ntre declaraţiile 755 FTV)D "i *alanţele de %erificare depuse la organele statului- respecti% *ilanţuri- pri%ind achi'iţiile reali'ate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0? 63:883,B> lei /ntre declaraţiile 755 FTV)D "i *alanţele de %erificare depuse la organele statului- respecti% *ilanţuri- pri%ind li%rările reali'ate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 către clienţi? toate /n defa%oarea statului3 1 /n perioada %erificată F+55>1+55,D (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a reali'at achi'iţii de la un singur furni'or consacrat pe piaţa de profil a car*uranţilor- respecti% (! R&4PETR&0 D&LN(TRE)4 (R0- restul achi'iţiilor :

de car*uranţi declarate ca fiind efectuate sunt de la societăţi care2 1 fie sunt afiliate F(! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- "3a3D? 1 fie sunt cu suspiciuni de firme *idon- ori fantomă "i controlate de soţii .iriescu F(! D)NTIR&4) &D&RHEI (R0 $ cu punct de lucru declarat /n incinta fostei fa*rici de conser%e din Haţeg aparţinând societăţilor soţilor .iriescu- (! (&4)D !RI( (R0 $ societate aparţinând lui Pilică Daniel- persoană cercetată pentru astfel de fapte de organele ;udiciare "i care a preluat prin cesiune (! R)<0 TE)4 (R0D? 1 fie alţi agenţi economici din 'ona gri a acestui domeniu F(! 4&.!&4)P (R0- (! 4&0D)VI) &I0 (R0- (! E<R& E(T I)ŞI (R0- (! !RE4ER 4)R (R0D- societăţi care nu mai funcţionea'ă- au funcţionat o perioadă restrânsă de timp "i se circumscriu 'onei de operaţiuni comerciale nefiscali'ate3 1 /n toată perioada %erificată- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a derulat acti%ităţi- /n marea ma;oritate a %olumului de operaţiuni comerciale- numai cu societăţi afiliate F(! R)<0 TE)4 (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! H)IEG)N) PR&D (R0- (! R)<0 &I0 I4P&RT EJP&RT (R0D sau cu societăţi controlate de soţii .iriescu F(! V)04IR) TR)DE (R0- (! .<R.<0E) &I0 GR&<P (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! REKNE !&4 (R0- (! D)I4) !&4 (R0D3 )ceste societăţi au fost folosite pentru perioade relati% scurte de timpde către soţii .iriescu- după care au fost cesionate- introduse /n insol%enţă ori desfiinţate- astfel2 : SC RAUL PRODUCT 97 SRL Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada +B35736,,> 1 +835,3+565- a fost cesionată "i ulterior- la data de 6B3663+566a intrat /n procedura generală a insol%enţeiD? 1 (! H)IEG)N) PR&D (R0 Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada 6+3573+55+ 1 6736+3+55B- a fost cesionată "i ulterior- la data de 6835,3+55,a intrat /n procedura generală a insol%enţei- fiind radiată de l a ONRC #a !a&a !" .0$.20 3>; 1 SC RAUL TEAM SRL Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada +83663+55+ 1 6835+3+565- a fost cesionată "i ulterior- la data de 5+3573+566a intrat /n procedura generală a insol%enCeiD? 1 SC AATE<ANA PROD IMPED SRL ?%on&ro#a&ă de soţii .iriescu /ncepând cu data de 6B3663+55= până la 'iD? 1 SC RAUL OIL IMPORT EDPORT SRL Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada 5735:3+55= 1 +635>3+55B- cesionată "i ulterior- la data de 5,3573+55>- intrată /n procedura generală a insol%enţei- fiind radiată de la &NR! la data de 7535>3+565D? : (! .<R.<0E) &I0 GR&<P (R0 Fcontrolată %e 0#'$$ B$r$e0.u /n perioada 6+3573+55B 1 5=3653+55,- data la care este di'ol%ată din oficiuD? 1 (! REKNE !&4 (R0 Fcontrolată %e 0#'$$ B$r$e0.u 4n *"r)oa!a 2 .09.2009 1 2:.05.20 2>; 1 (! V)04IR) TR)DE (R0 Fcontrolată %e 0#'$$ B$r$e0.u /ncepând cu data de 5B36+3+55> până la 'i- prin prietena "i anga;ata soţilor .iriescu $ .ogdan 4irelaD? 1 (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 Fcontrolată %e 0#'$$ B$r$e0.u 4n%"*6n! %+ !a&a !" 9.02.+558 până la 'i- fiind cesionată succesi% /ntre mem*rii grupului controlat de .IRIE(!< Titus Ga*riel "i .IRIE(!< )ni"oara Ramona- respecti% Duma 0a%iniu "i Vlaiconi !ristianD? 1 (! D)I4) !&4 (R0 Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada +B3573+558 $ +,35,3+565- cesionată ulterior acelora"i persoane ca "i (! R)<0 PR&D<!T (R0 1 !iocârlan 4arius "i Goangă 4arius IonuţD? 9

1 (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 Fcontrolată %e 0#'$$ B$r$e0.u /ncepând cu data de +835=3+565 până la 'iD )ceste societăţi- au a%ut ca asociaţi "i9sau administratori- următoarele persoane2 - (! H)IEG)N) PR&D (R02 Asociaţi: Biriescu Anişoara Ramona, Drămnesc Aurica şi Drămnesc Adam, Rotaru Nicoleta (Moldova); Administratori: Biriescu Anioara Ramona, Rotaru Nicoleta (Moldova); 1 SC RAUL TEAM SRL, Asociaţi: Biriescu Anişoara Ramona şi Biriescu Titus, Migra eorgeta şi Duma !aviniu, "ilică Daniel şi "ilică Mariana, Aga#i Daniel; Administratori: Biriescu Anişoara Ramona şi Biriescu Titus, Duma !aviniu- Pilică Daniel- )gapi Daniel? - SC MARMOTRANS SCORPION SRL: Asociaţi: $laiconi %laudia Maria, &tănescu Bogdan, Aga#i Daniel;Administratori: $laiconi %laudia Maria, acso Adrian, Aga#i Daniel; - SC AATE<ANA PROD IMPED SRL, Asociaţi: Biriescu Anişoara Ramona şi Drămnesc Marinela Rodica; Administratori: Biriescu Anişoara Ramona, Drămnesc Marinela Rodica; 1 SC RAUL OIL IMPORT EDPORT SRL, Asociaţi: Biriescu Titus şi Duma !aviniu, Migra eorgeta, Be'dreg(in Nade)da (Moldova); Administratori , Biriescu Titus, Bezdreghin Nadejda (Moldova); - SC BURBULEA OIL <ROUP SRL, Asociat unic şi administrator: Burbulea Oleg;Împuternicit !uma "aviniu; 1 SC REENE COM SRL, Asociat *nic şi Administrator: L"'a)r" R"Fna#! R"n" RaF'on!; +m#uternicit: Biriescu Anişoara Ramona; 1 SC -ALMIRA TRADE SRL, Asociat unic şi administrator: Bogdan Mirela; 1 SC BLACG <OLD INDUSTRE SRL, Asociaţi: Tăşală %ornel, Biriescu Titus, Duma !aviniu, $laiconi %ristian; Administratori: Tăşală %ornel, Biriescu Titus, Duma !aviniu, $laiconi %ristian; 1 SC DAIMA COM SRL, Asociaţi: Dăneţ Ale,andra -lena, Dăneş #drian, %ioc.rlan Marius şi oangă Marius /onuţ; Administratori: Dăneş Ale,andra -lena şi Dăneş Adrian, $ioc%rlan Marius; - SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL : Asociat unic şi administrator: Biriescu Anişoara Ramona0 E%idenţa conta*ilă a tuturor societăţilor folosite de soţii .iriescu- a fost condusă de TMŞ)0M !&RNE03 )stfel- /ntrucât %erificările au putut fi efectuate numai prin estimaredin lipsa documentelor ;ustificati%e- s1a cerut comisarilor Găr'ii @inanciare Hunedoara- %erificarea e%entualelor neconcordanţe ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 cu societăţile la care s1au identificat documente conta*ile- respecti% (! DR<P& (R0. )stfel- din anali'a declaraţiilor 7,: depuse de (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- /n corelaţie cu declaraţiile 7,: depuse de partenerii comerciali a) a%"s&")a5 0.#a!e 6n e-$%en'( existenţa unei neconcordanţe cu SC DRUPO SRL în sumă de ! "#!"$% lei ) ne.#n.#r%an'( $%en!$&$.a!( 6n "eg(!ur( .u "$-r(r$"e %e."ara!e %e SC RAUL PRO*UC+ D9: SRL) re0pe.!$- a.E$=$'$$"e %e."ara!e %e SC *RUPO SRL. P"n&r+ )n&"r*retarea acestei neconcordanţe s1au a%ut /n %edere actele de control /ntocmite de DG@P Hunedoara De%a- precum "i documente financiar conta*ile puse la dispo'iţie de (! DR<P& (R03 Verificările efectuate au condus la conclu'ia că aceste diferenţe pro%in din tran'acţiile comerciale /nregistrate /ntre cele două societăţi comerciale /n perioada +55>1+565- a"a cum au fost ele reflectate /n e%idenţa conta*ilă "i fiscală a (! DR<P& (R0- e%idenţă care este condusă organi'at "i continuu3 20

Tran'acţiile comerciale /ntre cele două societăţi s1au efectuat cu următoarele *unuri "i au fost2 . SC RAUL PRODUCT H97 SRL ?/+rn)0or> I SC DRUPO SRL ?%#)"n&>, 1 4otorină euro 7- 6factură $ =>38==-B7 lei- inclusi% TV)- +-7: lei9litru? 1 4otorină euro :- , facturi $ +>+3,B8-+> lei- in%#+s)3 T-A5 2579135$0 #")/#)&r+; 1 Co'(+s&)()# 8r"+5 /a%&+ra 1 52.33759: #")5 )n%#+s)3 T-A5 555 #")/#)&r+; 1 Co'(+s&)()# /o%ar"5 /a%&+ra 1 $:.3295:7 #")5 )n%#+s)3 T-A5 555 #")/#)&r+; 1 B)&+'5 /a%&+ra 1 59$.$05500 #")5 )n%#+s)3 T-A5 5:5 #")/J8; 1 S&aţie distri*uţie car*uranţi 1 B8,3B:+->= lei- inclusi% TV)3 )stfel- achi'iţiile conta*ili'ate de (! DR<P& (R0- /n *a'a unor documente- a%ând ca furni'or pe (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- sunt /n %aloare totală de 63>6=3=7B-65 lei- totul fiind /nregistrat cronologic "i complet3 n circuitul de decontare al acestor achi'iţii s1au utili'at /nsă dis#oni1ilităţi 1ăneşti din conturile &% DR*"2 &R!, numai #.nă la concurenţa sumei de 3450555 lei, di6erenţa 7n valoare de 809:404;:,85 lei, 6iind decontată #rin o#eraţiuni de compensare sau9"i operaţiuni conta*ile de transfer sold din conturile de terţi3 Prin urmare- (! DR<P& (R0 a plătit efecti%- din mărfurile achi'iţionate- numai aproAimati% un sfert- din %aloarea de facturare "i nici nu eAistă restanţe /ntre cele două societăţi3 )cest aspect ridică semne de /ntre*are serioase cu pri%ire la destinaţia efecti%ă a sumelor de *ani datorate- conform facturilor /nregistrate- cu implicaţii asupra anali'ei relaţiilor comerciale dintre cele două societăţi cu calităţi in%erse- de furni'or a (! DR<P& (R0 "i client (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- aspect descris mai ;os3 (e o*ser%ă că /n afara operaţiunilor comerciale cu *unuri de origine petrolieră- care fac parte din o*iectul de acti%itate al furni'orului (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- se distinge tran'acţia cu acti%ul 1 staţie de distri*uţie a car*uranţilor "i motelul din (imeria Veche- precum "i cea referitoare facturarea de *itum- care este de %aloare foarte mare3 Potri%it acestei tran'acţii pri%ind *itum $ factura nr3 =B69+635>3+558- (! DR<P& (R0 a /nregistrat achi'iţia unei cantităţi de +>5 tone *itum- /ntr1o singură etapă Fla data facturiiD "i a ;ustificat utili'area acesteia /n lucrări de asfaltare- inclusi% pentru (! R)<0 PR&D<!T ,> (R03 Interesant este că *itumul se transportă lichid "i (! DR<P& (R0 nu are capacităţi de depo'itare pentru o astfel de cantitate3 2. SC DRUPO SRL ?/+rn)0or> I SC RAUL PRODUCT H97 SRL ?%#)"n&>, 1 0ucrări de reparaţii platformă /n incinta compleAului H)IEG)N) de pe str3 Progresului din Haţeg- unde se aflau *irourile soţilor .iriescu $ factura nr3 =5=6,B>95B35B3+55> /n %aloare totală de +7:3>5,->6 lei- pentru care s1au aplicat măsurile de simplificare FtaAare in%ersă>; 1 0ucrări de reparaţii platformă /n incinta compleAului H)IEG)N) $ factura nr3 6565+97535B3+55> /n %aloare totală de :7=3+::-+> lei- pentru care s1au aplicat măsurile de simplificare FtaAare in%ersăD? 1 0ucrări de reparaţii platformă /n incinta compleAului H)IEG)N) $ factura nr3 65,B,95=35=3+55, /n %aloare totală de >8=38=+-+5 lei- din care TV) /n %aloare de 6+=3:>+ lei3 Totalul lucrărilor de reparaţii facturate de (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 este /n sumă de 63:==385B-683 1 (taţia de distri*uţie car*uranţi "i motelul 1 factura nr3 668=595=35=3+565 /n %aloare totală de B8,3B:+->= lei Facela"i preţ cu achi'iţia acesteia din +55,D3 )stfel- %aloarea li%rărilor totale /nregistrate /n conta*ilitatea (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 sunt /n %aloare totală de +36:=3::8-,7 lei3 2

n circuitul de decontare al acestor ser%icii "i %ân'ări prestate către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- s1au utili'at disponi*ilităţi *ăne"ti efecti%e până la concurenţa sumei de numai ,:35>,-87 lei- diferenţa până la %aloare de +35=637B,-65 lei- fiind decontată prin operaţiuni de compensare3 )cest aspect constituie indicii temeinice că %aloarea lucrărilor efecti% eAecutate către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 de (! DR<P& (R0- a fost mult mai mică "i că s1au reali'at doar asfaltări "i reparaţii parţiale ale unor alei "i nu a suprafeţe de aproAimati% 6+3555 mp cât se pre%edea /n contract3 4ai multnumiţii Duma 0a%iniu "i .ogdan 4irela- audiaţi până /n pre'ent /n cau'ă- nu au %ă'ut o suprafaţă a"a de mare asfaltată- ci platforma era cunoscută ca fiind cu gropi3 Nici eAperti'a tehnică /n construcţii nu este concludentă/ntrucât s1au identificat doar petice de asfalt- iar materialele pre'entate ca fiind folosite "i descărcate de (! DR<P& (R0 pentru aceste lucrări $ piatră "i ciment- nu se folosesc la asfaltări3 )cest aspect tre*uie coro*orat "i cu %aloarea foarte mare a facturii de *itum- %ândută de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 către (! DR<P& (R03 &*ser%ăm că /n afara operaţiunilor comerciale cu *unuri care fac parte din o*iectul de acti%itate al furni'orului (! DR<P& (R0- se distinge tran'acţia FreturulD cu staţia de distri*uţie a car*uranţilor "i motelul din (imeria Veche- acti% care a fost re1facturat- la data de 5=35=3+565- de (! DR<P& (R0- /napoi către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- societatea de la care s1 a /nregistrat achi'iţia cu un an /nainte- la data de +535,3+55,3 )stfel- /n conteAtul %erificărilor efectuate la (! DR<P& (R0- prin prisma relaţiei comerciale cu furni'orul9clientul (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0s1a constatat că societăţile implicate au aplicat pentru plata operaţiunilor comerciale derulate sume relati% mici de *ani- folosind atât la metoda com#ensării directe a drepturilor cu o*ligaţiile reciproce- cât "i la metoda compensării indirecte a drepturilor cu o*ligaţiile reciproce prin intermediul unor terţe societăţi- după cum urmea'ă2 1 *ro%"s 3"r(a# !" %o'*"nsar" !)n 20.05.20095 *"n&r+ s+'a !" 9:9.9$2575 #")5 %+ SC RAUL PRODUCT H97 SRL; 1 *ro%"s 3"r(a# !" %o'*"nsar" RAUL . MOLDA-IA . DRUPO 4n $. .200:5 *"n&r+ s+'a !" 5 .092599 #"); 1 %o'pensare /n 7536+3+558- pentru suma de 7:>3557 lei cu (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- prin notă conta*ilă- fără a se indica %reun document? 1 con%enţie de no%aţie- schim* de*itor pentru suma de +8>3+58 lei cu (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 pentru (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0? 1 contract de cesiune de creanţă pentru suma de =53555 lei3 Prin aceste compensări- la finele perioadei anali'ate- anul +565- /n e%idenţa conta*ilă a (! DR<P& (R0- soldurile tuturor conturilor pri%ind relaţia cu (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- pre'intă sold 'ero- re'ultând că raporturile de drepturi "i o*ligaţii /ntre cele două societăţi s1au /nchis- prin operaţiuni parţiale de plată efecti%ă "i compensări F/n marea ma;oritateD de natura celor pre'entate mai sus3 n conclu'ie %aloarea totală a neconcordanţelor /n sumă de 636:+3:=> lei- dintre declaraţiile fiscale ale (! DR<P& (R0 "i (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- se eAplică prin controlul efectuat la (! DR<P& (R0 de Garda @inanciară Hd3- astfel2 1 până la concurenţa sumei de =>,3=76->+ lei- sumele pro%in din tran'acţia cu staţia de distri*uţie a car*uranţilor efectuata in anul +55,- fără implicaţii fiscale susţine Garda @in3- /ntrucât aceasta este facturată /napoi de 22

(! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 /n anul +5653 !u acest aspect nu suntem de acord /ntru totul "i tre*uie %erificat- /ntrucât consecinţa fiscală din anul +55, a fost neplata impo'itului pe profit "i TV)1ului de către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- aferent anului +55,- iar /n +565- soţii .iriescu au cesionat (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i nu s1au mai plătit deloc impo'itele "i taAele datorate *ugetului statului- respecti% nu s1au mai efectuat declaraţii fiscale3 4ai mult "i dacă (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 ar fi funcţionat legal "i /n +565- consecinţa era că prin /nregistrarea efectuată /n +565 a returului cu staţia de car*uranţi- aceasta s1ar fi /nregistrat din nou cu o cheltuială "i nu plătea către *ugetul statului sumele datorate aferente impo'it pe profit "i TV)- diminuându1"i ilegal3 4ai mult- pentru %ân'area staţiei din +55,- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i1a /nchis tran'acţia cu (! DR<P& (R0- apărând că s1a făcut plata prin compensare cu alte tran'acţii- iar Drupo nu a rămas cu datorii care se /nchideau /n +5653 )cest aspect nu necesită /nsă o %erificare suplimentară- /ntrucât pre;udiciile cau'ate sunt incluse /n pre;udiciile sta*ilite prin estimare "i a"a cum am arătat- %erificările necorelaţiilor cu (! DR<P& (R0- s1au efectuat doar pentru confirmarea pre;udiciilor sta*ilite prin estimare3 1 până la concurenţa sumei de =B+3,+=-7 lei- din tran'acţia cu *itumpotri%it facturii =B69+635>3+558 /n %aloare de =,:3:5= lei- tran'acţie ne/nregistrată de (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 /n decontul de TV) "i nedeclarată /n D37,:3 )stfel din această operaţiune re'ultă că (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 nu a /nregistrat %enituri- sustrăgându1se de la plata o*ligaţiilor către *ugetul de stat cu sumele de2 TV) /n %aloare de 65B3,==-8 lei "i impo'it pe profit /n %aloare de ,535B8-5= lei3 !onclu'ionând- deoarece la (! DR<P& (R0- au fost identificate e%idenţe conta*ile- iar societatea funcţionea'ă- a%ând anga;ate mai multe persoane la compartimentul de conta*ilitate "i eAistă corespondenţă /ntre declaraţiile 7,: pri%ind achi'iţiile "i li%rările declarate- declaraţia 755 TV)*alanţe "i *ilanţuri "i documentele ;ustificati%e /nregistrate de această societate- creând pre'umţia de corectitudine "i serio'itate pe acest segment $ al /nregistrărilor conta*ile- sau efectuat comparaţii cu acelea"i declaraţii efectuate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n aceea"i perioadă "i s1a constat că eAistă necorelări- /n %aloare de 636:+3:=> lei Fa"a cum am mai arătatD3 )stfel- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- nu a /nregistrat "i declarat fiscal li%rări de mărfuri F%ân'ăriD către (! DR<P& (R03 (umele astfel datorate cu titlu de TV)- sunt incluse /nsă- /n pre;udiciul constatat la acest capito# !" 2.332.9$3 #")- sta*ilit prin P3V3 nr3 =55:59+567 al Găr'ii @in3 Hd3 De asemenea- /n acest pre;udiciu repre'entând TV)- este inclusă "i suma de B5B3585 lei- repre'entând TV)- constată prin Procesul Ver*al de inspecţie fiscală nr3 65B+596B35=3+566 "i R.I.2. nr. 0599/ .05.20 5 4n&o%')&" !" D<2P A!.. Tot astfel- impo'itul pe profit sta*ilit suplimentar prin relaţia cu (! DR<P& (R0- este inclus /n impo'itul pe profit estimat ca fiind datorat de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 către *ugetul statului prin R3I3@3 nr. 0599/ .05.20 4n&o%')& !" D<2P A!.5 4n 3a#oar" !" $73.3:9 #"). A.e0!e 0u e -#r &$ re'$nu!e .a pre@u%$.$$ .au=a!e /uge!u"u$ 0!a!u"u$ pr$n e-a=$une %e SC RAUL PRO*UC+ 9: SRL) re0pe.!$-2 +.00+.#)0 'ei T9A ; )$0.01# 'ei i2po3it pe pro4it. To& *"n&r+ 3erificarea neconcordanţelor constatate- s1a %erificat /ncruci"at "i relaţia (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 cu (! )NDR) TE)4 (R0 "i s1a constat că societatea este /n insol%enţă- fiind numit administrator ;udiciar (! 23

R<)NT<4 (PR0- a"a cum re'ultă din *a'a de date informatică a )N)@ IN@&P!3 ntrucât administratorul ;udiciar al (! )NDR) TE)4 (R0 nu a preluat documentele acestei societăţi din perioada /n care a derulat relaţiile comerciale declarate prin D37,: cu (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0- adică anul +55> "i anul +558- comisarii GMRNII @IN3 HD3 au luat legătura cu conta*ila societăţii d1na 4ocan 4arioara (anda3 n acest conteAt s1am constat că administratorul (! )NDR) TE)4 (R0 din perioada +55> 1+558- a fost &prean Vasile Dorel- care este decedat3 La !a&a !" 0.09.20 3 %omisarii găr'ii financiare au solicitat conta*ilei 4ocan 4arioara (anda să pre'inte documentele (! )NDR) TE)4 (R0 pentru perioada +55>1+5583 )ceasta a eAplicat că nu mai este /n posesia documentelor societăCii- dar deCine *a'a de date informatică a e%idenCei conta*ile conduse /n acea perioadă- drept pentru care a pre'entat fiTa analitică- condusă informati'at la (! )NDR) TE)4 (R0 cu furni'orul (! R)<0 PR&D<!T S,> (R03 Din acest document re'ultă că /ntre furni'orul (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 Ti clientul (! )NDR) TE)4 (R0 s1au derulat următoarele operaCiuni2 n anul +55>- perioada fe*ruarie1aprilie- (! )NDR) TE)4 (R0 a achi'iCionat mărfuri F*en'ină- motorină- aTa cum a declarat conta*ila societăCii /n nota eAplicati%ă din data de 6535B3+567D /n %aloare de >B3=+5-6> lei3 Documentele ;ustificati%e ale acestor operaCiuni comerciale- aTa cum au fost menCionate /n fiTa analitică- sunt patru facturi de %ân'are cumpărare3 Decontarea acestor facturi s1a efectuat prin operaCiuni *ancare Ti prin operaCiuni cu numerar3 7n anul +558- perioada ianuarie $ iulie- (! )NDR) TE)4 (R0 a achi'iCionat mărfuri F*en'ină- motorină- aTa cum a declarat conta*ila societăCii /n nota eAplicati%ă din data de 6535B3+567D /n %aloare de =8,3>67-6= lei3 Documentele ;ustificati%e ale acestor operaCiuni comercialeaTa cum au fost menCionate /n fiTa analitică- sunt opt facturi de %ân'are cumpărare3 Decontarea acestor facturi s1a efectuat prin operaCiuni *ancare Ti prin operaCiuni cu numerar3 7n *"r)oa!a 20071200: SC ANDRA TEAM SRL a 4nr"8)s&ra& 4n fiTa furni'orului (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0- cu menCiunea de facturi de %ân'are cumpărareachi'iCii totale /n sumă de BBB3+77-7+ lei3 Prin operaCiuni de plată /n numerar- respecti% *ancare- (! )NDR) TE)4 (R0 a achitat către (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 facturi de %ân'are cumpărare de marfă- /n perioada +55>1+558- până la concurenCa sumei de B7+3=,:-:: lei- re'ultând un sold neachitat al facturilor de %ân'are cumpărare /nregistrate de (! )NDR) TE)4 (R0 /n sumă de 773B78-88 lei3 D" as"'"n"a %on&a()#a Mo%an Mar)oara (anda a declarat că (! )NDR) TE)4 (R0 nu a fost niciodată /n iposta'a de furni'or al (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0- toate operaCiunile /ntre cele două societăCi comerciale fiind cele conta*ili'ate conform fiTei pre'entate de ea3 Co'*arar"a r"0+#&a&"#or 3"r)/)%ării /ncruciTate cu cele re'ultate din anali'a neconcordanCelor din declaraCiile 7,: conduce la conclu'ia că datele declarate de (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 /n declaraCiile 7,: sunt corecte pentru li%rările către (! )NDR) TE)4 (R0- dar nu sunt corecte pentru a%B)0)ț))#" !"%#ara&" %a /))n! !" #a SC ANDRA TEAM SRL. )stfel (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 a declarat /n declaraCia 7,: depusăachi'iCii de la (! )NDR) TE)4 (R0 /n %aloare totală de 778388, lei- fără ca această societate să le fi efectuat3 2$

Pen!ru a.ea0!( re"a'$e .# er.$a"( SC RAUL PRO*UC+ F9: SRL %a!#rea=( /uge!u"u$ %e 0!a! un $ p#=$! pe pr#&$! 6n 0u ( %e >9.<:> "e$) re0pe.!$- +8A 6n 0u ( %e ;A.3>9 "e$) &ap!( .e .#n0!$!u$e e-a=$une 1$ e0!e .upr$n0( 6n pre@u%$.$$"e pre.$=a!e an!er$#r re&pectiv< +.00+.#)0 'ei T9A ; )$0.01# 'ei i2po3it pe pro4it. *e a0e enea) pen!ru a 0.#a!e 6n #% $"ega" %$&er$!e 0u e /an$ %$n pa!r$ #n$u" SC RAUL PRO*UC+ 9: SRL) 0#.$e!a!e %e-a"$=a!( B$n0#"-en'( %$n 2<.02.2009? 1$ .e0$#na!( u"!er$#r B6n 2>.09.2010? un#r per0#ane &$=$.e &(r( preg(!$re 1$ %$0p#n$/$"$!('$ &$nan.$are BCIOCÎRLAN MARIUS 1$ 3OAN3Ă MARIUS?) numiţii .iriescu Titus.iriescu )ni"oara "i Doda Ga*riel Teodor- au /ncheiat contracte comerciale nereale "i nelegale- cu scopul de a scoate sume importante de *ani din societatea preci'ată anterior- sume care au fost transferate astfel formal "i ne;ustificat /ntre (! DR<P& (R0 "i (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- fără ca o*iectul acestor contracte să fie unul real "i prestat de către repre'entanţii (! DR<P& (R0 /n calitate de prestatori de ser%i%)). As&/"#5 *r)n %on&ra%&+# nr. 7/0 .09.2007 /ncheiat /ntre (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! DR<P& (R06 a%ând ca o*iect efectuarea unor lucrări de Ureparaţii platformă incintă H)IEG)N)V- contract /n %aloare de BB,3,=7-,8 lei fără TV)- (! DR<P& (R0 s1a o*ligat să preste'e ser%icii de construcţii neindi%iduali'ate "i neindi%iduali'a*ile- denumite doar generic /n modul preci'at anterior "i la un preţ sta*ilit glo*al- contract a cărei contra%aloare s1 a "i achitat /n iunie +55>- prin plată efecti%ă "i compensar". To& 4n a%"s& s"ns5 *r)n contractul nr3 +897636+3+558- /ncheiat /ntre (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! DR<P& (R06 a%ând ca o*iect efectuarea unor lucrări de Uasfaltare platformă incintă H)IEG)N) "i aneAe /n suprafaţă de 6+3:B5 m3p3V- contract cu o %aloare presta*ilită de =7 lei9m3p3 fără TV)- (! DR<P& (R0 s1a o*ligat să preste'e ser%icii de construcţii de genul celor preci'ate anterior- denumite doar generic- %aloare pe care a "i facturat1o "i /ncasat1o /n %ara lui +55, prin plată efecti%ă "i compensare3 )cest preţ este foarte mare faţă de preţul practicat la acea dată chiar de (! DR<P& (R0 /n relaţii cu alţi clienţi- aspect recunoscut "i de Doda Ga*riel /n declaraţia formulată3 Valoarea facturată /n +55,- pentru lucrările )P)RENT efectuate /n +558 de (! DR<PO SRL "s&" !" 7:5.:52520 #"). D)n %erificările efectuate de DG@P Hunedoara- prin procesul %er*al nr3 65B=>95=35B3+56+- s1a sta*ilit /nsă că aceste contracte nu sunt /nsoţite decât de comandă- facturi "i do%ada efectuării plăţilor- neeAistând2 situaţii de lucrări- ponta;e ale muncitorilor- de%i'e de calcul "i postcalcul- procese1 %er*ale de recepţie a lucrărilor- autori'aţii de construire- situaţia consumului de materiale din gestiune- sau orice alte documente ;ustificati%e din care să reiese că aceste lucrăr) a+ /os& "/"%&+a&" 4n 'o! r"a#. 4ai mult- /n circuitul de decontare al acestor li%rări- pentru achi'iCii de mărfuri "i materii prime- s1au utili'at disponi*ilităCi *ăneTti foarte mici- restul fiind decontat prin operaCiuni de compensare3 )cest aspect constituie un indiciu temeinic că %aloarea lucrărilor efecti% eAecutate către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 de (! DR<P& (R0- a fost mult mai mică "i că s1au reali'at doar asfaltări "i reparaţii parţiale ale unor alei "i nu a /ntregii suprafeţe de aproAimati% 6+3555 mp cât se pre%edea /n contract3 4ai mult- numiţii Duma 0a%iniu "i .ogdan 4irela- audiaţi până /n pre'ent /n cau'ă- au relatat că nu au %ă'ut niciodată o suprafaţă a"a de mare asfaltată- ci platforma era cunoscută ca fiind cu gropi3 Nici eAperti'a tehnică /n construcţii nu este concludentă- /ntrucât s1au identificat doar petice de asfalt- iar materialele 25

pre'entate eApertului ca fiind folosite "i descărcate de (! DR<P& (R0 pentru aceste lucrări $ piatră "i ciment- nu se folosesc la asfaltări3 )cest aspect tre*uie coro*orat "i cu %aloarea foarte mare a facturii de *itum- %ândută de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 către (! DR<P& (R0 /n +558- cantitate folosită tocmai la asfaltare3 n legătură cu lucrarea de asfaltare a platformei din incinta compleAului HaCegana- la solicitarea DII!&T- (er%iciul Teritorial )l*a Iulia- s1a /ntocmit un raport de eAperti'ă tehnică ;udiciară- /ncheiat de către eApert inginer Indrei Nicolae- acest raport conclu'ionând că2 : lucrările de prestări ser%icii Fasfaltare +55>1+55,D sunt reale- iar cantităCile de materiale F.IT<4D se regăsesc a fi apro%i'ionate- făcându1se referire la factura pro%enind tot de la (! R)<0 PR&D<!T ,> (R03 4aterialele gen2 piatră spartă- ciment- nu se regăsesc /n lucrările de asfaltare a platformei- de"ii au fost ;ustificate ca fiind folosite de (! DR<P& (R03 Din conţinutul raportului reiese /nsă că această conclu'ie a fost emisă pe *a'a facturii de *itum emise tot de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i pre'entată anterior precum "i pe *a'a unor urme de asfalt identificate /n incinta Haţegana- luându1se astfel /n considerare documentele puse la dispo'iţie de (! DR<P& (R0- astfel că această conclu'ie nu este concludentă? 1 preCul celor două contracte la care au fost achi'iCionate lucrările sunt eAagerate- comparati% cu preCul pieCei3 N+ s" *o& *r"%)0a 'o&)3"#" a%"s&or *r"ț+r) 'a@ora&". )stfel- (! DR<P& (R0 a conta*ili'at documente ;ustificati%e prin care a alocat acestor lucrări de asfaltare costuri care nu aparCin contractului- aTa cum eAplică eApert inginer Indrei Nicolae /n raportul de eAperti'ă3 Indicăm documentele prin care (! DR<P& (R0 a ;ustificat costuri care nu aparCin lucrărilor de asfaltare2 1 @actura 555856:68:95:35B3+55> /n %aloare totală de 83555-8> lei- din care TV) 63+>>-:= lei- repre'entând ciment? 1 2a%&+ra 000:02++659+=35B3+55> /n %aloare totală de 835::-6B lei- din care TV) 63+8:-7B lei- repre'entând ciment? 1 @actura =:58+8>95>35B3+55> /n %aloare totală de :3887->B lei- din care TV) >>,->B lei- repre'entând piatră spartă? 1 2a%&+ra 539007/22.09.2007 4n 3a#oar" totală de +3=>5-:5 lei- din care TV) :65-:5 lei- repre'entând piatră spartă? 1 @actura =7B5>69++35B3+55> /n %aloare totală de 635+8-6B lei- din care TV) 6B:-6B lei- repre'entând piatră spartă3 )%ând /n %edere aceste aspecte- pri%ind să%âr"irea unor infracţiuni de delapidare- mai ales /n situaţia /n care s1au folosit ca modalităţi de plată "i compensările- /n cau'ă eAistă indicii temeinice că lucrările preci'ate anterior nu au fost efectuate la %aloarea facturată- /ntocmindu1se doar con%enţiile indicate pentru ;ustificarea efectuării plăţilor- iar sumele preci'ate au fost delapidate- prin circuite de compensare cu terţii care din lipsa documentelor nu au putu fi identificate până /n pre'ent3 )stfel- sumele aferente celor două contracte preci'ate anterior- %or constitui pre;udicii reţinute /n sarcina /n%inuiţilor ca delapidare- respecti% BB,3,=7-,8 lei pentru contractul din +55> "i 7:5.:52520 #") *"n&r+ %on&ra%&+# !)n 200:. În .#n!ex!u" -er$&$.(r$"#r 6n!repr$n0e "a SC *RUPO SRL) 0Ga .#n0!a!a! 6n0() .( un &peci4ic aparte î' au tran'ac<iile cu cele două o1iective imo1iliare de<inute 7n #ro#rietate de &% RA*! "R2D*%T =>? &R! (staţia de car1uranţi din &imeria $ec(e cu motelul şi com#le,ul @aţegana de #e str0 29

"rogresului din @aţeg)- imo*ile /nstrăinate către alte societăCi afiliate soţilor .iriescu F(! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Ti (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0D) 6na$n!e %e .##p!area un#r n#$ a0#.$aH$ , C$#.5r"an Mar$u0 1$ 3#ang( Mar$u0. )stfel tran'acţiile cu )'o()#"#" *r"%)0a&"5 r"s*"%&)3, 1 s&aț)a !" !)s&r)(+ț)e car*uranCi "i motelul din (imeria Veche 1 imo*ilul situat /n (imeria Veche- DN >- Om 7>+- ;udeCul Hunedoara- /nscris /n !artea @unciară numărul B567+ (imeria- compus din construcCii Ti platformă *etonată- gospodărie de car*uranCi- instalaCii de distri*uț)" %ar(+ranț) . construcții industriale și edilitare ș); 1 compleA H)WEG)N) 1 imo*ilul situat /n HaCeg- str3 Progresului- nr3 +,- ;udeCul Hunedoara- /nscris /n !artea @unciară numărul B5:,, HaCeg compus din construcCii incinta (! H)WEG)N) $ construcCii indus&r)a#" ș) "!)#)&ar"; se /ntrepătrund cu operaCiunile comerciale desfăTurate /ntre (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 Ti (! DR<P& (R0 "i au făcut o*iectul următoarelor tran'acţii2 . O()"%&)3+# )'o()#)ar s&aț)" !" !)s&r)(+ț)" %ar(+ranț) !)n S)'"r)a -"%B" a făcut o*iectul unor tran'acCii formale FNERE)0ED /ntre cele două societăCi comerciale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! DR<P& (R0- /ntrucât nici factura emisă de SC RAUL PRODUCT 97 SRL cu nr3 >579+535=3+55, /n %aloare totală de B8,3B:+->= lei către (! DR<P& (R0 "i nici factura de %ân'are /napoi nr3 668=595=35=3+565 /n %aloare totală de B8,3B:+->= lei- emisă de (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!TQ ,> (R0- nu au fost reale- ci au fost /ntocmite cu scopul de a produce efecte ;uridice doar /n pri%inCa schim*ului aparent de proprietari "i pentru e%a'iune fiscală reali'ată de soţii .iriescu3 )cest aspect este e%ident din faptul că tran'acCia nu s1a autentificat la %reun notar pu*lic Ti re'ultă "i din actul adiCional nr3 669+>3663+55, la contractul de credit nr3 6+B95+35B3+55B- de unde reiese că- /n perioada dintre cele două facturăriimo*ilul /n cau'ă a fost tot /n proprietatea (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- mai mult SC RAUL PRODUCT 97 SRL acceptând ca imo*ilul să fie ipotecat /n fa%oarea .MN!II INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () $ (<!<R()0) DEV)- pentru o finanCare- /n sumă de 73=553555 lei- o*Cinută chiar de către (! DR<P& (R0prin /nscrisurile indicate anterior3 4ai mult- pentru decontarea celor două facturi nu au fost anga;ate disponi*ilităCi *ăneTti- procedându1se astfel2 1 P"n&r+ /a%&+ra nr& ?5;A950540955> 7n valoare totală de :B>0:39,?4 lei, emisă de (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DR<P& (R0- s1a 4n&o%')& +n *ro%"s 3"r(a# !" %o'*"nsar" ș) or!)n"#" !" %o'*"nsar" nr. :75$0:2/20.05.2009 ș) nr. :75$:3/20.05.20095 as&/"# 4n%6& %on&ra3a#oarea facturii a fost compensată cu cea a facturii 85>:>A540540955> 7n valoare totală de ?B40B49,95 lei, din care T$A 7n valoare de 89403?9,95 lei- emisă de (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- repre'entând lucrări de asfaltare incintă %o'*#"C AAȚE<ANA. n urma acestei compensării a re'ultat o di6eren<ă 7n valoare de '(&)*',+( lei *" %ar" (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 o datorea'ă către (! DR<P& (R0- dar pe care (! DR<P& (R0 o radia'ă prin /nregistrarea a două note conta*ile- fără a indica documente ;ustifica&)3". 1 P"n&r+ /a%&+ra nr3 668=595=35=3+565 /n %aloare totală de B8,3B:+->= leidin care TV) /n %aloare de 6653666-57 lei emisă de (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- ca retur al staţiei de car*uranţi către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- !"%on&ar"a s1a reali'at tot prin compensare- sens /n care s1a 27

/ntocmit con%enCia de delegaCie perfectă nr3 B=:95B35=3+565 /n care inter%ine Ti (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 $ societate controlată de soţii .iriescu dar administrată de Drămnesc Mar)n"#a care este "i asociat3 An&"r)or /a%&+r)) :50/05.05.20 05 s1a /ntocmit con%enCia de no%aCie prin schim*are de de*itor9delegaCie perfectă nr36+8=969+B3583+55, cu incidenCă /n pri%inCa con%enCiei de delegaCie perfectă nr3 B=:95B35=3+5653 )stfel- /n conteAtul operaCiunilor de decontare- inter%ine Ti terţul (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- iar cu această oca'ie părCile hotărăsc ca- /n sarcina (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- să fie preluată Ti o o*ligaCie a (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 către (! DR<P& (R0- /n %aloare totală de +8>3+58 lei- re'ultată din facturarea a patru !)PETE TR)!T&R- /n luna mai +558- de către (! DR<P& (R0 către (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R03 n urma acestei /nCelegeri datoria (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 faCă de (! DR<P& (R0 se ma;orea'ă- cu %aloarea de ,>B38=5->= lei ((,'&(+),-. lei, contravaloarea sta<iei de distri1u<ie a car1uran<ilor du#ă reC6acturare de către &% DR*"2 &R! 7na#oi către /$ 0#1" 20O!1$T '- /0" 3n )*4* 5 ),-&)*, lei contravaloarea a patru capuri tractor)& n conteAtul acestei datorii a (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 faCă de (! DR<P& (R0 s1a %erificat realitatea tran'acCiilor dintre (! DR<P& (R0 Ti (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 cu pri%ire la cele patru capuri tractor- re'ultând următoarele2 SC DRUPO SRL a a%B)0)ț)ona&5 4n #+na a*r)#)" 200:5 %+ 75.900 E+r.5 !" #a RASCAGA TRUCGS <MBA5 r"*r"0"n&6n! %on&ra3a#oar"a a 27:.903 #")5 %"#" *a&r+ %a*"&" &ra%&or. M)@#oa%"#" !" &rans*or& n+ s1a+ 4n'a&r)%+#a& *" so%)"&a&"5 )ar 4n #+na 'a) 200: a+ /os& /a%&+rate către (! .0)!O G&0D (R0 pentru %aloarea de +>,3,:8 leirespecti% cu un adaos foarte mic3 n legătură cu deCinerea Ti utili'area acestor mi;loace de transport de către (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- Garda @in3 a solicitat eAplicaCii scrise numitului TăTală !ornel 1 conta*il- la data de 6>35,3+567- acesta declarând că mi;loacele de transport nu au fost utili'ate- nu1Ti aminteTte câte au fost /nmatriculate- fiind %ândute către (! .&D&G TR)N( (R0- iar contra%aloarea acestora a intrat /ntr1un circuit de compensare cu (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- ca parte a unei datorii pe care (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 o a%ea faCă de (! .&D&G TR)N( (R0 Ti implicit a unei datorii pe care (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 o a%ea faCă de (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R03 !ircuitul de compensare nu a putut fi pro*at- /ntrucât nu mai eAistă documente ;ustificati%e3 !ert este că /n urma acestor operaCiuni de compensare s1a sta*ilit că (! DR<P& (R0 are datorii la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 care se stingiar datoria (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DR<P& (R0 se mută către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R03 +3 n conteAtul acestei /nCelegeri are loc /nsă tran'acCia de /nstrăinare a celui de1al doilea o*iecti% imo*iliar COMPLEDUL AAȚE<ANA5 36n!+& !" (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 %on/or' %ontractului de %ân'are1cumpărare- autentificat la .NP Vasiu 4ihaela !amelia su* nr3 676796735,3+565 pentru %aloare de 8553555 lei3 Pentru această tran'acCie (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 emite factura 8>=96:35,3+565- /n %aloare de 8553555 lei- defalcată după cum urmea'ă2 1 clădiri conform aneAă /n %aloare de +:637B6 lei 1 &"r"n 52.307 '*5 #a +n *r"ț +n)&ar !" 059: #")/'*5 4n 3a#oar" !" 55:.939 #"). DeTi tran'acCia s1a finali'at la .NP Vasiu 4ihaela !amelia /n data de 6735,3+565- /n contractul de %ân'are cumpărar" s&)*+#6n!+1s" D"re<ul de 2:

v.n'are cum#ărare, sta1ilit de comun acord, este de B550555 (o#tsutemii) lei, sumă #e care su1semna<ii re#re'entan<i legali ai societă<ii v.n'ătoare declarăm că am #rimitCo integral de la re#re'entanta societă<ii cum#ărătoare, a'i data semnării Ei autenti6icării #re'entului 7nscris, nemaiav.nd #e viitor nici un 6el de #reten<ii 1ăneEti sau de altă natură de la &0%0 @AF- ANA "R2D /M"-G &0R0!0 cu #rivire la acest imo1il0H, ulterior- la data de 6:35,3+565- părCile /nCeleg să stingă o (#)8aț))#" *r)n %o'*"nsar"5 *"n&r+ !a&or)a SC RAUL PRODUCT 97 SRL5 preci'ată #a *+n%&+# an&"r)or. !oro*orând constatările pri%ind tran'acCiile cu cele două o*iecti%e imo*iliare pe filiera cărora s1a interpus Ti (! DR<P& (R0- constatăm că tran'acCia cu staCia de distri*uCie a car*uranCilor din (imeria Veche a fost formală- dar a dat naTtere unui circuit de compensări- care la final a permis /nstrăinarea de către SC RAUL PRODUCT H97 SRL a compleAului HaCegana către /&$& 6#Ț78#N# 20O! 9M27: /&0&", so%)"&a&" a/iliată- /n condiCiile /n care (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 nu a mai *eneficiat de suma repre'entând preCul de %ân'are cumpărare de 8553555 lei- cu toate că potri%it /nCelegerii la notar acest lucru tre*uia să ai*ă loc la data de 6735,3+5653 )stfel- reiese că s1a comis infracţiunea de folosire a creditului societăţii /n scop contrar intereselor acesteia- prin de%ali'area (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i transferul compeAului Haţrgana către (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0fără plata celor 8553555 lei cât repre'enta preţul tran'acţiei. +#! a0!&e") re=u"!( .( tran'acCia formală de %ân'are cumpărare a staCiei de distri*uCie a car*uranCilor de la (imeria Veche de către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DR<P& (R0 Ti retur nu repre=$n!( %e.5! e!ape pre erg(!#are 0pre a!$ngerea 0.#pu"u$ &$na") .e" a" 6n0!r($n(r$$ #/$e.!$-u"u$ $ #/$"$ar .(!re # a"!( 0#.$e!a!e a&$"$a!() SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL6 &cop care &e atinge în conte=tu' înc>eierii .#n!ra.!u"u$ %e -5n=areG.u p(rare) au!en!$&$.a! "a BN 9a&iu ?i>ae'a Ca2e'ia &u7 nr. -0,-*,#.,#.+,-,. Tran'acCia de /nstrăinare a o*iecti%ului imo*iliar staCie de distri*uCie a car*uranCilor din (imeria Veche- de către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 face o*iectul procesului %er*al nr3 AD 500$0/ 9.0:.20 3 4n&o%')& !" <ar!a 2)n A!.. Pentru sta*ilirea implicaCiilor fiscale re'ultate din achi'iCia- deCinerea Ti /nstrăinarea de către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 a celor două o*iecti%e imo*iliare2 staCie de distri*uCie a car*uranCilor din (imeria Veche Ti compleA H)WEG)N)- Garda 2)n. AD. a so#)%)&a& ș) o(ț)n+& )n/or'aț))5 !a&" ș) !o%+'"n&" !" #a, BNP ORȘA MARIUS *&. BNP ORȘA ANA5 BNP V)(I< 4IH)E0) !)4E0I)- PRI4MRI) (I4ERI) Ti PRI4MRI) H)WEG- re'ultând următoarele2 1 O()"%&)3+# )'o()#)ar s&aț)" !" !)s&r)(+ț)" a %ar(+ranț)#or S)'"r)a -"%B", ) fost achi'iCionat de către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 de la RRT !)(IN& !&4P)NK I4PEJ (R0 HaCeg Fsocietate afiliatăD 4n an+# 20005 *o&r)3)& contractului de %ân'are1cumpărare- autentificat la .NP )N) &RY) su* nr3 ++>96,3563+555- pentru o %aloare de 9.900 #") n toată perioada de deCinere o*iecti%ul imo*iliar nu a fost ree%aluat3 ) fost identificată autori'aCia de construcCie nr3 66B96>35,3+55:pri%ind eAtindere clădire staCie distri*uCie car*uranCi- cu termen de %ala*ilitate de 6+ luni de la data emiterii- durata de eAecuCie a lucrărilor fiind de +: de luni- calculată de la data /nceperii efecti%e a lucrărilor3 Valoarea de atri*uită lucrărilor de construcCie autori'ate prin autori'aCia de construcCie nr3 66B96>35,3+55: este de 67:3,>= lei3 (uprafaCa clădirilor Ti a eAtinderilor 29

autori'ate este de +5>-,= mp $eAistent G +B,-,= mp $ propus- re'ultând o suprafaCă totală construită de :>>-,5 mp3 Imo*ilul a fost %ândut /n anul +565- potri%it contractului de %ân'are1 cumpărare- autentificat la BNP -ASIU MIAAELA CAMELIA s+( nr. 30 /09.09.20 05 *"n&r+ o 3a#oar" !" . $0.000 #"). n *a'a contractului de %ân'are cumpărare s1a emis- de către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 Fsocietate afiliatăD- /a%&+ra nr. :70/0:.09.20 05 4n 3a#oar" !" . $0.000 #")5 defalcată după cum urmea'ă2 1 'o&"#1r"s&a+ran& 4n 3a#oar" !" 299.000 #") 1 &"r"n 0.59 '*5 4n 3a#oar" !" :7 .000 #"). )nali'ând datele eAistente /n aplicaCia informatică dosar fiscal a SC RAUL PRODUCT K97 SRL5 s1a constatat că societatea nu a declarat %enitul reali'at /n sumă de 636:53555 lei- /ntrucât /n perioada iulie1decem*rie +565 nu a depus astfel de declaraCii FD3 655D- iar ulterior- /n anul +566- când depune declaraCii- nu declară aceste sume3 De asemenea pentru anul +565 societatea nu a depus declaraCia fiscală D656- pri%ind impo'itul pe profit Ti nu a depus- /ncepând cu semestrul + al anului +55,- nici situaCiile financiare periodice F*ilanCD3 n consecinCă (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 s1a sustras de la plata unui impo'it pe profit /n sumă de 685386B lei- calculat după cum urmea'ă2 1 )'*o0)& *" *ro/)& r"0+#&a& 4n +r'a o(ț)n"r)) !" 3"n)&+r) !)n 36n0ar"a %ons&r+%ț))#or, ?299.000 #") 1 9.900 #")> D 9L M 259. 00 #") D 9L M $ .$59 #"); 1 )'*o0)& *" *ro/)& r"0+#&a& 4n +r'a o(ț)n"r)) !" 3"n)& uri din %ân'area terenului /n suprafaCă de 653=,6 mp2 8>63555 J 6BE Z 67,37B5 lei3 )ceste sume nu pot fi reţinute ca pre;udiciu prin e%a'iune fiscalădeoarece3 a"a cum %om preci'a ulterior- /ntreaga %aloare ce tre*uia plătită de (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- a fost delapidată de soţii .iriescuaceasta urmând să reintre /n patrimoniul societăţii- ca urmare a constatărilor efectuate de organele de anchetă3 1 O()"%&)3+# )'o()#)ar %o'*#"C AAȚE<ANA ) fost achi'iCionat /n anul +556 de către SC RAUL PRODUCT H97 SRL !" #a SC AAȚE<ANA SA5 *o&r)3)& contractului de %ân'are1cumpărare- autentificat la .NP )N) &RY) su* nr3 6=B795B35:3+556- pentru o %aloare de 7:83:,:-8: lei3 n anul +55> clădirile au fost ree%aluate la %aloarea de B553B77 leicreTterea din ree%aluare fiind /n %aloare de 7=6385: lei- ree%aluare identificată Ti /n situaCia financiară a (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 depusă pentru anul +55>3 Din informaCiile o*Cinute de la Primăria HaCeg- re'ultă că suprafaCa de teren ocupată de construcCii este de 6B3>B, mp3 Imo*ilul a fost %ândut /n anul +565- potri%it contractului de %ân'are1 cumpărare- autentificat la BNP -ASIU MIAAELA CAMELIA s+( nr. 3 3/ $.09.20 05 *"n&r+ o 3a#oar" !" :00.000 #"). n *a'a contractului de %ân'are cumpărare s1a emis- de către SC RAUL PRODUCT Q,> (R0 către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Fsocietate afiliatăD/a%&+ra nr. :75/ $.09.20 05 4n 3a#oar" !" :00.000 #")5 defalcată după cum urmea'ă2 1 clădiri conform aneAă /n %aloare de +:637B6 lei 1 &"r"n 52.307 '*5 #a +n *r"ț +n)&ar !" 059: #")/'*5 4n 3a#oar" !" 55:.939 #"). )nali'ând datele eAistente /n aplicaCia informatică dosar fiscal a (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0- am constatat că societatea nu a declarat %enitul reali'at- /n sumă de 8553555 lei- /ntrucât /n perioada iulie1decem*rie +565 nu a depus astfel de declaraCii FD 655D- iar ulterior- /n anul +566- când 30

depune declaraCii- nu declară aceste sume3 De asemenea pentru anul +565 societatea nu a depus declaraCia fiscală D3656- pri%ind impo'itul pe profit Ti nu a mai depus- /ncepând cu semestrul + al anulu ) 20095 n)%) s)&+aț))#" /)nan%)ar" *"r)o!)%" ?()#anț>. n consecinCă (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 s1a sustras de la plata unui impo'it pe profit /n sumă de >+3+:6 lei6 ca'cu'at a&t4e'< /1,,.,,, 'ei – 0)1.)#)61) 'ei5 @ -( A B )8-.8,8 'ei @ -(A B $+.+)- 'ei 7n +rma %ân'ării compleAului H)WEG)N) de către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 s1a constatat că platforma *etonată din incinta acestui compleA a intrat din nou /n lucrări de reparaCiieAecutate- Ti de această dată- tot de către (! DR<PO SRL. 0ucrările de reparaCii au constat /n drena; apă Ti asanare suprafeCe la o*iecti%ul [reparaCii platformăV- fiind facturate- conform contractului de eAecuCie de lucrări nr3 65:>969+=35>3+565 /n %aloare de 6+>3B++-8> lei F/ncheiat /nainte de intrarea o*iecti%ului imo*iliar /n proprietatea (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- adică data de 6:35,3+565D- după cum urmea'ă2 1 @actura 6+6669+:35,3+565 /n %aloare de BB3:>B-=, lei- din care TV) 6+38BB-:: lei- repre'entând +>>-65 to miAtură asfaltică? 1 2a%&+ra 2 23/30.09.20 0 4n 3a#oar" !" .99$529 #")5 !)n %ar" T-A 13:5599 #")5 r"*r"0"n&6n! !)s%o+n& 3L #a /a%&+ra 2 /2$.09.20 0; 1 @actura 6+6+,97535,3+565 /n %aloare de 6+>3B++-8> lei- din care TV) +:3>56-+5 lei- repre'entând lucrări conform contract? P"n&r+ a%"s&" #ucrări s1au /ntocmit situaCii de lucrări3 Pro*a*il de la aceste lucrări s1au găsit urme de asfaltare de către eApertul /n construcţii care a %erificat cele două contracte de asfaltare /ncheiate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 cu (! DR<P& (R0 /n +55> "i +558 III. *ELAPI*ĂRI PRIN SC REINE COM SRL Tot prin P3V3 al Găr'ii @inanciare Hd3- nr3 =55:596B3583+567- completat prin P3V3 nr3 =55:59!9+535,3+567- al aceleia"i instituţii- s1a sta*ilit că SC RECNE C!? SRL- societate care a a%ut relaţii comerciale cu (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i are sediul social declarat- tot /n Haţeg- str3 Tudor Vladimirescu- *l3 DO0 67- ap3 7B- unde are sediul "i (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- imo*il aparţinând soţilor .iriescu "i unde ace"tia au locuit efecti%3 0a această societatea asociat unic este cetăţeanul france' 0emaire Re\nald Rene Ra\mond- iar /mputernicită pentru administrarea conturilor *ancare ale societăţii este numita .iriescu )ni"oara Fprocura notarială nr3 7>56>96835,3+55BD- conta*ilul societăţii fiind tot numitul Tă"ală !ornel- care este conta*il "i la (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- (! H)IEG)N) PR&D (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! V)04IR) TR)DE (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! D)I4) !&4 (R0- (! R)<0 TE)4 (R0 "i (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- toate fiind societăţi afiliate "i9sau controlate de soţii .iriescu3 Din anali'a datelor pri%ind situaţia conturilor (! REKNE !&4 (R0deschise prin solicitarea nr3 7:89+>35,3+55B- la .)N!) !&4ER!I)0M INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () )rad- (ucursala De%a "i celelalte pro*e administrate- reiese că- /n *a'a contractului nr3696,35,3+55B- numitul 0emaire Re\nald Rene a creditat (! REKNE !&4 (R0- cu suma de 6=53555 Eur- *ani care sunt schim*aţi /n lei de .iriescu )ni"oara- re'ultând suma de =++36:= lei3 n doar două luni- respecti% /n perioada septem*rie1octom*rie +55B- .iriescu )ni"oara dispune de /ntreaga sumă- prin ordine de plată "i dispo'iţii de ridicare de numerar semnate personal- /nregistrându1se astfel plăţi către2 3

; (! H)WEG)N) PR&D (R0 HaCeg pentru suma de 7>638>5 lei Fcu ordine de platăD? ; SC IMMO 2RIEND (R0 TimiToara F!<I2 6>+8B==+D pentru suma de 66>3>6B-6> lei Fcu ordin de plată /n care este /nscrisă menCiunea contra%aloare factură nr3 :>+::+>=B796,3653+55BD? ; .iriescu )niToara Ramona pentru suma de 7+3:55 lei- operaCiune pentru care .)N!) !&4ER!I)0M INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () )R)D(<!<R()0) DEV)- cu menţiunea [iniCiere plată numerar la ghi"eu 1 restituire aport patron 0E4)IRE REKN)0D RENE R)K4&NDV? As&/"#5 #a !a&a !" 3 . 0.20095 SC REENE COM SRL ar" 4n %on&+# *r"%)0a&5 %+ nr. RO29NBAN25 000022505 : so#!+# 0"ro. După operaCiunile pre'entate mai sus- /n anul +55>- /n contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0 se /ncasea'ă sume de *ani- plătite de următoarele societăCi comerciale2 ; (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 HaCeg- de la care se /ncasea'ă /n perioada 5835=3+55>16:35,3+566 suma totală de +>73,65 lei? ; (! D)I4) !&4 (R0 TimiToara- de la care se /ncasea'ă suma totală de 653555 lei? ; (! V)04IR) TR)DE (R0 HaCeg - de la care se /ncasea'ă suma totală de 6535B= lei? !ea mai mare parte a acestei sume de *ani este ridicată /n numerar de d1na .iriescu )niToara Ramona din contul societăCii- până la concurenCa sumei de +8>38>7 lei3 !u diferenCa de *ani se achită datorii la *ugetul de stat3 /n sumă de 6378B lei- se face o plată către .NP &rTa 4arius- /n sumă de +3=5+-86 lei Fcontra%aloare factură =+,=7596:3663+558D Ti se achită comisioane *ancare3 n legătură cu suma de +8>38>7 lei- ridicată /n numerar din contul (! REKNE !&4 (R0- constatăm că /n documentele ;ustificati%e ale operaCiunilor de ridicare de numerar sunt făcute menCiunile [alte plăCi di%erseV Ti9sau [salarii unităCi comerciale pri%ateV3 Preci'ăm că sumele ridicate /n numerar de d1na .iriescu )niToara Ramona din contul societăCii cu menCiunea [salarii unităCi comerciale pri%ateV sunt /n cuantum de =53,55 lei- cu toate că până la ultima retragere de numerar- adică cea din data de +:36+3+55>- societatea nu a a%ut salariaCi- astfel /ncât pentru (! REKNE !&4 (R0 nu se ;ustifică acest scop al retragerii de numerar3 Totali'ând- constatăm că /n perioada 683653+55B16:35,3+566- d 1na B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona a r)!)%a& 4n n+'"rar !)n %on&+# (an%ar a# (! REKNE !&4 (R0 suma totală de 7+53+>7 lei3 Pentru %erificarea legalităCii tran'acCiilor- re'ultate din anali'a operaCiunilor *ancare derulate prin contul SC REENE COM SRL5 <ar!a 2)nanciară HD3 s1a deplasat la data de 6+3583+567 /n HaCeg- str3 Progresului- nr3 +,- ;ud3 Hunedoara- adresă la care se conduce Ti păstrea'ă e%idenCa conta*ilă a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- societate implicată /n operaCiuni *ancare cu (! REKNE !&4 (R0- /ntrucât- din acti%ităCi anterioare de control- am constatat că aici desfăToară acti%itate salarială atât d1na .iriescu )niToara Ramona cât Ti d1nul TăTală !ornel3 n scopul efectuării %erificărilor propuse la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Ti la (! REKNE !&4 (R0- ec B)*a !" %o')sar) a )n&"r/ața& %+ r"*r"0"n&anț)) a%"s&ora5 r"s*"%&)3, 1 !1na B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona 1 !)r"%&or 8"n"ra# a# SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL ș) 4'*+&"rn)%)& a# SC REENE COM SRL5 r"s*"%&)3 32

1 d1nul TMY)0M !&RNE0- a%and calitatea de conta*il al am*elor societăCi comerciale3 !omisarii Găr'ii @in3 au fost informaCi că la această locaCie nu se păstrea'ă nici arhi%a Ti nici documente ;ustificati%e financiar conta*ile ale (! REKNE !&4 (R03 (olicitând eAplicaCii scrise susnumiţilor cu pri%ire la aceste aspecte.iriescu )ni"oara "i Tă"ală !ornel- au arătat că documentele ;ustificati%e financiar conta*ile ale (! REKNE !&4 (R0 au fost gestionate de către aceste două persoane doar /n perioada derulării operaCiunilor *ancare Ti comerciale- fiind predate ulterior- etapi'at administratorului societăCii 0E4)IRE REKN)0D RENE R)K4&ND- cu toate că nu au putut pre'enta do%e'i Fdocumente ;ustificati%e de predare primireD /n acest sens. 7n %on&"C&+# !"s%r)s 'a) s+s s1a so#)%)&a& !o%+'"n&"#" "C)s&"n&" 4n arB)3a SC AAȚE<AN) PR&D I4PEJ (R0 pentru relaCia comercială cu (! REKNE !&4 (R03 )stfel- comisarilor le1au fost pre'entate facturi emise de (! REKNE !&4 (R0 către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Ti note de recepCie Ti constatare de diferenCe /ntocmite de către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- după cum urmea'ă2 1 @actura seria HDL!I nr3 55BB7,6:9+535=3+558 /n %aloare de 6=53>>7 lei- document /n care este /nregistrată tran'acCia de %ân'are cumpărare /ntre cele două societăCi a cantităCii de 7B3+55 litri motorină euro = Ti nota de recepCie Ti constatare de diferenCe nr3 :,)9+535=3+5583 n aceste documente nu se indică datele pri%ind eApediCia mărfii Fdelegat- mi;loc de transportDfiind făcută menCiunea [prin poTtăV3 n nota de recepCie Ti constatare de diferenCe nu sunt indicate persoanele responsa*ile cu efectuarea recepCiei Ti nici cele responsa*ile cu e%idenCa gestionară? 1 @actura seria HDL!I nr3 55BB7,6695:36+3+558 /n %aloare de +,:35B+ lei- document /n care este /nregistrată tran'acCia de %ân'are cumpărare /ntre cele două societăCi a cantităCii de 8:35+5 litri motorină euro = Ti nota de recepCie Ti constatare de diferenCe nr3 +55)95:36+3+5583 n factură nu se indică datele pri%ind eApediCia mărfii Fdelegat- mi;loc de transportD- fiind făcută menCiunea [prin poTtăV3 n nota de recepCie Ti constatare de diferenCe este indicată la ru*rica comisie de recepCie <NG<R !lari Ti la ru*rica gestionar I0IE(!< Daniel3 De asemenea /n documentul de recepCie se specifică menCiunea [fără a%i'V Ti se indică numărul de /nmatriculare )R77T4R9)R7BT4R? 1 @actura seria HDL!I nr3 55BB7,6=97535:3+55, /n %aloare de 66+3++7 lei- document /n care este /nregistrată tran'acCia de %ân'are cumpărare /ntre cele două societăCi a cantităCii de 773::6 litri motorină euro = Ti nota de recepCie Ti constatare de diferenCe fără nr3 din data de 7535:3+55,3 n factură Ti /n nota de recepCie Ti constatare de diferenCe se indică numărul de /nmatriculare )R77T4R9)R7BT4R- iar /n factură este nominali'at d1nul TăTală !ornel ca persoană care a /ntocmit documentul- fiind /nscris Ti numele T)4)Y la ru*rica date pri%ind eApediCia mărfii3 n nota de recepCie Ti constatare de diferenCe nu sunt indicate persoanele responsa*ile cu efectuarea recepCiei Ti nici cele responsa*ile cu e%idenCa gestionară3 Valoare totală a celor trei facturi "s&" !" 557.05: #")5 !)n %ar" T-A ::.9$2 #"). n legătură cu decontările inter%enite /ntre clientul (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Ti furni'orul (! REKNE !&4 (R0- inclusi% pentru decontarea celor trei facturi- d1nul TăTală !ornel a pre'entat fiTa de cont analitică a furni'orului (! REKNE !&4 (R0 Fcont conta*il :56D- /ntocmită 33

manual la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Fdosarul aneAă- filele :+71::BDdin care re'ultă următoarele2 1 /n cursul anului +55> Fperioada mai1decem*rieD (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 efectuea'ă plăCi succesi%e- prin %irament *ancar- către (! REKNE !&4 (R0 pentru suma totală de 67,38B5 lei- fără a eAista %reun document ;ustificati% din care să re'ulte o*ligaCia de plată a acestei sume3 0a finele anului +55> d1nul TăTală !ornel /ntocmeTte Ti conta*ili'ea'ă nota conta*ilă nr3 + prin care compensea'ă plata efectuată către REKNE !&4 (R0- /n sumă de 67,38B5 lei- cu o o*ligaCie de plată a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 către (! H)WEG)N) PR&D (R0- cu toate că acesta recunoaTte că nu a a%ut la *a'ă documente ;ustificati%e- mai mult- admite că e posi*il să fi /nregistrat greTit Fnota eAplicati%ă a dlui TăTală !ornel din data de 6+3583+567 1 pag3 7D3 n acest mod plata nedatorată efectuată de (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 către (! REKNE !&4 (R0- /n sumă de 67,38B5 lei- permite retragerea /n numerar a acestei sume Fdupă plata unor comisioane *ancareD de către d1na .iriescu )niToara Ramona din contul (! REKNE !&4 (R03 )rătăm faptul că pe ordinele de plată /ntocmite de către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- semnate de d1na Drămnesc 4arinela- se face menCiunea plată contra%aloare facturi Fprima de compensare- a doua de marfăD cu toate că la data efectuării acelor operaCiuni nu eAistau astfel de facturi3 1 4n an+# 200: *"r)oa!a ?)an+ar)" . 'ar&)"> SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL "/ectuea'ă două plăCi succesi%e- prin %irament *ancar- către (! REKNE !&4 (R0 pentru suma totală de 6,3655 lei- fără a eAista %reun document ;ustificati% din care să re'ulte o*ligaCia de plată a acestei sume3 n luna mai +558- /n *a'a facturii seria HDL!I nr3 55BB7,6:9+535=3+558- /n %aloare de 6=53>>7 lei- se stinge plata făcută pentru suma de 6,3655 lei3 !u toate acestea d1na .iriescu )niToara Ramona retrage /n numerar din contul (! REKNE !&4 (R0 suma de 6,3655 lei Fdupă plata unor comisioane *ancareDfără să achite %reun furni'or /n legătură cu pro%enienCa cantităCii de 7B3+55 litri motorină euro =/nscrisă /n factura seria HDL!I nr3 55BB7,6:9+535=3+5583 )rătăm faptul că pe ordinele de plată /ntocmite de către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- semnate de d1na Drămnesc 4arinelase face menCiunea plată contra%aloare facturi marfă cu toate că la data efectuării acelor operaCiuni nu eAistau astfel de facturi3 1 /n anul +558 perioada Foctom*rie $ noiem*rieD (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 efectuea'ă trei plăCi succesi%e- prin %irament *ancar- către (! REKNE !&4 (R0 pentru suma totală de 73855 lei- /nregistrate /n fiTa de cont analitică a furni'orului (! REKNE !&4 (R0 ca plată contra%aloare facturi3 D1 na .iriescu )niToara Ramona plăteTte din contul (! REKNE !&4 (R0 cu aceste sume impo'ite Ti taAe datorate *ugetului de stat- respecti% efectuea'ă o plată către .NP &rTa 4arius3 1 /n anul +55, (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 efectuea'ă două plăCi succesi%e- prin %irament *ancar- către (! REKNE !&4 (R0 pentru suma totală de 653755 lei- /nregistrate /n fiTa de cont analitică a furni'orului (! REKNE !&4 (R0 ca plată contra%aloare facturi3 D1na .iriescu )niToara Ramona plăteTte din contul (! REKNE !&4 (R0 suma de +55 cu titlul de impo'ite Ti taAe datorate *ugetului de stat- iar suma de 653655 lei o retrage /n numerar din cont Fdupă plata unor comisioane *ancareD- fără să achite 3$

%reun furni'or /n legătură cu pro%enienCa cantităCilor de motorină facturate către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R03 1 /n anul +565- luna decem*rie- /n fiTa analitică a furni'orului (! REKNE !&4 (R0- respecti% a clientului (&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII ()- condusă la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- d1nul TăTală !ornel /nregistrea'ă manual o operaCiune de compensare- prin care stinge o datorie a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 către (! REKNE !&4 (R0 /n sumă de 6>,38B5 lei pe seama adresei nr3 6B:9+,36+3+565 . Po&r)3)& a!r"s") nr. 9$/29. 2.20 0 (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 formulea'ă către (&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII () (inaia următoarea solicitare2 [%ă solicităm ca suma de 6>,38B5 lei- pe care o datoraCi societăCii noastre s1o %iraCi /n contul SC REENE COM SRL R&5,L.)N+=665555++=5=686- deschis la INTE() ()NP)&0& DEV)V3 )cest document este semnat de d1nul TăTală !ornel3 !onstatăm că (! REKNE !&4 (R0 nu a /ncasat până /n pre'ent această sumă /n conturile deschise de societate la INTE() ()NP)&0& DEV)- iar din eAplicaCiile d1nei .iriescu )niToara Ramona re'ultă că această sumă nu a fost /ncasată nici /n numerar3 n acest /"# or8an"#" !" %on!+%"r" ș) a!')n)s&rar" ale (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Ti (! REKNE !&4 (R0 F/n acest ca' d1nul TăTală !ornel Ti d1na .iriescu )niToara RamonaD renunCă la orice demers de recuperare a sumei de 6>,38B5 lei- pe care (&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII () o datora3 n fiTa analitică- condusă de (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- a clientului (&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII ()- respecti% /n cea a furni'orului (! REKNE !&4 (R0- d1nul TăTală !ornel a /nregistrat operaCiunea de compensare- ca Ti cum aceasta s1ar fi efectuat- cu toate că nu a a%ut nici un document ;ustificati% pri%ind efectuarea operaCiunii solicitate către (&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII ()3 1 4n anul +566- perioada martie1septem*rie- (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 efectuea'ă 'ece plăCi succesi%e- prin %irament *ancar- către (! REKNE !&4 (R0 pentru suma totală de 65538=5 lei- operaţiuni /nregistrate /n fiTa de cont analitică a furni'orului (! REKNE !&4 (R0 ca plată contra%aloare facturi3 D1 na .iriescu )niToara Ramona retrage /n numerar din cont /ntreaga sumă de 65538=5 lei Fdupă plata unor comisioane *ancareD- fără să achite %reun furni'or /n legătură cu pro%enienCa cantităCilor de motorină facturate că &r" SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL. 1 /n data de 653563+56+ din contul de tre'orerie al (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 se fac plăCi pentru (! REKNE !&4 (R0- repre'entând taAe Ti impo'ite datorate de această societate *ugetului de stat Ti *ugetelor asigurărilor sociale de stat /n sumă de ++38:, lei3 )ceastă sumă este compensată /n fiTa de cont analitică- condusă de (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- a furni'orului (! REKNE !&4 (R0 cu contra%aloarea facturilor emise de aceasta3 )neAăm /n fotocopie eAtras cont tre'orerie al SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL !)n !a&a !" 0.0 .20 25 dosarul aneAă- fila :7+3 1 /n decem*rie +56+ /n fiTa analitică a furni'orului (! REKNE !&4 (R0respecti% /n cea a clientului (! D)I4) !&4 (R0- condusă la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- d1nul TăTală !ornel /nregistrea'ă manual două operaCiuni de compensare prin care stinge o datorie a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 35

către (! REKNE !&4 (R0 /n sumă totală de +6835>7-+6 lei pe seama adresei nr3 7=96>3573+566- dosarul aneAă fila :773 Po&r)3)& a!r"s") nr. 35/ 7.03.20 (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 formulea'ă către (! D)I4) !&4 (R0 următoarea solicitare2 [%ă solicităm ca suma de 6653:+7-+6 leirepre'entând contra%aloare facturi Ti suma de 65>3B=5 lei- achitată /n plus societăCii dumnea%oastră să le %iraCi /n contul SC REENE COM SRL nr3 R&5,L.)N+=665555++=5=686- deschis la INTE() ()NP)&0& DEV)V3 )cest document este semnat de d1nul TăTală !ornel3 !onstatăm că (! REKNE !&4 (R0 nu a /ncasat până /n pre'ent această sumă /n conturile deschise de societate la INTE() ()NP)&0& DEV)- iar din eAplicaCiile d1nei .iriescu )niToara Ramona re'ultă că această sumă nu a fost /ncasată nici /n numerar3 n acest fel organele de conducere Ti administrare ale (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Ti (! REKNE !&4 (R0 F/n acest ca' d1nul TăTală !ornel Ti d1na .iriescu )niToara RamonaD renunCă la orice demers de recuperare a sumei de +6835>7-+6 lei- pe care (! D)I4) !&4 (R0 o datora3 n fiTa analiticăcondusă de (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- a clientului (! D)I4) !&4 (R0respecti% a furni'orului (! REKNE !&4 (R0 d1nul TăTală !ornel a /nregistrat operaCiunea de compensare- ca Ti cum aceasta s1ar fi efectuat- cu toate că nu a a%ut niciun document ;ustificati% pri%ind efectuarea operaCiuni solicitate către (! D)I4) !&4 (R03 4ai mult- arătăm că adresa către (! D)I4) !&4 (R0 a fost /ntocmită de d1nul TăTală !ornel /n 6>3573+566- iar acesta a operat compensarea- /n fiTa analitică a (! D)I4) !&4 (R0 Ti implicit /n cea a (! REKNE !&4 (R0- a*ia la finele anului +56+- /n condiCiile /n care nu1i fusese remis până atunci niciun document ;ustificati%- chiar dacă- de la iniCierea compensării Ti până la operarea propriu1'isă a acesteia /n fiTe- a trecut o perioadă lungă de timp3 Preci'ăm că acesta este /ntregul circuit de decontare /nregistrat /n e%idenCa conta*ilă a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 /n legătură cu furni'orul (! REKNE !&4 (R03 !u oca'ia controlului ne1a fost pus la dispo'iCie de către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 contractul de %ân'are cumpărare autentificat la notar su* nr3 =7>, din data de +53663+558- pri%ind comerciali'area de către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 către clientul (! REKNE !&4 (R0 a unei parcele de teren /n suprafaCă totală de ::>> mp- teren situat /n HaCeg- str3 Progresului- nr3 +,- ;ud3 Hunedoara- pentru suma de B3555 lei3 R"*r"0"n&anț)) SC AAȚE<ANA PROD IMPEJ (R0 ne1au informat că această tran'acCie nu a fost /nregistrată /n e%idenCele conta*ile Ti fiscale ale societăCii- sens /n care s1au denaturat elementele de acti% Ti cele de pasi% ale societăCii- respecti% cheltuielile Ti %eniturile acesteia3 D" as"'"n"a atât d1na d1na .iriescu )niToara Ramona cât Ti d1nul TăTală !ornel au confirmat /n eAplicaCiile scrise oferite relaCia comercială dintre (! REKNE !&4 (R0 Ti (! I44& @RIEND (R0 TimiToara F!<I2 6>+8B==+D pentru suma de 66>3>6B-6> lei Fcu ordin de plată /n care este /nscrisă menCiunea contra%aloare factură nr3 :>+::+>=B796,3653+55BD- preci'ând că aceasta a fost /n legătură cu achi'iCionarea de către (! REKNE !&4 (R0 a unor terenuri /n TimiToara $ prelungirea Dum*ră%iCa- terenuri care sunt /n pre'ent /n patrimoniul societăCii3 n continuarea %erificărilor operaCiunilor derulate prin conturile *ancare ale (! REKNE !&4 (R0- echipa de comisari a solicitat- atât d1lui TăTală !ornel cât Ti d1nei .iriescu )niToara Ramona- eAplicaCii cu pri%ire la /ncasările /n contul acestei societăCi a unor sume /n lei- %irate de către2 a> SC DAIMA COM SRL ? 0.000 #")> ș) 39

(> SC -ALMIRA TRADE SRL ? 0.090 #")>. aD Din eAplicaCiile acestora am fost informaCi că (! D)I4) !&4 (R0 este o societate comercială controlată de aceste persoane- TăTală !ornel fiind persoana care a organi'at- /ntocmit Ti condus e%idenCa conta*ilă Ti fiscală a societăCii tot la adresa situată 4n Aaț"85 s&r. Pro8r"s+#+)5 nr. 295 @+!. A+n"!oara5 )ar B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona "s&" *"rsoana %ar" )1a )n&ro!+s 4n a/a%"r) le grupului F(! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! REKNE !&4 (R0- (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! V)04IR) TR)DE (R0D pe asociaCii Ti administratorii (! D)I4) !&4 (R0- soCii DMNEW )DRI)N D<4ITR< (domiciliat 7n loc0 ătaia, oraE ătaia, str0 Re#u1licii, nr0 ;;, )ud0 TimiE, #osesor al %/ seria TM nr0 4;38?5, eli1erată de "oli<ia Deta la data de 8905:0955:, %N": 8?>5?8488883B) Ti DMNEW )0EJ)NDR< E0EN) (domiciliată 7n loc0 ătaia, oraE ătaia, str0 Re#u1licii, nr0 ;;, )ud0 TimiE, #osesoare a %/ seria TM nr0 4;8:;;, eli1erată de "oli<ia Deta la data de 940540955:, %N": 9B8548B;49559)0 n legătură cu documentele ;ustificati%e financiar conta*ile ale (! D)I4) !&4 (R0 am constatat că situaCia este similară cu cea de la (! REKNE !&4 (R0. As&/"#5 !o%+'"n&"#" @+s&)/)%a&)3" /)nan%)ar %on&a()#" a#" SC DAIMA COM SRL au ;ost 3n posesia inc& Biriescu AniEoara Ramona (7ntruc.t aceasta iCa a)utat #e so<ii Dăne< să e6ectue'e activită<i speci;ice domeniului 3n care inc& Biriescu #nișoara 0amona activa < comerțul cu motorină Ei 1itum, aEa cum aceasta declară 7n nota e,#licativă din data de 4)&*,&)*4=) și a lui TăEală %ornel (#ersoană care a organi'at, condus Ei 7ntocmit eviden<a conta1ilă Ei 6iscală) dar la momentul controlului aceEtia nu le mai de<in0 In/or'aț))#" !" )s&oric ale (! D)I4) !&4 (R0- o*Cinute de la &ficiul Registrului !omerCului de pe lângă Tri*unalul TimiT- indică faptul că- /n perioada operaCiunilor *ancare dintre (! REKNE !&4 (R0 Ti (! D)I4) !&4 (R0- societatea a fost administrată de soCii DăneC3 (! D)I4) !&4 (R0 figurea'ă cu sediul social 0oc3 (culia- &ra" Gătaia- Nr3 +>=- )p3 (P)TI<0 7#udet Timi"3 Totodată- aceleaTi informaCii de istoric ale (! D)I4) !&4 (R0- indică faptul că /n pre'ent societatea aparCine coasociaCilor !I&! R0)N 4)RI<( Ti G&)NGM 4)RI<( I&N<W- fiind administrată de către !I&! R0)N 4)RI<(3 Din informaCiile RE!&4 o*ser%ăm că (! D)I4) !&4 (R0 Ti SC RAUL PRODUCT K97 SRL5 a+ 4n *r"0"n& aceiaTi coasociaCi- respecti% G&)NGM 4)RI<( "i !I&! R0)N 4)RI<(3 4ai mult- după efectuarea unor operaCiuni comerciale /n cadrul grupului F(! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! REKNE !&4 (R0- (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! V)04IR) TR)DE (R0 T3aD părCile sociale ale celor două societăCi au fost /nstrăinate către aceleaTi persoane !I&! R0)N 4)RI<( Ti G&)NGM 4)RI<( I&N<W- oca'ie cu care au dispărut Ti e%idenCele conta*ile Ti fiscale ale societăCilor3 n acest conteAt echipa de comisari a fost /n imposi*ilitatea să corele'e operaCiunea de plată a sumei de 653555 lei- din contul *ancar al (! D)I4) !&4 (R0 /n contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0- cu documente care să ;ustifice e%entuale tran'acCii comerciale /ntre cele două societăCi3 (e constatăm că această plată din contul (! D)I4) !&4 (R0 nu are legătură cu o*"raț)+n)#" de compensare /nregistrate de d1nul TăTală !ornel /n fiTa de cont analitică- condusă la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- /n legătură cu furni'orul (! REKNE !&4 (R0- respecti% clientul (! D)I4) !&4 (R03 )stfel- ridicarea de către d1na .iriescu )niToara Ramona /n numerar din contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0 a sumei de 653555 lei- pro%enită de 37

la (! D)I4) !&4 (R0- nu se ;ustifică su* aspectul unui scop comercialconstituind delapidare3 *D /n legătură cu plata *ancară /n sumă de 6535B= lei efectuată de (! V)04IR) TR)DE (R0 /n contul (! REKNE !&4 (R0- d1nul TăTală !ornelpersoană care a organi'at- condus Ti /ntocmit e%idenCa conta*ilă Ti fiscală a am*elor societăCi nu a putut pune /n data de 6+3583+567 la dispo'iCia echipei de comisari documentele financiar conta*ile care să ;ustifice această decontare. Din informaCiile RE!&4 se o*ser%ă că (! V)04IR) TR)DE (R0 cu sediul social /n loc3 Haţeg- &ra" Haţeg- (tr3 Tudor Vladimirescu- nr3 67- scara )- )p3 =- ;udet Hunedoara- are ca asociat unic Ti administrator pe d1na .&GD)N 4IRE0) V)0ERI)3 Preci'ăm că d1na .&GD)N 4IRE0) V)0ERI) are calitatea de salariat la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- aTa cum au eAplicat TăTală !ornel Ti .iriescu )niToara Ramona- re'ultând că societatea la care aceasta este asociat unic Ti administrator 1 SC -ALMIRA TRADE SRL se află su* controlul indirect al persoanelor care repre'intă grupul de societăCi afiliate la care am făcut referire /n pre'entul act de control- aspect confirmat parţial "i de .ogdan 4irela3 !oro*orarea constatărilor re'ultate din %erificarea operaCiunilor *ancare- /nregistrate /n contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0- cu cele re'ultate din %erificările /ncruciTate- efectuate /n pri%inCa /nregistrării la partenerii (! REKNE !&4 (R0 a acestor operaCiuni *ancare conduce la următoarele conclu'ii2 1 s+'a !" $9.000 "+ro ?r"*r"0"n&6n! "%B)3a#"n&+# a 522.0:9590 #")D- pusă la dispo'iCia societăCii de asociatul unic Ti administratorul acesteia d1nul 0E4)IRE REKN)0D RENE R)K4&ND- nu a fost utili'ată /n legătură cu interese economice sau comerciale ale (! REKNE !&4 (R0- decât până la c on%+r"nța s+'") !" 66>3>6B-6> leiplătită către (! I44& @RIEND (R0 pentru contra%aloarea facturii nr3 :>+::+>=B796,3653+55B- repre'entând achi'iCia unor terenuri /n TimiToara $ prelungirea Dum*ră%iCa- despre care d1na .iriescu )niToara Ramona declară că mai eAistă /n patrimoniul (! REKNE !&4 (R03 )stfel- constatăm că din aceTti *ani F=++358B leiD s1a plătit către (! H)WEG)N) PR&D (R0- /n perioada +835,3+55B1763653+55B- suma de 37 .:70 #")- sumă nedatorată3 /mediat du#ă data acestor #lă<i, res#ectiv 7n ;50880955:, &% @AF- ANA "R2D &R! este cesionată către Rotaru Nicoleta, cetă<ean moldovean, 7n condi<iile 7n care la momentul cesiunii societatea era administrată de aceiaEi dCna Biriescu AniEoara Ramona0 Du#ă acest moment documentele )usti6icative 6inanciar conta1ile ale societă<ii Ei ar(iva acesteia nu mai #ot 6i accesate0 1 ridicările de numerar /n sumă totală de 320.273 #")- pe care d1na .iriescu )niToara Ramona le1a efectuat din contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0- nu ;ustifică scopuri comerciale ale (! REKNE !&4 (R03 De asemenea declaraCia numitei .iriescu )niToara Ramona formulată /n faţa comisarilor Găr'ii @in3 Hd3- potri%it căreia toCi *anii ridicaCi din contul *ancar /n numerar au fost predaCi ulterior d1nului 0E4)IRE REKN)0D RENE R)K4&ND- nu este susCinută cu documente ;ustificati%e3 .anii s1au retras din conturile (! REKNE !&4 (R0 prin completarea unor declaraCii care tre*uiau să ;ustifice scopul operaCiunilor- dar controlul echipei de comisari arată că declaraCiile depuse de .iriescu )niToara Ramona la *ancă nu sunt /n corelaCie cu scopurile pentru care *anii s1au ridicat3 n acest sens indicăm eAemplificati%2 3:

ridicările de numerar /n scopul efectuării de plăCi salariale- scop care nu eAista la data retragerilor- /ntrucât societatea nu a%ea /ncă anga;aț). n conteAtul acestor ridicări de numerar constatăm că .iriescu )niToara Ramona efectuea'ă două tran'acCii imo*iliare- după cum urmea'ă2 ; !umpără Ti plăteTte suma de B+3B76 lei- la data de +=35>3+55>%ân'ătorului !iurean 4argareta- pentru imo*ilul din loc3 TimiToara- str3 0a'ăr Gheorghe- nr3 6- et3 6- ap3 +.- ;ud3 TimiT? ; !umpără Ti plăteTte suma de ,637+, lei- la data de +73563+558%ân'ătorului .ra'o%an Ti*eriu- pentru imo*ilul din loc3 @ăget- str3 @ăget- nr3 6,- ;ud3 TimiT3 In/or'aț))#" *r)3)n! a%"s&" tran'acCii imo*iliare au fost o*Cinute din *a'ele de date informatice disponi*ile la ni%elul )N)@- /mpreună cu informaCiile referitoare la %eniturile d1nei .iriescu )niToara Ramona- declarate /n perioada +55+1+56+3 1 !o%+'"n&"#" o*"raț)+n)#or %o'"r%)a#" !intre (! REKNE !&4 (R0 $ furni'or Ti (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 $ client- identificate /n arhi%a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- nu sunt /n măsură să ;ustifice scopuri comerciale licite ale celor două societăCi3 )stfel- /n raport cu aceste documente- s1au identificat circuite de decontare artificiale- create doar pentru a /nchide circuite comerciale aparente3 Prin crearea acestor circuite artificiale (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 renunCă la dreptul de a /ncasa de la partenerii comerciali (! D)I4) !&4 (R0 Ti (&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII () suma totală de 7,>3,77-+6 lei- respecti% (! REKNE !&4 (R0 nu efectuea'ă plăCi cu scopuri comerciale din suma de +>73,65 lei/ncasată de la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R03 (ituaCia este similară Ti /n pri%inCa operaCiunilor *ancare prin care (! REKNE !&4 (R0 /ncasea'ă suma de 653555 lei de la (! D)I4) !&4 (R0- respecti% suma de 6535B= lei de la (! V)04IR) TR)DE (R03 Prin operaCiunile *ancare- respecti% cele comerciale desfăTurate /n cadrul grupului de societăCi comerciale compus din2 (! REKNE !&4 (R0- (! H)WEG)N) PR&D (R0- (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! D)I4) !&4 (R0(&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII () se constată infracţiunea de delapidare din conturile acestor societăCi pentru următoarele sume2 - 37 .:70 #")5 plată nedatorată către (! H)WEG)N) PR&D (R0- efectuată prin ordine de plată *ancare semnate de d1na .iriescu )niToara Ramona? 1 320.273 #")5 ridicări /n numerar efectuate de d1na .iriescu )niToara Ramona din contul (! REKNE !&4 (R0- fără documente ;ustificati%e pri%ind utili'area lor /n folosul (! REKNE !&4 (R0? 1 397.93352 lei- sume pentru care d1nul TăTală !ornel /ntocmeTte documente de compensare Ti le /nregistrea'ă /n e%idenCa conta*ilă fără do%ada efectuării operaCiunilor de compensare3 Pentru sta*ilirea realităCii operaCiunilor de compensare se impun %erificări suplimentare la (&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII () Ti la (! D)I4) !&4 (R03 Verificarea /ncruciTată a neconcordanCelor re'ultate din declaraCiile 7,: depuse de către (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 Ti (! REKNE !&4 (R0 nu s1 a putut reali'a- /ntrucât /n ca'ul am*elor societăCi d1na .iriescu Ramona Ti d1 nul TăTală !ornel nu au pre'entat documente la control- su* preteAtul că acestea s1au predat- la finele operaCiunilor pe care le1au efectuat /n cadrul societăCilor comerciale- către noii administratori sau către administratorii de drept- după ca'3 39

I8. *ELAPI*ĂRI PRI8IN* +RANJAC4IA CU S+A4IA *E CARBURAN4I *IN SIMERIA 8ECCE n legătură cu %erificarea aspectelor *r)3)n! %ân'area de către (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 către (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 a imo*ilului situat /n (imeria Veche- DN>- Pm3 7>+- ;ud3 Hunedoara- compus din teren intra%ilan /n suprafaCă de 653=,6 mp- construcCii Ti platformă *etonatăgospodărie de car*uranCi- instalaCie de distri*uCie car*uranCi- construcCii industriale Ti edilitare Fdenumite generic staCie car*uranCi Ti motelD3 Tran'acCia de %ân'are $ cumpărare a a%ut loc la data de 5,35,3+565 Ti s1a reali'at pentru +n *r"ț !" &ran0a%ț)" !" . $0.000 #"). n acest conteAt comisarii Găr'ii @inanciare au anali'at informaCiile disponi*ile /n *a'ele de date informatice- referitoare la cele două societăCi partenere pri%ind tran'acCia de %ân'are 1 cumpărare- constatând următoarele2 1 cele două societăCi sunt afiliate- fiind administrate /n perioada tran'acCiei de d1na .iriescu )niToara Ramona Ti .iriescu Titus Fca'ul SC RAUL PRODUCT K97 SRL>5 r"s*"%&)3 !" !1na B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona ?%a0+# SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL>; 1 SC RAUL PRODUCT S,> (R0 a fost administrată de soCii .iriescu până la data de +>35,3+565- dată la care societatea este cesionată la !I&! R0)N 4)RI<( "i G&)NGM 4)RI<(- /n conteAtul descris anterior? 1 SC DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 este /nfiinCată la !a&a !" 2:.05.20 0. Tran'acCia de %ân'are $ cumpărare dintre cele două societăCi afiliate s1 a efectuat la .NP Vasiu 4ihaela !amelia- iar contractul de %ân'are cumpărare a fost autentificat su* nr3 675695,35,3+5653 De asemenea /n legătură cu această tran0a%ț)" SC RAUL PRODUCT S,> (R0 a emis factura de %ân'are nr3 8>595835,3+565- /ntocmită de TăTală !ornel3 (emnatarii contractului de %ân'are cumpărare din partea SC RAUL PRODUCT S,> (R0 sunt asociaCii 4IGR) GE&RGET) Ti DRM4NE(! )D)4- iar din partea (! DE0T) UNI-ERSAL TRADIN< SRL "s&" aso%)a&+# +n)% ș) a!')n)s&ra&or+# B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona. !u pri%ire la plata preCului de 636:53555 lei- /n contractul de %ân'are cumpărare se specifică următoarele2 [suma pe care su*semnaCiirepre'entanCi legali ai societăCii %ân'ătoare declarăm că am primit1o integral de la repre'entanta societăCii cumpărătoare- a'i data semnării Ti autentificării pre'entului /nscris- nemaia%ând pe %iitor niciun fel de pretenCii *ăneTti sau de altă natură de la (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 5 %+ *r)3)r" #a a%"s& )'o()#O. !ele specificate /n contractul de %ân'are cumpărare /n legătură cu plata preCului nu se ;ustifică /n conteAtul documentelor conta*ile deţinute3 Din aceste documente re'ultă că plata preCului tran'acCiei s1a făcut prin emiterea unui număr de , *ilete la ordin- până la concurenCa sumei de 6357>3=>: lei- iar diferenCa de 65+3:+B lei a fost achitată de (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 /n numele SC RAUL PRODUCT S,> (R0- la Primăria HaCeg- pentru taAe Ti impo'ite locale datorate de această din urmă societate3 Din documentele care au inter%enit /n decontarea tran'acCiei a re'ultat că *eneficiara sumelor- pe care tre*uia să le primească SC RAUL PRODUCT S,> (R0 de la (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- a fost /nsă (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN SR5 %ar" a 4n%asa& 4n %on&+# (an%ar s+'a !" .037.57$ #"). $0

Pentru %erificarea aspectelor inter%enite pe circuitul decontărilor tran'acCiei de %ân'are cumpărare a staCiei de car*uranCi Ti motelului din (imeria Veche- s1a %erificat la2 . .)N!) !&4ER!I)0M INTE(A SANPAOLO ROMÂNIA SA ARAD5 SUCURSALA DE-A5 +n!" SC RAUL PRODUCT K97 SRL ș) SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL "ra+ &)&+#ar" !" %on&+r) (an%ar" ș) 2. .)N!) !&4ER!I)0M INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () )GENWI) .<!<REYTI :- unde (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 a a%ut descB)s %on& (an%ar. De asemenea s1a solicitat Ti o*Cinut de la &ficiul Registrului !omerCului de pe lângă TRI.<N)0<0 4<N3 .<!<REYTI informaCii pri%ind istoricul (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 F!<I2 +B,=7>,=- #:59=6,89+565Dconstatându1se că2 1 so%)"&a&"a ar" s"!)+# so%)a# !"%#ara& 4n .ucureTti- sector =- str3 Intrarea !ernădia- nr3 65- camera :- fără a se fi /nregistrat modificări /n pri%inCa acestor date de la /nfiinCarea societăCii până /n pre'ent3 1 societatea are /n pre'ent următorii asociaCi2 #)O). R)<0 @0&RIN- !NP 6>85:++5855,=- asociat /n societate de la data de 5736+3+565- 4)NIG) 4)RI!E0- !NP 6B:5B5+5>=6+7- asociat /n societate de la data de 5736+3+565- P&P) R)4&N)- !NP +>:5865:B6=66- asociată /n societate de la data de 6835=3+565 "i .&#&)GM @0&RIN- !NP 79 2 5$9003$ aso%)a& 4n so%)"&a&" !" #a !a&a !" :.05.20 0. 1 societatea este administrată /n pre'ent de2 4)NIG) 4)RI!E0- !NP 6B:5B5+5>=6+7- acesta fiind numit /n funcCie la data de +=3663+5653 1 #a !a&a &ran0a%ț))#or (an%ar" %+ SC RAUL PRODUCT K97 SRL societatea a fost administrată de Petre !onstantin (domiciliat 3n sat 0%jlețu <8ovora, comuna 1da, jud& #rgeș, posesor al $9 seria #/ nr& )+.-)=, eliberat de 2oliția 2ite ști la data de 4*&*=&)**=, $N2 4-)*(4(*=.**,)5 n+')& #a !a&a !" 09.09.20 05 a36n!+1) ca asociaCi pe2 P&P) R)4&N)- !NP +>:5865:B6=66- asociată /n societate de la data de 6835=3+565 până /n pre'ent- .&#&)GM @0&RIN- !NP 6>,6+6=:B557: asociat /n societate de la data de 6835=3+565 până /n pre'ent- PETRE CONSTANTIN5 CNP 7209 903500:5 aso%)a& 4n societate de la data de 5=3653+565 până la data de 5=35,3+566 "i -OICA 2LORICEL5 CNP 7$0: 903$9995 aso%)a& 4n so%)"&a&" !" #a !a&a !" 05. 0.20 0 . 05.09.20 . Din anali'a documentelor o*Cinute s1a constatat că sumele de *ani pe care (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 le1a achitat pentru achi'iCia staCiei de car*uranCi Ti motelului au a;uns- pe principiul girării lor de către SC RAUL PRODUCT K97 SRL5 4n %on&+# (an%ar a# SC OPTIMA CONSTRUCT DESI<N SRL5 !)n a%"s& %on& r)!)%6n!+1s" 4n n+'"rar s+'a !" 797.000 #") "i plătindu1se inter*ancar suma de +7=3875 lei- către o entitate ce nu poate fi identificată din eAtrasul de cont3 Ridicările /n numerar din contul al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- /n sumă de 797.000 #")- au fost efectuate de administratorul societăCii din acea perioadă $ d1nul Petre !onstantin- care a pre'entat ca documente ;ustificati%e pentru operaCiunile de ridicare de numerar *orderouri de achi'iCie de fier %echi nereale3 De asemenea s1a constatat că /n contul *ancar al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 s1a /ncasat sume de *ani Ti de la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Fsocietate afiliată cu (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 Ti SC RAUL PRODUCT S,> (R0D- care au fost ridicate /n numerar /n 'iua /ncasării pe *a'ă de *orderouri de achi'iCie fier %echi- tot nereale3

$

(umele pro%enite de la H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- ridicate /n numerar de Petre !onstantin din contul (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- după plata comisioanelor *ancare- sunt /n cuantum de $7 .52$539 #"). Preci'ăm că /n declaraCiile 7,:- depuse de (! &PTI4) ! ONSTRUCT DESI<N SRL5 SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL5 SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL ș) SC RAUL PRODUCT S,> (R0- nu sunt /nregistrate li%rări9achi'iCii /ntre aceste societăCi3 Ast6el, constatăm că suma de ?>?0555 lei, retrasă 7n numerar de 2etre $onstantin din contul &% 2"T/MA %2N&TR*%T D-&/ N &R! nu este 7n legătură cu un sco# comercial licit0 )nali'a documentelor operaCiunilor *ancare- efectuate /n contul deschis de (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 la .)N!) !&4ER!I)0M INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () )R)D- (<!<R()0) DEV)- arată că sumele plătite pentru preCul contractului de %ân'are cumpărare al staCiei de car*uranCi Ti motelului au ca surse de pro%enienCă /ncasările /n acest cont de la2 1 (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 ::B3555 lei- cu eAplicaCia a%ans Fsumă /ncasată /n data +,3653+565D $ sumă care a;unge /n contul *ancar al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- fiind ridicată de d1nul Petre !onstantin /n numerar ca parte a ridicărilor totale /n sumă de >,>3555 lei? 1 Popescu 4argareta 6863,=5 lei- cu eAplicaCia /mprumut firmă Fsume /ncasate /n trei tranTe :+3555 lei /n data de +,3653+565- B53555 lei /n 563663+565- >,3,=5 lei /n 5+3663+565D $ sumă care a;unge /n contul *ancar al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- fiind ridicată de d1nul Petre !onstantin /n numerar ca parte a ridicărilor totale /n sumă de >,>3555 lei? 1 .iriescu )niToara Ramona 7,83555 lei- cu eAplicaCia /mprumut firmă conform contract Fsumă /ncasată /n data de 5+3663+565D $ sumă care a;unge /n contul *ancar al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- fiind ridicată de d1 nul Petre !onstantin /n numerar ca parte a ridicărilor totale /n sumă de >,>3555 lei3 1 (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 65+3B55 lei- cu eAplicaCia contra%aloare marfă Fsumă /ncasată /n data de 5>35,3+565D $ sumă care a;unge la Primăria HaCeg pentru achitarea de im *o0)&" ș) &aC" #o%a#" !a&ora&" !" SC RAUL PRODUCT K97 SRL. 21servăm că dCnul "etre %onstantin este numit ca administrator al &% 2"T/MA %2N&TR*%T D-&/ N &R! e,act 7n data de 5>05>09585, dată la care sCa reali'at tran'ac<ia de v.n'are cum#ărare a sta<iei de carburanți și motelului 3ntre SC RAUL PRODUCT >'- /0" și /$ !7"T# 1N9?70/#" T0#!9N8 /0", acestuia ;iindu@i revocat mandatul de administrator la data de ).&44&)*4*& 7na)n&"a n+')r)) %a a!')n)s&ra&or a# SC OPTIMA CONSTRUCT DESI<N SRL5 so%)"&a&"a a /os& a!')nistrată de d1na P&P) R)4&N)3 Verificându1se datele din *orderourile de achi'iCie de fier %echi- s1a constatat că acestea sunt ficti%e- aspect re'ultat din procesul %er*al din data 6=35:3+56+- /ntrucât persoanele fi'ice preci'ate /n *orderouri nu eAistăda&"#" /))n! n"r"a#". (1au efectuat %erificări la adresa sediului social declarat al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 (BucureEti, sector 4, str0 /ntrarea %ernădia, nr0 85) constatându1se că proprietarii imo*ilului nu au cunoTtinCă de eAistenCa (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 la această adresă- aspect re'ultat din declaraCiile de martor ale numiţilor NI!) R&J)N) Ti NI!) )0EJ)NDR<3 De asemenea s1au efectuat %erificări la adresa de domiciliu a asociaCilor 4)NIG) 4)RI!E0 Ti P&P) R)4&N)- re'ultând că aceste două $2

persoane au locuit cu ani /n urmă la adresele /nregistrare /n cărCile de identitate- iar la data %erificării acestea nu au putut fi găsite- aspecte re'ultate din procesele %er*ale din data 6835:3+56+3 7n %a!r+# *ro%"!+r)) !" %on&ro# 4n%r+%)șa& s1a so#)%)&a& < ăr'ii @inanciare secCia mun3 .ucureTti efectuarea de %erificări la &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0iar prin răspunsul primit a fost că societatea are sediul eApirat Ti nu desfăToară acti%itate la adresa sediului social declarat3 Con%#+0))#" "3)!"n&" a#" &ran0acCiei de %ân'are cumpărare a staCiei de car*uranCi Ti motelului din (imeria Veche- /ncheiate /ntre SC RAUL PRODUCT S,> (R0 Ti (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- sunt următoarele2 1 &ran0a%ț)a s1a r"a#)0a& #a !a&a !" 09.09.20 05 4n %on&"C&+# 4n %ar" r"*r"0"n& anCii societăCii %ân'ătoare (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 s1au sustras de la efectuarea inspecCiei fiscale- efectuându1se 4na)n&" de re%ocarea mandatului administratorilor .iriescu Titus Ti .iriescu )niToara Ramona- adică la data de +>35,3+565- respecti% după cesionarea părCilor sociale deCinute de 4IGR) GE&RGET) 0EN<W) Ti DRM4NE(! )D)4 către noii asociaCi G&)NGM 4)RI<( I&N<W Ti !I&! R0)N 4)RI<(- adică data de 5>3653+565? 1 preCul contractului de %ân'are cumpărare a staCiei de car*uranCi Ti motelului- datorat de cumpărătorul (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- nu este plătit /n data de 5,35,3+565- conform o*ligaCiilor asumate prin contractfiind plătit ulterior- /n perioada +83653+56515+3663+565- /n contul unei alte societăCi $ (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 "i /n *a'a unor operaCiuni de girare a *iletelor la ordin reali'ată de (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 /n data de +,3653+5653 )stfel- deTi preCul contractului tre*uia /ncasat /n perioada /n care (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 era administrată de soCii .iriescu Ti a%ea ca asociaCi pe 4IGR) GE&RGET) 0EN<W) Ti DRM4NE(! )D)4- urmând ca la transferul părCilor sociale către noii asociaCi G&)NGM 4)RI<( I&N<W Ti !I&! R0)N 4)RI<( aceTtia să preia Ti drepturile o*Cinute din cedarea acti%elor- preCul contractului este /ncasat ulterior- când G&)NGM 4)RI<( I&N<W Ti !I&! R0)N 4)RI<( erau asociaCi Ti administratori- dar aceTtia nu mai a;ung să *eneficie'e de drepturile o*Cinute din cedarea acti%elor- pentru că /n pri%inCa acestor drepturi s1a dispus girarea Fla data de +,3653+565D către (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R03 )ceasta este "i raţiunea pentru %ar" B)r)"s%+ T)&+s a mai rămas administrator /mpreună cu !iocârlan 4arius3 1 girarea de către (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 către (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 a drepturilor o*Cinute din cedarea acti%elor FstaCie de car*uranCi Ti motelD se efectuea'ă /ntr1un conteAt /n care- din toate %erificările efectuate- nu re'ultă relaCii comerciale sau de altă natură /ntre societăţile implicate3 1 (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 nu a funcCionat niciodată la sediul social declarat- astfel documentele ;ustificati%e financiar conta*ile nu au fost identificate- iar persoanele care repre'intă /n pre'ent societatea nu au fost găsite la adresa de domiciliu3 1 (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 s1a sustras de la efectuarea %erificăr )#or /)nan%)ar1/)s%a#"5 *r)n !)s&r+8"r"a sa+ as%+n!"r"a !o%+'"n&"#or @+s&)/)%a&)3" /)nan%)ar %on&a()#". 1 din *a'ele informatice de date fiscale $ declaraCia 7,: 1 /ntre societăCi nu s1au declarat tran'acCii Fachi'iCii9li%răriD- cu toate că (! &PTI4) !&N(TRUCT DESI<N SRL a !"*+s !"%#araț)) *"n&r+ &o& an+# 20 0. 1 r"&ra8"r"a 4n n+'"rar5 !)n %on&+# (an%ar a# SC OPTIMA CONSTRUCT DESI<N SRL5 a s+'") !" 797.000 #")5 r"*r"0"n&6n! !r"*&+r)#" %+3"n)&" SC RAUL PRODUCT K97 SRL *"n&r+ $3

%"!ar"a a%&)3"#or ?s&aț)" !" %ar*uranCi Ti motelD către (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- este o operaCiune reali'ată /n *a'a unor documente ficti%eefectuată pentru disimularea scopului real3 1 circuitul *anilor pe fluAul decontărilor arată că tran'acCiile au implicat /n principal operaCiuni cu numerar- asa cum re'ultă din schema de mai ;os2

CONT BANCAR DEPUNERE NUMERAR BIRIESCU ANIȘOARA RAMONA 39:.000 LEI

CONT BANCAR

RIDICARE NUMERAR PETRE CONSTANTIN DEPUNERE NUMERAR BIRIESCU POPESCU MAR<ARETA : .950 LEI

SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL

SC OPTIMA CONSTRUCT DESI<N SRL

797.000 LEI

TRANS2ER BANCAR SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL $$9.000 LEI

TRANS2ER INTERBANCAR 235.:30 LEI

1 tran'acCia de %ân'are cumpărare a s&aț)") !" %ar(+ranț) ș) a 'o&"#+#+) din (imeria a fost reali'ată /n condiCiile /n care imo*ilele erau- la data tran'acCiei- ipotecate /n fa%oarea *ăncii comerciale INTE() SANPAOLO DE-A. C#n."u=$#n5n%) pr$n a.'$un$"e pre.$=a!e an!er$#r) 0#'$$ B$r$e0.u +$!u0 1$ An$1#ara) .u a@u!#ru" .e"#r"a'$ e /r$$ a$ grup(r$$) au %e"ap$%a! 6n &#"#0 per0#na" 0au a" a"!#r per0#ane r( a0e ne$%en!$&$.a!e) .e" pu'$n 0u a %e :9:.000 "e$ re!ra0( 6n nu erar %$n .#n!ur$"e SC OP+IMA SRL) pre.u 1$ 0u a %e A:1.<2A)39 "e$ p"(!$!( &(r( @u0!$&$.are 1$ 6n a.eea1$ per$#a%( %e SC CA4E3ANA PRO* IMPEK SRL 1$ 0.#a0( 6n nu erar %$n .#n!ur$"e SC OP+IMA SRL 9. "ELA I"AREA RI9IN" AUT!9EHICULELE SC RAUL R!"UCT #$ SRL Din *alanCa de %erificare conta*ilă a lunii iunie +55,- enumerăm următoarele acti%e deCinute de SC RAUL PRODUCT K97 SRL *o&r)3)& a%"s&+) !o%+'"n&, $$

1 &"r"n+r) 4n 3a#oar" !" 233.2$7579 #"); 1 %ons&r+%ț)) 4n 3a#oar" !" 9 2.$29535 #"); 1 "%B)*a'"n& &"Bno#o8)% 4n 3a#oar" !" . $0.:50 #"); 1 a*ara&" ș) )ns&a#aț)) 9.5 :535 #"); 1 ')@#oa%" !" &rans*or& .$ .70$5 7 #"); 1 mo*ilier- aparatură *irotică +>+3>+:-6> lei? 1 imo*ili'ări corporale /n curs ,,63+>:-6> lei D" as"'"n"a a fost %erificată- (a0a !e date a (P!RP! V /n %ederea identificării/n această e%idenCă a mi;loacelor de transport care figurea'ă /n pre'ent /n proprietatea (! R)<0, PR&D<!T S,> (R0- identificându1se , astfel de mi;loace de transport- după cum urmea'ă2
AUTO-EAICULE 7N PROPRIETATE 4arcă auto%ehicul ROMAN 02 5 2 I-ECO MA<IRUS $00 EUROTECA Număr /nmatric u #ar" AD0$PAE C"r&)/)%a& 4n'a&r)%+ #ar" ::95 / 22 I+n 200$ : 5$7 / 9 Ian 2002 E')&"n& S&ar" 7n'a&r)% + #a& 7n'a&r)% + #a& Mo&)3 4n'a&r)%+#a r" I* 1 -"B)%+# No+ In!)8"n I* . -"B)%+# No+ In!)8"n C+#oa r" T)* deţinător Număr an&"r)or AD0$PA E TM99LU C

A+n"!oa ra A+n"!oa ra

-"r!"

Pro*r)"&ar +n)%

AD05LPI

<r)

Pro*r)"&ar +n)%

4arcă auto%ehicul ROMAN : 35 2 DACIA 30$ L ROMAN : 35 2 2IAT DUCATO ROMAN 2AS 02 5

Număr /nmatric ulare AD0$PA2 AD$5DDD AD0$PAD AD03DAP AD0$DCC AD:0E2E AD:0DN

AUTOMECANI CA SLP 3 AUTOMECANI CA SLP 3

AUTO-EAICULE 7N PROPRIETATE C"r&)/)%a& Mo&)3 4n'a&r)%+#a E')&"n& S&ar" 4n'a&r)%+#a r" r" 27: / I* 1 -"B)%+# A+n"!oa 7n'a&r)%+# 07 Ian No+ ra a& 200$ In!)8"n 2779 / I* 1 -"B)%+# A+n"!oa In'a&r)%+# 07 Ian No+ ra a& 200$ In!)8"n 277: / I* 1 -"B)%+# A+n"!oa In'a&r)%+# 07 Ian No+ ra a& 200$ In!)8"n I* 1 -"B)%+# 7$59: / A+n"!oa 7n'a&r)%+# No+ S"* 200 ra a& In!)8"n I* 1 -"B)%+# 7$597 / A+n"!oa 7n'a&r)%+# No+ S"* 200 ra a& In!)8"n I* 1 -"B)%+# 7$599 / A+n"!oa 7n'a&r)%+# No+ S"* 200 ra a& In!)8"n I* 1 -"B)%+# 7$9 3 / 9 A+n"!oa 7n'a&r)%+# No+ S"* 200 ra a& In!)8"n

C+#oar" Maro A#( A#(as&r+ <a#("n <r) Ros+ Por&o%a# )+

Tip deţină tor Pro*r)"& ar +n)% Pro*r)"& ar +n)% Pro*r)"& ar +n)% Pro*r)"& ar +n)% Pro*r)"& ar +n)% Pro*r)"& ar +n)% Pro*r)"& ar +n)%

Număr anterior AD0$PA2 AD$5DD D AD0$PA D AD03DA P TM0$DP T

AD:0DN

)ceste mi;loace de transport nu au fost identificate faptic până /n pre'ent "i nu se "tie unde se află3 Ma) '+#& aso%)aț)) !)n *r"0"n& a) SC RAUL PRODUCT K97 SRL5 %/2%IR!AN MAR/*& Ei 2AN J MAR/*& /2N*F, au declarat- că la preluarea societăCii nu $5

au fost informaCi Ti nu au primit *unuri sau documente din care să re'ulte situaCia acti%elor deCinute de societate3 )stfel /n conteAtul ma;orării capitalului social Ti atragerii de noi asociaCi către care s1au cesionat ulterior părCile sociale ale (! R)<0 PR&D<!T H97 SRL5 /oș&)) aso%)aț) ș)/sa+ a!')n)s&ra&or) a+ !"%a*)&a#)0a& so%)"&a&"a !" a%&)3"#" )n 3a#oar" !" 2.:3 .799599 #"). !ert este /nsă că auto%ehiculele /n %aloare de 63:663>5:- 6> lei nu se mai găsesc- fiind delapidate de soţii .iriescu3 To& as&/"#5 #a Parchetul de pe lângă #udecătoria Haţeg- a fost /nregistrată cu nr3 8:+9P9+566Fdosar coneAat la această cau'ăD- plângerea (! EVL H&0DING (R0 !lu;- din care reiese că- societatea /n calitate de locator a /ncheiat cu SC RAUL PRODUCT 97 SRL5 4n %a#)&a&" !" +&)#)0a&or5 %on&ra%&+# de leasing nr3 +55:355>9695835B3+55=- a%ând ca o*iect autocamionul marca D)@- tip @T J@ ,=3:75(- cu seri "asiu nr3 J0RTE:>J(5EB7+,5,- pentru suma totală de B53=,> Eur- cu un rest de plată de 7B3,7> Eur3- diferenţă pentru care (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 nu a mai plătit ratele de leasing /ncepând cu +=3573+55B3 !a urmare a acestui aspect- proprietarul a re'iliat contractul de leasing "i a notificat utili'atorului acest lucru la 5735>3+55,- promo%ându1se dosarul de eAecutare silită nr3 889+535>3+55, la .iroul EAecutorului #udecătoresc &pri" &felia 4onica din Haţeg3 0a 5735=3+565- când s1au /ncheiat formalităţile de eAecutare silită- s1a constatat că autocamionul nu este de găsit- iar societatea este /n stare de insol%enţă- fiind ulterior cesionată- astfel că numiţii .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- i1au indus /n eroare cu pri%ire la eAecutarea contractului- cau'ându1le pre;udicii de >838>: Euro- la data formulării plângerii septem*rie +5653 )cest auto%ehicul figurea'ă "i /n pre'ent /n proprieta&"a SC RAUL PRODUCT 97 SRL. & astfel de plângere a fost depusă la Parchetul de pe lângă #udecătoria Haţeg "i /n decem*rie +55>- cau'a fiind /nregistrată cu nr3 B,59P9+55>3 )m*ele dosare preci'ate anterior au fost coneAate la dosarul Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara nr3 >6,9P9+566- dosar care a%ea ca o*iectplângerile formulate de !).INET<0 INDIVID<)0 DE IN(&0VENIM T)T&I< )N) 4)RI)- la 5B35>3+566 "i 5,3663+566- prin care- /n calitate de administrator ;udiciar- /n cadrul procedurii de insol%enţă deschise cu pri%ire la (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 prin sent3 nr3 7>:9@95>35+3+566- pronunţată de Tri*unalul Hunedoara /n dos3 :>769,>9+565- conform pre%ederilor 03 nr3 8=9+55B- a solicitat numiţilor .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara să depună /n cadrul procedurii de insol%enţă toate documentele conta*ile "i /nscrisurile societăţii- precum "i date de identificare "i locali'are a *unurilor imo*ile "i mo*ile ale societăţii- /ntrucât la Primăria Haţeg- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 figura /nregistrată cu mai multe auto%"B)%+#". De"ii s1au efectuat comunicările necesare "i "tiau despre derularea procedurii- susnumiţii nu s1au pre'entat pentru clarificare situaţiei- fapte ce constituie infracţiune conform art3 6:> "i 6:7 al3 + din 03 nr3 8=9+55B. 9I. E9ADIUNE RIN NE REDENTAREA "!CU?ENTEL!R C!NTABILE ALE SC RAUL R!"UCT #$ SRL Ma) '+#&5 fiind citaţi /n mod repetat- de către organele de control economico $ financiar "i fiscal din cadrul DG@P HD3- pentru pre'entarea documentelor (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n %ederea efectuării controluluiadministratorii .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- nu s1au pre'entat "i nu au pus la dispo'iţia organelor de control e%idenţele conta*ile ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R03 $9

)stfel- prin a%i'ul nr3 7+85+9753663+55,- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a fost /n"tiinţată despre /nceperea inspecţiei fiscale3 n urma primirii a%i'ului de inspecţie fiscală- societatea a depus o cerere de amânare a controlului/nregistrată la DG@P Hd3 cu nr3 7:=,=96=36+3+55,3 <lterior- data de /ncepere a inspecţiei fiscale a fost amânată până după data de +B3563+565- aspect comunicat societăţii prin adresa nr3 +:+89+63563+5653 n aceste condiţii echipa de control s1a deplasat la sediul (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- situat pe str3 Vladimirescu- *l3 DO0 67- ap3 7B- ;ud3 Hunedoara- pentru a intra /n posesia documentelor conta*ile ale societăţii3 0a acest sediu nu a fost identificată /nsă nici o persoană "i nici acti%ităţi economice- moti% pentru care s1a demarat procedura emiterii in%itaţiilor către administratorii "i asociaţii societăţii- resp"%&)3, 1 .IRIE(!< TIT<( G).RIE0 FadministratorD $ in%itaţiile2 din 5835+3+565 eApediată la sediul societăţii din Haţeg- str3 Tudor Vladimirescu*l3 DO0 67- ap3 7B- primită cu confirmarea din 5,35+3+565? din +735+3+565 eApediată la adresa de domiciliu din Timi"oara- str3 Dumitru Piriac- nr3+=restituită cu menţiunea mutat? "i din 5,3573+565 eApediată la sediul societăţii din Haţeg- str3 Tudor Vladimirescu- *l3 DO0 67- ap3 7B- restituită cu menţiunea mutat? 1 .IRIE(!< )NIŞ&)R) R)4&N) FadministratorD $ in%itaţiile2 din 5835+3+565 eApediată la sediul societăţii din Haţeg- str3 Tudor Vladimirescu*l3 DO0 67- ap3 7B- primită cu confirmarea din 5,35+3+565? din +735+3+565 eApediată la adresa de domiciliu din Timi"oara- str3 Dumitru Oiriac- nr3+=restituită cu menţiunea mutat? "i din 5,3573+565 eApediată la sediul societăţii din Haţeg- str3 Tudor Vladimirescu- *l3 DO0 67- ap3 7B- restituită cu menţiunea mutat? 1 DRM4NE(! )D)4 FasociatD $ in%itaţiile2 din 5835+3+565 eApediată la sediul societăţii din Haţeg- str3 Tudor Vladimirescu- *l3 DO0 67ap3 7B- primită cu confirmarea din 5,35+3+565? din +735+3+565 eApediată la adresa de domiciliu din com3 Pe"teana- sat3 Densu"- nr3==- ;ud3 Hd3? "i din 5,3573+565 eApediată la adresa de domiciliu din com3 Pe"teana- sat3 Densu"nr3=55 @+!. A!.; 1 4IGR) GE&RGET) 0EN<I) FasociatD $ in%itaţiile2 din 5835+3+565 eApediată la domiciliu din Timi"oara- str3 Dumitru Oiriac- nr3 +=- care s1a /napoiat? din +735+3+565 eApediată la adresa de domiciliu din Timi"oara- str3 Dumitru Oiriac- nr3+=- restituită cu menţiunea mutat? "i din 5,3573+565 eApediată la domiciliu din Timi"oara- str3 Dumitru Oiriac- nr3 +=- care s1a /napoiat restituită cu menţiunea mutat3 Tot astfel- a fost trimisă in%itaţie "i numitului Tă"ală !ornel $ conta*ilul societăţii- care a dat echipei de control o notă eAplicati%ă- /n care a preci'at că a condus conta*ilitatea societăţii /n perioada august +55B $ septem*rie +565- iar toate documentele se află la administratorul .iriescu Titus3 n aceste condiţii- potri%it procedurilor fiscale /n %igoare- au fost emise pe INTERNET anunţurile indi%iduale din +:3573+565- 6=35:3+565 "i 5735=3+565- anunţuri care au fost afi"ate "i la sediul DG@P Hd3 Tot a&t4e'6 /n dosarul >659P9+565 al Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoara- s1au efectuat %erificări faţă de acelea"i persoane- .iriescu TitusDrămnesc 4arinela Rodica "i .iriescu )ni"oara- /n calitate de asociaţiadministratori ori persoane care controlea'ă (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- "3a3- su* aspectul să%âr"irii infracţiunilor de e%a'iune fiscală pre%3 de art3 , lit3 a "i * din 03 nr3 +:69+55=- /n"elăciune cu pri%ire la calitatea $7

mărfurilor pre%3 de art +,> !3p3- gestiune frauduloasă pre%3 de art3 +6: !3p3 "i fals /n declaraţii pre%3 de art3 +,+ !3p33 n cau'ă s1a reţinut că susnumiţii aditi%ea'ă empiric produse petrochimice preluate din cadrul unor procese de ecologi'are FcurăţareaD a re'er%oarelor de car*uranţi din cadrul unor rafinării- aditi%are care se reali'a /n *a'inele de ţinute la (imeria Veche- pe DN >- /n apropierea staţiei de car*uranţi- operaţiune reali'ată de (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R03 Produsul o*ţinut era %ândut ca motorină către (! DR<P& (R0- (! !)(IT& TR)(I4PEJ (R0- (! )GR&TR)N(P&RT H<NED&)R) ()- (! TEHN&DEVI( (R- (! G<0ER TR)DE (R0- (! G<0ER!&4I4PEJ (R0- (! G0&.)0 TR)DE (R0- (! G0&.)0 @&RE(T (R0 "i (! G<0ER (PEDITI&N ] 0&GI(TI! (R03 )cestor societăţiprodusul o*ţinut le era facturat la un preţ mai redus decât preţul pieţiirespecti% la 7-= $ 7-8 lei9litru- faţă de preţul pieţii de atunci de :-7 lei9litru3 De asemenea- susnumiţii- acopereau pro%enienţa car*uranţilor- prin schim*area destinaţiei acestora- folosind firme fantomă- controlate de eipentru a se sustrage de la plata acci'ei3 A%"s& !osar5 7 0/P9+565 al Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoaraa fost declinat "i coneAat la dos3 67D9P9+566 al DII!&T- (3T3 )l*a3 8II. E8AJIUNE 7ISCALĂ PRIN 7OLOSIREA SC BURBULEA OIL 3ROUP SRL n acela"i mod infracţional "i /n eAercitarea aceluia"i scop- respecti% de să%âr"ire a infracţiunilor de e%a'iune fiscală "i delapidare- a"a cum am arătat de;a- /n%inuiţii .iriescu Titus- .iriescu )ni"oara "i Drămnesc 4arinelaa;utaţi de Tă"ală !ornel- au folosit- pentru fraudarea *ugetului statului "i schim*area destinaţiei car*uranţilor %ânduţi pentru sustragerea de la plata acci'elor "i celorlalte impo'ite "i taAe datorate statului "i S.C. BURBULEA !IL GR!U S.R.L. Hunedoara- societate /nfiinţată aparent de cetăţeanul .ur*ulea &leg din Repu*lica 4oldo%a- dar folosită de soţii .iriescu3 Tot astfel- Duma 0a%iniu- finul soţilor .iriescu a de%enit aparent asociat "i administrator la S.C. RAUL +EAM S.R.L. Ca'eg- societate ce a aparţinut soţilor .iriescu "i care era condusă faptic tot de ace"tia3 !u pri%ire la să%âr"irea infracţiunii de e%a'iune fiscală- prin folosirea (3!3 .<R.<0E) &I0 GR<P (3R303 "i (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- s1a /nregistrat la Parchetul de pe lângă #udecătoria Hunedoara- dosarul nr3 78,9P9+55, "i la Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara dosarul 68=9P9+5663 )m*ele dosare au fost declinate "i coneAate la dosarul nr3 67D9P9+566- al D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a3 n fapt- D3G3@3P3 Hunedoara- s1a adresat cu plângere penală către Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara- prin care a arătat că la (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 s1a /ntocmit un raport de inspecţie fiscală- nr3 655,59+B35+3+55,- din care reies următoarele aspecte2 !u numărul +:5+69+B35,3+558- D3G3@3P3 Hunedoara- a trimis către (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- a%i'ul de inspecţie fiscală- a%i' care a fost comunicat la adresa $ Haţeg- str3 Progresului- nr3 +,- respecti% la sediul *irourilor firmelor soţilor .iriescu din incinta fostei @a*rici de conser%e din Haţeg3 )cest a%i' a fost primit de către repre'entanţii societăţii- care prin adresa nr3 759+63653+558/nregistrată la D3G3@3P3 Hunedoara su* numărul +B>5,9++3653+558- (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 prin repre'entant legal- respecti% administrator Duma 0a%iniu- solicita mânarea controlului programat să /nceapă la 6B3653+558- cu moti%area că- persoana care răspundea de conta*ilitatea societăţii- este plecată din localitate3 $:

Prin adresa +B>5,9+:3653+558- D3G3@3P3 Hunedoara- a comunicat (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 că a fost amânată inspecţia fiscală pentru 653663+558adresă care a fost primită de către repre'entanţii societăţii3 <lterior- prin adresa nr3 ,89653663+558- /nregistrată la D3G3@3P3 Hunedoara cu nr3 +8,+=96+3663+558- &0%0 RA*! T-AM &0R0!0, #rin re#re'entanţi legali, a solicitat din nou am.narea controlului cu motivarea că #ersoana care răs#unde de conta1ilitate este 3n concediu medical3 )ceastă nouă adresă nu a mai fost semnată de Duma 0a%iniu- ci /n fals de o persoană ce urmea'ă a fi identificată3 Prin adresa +8,+=9673663+558- D3G3@3P3 Hunedoara a comunicat (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 că /nceperea inspecţiei fiscale poate fi amânată o singură dată "i că nu se poate o*ţine o nouă amânare3 )stfel- /ntrucât Direcţia Regională pentru )cci'e "i &peraţiuni Vamale Praho%a- a demarat ni"te %erificări "i a solicitat D3G3@3P3 Hunedoara %erificări pentru tran'acţiile comerciale reali'ate /n perioada septem*rie +55> $ fe*ruarie +558 pe relaţia (3!3 (&4)D!RIŞ (3R303 Ploie"ti $ (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Haţeg $ (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara3 !u oca'ia %erificărilor s1a constatat că (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara s1a /nfiinţat /n +55B- conform actelor o*ţinute de la Registrul !omerţului De%a- de către numitul .ur*ulea &leg- /nsoţit de a%ocatul (asu Darius (e*astian- /n +53573+55B3 <lterior- din %erificările efectuate- reiese că .ur*ulea &leg nu a mai intrat /n România- iar din declaraţia a%ocatului (asu Darius- reiese că toate actele pentru /nfiinţarea (!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara- au fost /ntocmite la solicitarea /n%inuitului .iriescu Titus- care /n +53573+55B- s1a pre'entat /nsoţit de .ur*ulea &leg3 4ai mult- din declaraţiile numiţilor Neamţ 4aria "i Duma 0a%iniu Daniel- reiese că pentru /ntocmirea contractului de /nchiriere necesar "i sta*ilit ca sediu al societăţii- respecti% imo*ilul situat /n Hunedoara- str3 Eroilor- nr3 7- *loc +=- sc3 .- apartament ++- s1a ocupat /n%inuitul Duma 0a%iniu Daniel- la solicitarea lui .iriescu Titus3 <lterior- tot Duma 0a%iniu Daniel- la solicitarea lui .iriescu Titus- a plătit către Neamţ 4aria- chiria lunară pentru spaţiul respecti%- pe toată durata de funcţionare a societăţii3 n acest sens s1au /ncheiat contractele de comodat din ++35+3+55B pentru o perioadă de 7 luni "i din 583663+55B- pentru o perioadă de un an3 (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Haţeg- a fost /nfiinţată /n +53663+55+ "i a fost administrată de .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- până /n 5:35=3+55B3 <lterior- administrator al societăţii "i asociat /mpreună cu 4igra Georgeta a de%enit Duma 0a%iniu Daniel- până /n +53653+558- când societatea a fost cesionată către Pilică Daniel "i Pilică 4ariana- cu administrator Pilică Daniel3 <lterior- Pilică Daniel- la scurt timp- a cesionat societatea către )gapi Danielpersoană fără posi*ilităţi materiale "i pregătire- folosită pentru a prelua prin cesiune astfel de societăţi3 7n *"r)oa!a )an+ar)" 2007 . )+n)" 200:5 S.C. RA <0 TE)4 (3R303 a declarat prin declaraţia 7,:- pri%ind achi'iţiile "i li%rările- că a achi'iţionat de la (3!3 (&4)D!RIŞ (3R303 Ploie"ti- mărfuri /n %aloare de :3+8+36>8 lei3 Tot (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- a declarat că /n aceea"i perioadă- a %ândut către (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303- marfă /n %aloare de +3+8B3776 lei3 De asemenea- s1a constatat că /n octom*rie +558- după emiterea a%i'elor de inspecţie fiscală- Duma 0a%iniu Daniel- a cesionat către Pilică Daniel- părţile sociale ale (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /n condiţiile /n care Pilică Daniel era "i asociat unic "i administrator la (3!3 (&4)T!RI( (3R303 "i este cercetat penal pentru acti%ităţile ilegale derulate prin această societate3 $9

<lterior- a"a cum reiese din procesul %er*al /ncheiat de D3G3@3P3 Hunedoara cu nr3 65=+89+53663+558- se constată că la sediul (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 din incinta fostei @a*rici de conser%e- respecti% 1 Haţeg- str3 Progresului- nr3 +,- nu a mai fost nici o persoană care să repre'inte societatea3 n acest sens- D3G3@3P3 Hunedoara- a trimis din nou către (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- in%itaţiile /nregistrate cu nr3 +,,=+9+53663+55876+6695736+3+558 "i 77:6=9++36+3+5583 )ceste in%itaţii au fost primite de repre'entanţii societăţii a"a cum reiese din confirmările de primire depuse la dosar3 <lterior- cu numerele +,,=79+53663+558- 76+5>95+36+3+558 "i 77:5679++36+3+558- D3G3@3P3 Hunedoara- a transmis către Duma 0a%iniu in%itaţiile de a se pre'enta la sediul D3G3@3P3 cu /nscrisuri pentru sta*ilirea stării de fapt fiscale3 Şi aceste in%itaţii au fost primite la domiciliul /n%inuitului Duma 0a%iniu- a"a cum reiese din confirmările de primire3 (e o*ser%ă că după ce a solicitat amânarea controlului la (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /n +63653+558- Duma 0a%iniu Daniel a cesionat societatea către Pilică Daniel- astfel că cea de1a doua solicitare de amânare a controlului din 653663+558- nu a mai fost făcută de Duma 0a%iniu- /n calitate de asociat "i administrator la (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /ntrucât administrator era de;a Pilică Daniel3 Cons&a&6n!+1s" a%"s& #+%r+5 respecti% cesiunea (3!3 R)<0 TE)4 (3R303D3G3@3P3 Hunedoara- a transmis cu nr3 6=>79+53563+55,- +>,=95+35+3+55, "i 7886956+35+3+55,- numitului Pilică Daniel- in%itaţii pentru a se pre'enta /n %ederea sta*ilirii sării de fapt fiscale- cu e%idenţele "i /nscrisurile (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Două din aceste in%itaţii au fost returnate cu menţiunea Udestinatar necunoscutV- iar una a fost primită cu confirmare de primire3 !a urmare- prin adresa /nregistrată la D3G3@3P3 Hunedoara cu nr3 :8>>9+735+3+55,- Pilică Daniel a notificat D3G3@3P3 Hunedoara- că prin delegaţia 7,8 din +63653+558- a fost delegat Duma 0a%iniu să repre'inte (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /n faţa tuturor organelor de control3 De asemeneaconform actului notarial nr3 :8:, din +63653+558- se pre%ede că- ca urmare a cesiunii toate documentele financiar conta*ile ale societăţii se %or preda cesionarilor Pilică Daniel "i Pilică 4ariana- până la 763653+558- lucru care din susţinerile scrise ale lui Pilică Daniel- /n delegaţia /naintată- reiese că nu s1au /ntâmplat până la acea dată3 Prin urmare- Pilică Daniel arată că nici până la data /ntocmirii adresei către D3G3@3P3- respecti% +735+3+55,- administratorul societăţii Duma 0a%iniu sau asociaţii Duma 0a%iniu "i 4igra Georgeta- nu au predat documentele societăţii5 %"s)onar)#or. )stfel- /ntrucât nici Pilică Daniel "i nici Duma 0a%iniu- nu s1au pre'entat pentru efectuarea controlului "i nu s1au identificat documentele conta*ile de- s1a trecut la %erificarea acti%ităţilor societăţii- pe *a'a declaraţiilor depuse de ace"tia "i parteneri- constatându1se că /n perioada ianuarie +55> $ iunie +558- (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 s1a sustras de la plata TV)1ului ca urmare a ne/nregistrării /n e%idenţele conta*ile- cu suma de 8=+3+6> lei3 mpotri%a repre'entaţilor (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Haţeg- a făcut plângere penală "i Garda @inanciară Hunedoara- care cu nr3 76,B:95+36+3+55,- 76,B895>36+3+55, "i 76,>896:36+3+55, a trimis in%itaţii către Pilică Daniel "i către (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- la domiciliul acestuia "i respecti% sediul societăţii din Haţeg- incinta fostei @a*rici de !onser%ein%itaţii care au fost primite dar cărora nu le1a dat curs nimeni3 Tot astfel- /mpotri%a repre'entanţilor (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Haţeg- a depus plângere penală )utoritatea Naţională a Vămilor- Direcţia #udeţeană pentru )cci'e "i &peraţiuni Vamale Hunedoara- care a trimis in%itaţiile cu 50

numerele :8,95+35+3+565- B6796535+3+565 "i >7696>35+3+565 pe numele lui Pilică Danie- administrator- dar pe adresa din incinta fostei @a*rici de !onser%e respecti% $ Haţeg- str3 Progresului- nr3 +,- in%itaţii care au fost primite- eAistând confirmările- dar cărora nu li s1a dat curs3 De"i calităţile formale- scriptice ale (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /n perioada %erificată au fost ale lui Duma 0a%iniu Daniel- care a cesionat societatea lui Pilică Daniel- /n realitate- a"a cum reiese din pro*ele administrate- toate acti%ităţile au fost coordonate de către /n%inuiţii .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- a;utaţi de Dră*nesc 4arinela "i Tă"ală !ornel3 !a urmare a %erificărilor financiar conta*ile efectuate "i asupra acti%ităţilor comerciale derulate de (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara- acti%ităţi care nu au putut fi sta*ilite pe *a'ă de e%idenţe conta*ile- ci pe *a'a declaraţiilor furni'orilor "i clienţilor- reiese că /n perioada +55> $ +558- (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 a achi'iţionat de la singurul furni'or (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- >B635:= Pilograme uleiuri mineralesol%enţi "i diluanţi /n %aloare de +3+:=36>= lei- 0u0!r(g5n%uG0e pr$n ne6nreg$0!rarea -5n=(r$"#r e&e.!ua!e %e "a p"a!a $ p#=$!e"#r 1$ !axe"#r %a!#ra!e 0!a!u"u$ .u 0u a %e ;;0.3A< "e$) .# pu0( %$n 3<>.A:3 "e$ +8A 1$ 301.>:2 "e$) $ p#=$! pe pr#&$!. D" as"'"n"a5 ".G.%. . Hunedoara- a formulat la Parchetul de pe lângă #udecătoria Hunedoara Fdosarul 78,9P9+55,D p'Engere pena"( /mpotri%a repre'entanţilor (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara- /ntrucât au fost emise in%itaţiile cu nr3 675779+635=3+55,- 6=58>96+35B3+55, "i 6B6579+:35B3+55,- care au fost trimise la sediul (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 din localitatea Hunedoara- str3 Eroilor- nr3 7- *loc +=- scara .- eta; :apartament ++- respecti% la apartamentul /nchiriat de la Neamţ 4aria de Duma 0a%iniu la solicitarea lui .iriescu Titus3 E%ident aceste in%itaţii s1au /ntors cu menţiunea Usocietate necunoscută la adresa indicatăV- /ntrucât (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 nu a funcţionat niciodată legal3 )ceea"i constatare o face 3ar%a 7$nan.$ar( Cune%#ara prin nota seria HD- nr3 55+5:7+9+,3563+55,- din care reiese că (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 nu a funcţionat niciodată la adresa preci'ată anterior precum "i că societatea nu a depus niciodată declaraţii sau *ilanţuri financiar1 conta*ile3 )stfel- /n *a'a facturilor puse la dispo'iţie de Direcţia pentru )cci'e "i &peraţiuni Vamale Hunedoara- care a "i solicitat controlul "i a declaraţiilor partenerilor- s1a reconstituit o parte din acti%itatea societăţiirespecti% a unui număr de +B de facturi emise de (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 către (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 pentru cantitatea >B65:= Pilograme uleiuri minerale- sol%enţi "i diluanţi /n %aloare de +3+:=36>= lei3 ntrucât nu s1 au putut identifica *eneficiarii acestor produse "i nici un astfel de client nu a declarat că a achi'iţionat aceste produse- iar (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 nu a declarat nici el cui le1a %ândut "i nu au putut fi identificate e%idenţe conta*ile- s1a sta*ilit că (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 a %ândut la negru aceste produse- cau'ând statului pre;udiciile preci'ate anterior /n sesi'area penală a Găr'ii @inanciare Hunedoara- /n %aloare BB537:= lei3 Tot /n acest sens- soţii .iriescu a;utaţi de Drămnesc 4arinela "i Tă"ală !ornel- au făcut o*iectul unor cercetări penale /n mai multe dosare penale de natură economică- tot pentru să%âr"irea unor infracţiuni de e%a'iune fiscală- soluţionate cu soluţii de netrimitere /n ;udecată- spre eAemplu2 *#0aru" pena" nr. :32/P/200A a" Par.Ee!u"u$ %e pe "5ng( +r$/una"u" Cune%#ara- din care reiese că soţii .iriescu prin (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303- au achi'iţionat /n +557 de la S.C ANSIL S.R.L. Bo'intin 9a'e5

motorină neacci'ată /n cantitate de aproAimati% 6555 de tone "i care a fost %ândută fără plata acci'ei- moti%ările fiind puerile- de genul Ucă la (taţia de car*uranţi din (imeria Veche s1a pre'entat o persoană pe nume !răciun Victor- cu un *idon de = litrii de motorină ca mostră- "i care a %ândut ulterior motorină la staţia de car*uranţi a soţilor .iriescu "i aparţinând (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303 din (imeria- de"i aceasta era transportată cu cisternele soţilor .iriescu3 4ai mult- această marfă a fost plătită /n parte prin *ancă- iar restul prin compensare cu uleiuri minerale- aparent furni'ate de (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303- uleiuri transportate tot cu cisternele soţilor .iriescu3 )dministratorul (3!3 )N(I0 (3R303- numitul !a%al Vasile a arătat /n declaraţiile formulate că imediat după /nfiinţarea societăţii "i ridicarea *locurilor de facturi "i cecurilor /n număr foarte mare acestea i1au fost furate "i nu "tie cine le1a utili'at- /ntrucât el nu a derulat nici o acti%itate prin societate3 !au'a a fost soluţionată cu scoaterea de su* urmărire penală /n temeiul art3 65 !od de procedură penală- /n data de 673663+55B- de către procuror !i*ian Iosif de la Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara3 *#0ar ;0</P/200: a" Par.Ee!u"u$ %e pe "5ng( +r$/una"u" Cune%#ara5 !)n %are reiese că S.C. 8AROM EKIM S.R.L. Ca'eg- societate administrată de Vlaiconi !ristian- care susţine că nu a desfă"urat niciodată acti%ităţi comerciale cu produse petroliere "i că el se ocupa de comerţul cu marmură- aspect do%edit- ar fi achi'iţionat /n cursul anului +55= de la (3!3 R)@INMRI) (TE)<) R&4XNM (3)3 !âmpina 65>B tone uleiuri minerale neacci'ate- folosind autori'aţia de utili'ator final pentru scutire de la plata acci'elor nr3 8=9+>35>3+55=- /n fals /ntrucât această autori'aţie era emisă de D3G3@3P3 Hunedoara pentru altă societate- respecti% pentru (3! !RI( PIT)R (3R303 .rad "i era emisă pentru achi'iţionarea de GP0 "i propan- de (!HE00 G)( R&4XNI) (3)3 "i nicidecum de la rafinăria (TE)<) R&4XNM3 !au'a a fost declinată de Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara către D3I3I3!&3T3 $ .iroul Teritorial Hunedoara- unde a fost /nregistrată cu nr3 78D9P9+55B "i declinată din nou de Parchetul de pe lângă #udecătoria Haţeg- cu moti%are că pre;udiciul constatat este su* =553555 de euro3 !au'a a fost ulterior /nregistrată la Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara- ca urmare a declinării de la Parchetul de pe lângă #udecătoria Haţeg "i /ntrucât a fost cesionată pe @ilimon )na- persoană *olna%ă "i decedată la 5735+3+55B- s1a dat o soluţie de ne/nceperea urmăririi penale /n *a'a art3 65 litera g- cod de procedură penală "i cau'a a fost trimisă la Inspectoratul de Poliţie Hunedoara- fiind /nregistrată cu nr3 :59P9)N9+558- unde stă din 5,3653+558a"teptând /mplinirea prescripţiei /n decem*rie +56=3 )"a cum reiese din afirmaţiile lui Vlaiconi !ristian- el nu a folosit niciodată societatea pentru acti%ităţi cu car*uranţi "i a cesionato /n 6=35B3+55= către @ilimon )na- *olna%ă o lungă perioadă de timp "i decedată la 5735+3+55B- a"a cum reiese din declaraţiile aparţinătorilor acesteia3 @ilimon )na nu s1a ocupat niciodată de acti%ităţi comerciale iar Vlaiconi !ristian este o persoană din antura;ul soţilor .iriescu "i prieten cu ace"tia3 Tot din actele administrate /n cau'ă reiese că produsele petroliere apro%i'ionate au fost duse la re'er%oarele din incinta fostei @a*rici de conser%e din Haţeg- unde era principalul sediu al societăţilor lui .iriescu "i cu cisternele acestuia3 <rmea'ă a se solicita Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoara infirmarea soluţiei- pre;udiciul fiind sta*ilit :++36=53555 R&0- impo'it pe profit "i 638,>37:53555 R&0 TV)- eAistând indicii temeinice că /n cau'ă faptele au fost comise de soţii .iriescu prin utili'area disimulată a /nscrisurilor (3!3 V)R&N EJI4 (3R303 52

Este de reţinut că 0itera !onstantin !ristian- arată /ntr1una din declaraţiile formulate că Vlaiconi !ristian se lăuda că "i1a re'ol%at /mpreună cu soţii .iriescu- tocmai această cau'ă- lăsând să se /nţeleagă că re'ol%area fa%ora*ilă lor s1a reali'at prin .er*eceanu Traian- cu care soţii .iriescu erau prieteni foarte apropiaţi3 Tot astfel- soţii .iriescu au a-u! &#r u"a!e nu er#a0e p"5nger$ pena"e "a Par.Ee!u" %e pe "5ng( Lu%e.(!#r$a Ca'eg .u pr$-$re "a 0u0!ragerea 0#.$e!('$"#r &#"#0$!e %e "a .#n!r#" 1$ nepre=en!area "#r 1$ a %#.u en!e"#r 0#.$e!('$"#r .(!re #rgane %e .#n!r#" pen!ru 0!a/$"$rea &$0.a"( a a.!$-$!('$"#r. +#a!e a.e0!e p"5nger$ pena"e au &#0! 0#"u'$#na!e .u 0#"u'$$ %e ne!r$ $!ere 6n @u%e.a!( - fiind identificate "i enumerate eAemplificati% următoarele cau'e2 1 !os. 793/P/2058 al Parchetului de pe lângă #udecătoria Haţegpri%ind folosirea (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303- soluţionată cu ne/nceperea urmăririi penale? 1 dos3 >B59P9+55, al Parchetului de pe lângă #udecătoria Haţegpri%ind folosirea (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303- soluţionată cu scoatere de su* urmărire penală "i aplicarea unei amen'i administrati%e? 1 dos3 7>79P9+566 al Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoarapri%ind (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303- soluţionată cu scoatere de su* urmărire penală "i aplicarea unei sancţ)+n) a!')n)s&ra&)3"; 1 dos3 6,B9P9+55, al Parchetului de pe lângă #udecătoria Haţegpri%ind (3!3 R)<0 TE)4 (3R30- soluţionat cu ne/nceperea urmăririi penale3 EAistă multe alte plângeri formulate /mpotri%a repre'entanţilor grupului de firme afiliate "i controlate de soţii .iriescu- depuse la dosar de organele fiscale FD3G3@3P3 Hunedoara- D3#3)3&3@3 Hunedoara "i Garda @inanciară HunedoaraD plângeri cărora nu li s1a dat niciodată curs- astfel /ncât soţii .iriescu "i alte persoane din antura;ul acestora nu au fost trimise /n ;udecată niciodată- pentru nici o faptă de natură economică de"i au a%ut la adresa lor foarte multe plângeri penale formulate- fiind /nsă de notorietate prietenia lor cu mai multe persoane din cadrul autorităţilor cu atri*uţii ;udiciare din 'onă- respecti%2 .er*eceanu Traian $ "eful .3!3!3&3 )l*a "i alte persoane /ncă neidentificate3 8III. ASPEC+E IN7RAC4IONALE PRI8IN* 7AP+E COMISE *E CMS. ŞE7 BEREBECEANU +RAIAN 1 7N DOSARUL NR. 3D/P/20 AL DIICOT5 ST ALBA IULIA ) pr$-$n% pe nu $'$$ B)r)"s%+ Titus- .iriescu )ni"oara) 1.a.) .er.e!a'$ 0u/ a0pe.!u" 0M-5r1$r$$ $n&ra.'$un$$ %e e-a=$une &$0.a"M .u pr#%u0e pe!r#"$ere) susnumiţii au fost informaţi /n mod constant de c^tre "eful .!!& $ cms3 "ef .ER.E!E)N< TR)I)N- cu pri%ire la /nregistrarea dosarului "i eAistenţa acestuia- o*iectul cau'ei "i acti%it^ţile desf^"urate /n cadrul acestuia- aspect confirmat de2 martorii Litera Cri&tian6 9'aiconi Cri&tian6 Litera Con&tantin6 Ioan ope&cu6 Iaco7e&cu "u2itru "i indirect- de alţi martori care cunosc relaţiile foarte apropiate dintre .er*eceanu Traian- 4o" &%idiu- Doda Ga*riel "i soţii .iriescu- respecti% Gro'a Ioan Petru- Vasiu Todor- Depcea Dorel "i George 4ihăiţă. (oţii .iriescu- au fost de asemenea atenţionaţi cu pri%ire la folosirea telefoanelor mo*ile- care erau interceptate- astfel că nu s1a reu"it pro*area /n cau'ă a tuturor acti%ităţilor infracţionale comise- /n special a operaţiunilor de an%ergură- cu pre;udicii foarte mari- pri%ind sustragerea susnumiţilor de la plata acci'elor datorate statului- ca urmare a acti%ităţilor ilegale cu car*uranţi- a căror destinaţie era schim*ată prin multitudinea de firme 53

fantomă interpuse /n a%al "i amonte de societăţile aparente ale soţilor .iriescu- e%ident cu ;ustificarea fraudării acci'ei- care era foarte mare- de peste +=5 Euro9tonă- /ntrucât nu eAistă ;ustificare economică legală pentru folosirea unor intermediari- mai ales /n număr a"a mare3 Este de notorietate că- orice intermediar introdus legal /n lanţul comercial- cre"te preţul mărfii a;unse la *eneficiarul final- ceea ce nu este /n interesul %ân'ătorilor3 4ai mult- /n toate dosarele /ntocmite "i sesi'ările penale efectuate de autorităţile de specialitate din ;ud3 Hd3 "i nu numai Ffinanţe- garda financiară- %amăDeAistă acelea"i indicii- pri%ind fraudare acci'ei- pe lângă impo'itul pe profit "i TV)- dar documentele ;ustificati%e ale societăţilor folosite nu au putut fi identificate niciodată- a"a cum am arătat de;a3 (oţii .iriescu- a"a cum eAistă pro*e Fdeclaraţii de martoriD /n cau'ă- au sponsori'at indirect- prin comisarul .er*eceanu- cu calculatoare "i alte *unuri sau ser%icii .!!& )l*a "i Inspectoratul Şcolar Hunedoara- au asigurat ca'area gratis la motelul din (imeria Vechea ce le aparţinea prin societăţile controlate- a poliţi"tilor care %eneau din ţară la acţiuni sau a celor de la .!!& )l*a- precum "i multe petreceri- toate prin relaţia cu Traian .er*eceanu- a"a cum reiese chiar "i din declaraţia /n%3 .iriescu Titus3 0eg^tura dintre soţii .iriescu "i Traian .er*eceanu- a fost confirmat^ "i de c^tre dl3 cms3 "ef 4an Victor Fdecedat /n pre'entD /n discuţiile purtate cu dl3 scms3 4unteanu )lin- primul po%estind c^ l1a au'it de nenum^rate ori pe Traian .er*eceanu discutând cu .iriescu Titus precum "i faptul c^ cei doi se /ntâlneau constant "i discutau chiar despre afaceri cu produse petroliere.er*eceanu Traian spunându1i cum să procede'e3 )ceastă legătură este confirmată "i de listingurile telefonice solicitate- care atest^ "i ele leg^tura dintre Traian .er*eceanu "i .iriescu Titus3 n acela"i sens- de protecţie- Traian .er*eceanu a afirmat către soţii .iriescu c^ --4ure"an nu are ce s^ le fac^ /ntrucât nu sunt pro*eV Fcu referire la pro*ele organelor de urmărire penală din dosarul nr3 67 D9P9+566D3 n acela"i mod- specific cms31lui .er*eceanu- care a manifestat un interes deose*it faţ^ de acest dosar- dar nu /n sens legal- reiese "i din discuţiile purtate de Traian .er*eceanu cu scms3 4untean )lin- oca'ie cu care- /n momentul când acesta din urmă i1a spus c^ cercet^rile /n dosar merg destul de greu- Traian .er*eceanu a f^cut afirmaţia specifică- dar sinceră parţial- c^ dac^ el ar fi fost cooptat /n dosar- ar fi fost o*ţinute mai multe pro*e /ntrucât el este prieten cu Doda Ga*riel3 Pân^ /n pre'ent cms3 .er*eceanu nu a scris /nsă nici un raport informati% "i nici nu a comunicat informaţii DII!&T /n leg^tur^ cu acest dosar- ori c^tre poliţi"tii care desf^"urau acti%itatea de cercetare penal^- ci numai /n sensul nedorit "i nici nu a recunoscut că este prieten cu soţii .iriescu $ a*ţinându1se să se interese'e de cau'ă- a"a cum era firesc "i legal3 )stfel- s1a do%edit /n cau'ă că- /ntr1ade%ăr- comisarul .er*eceanu a%ea informaţii despre infracţiunile comise de soţii .iriescu- dar nu le1a utili'at a"a cum a%ea o*ligaţia profesională- ci numai /n sens in%ers- prin di%ulgarea căre soţii .iriescu a informaţiile din dosar- a"a cum a%ea tot o*ligaţia profesională să nu o facă3 EAistă pro*e certe că soţii .iriescu au "tiut /ncă din +566- pro*a*il imediat după data /nregistrării cau'ei despre eAistenţa acesteia- o*iectul "i procedurile derulate /n acesta- aspect confirmat "i de raportul de constatare poligraf pe care .iriescu Titus nu l1a trecut- reie"ind că minte- negând- ca răspuns la /ntre*ările cu pri%ire la aceste aspecte3 Tot astfel- eAistă pro*e că .IRIE(!< TIT<( "i .IRIE(!< )NIŞ&)R) sunt /n relaţii foarte *une- de prietenie "i chiar comerciale cu 4&Ş &VIDI< $ %ice 5$

primar al 4un De%a "i Doda Ga*riel $ adm3 "i asociat la (! DR<P& (R0aspecte confirmate de declaraţiile martorilor "i interpretarea listingurilor con%or*irilor telefonice o*ţinute autori'at3 De asemenea- 4o" &%idiu este "i el prieten foarte *un cu Doda Ga*riel- aspecte care confirmă /ncă o dată eAistenţa grupului de interese economico1financiare "i protecţia deţinută de ace"tia printre organele ;udiciare3 Ma) 'ult- a"a cum am arătat- .iriescu Titus a fost testat cu aparatul poligraf F%ol3 ID- iar la /ntre*area Ueste ade%ărat că ţi1a comunicat Traian .er*eceanu că e"ti cercetat de DII!&T )l*a_V "i respecti% că Uaceastă informaţie ţi1a fost comunicată /nainte de a fi chemat la audieri_V- /n%3 .iriescu Titus a răspuns că UnuV- /n am*ele ca'uri- reie"ind că minte3 Tot astfel- eAistă mai mulţi martori audiaţi care confirmă /mpre;urarea preci'ată anterior3 7ap!u" .( Ber/e.eanu +ra$an a .# un$.a! 0#'$"#r B$r$e0.u %a!e %e0pre ex$0!en'a %#0aru"u$ %e pe r#"u" *.I.I.C.O.+. , Ser-$.$u" +er$!#r$a" A"/a) $n!er.ep!(r$"e .#n-#r/$r$"#r !e"e&#n$.e 1$ a"!e a0pe.!e pr#.e%ura"e) e0!e .#n&$r a! %e L$!era C#n0!an!$n Cr$0!$an) L$!era C#n0!an!$n 0en$#r) pre.u 1$ ar!#r$$ .u $%en!$!a!e pr#!e@a!( I#an P#pe0.u 1$ Ia.#/e0.u *u $!ru. De asemenea- faptul că .er*eceanu Traian- "tia despre eAistenţa dosarului la D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a- reiese din procesele %er*ale- /n care se arată faptul că- conform atri*uţiilor de ser%iciu- comisarii 4an Victor "i 4untean )lin l1au informat pe .er*eceanu Traian- /n +566despre cau'ă "i chiar au fost certaţi- repro"ându1li1se de către acesta faptul că nu l1au informat de la /nceput- /nainte de efectuarea sesi'ărilor sau de la /nregistrare3 )titudinea legală "i corectă- la care era o*ligat .er*eceanu Traian prin lege- /n condiţiile /n care o cuno"tinţă de a sa era cercetată penal- ar fi fost aceea de a1l informa pe procurorul de ca'- pe "efii săi "i poliţi"tii delegaţi /n cau'ă că el se a*ţine "i nu %rea să fie implicat "i informat despre cau'ă- aspecte care nu s1au reali'at- ci din contră- .er*eceanu i1a informat despre cau'ă pe soţii .iriescu- aspect ilegal "i care constituie infracţiune de fa%ori'area infractorului "i spri;inirea unui grup infracţional nestructurat- /n condiţiile /n care acti%ităţile ilegale erau /n curs "i nu au mai putut fi pro*ate3 .er*eceanu Traian s1a eAprimat de asemenea- către poliţi"tii delegaţi /n cau'ă $ comisarii 4an Victor "i 4untean )lin- lăsând de /nţeles că dacă ar fi fost implicat el /n cau'ă ar fi putut o*ţine informaţii importante- lucru care /nsă nu s1a /ntâmplat nici până /n pre'ent- decât /n sensul nedorit- prin scurgerea de informaţii către .iriescu Titus3 Per a contrario- se deduce logiccă .er*eceanu Traian nici măcar nu a luat /n considerare po'iţia legală- pe care tre*uia să o ai*ă- de a se a se a*ţine "i de a nu se implica /ntr1o cau'ă /n care sunt cercetate cuno"tinţe de ale lui- de altfel- acesta nerecunoscând până /n pre'ent că soţii .iriescu sunt pr)"&"n)) #+). .iriescu Titus- s1a lăudat "i a relatat /nsă- către di%erse persoane din grupul de prieteni despre care am făcut %or*ire anterior- că "tie despre dosar /ncă din +566- relatări făcute de acesta chiar din +566 când dosarul se afla /n fa'a conspirată- /n%inuiţii .iriescu Tutus "i .iriescu )ni"oara- precum "i ceilalţi /n%inuiţi din cau'ă- aflând procedural "i legal- pe *a'ă de proces %er*al cu oca'ia audierii- numai /n +635,3+56+- despre eAistenţa cau'eiprecum "i despre o*iectul acesteia 1 /n principal neplata acci'elor aferente pentru comerţul cu car*uranţi $ aspect relatat de ei3 55

Tot soţii .iriescu- au afirmat anterior acestei date $ +635,3+56+- dar "i ulterior- că .er*eceanu Traian i1a asigurat că nu sunt pro*e "i nu are nimeni ce să le facă- ci din contră o să1l aran;e'e el pe procurorul 4ure"an3 & informare a persoanelor cercetate "i a procedurilor derulate /n cau'ă Finterceptări- o*iectul dosarului pentru %erificări de specialitateD- /n condiţiile /n care cau'a era /n fa'a conspirată- face diferenţa- /n mod e%ident- /ntre reu"ita sau nu a dosarului- ori constatarea faptelor la ade%ărata lor dimensiune- mai ales /n condiţiile /n care eAistau informaţii că faptele erau /n curs3 )tri*uţiile "i rolul !omisarului .er*eceanu- era să spri;ine organele de urmărire penală- să sesi'e'e astfel de fapte- să păstre'e confidenţialitatea eAistenţei cau'ei- ori măcar să se a*ţină /n cau'ă "i nu să spri;ine- fa%ori'e'e "i chiar /ncura;e'e prin atitudinea sa mem*rii unei astfel de grupări /n comiterea faptelor- cu atât mai mult cu cât soţii .iriescu au a%ut foarte multe dosare penale de natură economică pe rolul parchetelor din ;ud3 Hd3 "i /n nici unele dintre acestea nu au fost trimi"i /n ;udecată- multe din ele /n%echindu1se- sau fiind- /n parte- coneAate la pre'enta cau'ă3 .iriescu Titus "i )ni"oara se lăudau cu o astfel de atitudine din partea lui .er*eceanu Traian- respecti% cu protecţia acestuia "i a%ând /n %edere importanţa "i puterea conferită de funcţia "i logistica deţinută- pe care o are o structură de dimensiunea .3!3!3&3 /n cadrul autorităţilor ;udiciare- este pro*a*ilă "i chiar do%edită /n cau'ă- ca o relaţie de prietenie- de notorietate /ntre soţii .iriescu "i .er*eceanu Traian- completată de acti%ităţile ilegale de spri;inire "i fa%ori'are derulate de acesta- să fie de natură a stopa acti%ităţile punctuale de cercetare a organelor ;udiciare din ;udeţul Hunedoara "i de a /ngreuna mult "i afecta /n mod negati% gra% dimensiunea constatărilor /n pre'enta cau'ă- /nregistrată la D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul T"r)&or)a# A#(a. Este de preci'at "i faptul că imposi*ilitatea utili'ării logisticii de personal "i dotările .3!3!3&3 de către structura D3I3I3!3&3T3- cau'ea'ă gra%e pre;udicii urmăririi penale- D!!& cu .!!& "i (!!& fiind /nfiinţate tocmai pentru a derula acti%ităţi de cercetare "i urmărire penală- /n principal- su* coordonarea procurorilor DII!&T- astfel că se afectea'ă gra% posi*ilitatea de instrumentare a cau'elor DII!&T- mai ales când aceste acti%ităţi sunt suplinite de deconspirări "i spri;inirea grupării infracţionale3 1 ÎN "!S. 01"* *+,-0 AL "IIC!T6 ST. ALBA- s1au efectuat cercetări penale "i a fost /ncepută urmărirea penală faţă de /n%inuitul RUSU GHE!RGHE 'is R&4I!M- eAistând indicii că acesta a desfă"urat acti%ităţi de spri;inire a grupului infracţional constituit "i preci'at anterior- respecti% l1a fa%ori'at pe inc3 !upeţiu Dorin- /n sensul că- l1a a%erti'at cu pri%ire la desfă"urarea unor proceduri penale cu oca'ia perche'iţiilor domiciliare derulate "i i1a "i comunicat inc3 !upeţiu Dorin ce- cum "i cu cine să %or*ească sau nu la telefon- să nu pomenească numele altor persoane nepreci'ate- a sta*ilit /ntâlniri cu acesta "i chiar a derulat relaţii comerciale3 n acti%ităţile infracţionale preci'ate anterior- cât "i pentru ascunderea acestora "i implicit- asigurarea folosului infracţiunilor comise- eAistă indicii că numitul Rusu Gheorghe 'is Romică- a desfă"urat acti%ităţi de fa%ori'are "i spri;inire a grupului infracţional constituit /n ;urul inc3 !upeţiu Dorin- cau'ă ce a făcut o*iectul dosarului nr3 >6D9P9+566 al DII!&T- (3T3 )l*a Iulia "i a fost dis;unsă su* aspectul fa%ori'ării infractorului "i spri;inirii unui grup infracţional nestructurat de către /n%3 Rusu Gheorghe 'is URomicăV--3 !au'a dis;unsă- a fost /nregistrată la DII!&T- (3T3 )l*a su* nr3 78D9P9+567 "i a fost coneAată al pre'entul dosar /n 7535,3+567- după ce s1au sta*ilit- prin pro*e 59

indirecte dar aflate /ntr1o /nlănţuire logică "i ne/ntreruptă- că %e.#n0p$r(r$"e rea"$=a!e 6n .eea .e pr$-e1!e %a!e"e 1$ e&e.!uarea per.Ee=$'$$"#r %# $.$"$are e&e.!ua!e 6n 10 a$ 1$ 0> #.!# /r$e 2012) au &#0! e&e.!ua!e %e Ber/e.eanu +ra$an) pr$n M#1 O-$%$u 1$/0au Ru0u 3Ee#rgEe =$0 NR# $.(O) a /$$ pr$e!en$ &#ar!e /un$ 1$ 6n re"a'$$ %e#0e/$! %e apr#p$a!e .u a /e"e per0#ane $ p"$.a!e , Ber/e.eanu +ra$an 1$ Cupe'$u *#r$n. Tot astfel- a"a cum reiese din declaraţiile numitului 0itera !ristianastfel de deconspirări reali'ate de .er*eceanu Traian prin 4o" &%idiu au mai fost reali'ate- fiind cunoscute de le astfel2 0itera !ristian i1a spus lui .er*eceanu Traian că Vlaiconi !ristian i1a propus să aducă droguri din 0i*iaprin autocare- aspect pe care a fost comunicat imediat ulterior de 4o" &%idiu lui Vlaiconi !ristian- /n cadrul relaţiilor care eAistau /n cadrul grupului de interese despre care am %or*it F4o"- Vlaiconi- .iriescu- Doda.er*eceanu- Vasiu- 0udo"an- "3a3D acesta din urmă spunându1i lui 0itera că de;a s1a aflat ce intenţiona să facă3 (ingura conclu'ie logică "i e%identă este că .er*eceanu Traian i1a comuncat acest aspect lui 4o" &%idiu- care i1a spus lui -#a)%on) Cr)s&)an. +re/u$e re'$nu! .( 1e&u" BCCO A"/a) "u.rea=( %e a$ u"! !$ p 0u/ .##r%#narea pr#.ur#r$"#r *IICO+) pre.u 1$ .u 0er-$.$$"e %e $n&#r a'$$) a0!&e" .( 1!$e pr#.e%ee"e 1$ !a.!$.$"e %e ur (r$re pena"() 0upra-egEere B&$"a@? 1$ .E$ar per0#ane"e 1$ au!#-eE$.u"e"e &#"#0$!e "a &$"a@) pre.u 1$ %a!e a"e #pera'$un$"#r .#n0p$ra!e %$n .e"e !re$ @u%e'e a&"a!e 6n ra=a %e .# pe!en'( G A"/a) Cune%#ara 1$ S$/$u. Ma$ u"!) a.e0!a 1!$e .E$ar 1$ .#n%$'$$"e "ega!e %e ne.e0$!a!ea neG%e.#n0p$r(r$$ agen'$"#r .(!re per0. .er.e!a!e) un#r "$p0ur$ 1$ "$ $!e pr$-$n% %#!(r$"e !eEn$.e ex$0!en!e) per$#a%e"e %e &$"a@ %$na$n!e %e per.Ee=$'$e 1$ greu!a!ea a0$gur(r$$ "#r # per$#a%( "ung( %e !$ p) a$ a"e0 .5n% nu p#a!e &$ $ p"$.a!( 1$ "#g$0!$.a %$n .a%ru" BCCO) pe .are e" # .# ordona. A0!&e") 0Ga pr#/a! .er!) 6n %#0. :1*/P/2011 a" *IICO+) S+ A"/a , 0#"u'$#na! .u re.E$=$!#r$u "a 01.0A.2013) .( $n.. Cupe'$u *#r$n a 1!$u! %e0pre e&e.!uarea per.Ee=$'$$"#r %# $.$"$are) a0pe.! .e re$e0e %$n2 G %e."ara'$$"e $n.u"pa'$"#r , Ba"$n! *an) U%rea C("$n) Ş$#ne$ *#r$n) pre.u 1$ a"e ar!#r$"#r2 Ba"$n! Lu.$a) Negrea 8a0$"e Iu"$an) P($u1 An%re$a 1$ P#enar C#n0!an!$n) %$n .are re$e0e .er! .( $n.. Ba"$n *an a &#0! anun'a! %e $n.. Cupe'$u *#r$n %e0pre pr$ a per.Ee=$'$e) an!er$#r a.e0!e$a) $ar Cupe'$u *#r$n a 1!$u! %$na$n!e 1$ %e0pre e&e.!uarea .e"e$ %e a %#ua per.Ee=$'$$P G $n!er.ep!(r$"e .#n-#r/$r$"#r !e"e&#n$.e a"e $n.. Cupe'$u *#r$n 1$ a"e 6n-. Ru0u 3Ee#rgEe , pr$e!en &#ar!e /un .u Ber/e.eanu +ra$an) re0pe.!$- a"e nu $'$"#r Ru0u An.a 1$ Ur0 I#an 9a&i'e 3i& F iciuG– 4inu' 'ui Ber7eceanu TraianH G "$0!$ngur$"e .#n-#r/$r$"#r !e"e&#n$.e #/'$nu!e pen!ru Cupe'$u *#r$n) Ru0u 3Ee#rgEe) M#1 O-$%$u 1$ Ber/e.eanu +ra$anP G %$n &$" (r$"e e&e.!ua!e "a %# $.$"$u" $n.. Cupe'$u *#r$n) .u #.a=$a .e"e$ %e a %#ua per.Ee=$'$$) %$n 0> #.!# /r$e 2012) .5n% 6n .a%ru" u1$$ 0e #/0er-( $n.. Cupe'$u *#r$n) .are "a #ra 0;.00 6$ a1!ep!a pe p#"$'$1!$ 6n .a0() "a par!eru" "#.u$n'e$ -en$n% %$n0pre /u.(!(r$e 1$ nu %e pe 0.(r$"e %e "a e!a@) &$$n% .u "u $n$"e apr$n0e) %ar .u pr$-$re "a .are $n.. Cupe'$u *#r$n a $n'$!) 0u0'$n5n% $n$'$a") 6n pr$ e"e %e."ara'$$ .( nu a 1!$u! %e0pre per.Ee=$'$$ 1$ %#r ea .5n% a -en$! p#"$'$a) .#/#r5n% %$n %#r $!#ru" 0(u %e "a e!a@ %#ar %up( 57

a..e0u" 6n .a0( a" p#"$'$1!$"#r. A.e0!a a a&$r a! 6n0( u"!er$#r) 6n .#n0en0 .u ar!#ru") "a a.ea %a!( , L$n. Cr$0!$an pre=en!a! %e Ber/e.eanu +ra$an B6n %#0 :1*/P/2011) %e."ara'$a %$n 0;.12.2012? .( a .#/#r5! %e "a e!a@ N6n.Ee$n%uG0e "a .( a1(O %up( $n!rarea p#"$'$1!$"#r 6n .a0( Ba (nun! .are re$e0e %$n &$" (r$"e rea"$=a!e %e p#"$'$e) "a .are Cupe'$u *#r$n nu a a-u! a..e0) %ar Ber/e.eanu +ra$an 1$ p#"$'$1!$$ %ar 1$ pe .are Cupe'$u nu "Ga re'$nu! 1$ re"a!a! 6n pr$ a %e."ara'$e) .$ nu a$ u"!er$#r au%$er$$ .a ar!#r a . 0.G"u$ Ber/e.eanu +ra$an) re"e-5n% # 6n'e"egere 6n!re .e$ %#$?. E0!e e-$%en! ne&$re0.) .a .$ne-a 0( re'$n( .5n% 0Ga 6n.Ee$a! "a .( a1() 6n .a er() "a e!a@) pe 0.(r$ 0au "a par!eru" ."(%$r$$) %ar &ap!u" 0e #/0er-( e-$%en! pe &$" (r$"e rea"$=a!e .u #.a=$a per.Ee=$'$$"#r %e .(!re p#"$'$1!$. U'terior6 4iind aud$a! 6n .a%ru" %#0aru"u$ 3>*/P/2013 .#nexa! "a 13 */P/2011) Cupe'$u *#r$n 1$Ga #%$&$.a! %e."ara'$a) a1a .u a ar(!a!) 0u0'$n5n% .E$ar .( era !rea= 1$ a .#/#r5! pe 0.(r$ .5n% 0Ga 0una! "a p#ar!( 1$ 6n!ru.5! N6n a.ea n#ap!e a -$0a! ur5!O. A.ea0!( 0.E$ /are %e p#=$'$e pre0upune 0!u%$u" &$" (r$$ %e "a per.Ee=$'$e) .5n% Cupe'$u *#r$n 0e -e%e 6n .a%ru" u1$$ %up( .e 0Ga 0una! "a 0#ner$e %e .(!re p#"$'$e 1$ Cupe'$u M#n$.a a p"e.a! 0( %e0.E$%( p#ar!a %$n .ur!e. A..e0 "a a.e0!e &$" (r$) rea"$=a!e %e p#"$'$e) a-ea e-$%en! Ber/e.eanu +ra$an 1$ pre0upune 0!u%$u" 6nreg$0!r(r$$ 1$ .# un$.area %a!e"#r .(!re Cupe'$u *#r$n) n$ en$ nepu!5n% re'$ne a0!&e" %e a (nun!e %up( apr#x$ a!$- un an. Cu #.a=$a au%$er$$ . 0. Ber/e.eanu) pr#.ur#ru" "Ga 6n!re/a! 6n0( pe a.e0!a %a.( "Ga -(=u! pe Cupe'$u 6n .a%ru" u1$$) a!r(g5n%uG$ a0!&e" a!en'$a a0upra a.e0!u$ a (nun!. Ma$ u"!) Cupe'$u *#r$n a re&u=a! .#n0!an! !e0!area p#"$gra&. *e a0e enea Ber/e.eanu a &#0! 6n!re/a! %e pr#.ur#r %a.( "Ga -(=u! pe Cupe'$u *#r$n 6n .a%ru" u1$$) .5n% a.ea0!a a &#0! %e0.E$0( %e Cupe'$u M#n$.a) a!r(g5n%uG$G0e a0!&e" a!en'$a) $n%$re.!) .# $0aru"u$ Ber/e.eanu a0upra a.e0!u$ a0pe.!) .are .ur$#0 a &#0! 6n0u1$! 6n u"!$ a %e."ara'$e %e Cupe'$u *#r$n) per0#na" .are %up( un an a a-u! a0!&e" /ru0.) # re-e"a'$e a $n!$n%uG1$ a.e0! a (nun!. Re-en$n% "a #r%$nea .r#n#"#g$.( a pr#%u.er$$ e-en$ en!e"#r ar(!( ur (!#are"e2 1 Prima perche'iţie din 6535=3+56+3 7n !a&a !" 07.05.20 5 %omisarii 4an Victor "i 4untean )lin au comunicat "efului de *rigadă $ .er*eceanu Trian- faptul că /n data de 5,35=3+56+urmea'ă a se efectua un număr de > perche'iţii domiciliare pri%ind pe numiţii !upeţiu Dorin- (ionei Dorin "i <drea !ălin- /n calitate de administratori la mai multe societăţi comerciale (! !&4(ID (R0- (! RE)0 <DRE) (R0 "i (! RE)0 4ETR&4)T (R03 )ceastă- informaţie nu a fost comunicată către alte persoane3 <lterior /n data de 5835=3+56+- din moti%e o*iecti%e- acţiunea a fost amânată cu o 'i- fiind reprogramată din 5,35=3+56+ pentru data de 6535=3+56+- lucru adus la cunoTtinCă de către comisarul "ef 4an Victor "i scms3 4untean )lin- /n aceea"i 'i doar "efului de *rigadă .er*eceanu Traian3 (1a comunicat- de asemenea- "efului de *rigadă că persoanele care urmea'ă să fie perche'iţionate %or fi supra%egheate calificat- fiind interceptate posturile telefonice deţinute de ace"tia- /ncepând cu data de 5,35=3+56+lucru necesar pentru locali'area susnumiţilor /n momentul efectuării perche'iţiilor3 5:

De"i poliţi"tii *rigă'ii a%eau cuno"tinţă /ncepând cu data de 5>35=3+56+ despre faptul că urmea'ă să fie efectuate mai multe perche'iţii domiciliare- numărul acestora- locaţiile "i persoanele implicate au fost comunicate doar "efului de *rigadă $ .er*eceanu Traian3 As&/"#5 4n !a&a !" -,.,8.+,-+ au fost efectuate un număr de > perche'iţii domiciliare- conform autori'aţiilor emise de către Tri*unalul )l*aperche'iţiile pri%indu1i "i pe numiţii !upeţiu Dorin- <drea !ălin- Şionei Dorindar "i .alint Dan3 !u acea oca'ie au fost arestaţi pre%enti% <drea !ălinŞionei Dorin "i .alint Dan- dar nu "i !upeţiu Dorin care "i1a pregătit o apărare ce tre*uia %erificată suplimentar Fe%ident dacă a fost informat anterior despre perche'iţii "i o*iectul cau'eiD3 <rmare a audierilor ulterioare a inculpaţilor .alint Dan- <drea !ălin "i Şionei Dorin- a re'ultat faptul că /n data !" ,#.,8.+,-+ la locuinţa numitului .alint Dan- situată /n sat Teliucu (uperior Fcom3 Teliucu InferiorD- nr3 7+- ;ud3 Hunedoara- s1a pre'entat !upeţiu Dorin care i1a comunicat soţiei acestuia $ .alint 0ucia- /ntrucât .alint Dan nu se afla acasă- că /n momentul /n care .alint Dan re%ine la domiciliu să lase telefoanele acasă si să se deplase'e la ca*ana propietate personală a inc3 !upeţiu Dorin situată /n com3 Go%â;diasat Go%â;dia- ;ud3 Hunedoara- deoarece au de discutat3 Este de menţionat faptul că drumul de acces spre ca*ana situată /n com3 Go%â;dia- sat Go%â;dia- ;ud3 Hunedoara- aparţinând inc3 !upeţiu Dorin- trece pe lângă casa inc3 .alint Dan- practic acesta fiind singurul drum folosit3 7n a%""aș) 'i- după ce a re%enit la domiciliu- inc3 .alint Dan s1a conformat cererii inc3 !upeţiu Dorin "i s1a deplasat fără telefoanele mo*ile deţinute- la ca*ana acestuia3 !u această oca'ie inc3 !upeţiu Dorin i1a comunicat inc3 .alint Dan- faptul că /n 'iua următoare- dimineaţa urmea'ă să fie efectuate mai multe perche'iţii domiciliare de către *rigada de crimă organi'ată- /ntre locaţii fiind adresele de domiciliu ale celor doi inculpaţi <drea "i Şionei- precum "i ale lui $ !upeţiu Dorin- /n calitate de administratori ai unor societăţi comerciale- precum si ca ar face *ine să /i pregătească pe cei doi *ăieţi 1 Şionei Dorin "i <drea !ălin- pentru ca ace"tia să nu se sperie si să nu declare nimic /n faţa organelor de poliţie- totul urmând să se re'ol%e- fiind %i'aţi doar <drea !ălin- Şionei Dorin "i !upeţiu Dorin /n calitate de asociaţi "i administratori la societăţile implicate- aspect comunicat lui .er*eceanu Traian pe informarea /ntocmită de poliţi"tii delegaţi /n cau'ă $ 4an Victor "i 4untean )lin3 Inc3 !upeţiu Dorin- a transmis de asemenea- inc3 .alint Dan- că cei doi copii $ <drea "i Şionei- %or fi cu siguranţă ridicaţi si du"i la poliţie- /nsă că ţinta este el !upeţiu Dorin- fără a "tii despre faptul că era %i'at "i .alint Dandeoarece acesta nu era administrator %reunei societăţi comerciale3 La 4n&r"(ar"a )n%. Balit Dan /n legătură cu sursa celor aflate- inc3 !upeţiu Dorin a spus că informaţiile le are 66de la o persoană care se află tot timpul cu cei care urmează să efectueze perc&eziţiile '(CCO A)!* +i cu care a ţinut le,ătură p-nă în urmă cu o zi c-nd. de la amiază. a încetat să îi mai răspundă la telefon/!! <lterior .alint Dan- a re%enit la domiciliul său "i a făcut o TedinCă /n *eciul casei sale cu cei doi copii $ <drea "i Şionei- cărora le1a comunicat cele aflate de la !upetiu Dorin si le1a spune să se pregătească pentru a doua 'iŞionei Dorin rămânând la domiciliul din sat Teliucu (uperior- /n timp ce <drea !ălin s1a dus la apartamentul deţinut /n 4un3 Hunedoara3 Do3a!a %+noaș&"r)) de către cei trei a momentului perche'iţiilor /l repre'intă faptul că atât <drea !ălin cât "i Şionei Dorin au trecut pro*a cu 59

detectorul poligraf- precum "i faptul că la momentul perche'iţiei organele de poliţie i1au găsit atât pe .alint Dan cât "i pe (ionei Dorin "i <drea !ălin- tre;i3 .alint Dan nu a putut fi testat cu aparatul poligraf /ntrucât se afla su* tratament medical pentru *oli de inimă- tratament care nu permitea testarea- dar declaraţiile acestuia s1au %erificat- coro*orându1se cu celelalte pro*e administrate /n dos3 >6D9P9+5663 To& as&/"#5 4n !a&a !" ,#.,8.+,-+ 4n%"*6nd cu ora 6B355- momentul punerii /n eAecutare a autori'aţiei emisă pentru postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- deţinut de către !upeţiu Dorin- traficul telefonic al acestuia este redus la o singură discuţie purtată cu soţia susnumitului !upeţiu 4onica- la ora +53:7- discuţie /n care inc3 !upeţiu "i interlocutorii Fsoţia "i fataD fac re6erire cu #rivire la locaţiile 7n care se a6lă (şi insistă)0 (e poate o*ser%a de asemenea că atât inc3 cât "i soţia sa se află la alte locaţii !"%6& %"a %ar" urmea'ă să fie perche'iţionată "i care /n fapt este domiciliul familiei !upeţiu- *a mai mult din discuţie re'ultă faptul că pentru !upeţiu Dorin este important ca diminea<ă cineva să 6ie la casă ,,să stingă luminileH la casa din str0 Buituri, nr0 B8A (domiciliul care urmea'ă să 6ie #erc(e'iţionat,) fiind surprins de reacţia soţiei care spune că %a merge personal3 Ma) '+#&5 4n !a&a !" ,1.,8.+,-+- /n ;urul orelor 65375- !upeţiu Dorin de la postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- este sunat de către Rusu Romică fapt re'u#&a& !)n #)s&)n8+r)#" &"#"/on)%"5 /a*& %" s" %oro(or"a'ă cu declaraţiile inc3 .alint Dan- /ntrucât Rusu Gheorghe- nu1i mai răspunde lui !upeţiu- la telefon până /n 6535=3+5673 7n !a&a !" -,.,8.+,-+ ora 5B3+=- !upeţiu Dorin comunică --oarecum surprinsV soţiei că %a pleca la ser%iciu Finc3 nu a fost găsit până la ora respecti%ă /ntrucât nu s1a reu"it identificarea ca*anei- fiind oprit ulterior /n traficD3 7n !a&a !" -,.,8.+,-+ după efectuarea perche'iţiilor /n timp ce se afla la sediul DII!&T )l*a Iulia- inc3 !upeţiu Dorin este contactat telefonic de că &re Rusu Gheorghe 'is Romică de la posturile telefonice cu numerele 5>=+588++7 "i 5>:6,8,+5,- cu care se poartă următoarele discuţii- astfel2 1 la ora ++3573:B- Rusu Gheorghe 'is Romică /l sună pe !upeţiu Dorin de la postul telefonic cu nr3 5>=+588++7 la postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- /nsă acesta din urmă nu răspunde? 1 la ora ++35B366- Rusu Gheorghe 'is Romică /l sună pe !upeţiu Dorin de la postul telefonic cu nr3 5>:6,8,+5, la postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- /nsă acesta din urmă nu răspunde? 1 la ora ++37,36:- !upeţiu Dorin /l sună pe Rusu Gheorghe 'is Romică de la postul telefonic cu nr3 5>+++868>> la postul telefonic cu numărul 5>:6,8,+5, "i /ntre cei doi se poartă o discuţie din care !upetiu Dorin /i spune lui Rusu Gheorghe 'is Romică- că se află la )l*a- că nu "tie ce se %a /ntâmpla "i că %a da telefonul său unei alte persoane pentru a discuta a doua 'i3 Din această discuţie se /nţelege faptul că Rusu Gheorghe cunoa"te eAact situaţia /n care se află !upeţiu Dorin- acesta nepunând nici măcar o /ntre*are cu pri%ire la moti%ul pentru care se află la )l*a- de ce nu poate a;unge /n De%a /n 'iua următoare- sau de ce este necesar să /"i predea telefonul către o altă persoană3 7n !a&a !" --.,8.+,-+5 a !oua 'i după audieri "i perche'iţie- nefiind reţinutinc3 !upeţiu Dorin- are pe telefonul personal un număr de două apeluri dintre care la unul răspunde fiind al soţiei sale- iar la celălalt nu răspunde3 Este de o*ser%at faptul că a&6& /n 'iua anterioară perche'iţiei cât "i /n 'iua ulterioară perche'iţiei inculpatul nu utili'ea'ă telefonul mo*il3 90

7n !a&a !" -+.,8.+,-+ inc3 !upeţiu Dorin- reia discuţiile telefonice pe postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- iar la ora +636B375- este sunat de către Rusu Gheorghe 'is Romica3 Din discuţia celor doi re'ultă faptul că ace"tia s1au /ntâlnit- ulterior conducerii lui !upeţiu Dorin la parchet /n 6535=3+56+ "i au discutat despre situaţia /n care se află !upeţiu Dorin iar 1 /n continuare Romică /i spune lui !upeţiu Dorin 553"0) %"5 %+'5 %6&5 %+ cine "i ce nume %or*e"ti-333/nţelegi-33oriunde "i oricând33"i pe stradă-33"i /n ma"ină333"i lângă casă333"i /n %i'ită la cine%a33*ineV- lucru pe care !upeţiu Dorin /l confirmă prin --am /nţ"#"sO. Tot în perioada 02.05.20 21 3.05.20 2) Ber/e.eanu +ra$an a a-u! .#n-#r/$r$ .u M#1 O-$%$u) "$%eru" Ma0#ner$e$ %$n @u%. Cune%#ara) .u .are era pr$e!en %$n .#p$"(r$e. Cupe'$u *#r$n era 1$ e" a0#n. As&/"# 4n !a&a !" 03.05.20 25 #a ora $.3$.395 Mos O3)!)+ !" #a *os&+# %+ nr. 073$779$ 0 4# %ontactea'ă telefonic pe !upeţiu Dorin la postul telefonic cu nr3 5>+865>58,3 n data de 5:35=3+56+- la orele 6+3773+6 "i 6836>3++ 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe !upeţiu Dorin la postul telefonic cu nr3 5>+86570:9. n data de 5=35=3+56+- la orele 673:7375 "i 673=+3+63 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe !upeţiu Dorin la postul telefonic cu nr3 5>+865>58,- iar la ora +53=6 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe .er*eceanu Traian la postul telefonic cu nr3 5>B++68,:B3 n data de 5>35=3+56+- la ora 5,3=83:B-673:7375 "i 673=+3+6 !upeţiu Dorin de la postul telefonic cu nr3 5>+865>58, /l contactea'ă telefonic pe 4os &%idiu la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65- iar la orele 6737B3+6 "i 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe !upeţiu Dorin la postul telefonic cu nr3 5>+865>58,3 7n !a&a !" 09.05.20 25 #a ora 0.57.57 Mos O3)!)+ !" #a *os&+# &"# efonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe .er*eceanu Traian la postul telefonic cu nr3 5>B++68,:B3 1 ) doua perche'iţie din 583653+56+3 .er*eceanu Traian- a fost /n"tiinţat de procuror- /n 5=3653+56+- cu pri%ire la faptul că /n 583653+56+ urmea'ă să se "/"%&+"0" perche'iţii /n cau'a !upeţiu- numărul locaţiilor "i faptul că toate sunt din ;udeţul Hunedoarapentru ca acesta să se poată organi'a din punct de %edere logistic- precum "i că locaţiile eAacte "i persoanele /i %or fi comunicate /n dimineaţa 'ilei de 583653+56+- /n timp util pentru a a;unge la locaţii pentru ora 5B3553 4ai mult- /n data de 5=3653+56+- /n cursul dimineţii- /n ;urul orei ,355comisarul 4untean )lin- a fost contactat telefonic de către !omisarul Şef Traian .er*eceanu- fiind /ntre*at de către acesta cu pri%ire la locaţiile la care urmea'ă să fie efectuate perche'iţii /n data de 583653+56+3 !u această oca'ie comisarul 4untean )lin a informat "eful de *rigadă cu pri%ire la faptul că urmea'ă să fie efectuate mai multe perche'iţii pe ra'a 4un3 Hunedoara- trei dintre acestea fiind /n legătură cu inc3 !upeţiu Doriniar /n ceea ce pri%e"te restul locaţiilor acestea sunt cunoscute doar de către procurorul "ef D3I3I3!3&3T3 $(3T3 )l*a3 7n @+r+# or"#or 2.005 %'s. M+n&"an A#)n a /os& % ontactat din nou de către "eful de *rigadă pentru a pune la dispo'iţia acestuia din urmă o sinte'ă a acţiunii care urmea'ă a fi /ntreprinsă- lucru care a fost de altfel "i reali'at- fără a se comunica /n cadrul sinte'ei "i implicarea altor persoane decât cele aduse 9

de;a la cuno"tinţa sefului de *rigadă- respecti% $ !upeţiu Dorin3 ncepând cu ora 58355- data de 5=3653+56+ inc3 !upeţiu Dorin a fost luat /n fila;3 ntrucât !upeţiu Dorin se afla la sediul societăţii sale (! !&4(ID (R0- s1a dispus instalarea dispo'iti%ului de fila; la intrarea pe strada )pusenistrada /n capătul căreia se află situat sediul (3!3 !omsid (3R3033 Este de preci'at faptul că strada )puseni este /mpărţită /n două de o linie ferată- linie care poate fi tra%ersată doar pe ;os- cu picior+#. 0a ora 653+7- după informarea comisarului .er*eceanu despre acţiunea ce %a urma- pe strada )puseni Fpe partea dreaptă raportat la linia de cale feratăD a intrat dinspre strada Depo'itelor- singura cale de acces auto- autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT- ma"ină condusă de către comisarul "ef Traian .er*eceanu- conform raportului de fila;3 4a"ina cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT a /ntors /n capătul stră'ii- /n faţa porţii de acces a (3!3 !omsid (3R303 "i a re%enit pe strada Depo'itelor- după care- autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT- a %irat din nou pe strada )puseni Fde data aceasta pe partea stangă raportat la linia de cale feratăD "i a staţionat /n capătul stră'ii )puseni- %is a %is de intrarea /n sediul (3!3 !omsid (3R303 timp de aproAimati% o ;umătate de oră Fdupă ora 653+7D3 Nu s1a putut o*ser%a acti%itatea desfă"urată la respecti%ul o*iecti% de Traian .er*eceanudeoarece fila;ul /l pri%ea pe !upeţiu Dorin "i era situat pe strada Depo'itelorla intrarea pe str3 )puseni- care este o stradă /nchisă3 Preci'e' faptul că de"i strada )puseni este despă rţită pe două sensuri de către calea ferată- am*ele sensuri se termină cu o diferenţă de 65 metri /n dreptul (3!3 !omsid (3R303- strada fiind /nchisă mai departeeAistând doar terenuri fără construcţii3 7n @+r+# or"#or 0.5$ a+&o&+r)s'+# %+ n+'ărul de /nmatriculare HD3,,3.GTcondus de către Traian .er*eceanu- a re%enit de pe str3 )puseni- pe strada Depo'itelor- %irând dreapta /n direcţia staţiei de *en'ină 4oll F653==Dmoment surprins de camera eAistentă /n *en'inărie "i /ndreptată spre strada Depo'itelor- după care a intrat pe "oseaua de centură a municipiului De%a3 An"C"0 4n %on&)n+ar" hărCile locaţiilor identificate anterior3

92

.en'inăria 4oll S.R.L.

s"!)+# S.C. Co's)!

0ocaţia /n care camerele *en'inăriei 4oll au surprins autoturismul cu nr3 de /nmatriculare HD3,,3.GT To& 4n !a&a !a&a !" 05. 0.20 2, 1 /ntre orele 5,3=816536:- telefonul cu numărul 5>+++868>>aparţinând lui !upeţiu Dorin a fost deconectat? 1 la ora 6536:- !upeţiu Dorin discută cu Diana timp de + minute "i 78 de secunde- după care la ora 653:+ telefonul apare din nou deconectaturmătorul apel- nepreluat- dar care atesta faptul că telefonul a fost r"%on"%&a& a36n! #o% #a ora 0.53. A !o+a 0)5 4n !a&a !" ,(.-,.+,-+ la ora 683=8- inc3!upeţiu Dorin s1a deplasat la capela (f3 )leAandru unde s1a /ntâlnit cu mem*rii masoneriei Fmesa;e "i discuţii telefonice prin care i s1a cerut s^ se pre'inte la /nmorm6n&ar"a +n+) ,,;rate,,D- /m*r^caţi la fel /n costume "i cra%at^ de culoare neagr^ "i c^ma"^ al*^3 Dintre ace"tia a fost identificat 4o" &%idiu- /mpreun^ cu care !upeţiu Dorin s1a retras /ntr1un loc mai puţin aglomerat "i au discutat pân^ la ora 6,36:3 Pe timpul discuţiei dintre cei doi 4o" &%idiu a fost o*ser%at c^utând prin agenda telefonului mo*il "i efectuând mai multe con%or*iri telefonice3 4o" &%idiu este %iceprimar al mun3 De%a- fiind de asemenea "i prieten din copil^rie cu cms3 "ef Traian .er*eceanu- cu care comunica frec%ent3 )stfel- numai /n perioada 5=3653+56+1583653+56+- /ntre ace"tia au a%ut loc următoarele con%or*iri2 În data de 09. 0.20 2) "a #ra 1:.3A.12) Ber/e.eanu +ra$an %e "a p#0!u" !e"e&#n$. .u nr. 0:;221>9A; 6" .#n!a.!ea=( pe M#0 O-$%$ u 'a po&tu' te'e4onic cu nr. ,$0$$0))-(. n 'iua următoare- respecti% /n data de ,$.-,.+,-+- /n ;urul amie'ii !omisarul Şef Traian .er*eceanu l1a contactat telefonic pe comisarul 4untean )lin "i i1a comunicat faptul că /ntrucât până la ora respecti%ă nu se află /n posesia tuturor informaţiilor cu pri%ire la locaţiile perche'iţiilor care urmea'ă a fii desfă"urate- %a informa conducerea Poliţiei Române că %a amâna acţiunea pentru o dată ulterioară- datorită faptului ca i s1a comunicat numai că urmea'ă să fie efectuate un număr de opt perche'iţii pe ra'a ;ud3 Hunedoara- dar nu i1au fost indicate locaţiile- ci numai cele cu pri%ire la !upeţiu- restul urmând a fi transmise numai /n dimineaţa perche'iţiei- cu acordul Procurorului Şef Direcţie- care a fost "i el in/or'a&. În data de 07. 0.20 2) "a #re"e 19.10.33 1$ 19.12.<:) Ber/e.eanu +ra$an %e "a p#0!u" !e"e&#n$. .u nr. 0:;221>9A; 6" .#n!a.!ea=( pe M#0 O-$%$u "a p#0!u" !e"e&#n$. .u nr. 0:3::3AA1;) $ar "a #ra 19.21.A:) M#1 O-$%$u %e "a p#0!u" !e"e&#n$. .u nr. 0:3::3AA1; 6" .#n!a.!ea=( pe Ber/e.eanu +ra$an "a p#0!u" !e"e&#n$. .u nr. 0:;221>9A;. Este de preci'at că "eful .!!& )l*a nu a fost interesat /n ultimii anicel puţin din +55, până /n pre'ent- de cau'ele aflate pe rolul DII!&T- (T )l*a- numai /n ca'ul /n care a%ea %reun interes personal- /n rest DII!&T- (T )l*a "i .T (i*iu- nu eAistau pentru acesta- ci numai .T Hunedoara3 )stfel- nu se ;ustifică interesul *rusc al cms3 .er*eceanu pentru locaţiile perche'iţionate /n cau'a !upeţiu- cu atât mai mult cu cât a%ea toate datele necesare organi'ării acestora- numărul- ra'a de deplasare- natura faptelorprecum "i că %a primi locaţiile /n dimineaţa 'ilei de 583653+56+- /n timp util3 93

)ceastă practică nu este neo*i"nuită /n cadrul DII!&T- /n cau'ele importante- iar cms3 .er*eceanu nu a%ea de ce să fie deran;at dacă nu era interesat /n alt mod- nelegal3 (1a do%edit cert /n cau'ă- .er*eceanu Traian "tiind doar de perche'iţiile efectuate /n cau'a !upeţiu- că numai acesta din urmă Ua %isat urâtV "i era trea' dimineaţa la 5B355- celelalte persoane perche'iţionate- fiind tre'ite de organele de poliţie3 To& 4n ,$.-,.+,-+- duminica la ora 6+356376- un autoturism de culoare neagră- cu geamuri fumurii "i acela"i format cu a celui condus de către comisarul "ef Traian .er*eceanu- a părăsit parcarea 4etro "i s1a /ndreaptat spre "oseaua de centură a"a cum reiese din filmările reali'ate de camerele de la maga'inul Real3 <lterior- la ora 6+35B3+:- un autoturism de culoare neagră- cu geamuri fumurii "i acela"i format cu a celui condus de către comisarul "ef Traian .er*eceanu- a intrat /n parcarea PraPtiPer- a făcut sensul giratoriu "i s1a 4n!r"*&a& pe partea dreaptă a sensului de acces la maga'in- fiind mascat de un tir F/nregistrări RealD3 A0pe.!e"e pr$-$n% 6 pre@urarea .( "a #ra 1$ "#.a'$$"e pre.$=a!e an!er$#r 0e a&"a a1$na .u nr. %e 6n a!r$.u"are C*.99.B3+) .#n%u0( %e .(!re . 0. 1e& +ra$an Ber/e.eanu) 0un! 0u0'$nu!e 1$ .#re"a!e .u rap#ar!e"e %e &$"a@ au!#r$=a!e pen!ru Cupe'$u *#r$n) .are era "ua! 6n &$"a@ au!#r$=a!) $ar #&$'er$$ %e "a &$"a@ au -(=u! %$n n#u a1$na .#n%u0( %e Ber/e.eanu +ra$an 6n =#n(. A.e1!$a nu au e&e.!ua! &#!#gra&$$ @u%$.$are) deoarece Ber/e.eanu +ra$an nu &(.ea #/$e.!u" %#0aru"u$ 1$ a" &$"a@u"u$) %ar au .#n0e na! 6n rap#ar!e a0pe.!e"e .#n0!a!a!e. )stfel- /n aceea"i 'i- la ora 6+35>3=5- inc3 !upeţiu Dorin a intrat /n parcarea de la Real- a făcut "i el sensul giratoriu din interiorul parcării "i a oprit /n parcarea maga'inului 4etro- conducând autoturismul proprietate personală marca 4ercedes cu nr3 de /nmatriculare HD3653.<N- autoturism /n care se mai aflau soţia sa "i un alt indi%id Fraport fila;D3 !onform raportului de fila; /n momentul /n care !upeţiu Dorin a oprit autoturismul /n parcarea 4etro- /n parcarea maga'inului PraPtiPer se afla parcat cu faţa /nspre maga'in- autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT condus de .er*eceanu Traian- acesta fiind mascat de un tir care se afla /n spatele său- ma"ina comisarului .er*eceanu fiind parcată la limita parcărilor dintre PraPtiPer "i 4etro3 După- acest ultim moment- o perioadă de aproAimati% +5 de minute/n care autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT- la %olanul căruia se afla cms3 "ef Traian .er*eceanu Fconform raportului de fila;D- a staţionat fără ca cine%a să intre sau să iese din acesta- perioadă care s1a suprapus cu %enirea inc3 !upeţiu Dorin la 4etro- după acre autoturismul cu nr3 HD ,, .GT s1a pus /n mi"care prin parcarea maga'inului PraPtiPer "i a intrat /n sensul giratoriu aflat la intersecţia cu calea Narandului3 !onform raportului de fila; autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD ,, .GT- la %olanul căruia se afla cms3 "ef Traian .er*eceanu- a părăsit parcarea maga'inului PraPtiPer- pe direcţia !alea Narandului F"oseaua de centurăDspre o destinaţie necunoscută3 4enţionăm că echipa de fila; care a eAecutat autori'area am*ientalăa mai fost folosită "i /n cadrul altor dosare instrumentate de către .3!3!3&3 )l*a Iulia- eAistând pro*a*ilitatea e%identă ca aceasta să fi fost %ă'ută de către cms3 "ef Traian .er*eceanu- conducătorul autoturismului cu numărul de /nmatriculare HD ,, .GT- iar din autoturismul preci'at anterior- nu a 9$

co*orât sau urcat nimeni pe toată perioada staţionării Fconform raportului de fila;D3 !upeţiu Dorin nu s1a /ntâlnit cu nicio persoană care să pre'inte interes pentru pre'enta cau'ă /n incinta compleAului Real14etro1PraPtiPer3 0a ora 683+B- din aceea"i 'i- !upeţiu Dorin a fost sunat de c^tre Rusu Gheorghe c^tre care i s1a plâns c^ are pro*leme cu ,,tele;onul,,. 7n !a&a !" ,1.-,.+,-+5 %o')sar+# B"r("%"an+ Tra)an5 4'*r"+nQ %+ echipa desemnat^ pentru efectuarea perche'iţiei- s1a deplasat la domiciliul numitului !upeţiu Dorin- situat /n '+n. A+n"!oara5 s&r. B+)&+r)5 nr. A5 +n!" 'a@or)&a&"a '"(r)#or "%B)*") a+ o(s"r3a& /a*&+# %Q #a ora 05.505 #+')n)#" !" #a *ar&"r+# %as") )n%. !upeţiu erau aprinse- eAistând replici de genul --suntem a"teptaţiV F/nregistrare %ideoD3 De asemenea- se o*ser%ă că la parter /n spatele u"ii se po'iţionea'ă o persoană de"i echipa nu s1a a;uns /n dreptul u"ii de acces /n curtea imo*ilului "i nu s1a suna& #a )n&"r/on ?%a*&+ra 4nr"8)s&rar" %ideoD3 <lterior- cms3 "ef Traian .er*eceanu a apăsat *utonul interfonului "i au durat aproAimati% 66 secunde până /n momentul /n care doamna !upeţiu 4onica a deschis u"a de la casă "i a %enit spre poarta permiţând accesul organelor de poliţie /n curte "i /n interiorul imo*ilului3 Pe fundalul /nregistrării se o*ser%ă clar faptul că după ce doamna !upeţiu 4onica iasă din casa- /n pragul u"ii apare !upeţiu Dorin- %enind dinspre *ucătărie "i nu de pe scările de acces la eta;- aruncă o pri%ire afarădupă care apropie u"a "i urcă scările de la eta;3 n acest timp doamna !upeţiu 4onica se afla la poartă3 <lterior după pătrunderea /n incinta locuinţei a organelor de poliţie ;udiciară- inc3 !upeţiu Dorin a co*orât scările de la eta; mimând că atunci s1 a tre'it "i /ncheindu1se la căma"ă- afi"ând o faţă %eselă- deloc surprinsă- a"a cum reiese din filmările efectuate de echipa de perche'iţie3 A&6& doamna !upeţiu cât "i inc3 !upetiu erau /m*r^caţi Fnu /n pi;amaleD "i se putea o*ser%a faptul c^ cei doi /si *eau cafeaua "i se uitau pe laptop3 0a o %eri/)care a programelor accesate pe laptop s1a constatat c^ ace"tia ascultau mu'ic^ pe Koutu*e- de"ii d1na !upeţiu a 'is că1"i plătea facturile3

95

Coro(ora& %+ %"#" *r"%)0a&" an&"r)or5 s" o*ser%ă că /n declaraţia din +B3653+56+- formulată /n dos3 >6D9P9+566- inc3 !upeţiu Dorin fiind /ntre*at despre faptul dacă "tia sau nu despre perche'iţiile domiciliare efectuate /n cau'ă a arătat că nu3 <lterior- inc3 !upeţiu Dorin- prin declaraţia din 5:36+3+56+- formulată /n dos >6D9P+566 a declarat că dormea când au %enit organele de poliţie- iar .er*eceanu Traian- a declarat /n acela"i dosar- /n 5B36+3+56+- că nu l1a %ă'ut pe !upeţiu /n cadrul u"ii "i acesta a co*orât ulterior pe scări- /ncheindu1se la căma"ă 1 cum a declarat martorul 0inP !ristian3 Nu acela"i lucru a fost declarat de martorul- Ghiura 4arius- poliţist /n cadrul (!!& Hd3 "i delegat pentru efectuarea perche'iţiilor- care a afirmat că !upeţiu Dorin a co*orât la parterul clădirii după intrarea /n casă a organelor de poliţie- fără să "tie când "i dacă acesta se /ncheia la căma"ă3 Este e%ident că .er*eceanu Traian "i 0inP !ristian- s1au uitat pe filmările reali'ate de poliţie /nainte de a %enii pentru audieri- cu atât mai mult cu cât martorul 0inP !ristian nu a fost citat de procuror- ci adus din proprie iniţiati%ă de cms3 .er*eceanu3 @iind audiat din nou- /n calitate de martor- după efectuarea dis;ungerii din dos3 >6D9P+566 "i coneAarea cau'ei 78D9P9+567 la dos3 67 D9P9+566martorul !upeţiu Dorin "i1a modificat declaraţia- pentru a se coro*ora mai *ine cu /nregistrarea perche'iţiei reali'ată de poliţie- susţinând că Ua %isat urât noapteaV- că era trea' când au sunat organele de poliţie "i a co*orât pe scări când soţia sa a deschis u"a- după care a urcat din nou sus pe scări "i a co*orât /ncheindu1se la căma"ă3 )ceste modificări ale declaraţiei numitului !upeţiu Dorin- s1au făcut prin corespondenţă cu ceea ce s1a filmat de către poliţi"tii care au efectuat perche'iţia "i se coro*orea'ă "i cu declaraţia comisarului 0inP !ristian "i a cms3 .er*eceanu Traian- referitor la co*orârea scărilor /ncheindu1se la căma"ă "i pre'enţa /n cadrul u"ii- aspecte de care ace"tia au fost /ntre*aţi de procuror- atrâgându1li1se practic atenţia3 Este e%ident- a"a cum nu a reţinut nici poliţistul Ghiura- că nimeni nu reţine amânuntul când s1a /ncheiat la căma"ă pe scări- la eta; sau la parterdacă nu i s1ar fi comunicat ce reiese din filmări3 Tot astfel- /n ultima declaraţie- !upeţiu Dorin re%ine asupra afirmaţiilor anterioare "i arată că a fost totu"i /n cadrul u"ii când s1a sunat la poartă- aspect nerecunoscut anterior "i pe care susnumitul dore"te /n pre'ent să1l coro*ore'e cu filmarea de"ii acesta nu a %ă'ut /nregistrarea3 !omisarul .er*eceanu a%ea /nsă acces la această filmare- fiind reali'ată de poliţi"tii pe care1i conduce "i cu aparate de filmat din dotarea *rigă'ii3 A-5n% 6n -e%ere .() "a %a!a re0pe.!$-() %$n a.!e"e ex$0!en!e "a %#0aru" nr. :1*/P/2011 a" *IICO+) S+ A"/a) ex$0!au $n%$.$$ .( $n.. Cupe'$u *#r$n ar &$ &#0! $n&#r a! %e0pre per.Ee=$'$$"e %# $.$"$are %e Ru0u 3Ee#rgEe) .are era 6n an!ura@u" a$ u"!#r p#"$'$1!$ %e "a SCCO C%.) 0!ru.!ur( 0u/#r%#na!( BCCO A"/a) 0Ga 6n.epu! ur (r$rea pena"( 6 p#!r$-a a.e0!u$a 1$ 6n 1<.11.2012) 6n /a=a au!#r$=a'$e$ %e per.Ee=$'$e nr. 3</1<.11.2012 e $0( %e +r$/una"u" A"/a 0Gau e&e.!ua! a$ u"!e per.Ee=$'$$ "a 0e%$u" 0#.$e!('$"#r 1$ "#.u$n'e"e &#"#0$!e %e Ru0u 3Ee#rgEe 1$ 0#'$a a.e0!u$a Ru0u An.a. Cu #.a=$a per.Ee=$'$$"#r %# $.$"$are e&e.!ua!e 0Ga $%en!$&$.a! un 6n0.r$0 $ntitu'at Icontract de %ân'are $ cumpărare /ncheiat la dat de ++35>3+566 /n De%aG6 prin care &e rea'i3a practic un schim* /ntre două autoturisme VL P)(()T- unul mai %echi 1 : 4&TI&N deţinut de .er*eceanu Traian "i unul relati% nou $ !! TR)V3 +35- achi'iţionat de aproAimati% un anaparţinând numitei Rusu )nca , a% . "a SC URANUS LUNIOR SRL) 99

0.E$ / 6n ur a .(ru$a au!#!ur$0 u" a$ n#u era "ua! %e Ber/e.eanu +ra$an .are ar &$ p"(!$! # %$&eren'( %e 10.000 Eur#. A.ea0!) 6n0.r$0 e0!e 6n0( $n&$r a! %e %#.u en!e"e &$nan.$ar .#n!a/$"e @u0!$&$.a!$-e 6n!#. $!e %e SC URANUS LUNIOR 2003 SRL) 0#.$e!a!e a% $n$0!ra!( 1$ "a .are 0un! a0#.$a'$ 0#'$$ Ru0u 3Ee#rgEe 1$ An.a) %$n .are re$e0e .(2 0a data de +535>3+565 prin factura cu numărul 6B76=:7>- (! <R)N<( #<NI& +557 (R0 a plătit a%ansul pentru achi'iţionearea /n leasing a autoturismului marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI la %aloarea de B+37BB-+8 lei din care 6+35>5- 8, lei repre'intă T3V3)33 )utoturismul a fost /nregistrat la data de +535>3+565 /n registrul de e%idenţă a mi;loacelor fiAe ale (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- la %aloarea rămasă de amorti'at de ,=3875 leiurmând ca /ntreaga sumă să fie amorti'at pe o perioadă de B5 de luni3 La !a&a !" 30.09.20 5 a+&o&+r)s'+# 'ar%a -N Passa& CC Tra3. 2.0 TDI5 /)8+ra 4n %on&a()#)&atea (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- cu %aloarea rămasă /n sold de >83+B6-67 lei3 n data de 7635>3+566 s1a modificat /nsă %aloarea de in%entar al autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI- fiind scă'ută de la %aloarea de >83+B6-67 lei la %aloarea de $7.9 5507 #") ? %+ 30.3$9509 #")>. <lterior- la data de 6>3583+566 autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI figurea'ă /n fisa de e%idenţă a mi;loacelor fiAe a (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- ca %ândut la %aloarea de :63,7= lei Fpro*a*il fără TV)D3 )stfel la data de 6>3583+566- autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI este %ândut către .er*eceanu Traian- cu suma de =+3555 lei Fsumă care include T3V3)3D- fiind emisă /n acest scop factura fiscală cu numărul 7B696>3583+566 la %aloarea de =+3555 lei3 !hitanţa prin care se atestă primirea sumei de =+3555 lei de la .er*eceanu Traian- de către (3!3 <ranus #unior +557 (3R303este /nregistrată cu nr3 7B5 "i este datată 6+35,3+566 Fdupă o lunăD3 n data de 6>3583+566- prin factura cu numărul 6B,6>+87 (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 a plătit /nsă către Porsche 0easing restul sumei datorată pentru achitarea integrală a autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDIrespecti% :,3,,:-85 lei3 )nterior s1a plătit de către societate un a%ans de B+37BB lei "i s1au acB)&a& ra&"#" #+nar" !" #"as)n8. As&/"#5 conclu'ionând (! <R)N<( #<NI&R +557 (R0- a achi'iţionat /n +535>3+565 autoturismul- a plătit pentru acesta firmei de leasing peste 6653555 lei- fără ratetele de leasing plătite aproAimati% un an "i a %ândut autoturismul /n cau'ă- la 6>3583+566 lui .ere*eceanu Traian cu %aloarea de =+3555 lei- mai puţin de ;umătate- sumă pe care a /ncasat1o scriptic numai /n 6+35,3+567. U"!er$#ar a1a .u re$e0e %$n 6n0.r$0ur$"e r$%$.a!e "a per.Ee=$'$e) Ber/e.eanu +ra$an a -5n%u! au!#!ur$0 u" 6n 2012 .u # 0u ( a$ are) 6n .#n%$'$$"e 6n .are "Ga &#"#0$! apr#x$ a!$- 2 an$. Cu #.a=$a per.Ee=$'$$"#r e&e.!ua!e 6n %a!a %e 1<.11.2012 "a 0e%$u" S.C. Uranu0 Lun$#r 2003 S.R.L.) 0Ga r$%$.a! 6n0( .#n!ra.!u" %e -5n=areG.u p(rare pre.$=a! an!er$#r) re%a.!a! #"#gra&) 6n.Ee$a! 6n!re Ber/e.eanu +ra$an 1$ Ru0u An.a) .#n!ra.! %a!a! 22.0:.2011. Prin acest contract .er*eceanu Traian %indea către (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 societate repre'entată de către Rusu )nca /n calitatea acesteia de administrator- autoturismul %echi deţinut de el- tot marca VL Passat- dar : 4otion- cu serie "asiu LVLNNN7.N7P5=6,7B "i numărul de identificare HD ,, .GT Fnumăr care a fost păstrat de .er*eceanu Traian "i la autoturismul nou achi'iţionat la schim*D- /n schim*ul sumei de >555 de euro3 Prin acela"i contract (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 societate repre'entată de către Rusu )nca /n calitate de administrator %indea către 97

.er*eceanu Traian autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI cu serie "asiu LVLNNN7!N)E=BB+:8 pentru suma de 6>3555 de euro3 !ele două părţi mai fac preci'area că /n fapt au con%enit să făcă schim* de autoturisme- .er*eceanu Traian urmând să plătească către (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- doar diferenţa de preţ dintre cele două autoturismerespecti% suma de 653555 de euro3 (e mai face menţiunea /n contract că suma de 653555 de euro s1a plătit integral cu oca'ia /ncheierii respecti%ului contract3 !ontractul este semnat atât de către Rusu )nca /n calitate de administrator al (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 cât "i de către .er*eceanu Traian3 În rea"$!a!e) au!#!ur$0 u" ar.a 8Q Pa00a! CC +ra-. 2.0 +*I .u 0er$e 1a0$u Q8QJJJ3CJAE<;;2A> &$gura 6n a!r$.u"a! 6n %a!a %e 02.09.2010 pe P#r0.Ee Lea0$ng R# 5n$a) .u nu (ru" BG2<GBCU. În %a!a %e 1;.09.2011) au!#!ur$0 u" a &#0! ra%$a! 1$ 6n a.eea1$ %a!( a &#0! 6n a!r$.u"a! pe nu e"e "u$ +ra$an Ber/e.eanu) &$$n%uG$ a!r$/u$!e nu ere"e C*G99GB3+) nu ere pe .are "e %e'$nu0e an!er$#r pe a1$na aparen! %a!( "a 0.E$ /. U"!er$#r) "a %a!a %e 19.02.2013) au!#!ur$0 u" a.E$=$'$#na! %e "a SC URANUS LUNIOR 2003 SRL) re0pe.!$- 8Q Pa00a! CC +ra-. 2.0 +*I) e0!e ra%$a!) &$$n% -5n%u! %e Ber/e.eanu +ra$an 1$ !#! 6n %a!a %e 19.02.2013) e0!e reG6n a!r$.u"a! pe nu e"e %e P#pa +u%#r Ar#n .u nu ere"e %e 6n a!r$.u"are C*G1:GRE8. În rea'itate autoturi0 u" ar.a 8Q Pa00a! A M#!$#n B.e" -e.E$? .u 0er$e 1a0$u Q8QJJJ3BJ3P0<193;) a &#0! 6n a!r$.u"a! pr$ a %a!a "a %a!a %e 2;.0>.2002) ra%$a! "a %a!a %e 0:.0>.200<) 6n a!r$.u"a! pe SC Sa-a Ex$ S.R.L. "a %a!a %e 19.09.200<) ra%$a! "a %a!a %e 2>.10.200<) 6n a!r$.u"a! pe 8$1$ne0.u *an A"exan%ru "a %a!a %e 0A.11.200<) ra%$a! "a %a!a %e 0<.10.200;) 6n a!r$.u"a! pe Mu=$.a1 M$r.ea "a %a!a %e 0<.10.200;) ra%$a! "a %a!a %e 02.11.2010) 6n a!r$.u"a! pe Ber/e.eanu +ra$an "a %a!a %e 02.11.2010) ra%$a! "a %a!a %e 1;.09.2011. *$n %a!a 1;.09.2011 au!#!ur$0 u" ar.a 8Q Pa00a! A M#!$#n .u 0er$e 1a0$u Q8QJJJ3BJ3P0<193;) &$gurea=( 6n a!r$.u"a! pe Ur0 I#an 8a0$"e) &$nu" "u$ +ra$an Ber/e.eanu. S.C. Uranu0 Lun$#r 2003 S.R.L. nu %e'$ne 1$ nu a %e'$nu! n$.$#%a!( 6n pr#p$e!a!e .a $@"#. &$x au!#!ur$0 u" ar.a 8Q Pa00a! A M#!$#n .u 0er$e 1a0$u Q8QJJJ3BJ3P0<193;) a1a .u ar !re/u$ 0( re$a0( %$n .#n!ra.!u" %e 0.E$ /. )stfel- eAistă suspiciuni cu pri%ire la realitatea /nscrisurilor preci'ate anterior- precum "i cu pri%ire la preţurile menţionate pe aceste /nscrisuri- /n condiţiile /n care preţurile practicate pe piaţa de auto%ehicule din România- sunt spre eAemplu2 pentru un autoturism VL Passat cu anul de fa*ricaţie +565 %ândut /n +566- cum este cel achi'iţionat de la (! <R)N<( #<NIR& +557 (R0 de către .er*eceanu Traiande aproAimati% +53555 Euro Fpeste 8=3555 leiD "i nu =+3555 lei cum apare că ar fi fost cumpărat de la (! <R)N<( #<NI&R +557 (R03 )ceste aspecte urmea'ă a fi %erificate3 În %e."ara'$$"e %e a-ere &#r u"a!e %e .# $0aru" Ber/e.eanu +ra$an) %$n 2<.0<.2012 pen!ru anu" 2011) apare au!#rur$0 u" 8Q PASSA+ %$n 2010 a.E$=$'$#na! %e "a SC URANUS LUNIOR 2003 SRL Bp.!. II/1) p#=$'$a 1?) %ar nu apare 6nreg$0!ra!( -5n=area au!#!ur$0 u"u$ 8Q PASSA+ -e.E$) %$n 2002) .(!re .$ne 0Ga e&e.!ua!) .u .e -a"#are 1$ %a!a 6n0!r($n(r$$) a0pe.! 0#"$.$!a! "a p.!. III %$n 9:

&#r u"ar) $n!$!u"a! S/unur$ #/$"e a .(r#r -a"#are %ep(1e1!e 3000 Eur# &$e.are 1$ /unur$ $ #/$"e 6n0!r($na!e) 6n u"!$ e"e 12 "un$O. )cest aspect constituie fals /n declaraţii- .er*eceanu Traian omiţând să treacă %ân'area autoturismului VL P)(()T %echi- din +55+- /n declaraţia de a%ere deoarece acesta figura dat la schim* către (! <R)N<( #<NI&R +557 (R0 prin Rusu )nca "i nu %roia să se afle despre tran'acţia cu pri%ire la care a%ea ce%a de ascuns- iar /n fapt autoturismul VL P)(()T %echi- din +55+- care i1a aparţinut anterior a a;uns /n mod real la finul său <rs Ioanaspect pe care1l cuno"tea /n mod e%ident- /ntrucât se /ntâlneau frec%ent. Tot astfel- cu oca'ia perche'iţiilor domiciliare efectuate la locaţiile folosite de Rusu Gheorghe "i firmele sale /n 6=3663+56+- /n *a'a autori'aţiei de perche'iţie nr3 7=96=3663+56+ emisă de Tri*unalul )l*a- s1au efectuat mai multe perche'iţii la sediul societăţilor "i locuinţele folosite de Rusu Gheorghe "i soţia acestuia Rusu )nca- oca'ie s1a constatat că Rusu Gheorghe este plecat /n (er*ia3 Prima reacţie- a numitei Rusu )nca- a fost aceea de a1l suna pe comisarul .er*eceanu Traian "i nu pe soţul acesteia- purtând următoarea discuţie- astfel2 7n 5. .20 2< 0a ora 673=:37: Rusu )nca Fde la tel3 5>:B+B+867D /l sună pe Traian .er*eceanu Fla nr3 5>B++68,:BD "i /i comunică acestuia că .rigada de !rimă &rgani'ată face perche'iţie`` După un moment de e'itare Traian .er*eceanu- spune că el nu "tie nimic Flucru ade%ărat /ntrucât nu i s1a comunicatD- că este plecat la .rad "i /ntrea*ă cine anume face perche'iţia3 Domna Rusu )nca /i spune că deocamdată au fost foarte F--politico"iQQD- iar /n continuare comunică numele ofiţerului de poliţie $ 4untean )lin- moment /n care Fse poate au'i tonul de iritare din %ocea lui Traian .er*eceanuD "i acesta /i spune să stea lini"tită că %a %or*i el cu ofiţerul3 După câte%a secunde scms3 4untean )lin a fost contactat de către Traian .er*eceanu- care l1a asigurat de tot spri;inul său "i i1a spus că nu este --nici o pro*lemă dacă le sparge u"ileQQ- remarca la care ofiţerul a replicat- că acest lucru nu se mai impune deoarece perche'iţia a "i /nceput "i oamenii sunt foarte cooperanţi3 !urios- /n eAces de 'el .er*eceanu Traian cerea ofiţerului delegat cu efectuarea perche'iţiei să spargă u"ile prietenilor săidupă ce se intrase la perche'iţie- /n mod e%ident3 <lterior- la ora 673=>3+5- Rusu )nca F5>:6,8,+5,D /l sună pe soţul ei Rusu Gheorghe F5>>6+B+>+:D "i /i comunică acestuia că se face o perche'iţie3 0a ora 6:3=63+=- Rusu )nca F5>:B+B+867D este sunată de către Rusu Gheorghe de la nr3 5786B:857,,:5 "i este /ntrea*ată dacă s1a terminat acolo` Fperche'iţiaD "i /i cere acesteia să numerote'e toate actele care %or fi ridicate3 La ora 535535B- Rusu )nca F5>:B+B+867D este sunată de către Rusu Gheorghe de la nr3 5786B:857,,:5 "i /i spune să să comunie către domnul 4untean )lin că l1a rugat să /i lase un număr de telefon3 0a ora 683:: Rusu Gheorghe F5>=+588++7D sun^ pe soţia sa Rusu )nca F5>:B+B+867D "i discut^ despre perche'iţie3 Rusu Gheorghe "i spune numitei Rusu )nca- c^ ei au cump^rat marf^ de la !upeţiu Dorin "i c^ nu au nicio leg^tur^ cu --;egosul ^laV- /n;ur^ masoneria- /l descrie pe !upeţiu Dorin ca fiind un om care iu*e"te *anii mai mult decât pe D1'eu "i pe oameni3 Tot Rusu Gheorghe afirm^ c^ !upeţiu Dorin a primit ordin de la masoni care --de 99

atâta timp caut^ s^ fac^ ;apc^ cu noi-- "i pro*a*il o primit ordin s^ %or*easca ce%a aiurea3 La ora 9. 75 P)%)+# .Urs -as)#" ?0722$$5:90> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9>. B"r("%"an+ Tra)an 4) %"r" sQ s" 3a!a5 s&a()#)n! %a #o% !" 4n&6#n)r" r"s&a+ran&+# D+nQr"a5 #o% *ro*+s !" %Q&r" P)%)+#. B"r("%"an+ Tra)an 4# 4n&r"a(Q %+ %)n" s" 3"!"5 )ar după %" 4) rQs*+n!"5 P)%)+# 4# as)8+rQ %Q *"rsoana r"s*"%&)3Q 3a *#"%a. La ora 9.2$ R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ rQs*+n!". La ora 9.29 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar n+ rQs*+n!". La ora 9.2: R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9>. R+s+ <B"or8B" 4) %"r" o 4n&6#n)r"5 4nsQ B"r("%"an+ Tra)an 4# r"/+0Q s*+n6n!+1) %Q %"# 'a) ()n" "s&" sQ s" 4n&6#n"as%Q !oar '6)n" !+*Q a+!)"r). ?R+s+ <B"or8B" /))n! %)&a& #a DIICOT5 ST A#(a 4n 9. .20 2 *"n&r+ a+!)"r) %a 4n3)n+)&5 as*"%& a@+ns #a %+no ș&)n ța comisarului .er*eceanu de;a- din câte se constată- dar care corespunde realităţiiD3 La ora 9.50 P)%)+# .Urs -as)#" ?0722$$5:90> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9>3 .er*eceanu Traian refu'^ iniţial /ntâlnirea la restaurantul Dun^rea su* preteAtul c^ sunt prea multe ma"ini acolo- /ns^ /n cele din urm^ acceptă3 Con/or' ra*or&+#+) !" /)#a@ )ns&)&+)& *" Urs -as)#"5 4n 5. .20 25 #a ora 9.355 Urs -as)#" 0)s P)%)+# a *arcat /n faţa restaurantului Dunărea "i a intrat /n restaurant3 0a ora 6,3=5- /n 'ona restaurantului Dunărea a %enit "i cms3 "ef Traian .er*eceanu- cu auto *ro*r)"&a&" personală cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT "i a intrat /n restaurant3 Traian .er*eceanu a ie"it după scurt timp /n faţa restaurantului /mpreună cu <rs Vasile 'is Piciul "i au discutat /n surdină- iar după câte%a minute cei doi s1au despărţit- <rs Vasile re%enind /n restaurant iar Traian .er*eceanu a plecat cu ma"ina3 La ora 9.595 P)%)+l $ <rs Vasile F5>++::=8B5D /l sun^ pe Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D "i /i spune acestuia c^ /n momentul /n care a;unge F/n De%aD s^ %in^ la el acas^ direct- pentru c^ acuma a %or*it Fcu referire la discuţia purtat^ cu .er*eceanu Traian .er*eceanu /n faţa res&a+ran&+#+) D+nQr"a>. 0a ora +53+>- Piciul $ <rs Vasile F5>B77886>6D este sunat de Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D care /i spune c^ acuma a a;uns Fla Piciu acasăD "i c^ parchea'^ /n spatele *locului3 La ora 20.275 P)%)+# . Urs -as)#" ?07933:: 7 > "s&" s+na& de Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D c^ruia /i spune c^ este /n faţa *locului "i /l a"teapt^3 0a ora +53+>- Piciul $<rs Vasile F5>++::=8B5D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ dac^ nu %ine pe la el pe acas^- iar .er*eceanu Traian /i spune c^ /l %a suna cu r^spunsul /n câte%a minute3 !onform raportului de fila;- /n 6=3663+56+- la ora +5375- <rs Vasile 'is Piciul a re%enit la dresa sa de domiciliu "i a intrat /n scara *locului3 La ora 20.335 P)%)+# . Urs -as)#" ?0722$$5:90> "s&" s+na& !" B"r("% eanu Traian F5>B++68,:BD3 Piciul /i spune c^ acuma urc^ cu Romic^ sus- iar .er*eceanu Traian /i confirm c^ %a %eni "i el pân^ acolo3 !onform raportului de fila;.er*eceanu a intrat /n *l3 :- sc3 D- locul de domiciliu a lui Piciul $<rs Vasilea%ând asupra sa o geantă pe umăr- iar la ora +636, a ie"it din scara *locului a%ând asupra sa geanta "i a plecat cu autoturismul HD3,,3.GT- care se afla parcat pe )leea (aturn- /n apropierea sediului Poliţiei 4un3 De%a3 "i nu /n faţa *locului3

70

La ora 2 .305 !)n s%. D5 *l3 :- a ie"it "i Rusu Gheorghe 'is Romică care a plecat la autoturismul său marca 4ercedes de culoare al*ă- cu nr3 de /nmatriculare HD65T4O3 n acest sens- fiind audiat ulterior /n calitate de martor- .er*eceanu Traian- prin declaraţia sa din 5B36+3+56+ formulată /n dos3 >6D9P9+566 pri%ind pe !upeţiu Dor)n- "3a3- a arătat că nu a discutat niciodată cu !upeţiu Dorin "i nu a cunoscut sau %erificat locaţiile unde urmau să se facă perche'iţiile cu pri%ire la acesta3 Tot astfel- .er*eceanu Traian- a arătat că este eAclus ca Rusu Gheorghe să fi aflat de la poliţi"tii cu care acesta se /ntâlnea- inclusi% el- despre "/"%&+ar"a perche'iţiilor /n cau'a !upeţiu- precum "i că a %or*it cu Rusu Gheorghe cu câte%a 'ile /nainte de perche'iţia de la locuinţele "i firmele acestuia din 6=3663+56+- când Rusu Gheorghe i1a spus că pleacă /n (er*ia- după care- aflând de perche'iţie- l1a sunat pe Rusu Gheorghe- /n aceea"i 'i "i i1a spus că nu este *ine să se mai /ntâlnească până lucrurile se re'ol%ă3 +#! Ber/e.eanu +ra$an a ar(!a! .( 0Ga a$ 6n!5"n$! #.a=$#na" .u Ru0u 3Ee#rgEe) Npr#/a/$" "a a$ u"! %e # 0(p!( 5n(O %e "a per.Ee=$'$e) #.a=$#na") %ar "Ga e-$!a! 1$ nu a a$ %$0.u!a! .u a.e0!a) %#ar "Ga 0a"u!a!. A.e0!e a&$r a'$$ nu 0un! a%e-(ra!e) 6n!ru.5! e0!e pr#/a! .( Ber/e.eanu +ra$an 0Ga %u0 "a 0e%$u" C# 0$% 6na$n!e %e per.Ee=$'$a %$n 0>.10.2012 1$ 0Ga 6n!5"n$! "a Ur0 I#an =$0 P$.$u" a.a0() .u Ru0u 3Ee#rgEe) 6n 0eara =$"e$ %e 1<.11.2012) %up( per.Ee=$'$a %e "a &$r e"e 1$ "#.u$n'a a.e0!u$a 1$ 6na$n!e %e au%$erea .a 6n-$nu$! a "u$ Ru0u 3Ee#rgEe) %$n 1;.11.2012 %e "a *IICO+) S+ A"/a) un%e a.e0!a a &#0! .$!a! %$n 1<.11.2012) .$!are %e .are Ber/e.eanu +ra$an 1$ Ru0u 3Ee#rgEe 1!$au. A.e0!e &ap!e .#n0!$!u$e e-$%en! (r!ur$e $n.$n#a0(. 7ap!u" .( Ru0u 3Ee#rgEe) Ur0 I#an) M#1 O-$%$u 1$ Ber/e.eanu +ra$an 0e .un#1!eau 1$ a-eau re"a'$$ apr#p$a!() re$e0e 1$ %$n $n!er.ep!(r$"e .#n-#r/$r$"#r !e"e&#n$.e e&e.!ua!e au!#r$=a! pen!ru Ru0u 3Ee#rgEe) Ru0u An.a 1$ Ur0 I#an =$0 P$.$u) a0!&e"2 7n !a&a !" :. 0.20 2< La ora 09.$ 5 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ despre actele sale pierdute la 0eo Fcafenea unde anumiţi poliţi"ti de la *rigadă cu Rusu Gheorghe- <rs Ioan- "3a3 se /ntâlneau aproape 'ilnicD3 Din discuţie re'ult^ c^ cei doi au urm^rit meciul cu o sear^ /nainte /n locaţia respecti%^- de unde cei doi au plecat ulterior la Vali3 7n !a&a !" 9. 0.20 2 0a ora +53:+- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D este sunat de c^tre 0a%u )leAandru $ cumnatul lui .er*eceanu F5>+6,>+,B:D care insista s^ %ină3 n gluma Rusu GB"or8B" s*+n" %Q n+ s&)" %" )1a /Q%+& 55Tra)"n)%Q55 #a &"#"/on !" n+ *oa&" rQs*+n!" #a *r)'"#" a*"#+r). 0a ora +635B- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D este sunat din nou de c^tre 0a%u )leAandru F5>+6,>+,B:D care insista c^ Romic^ este a"teptat la 0eo ") sQ s" 8rQ("as%Q. 7n !a&a !" 20. 0.20 2, 0a ora +6358- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D este sunat de c^tre .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD care /i spune --ce faci *osu-- "i /i comunic^ totodat^ c^ este a"teptat3 La ora 23.255 B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> 4# s+nQ *" R+s+ <B"or8B" ?07520::223> !ar a%"s&a !)n +r'Q n+ rQs*+n!".

7

0a ora +73+,- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D prime"te un mesa; de la .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD cu urm^torul conţinut ,,Mai a)ungiK Daca nu eu şi "iciu #lecLm acasL,,0 La ora 23.325 B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> 4# s+nQ *" R+s+ <B"or8B" ?07520::223> !ar a%"s&a !)n +r'Q n+ rQs*+n!". 7n !a&a !" 2 . 0.20 2 0a ora 55356- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /i trimite un mesa; lui .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD cu urm^torul conţinut ,,3n juma de orA ajung,,& 0a ora 553+,- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD care /i spune c^ a plecat "i c^ se %a /ntâlni doar cu Piciul- urmând ca cei doi s^ se /ntâlneasc^ la o cafea dimineaţa3 La ora 3.035 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ 4) rQs*+n!". La ora 3.035 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" La3+ A#"Can!r+ ?072 97299$> /))n! )n3)&a& !" %Q&r" a%"s&a !)n +r'Q #a o *"&r"%"r" !+*Q 'asQ. La ora 3.255 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> s&a()#)n! sQ s" 4n&6#n"as%Q !+*Q 'asQ #a *"&r"%"r"a #+) La3+. 0a ora 6=3:=- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ pe acesta din urm^ dac^ l1a sunat pe IPH&NE- lucru confirmat !" %Qr" B"r("%"an+ Tra)an. U#&"r)or B"r("%"an+ Tra)an 4# 4n&r"a(Q %6n! 3)n"5 #a %ar" Ro')%Q 4) s*+n" %Q 3a a@+n8" 4n @+r+# or") 9.30. 0a ora 6=3=8- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ pe acesta dac^ a fost in%itat "i --Tati-.er*eceanu Traian spunându1i s^1l ia "i pe acesta3 De o*icei tati i se spunea la 4&Ş $ %iceprimarul din De%a3 ntâlnirea are loc la Şoimu"3 0a ora 6B3=6- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe interlocutorul cu nr3 5>B+7886>6 "i /i cere s^ %in^ la 'iua lui 0a%u la (oimu"3 ntrucât interlocutorul refu'^ iniţial pe telefon inter%ine .er*eceanu Traian care /i cere s^ %in^ reu"ind s^ /l con%ing^3 0a ora 6>3:8- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D o sun^ pe soţia sa Rusu )nca F5>>6+B+>+:D "i /i eAplic^ cum s^ a;ung^ /n (oimu" la tata lui .er*eceanu Traian acasă- unde are loc petrecerea3 7n !a&a !" 22. 0.20 2, La ora .035 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" La3+ A#"Can!r+ ?072 97299$>5 a%"s&a !)n +r'Q s*+n6n!+1) %Q #1a+ as&"*&a& !ar %a n+ a 'a) %enit Fcu referire la cafeneaua 0eo- locul /n care /"i *eau cafeaua 'ilnică- Rusu Gheorghe moti%ând c^ i1a %^'ut- dar c^ a fost gr^*it3 7n !a&a !" 2:. 0.20 2, La ora .$$5 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" -a#) ?0723: 9:02> *a&ron+# r"s&a+ran&+#+) !in incinta Dacia ser%ice De%a Falt loc unde se /ntâlneau cei preci'aţi anteriorD "i /i spune c^ %or %eni la meci3 Pe fundal se aude %ocea lui .er*eceanu Traian fâcând remarci pri%itoare la meci3 7n !a&a !" 3 . 0.20 2, La ora 7.535 R+s+ <B"or8B" ?07520::2+7D /l sun^ pe Vali F5>+786,85+D patronul restaurantului din incinta Dacia ser%ice De%a "i discut^ despre .er*eceanu Traian- /n speţ^ unde %or %edea meciul disear^3 7n !a&a !" 0:. .20 2, La ora 9.025 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra ian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ dac^ %ine "i el la meci- lucru pe care .er*eceanu Traian /l confirm^3 ntâlnirea are loc la Vali la restaurantul din cadrul ser%ice Dacia3 7n !a&a !" 09. .20 2, 72

La ora :.595 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ rQs*+n!". La ora 20.$ 5 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> %") !o) s&a()#)n! o 4n&6#n)r" *"n&r+ a !o+a 0). 7n !a&a !" 0. .20 2 La ora 3.$ 5 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /i spune c^ se afl^ la Piciu la gara; "i c^ ulterior se %or /ntâlni unde %rea el3 La ora $.225 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" %Q&r" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> %ar" 4# )n3)&Q 4n 5 ')n+&" #a o %a/"a #a R"a#. La ora $.395 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ rQs*+n!". 0a ora 6B376- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe Piciu F5>B77886>6D c^ruia /i confirmă c^ s1a /ntâlnit cu .er*eceanu Traian- acesta plecând la (o&"0+# #+) Sor)n La3+. 7n !a&a !" . .20 2 La ora 0. 75 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ rQs*+n!". La ora 0. 75 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" %Q&r" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> a%"s&a !)n +r'Q )n3)&6n!+1# #a o %a/"a #a R"a#. 0a ora +5375- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe F5>7>>7::6BD c^ruia /i spune c^ /l a"teapt^ pe .er*eceanu Traian "i pe Piciul s^ %ad^ un meci la 0eo3 La ora 20.$05 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> sQ 4) %on/)r'" !a%Q 'a) 3)n" #a '"%)5 #+%r+ %ar" "s&" %on/)r'a& !" B"r("%"an+ Tra)an5 s&a()#)n! 4n&6#n)r"a #a L"o 7n !a&a !" 2. .20 2 0a ora 6736,- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ dac^ a reu"it s^ dea %reun telefon.er*eceanu Traian spunându1i c^ nu a f^cut acest lucru /nc^ dar c^ nu l1a uitat3 La ora 20. 75 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" %Q&r" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> +r'6n! sQ s" 4n&6#n"as%Q #a L"o. 7n !a&a !" 3. .20 2 0a ora 583:7- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe interlocutorul de la nr3 5>BB>6:,++ "i discut^ despre o %ân'are de c^r^mid^ Fpe fundal se aude %ocea lui .er*eceanu TraianD3 La ora 09.535 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> s&a()#)n! o 4n&6#n)r" #a -a#) #a r"s&a+ran&. 0a ora 66367- ulterior /ntâlnirii de la Vali- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /i spune ca --dac^ e ce%a- s^ nu fie pro*leme /i spui lui Piciul "i el "tie ce are de f^cut mai departe- *ine_- da33 ^-da- da- esti fraele meu stai lini"tit3 0a ora 663+8- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe Piciul F5>B77886>6D- c^ruia /i spune cu referire la discuţia purtat^ anterior cu .er*eceanu Traian ?-c^ dac^ sun^ a nostru- "tii tu care F.er*eceanu TraianDc^ dac^ e ce%a-` i1am 'is s^ %or*easc^ cu tine- tu /mi spui mie- c^ /ti dau eu un apel pe num^rul de (er*ia si numai /mi dai un *ip pe el- *ine si pe urm^ /ţi spun eu unde s^ te duci "i ce s^ faci- *ine Piciul_3333uite acum /ţi dau un apel pe el--

73

0a ora 6>3=7- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /i spune c^ mai are o or^ pân^ a;unge- sta*ilind s^ se /ntâlneasc^ ulterior3 7n !a&a !" $. .20 2 La ora 09. 55 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /i spune c^ nu a ma a;uns de dimineaţ^ /ntrucât nu mai g^se"te cheia de la ma"in^ "i /"i cere scu'e c^ nu mai poate a;unge la cafea3 La ora 09. 55 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> *"n&r+ a1# )n3)&a sQ +r'Qr"as%Q '"%)+# !" !)s"arQ 4'*r"+nQ. !a ora 8904B, Rusu (eorg(e (?495BB99;) sunL #e (5?34;3?BB3) #entru a discuta des#re 6a1rica de var0 %u acesta oca'ie Rusu (eorg(e #ovesteşte des#re ,,rL'1oiul,, dus cu anumite ,,#ersoane de elitL,,, care 6ac #arte din %lu1ul Rotari, dar am #e unul dintre ei care e om ec(ili1rat şi care miCa s#us 1L ve'i cL Lştia vor sL te 6M,cL le este ciudL cL ai cum#Lrat 6a1rica0 !onclu'ionând- se remarcă că relaţia dintre /n%3 Rusu Gheorghe "i .er("%"an+ Tra)an "s&" +na apropiată- .er*eceanu Trian minţind /n declaraţia de martor din 5B36+3+56+- formulată /n dosarul >6D9P9+566- când a afirmat că Urelaţiile dintr mine "i acesta nu sunt apropiateV- precum "i că Ude mai multe oriV s1a /ntâlnit cu acesta U/n locuri pu*lice "i niciodată nu a fost singur cu acestaV referindu1se la Rusu Gheorghe- aspecte e%ident neade%ărate- a"a cum reiese concret din pro*ele administrate "i interceptările con%or*irilor telefonice efectuate autori'at3 La /"#5 4n %a!r+# !"claraţiei de martor formulată /n 6536+3+56+- /n acela"i dosar- <rs Ioan a minţit "i el cu pri%ire la aceste aspecte- respecti% că s1a /ntâlnit cu .er*eceanu Traian "i Rusu Gheorghe /n 6=3663+56+- /n seara 'ilei cu perche'iţia- /nainte de audierea lui Rusu <B"or8B" !" #a DIICOT5 ST A#(a5 !)n 9. .20 2. A0!&e" %e p#=$'$$ 1$ a&$r a'$$ $n.$n#a0e &#r u"a!e 6n 0.r$0) 6n .a%ru" une$ %e."ara'$$ %e ar!#r a .(re$ -a"#are e0!e .un#0.u!( %e .# $0aru" Ber/e.eanu) a$ a"e0 .a 1e& a" Br$g(=$$ %e C# /a!ere a Cr$ $na"$!('$$ Organ$=a!e) 0un! %e nea..ep!a!. *e."ara'$$"e %e ar!#r &#r u"a!e %e L$nT Cr$0!$an) 0un! 1$ e"e "a un$0#n .u .e"e a"e .# $0aru"u$ Ber/e.eanu) L$nT Cr$0!$an re'$n5n% a (nun!u" .( Cupe'$u Na .#/#r5! pe 0.(r$ 6n.Ee$n%uG0e "a .( a1(O) a0pe.! pre=en!a! an!er$#r .u #.a=$a %e0.r$er$$ per.Ee=$'$e$ %$n 0>.10.2012 %e "a %# $.$"$u" $n.. Cupe'$u *#r$n. Se re ar.( pe L$nT Cr$0!$an nu "a .Ee a! n$ en$ "a au%$er$) &$$n% .Ee a'$ nu a$ Ber/e.eanu +ra$an 1$ 3E$ura Mar$u0) L$nT Cr$0!$an &$$n% a%u0 "a $n$'$a!$-a "u$ Ber7eceanu Traian. LinJ Cri&tian 4a.e par!e %$n p#"$'$1!$$ apr#p$a'$ .# $0aru"u$ Ber/e.eanu. n antite'ă cu declaraţia martorilor .er*eceanu Traian "i 0inP !ristianeste declaraţia martorului Ghiura 4arius- care arată că reţine doar că !upeţiu Dorin a co*orât pe scări /n haine de casă- după intrarea la perche'iţie- nu a reţinut e%ident- dacă acesta se /ncheia sau nu la căma"ădar "tie că Rusu Gheorghe este după părerea lui un UţeparV care a făcut /nchisoare- precum "i că el nu mergea /n incinta Dacia (er%ice *"n&r+ a s"r3)) 'asa. 1 ÎN "!SAR -,#"* *+,-0 AL "IIC!T6 S.T. ALBA - dosar format ca urmare a dis;ungerii din dos3 655D9P9+56+- al D3I3I3!3&3T3 (er%iciul Teritorial )l*apri%ind pe 0itera !onstantin !ristian- (imota )lin- "3a3- s1au efectuat acte premergătoare su* aspectul să%âr"irii infracţiunilor de spri;inire a unui grup 7$

infracţional organi'at "i fa%ori'area infractorului de către comisarul "ef .er*eceanu Traian- "eful .3!3!3&3 )l*a Iulia3 !au'a penală 65,D9P9+567- a fost coneAată la 7535,3+567 la dos3 67D9P9+566- dosar a%ând ca o*iect tot să%âr"irea infracţiunilor de fa%ori'area infractorului "i spri;inirea unui grup infracţional nestructurat- fapte comise tot de .er*eceanu Traian- cu pri%ire la soţii .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- cercetaţi pentru să%âr"irea unor infracţiuni de e%a'iune fiscală "i delapidare- a"a cum am preci'at anterior3 )stfel- /n cadrul dosarului 655D9P9+56+- 0itera !onstantin !ristian "i (imota )lin au fost cercetaţi "i trimi"i /n ;udecată- /n stare de arest pre%enti%- pentru constituirea unui grup infracţional organi'at- lipsire de li*ertate- "anta;/n"elăciune- cămătărie- %ătămare corporală gra%ă "i alte infracţiuni3 @aptele susnumiţilor erau de notorietate /n ;udeţul Hunedoara- a"a cum reiese din materialul pro*ator administrat /n dos3 655D9P9+56+- dar "i din mai multe articole din presă- articole /n care- /n unele dintre ele- spre eAemplu cele din 'iarul Niua- se face referire la spri;inirea acestui grup de către anumiţi poliţi"ti printre care2 .er*eceanu Traian 1 "eful .3!3!3&3 )l*a "i poliţi"tii 4ate" 'is U4ateoV- 0a%u )leAandru de la .3!3!3&3 )l*a "i alţi poliţi"ti de la I3P3#3 Hunedoara3 )rticolele au fost intitulate UDe%a- cetatea primeiVU!a'uri mu"amali'ate de poliţia hunedoreanăV "i alte astfel de articole- fiind pre'entate inclusi% scheme ale mem*rilor grupării "i protecţiilor acordate3 4ai mult- declaraţiile persoanelor audiate- confirmă notorietatea acestor fapte comise "i coordonate de 0itera !onstantin !ristian "i (imota )lin- aspect ce reies eApres din recB)0)&or)+# 00D/P/20 2. As&/"#5 re"a'$a %$n!re L$!era C#n0!an!$n Cr$0!$an 1$ Ber/e.eanu +ra$an a 6n.epu! 6n anu" 200A .5n% nu $!u" M#n!a"%# L$-$u I#0$& a &#0! pr$n0 6n &"agran! %e #rgane"e @u%$.$are %$n .a%ru" B.C.C.O. A"/a) .#n%u0e %e Ber/e.eanu +ra$an) .u %r#gur$ pe .are "e %e'$nea) .#n0u a 1$ #&erea 0pre -5n=are) a.e0!a %e."ar5n% "a a.ea %a!( 6 preun( .u a"!e per0#ane %$n .au=() .( %r#gur$"e au &#0! .u p(ra!e %e "a L$!era C#n0!an!$n Cr$0!$an. !au'a a fost /nregistrată la Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara cu nr3 ++59P9+55: "i soluţionată cu rechi'itoriu /n 6>3573+55:3 Prin acest rechi'itoriu s1a dispus dis;ungerea cau'ei /n ceea ce1l pri%e"te pe 0itera !onstantin !ristian- "3a3- cercetaţi su* aspectul să%âr"irii infracţiunilor de trafic "i consum ilegal de droguri de risc- pre%3 de art3 + "i : din 0egea 6:79+5553 )cest dosar- dis;uns din cau'a ++59P9+55:- a fost /nregistrat cu nr3 +B89P9+55: "i s1a finali'at cu rechi'itoriu- dar pri%ind pe numiţii Duţu @lorinHăncilă !ătălin- "3a3- fără nici o referire "i fără nici o legătură cu 0itera !onstantin !ristian3 Prin rechi'itoriul nr3 +B89P9+55:- s1a dispus Udis;ungerea cau'ei cu pri%ire la celelalte persoane implicate /n traficul "i consumul ilicit de droguri /n %ederea efectuării urmăririi penale su* acest aspectV- cau'ă care /nsă- nu a mai fost /nregistrată "i nu s1a mai făcut nici o %erificarerespecti% nu s1a pronunţat nici o soluţie /n ceea ce1l pri%e"te pe 0itera !onstantin !ristian- care a făcut eApres o*iectul dis;ungerii din dosarul nr3 ++59P9+55: al Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoara3 De"i nu s1au mai efectuat cercetări /n ce1l pri%e"te pe 0itera !onstantin !ristian- .er*eceanu Traian a ţinut constant să1i amintească acestuia despre eAistenţa dosarului "i despre faptul că "tie că el %indea droguri- arătându1i că /l are la mână- modalitate prin care l1a determinat pe 0itera !onstantin !ristian să de%ină informatorul său "i mai mult de atât- să1 i comunice lui .er*eceanu Traian- toate acti%ităţile sale infracţionale "i a 75

mem*rilor grupului său- precum "i să transmită diferite mesa;e la solicitarea lui .er*eceanu Traian- menite să cree'e tensiuni /ntre grupările interlope%iolente din #udeţul Hunedoara3 )stfel- a"a cum reiese din pro*ele administrate /n cau'ă- inclusi% din declaraţiile martorilor 0itera !ristian "i 0itera (imina- persoane care au fost testate cu aparatul poligraf pentru a se %edea dacă afirmaţiile lor corespund ade%ărului "i au trecut acest test- precum "i din declaraţia martorului cu identitate prote;ată !onstantinescu Emil- reiese că Ber/e.eanu +ra$an era $n&#r a! %e L$!era C#n0!an!$n Cr$0!$an .u pr$-$re "a !#! .eea .e a.e0!a .# $!ea 6 preun( .u e /r$$ grup(r$$ 0a"e .a &ap!e pena"e 5 o%a0)" %+ %ar"5 s*r" "C"'*#+5 L)&"ra Cr)s&)an )1a s*+s #+) B"r("%"an+ Tra)an !"s*r" implicarea lui (imota )lin care comanda agresiunile- precum "i despre *ătăile "i "anta;ele organi'ate asupra părţilor %ătămate Gherasim Paul- fot*ali"tilor de la #iul Petro"ani "i chiar a unei persoane *ătute la .ucure"ti- la solicitarea soţilor .iriescu 1 Dragodan3 Răspunsul lui .er*eceanu Traian la relatarea acestor aspecte infracţionale a fost fie de genul Ulasă că nu ţi se /ntâmplă nimic- că nu sunt pro*eV- sau a râs- /ntre*ându1l pe 0itera cu referire la soţii .iriescu- dacă .iriescu )ni"oara i1a cerut eApres- să *ată %ictima din .ucure"ti- pe nume Dragodan- a"a de tare3 0itera i1a răspuns afirmati%3 0egal "i conform atri*uţiilor de ser%iciu ale comisarului "ef .er*eceanu Traian- "eful .rigă'ii de !om*atere a !riminalităţii &rgani'ate )l*a- acesta ar fi tre*uit să ia măsuri pentru cercetarea grupului infracţional "i stoparea infracţiunilor comise de care a luat cuno"tinţă "i cu pri%ire la care a%ea competenţă "i nu să acorde protecţie "i sfaturi lini"titoare liderilor grupării F0itera "i (imotaD- sau măcar să sesi'e'e ori să transmită informaţiile deţinute altor organe ;udiciare ale statului- de"i scopul /nfiinţării .3!3!3&3 era tocmai acela al com*aterii fenomenului de criminalitate organi'ată "i al unor astfel de grupări3 4ai mult- când după ce Litera Con&tantin Cri&tian a /nceput să ai*ă o relaţie cu 0itera (imina- acesta a -ru! 0( renun'e "a gruparea 0a -$#"en!() a0pe.! .# un$.a! "u$ Ber/e.eanu +ra$an) .are "Ga %e!er $na! "a .#n!rar$u"5 re0pe.!$- "a en'$nerea .a"$!('$$ 0a"e %e "$%er a" grup(r$$ 1$ apar!enen'e$ "a a.ea0!a) 0pun5n%uG$ .( nu e0!e /$ne 0( renun'e) 6n!ru.5! %up( .e 0e -#r e"$/era %$n 6n.E$0#are) e /r$$ grup(r$$ r$-a"e) Pera 1$ M(rganu) e" L$!era Cr$0!$an nu -a a-ea n$.$ # pr#!e.'$e. To& as&/"#5 Ber7eceanu Traian i:a cerut 'ui Litera Con0!an!$n Cr$0!$an) 0( "an0e=e e0a@e %e na!ur( a 6n-r(@/$$ grup(r$"e $n&ra.'$#na"e %$n @u%e'u" Cune%#ara- astfel că- spre eAemplu- cu oca'ia unei gale de *oA.er*eceanu Traian l1a pus pe 0itera !ristian să spună mem*rilor grupării sale că Pera "i gruparea acestuia i1au ;ignit- făcându1i sla*i "i trădători către organele ;udiciare- precum "i că /i %or *ate- pro%ocându1i3 !a urmare a acestui mesa;- mem*rii grupării 0itera s1au adunat cu *âte "i alte o*iecte contondente- /n număr de %re1o 6+ persoane "i i1au a"teptat pe mem*rii grupării Pera- pentru a1i *ate- dar ace"tia nu au %enit3 Tot /n acela"i mod- .er*eceanu Traian i1a comunicat lui .ota Gheorghe- /n +56+- că 0itera !ristian l1ar fi %ândut pe el lui 4ărganu pentru ca acesta să1l poată *ate Fpe .otaD- iar 4ărganu tre*uia- /n schim*- să1l lase pe 0itera să /l *ată pe Pera3 Din acest moti% .ota Gheorghe s1a organi'at "i a %rut chiar să1l *ată pe 0itera3 )ceste fapte s1au petrecut după ce .ota a fost *ătut de 4ărganu "i sunt confirmate parţial de martorul 4icluţa "i chiar de 79

.ota care a refu'at /nsă să dea declaraţii- formulând doar unei afirmaţii către cms3 4untean )lin3 +ra$an Ber/e.eanu $Ga .eru! "a un # en! %a! "u$ L$!era C#n0!an!$n Cr$0!$an) .are a &#0! au%$a! .a ar!#r 6n!rG# .au=( pena"() "a pr#punerea 0a) 0( &a.( 1$ a&$r a'$$ $n.$n#a0e- respecti% să susţină că a %ă'ut o /ntâlnire dintre mai multe persoane trimise /n ;udecatăde"i acest lucru nu era ade%ărat3 0itera !ristian- a arătat că nu a făcut /nsă astfel de afirmaţii "i nu a dat curs solicitării de acest gen a lui .er*eceanu Traian- de"i /i era foarte frică de acesta- /ntrucât .er*eceanu Traian /i spunea eApres că "tie că 0itera s1a ocupat cu droguri- că /l are la mână cu Udosarul 4ontaldoV- precum "i cu alte %ân'ări de droguri de la o persoană din Valea #iului- de la care 0itera cumpăra droguri "i pe care acesta le o*ţinea de la (pitalul 4unicipal3 0itera i1a arătat chiar- la solicitarea lui .er*eceanu Traianunde domicilia'ă acea persoană- precum "i de unde cumpăra drogurile /n cau'a 4ontaldo3 4ai mult- .er*eceanu era cunoscut ca o persoană cu foarte multă putere "i care- dacă %roia Usă1l facăV pe cine%a- susţine 0itera !ristianse ţinea de acesta "i se ră'*una3 !hiar dacă 0itera !onstantin !ristian este arestat pre%enti% "i a comis fapte penale- acesta a cola*orat cu organele de urmărire penală /n dosarul 655D9P9+56+- moti% pentru care i s1a făcut prin rechi'itoriu- reţinerea dispo'iţiilor art3 68 din 0egea =8=9+55:- pri%ind reducerea limitelor pre%ă'ute de lege- astfel că nu mai este interesat ca /n pre'enta cau'ă să o*ţină aplicarea acestor pre%ederi ale legii3 4ai mult- toate afirmaţiile făcute de 0itera !onstantin !ristian- până /n pre'ent- atât /n dosarul 655D9P9+56+ cât "i /n pre'enta cau'ă- s1au %erificat- iar acesta s1a supus testării cu aparatul poligraf- do%edindu1se că nu a minţit3 n acela"i mod se reţine că afirmaţiile formulate de 0itera !onstantin !ristian sunt repetate /n acela"i mod "i cu amănunte- fiind %erificate "i %erifica*ile- ceea ce cr "ea'ă pre'umţia de ade%ăr3 7n s"ns+l protecţiei acordate inculpatului 0itera !ristian- este "i faptul că- faptele sale de /n"elăciune- "anta; "i cămătărie comise /n dauna lui Vlaiconi !ristian "i Ştefoni )lin- au fost aduse la cuno"tinţa lui .er*eceanu Traian- de către ace"tia din urmă /n ca'ul unor plângeri penale %er*ale formulate de către ace"tia- aspecte confirmate de părţile %ătămate "i martori- dar .er*eceanu Traian nu a luat nici o măsură faţă de 0itera !ristian de"i a%ea această competenţă "i o*ligaţie profesională "i nici nu a sesi'at alte organe ;udiciare- pentru a se lua măsuri "i a se stopa fenomenul infracţional3 n acest sens- sugesti%e sunt afirmaţiile numitului 9'aiconi Cri&tian- atât scrise /n cadrul declaraţiei formulate /n dos3 655D9P9+56+ cât "i interceptate autori'at- /n cadrul discuţiei purtate cu procurorul de ca'3 Din aceste declaraţii- reiese că &$$n% 0upu0 un#r pre0$un$ 1$ a en$n'(r$ ex!ra#r%$nare %e .(!re L$!era C#n0!an!$n Cr$0!$an) a.e0!a 0Ga %u0 per0#na" "a B$r$e0.u +$!u0) pe .areG" 1!$a pr$e!en .u Ber/e.eanu +ra$an 1$ $Ga .eru! a.e0!u$a .u !$!"u %e 0e0$=are pena"( 0(G$ re"a!e=e .e $ 0Ga 6n!5 p"a!) pre.u 1$ a"!e &ap!e %e .are a-ea .un#1!$n'() .# $0e %e a.eea1$ per0#an() 6n0( Ber/e.eanu nu "Ga a0.u"!a!) nu 0Ga 6n!5"n$! .u e" per0#na") %e1$ 1!$a .E$ar %e "a L$!era .eea .e &(.ea a.e0!a) pre.u 1$ %$n a"!e 0ur0e) &ap!e"e 0u0nu $!u"u$ &$$n% .E$ar %e n#!#r$e!a!e3 Din acest moti%- Vlaiconi !ristian "i1a dus imediat ulterior "i urgent familia /n Grecia- pentru a fi /n siguranţă iar el s1a /ntors "i a fost eAploatat prin muncă /n 0i*ia de către 0itera !ristian3 77

D" as"'"n"a- martorul Ioiescu &%idiu Petru- a arătat că imediat- a doua 'i- după arestarea pre%enti%ă a lui 0itera !ristian- l1a contacta pe .er*eceanu Traian pentru a1i comunica că "i el este %ictima unor infracţiuni comise de 0itera "i dore"te să sesi'e'e faptele- dar .er*eceanu i1a spus că nu are timp "i să re%ină altă dată3 <lterior- /n 'ilele imediat următoaremartorul l1a contacta din nou pe .er*eceanu Traian pentru a1i face sesi'ările- dar .er*eceanu i1a tăiat scurt solicitarea- susţinând că este ocupat "i1l %a contacta el- lucru care nu s1a mai /ntâmplat3 .er*eceanu Traian nu a informat nici procurorul de ca' despre această solicitare- iar Ioiescu &%idiu s1a pre'entat singur la DII!&T- pentru a formula declaraţii3 Tot astfel- relaţiile dintre 0itera "i .er*eceanu Traian s1au do%edit mai puţin importante ca relaţiile dintre .er*eceanu "i (imota )lin- /ntrucât- /n momentul /n care 0itera !onstantin !ristian i1a cerut lui .er*eceanu să1l spri;ine cu cercetarea sau sesi'area unui fals comis de (imota )lin /n dauna soţiei sale 0itera (imina- acesta a refu'at3 n această sesi'are %er*ală făcută de 0itera- se arăta că (imota )lin a semnat /n fals- direct dau prin interpu"i o cesiune a unei societăţi comerciale pe care fosta soţie a lui (imota )lin "i actuala soţie a lui 0itera !ristian- respecti% 0itera (imina- era asociat unic "i pe care se deţineau mai multe acti%e3 !u oca'ia di%orţului de (imota )lin "i căsătoriei cu 0itera !onstantin !ristian- a martorei 0itera (imina- relaţiile dintre (imota )lin "i 0itera !ristian s1au stricat- 0itera !onstantin acţionând ulterior pe cont propriu după acest e%eniment- spri;init fiind de mem*rii grupării sale %iolente3 Din cau'a eAistenţei acestei grupări- (imota )lin a "i a%ut ne%oie de 0itera !ristian- respecti% pentru comiterea mai multor infracţiuni cu %iolenţă reţinute /n dos3 655D9P9+56+- unde "i 0itera "i (imota au fost "i sunt arestaţi pre%enti%3 .er*eceanu Traian nu a dat /nsă curs cererii lui 0itera !ristian- ceea ce l1a determinat pe acesta să deducă /n mod logic- că (imota era mai sus /n topul preferinţelor lui .er*eceanu Traian decât el- aspect confirmat "i de faptul că .er*eceanu "i (imota au fost colegi de facultate /n Valea #iului- se cuno"teau- discutau "i cu toate că 0itera i1a spus anterior lui .er*eceanu Traian că ma;oritatea faptelor comise /nainte- au fost la comanda lui (imota )lin- .er*eceanu Traian nu a luat nici o măsură "i nici nu a sesi'at alte organe ;udiciare3 )spectele pri%ind relaţiile *une dintre .er*eceanu "i (imota- au fost confirmate "i de acesta din urmă3 n schim*- a"a cum re'ultă din declaraţia martorului cu identitate prote;ată- !onstantinescu Emil- după efectuarea perche'iţiilor la 0itera !ristian "i (imota )lin din dos3 D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a- nr3 655D9P9+56+- .er*eceanu Traian s1a eAprimat că Udacă se lucra cu el cau'aie"ea mult mai *ine- /n sensul că erau mai multe arestări "i mai multe infracţiuniV- eAprimând e%ident faptul că ar a%ea date "i informaţii despre faptele comise- dar nu a sesi'at "i nu a luat măsuri "i nici nu a făcut informări nici până /n pre'ent cu pri%ire la aceste date "i informaţii deţinute3 )cest aspect se coro*orea'ă cu declaraţiile martorilor 0itera !onstantin !ristian- 0itera (imina "i George 4ihăiţă3 Tot din declaraţia martorului cu identitate prote;ată- !onstantinescu Emil- reiese că .er*eceanu Traian s1ar fi eAprimat că Utre*uia să %ină din străinătate ni"te persoane din lumea interlopă "i urma să fie un are (.e" /ntre grupările infracţionale din #udeţul HunedoaraV- aspect care se coro*orea'ă cu afirmaţiile lui 0itera !ristian- pri%ind /n%ră;*irea relaţiilor dintre .ota Gheorghe- 4ărganu- Pera FIoiescu &%idiuD "i el- după *ătaia aplicată de 4ărganu lui .ota- /n +56+3 7:

2a*&"#" *r"%)0a&" an&"r)or nu 0un! 0$ p"e .#$n.$%en'e 1$ 0e .#r#/#rea=( 6n!re e"e 1$ .u pr#/e"e a% $n$0!ra!e) 0un! .#n.re!e 1$ .#n0!$!u$e $n&ra.'$un$ %e &a-#r$=are a $n&ra.!#ru"u$) 0pr$@$n$rea unu$ grup $n&ra.'$#na" #rgan$=a! 1$ # $0$unea 0e0$=(r$$ #rgane"#r @u%$.$are ?/a*&" %on&)n+"5 aflate /n concurs ideal- constând /n a;utorul "i /ncura;area mem*rilor grupării 0itera9(imota la comiterea faptelor- nedenunţarea "i nesesi'area ori neinformarea altor organe cu atri*uţii de control ;udiciar cu pri%ire la acesteaD- 4apte co2i&e toc2ai de una %$n!re per0#ane"e .are .#n%u.ea BRI3A*A *E COMBA+ERE A CRIMINALI+Ă4II OR3ANIJA+E 1$ a-ea e-$%en! a!r$/u'$$ %e .er.e!are pena"( "ega"( a a.e0!#r &ap!e) pr$n *.I.I.C.O.+.- a"a cum s1a "i /ntâmplat /n cau'ă- dar fără nici o implicare a comisarului .er*eceanu "i mai mult fără "tiinţa acestuia- de care D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a a tre*uit să se ferească "i să /"i desfă"oare acti%itatea /n mod mult /ngreunat- cu a;utorul unor poliţi"ti cu a%i' de D3I3I3!3&3T3 de la I3P3#3 )l*a "i Hunedoara "i doar a câtor%a poliţi"ti de la .3!3!3&3 )l*a- care au acceptat să lucre'e conspirat /n cau'ă- dar legal- /n *a'a delegărilor date de procurorii D3I3I3!3&3T3 )%ând /n %edere "i celelalte acti%ităţi infracţionale "i de protecţieasigurate unor persoane cercetate penal "i cu multiple dosare penaleeAistente /n timp pe rolul parchetelor- dosare coneAate la D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a- cum este ca'ul dosarului !upeţiu Dorin Fdosar nr3 >6D9P9+566- soluţionat prin rechi'itoriuD "i dosarului .iriescu- precum "i alte acti%ităţi de fa%ori'are "i di%ulgare a cercetărilor reali'ate de D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a- /n care eAistă suspiciuni că ar fi fost reali'ate tot de .er*eceanu Traian- considerăm că faptele acestuia corespund mai mult comportamentului unui lider al grupărilor interlope "i nu unui "ef de .rigadă de !om*atere a !riminalităţii &rgani'ate3 @aptul că 0itera !onstantin !ristian a fost folosit de .er*eceanu "i ca informator- nu /i dă dreptul legal comisarului .er*eceanu să treacă cu %ederea infracţiunile comise de gruparea acestuia- cu atât mai mult cu cât nu s1a constatat până /n pre'ent nici o cau'ă penală soluţionată ca urmare a informărilor făcute de 0itera !onstantin !ristian- ci s1au reali'at doar /n%ră;*iri ale grupărilor infracţionale- reali'ate la solicitarea lui .er*eceanu Traian- a"a cum s1a pro*at /n cau'ă "i cum se eAprimă chiar .er*eceanu Traian cu cu%ântul UmăcelV- aspect relatat de martorul !onstantinescu Emil3 Din listingurile con%or*irilor telefonice o*ţinute /n cau'ă autori'atreiese că /ntre 0itera !ristian- .er*eceanu Traian- .iriescu Titus- Vlaiconi !ristian "i 4o" &%idiu- au eAistat numeroase con%or*iri telefonice- fapt ce confirmă /n mod tehnic starea de fapt reţinută3 (tarea de fapt reţinută- este confirmată "i de interceptările am*ientale autori'ate- respecti% declaraţiile numiţilor 4ontaldo 0i%iu- Vlaiconi !ristianŞtefoni )lin "i chiar (imota )lin3 Este de reţinut- că aceste fapte nu sunt i'olate- comisarul .er*eceanu Traian di%ulgând date FeAistenţa dosarului /n fa'a conspirată- perche'iţiiinterceptări "i alte aspecte procedurale "i procesualeD din mai multe dosare aflate /n lucru la DII!&T- (T )l*a "i nu numai- printre care- /n această fa'ă procesuală- pot fi enumerate cau'ele preci'ate anterior pri%indu1i pe numiţii .iriescu Titus "3a3- !upeţiu Dorin "3a3 "i 0itera9(imota3 )stfel- a"a cum am arătat "i cum s1a pro*at /n cau'ă- faptele numitului .er*eceanu Traian nu sunt i'olate- să%âr"ite e%entual cu circumstanţa atenuantă a unei relaţii %echi de prietenie "i scăparea către persoana cercetată a unei informaţii sau a%erti'ări i'olate- aspect care este oricum ilegal "i contrar atri*uţiilor lui de 79

ser%iciu- ci repre'intă un mod de a gândii "i un comportament infracţional ce repre'intă o o*i"nuinţă- acesta făcând parte dintr1un grup de interese economico1financiare /n cadrul căruia "i nu numai susnumitul asigurând protecţia ;uridică- prin mi;loacele oferite de funcţia deţinută3 4ai multsusnumitul este cunoscut /n 'onă ca un U#<PXNV- titulatură cu care se adresea'ă persoanele din antura;ul lui "i care reiese chiar din /nregistrările con%or*irilor telefonice autori'ate- dar mai ales din declaraţiile persoanelor audiate "i restul materialului pro*ator administrat3 4ai mult- .er*eceanu Traian este o*i"nuit cu procedurile penale "i cu modul de anchetă- cunoscând toate p rocedeele in%estigati%e- logistica "i posi*ilităţile organelor de urmărire penală "i a ser%iciilor cu care se lucrea'ă/n condiţiile /n care principala logistică a DII!&T- inclusi% de personal- era pe mâna lui- a%ând acces la toate informaţiile3 )cest aspect- este /ntărit "i de /mpre;urarea că /n ;ud3 Hunedoaraunde .er*eceanu Traian /"i desfă"ura acti%itatea /n mod principal- nu s1au soluţionat "i anchetat cau'e economico1financiare de impact /n cercurile infracţionale din această sferă- tocmai pentru că el făcea parte din acest cerc de interese- a%ea a%anta;e profesionale Ffiind susţinutD cu toate că acti%itatea de management /n cadrul *rigă'ii era apropiată de 'ero "i chiar a%anta;e materiale FeA3 ma"ina achi'iţionată /n mod suspect de la Rusu Gheorghe- petreceri "i ser%icii hoteliere gratuite asigurate de soţii .iriescu "i alte persoane FeA3 0udo"an GheorgheD- sponsori'ări necontrolate legal de la (an Paolo Intensa De%a "i alte a%anta;e inclusi% psihologice de recunoa"tere ca U;upânV3 (ugesti%e /n acest sens sunt con%or*irile /nregistrate autori'at ale numitului .er*eceanu Traian care arată că dacă este schim*at din funcţie nu mai poate face ce a făcut până acum- aspect ade%ăratsusnumitul nemaiputând acorda spri;in grupărilor de inter "se economico financiare3 Din aceste moti%e- singurele dosare mari pe acest domeniu $ !upeţiu Dorin- <scatu Gheorghe- (imota )lin "i 0itera !ristianD au fost "i altele sunt lucrate la DII!&T- (T )l*a- fără implicarea .!!& )l*a- ci doar a anumitor ofiţeri de /ncredere- care "i1au asumat responsa*ilitatea de a lucra legal- /n *a'a delegării procurorilor ca'- fără a deconspira /ntregii *rigă'i toată cau'a a"a cum face cms3 .er*eceanu pentru a /ngreuna posi*ilitatea identificării autorilor deconspirărilor- precum "i cu alte autorităţi ;udiciarecum este ca'ul IP#1urilor din 'onă "i #andarmeriei- aspect nefiresc3 Principala resursă logistică a DII!&T- gândită "i reglementată normati% este "i ar tre*ui să fie D!!& cu structurile din teritoriu- astfel că- situaţii infracţionale de acest gen tre*uie /nlăturate "i sancţionate promt3 @aptele preci'ate anterior ar putea /ntruni elementele constituti%e ale infracţiunilor de fa%ori'area infractorului- a*u' /n ser%iciu contra intereselor persoanelor- spri;inirea unui grup infracţional organi'at "i omisiunea sesi'ării organelor ;udiciare3 0xamin-nd propunerea de arestare pre1enti1ă Curtea apreciază că aceasta este întemeiată. din următoarele considerente: Preala*il eAaminării pe fond a propunerii de arestare pre%enti%e !urtea %a anali'a legalitatea sesi'ării instanţei- inculpaţii- prin apărătorii ale"i in%ocând faptul că /n cau'ă sunt incidente disp3 art3 6,> al3 + !3p3p3 referitoare la nulitatea a*solută a actului de sesi'are3 S" )n%ocă- /n esenţă faptul că propunerea de arestare a inculpaţilor este nulă deoarece preala*il /ntocmirii acesteia inculpaţii nu ar fi fost :0

ascultaţi /n pre'enţa apărătorilor ale"i- /ncălcându1se astfel disp3 art3 6=5 !3p3p3 C+r&"a5 ana#)06n! a%&"#" "C)s&"nte la dosarul cau'ei- /n raport de dispo'iţiile legale in%ocate- constată că moti%ele de nelegalitate in%ocate sunt nefondate din următoarele considerente2 )stfel- prin ordonanţa din +73653+567 1 ora 6B3=5 a fost pusă /n mi"care acţiunea penală faţă de /n%inuitul .iriescu Titus Ga*riel F f3 ,6 $ 6=7 %ol3 6 D- prin ordonanaţa din +73653+567 $ ora ++375 F f3 6=: $ +6= %ol3 6 D faţă de /n%3 .iriescu )ni"oara Ramona "i prin ordonanaţa din +73653+567 $ ora +73=8 F %ol3 6 f3 +6B $ +>> D a fost pusă /n mi"care acţiunea penală faţă de /n%3 .er*eceanu Traian3 După punerea /n mi"care a acţiunii penale- fiecare dintre inculpaţi a fost /n"tiinţat despre acest fapt "i /n pre'enţa apărătorilor ale"i au declarat că au luat la cuno"tinţă despre punerea /n mi"care a acţiunii penale "i au făcut declaraţii sau "i1au menţinut po'iţia procesuală de a u'a de dreptul de a nu face declaraţii- a%ând cuno"tinţă de temeiurile de fapt "i de drept ale acu'aţiilor reţinute /n sarcina lor3 In%+#*a&+# B)r)"s%+ T)&+s <a(r)"# a /os& as%+#&a& /n pre'enţa apărătorului ales la ora 6>355 din +73653+567 F %ol3 6 f3 7+: D- inculpata .iriescu )ni"oara Ramona a fost ascultată la ora ++37= din +73653+567 /n pre'enţa apărătorului ales F %ol3 6 f3 7B> D "i inculpatul .er*eceanu Traian a fost asculat /n pre'enţa apărătorilor ale"i la ora 5535+ din +:3653+567 F %ol3 6 f3 +,, D3 Este cert că inculpaţii au fost ascultaţi de către procuror /n calitate de inculpaţi- după punerea /n mi"care a acţiunii penale3 Practic apărarea susţine că de"i inculpaţii au fost ascultaţi /n această calitate- procurorul- /nainte de a formula propunerea de arestare pre%enti%ă tre*uia să /i asculte din nou pe inculpaţi pentru ca ace"tia să1"i eApună puncul de %edere asupra propunerii formulate3 !urtea aprecia'ă că o asemenea interpretare a dispo'iţiilor legale referitoare la arestarea inculpatului /n cursul urmăririi penale este eAcesi%ă "i adaugă la lege atâta timp cât inculpaţilor le1a fost adus la cuno"tinţă că faţă de ei s1a pus /n mi"care acţiunea penală- li s1au pre'entat acu'aţiile "i /ncadrarea ;uridică a faptelor de care sunt acu'aţi "i au fost ascultaţi /n pre'enţa apărătorilor ale"i- /n calitate de inculpaţi3 Din economia teAtelor legale in%ocate nu re'ultă că procurorul- /nainte de a formula propunerea- are o*ligaţia să asculte din nou inculpaţii "i chiar "i a"a- /nainte de /ntocmirea acestei propuneri- inculpaţii au fost ascultaţi /n calitate de inculpaţi3 n conclu'ie- !urtea aprecia'ă că instanţa a fost legal sesi'atăinculpaţii au *eneficiat de toate drepturile conferite de dispo'iţiile legale referitoare la ascultarea lor /n calitate de inculpaţi- aspectele de nulitate a*solută in%ocate de apărare fiind nefondate3 e 4ondu' cau3ei< n cau'ă sunt /ntrunite condiţiile pre%3 de art3 6:7 al3 6 !3p3p3- eAistând pro*e "i indicii temeinice din care re'ultă presupunerea re'ona*ilă că inculpaţii au să%âr"it faptele de care sunt acu'aţi 1 fapte pre%ă'ute de legea penală "i eAistă ca'urile /n care se dispune arestarea inculpatului- pre%ă'ut de art3 6:8 al3 6 lit3 * "i f !3p3p3- respecti% eAistă date că ace"tia /ncearcă să 'ădărnicească /n mod direct sau indirect aflarea ade%ărului prin influenţarea unei părţi- a unor martori - ori prin distrugerea- alterarea sau sustragerea mi;loacelor materiale de pro*ă- pedeapsa pre%ă'ută de lege este mai mare :

de : ani- iar lăsarea /n li*ertate a inculpaţilor pre'intă un pericol pentru ordinea pu*lică3 Din coro*orarea actelor eAistente la dosarul cau'ei- a declaraţiilor martorilor- /n%inuiţilor- inculpaţilor- a documentelor economice- conta*ile "i a eAperti'elor efectuate- a proceselor %er*ale de transcriere a con%or*irilor telefonice "i am*ientale- re'ultă eAistenţa unor fapte sau informaţii apte să con%ingă un o*ser%ator o*iecti% că este posi*il ca persoanele din cau'ă să fi să%âr"it infracţiunile- *ănuiala legitimă fiind e%idenţiată de următoarele date factuale2 În .e pr$-e1!e a.u=a'$$"e a%u0e $n.u"pa'$"#r B$r$e0.u +$!u0 3a/r$e" 1$ B$r$e0.u An$1#ara Ra #na2 Din documentele aflate la dosarul cau'ei s1a sta*ilit că /ncepând cu anul +557 până /n pre'ent- s1a constituit "i a funcţionat un grup infracţional nestructurat- speciali'at /n comerţul ilegal cu produse petroliere- a%ând ca scop sustragerea societăţilor folosite de la plata impo'itelor "i taAelor datorate *ugetului statului- acci'e- impo'it pe profit "i TV)- ca urmare a comerciali'ării ilegale de produse petroliere- respecti%2 uleiuri mineralecar*uranţi- sol%enţi- *itumuri- com*usti*ili pentru focare- etc33 EAistă indicii temeinice că liderii acestui grup infracţional au fost inculpaţii .iriescu Titus Ga*riel "i .iriescu )ni"oara Ramona care s1au folosit de un număr foarte mare de societăţi comerciale- pe care le controlau direct sau prin intermediari- /n special prin rude sau cuno"tinţe apropiate- care erau de /ncredere- respecti%2 Drămnesc 4arinela $ cumnată- Duma 0a%iniu $ fin de căsătorie- .ogdan 4irela $ %ecină /n copilărie "i rudă mai /ndepărtată"3a3 Printre societăţile afiliate "i9sau controlate de soţii .iriescu- angrenate /n această fraudă carusel- s1au enumerat2 (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Haţeg- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 (imeria- (! R)<0 TE)4 (R0 Haţeg- (! R)<0 &I0 I4P&RT EJP&RT (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! H)IEG)N) PR&D (R0- (! V)04IR) TR)DE (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! )NDR) TE)4 (R0- (! REKNE !&4 (R0- (! .<R.<0E) &I0 GR&<P (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! D)I4) !&4 (R0- (! D)NTIR&4) &D&RHEI (R0- "3a3 )ceastă grupare infracţională era formată cert din numiţii .iriescu Titus- .iriescu )ni"oara- Drămnesc 4arinela "i Tă"ală !ornel $ conta*il- fiind de;a constituită la intrarea /n %igoare a 03 nr3 7,9+,3563+557- ca urmare a derulării unor relaţii comerciale anterioare "i de acela"i gen3 )stfel- numiţii Drămnesc 4arinela "i Tă"ală !ornel- au acceptat- /n cuno"tinţă de cau'ă- ca /mpreună cu soţii .iriescu să comită acti%ităţi infracţionale de e%a'iune fiscală "i delapidare- fapte să%âr"ite- /n special- /n fa%oarea "i pentru folosul soţilor .iriescu "i al societăţilor acestora3 Rolul numitului Tă"ală !ornel era acela de a conduce "i regla e%idenţele conta*ile- precum "i de a formula declaraţiile fiscale cu date nereale către autorităţile statului cu atri*uţii /n domeniu financiar $ conta*il "i fiscal- dar a a%ut implicare "i /n administrarea (! R)<0 TE)4 (R03 Tot astfel susnumitul /ntocmea facturi "i documente de cesiune ficti%ă "i fără ;ustificare economico1financiară- cu scopul ca soţii .iriescu să scoată importante sume de *ani din firmele controlate "i9sau să transfere acti%ele societăţilor falimentate pe alte societăţi controlate /n timp- decapitali'ând astfel societăţile folosite anterior- care erau cesionate la persoane fără ocupaţie- pregătire "i posi*ilităţi materiale- cu care se /ncheiau procese :2

%er*ale ficti%e de predare a e%idenţelor conta*ile "i acti%elor societăţilor decapitali'ate3 Drămnesc 4arinela- era /nsă persoana de /ncredere pe care erau /nfiinţate "i cesionate societăţile comerciale controlate de soţii .iriescu/ntocmind facturi- contracte de cesiune "i declaraţii false /n faţa notarilorspri;inindu1i /ntru totul pe ace"tia /n acti%ităţile comise- fiind aproape tot timpul cu .iriescu )ni"oara3 Din actele eAistente la dosarul cau'ei a re'ultat că fiecare mem*ru al grupării cuno"tea acti%itatea /ntregului grup- chiar dacă se foloseau mai multe societăţi intermediare /n care aparent- doar unii dintre ace"tia deţineau calităţile scriptice de asociat "i9sau administrator- susnumiţii cola*orând /ntre ei- /mpărţindu1"i sarcinile- putând conta oricând pe a;utorul oricăruia dintre mem*rii- aspect ce reiese eApres "i din interceptările con%or*irilor telefonice autori'ate "i restul materialului pro*ator administrat 1 declaraţiile /n%inuiţilor "i martorilor3 4em*rii grupării a%eau- a"a cum am preci'at de;a- sarcini presta*ilite /n cadrul acesteia- astfel că2 inculpaţii .iriescu era cei care a%eau contactul cu furni'orii "i clienţii- comandau mărfurile- sta*ileau cu ace"tia preţurilecondiţiile contractului "i plăţile ce se efectuau- respecti% compensările "i tot ace"tia erau cei care *eneficiau /n principal de produsul infracţiunilor comise- fiind liderii grupării? Drămnesc 4arinela era cea care deţinea aparent- calitatea de administrator "i asociat al unor firme folosite de soţii .iriescu- /ntocmea facturi- efectua plăţi- sustrăgea e%idenţele conta*ile de la controlul organi'at de organele de specialitate ale statului- precum "i orice alte acti%ităţi dispuse de soţii .iriescu? Tă"ală !ornel era cel care a%ea cuno"tinţe aplicate /n domeniu economico1financiar "i care /i consilia pe soţii .iriescu pentru aplicarea metodelor ilegale folosite- disimulând /n documentele ;ustificati%e "i declaraţiile fiscale /ntocmite ilegalitatea operaţiunilor- prin /ntocmirea unor documente ;ustificati%e doar aparent /n concordanţă cu legea "i care pre'entau fiscului situaţii nereale- /ntocmite astfel /ncât să re'ulte că societăţile %erificate nu datorau sume de *ani importante cu titlu de impo'ite "i taAe3 Tot astfel- pentru scoaterea unor sume importante de *ani din societăţile folosite "i de%ali'area acestoraTă"ală !ornel /ntocmea documentele necesare eli*erării numerarului- cu moti%aţii false- a"a cum s1a petrecut "i /n ca'ul transferului de acti%e de pe societăţile falimentate- pentru păstrarea acestora sau scoaterii de sume de *ani ne;ustificate prin (! REKNE !&4 (R03 & caracteristică a acestei grupări infracţionale- a fost "i siguranţa "i /ncrederea inculpaţilor .iriescu- că anumiţi repre'entanţi ai autorităţilor a*ilitate cu atri*uţii de control ale statului sunt de partea lor- /mpre;urare datorită "i1au desfă"urat acti%itatea nestingheriţi fapt care a re'ultat din anumite con%or*iri telefonice "i pe care /l "i afirmau- lăudându1se cu protecţia lor reali'ată de .er*eceanu Traian3 (emnificati%e /n %ederea pre'entării modului de constituire "i acţiune a grupării- dar "i a modului de a gândii al inculpaţilor- respecti% /n siguranţa lor faţă de autorităţile statului- sunt "i declaraţiile persoanelor audiate care confirmă legătura deose*ită sta*ilită /ntre soţii .iriescu "i cms3 "ef .er*eceanu Traian- anumite persoane din antura;ul lor- apelând chiar la ei pentru a1i pune /n legătură cu .er*eceanu Traian FeA3 Vlaiconi !ristian f3 :7 $ =7 %ol3 6, D sau care cunosc această legătură F d3 mart3 .laga !laudia 4aria f3 B, %ol3 6,- d3 mart3 0itera !ristian f3 8618: %ol3 6,- d3 mart3 0itera !1 tin !ristian f3 ,51,: %ol3 6, - procesele %er*al de ascultare a unor martori cu :3

identitate prote;ată f3,B1656 %ol3 6,- decl3 4art3 Gro'a Ioan Petru f3 666166+ %ol3 6,- d3 mart3 Depcea Dorel Ioan f3 6+:16+= %ol3 6, D3 Din cercetări a re'ultat că e%idenţele conta*ile ale tuturor societăţilor folosite de inculpaţii .iriescu "i cesionate către persoane fără pregătire "i posi*ilităţi materiale- nu au mai fost găsite "i nu au fost nici predate către ace"tia3 Toate aceste aspecte- s1au putut produce /nsă- la ni%elul "i an%ergura reţinută /n cau'ă "i datorită /mpre;urării că inculpaţii .iriescu- au folosit firme "i persoane intermediare- care urmau să1"i asume răspunderea directă "i aparentă pentru faptele comise- aspecte "i metode infracţionale care /ngreunea'ă mult efectuarea urmăririi penale "i tragerea la răspundere a acestora- dar care rele%ă aspecte importante pri%ind pericolul social al faptelor comise "i a inculpaţilor3 EAistă indicii temeinice că prin folosirea SC RAUL PRODUCT 97 SRL : a"a cum reiese din procesul %er*al de inspecţie fiscală nr3 65B+596B35=3+566 /ntocmit de DG@P HD- /n temeiul căruia această instituţie a sesi'at Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara Fsesi'area penală nr3 6,=:795B35B3+566D "i s1a /nregistrat dosarul penal nr3 B:,9P9+566 al P3T3 Hd3 că- procedându1se conform metodei infracţionale aplicate "i preci'ate anterior- respecti% prin folosirea /n cascadă a mai multor societăţi comerciale controlate de ei- inc3 .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- /n calitate de administratori la (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- spri;iniţi de numiţii Drămănesc 4arinela Rodica "i Tă"ală !ornel $ conta*il- au cau'at *ugetului statului- prin ne/nregistrarea /n e%idenţele conta*ile ale societăţii preci'ate anterior a tuturor acti%ităţilor comerciale cu car*uranţi reali'ate- +n *r"@+!)%)+ !" .079.$99 #") F:>7378, lei $ impo'it pe profit "i B5B3585 lei $ TV)D3 Prin acest proces %er*al- s1a sta*ilit 1 luând /n considerare declaraţiile F7,:D pri%ind li%rările "i achi'iţiile de *unuri precum "i celelalte declaraţii fiscale pri%ind TV)1ul "i impo'itul pe profit- atât ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 - cât "i ale (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 $ societăţi din Haţeg- afiliate "i controlate tot de inculpaţii .iriescu- precum "i ale (! DR<P& (R0 !ălan- că eAistă neconcordanţe /ntre acestea- neconcordanţe care interpretate au dus la sustragerea de la plata impo'itelor "i taAelor datorate *ugetului statului cu suma de 635>,3:B, lei3 Pentru sta*ilirea acestor %alori s1au efectuat controale /ncruci"ate la (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0(! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 "i (! DR<P& (R0- controale materiali'ate /n2 procesul %er*al nr3 66=+59563653+565- /ncheiat la (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 F%ol3 IID? procesul %er*al nr3 66=+69563653+565- /ncheiat la (! DR<P& (R0 F%ol3 IID? procesul %er*al nr3 65,5796535B3+565- /ncheiat la (! R)<0 TE)4 (R0- din care a reie"i că societatea a fost cesionată către )G)PI D)NIE0persoană care nu poate fi găsită F%ol3 IID? procesul %er*al nr3 66=6,9563653+565- /ncheiat la (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- din care a reie"it că societatea a fost cesionată lui Vlaiconi !ristian- persoană care nu a derulat niciodată acti%ităţi comerciale prin societate F%ol3 IID? <lterior- DG@P Hd3 a demarat o inspecţie fiscală generală- %erificându1 se perioada de acti%itate a (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 din 563563+55> până /n 7535,3+55,- oca'ie cu care s1a /ntocmit Rap#r!u" %e In0pe.'$e 7$0.a"( 3enera"( nr. 10<99/11.0<.2011 ?3o#. III /. 5$ >. n cadrul acestui control- s1a sta*ilit- o relaţie de afiliere cu următoarele societăţi comerciale care a%eau sau au a%ut- aproAimati%aceia"i asociaţi2 (! R)<0 TE)4 (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 "i (! :$

.0)!O G&0D IND<(TRK (R03 De asemenea- s1a sta*ilit- pentru perioada %erificată- că principalii furni'ori ai (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- au fost (! DR<P& (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 "i (! R)<0 TE)4 (R0- practic tot societăţile afiliate "i controlate de inculpaţii .iriescu- respecti% societatea prietenului lor $ Doda Ga*riel 1 adm3 la (! DR<P& (R03 Tot astfel- s1a sta*ilit că- pentru aceea"i perioadă- principalii clienţi ai (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0au fost tot societăţile preci'ate anterior- precum "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- controlată de inculpaţii .iriescu3 )ceste aspecte confirmă eAistenţa unor indicii temeinice de comitere a unei fraude tip carusel "i derularea unor acti%ităţi comerciale scriptice- doar formale "i /n cascadăefectuate fără un scop comercial licit- ci pentru a se pierde urma acti%ităţilor comerciale legale "i a se /ngreuna sau chiar face imposi*ilă sta*ilirea acestora la ade%ărata lor dimensiune- prin controale de specialitate- care de cele mai multe ori sunt punctuale- pri%ind doar o societate3 <rmare a unor controale /ncruci"ate s1a constatat că (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 "i (! R)<0 TE)4 (R0 nu deţineau e%idenţele conta*iledocumente ;ustificati%e fiind identificate doar la (! DR<P& (R0 "i (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- care funcţionau la acea dată3 4ai mult- s1a constatat că numitul Tă"ală !ornel a fost conta*ilul tuturor societăţilor comerciale afiliate "i preci'ate anterior. Pe *a'a documentelor găsite a contralelor /ncruci"ate efectuate "i a aplicării dispo'iţiilor fiscale s1au calculat impo'itele "i taAele datorate *ugetului statului re'ultând un minim de neconcordanţe- care a generat 7ugetu'ui &tatu'ui6 prin o2i&iunea e-$%en'$er$$ 6n %#.u en!e"e &$nan.$ar , .#n!a/$"e a #pera'$un$"#r .# er.$a"e 1$ a -en$!ur$"#r rea"$=a!e) pre@u%$.$$ 6n -a"#are %e 1.0:9.A;9 "e$ B;0;.0>0 "e$ +8A 1$ A:3.3>9 "e$ $ p#=$! pe pr#&$!?. D<2P A!. o/"r)& lămuriri suplimentare /n acest sens prin adre&a nr. -,#0#*,0.,).+,-+ /vo'. II56 din care a reie"it eAplicit datele din declaraţiile 7,: pri%ind achi'iţiile "i li%rările- depuse de (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! DR<P& (R0- celelalte date "i %alori a%ute /n %edere de organele de control din cadrul DG@P Hd3 la estimarea sumelor sta*ilite suplimentar Fdeclaraţiile 7,:- 755- *ilanţuri- *alanţe- istoricul societăţilorD- precum "i aspectele care au dus la conclu'ia de afiliere a celor patru societăţi comerciale preci'ate anterior? adre&a nr. -)+#)*+$.,).+,-+ /vo'. II56 din care a reie"it eAplicit datele din declaraţiile fiscale 755 pri%ind TV)- depuse de (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0 "i (! DR<P& (R0- precum "i aspecte pri%ind regimul ;uridic al declaraţiilor informale 7,:- care sunt declaraţii o*ligatorii pentru agenţii economici- reglementate normati%? proce&u' ver7a' nr. -,(8$*,8.,(.+,-+ /vo'. ) 4. ),$56 pri%ind controlul inopinat reali'at la (! DR<P& (R0- cu referire la tran'acţiile derulate cu (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n perioada de referinţă- ianuarie +55> 1 septem*rie +55,3 Din acest proces %er*al- au reie"i aspecte de nelegalitate- pri%ind contractele de prestări ser%icii reali'ate de furni'orul (! DR<P& (R0 către *eneficiarul (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 Fcontractele nr3 66>95635B3+55> "i nr3 +897636+3+558D3 Din procesul Ver*al nr3 =55:596B3583+567 /ntocmit de Garda @inanciară Hd F%ol3 III f3 6=: D "i completarea acestuia nr3 =55:59!9+535,3+567 s1au sta*ilit următoarele2 1 SC RAUL PRODUCT 97 (R0- a /nregistrat un profit mic /n perioada anilor +55> "i +558- iar pentru +55, societatea a intrat pe pierdere- fiind "i cesionată către !ioc/rlan 4arius "i Goangă 4arius Ionuţ /n +565- persoane:5

neinstruite "i fără posi*ilităţi materiale care au fost doar folosite pentru preluarea unor societăţi cu datorii3 1 s1au reconfirmat relaţiile de afiliere ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- cu societăţile preci'ate anterior "i s1au sta*ilit relaţii de aceea"i natură FafiliereD "i cu (! V)04IR) TR)DE (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! H)IEG)N) PR&D (R0 Ffără I4PEJD- (! )NDR) TE)4 (R0 "i (! REKNE !&4 (R03 1 s1a efectuat anali'a comparată a declaraţiilor 7,: pri%ind achi'iţiile "i li%rările de mărfuri către "i de la SC RAUL R!"UCT #$ SRL- declaraţiile fiscale 755 pri%ind TV)- *ilanţuri "i *alanţe- declaraţii depuse de această societate cât "i de partenerii comerciali- fie ei "i societăţi afiliate sau controlate- /ntrucât pe *a'a lor s1au sta*ilit impo'itele "i taAele datorate *ugetului statului- oca'ie cu care s1au identificat necorelări- chiar /ntre diferitele declaraţii ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- necorelări care au determinat 0u0!ragerea 0#.$e!('$$ %e "a p"a!a T9A:u'ui datorat 7ugetu'ui &tatu'ui în va'oare de +.00+.#)0 'ei3 )stfel- prin depunerea declaraţiilor fiscale ale (!3 R)<0 PR&D<!T ,> (R0- declaraţii nereale "i /ntocmite cu sume ar*itrare pentru a nu se datora aproape nimic către *ugetul statului- s1a dat dreptul de deducere de TV)- fără o ;ustificare reală- respecti% ca diferenţă declarată de societate organelor statului /ntre TV)1ul deducti*il /nscris pe declaraţii $ +3:=83B6= lei "i TV) deducti*il ce se poate ;ustifica "i re'ultă din %erificările /ncruci"ate reali'ate- /n %aloare de 6+=3B>+ lei3 Pra%&)% SC RAUL PRODUCT 97 SRL a !"%#ara& or8an"#or /)s%a# e ale statului- prin declaraţiile depuse la autorităţile a*ilitate- /n mod controlat de conta*ilul Tă"ală !ornel- respecti% prin omisiunea e%idenţierii tuturor operaţiunilor comerciale- date nereale cu scopul de a nu /nregistra TV) de plată către *ugetul statului3 )stfel- scriptic- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a declarat că are TV) deducti*il /n %aloare de +3:=83B6= lei- de"i din %erificările /ncruci"ate reali'ate la partenerii comerciali- pe *a'ă de documente Funde s1au găsit- iar societăţile au funcţionat /n mod realD- dar "i prin declaraţiile 7,: pri%ind achi'iţiile "i li%rările de mărfuri- se poate ;ustifica numai un TV) deducti*il de numai 6+=3B>+ lei3 n aceste condiţii- ca urmare a %erificărilor efectuate "i a tran'acţiilor ce s1au putut identifica- prin estimare- ca urmare a %erificărilor /ncruci"ate efectuate- s1a sta*ilit că SC RAUL R!"UCT #$ SRL tre*uia să plătească *ugetului statului un T9A &up'i2entar în va'oare de +.00+.#)0 'ei- ca urmare a declaraţiilor false efectuate- operaţiunile comerciale dintre societăţile afiliate fiind e%ident ficti%e- doar scriptice3 )stfel ascunderea ori distrugerea e%idenţelor conta*ile ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i a celorlalte societăţi comerciale controlate ori afiliate- a%ea ca scop- tocmai imposi*ilitatea sta*ilirii a%"s&or as*"%&". Garda @inanciară Hunedoara prin procesul %er*al nr3 =55:59!9+535,3+567 a preci'at mai multe eAplicaţii pri%ind necorelările constatate /ntre declaraţiile efectuate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 astfel2 1 (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i1a /ncetat practic acti%itatea comercială la 5>3653+565 când a fost cesionată către !ioc/rlan 4arius "i Goangă 4ariusiar /nainte de cesiune a a%ut practic loc de%ali'area "i decapitali'area acesteia3 1 necorelările dintre declaraţiile (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i cele ale partenerilor comerciali sunt de2 737=63B:+ lei pe declaraţiile 7,: pri%ind achi'iţiile efectuate de societate? 63+=73=+> lei pe declaraţiile 7,: pri%ind li%rările efectuate de societate către clienţi? :=53>B, lei /ntre declaraţiile 755 :9

FTV)D "i *alanţele de %erificare depuse la organele statului- respecti% *ilanţuri- pri%ind achi'iţiile reali'ate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0? 63:883,B> lei /ntre declaraţiile 755 FTV)D "i *alanţele de %erificare depuse la organele statului- respecti% *ilanţuri- pri%ind li%rările reali'ate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 către clienţi? toate /n defa%oarea statului3 1 /n perioada %erificată F+55>1+55,D (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a reali'at achi'iţii de la un singur furni'or consacrat pe piaţa de profil a car*uranţilor- respecti% (! R&4PETR&0 D&LN(TRE)4 (R0- restul achi'iţiilor de car*uranţi declarate ca fiind efectuate sunt de la societăţi care2 1 fie sunt afiliate F(! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- "3a3D? 1 fie sunt cu suspiciuni de firme *idon- ori fantomă "i controlate de soţii .iriescu F(! D)NTIR&4) &D&RHEI (R0 $ cu punct de lucru declarat /n incinta fostei fa*rici de conser%e din Haţeg aparţinând societăţilor soţilor .iriescu- (! (&4)D !RI( (R0 $ societate aparţinând lui Pilică Daniel- persoană cercetată pentru astfel de fapte de organele ;udiciare "i care a preluat prin cesiune (! R)<0 TE)4 (R0D? 1 fie alţi agenţi economici din 'ona gri a acestui domeniu F(! 4&.!&4)P (R0- (! 4&0D)VI) &I0 (R0- (! E<R& E(T I)ŞI (R0- (! !RE4ER 4)R (R0D- societăţi care nu mai funcţionea'ă- au funcţionat o perioadă restrânsă de timp "i se circumscriu 'onei de operaţiuni comerciale nefiscali'ate3 1 /n toată perioada %erificată- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a derulat acti%ităţi- /n marea ma;oritate a %olumului de operaţiuni comerciale- numai cu societăţi afiliate F(! R)<0 TE)4 (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! H)IEG)N) PR&D (R0- (! R)<0 &I0 I4P&RT EJP&RT (R0D sau cu societăţi controlate de soţii .iriescu F(! V)04IR) TR)DE (R0- (! .<R.<0E) &I0 GR&<P (R0- (! DE0T) <NIVER( AL TRADIN< SRL5 SC REENE COM SRL5 SC DAIMA COM SRL>. )ceste societăţi au fost folosite pentru perioade relati% scurte de timpde către soţii .iriescu- după care au fost cesionate- introduse /n insol%enţă ori desfiinţate- astfel2 1 SC RAUL PRODUCT 97 S R0 Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada +B35736,,> 1 +835,3+565- a fost cesionată "i ulterior- la data de 6B3663+566a intrat /n procedura generală a insol%enţeiD? 1 (! H)IEG)N) PR&D (R0 Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada 6+3573+55+ 1 6736+3+55B- a fost cesionată "i ulterior- la data de 6835,3+55,a intrat /n procedura generală a insol%enţei- fiind radiată de la &NR! la data de 6635:3+567D? 1 SC RAUL TEAM SRL Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada +83663+55+ 1 6835+3+565- a fost cesionată "i ulterior- la data de 5+3573+566a intrat /n procedura generală a insol%enCeiD? 1 (! H)TEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Fcontrolată de soţii .iriescu /ncepând cu data de 6B3663+55= până la 'iD? 1 SC RAUL OIL IMPORT EDPORT SRL Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada 5735:3+55= 1 +635>3+55B- cesionată "i ulterior- la data de 5,3573+55>- intrată /n procedura generală a insol%enţei- fiind radiată de la &NR! la data de 7535>3+565D? - (! .<R.<0E) &I0 GR&<P (R0 Fcontrolată de soţii .iriescu 4n *"r)oa!a 2.03.2009 1 05. 53+55,- data la care este di'ol%ată din oficiuD? 1 (! REKNE !&4 (R0 Fcontrolată de soţii .iriescu 4n *"r)oa!a 2 .09.2009 1 2:.05.20 2>;

:7

1 (! V)04IR) TR)DE (R0 Fcontrolată de soţii .iriescu /ncepând cu data de 5B36+3+55> până la 'i- prin prietena "i anga;ata soţilor .iriescu $ .ogdan 4irelaD? 1 (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 Fcontrolată de soţii .iriescu /ncepând cu data de 6,35+3+558 până la 'i- fiind cesionată succesi% /ntre mem*rii grupului controlat de .IRIE(!< Titus Ga*riel "i .IRIE(!< )ni"oara Ramonarespecti% Duma 0a%iniu "i Vlaiconi !ristianD? 1 SC DAIMA COM SRL Fcontrolată de soţii .iriescu /n perioada +B3573+558 $ +,35,3+565- cesionată ulterior acelora"i persoane ca "i (! R)<0 PR&D<!T (R0 1 !iocârlan 4arius "i Goangă 4arius Ionuţ>; 1 SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL Fcontrolată de soţii .iriescu /ncepând cu data de +835=3+565 până la 'iD E%idenţa conta*ilă a tuturor societăţilor folosite de soţii .iriescu- a fost condusă de Tă"ală Corn"#. )stfel- /ntrucât %erificările au putut fi efectuate numai prin esti 'ar"5 !)n #)*sa !o%+'"n&"#or @+s&)/)%a&)3"5 s1a cerut comisarilor Găr'ii @inanciare Hunedoara%erificarea e%entualelor neconcordanţe ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 cu societăţile la care s1au identificat documente conta*ile- respecti% (! DR<P& (R0. As&/"#5 !in anali'a declaraţiilor 7,: depuse de (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- /n corelaţie cu declaraţiile 7,: depuse de partenerii comerciali ai acesteia- 0.#a!e 6n e-$%en'( existenţa unei neconcordanţe cu SC DRUPO SRL în sumă de ! "#!"$% lei ) ne.#n.#r%an'( $%en!$&$.a!( 6n "eg(!ur( .u "$-r(r$"e %e."ara!e %e SC RAUL PRO*UC+ D9: SRL) re0pe.!$- a.E$=$'$$"e %e."ara!e %e SC *RUPO SRL. Pentru interpretarea acestei neconcordanţe s1au a%ut /n %edere actele de control /ntocmite de DG@P Hunedoara De%a- precum "i documente financiar conta*ile puse la dispo'iţie de (! DR<P& (R03 Verificările efectuate au condus la conclu'ia că aceste diferenţe pro%in din tran'acţiile comerciale /nregistrate /ntre cele două societăţi comerciale /n perioada +55>1+565- a"a cum au fost ele reflectate /n e%idenţa conta*ilă "i fiscală a (! DR<P& (R0- e%idenţă care este condusă organi'at "i continuu3 Tran'acţiile comerciale /ntre cele două societăţi s1au efectuat cu următoarele *unuri "i au fost2 . SC RAUL PRODUCT H97 SRL ?/+rn)0or> I SC DRUPO SRL ?%#)"n&>, 1 4otorină euro 7- 6factură $ =>38==-B7 lei- inclusi% TV)- +-7: lei9litru? 1 4otorină euro :- , facturi $ +>+3,B8-+> lei- inclusi% TV)- +->,17-:5 lei9litru? 1 Co'(+s&)()# 8r"+5 /a%&+ra 1 52.33759: #")5 )n%#+s)3 T-A5 555 #")/#)&r+; 1 Co'(+s&)()# /o%ar"5 /a%&+ra 1 $:.3295:7 #")5 )n%#+s)3 T-A5 555 #")/#)&r+; 1 B)&+'5 /a%&+ra 1 59$.$05500 #")5 )n%#+s)3 T-A5 5:5 #")/J8; 1 (taţie distri*uţie car*uranţi 1 B8,3B:+->= lei- inclusi% TV)3 )stfel- achi'iţiile conta*ili'ate de (! DR<P& (R0- /n *a'a unor documente- a%ând ca furni'or pe (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- sunt /n %aloare totală de 63>6=3=7B-65 lei- totul fiind /nregistrat cronologic "i complet3 n circuitul de decontare al acestor achi'iţii s1au utili'at /nsă dis#oni1ilităţi 1ăneşti din conturile &% DR*"2 &R!, numai #.nă la concurenţa sumei de 3450555 lei, di6erenţa 7n valoare de 809:404;:,85 lei, 6iind decontată #rin o#eraţiuni de com#ensare sau9"i operaţiuni conta*ile de transfer sold din conturile de terţi3 Prin urmare- (! DR<P& (R0 a plătit efecti%- din mărfurile achi'iţionate- numai aproAimati% un sfert- din %aloarea de facturare "i nici nu eAistă restanţe /ntre cele două societăţi3 )cest aspect ridică semne de /ntre*are serioase cu pri%ire la destinaţia efecti%ă a sumelor ::

de *ani datorate- conform facturilor /nregistrate- cu implicaţii asupra anali'ei relaţiilor comerciale dintre cele două societăţi cu calităţi in%erse- de furni'or a (! DR<P& (R0 "i client (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- aspect descris mai ;os3 (e o*ser%ă că /n afara operaţiunilor comerciale cu *unuri de origine petrolieră- care fac parte din o*iectul de acti%itate al furni'orului (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- se distinge tran'acţia cu acti%ul 1 staţie de distri*uţie a car*uranţilor "i motelul din (imeria Veche- precum "i cea referitoare facturarea de *itum- care este de %aloare foarte mare3 Potri%it acestei tran'acţii pri%ind *itum $ factura nr3 =B69+635>3+558- (! DR<P& (R0 a /nregistrat achi'iţia unei cantităţi de +>5 tone *itum- /ntr1o singură etapă Fla data facturiiD "i a ;ustificat utili'area acesteia /n lucrări de asfaltare- inclusi% pentru (! R)<0 PR&D<!T ,> (R03 Interesant este că *itumul se transportă lichid "i (! DR<P& (R0 nu are capacităţi de depo'itare pentru o astfel de cantitate3 2. SC DRUPO SRL ?/+rn)0or> I SC RAUL PRODUCT H97 SRL ?%#)"n&>, 1 0ucrări de reparaţii platformă /n incinta compleAului H)IEG)N) de pe str3 Progresului din Haţeg- unde se aflau *irourile soţilor .iriescu $ factura nr3 =5=6,B>95B35B3+55> /n %aloare totală de +7:3>5,->6 lei- pentru care s1au aplicat măsurile de simplificare FtaAare in%ersăD? 1 0ucrări de reparaţii platformă /n incinta compleAului H)IEG)N) $ factura nr3 6565+97535B3+55> /n %aloare totală de :7=3+::-+> lei- pentru care s1au aplicat măsurile de simplificare FtaAare in%ersăD? 1 0ucrări de reparaţii platformă /n incinta compleAului H)IEG)N) $ factura nr3 65,B,95=35=3+55, /n %aloare totală de >8=38=+-+5 lei- din care TV) /n %aloare de 6+=3:>+ lei3 Totalul lucrărilor de reparaţii facturate de (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 este /n sumă de 63:==385B-683 1 (taţia de distri*uţie car*uranţi "i motelul 1 factura nr3 668=595=35=3+565 /n %aloare totală de B8,3B:+->= lei Facela"i preţ cu achi'iţia a%"s&")a !)n 2009>. )stfel- %aloarea li%rărilor totale /nregistrate /n conta*ilitatea (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 sunt /n %aloare totală de +36:=3::8-,7 lei3 n circuitul de decontare al acestor ser%icii "i %ân'ări prestate către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- s1au utili'at disponi*ilităţi *ăne"ti efecti%e până la concurenţa sumei de numai ,:35>,-87 lei- diferenţa până la %aloare de +35=637B,-65 lei- fiind decontată prin operaţiuni de compensare3 )cest aspect constituie indicii temeinice că %aloarea lucrărilor efecti% eAecutate către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 de (! DR<P& (R0- a fost mult mai mică "i că s1au reali'at doar asfaltări "i reparaţii parţiale ale unor alei "i nu a suprafeţe de aproAimati% 6+3555 mp cât se pre%edea /n contract3 4ai multnumiţii Duma 0a%iniu "i .ogdan 4irela- audiaţi până /n pre'ent /n cau'ă- nu au %ă'ut o suprafaţă a"a de mare asfaltată- ci platforma era cunoscută ca fiind cu gropi3 Nici eAperti'a tehnică /n construcţii nu este concludentă/ntrucât s1au identificat doar petice de asfalt- iar materialele pre'entate ca fiind folosite "i descărcate de (! DR<P& (R0 pentru aceste lucrări $ piatră "i ciment- nu se folosesc la asfaltări3 )cest aspect tre*uie coro*orat "i cu %aloarea foarte mare a facturii de *itum- %ândută de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 către (! DR<P& (R03 Toate aceste documente se regăsesc /n %ol3 > u3p3 n afara operaţiunilor comerciale cu *unuri care fac parte din o*iectul de acti%itate al furni'orului (! DR<P& (R0- s1a distins tran'acţia FreturulD cu staţia de distri*uţie a car*uranţilor "i motelul din (imeria Veche- acti% care a :9

fost refacturat- la data de 5=35=3+565- de (! DR<P& (R0- /napoi către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- societatea de la care s1a /nregistrat achi'iţia cu un an /nainte- la data de +535,3+55,3 As&/"#5 4n conteAtul %erificărilor efectuate la (! DR<P& (R0- prin prisma relaţiei comerciale cu furni'orul9clientul (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- s1a constatat că societăţile implicate au aplicat pentru plata operaţiunilor comerciale derulate sume relati% mici de *ani- f o#os)n! a&6& #a '"&o!a com#ensării directe a drepturilor cu o*ligaţiile reciproce- cât "i la metoda compensării indirecte a drepturilor cu o*ligaţiile reciproce prin intermediul unor terţe societăţi- după cum urmea'ă2 1 *ro%"s 3"r(a# !" %o'*"nsar" !)n 20.05.20095 *"n&r+ s+'a !" 9:9.9$2575 #")5 %+ SC RAUL PRODUCT H97 SRL; 1 *ro%"s 3"r(a# !" %o'*"nsar" RAUL . MOLDA-IA . DRUPO 4n $. .200:5 *"n&r+ s+'a !" 5 .092599 #"); 1 compensare /n 7536+3+558- pentru suma de 7:>3557 lei cu (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- prin notă conta*ilă- fără a se indica %reun document? 1 con%enţie de no%aţie- schim* de*itor pentru suma de +8>3+58 lei cu (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 pentru (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0? 1 contract de cesiune de creanţă pentru suma de =53555 lei3 Prin aceste compensări- la finele perioadei anali'ate- anul +565- /n e%idenţa conta*ilă a (! DR<P& (R0- soldurile tuturor conturilor pri%ind relaţia cu (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- pre'intă sold 'ero- re'ultând că raporturile de drepturi "i o*ligaţii /ntre cele două societăţi s1au /nchis- prin operaţiuni parţiale de plată efecti%ă "i compensări F/n marea ma;oritateD de natura celor pre'entate mai sus3 n conclu'ie %aloarea totală a neconcordanţelor /n sumă de 636:+3:=> lei- dintre declaraţiile fiscale ale (! DR<P& (R0 "i (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- s1a eAplicat prin controlul efectuat la (! DR<P& (R0 de Garda @inanciară Hd3- astfel2 1 până la concurenţa sumei de =>,3=76->+ lei- sumele pro%in din tran'acţia cu staţia de distri*uţie a car*uranţilor efectuata in anul +55,3 1 până la concurenţa sumei de =B+3,+=-7 lei- din tran'acţia cu *itumpotri%it facturii =B69+635>3+558 /n %aloare de =,:3:5= lei- tran'acţie ne/nregistrată de (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 /n decontul de TV) "i nedeclarată /n D37,:3 )stfel din această operaţiune re'ultă că (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 nu a /nregistrat %enituri- sustrăgându1se de la plata o*ligaţiilor către *ugetul de stat cu sumele de2 TV) /n %aloare de 65B3,==-8 lei "i impo'it pe profit /n %aloare de ,535B8-5= lei3 Con%#+0)on6n!5 !"oar"%" #a SC DRUPO SRL5 a+ /os& )!"n&)/)% ate e%idenţe conta*ile- iar societatea funcţionea'ă- a%ând anga;ate mai multe persoane la compartimentul de conta*ilitate "i eAistă corespondenţă /ntre declaraţiile 7,: pri%ind achi'iţiile "i li%rările declarate- declaraţia 755 TV)- *alanţe "i *ilanţuri "i documentele ;ustificati%e /nregistrate de această societatecreând pre'umţia de corectitudine "i serio'itate pe acest segment $ al /nregistrărilor conta*ile- sau efectuat comparaţii cu acelea"i declaraţii efectuate de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n aceea"i perioadă "i s1a constat că eAistă necorelări- /n %aloare de 636:+3:=> lei3 )stfel- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- nu a /nregistrat "i declarat fiscal li%rări de mărfuri F%ân'ăriD către (! DR<P& (R03 (umele astfel datorate cu titlu de TV)- sunt incluse /nsă- /n pr "@+!)%)+# %ons&a&a& #a a%"s& %a*)&o# !" 2.332.9$3 #")- sta*ilit prin P3V3 nr3 =55:59+567 al Găr'ii 90

@in3 Hd3 De asemenea- /n acest pre;udiciu repre'entând TV)- este inclusă "i suma de B5B3585 lei- repre'entând TV)- constată prin Procesul Ver*al de inspecţie fiscală nr3 65B+596B35=3+566 "i R.I.2. nr. 0599/ .05.20 5 4n&o%')&" !" D<2P A!.. Tot astfel- impo'itul pe profit sta*ilit suplimentar prin relaţia cu (! DR<P& (R0- este inclus /n impo'itul pe profit estimat ca fiind datorat de SC RAUL PRODUCT 97 SRL %ătre *ugetul statului prin R3I3@3 nr. 0599/ .05.20 4n&o%')& !" D<2P A!.5 4n 3a#oar" !" $73.3:9 #"). A.e0!e 0u e au &#0! re'$nu!e .a pre@u%$.$$ .au=a!e /uge!u"u$ 0!a!u"u$ pr$n e-a=$une %e SC RAUL PRO*UC+ 9: SRL) re0pe.!$-2 +.00+.#)0 'ei T9A ; )$0.01# 'ei i2po3it pe pro4it. Tot pentru %erificarea neconcordanţelor constatate- s1a %erificat /ncruci"at "i relaţia (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 cu (! )NDR) TE)4 (R0 "i s1a constat că societatea este /n insol%enţă- fiind numit administrator ;udiciar (! R<)NT<4 (PR0- a"a cum re'ultă din *a'a de date informatică a )N)@ IN@&P!3 ntrucât administratorul ;udiciar al (! )NDR) TE)4 (R0 nu a preluat documentele acestei societăţi din perioada /n care a derulat relaţiile comerciale declarate prin D37,: cu (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0- adică anul +55> "i anul +558- comisarii GMRNII @IN3 HD3 au luat legătura cu conta*ila societăţii d1na 4ocan 4arioara (anda3 n acest conteAt s1am constat că administratorul (! )NDR) TE)4 (R0 din perioada +55> 1+558- a fost &prean Vasile Dorel- care es&" !"%"!a&. 0a data de 6535B3+567 comisarii găr'ii financiare au solicitat conta*ilei 4ocan 4arioara (anda să pre'inte documentele (! )NDR) TE)4 (R0 pentru perioada +55>1+5583 )ceasta a eAplicat că nu mai este /n posesia documentelor societăCii- dar deCine *a'a de date informatică a e%idenCei conta*ile conduse /n acea perioadă- drept pentru care a pre'entat fiTa analitică- condusă informati'at la (! )NDR) TE)4 (R0 cu furni'orul (! R)<0 PR&D<!T S,> (R03 Din acest document re'ultă că /ntre furni'orul (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 Ti clientul (! )NDR) TE)4 (R0 s1au derulat următoarele operaCiuni2 n anul +55>- perioada fe*ruarie1aprilie- (! )NDR) TE)4 (R0 a achi'iCionat mărfuri F*en'ină- motorină- aTa cum a declarat conta*ila societăCii /n nota eAplicati%ă din data de 6535B3+567D /n %aloare de >B3=+5-6> lei3 Documentele ;ustificati%e ale acestor operaCiuni comerciale- aTa cum au fost menCionate /n fiTa analitică- sunt patru facturi de %ân'are cumpărare3 Decontarea acestor facturi s1a efectuat prin operaCiuni *ancare ș) *r)n o*"raț)+n) %+ n+'"rar. n anul +558- perioada ianuarie $ iulie- (! )NDR) TE)4 (R0 a achi'iCionat mărfuri F*en'ină- motorină- aTa cum a declarat conta*ila societăCii /n nota eAplicati%ă din data de 6535B3+567D /n %aloare de =8,3>67-6= lei3 Documentele ;ustificati%e ale acestor operaCiuni comercialeaTa cum au fost menCionate /n fiTa analitică- sunt opt facturi de %ân'are cumpărare3 Decontarea acestor facturi s1a efectuat prin operaCiuni *ancare Ti prin operaCiuni cu numerar3 7n *"r)oa!a 20071200: (! )NDR) TE)4 (R0 a /nregistrat /n fiTa furni'orului (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0- cu menCiunea de facturi de %ân'are cumpărareachi'iCii totale /n sumă de BBB3+77-7+ lei3 Prin operaCiuni de plată /n numerar- respecti% *ancare- (! )NDR) TE)4 (R0 a achitat către (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 facturi de %ân'are cumpărare de marfă- /n perioada +55>1+558- până la concurenCa sumei de 9

B7+3=,:-:: lei- re'ultând un sold neachitat al facturilor de %ân'are cumpărare /nregistrate de (! )NDR) TE)4 (R0 /n sumă de 773B78-88 lei3 De asemenea conta*ila 4ocan 4arioara (anda a declarat că (! )NDR) TE)4 (R0 nu a fost niciodată /n iposta'a de furni'or al (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0- toate operaCiunile /ntre cele două societăCi comerciale fiind cele conta*ili'ate conform fiTei pre'entate de "a. !ompararea re'ultatelor %erificării /ncruciTate cu cele re'ultate din anali'a neconcordanCelor din declaraCiile 7,: a condus la conclu'ia că datele declarate de (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 /n declaraCiile 7,: sunt corecte pentru li%rările către (! )NDR) TEAM SRL5 !ar n+ s+n& %or"%&" *"n&r+ a%B)0)ț))#" !"%#ara&" %a /))n! !" #a SC ANDRA TEAM SRL. )stfel (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 a declarat /n declaraCia 7,: depusăachi'iCii de la (! )NDR) TE)4 (R0 /n %aloare totală de 778388, lei- fără ca această societate să #" /) "/"%&+a&. Pen!ru a.ea0!( re"a'$e .# er.$a"( SC RAUL PRO*UC+ F9: SRL %a!#rea=( /uge!u"u$ %e 0!a! un $ p#=$! pe pr#&$! 6n 0u ( %e >9.<:> "e$) re0pe.!$- +8A 6n 0u ( %e ;A.3>9 "e$) &ap!( .e .#n0!$!u$e e-a=$une 1$ e0!e .upr$n0( 6n pre@u%$.$$"e pre.$=a!e anterior re&pectiv< +.00+.#)0 'ei T9A ; )$0.01# 'ei i2po3it pe pro4it. De asemenea- pentru a scoate /n mod ilegal diferite sume *ani din patrimoniul (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- societate de%ali'ată Finsol%enţă din +=35+3+55,D "i cesionată ulterior F/n +835,3+565D unor persoane fi'ice fără pregătire "i disponi*ilităţi financiare F!I&! R0)N 4)RI<( "i G&)NGM 4)RI<(D- inculpaţii .iriescu Titus- .iriescu )ni"oara "i Doda Ga*riel Teodorau /ncheiat contracte comerciale nereale "i nelegale- cu scopul de a scoate sume importante de *ani din societatea preci'ată anterior- sume care au fost transferate astfel formal "i ne;ustificat /ntre (! DR<P& (R0 "i (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- fără ca o*iectul acestor contracte să fie unul real "i prestat de către repre'entanţii (! DR<PO SRL 4n %a#)&a&" !" *r"s&a&or) !" s"r3)%)). As&/"#5 *r)n %on&ra%&+# nr. 7/0 .09.2007 /ncheiat /ntre (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! DR<P& (R06 a%ând ca o*iect efectuarea unor lucrări de Ureparaţii platformă incintă H)IEG)N)V- contract /n %aloare de BB,3,=7-,8 lei fără TV)- (! DR<P& (R0 s1a o*ligat să preste'e ser%icii de construcţii neindi%iduali'ate "i neindi%iduali'a*ile- denumite doar generic /n modul preci'at anterior "i la un preţ sta*ilit glo*al- contract a cărei contra%aloare s1 a "i achitat /n iunie +55>- prin plată efecti%ă "i compensare3 To& 4n a%"s& s"ns5 *r)n contractul nr3 +897636+3+558- /ncheiat /ntre (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! DR<P& (R06 a%ând ca o*iect efectuarea unor lucrări de Uasfaltare platformă incintă H)IEG)N) "i aneAe /n suprafaţă de 6+3:B5 m3p3V- F %ol3 > f3 +:B D contract cu o %aloare presta*ilită de =7 lei9m3p3 fără TV)- (! DR<P& (R0 s1a o*ligat să preste'e ser%icii de construcţii de genul celor preci'ate anterior- denumite doar generic- %aloare pe care a "i facturat1o "i /ncasat1o /n %ara lui +55, prin plată efecti%ă "i compensare3 )cest preţ este foarte mare faţă de preţul practicat la acea dată chiar de (! DR<P& (R0 /n relaţii cu alţi clienţi- aspect recunoscut "i de Doda Ga*riel /n declaraţia formulată3 Valoarea facturată /n +55,- pentru lucrările )P)RENT efectuate /n +558 de (! DR<P& (R0 este de 7:5.:52520 #"). D)n %erificările efectuate de DG@P Hunedoara- prin procesul %er*al nr3 65B=>95=35B3+56+- s1a sta*ilit /nsă că aceste contracte nu sunt /nsoţite decât de comandă- facturi "i do%ada efectuării plăţilor- neeAistând2 situaţii de lucrări- ponta;e ale muncitorilor- de%i'e de calcul "i postcalcul- procese1 %er*ale de recepţie a lucrărilor- autori'aţii de construire- situaţia consumului 92

de materiale din gestiune- sau orice alte documente ;ustificati%e din care să reiese că aceste lucrări au fost efectuate /n mod real3 4ai mult- /n circuitul de decontare al acestor li%rări- pentru achi'iCii de mărfuri "i materii prime- s1au utili'at disponi*ilităCi *ăneTti foarte mici- restul fiind decontat prin operaCiuni de compensare3 )cest aspect constituie un indiciu temeinic că %aloarea lucrărilor efecti% eAecutate către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 de (! DR<P& (R0- a fost mult mai mică "i că s1au reali'at doar asfaltări "i reparaţii parţiale ale unor alei "i nu a /ntregii suprafeţe de aproAimati% 6+3555 mp cât se pre%edea /n contract3 n cau'ă s1a /ntocmit un raport de eAperti'ă tehnică ;udiciară- /ncheiat de către eApert inginer Indrei Nicolae- acest raport re'ultând că2 : lucrările de prestări ser%icii Fasfaltare +55>1+55,D sunt reale- iar cantităCile de materiale F.IT<4D se regăsesc a fi apro%i'ionate- făcându1se referire la factura pro%enind tot de la (! R)<0 PR&D<!T ,> (R03 4aterialele gen2 piatră spartă- ciment- nu se regăsesc /n lucrările de asfaltare a platformei- de"ii au fost ;ustificate ca fiind folosite de (! DR<P& (R03 Din conţinutul raportului reiese /nsă că această conclu'ie a fost emisă pe *a'a facturii de *itum emise tot de (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i pre'entată anterior precum "i pe *a'a unor urme de asfalt identificate /n incinta Haţegana- luându1se astfel /n considerare documentele puse la dispo'iţie de (! DR<P& (R0- astfel că această conclu'ie nu este concludentă? 1 preCul celor două contracte la care au fost achi'iCionate lucrările s+n& "Ca8"ra&"5 %o'*ara&)3 %+ *r"ț+# *)"ț"). N+ s" *o& *r"%)0a 'o&)3"#" a%"s&or *r"ț+r) 'a@ora&". )stfel- (! DR<P& (R0 a conta*ili'at documente ;ustificati%e prin care a alocat acestor lucrări de asfaltare costuri care nu aparCin contractului- aTa cum eAplică eApert inginer Indrei Nicolae /n raportul de eAperti'ă3 Indicăm documentele prin care (! DR<P& (R0 a ;ustificat costuri care nu aparCin lucrărilor de asfaltare2 1 @actura 555856:68:95:35B3+55> /n %aloare totală de 83555-8> lei- din care TV) 63+>>-:= #")5 r"*r"0"n&6n! %)'"n&; 1 @actura 55585+++659+=35B3+55> /n %aloare totală de 835::-6B lei- din care TV) 63+8:-7B lei- repre'entând ciment? 1 @actura =:58+8>95>35B3+55> /n %aloare totală de :3887->B lei- din care TV) >>,->B lei- repre'entând piatră spartă? 1 @actura =7B55>9++35B3+55> /n %aloare totală de +3=>5-:5 lei- din care TV) :65-:5 lei- repre'entând piatră spartă? 1 @actura =7B5>69++35B3+55> /n %aloare totală de 635+8-6B lei- din care TV) 6B:-6B lei- repre'entând piatră spartă3 A36n! 4n 3"!"re aceste aspecte- pri%ind să%âr"irea unor infracţiuni de delapidare- mai ales /n situaţia /n care s1au folosit ca modalităţi de plată "i compensările- /n cau'ă eAistă indicii temeinice că lucrările preci'ate anterior nu au fost efectuate la %aloarea facturată- /ntocmindu1se doar con%enţiile indicate pentru ;ustificarea efectuării plăţilor- iar sumele preci'ate au fost delapidate- prin circuite de compensare cu terţii care din lipsa documentelor nu au putu fi identificate până /n pre'ent3 As&/"#5 s+'"#" a/erente celor două contracte preci'ate anterior- au fost reţinute ca pre;udicii /n sarcina inculpaţilor ca delapidare- respecti% BB,3,=7-,8 lei pentru contractul din +55> "i 7:5.:52520 #") *"n&r+ %on&ra%&+# !)n 200:. n conteAtul %erificărilor /ntreprinse la (! DR<P& (R0- s1a constatat /nsă- că un specific aparte /l au tran'ac<iile cu cele două o1iective imo1iliare de<inute 7n #ro#rietate de &% RA*! "R2D*%T =>? &R! (staţia de car1uranţi 93

din &imeria $ec(e cu motelul şi com#le,ul @aţegana de #e str0 "rogresului din @aţeg)- imo*ile /nstrăinate către alte societăCi afiliate soţilor .iriescu F(! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Ti (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0D 6 /nainte de cooptarea unor noi asociaCi $ !iocârlan 4arius "i Goangă 4arius3 . O()"%&)3+# )'o()#)ar s&aț)" !" !)s&r)(+ț)" %ar(+ranț) !)n S)'"r)a -"%B" a făcut o*iectul unor tran'acCii formale FNERE)0ED /ntre cele două societăCi comerciale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i (! DR<P& (R0- /ntrucât nici factura emisă de SC RAUL PRODUCT 97 SRL %+ nr. 703/20.05.2009 4n 3a#oar" totală de B8,3B:+->= lei către (! DR<P& (R0 "i nici factura de %ân'are /napoi nr3 668=595=35=3+565 /n %aloare totală de B8,3B:+->= lei- emisă de (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!TQ ,> (R0- F %ol3 > f3 7,6 D nu au fost reale- ci au fost /ntocmite cu scopul de a produce efecte ;uridice doar /n pri%inCa schim*ului aparent de proprietari "i pentru e%a'iune fiscală reali'ată de soţii .iriescu3 )cest aspect este e%ident din faptul că tran'acCia nu s1a autentificat la %reun notar pu*lic Ti re'ultă "i din actul adiCional nr3 669+>3663+55, la contractul de credit nr3 6+B95+35B3+55B- de unde reiese că/n perioada dintre cele două facturări- imo*ilul /n cau'ă a fost tot /n proprietatea (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- mai mult SC RAUL PRODUCT 97 SRL acceptând ca imo*ilul să fie ipotecat /n fa%oarea .MN!II INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () $ (<!<R()0) DEV)- pentru o finanCare- /n sumă de 73=553555 lei- o*Cinută chiar de către (! DR<P& (R0- prin /nscrisurile indicate anterior3 4ai mult- pentru decontarea celor două facturi nu au fost anga;ate disponi*ilităCi *ăneTti- procedându1se astfel2 1 P"n&r+ /a%&+ra nr. >579+535=3+55, /n %aloare totală de B8,3B:+->= leiemisă de (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DR<P& (R0- s1a 4n&o%')& +n *ro%"s 3"r(a# !" %o'*"nsar" ș) or!)n"#" !" %o'*"nsar" nr. 8>=:58+9+535=3+55, Ti nr3 8>=:879+535=3+55,- astfel /ncât contra%aloarea facturii a fost compensată cu cea a facturii 65,B,95=35=3+55, /n %aloare totală de >8=38=+-+5 lei- din care TV) /n %aloare de 6+=3:>+-+5 lei- emisă de (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- repre'entând lucrări de asfaltare incintă %o'*#"C AAȚE<ANA. n urma acestei compensării a re'ultat o diferenCă /n %aloare de 99.2095$9 #") *" %ar" (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 o datorea'ă către (! DR<P& (R0- dar pe care (! DR<P& (R0 o radia'ă prin /nregistrarea a două note conta*ile- fără a indica documente ;ustificati%e3 1 P"n&r+ /a%&+ra nr3 668=595=35=3+565 /n %aloare totală de B8,3B:+->= leidin care TV) /n %aloare de 6653666-57 lei emisă de (! DR<P& (R0 către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- ca retur al staţiei de car*uranţi către (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- decontarea s1a reali'at tot prin compensare- sens /n care s1a /ntocmit con%enCia de delegaCie perfectă nr3 B=:95B35=3+565 /n care inter%ine Ti (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 $ societate controlată de soţii .iriescu dar administrată de Drămnesc marinela care este "i asociat3 An&"r)or /a%&+r)) :50/05.05.20 05 s1a /ntocmit con%enCia de no%aCie prin schim*are de de*itor9delegaCie perfectă nr36+8=969+B3583+55, cu incidenCă /n pri%inCa con%enCiei de delegaCie perfectă nr3 B=:95B35=3+5653 )stfel- /n conteAtul operaCiunilor de decontare- inter%ine Ti terţul (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- iar cu această oca'ie părCile hotărăsc ca- /n sarcina (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- să fie preluată Ti o o*ligaCie a (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 către (! DR<P& (R0- /n %aloare totală de +8>3+58 lei- re'ultată din facturarea a patru !)PETE TR)!T&R- /n luna mai +558- de către (! DR<P& (R0 către (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R03 9$

n urma acestei /nCelegeri datoria (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 faCă de (! DRUPO SRL s1a 'a@ora&5 %+ 3a#oar"a !" 979.:50575 #") ?9:9.9$2575 #")5 %on&ra3a#oar"a staCiei de distri*uCie a car*uranCilor după re1facturare de către (! DR<P& (R0 /napoi către SC RAUL PRODUCT 97 SRL 4n 20 0 = 2:7.20: #") %on&ra3a#oar"a a *a&r+ %a*+r) &ra%&or>. n conteAtul acestei datorii a (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 faCă de (! DR<P& (R0 s1a %erificat realitatea tran'acCiilor dintre (! DR<P& (R0 Ti (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 cu pri%ire la cele patru capuri tractor- re'ultând următoarele2 SC DRUPO SRL a a%B)0)ț)ona&5 4n #+na a*r)#)" 200:5 %+ 75.900 E+r.5 !" #a RASCAGA TRUCGS <MBA5 r"*r"0"n&6n! %on&ra3a#oar"a a 27:.903 #")5 %"#" *a&r+ %a*"&" &ra%&or. M)@#oa%"#" !" &rans*or& n u s1au /nmatriculat pe societate- iar /n luna mai +558 au fost facturate către (! .0)!O G&0D (R0 pentru %aloarea de +>,3,:8 lei- respecti% cu un adaos foarte mic3 n legătură cu deCinerea Ti utili'area acestor mi;loace de transport de către (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- Garda @in3 a solicitat eAplicaCii scrise numitului TăTală !ornel 1 conta*il- la data de 6>35,3+567- acesta declarând că mi;loacele de transport nu au fost utili'ate- nu1Ti aminteTte câte au fost /nmatriculate- fiind %ândute către (! .&D&G TR)N( (R0- iar contra%aloarea acestora a intrat /ntr1un circuit de compensare cu (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- ca parte a unei datorii pe care (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 o a%ea faCă de (! .&D&G TR)N( (R0 Ti implicit a unei datorii pe care (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0 o a%ea faCă de (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R03 !ircuitul de compensare nu a putut fi pro*at- /ntrucât nu mai eAistă documente ;ustificati%e3 !ert este că /n urma acestor operaCiuni de compensare s1a sta*ilit că (! DR<P& (R0 are datorii la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 care se stingiar datoria (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DR<P& (R0 se mută către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R03 n conteAtul acestei /nCelegeri are loc /nsă tran'acCia de /nstrăinare a celui de1al doilea o*iecti% imo*iliar COMPLEDUL AAȚE<ANA5 36n!+& !" S! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 conform contractului de %ân'are1cumpărare- autentificat la .NP Vasiu 4ihaela !amelia su* nr3 676796735,3+565 pentru %aloare de 8553555 lei3 Pentru această tran'acCie SC RAUL PRODUCT H97 SRL s1a "')s / actura 8>=96:35,3+565- F %ol3 > f3 7>8 "i 7>, D /n %aloare de 8553555 lei- defalcată după cum urmea'ă2 1 clădiri conform aneAă /n %aloare de +:637B6 lei 1 &"r"n 52.307 '*5 #a +n *r"ț +n)&ar !" 059: #")/'*5 4n 3a#oar" !" 55:.939 #"). D"ș) &ran0a%ț)a s1a /)nali'at la .NP Vasiu 4ihaela !amelia /n data de 6735,3+565- /n contractul de %ân'are cumpărare stipulându1se D"re<ul de v.n'are cum#ărare, sta1ilit de comun acord, este de B550555 (o#tsutemii) lei, sumă #e care su1semna<ii re#re'entan<i legali ai societă<ii v.n'ătoare declarăm că am #rimitCo integral de la re#re'entanta societă<ii cum#ărătoare, a'i data semnării Ei autenti6icării #re'entului 7nscris, nemaiav.nd #e viitor nici un 6el de #reten<ii 1ăneEti sau de altă natură de la &0%0 @AF- ANA "R2D /M"-G &0R0 "& cu privire la acest imobil&B, ulterior- la data de 6:35,3+565- părCile /nCeleg să stingă o*ligaCiile prin compensare- pentru datoria (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- preci'aTM la punctul anterior3 !oro*orând constatările pri%ind tran'acCiile cu cele două o*iecti%e imo*iliare pe filiera cărora s1a interpus Ti (! DR<P& (R0- s1a constatat că tran'acCia cu staCia de distri*uCie a car*uranCilor din (imeria Veche a fost 95

formală- dar a dat naTtere unui circuit de compensări- care la final a permis /nstrăinarea de către SC RAUL PRODUCT H97 SRL a compleAului HaCegana către /&$& 6#Ț78#N# 20O! 9M27: /&0&", societate afiliată- /n condiCiile /n care (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 nu a mai *eneficiat de suma repre'entând preCul de %ân'are cumpărare de 8553555 lei- cu toate că potri%it /nCelegerii la notar acest lucru tre*uia să ai*ă loc la data de 6735,3+5653 )stfel- reiese că s1a comis infracţiunea de folosire a creditului societăţii /n scop contrar intereselor acesteia- prin de%ali'area (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 "i transferul compeAului Haţrgana către (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0fără plata celor 8553555 lei cât repre'enta preţul tran'acţiei. n consecinCă (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 s1a sustras de la plata unui impo'it pe profit /n sumă de >+3+:6 lei5 %a#%+#a& as&/"#, ?:00.000 #") . 3$:.$9$5:$ #")> D 9 L M $5 .505 #") D 9L M 72.2$ #") Tot astfel- a re'ultat că tran'acCia formală de %ân'are cumpărare a staCiei de distri*uCie a car*uranCilor de la (imeria Veche de către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DR<P& (R0 Ti retur n+ a r"*r"0"n&a& !"cât o etapă premergătoare spre atingerea scopului final- cel al /nstrăinării o*iecti%ului imo*iliar către o altă societate afiliată- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 6 s%o* %ar" s1a a&)ns 4n %on&"C&+# 4n%B")"r)) contractului de %ân'are1cumpărareautentificat #a BNP -as)+ M)Ba"#a Ca'"#)a s+( nr. 30 /09.09.20 0. Tran'acCia de /nstrăinare a o*iecti%ului imo*iliar staCie de distri*uCie a car*uranCilor din (imeria Veche- de către (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0 către (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 a făcut o*iectul proces +#+) 3"r(a# nr. AD 500$0/ 9.0:.20 3 4n&o%')& !" <ar!a 2)n A!. III. *ELAPI*ĂRI PRIN SC REINE COM SRL Prin P3V3 al Găr'ii @inanciare Hd3- nr3 =55:596B3583+567- completat prin P3V3 nr3 =55:59!9+535,3+567- F Vol3 = f3 > "i urm3 "i 75 "i urm3 D al aceleia"i instituţii- s1a sta*ilit că SC RECNE C!? SRL- societate care a a%ut relaţii comerciale cu (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 are acela"i sediu social declarat ca "i (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- imo*il aparţinând inculpaţilor .iriescu unde ace"tia au locuit efecti%3 La a%"astă societatea asociat unic este cetăţeanul france' 0emaire Re\nald Rene Ra\mond- iar /mputernicită pentru administrarea conturilor *ancare ale societăţii este numita .iriescu )ni"oara Fprocura notarială nr3 7>56>96835,3+55B %ol3 B f3 +8 D- conta*ilul societăţii fiind tot numitul Tă"ală !ornel- care este conta*il "i la (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- (! H)IEG)N) PR&D (R0- (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- (! V)04IR) TR)DE (R0- (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! D)I4) !&4 (R0- (! R)<0 TE)4 (R0 "i (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- toate fiind societăţi afiliate "i9sau controlate de soţii .iriescu3 Din anali'a datelor pri%ind situaţia conturilor (! REKNE !&4 (R0deschise prin solicitarea nr3 7:89+>35,3+55B- la .)N!) !&4ER!I)0M INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () )rad- (ucursala De%a "i celelalte pro*e administrate- a reie"it că- /n *a'a contractului nr3696,35,3+55B- numitul 0emaire Re\nald Rene a creditat (! REKNE !&4 (R0- cu suma de 6=53555 Eur- *ani care sunt schim*aţi /n lei de .iriescu )ni"oara- re'ultând suma de =++36:= lei3 n doar două luni- respecti% /n perioada septem*rie1octom*rie +55B- .iriescu )ni"oara dispune de /ntreaga sumă- prin ordine de plată "i dispo'iţii de ridicare de numerar semnate personal- /nregistrându1se astfel plăţi către2 ; SC AAȚE<ANA PROD SRL Aaț"8 *"n&r+ s+' a de 7>638>5 lei Fcu ordine de platăD? 99

; (! I44& @RIEND (R0 TimiToara F!<I2 6>+8B==+D pentru suma de 66>3>6B-6> lei Fcu ordin de plată /n care este /nscrisă menCiunea contra%aloare factură nr3 :>+::+>=B796,3653+55BD? ; B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona *"n&r+ s+'a !" 3+3:55 lei- operaCiune pentru care .)N!) !&4ER!I)0M INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () )R)D(<!<R()0) DEV)- cu menţiunea [iniCiere plată numerar la ghi"eu 1 restituire aport patron 0E4)IRE REKN)0D RENE R)K4&NDV? As&/"#5 #a !a&a !" 3 . 0.20095 SC REENE COM SRL ar" 4n %on&+# *r"%)0a&5 %+ nr. RO29NBAN25 000022505 : so#!+# 0"ro. După operaCiunile pre'entate mai sus- /n anul +55>- /n contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0 se /ncasea'ă sume de *ani- plătite de următoarele societăCi comerciale2 ; SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL A aCeg- de la care se /ncasea'ă /n perioada 5835=3+55>16:35,3+566 suma totală de +>73,65 lei? ; (! D)I4) !&4 (R0 TimiToara- de la care se /ncasea'ă suma totală de 653555 lei? ; (! V)04IR) TR)DE (R0 HaCeg - de la care se /ncasea'ă suma totală de 0.095 #"); C"a 'ai mare parte a acestei sume de *ani a fost ridicată /n numerar de inculpata .iriescu )niToara Ramona din contul societăCii- până la concurenCa sumei de +8>38>7 lei3 !u diferenCa de *ani s1au achitat datorii la *ugetul de stat3 /n sumă de 6378B lei- se face o plată către .NP &rTa 4arius/n sumă de +3=5+-86 lei Fcontra%aloare factură =+,=7596:3663+558D Ti se achită comisioane *ancare3 n legătură cu suma de +8>38>7 lei- ridicată /n numerar din contul (! REKNE !&4 (R0- s1a constatat că /n documentele ;ustificati%e ale operaCiunilor de ridicare de numerar sunt făcute menCiunile [alte plăCi di%erseV Ti9sau [salarii unităCi comerciale pri%ateV3 S+'"#" r)!)%a&" 4n n+'"rar !" inculpata .iriescu )niToara Ramona din contul societăCii cu menCiunea [salarii unităCi comerciale pri%ateV sunt /n cuantum de =53,55 lei- cu toate că până la ultima retragere de numerar- adică cea din data de +:36+3+55>- societatea nu a a%ut salariaCi- astfel /ncât pentru (! REKNE !&4 (R0 nu se ;ustifică acest scop al retragerii de numerar3 Totali'ând- s1a constatat că /n perioada 683653+55B16:35,3+566inculpata .iriescu )niToara Ramona a ridicat /n numerar din contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0 suma totală de 7+53+>7 lei3 Pentru %erificarea legalităCii tran'acCiilor- re'ultate din anali'a operaț)+n)#or (an%ar" !"r+#a&" *r)n %on&+# (! REKNE !&4 (R0- Garda @inaciară HD3 s1a deplasat la data de 6+3583+567 /n HaCeg- str3 Progresului- nr3 +,- ;ud3 Hunedoara- adresă la care se conduce Ti păstrea'ă e%idenCa conta*ilă a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- societate implicată /n operaCiuni *ancare cu (! REKNE !&4 (R0 !omisarii Găr'ii @in3 au fost informaCi că la această locaCie nu se păstrea'ă nici arhi%a Ti nici documente ;ustificati%e financiar conta*ile ale (! REKNE !&4 (R03 So#)%)&6n! "C*#)%aț)) s%r)s" s+sn+miţilor cu pri%ire la aceste aspecte- .iriescu )ni"oara "i Tă"ală !ornel- au arătat că documentele ;ustificati%e financiar conta*ile ale (! REKNE !&4 (R0 au fost gestionate de către aceste două persoane doar /n perioada derulării operaCiunilor *ancare Ti comerciale- fiind predate ulterior- etapi'at administratorului societăCi i 0E4)IRE REKN)0D RENE R)K4&ND- cu toate că nu au putut pre'enta do%e'i Fdocumente ;ustificati%e de predare primireD /n acest sens. 97

7n %on&"C&+# !"s%r)s 'a) s+s s1a+ so#)%)&a& !o%+'"n&"#" "C)s&"n&" 4n arB)3a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 pentru relaCia comercială cu (! REKNE !&4 (R03 )stfel- comisarilor le1au fost pre'entate facturi emise de (! REKNE !&4 (R0 către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Ti note de recepCie Ti constatare de diferenCe /ntocmite de către (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- %aloarea totală a celor trei facturi fiind de ==>35=8 lei- din care TV) 883,:+ lei3 )stfelfactura seria HDL!I nr3 55BB7,6:9+535=3+558 /n %aloare de 6=53>>7 leidocument /n care este /nregistrată tran'acCia de %ân'are cumpărare /ntre cele două societăCi a cantităCii de 7B3+55 litri motorină euro = Ti nota de recepCie Ti constatare de diferenCe nr3 :,)9+535=3+5583 n aceste documente nu se indică datele pri%ind eApediCia mărfii Fdelegat- mi;loc de transportDfiind făcută menCiunea [prin poTtăV3 n nota de recepCie Ti constatare de diferenCe nu sunt indicate persoanele responsa*ile cu efectuarea recepCiei Ti nici cele responsa*ile cu e%idenCa gestionară? 7n /a%&+ra s"r)a ADNCI nr. 009939 /0$. 2.200: 4n 3a#oar" !" +,:35B+ leidocument /n care este /nregistrată tran'acCia de %ân'are cumpărare /ntre cele două societăCi a cantităCii de 8:35+5 litri motorină euro = Ti nota de recepCie Ti constatare de diferenCe nr3 +55)95:36+3+558 nu se indică datele pri%ind eApediCia mărfii Fdelegat- mi;loc de transportD- fiind făcută menCiunea [prin poTtăV3 n nota de recepCie Ti constatare de diferenCe este indicată la ru*rica comisie de recepCie <NG<R !lari Ti la ru*rica gestionar I0IE(!< Daniel3 De asemenea /n documentul de recepCie se specifică menCiunea [fără a%i'V Ti se indică numărul de /nmatriculare )R77T4R9)R7BT4R? n factura seria HDL!I nr3 55BB7,6=97535:3+55, /n %aloare de 66+3++7 lei- document /n care este /nregistrată tran'acCia de %ân'are cumpărare /ntre cele două societăCi a cantităCii de 773::6 litri motorină euro = Ti nota de recepCie Ti constatare de diferenCe fără nr3 din data de 7535:3+55, "i /n nota de recepCie Ti constatare de diferenCe se indică numărul de /nmatriculare )R77T4R9)R7BT4R- iar /n factură este nominali'at d1nul TăTală !ornel ca persoană care a /ntocmit documentul- fiind /nscris Ti numele Tama" la ru*rica date pri%ind eApediCia mărfii3 n nota de recepCie Ti constatare de diferenCe nu sunt indicate persoanele responsa*ile cu efectuarea recepCiei Ti nici cele responsa*ile cu e%idenCa gestionară3 n continuarea %erificărilor operaCiunilor derulate prin conturile *ancare ale (! REKNE !&4 (R0- s1a solicitat- atât numitului TăTală !ornel cât Ti inculpatei .iriescu )niToara Ramona- eAplicaCii cu pri%ire la /ncasările /n contul acestei societăCi a unor sume /n lei- %irate de către2 a> SC DAIMA COM SRL ? 0.000 #")> ș) (> SC -ALMIRA TRADE SRL ? 0.090 #")>. ) re'ultat că (! D)I4) !&4 (R0 este o societate comercială controlată de aceste persoane- TăTală !ornel fiind persoana care a organi'at- /ntocmit Ti condus e%idenCa conta*ilă Ti fiscală a societăCii tot la adresa situată 4n Aaț"85 s&r. Pro8r"s+#+)5 nr. 295 @+!. A+n"!oara5 )ar B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona "s&" *"rsoana %ar" )1a )n&ro!+s 4n a/a%"r)#" 8r+*+#+) ?S ! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! REKNE !&4 (R0- (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! V)04IR) TR)DE (R0D pe asociaCii Ti administratorii (! D)I4) !&4 (R0- soCii DMNEW )DRI)N D<4ITR<3 Din informaCiile RE!&4 a re'ultat că (! D)I4) !&4 (R0 Ti SC RAUL PRODUCT K97 SRL5 a+ 4n *r"0"n& aceiaTi coasociaCi- respecti% G&)NGM 4)RI<( "i !I&! R0)N 4)RI<(3 4ai mult- după efectuarea unor operaCiuni comerciale /n cadrul grupului F(! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! REKNE !&4 (R0- (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- (! V)04IR) TR)DE (R0 9:

părCile sociale ale celor două societăCi au fost /nstrăinate către aceleaTi persoane !I&! R0)N 4)RI<( Ti G&)NGM 4)RI<( I&N<W- oca'ie cu care au dispărut Ti e%idenCele conta*ile Ti fiscale ale societăCilor3 7n a%"s& %on&"C& "%B)*a de comisari a fost /n imposi*ilitatea să corele'e operaCiunea de plată a sumei de 653555 lei- din contul *ancar al (! D)I4) !&4 (R0 /n contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0- cu documente care să ;ustifice e%entuale tran'acCii comerciale /ntre cele două societăț). (1a constat că această plată din contul (! D)I4) !&4 (R0 nu are legătură cu opraCiunile de compensare /nregistrate de d1nul TăTală !ornel /n fiTa de cont analitică- condusă la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- /n legătură cu furni'orul (! REKNE !&4 (R0- resp"%&)3 %#)"n&+# SC DAIMA COM SRL. )stfel- ridicarea de către inculpata .iriescu )niToara Ramona /n numerar din contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0 a sumei de 653555 leipro%enită de la (! D)I4) !&4 (R0- nu se ;ustifică su* aspectul unui scop comercial- const)&+)n! !"#a*)!ar". n legătură cu plata *ancară /n sumă de 6535B= lei efectuată de (! V)04IR) TR)DE (R0 /n contul (! REKNE !&4 (R0- TăTală !ornel- persoană care a organi'at- condus Ti /ntocmit e%idenCa conta*ilă Ti fiscală a am*elor societăCi nu a putut *+n" 4n !a&a !" 2.0:.20 3 #a !)s*o0)ț)a "%B)*") de comisari documentele financiar conta*ile care să ;ustifice această decontare3 Din informaCiile RE!&4 s1a o*ser%at că (! V)04IR) TR)DE (R0 cu sediul social /n loc3 Haţeg- iar aceasta are calitatea de salariat la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- aTa cum au eAplicat TăTală !ornel Ti .iriescu )niToara Ramona- re'ultând că societatea la care aceasta este asociat unic Ti administrator 1 SC -ALMIRA TRADE SRL se află su* controlul indirect al persoanelor care repre'intă grupul de societăCi afiliate3 !oro*orarea constatărilor re'ultate din %erificarea operaCiunilor *ancare- /nregistrate /n contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0- cu cele re'ultate din %erificările /ncruciTate- efectuate /n pri%inCa /nregistrării la partenerii (! REKNE !&4 (R0 a acestor operaCiuni *ancare au condus la următoarele conclu'ii2 1 s+'a !" $9.000 "+ro ?r"*r"0"n&6n! "%B)3a#"n&+# a 8++.,1(6#, 'eiD- pusă la dispo'iCia societăCii de asociatul unic Ti administratorul acesteia d1nul LEMAIRE REENALD RENE R)K4&ND- nu a fost utili'ată /n legătură cu interese economice sau comerciale ale (! REKNE !&4 (R0- decât până la concurenCa sumei de 66>3>6B-6> lei- plătită către (! I44& @RIEND (R0 pentru contra%aloarea facturii nr3 :>+::+>=B796,3653+55B- repre'entând achi'iCia unor terenuri /n TimiToara $ prelungirea Dum*ră%iCa- despre care inculpata .iriescu )niToara Ramona a declarat că mai eAistă /n patrimoniul (! REKNE !&4 (R03 )stfel- s1a constatat că din aceTti *ani F=++358B leiD s1a plătit către (! H)WEG)N) PR&D SRL5 4n *"r)oa!a 2:.09.200913 . 0.20095 s+'a !" 37 .:70 #")sumă nedatorată3 /mediat du#ă data acestor #lă<i, res#ectiv 7n ;50880955:, &% @AF- ANA "R2D &R! a 6ost cesionată către Rotaru Nicoleta, cetă<ean moldovean, 7n condi<iile 7n care la momentul cesiunii societatea era administrată de incul#ata Biriescu AniEoara Ramona0 Du#ă acest moment documentele )usti6icative 6inanciar conta1ile ale societă<ii Ei ar(iva acesteia nu au mai #ot 6i accesate0 1 ridicările de numerar /n sumă totală de 320.273 #")5 *" care inculpata .iriescu )niToara Ramona le1a efectuat din contul *ancar al (! REKNE !&4 (R0- nu ;ustifică scopuri comerciale ale (! REKNE !&4 (R03 De asemenea declaraCia numitei .iriescu )niToara Ramona formulată /n faţa comisarilor 99

Găr'ii @in3 Hd3- potri%it căreia toCi *anii ridicaCi din contul *ancar /n numerar au fost predaCi ulterior d1nului 0E4)IRE REKN)0D RENE R)K4&ND- nu a fost susCinută cu documente ;ustificati%e3 .anii s1au retras din conturile (! REKNE !&4 (R0 prin completarea unor declaraCii care tre*uiau să ;ustifice scopul operaCiunilor- dar controlul echipei de comisari arată că declaraCiile depuse de .iriescu )niToara Ramona la *ancă nu sunt /n corelaCie cu scopurile pentru care *anii s1au ridicat3 n acest sens indicăm eAemplificati%2 ridicările de numerar /n scopul efectuării de plăCi salariale- scop care nu eAista la data retragerilor- /ntrucât societatea nu a%ea /ncă anga;aCi3 Do%+'"n&"#" o*"raț)+n)#or %o'"r%)a#" !)n&r" SC REENE COM SRL . /+rn)0or ș) SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL . %#)"n&5 )!"ntificate /n arhi%a (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- nu sunt /n măsură să ;ustifice scopuri comerciale licite ale celor două societăCi3 )stfel- /n raport cu aceste documente- s1au identificat circuite de decontare artificiale- create doar pentru a /nchide circuite comerciale aparente3 Prin crearea acestor circuite artificiale (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 renunCă la dreptul de a /ncasa de la partenerii comerciali (! D)I4) !&4 (R0 Ti (&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII () suma totală de 397.93352 #")- respecti% (! REKNE !&4 (R0 nu efectuea'ă plăCi cu scopuri comerciale din suma de +>73,65 lei- /ncasată de la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R03 (ituaCia este similară Ti /n pri%inCa operaCiunilor *ancare prin care (! REKNE !&4 (R0 /ncasea'ă suma d " 0.000 #") !" #a SC DAIMA COM SRL5 r"s*"%&)3 s+'a !" 0.095 #") !" #a SC -ALMIRA TRADE SRL. Prin operaCiunile *ancare- respecti% cele comerciale desfăTurate /n cadrul grupului de societăCi comerciale compus din2 (! REKNE !&4 (R0- (! H)WEG)N) PR&D (R0- (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- (! D)I4) !&4 (R0(&!IET)TE) DE !&N(TR<!WII !MI @ER)TE YI )0TE !MI DE !&N(TR<!WII () s1 a constatat infracţiunea de delapidare din conturile acestor societăCi pentru următoarele sume2 - 37 .:70 #")5 plată nedatorată către (! H)WEG)N) PR&D (R0- efectuată prin ordine de plată *ancare semnate de inc3 .iriescu )niToara Ramona? 1 320.273 #")5 ridicări /n numerar efectuate de inc3 .iriescu )niToara Ramona din contul (! REKNE !&4 (R0- fără documente ;ustificati%e pri%ind utili'area lor /n /o#os+# SC REENE COM SRL; 1 397.93352 #")5 sume pentru care TăTală !ornel a /ntocmit documente de compensare Ti le1a /nregistrat /n e%idenCa conta*ilă fără do%ada efectuării operaCiunilor de compensare3 I8. *ELAPI*ĂRI PRI8IN* +RANJAC4IA CU S+A4IA *E CARBURAN4I *IN SIMERIA 8ECCE / vo'. ( 5 n legătură cu %erificarea aspectelor *r)3)n! %ân'area de către (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 către (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 a imo*ilului situat /n (imeria Veche- DN>- Pm3 7>+- ;ud3 Hunedoara- compus din teren intra%ilan /n suprafaCă de 653=,6 mp- construcCii Ti platformă *etonatăgospodărie de car*uranCi- instalaCie de distri*uCie car*uranCi- construcCii industriale Ti edilitare Fdenumite generic staCie car*uranCi Ti motelD3 Tran'acCia de %ân'are $ cumpărare a a%ut l o% #a !a&a !" 09.09.20 0 ș) s1a r"a#)0a& *"n&r+ +n *r"ț !" &ran0a%ț)" !" . $0.000 #"). Garda @inanciară a constatat următoarele2 1 cele două societăCi sunt afiliate- fiind administrate /n perioada tran'acCiei de inc .iriescu )niToara Ramona Ti .iriescu T)&+s ?%a0+# SC RAUL PRODUCT K97 SRL>5 r"s*"%&)3 !" )n%. B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona ?%a0+# SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL>; 00

1 SC RAUL PRODUCT S,> (R0 a fost administrată de soCii .iriescu până la data de +>35,3+565- dată la care societatea este cesionată la !I&! R0)N 4)RI<( "i G&)NGM 4)RI<(- /n conteAtul descris anterior? 1 SC DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 este /nfiinCată la data de +835=3+5653 Tran'acCia de %ân'are $ cumpărare dintre cele două societăCi afiliate s1 a efectuat la .NP Vasiu 4ihaela !amelia- iar contractul de %ân'are cumpărare a fost autentificat su* nr3 675695,35,3+5653 De asemenea /n legătură cu această tran'acCie SC RAUL PRODUCT S,> (R0 a emis factura de %ân'are nr3 8>595835,3+565- /ntocmită de TăTală !ornel3 S"'na&ar)) %on&ra%&+#+) !" 36n0are cumpărare din partea SC RAUL PRODUCT S,> (R0 au fost asociaCii 4IGR) GE&RGET) Ti DRM4NE(! )D)4- iar din partea SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL "s&" aso%)a&+# +n)% ș) a!')n)s&ra&or+#5 )n%. B)r)"s%+ An)șoara Ra'ona. C+ *r)3)r" #a *#a&a *r"ț+#+) !" . $0.000 lei- /n contractul de %ân'are cumpărare s1au specificat următoarele2 [suma pe care su*semnaCiirepre'entanCi legali ai societăCii %ân'ătoare declarăm că am primit1o integral de la repre'entanta societăCii cumpărătoare- a'i data semnării Ti autentificării pre'entului /nscris- nemaia%ând pe %iitor niciun fel de pretenCii *ăneTti sau de altă natură de la (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- cu pri%ire la acest imo*ilV3 !ele specificate /n contractul de %ân'are cumpărare /n legătură cu plata preCului nu se ;ustifică /n conteAtul documentelor conta*ile deţinute3 Din aceste documente re'ultă că plata preCului tran'acCiei s1a făcut prin emiterea unui număr de , *ilete la ordin- până la concurenCa sumei de 6357>3=>: lei- iar diferenCa de 65+3:+B lei a fost achitată de SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL 4n n+'"#" SC RAUL PRODUCT S,> (R0- la Primăria HaCeg- pentru taAe Ti impo'ite locale datorate de această din urmă societate3 Din documentele care au inter%enit /n decontarea tran'acCiei a re'ultat că *eneficiara sumelor- pe care tre*uia să le primească SC RAUL PRODUCT S,> (R0 de la (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- a fost /nsă (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R- care a /ncasat /n contul *ancar suma de 6357>3=>: lei3 Din anali'a documentelor o*Cinute s1a constatat că sumele de *ani pe care (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 le1a achitat pentru achi'iCia staCiei de car*uranCi Ti motelului au a;uns- pe principiul girării lor de către SC RAUL PRODUCT K97 SRL5 4n %on&+# (an%ar a# SC OPTIMA CONSTRUCT DESI<N SRL5 !)n a%"s& %on& r)!)%6n!+1s" 4n numerar suma de >,>3555 lei "i platindu1se inter*ancar suma de +7=3875 lei- către o entitate ce nu poate fi identificată din eAtrasul de cont3 Ridicările /n numerar din contul al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- /n sumă de 797.000 #")5 a+ /os& "/"%&+a&" !" administratorul societăCii din acea perioadă $ d1nul Petre !onstantin- care a pre'entat ca documente ;ustificati%e pentru operaCiunile de ridicare de numerar *orderouri de achi'iCie de fier %echi nereale3 De asemenea s1a constatat că /n contul *ancar al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 s1a /ncasat sume de *ani Ti de la (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 Fsocietate afiliată cu (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 Ti SC RAUL PRODUCT S,> (R0D- care au fost ridicate /n numerar /n 'iua /ncasării pe *a'ă de *orderouri de achi'iC)" /)"r 3"%B)5 &o& n"r"a#". 0

(umele pro%enite de la H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0- ridicate /n numerar de Petre !onstantin din contul (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- după plata comisioanelor *ancare- sunt /n cuantum de $7 .52$539 #"). Preci'ăm că /n declaraCiile 39$5 !"*+s" !" SC OPTIMA CONSTRUCT DESI<N SRL5 SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL5 SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL ș) SC RAUL PRODUCT S,> (R0- nu sunt /nregistrate li%rări9achi'iCii /ntre aceste societăCi3 )stfel- s1a constatat că suma de >,>3555 lei- retrasă /n numerar de Petre !onstantin din contul (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 nu este /n legătură cu un scop comercial licit3 )nali'a documentelor operaCiunilor *ancare- efectuate /n contul deschis de (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0 la .)N!) !&4ER!I)0M INTE() ()NP)&0& R&4XNI) () )R)D- (<!<R()0) DEV)- arată că sumele plătite pentru preCul contractului de %ân'are cumpărare al staCiei de car*uranCi Ti motelului au ca surse de pro%enienCă /ncasările /n acest cont de la2 1 SC AAȚE<ANA PROD IMPED SRL $$9.000 #")5 %+ "C*# icaCia a%ans Fsumă /ncasată /n data +,3653+565D $ sumă care a;unge /n contul *ancar al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- fiind ridicată de Petre !onstantin /n numerar ca parte a ridicărilor totale /n sumă de >,>3555 lei? 1 Po*"s%+ Mar8ar"&a : .950 #")5 %+ eAplicaCia /mprumut firmă Fsume /ncasate /n trei tranTe :+3555 lei /n data de +,3653+565- B53555 lei /n 563663+565- >,3,=5 lei /n 5+3663+565D $ sumă care a;unge /n contul *ancar al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- fiind ridicată de Petre !onstantin /n numerar ca parte a ridicărilor totale /n sumă de >,>3555 lei? 1 .iriescu )niToara Ramona 7,83555 lei- cu eAplicaCia /mprumut firmă conform contract Fsumă /ncasată /n data de 5+3663+565D $ sumă care a;unge /n contul *ancar al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- fiind ridicată de Petre !onstantin /n numerar ca parte a ridicărilor totale /n sumă de >,>3555 lei3 1 (! H)WEG)N) PR&D I4PEJ (R0 65+3B55 lei- cu eAplicaCia contra%aloare marfă Fsumă /ncasată /n data de 5>35,3+565D $ sumă care a;unge la Primăria HaCeg pentru a%B)&ar"a !" )'*o0)&" ș) &aC" #o%a#" !a&ora&" !" SC RAUL PRODUCT K97 SRL. De menţionat că Petre !onstantin a fost numit ca administrator al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 eAact /n data de 5,35,3+565- dată la care s1a reali'at tran'acCia de %ân'are cumpărare a s&aț)") !" %ar(+ranț) ș) 'o&"#+#+) 4n&r" SC RAUL PRODUCT K97 SRL ș) SC DELTA UNI-ERSAL TRADIN< SRL5 a%"s&+)a /))n!+1) r"3o%a& 'an!a&+# !" a!')n)s&ra&or #a !a&a !" 25. .20 0. 7na)n&"a n+')r)) %a a!')n)s&ra&or a# SC OPTIMA CONSTRUCT DESI<N SRL5 so%)"&a&"a a fost administrată de P&P) R)4&N)3 Verificându1se datele din *orderourile de achi'iCie de fier %echi- s1a constatat că acestea sunt ficti%e- aspect re'ultat din procesul %er*al din data 6=35:3+56+- /ntrucât persoanele fi'ice preci'ate /n *orderouri nu eAistădatele fiind nereale3 F f3 77= "i urm3 %ol3 B D (1au efectuat %erificări la adresa sediului social declarat al (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 constatându1se că proprietarii imo*ilului nu au cunoTtinCă de eAistenCa (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 la această adresăaspect re'ultat din declaraCiile de martor ale numiţilor NI!) R&J)N) Ti NI!) )0EJ)NDR<3 De asemenea s1au efectuat %erificări la adresa de domiciliu a asociaCilor 4)NIG) 4)RI!E0 Ti P&P) R)4&N)- re'ultând că aceste două 02

persoane au locuit cu ani /n urmă la adresele /nregistrare /n cărCile de identitate- iar la data %erificării acestea nu au putut fi găsite- aspecte re'ultate din procesele %er*ale din data 6835:3+56+3 n cadrul procedurii de control /ncruciTat s1a solicitat Găr'ii @inanciare secCia mun3 .ucureTti efectuarea de %erificări la &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0- iar prin răspunsul primit a fost că societatea are sediul eApirat Ti nu desfăToară acti%itate la adresa sediului social declarat3 Con%#+0))#" "3)!"n&" a#" &ran0a%ț)") !" 36n0ar" % umpărare a staCiei de car*uranCi Ti motelului din (imeria Veche- /ncheiate /ntre SC RAUL PRODUCT S,> (R0 Ti (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- sunt următoarele2 1 tran'acCia s1a reali'at la data de 5,35,3+565- /n conteAtul /n care repre'entanCii societăCii %ân'ătoare (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 s1au sustras de la efectuarea inspecCiei fiscale- efectuându1se inainte de re%ocarea mandatului administratorilor .iriescu Titus Ti .iriescu )niToara Ramonaadică la data de +>35,3+565- respecti% după cesionarea părCilor sociale deCinute de 4IGR) GE&RGET) 0EN<W) Ti DRM4NE(! )D)4 către noii asociaCi G&)NGM 4)RI<( I&N<W Ti !I&! R0)N 4)RI<(- adică data de 5>3653+565? 1 preCul contractului de %ân'are cumpărare a staCiei de car*uranCi Ti motelului- datorat de cumpărătorul (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- nu a fost plătit /n data de 5,35,3+565- conform o*ligaCiilor asumate prin contract- fiind plătit ulterior- /n perioada +83653+56515+3663+565- /n contul unei alte societăCi $ (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 "i /n *a'a unor operaCiuni de girare a *iletelor la ordin reali'ată de (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 /n data de +,3653+5653 )stfel- deTi preCul contractului tre*uia /ncasat /n perioada /n care (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 era administrată de inc3 .iriescu Ti a%ea ca asociaCi pe 4IGR) GE&RGET) 0EN<W) Ti DRM4NE(! )D)4- urmând ca la transferul părCilor sociale către noii asociaCi G&)NGM 4)RI<( I&N<W Ti !I&! R0)N 4)RI<( aceTtia să preia Ti drepturile o*Cinute din cedarea acti%elor- preCul contractului este /ncasat ulterior- când G&)NGM 4)RI<( I&N<W Ti !I&! R0)N 4)RI<( erau asociaCi Ti administratori- dar aceTtia nu mai a;ung să *eneficie'e de drepturile o*Cinute din cedarea acti%elor- pentru că /n pri%inCa acestor drepturi s1a dispus girarea Fla data de +,3653+565D către (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R03 )ceasta este "i raţiuneas pentru care .iriescu Titus a mai rămas administrator /mpreună cu !iocârlan 4arius3 1 girarea de către (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 către (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 a drepturilor o*Cinute din cedarea acti%elor FstaCie de car*uranCi Ti motelD se efectuea'ă /ntr1un conteAt /n care- din toate %erificările efectuate- nu re'ultă relaCii comerciale sau de altă natură /ntre societăţile implicate3 1 (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 nu a funcCionat niciodată la sediul social declarat- astfel documentele ;ustificati%e financiar conta*ile nu au fost identificate- iar persoanele care repre'intă /n pre'ent societatea nu au fost găsite la adresa de domiciliu3 1 (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 s1a sustras de la efectuarea %erificărilor financiar1fis%a#"5 *r)n !)s&r+8"r"a sa+ as%+n!"r"a !o%+'"n&"#or @+s&)/)%a&)3" /)nan%)ar %on&a()#". 1 din *a'ele informatice de date fiscale $ declaraCia 7,: 1 /ntre societăCi nu s1au declarat tran'acCii Fachi'iCii9li%răriD- cu toate că (! &PTI4) !&N(TR<!T DE(IGN (R0 a !"*+s !"%#araț)) *"n&r+ &o& an+# 20 0. 03

1 r"&ra8"r"a 4n n+'"rar5 !)n %on&+# (an%ar a# SC OPTIMA CONSTRUCT DESI<N SRL5 a s+'") !" 797.000 #")5 r"*r"0"n&6n! !r"*&+r)#" %+3"n)&" SC RAUL PRODUCT K97 SRL *"n&r+ %"!ar"a a%&)3"#or ?s&aț)" !" %ar(+ranț) ș) 'o&"#> către (! DE0T) <NIVER()0 TR)DING (R0- este o operaCiune reali'ată /n *a'a unor documente ficti%e- efectuată pentru disimularea scopului real3 1 tran'acCia de %ân'are cumpărare a s&aț)") !" %ar(+ranț) ș) a 'o&"#+#+) din (imeria a fost reali'ată /n codiCiile /n care imo*ilele erau- la data tran'acCieiipotecate /n fa%oarea *ăncii comerciale INTE() ()NP)&0& DEV)3 C#n."u=$#n5n%) pr$n a.'$un$"e pre.$=a!e an!er$#r) 0#'$$ B$r$e0.u +$!u0 1$ An$1#ara) .u a@u!#ru" .e"#r"a'$ e /r$$ a$ grup(r$$) au %e"ap$%a! 6n &#"#0 per0#na" 0au a" a"!#r per0#ane r( a0e ne$%en!$&$.a!e) .e" pu'$n 0u a %e :9:.000 "e$ re!ra0( 6n nu erar %$n .#n!ur$"e SC OP+IMA SRL) pre.u 1$ 0u a %e A:1.<2A)39 "e$ p"(!$!( &(r( @u0!$&$.are 1$ 6n a.eea1$ per$#a%( %e SC CA4E3ANA PRO* IMPEK SRL 1$ 0.#a0( 6n nu erar %$n .#n!ur$"e SC OP+IMA SRL. 9. "ELA I"AREA RI9IN" AUT!9EHICULELE SC RAUL R!"UCT #$ SRL Din *alanCa de %erificare conta*ilă a lunii iunie +55,- a re'ultat că potri%it a%"s&+) !o%+'"n& (! R)<0 PR&D<!T S,> (R0 a deţinut următoarele acti%e2 1 &"r"n+r) 4n 3a#oar" !" 233.2$7579 #"); 1 %ons&r+%ț)) 4n 3a#oar" !" 9 2.$29535 #"); 1 "%B)*a'"n& &"Bno#o8)% 4n 3a#oar" !" . $0.:50 #"); 1 a*ara&" ș) )ns&a#aț)) 9.5 :535 #"); 1 ')@#oa%" !" &rans*or& .$ .70$5 7 #"); 1 mo*ilier- aparatură *irotică +72.72$5 7 #"); 1 imo*ili'ări corporale /n curs ,,63+>:-6> lei D" as"'"n"a a fost %erificată- *a'a de date a (P!RP! V /n %ederea identificării- /n această e%idenCă a mi;loacelor de transport care figurea'ă /n pre'ent /n proprietatea (! R)<06 PRODUCT K97 SRL5 )!"n&)/)%6n!+1s" 9 as&/"# !" ')@#oa%" !" &rans*or&. )ceste mi;loace de transport nu au fost identificate faptic până /n pre'ent "i nu se "tie unde se află3 Ma) '+#& aso%)aț)) !)n *r"0"n& a) SC RAUL PRODUCT K97 SRL5 %/2%IR!AN MAR/*& Ei 2AN J MAR/*& /2N*Ț, au declarat- că la preluarea societăCii nu au fost informaCi Ti nu au primit *unuri sau documente din care să re'ulte situaCia acti%elor deCinute de societate3 )stfel /n conteAtul ma;orării capitalului social Ti atragerii de noi asociaCi către care s1au cesionat ulterior părCile sociale ale (! R)<0 PR&D<!T Q,> (R0- foTtii asociaCi Ti9sau administratori au decapitali'at societatea de acti%ele in %aloare de +38763>,B-B, lei3 !ert este /nsă că auto%ehiculele /n %aloare de 63:663>5:- 6> lei nu se mai găsesc- fiind delapidate de soţii .iriescu3 Tot astfel- la Parchetul de pe lângă #udecătoria Haţeg- a fost /nregistrată cu nr3 8:+9P9+566Fdosar coneAat la această cau'ăD- plângerea (! EVL H&0DING (R0 !lu;- din care a reie"it că- societatea /n calitate de locator a 4n%B")a& %+ SC RAUL PRODUCT 97 SRL5 4n %a#)&a&" !" +&)#)0a&or5 %on&ra%&+# de leasing nr3 +55:355>9695835B3+55=- a%ând ca o*iect autocamionul marca D)@- tip @T J@ ,=3:75(- cu seri "asiu nr3 J0RTE:>J(5EB7+,5,- pentru suma totală de B53=,> Eur- cu un rest de plată de 7B3,7> Eur3- diferenţă pentru 0$

care (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 nu a mai plătit ratele de leasing /ncepând cu +=3573+55B3 !a urmare a acestui aspect- proprietarul a re'iliat contractul de leasing "i a notificat utili'atorului acest lucru la 5735>3+55,- promo%ându1se dosarul de eAecutare silită nr3 889+535>3+55, la .iroul EAecutorului #udecătoresc &pri" &felia 4onica din Haţeg3 0a 5735=3+565- când s1au /ncheiat formalităţile de eAecutare silită- s1a constatat că autocamionul nu este de găsit- iar societatea este /n stare de insol%enţă- fiind ulterior cesionată- astfel că inc3 .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- i1au indus /n eroare cu pri%ire la eAecutarea contractului- cau'ându1le pre;udicii de >838>: Euro- la data formulării plângerii septem*rie +5653 )cest auto%ehicul figurea'ă "i /n pre'ent /n proprietatea (! R)<0 PR&D<!T ,> (R03 & astfel de plângere a fost depusă la Parchetul de pe lângă #udecătoria Haţeg "i /n decem*rie +55>- cau'a fiind /nregistrată cu nr3 B,59P9+55>3 A'("#" !osar" *r"%)0a&" an&erior au fost coneAate la dosarul Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara nr3 >6,9P9+566- dosar care a%ea ca o*iectplângerile formulate de !).INET<0 INDIVID<)0 DE IN(&0VENIM T)T&I< )N) 4)RI)- la 5B35>3+566 "i 5,3663+566- prin care- /n calitate de administrator ;udiciar- /n cadrul procedurii de insol%enţă deschise cu pri%ire la (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 prin sent3 nr3 7>:9@95>35+3+566- pronunţată de Tri*unalul Hunedoara /n dos3 :>769,>9+565- conform pre%ederilor 03 nr3 8=9+55B- a solicitat numiţilor .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara să depună /n cadrul procedurii de insol%enţă toate documentele conta*ile "i /nscrisurile societăţii- precum "i date de identificare "i locali'are a *unurilor imo*ile "i mo*ile ale societăţii- /ntrucât la Primăria Haţeg- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 figura /nregistrată cu mai multe auto%ehicule3 De"i s1au efectuat comunicările necesare "i "tiau despre derularea procedurii- susnumiţii nu s1 au pre'entat pentru clarificare situaţiei- fapte ce constituie infracţiune conform art3 6:> "i 6$3 a#. 2 !)n L. nr. :5/2009. 9I. E9ADIUNE RIN NE REDENTAREA "!CU?ENTEL!R C!NTABILE ALE SC RAUL R!"UCT #$ SRL Ma) '+#&5 fiind citaţi /n mod repetat- de către organele de control economico $ financiar "i fiscal din cadrul DG@P HD3- pentru pre'entarea documentelor (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- /n %ederea efectuării controluluiadministratorii .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- nu s1au pre'entat "i nu au pus la dispo'iţia organelor de control e%idenţele conta*ile ale (! R)<0 PR&D<!T ,> (R03 As&/"#5 *r)n a3)0+# nr3 7+85+9753663+55,- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0 a fost /n"tiinţată despre /nceperea inspecţiei fiscale3 n urma primirii a%i'ului de inspecţie fiscală- societatea a depus o cerere de amânare a controlului/nregistrată la DG@P Hd3 cu nr3 7:=,=96=36+3+55,3 <lterior- data de /ncepere a inspecţiei fiscale a fost amânată până după data de +B3563+565- aspect comunicat societăţii prin adresa nr3 +:+89+63563+5653 n aceste condiţii echipa de control s1a deplasat la sediul (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- pentru a intra /n posesia documentelor conta*ile ale societăţii3 0a acest sediu nu a fost identificată /nsă nici o persoană "i nici acti%ităţi economice- moti% pentru care s1a demarat procedura emiterii in%itaţiilor către administratorii "i asociaţii societăţii3 To& as&/"#5 4n dosarul >659P9+565 al Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoara- s1au efectuat %erificări faţă de acelea"i persoane- .iriescu TitusDrămnesc 4arinela Rodica "i .iriescu )ni"oara- /n calitate de asociaţiadministratori ori persoane care controlea'ă (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ 05

(R0- (! R)<0 PR&D<!T ,> (R0- (! R)<0 TE)4 (R0- (! .0)!O G&0D IND<(TRK (R0- "3a3- su* aspectul să%âr"irii infracţiunilor de e%a'iune fiscală pre%3 de art3 , lit3 a "i * din 03 nr3 +:69+55=- /n"elăciune cu pri%ire la calitatea mărfurilor pre%3 de art +,> !3p3- gestiune frauduloasă pre%3 de art3 +6: !3p3 "i fals /n declaraţii pre%3 de art3 +,+ !3p33 n cau'ă s1a reţinut că susnumiţii aditi%ea'ă empiric produse petrochimice preluate din cadrul unor procese de ecologi'are FcurăţareaD a re'er%oarelor de car*uranţi din cadrul unor rafinării- aditi%are care se reali'a /n *a'inele de ţinute la (imeria Veche- pe DN >- /n apropierea staţiei de car*uranţi- operaţiune reali'ată de (! H)IEG)N) PR&D I4PEJ (R03 Produsul o*ţinut era %ândut ca motorină către (! DR<P& (R0- (! !)(IT& TR)(I4PEJ (R0- (! )GR&TR)N(P&RT H<NED&)R) ()- (! TEHN&DEVI( (R- (! G<0ER TR)DE (R0- (! G<0ER!&4I4PEJ (R0- (! G0&.)0 TR)DE (R0- (! G0&.)0 @&RE(T (R0 "i (! G<0ER (PEDITI&N ] 0&GI(TI! (R03 )cestor societăţiprodusul o*ţinut le era facturat la un preţ mai redus decât preţul pieţiirespecti% la 7-= $ 7-8 lei9litru- faţă de preţul pieţii de atunci de :-7 lei9litru3 De asemenea- susnumiţii- acopereau pro%enienţa car*uranţilor- prin schim*area destinaţiei acestora- folosind firme fantomă- controlate de eipentru a se sustrage de la plata acci'ei3 8II. E8AJIUNE 7ISCALĂ PRIN 7OLOSIREA SC BURBULEA OIL 3ROUP SRL Bvo'. -,5 n acela"i mod infracţional "i /n eAercitarea aceluia"i scop- respecti% de să%âr"ire a infracţiunilor de e%a'iune fiscală "i delapidare- inc3 .iriescu Titus.iriescu )ni"oara "i /n%3 Drămnesc 4arinela- a;utaţi de Tă"ală !ornel- au folosit- pentru fraudarea *ugetului statului "i schim*area destinaţiei car*uranţilor %ânduţi pentru sustragerea de la plata acci'elor "i celorlalte impo'ite "i taAe datorate statului "i S.C. BURBULEA !IL GR!U S.R.L. Hunedoara- societate /nfiinţată aparent de cetăţeanul .ur*ulea &leg din Repu*lica 4oldo%a- dar folosită de soţii .iriescu3 Tot astfel- Duma 0a%iniu- finul soţilor .iriescu a de%enit aparent asociat "i administrator la S.C. RAUL +EAM S.R.L. Ca'eg- societate ce a aparţinut soţilor .iriescu "i care era condusă faptic tot de ace"tia3 !u pri%ire la să%âr"irea infracţiunii de e%a'iune fiscală- prin folosirea (3!3 .<R.<0E) &I0 GR<P (3R303 "i (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- s1a /nregistrat la Parchetul de pe lângă #udecătoria Hunedoara- dosarul nr3 78,9P9+55, "i la Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara dosarul 68=9P9+5663 )m*ele dosare au fost declinate "i coneAate la dosarul nr3 67D9P9+566- a # D.I.I.C.O.T. . S"r3)%)+# T"r)&or)a# A#(a. n fapt- D3G3@3P3 Hunedoara- s1a adresat cu plângere penală către Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara- prin care a arătat că la (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 s1a /ntocmit un raport de inspecţie fiscală- nr3 655,59+B35+3+55,- din care reies următoarele aspecte2 !u numărul +:5+69+B35,3+558- D3G3@3P3 Hunedoara- a trimis către (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- a%i'ul de inspecţie fiscală- a%i' care a fost comunicat la adresa $ respecti% la sediul *irourilor firmelor inc3 .iriescu din incinta fostei @a*rici de conser%e din Haţeg3 )cest a%i' a fost primit de către repre'entanţii societăţii- care prin adresa nr3 759+63653+558- /nregistrată la D3G3@3P3 Hunedoara su* numărul +B>5,9++3653+558- (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 prin repre'entant legal- respecti% administrator Duma 0a%iniu- au solicitat amânarea controlului programat să /nceapă la 6B3653+558- cu moti%area căpersoana care răspundea de conta*ilitatea societăţii- este plecată din localitate3 09

Pr)n a!r"sa 29709/2$. 0.200:5 D.<.2.P. A+nedoara- a comunicat (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 că a fost amânată inspecţia fiscală pentru 653663+558- adresă care a fost primită de către repre'entanţii societăţii3 <lterior- prin adresa nr3 ,89653663+558- /nregistrată la D3G3@3P3 Hunedoara cu nr3 +8,+=96+3663200:5 /&$& 0#1" T7#M /&0&"&, prin repre'entanţi legali- a solicitat din nou amânarea controlului cu moti%area că persoana care răspunde de conta*ilitate este /n concediu medical3 )ceastă nouă adresă nu a mai fost semnată de Duma 0a%iniu- ci /n fals de o persoană ce urmea'ă a fi identificată3 Prin adresa +8,+=9673663+558- D3G3@3P3 Hunedoara a comunicat (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 că /nceperea inspecţiei fiscale poate fi amânată o singură dată "i că nu se poate o*ţine o nouă amânare3 )stfel- /ntrucât Direcţia Regională pentru )cci'e "i &peraţiuni Vamale Praho%a- a demarat ni"te %erificări "i a solicitat D3G3@3P3 Hunedoara %erificări pentru tran'acţiile comerciale reali'ate /n perioada septem*rie +55> $ fe*ruarie +558 pe relaţia (3!3 (&4)D!RIŞ (3R303 Ploie"ti $ (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Haţeg $ (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara3 !u oca'ia %erificărilor s1a constatat că (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara s1a /nfiinţat /n +55B- conform actelor o*ţinute de la Registrul !omerţului De%a- de către numitul .ur*ulea &leg- /nsoţit de a%ocatul (asu Darius (e*astian- /n +53573+55B3 <lterior- din %erificările efectuate- reiese că .ur*ulea &leg nu a mai intrat /n România- iar din declaraţia a%ocatului (asu Darius- a reie"it că toate actele pentru /nfiinţarea (!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara- au fost /ntocmite la solicitarea inc3 .iriescu Titus- care /n +53573+55B- s1a pre'entat /nsoţit de .ur*ulea &leg3 4ai mult- din declaraţiile numiţilor Neamţ 4aria "i Duma 0a%iniu Daniel- reiese că pentru /ntocmirea contractului de /nchiriere necesar "i sta*ilit ca sediu al societăţii- s1a ocupat /n%inuitul Duma 0a%iniu Daniel- la solicitarea lui .iriescu Titus3 <lterior- tot Duma 0a%iniu Daniel- la solicitarea lui .iriescu Titus- a plătit către Neamţ 4aria- chiria lunară pentru spaţiul respecti%- pe toată durata de funcţionare a societăţii3 n acest sens s1au /ncheiat contractele de comodat din ++35+3+55B pentru o perioadă de 7 luni "i din 583663+55B- pentru o perioadă de un an3 (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Haţeg- a fost /nfiinţată /n +53663+55+ "i a fost administrată de .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- până /n 5:35=3+55B3 <lterior- administrator al societăţii "i asociat /mpreună cu 4igra Georgeta a de%enit Duma 0a%iniu Daniel- până /n +53653+558- când societatea a fost cesionată către Pilică Daniel "i Pilică 4ariana- cu administrator Pilică Daniel3 <lterior- Pilică Daniel- la scurt timp- a cesionat societatea către )gapi Danielpersoană fără posi*ilităţi materiale "i pregătire- folosită pentru a prelua prin cesiune astfel de societăţi3 n perioada ianuarie +55> $ iunie +558- (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 a declarat prin declaraţia 7,:- pri%ind achi'iţiile "i li%rările- că a achi'iţionat de la (3!3 (&4)D!RIŞ (3R303 Ploie"ti- mărfuri /n %aloare de :3+8+36>8 lei3 Tot (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- a declarat că /n aceea"i perioadă- a %ândut către (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303- marfă /n %aloare de +3+8B3776 lei3 De asemenea- s1a constatat că /n octom*rie +558- după emiterea a%i'elor de inspecţie fiscală- Duma 0a%iniu Daniel- a cesionat către Pilică Daniel- părţile sociale ale (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /n condiţiile /n care Pilică Daniel era "i asociat unic "i administrator la (3!3 (&4)T!RI( (3R303 "i este cercetat penal pentru acti%ităţile ilegale derulate prin această societate3 07

<lterior- a"a cum reiese din procesul %er*al /ncheiat de D3G3@3P3 Hunedoara cu nr3 65=+89+53663+558- s1a constatat că la sediul (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 din incinta fostei @a*rici de conser%e- respecti% 1 Haţeg- str3 Progresului- nr3 +,- nu a mai fost nici o persoană care să repre'inte societatea3 n acest sens- D3G3@3P3 Hunedoara- a trimis din nou către (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- in%itaţiile /nregistrate cu nr3 +,,=+9+53663+55876+6695736+3+558 "i 77:6=9++36+3+5583 )ceste in%itaţii au fost primite de repre'entanţii societăţii a"a cum reiese din confirmările de primire depuse la dosar3 <lterior- cu numerele +,,=79+53663+558- 76+5>95+36+3+558 "i 77:5679++36+3+558- D3G3@3P3 Hunedoara- a transmis către Duma 0a%iniu in%itaţiile de a se pre'enta la sediul D3G3@3P3 cu /nscrisuri pentru sta*ilirea stării de fapt fiscale3 Şi aceste in%itaţii au fost primite la domiciliul /n%inuitului Duma 0a%iniu- a"a cum reiese din confirmările de primire3 (1a o*ser%at că după ce a solicitat amânarea controlului la (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /n +63653+558- Duma 0a%iniu Daniel a cesionat societatea către Pilică Daniel- astfel că cea de1a doua solicitare de amânare a controlului din 653663+558- nu a mai fost făcută de Duma 0a%iniu- /n calitate de asociat "i administrator la (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /ntrucât administrator era de;a Pilică Daniel3 !onstatându1se acest lucru- respecti% cesiunea (3!3 R)<0 TE)4 (3R303D3G3@3P3 Hunedoara- a transmis cu nr3 6=>79+53563+55,- +>,=95+35+3+55, "i 7886956+35+3+55,- numitului Pilică Daniel- in%itaţii pentru a se pre'enta /n %ederea sta*ilirii sării de fapt fiscale- cu e%idenţele "i /nscrisurile (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Două din aceste in%itaţii au fost returnate cu menţiunea Udestinatar necunoscutV- iar una a fost primită cu confirmare de primire3 !a urmare- prin adresa /nregistrată la D3G3@3P3 Hunedoara cu nr3 :8>>9+735+3+55,- Pilică Daniel a notificat D3G3@3P3 Hunedoara- că prin delegaţia 7,8 din +63653+558- a fost delegat Duma 0a%iniu să repre'inte (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /n faţa tuturor organelor de control3 De asemeneaconform actului notarial nr3 :8:, din +63653+558- se pre%ede că- ca urmare a cesiunii toate documentele financiar conta*ile ale societăţii se %or preda cesionarilor Pilică Daniel "i Pilică 4ariana- până la 763653+558- lucru care din susţinerile scrise ale lui Pilică Daniel- /n delegaţia /naintată- reiese că nu s1au /ntâmplat până la acea dată3 Prin urmare- Pilică Daniel arată că nici până la data /ntocmirii adresei către D3G3@3P3- respecti% +735+3+55,- administratorul societăţii Duma 0a%iniu sau asociaţii Duma 0a%iniu "i 4igra Georgeta- nu au predat documentele societăţii- cesionarilor3 )stfel- /ntrucât nici Pilică Daniel "i nici Duma 0a%iniu- nu s1au pre'entat pentru efectuarea controlului "i nu s1au identificat documentele conta*ile de- s1a trecut la %erificarea acti%ităţilor societăţii- pe *a'a declaraţiilor depuse de ace"tia "i parteneri- constatându1se că /n perioada ianuarie +55> $ iunie +558- (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 s1a sustras de la plata TV)1ului ca urmare a ne/nregistrării /n e%idenţele conta*ile- cu suma d" :52.2 7 #"). mpotri%a repre'entaţilor (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Haţeg- a făcut plângere penală "i Garda @inanciară Hunedoara- care cu nr3 76,B:95+36+3+55,- 76,B895>36+3+55, "i 76,>896:36+3+55, a trimis in%itaţii către Pilică Daniel "i către (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- la domiciliul acestuia "i respecti% sediul societăţii din Haţeg- incinta fostei @a*rici de !onser%ein%itaţii care au fost primite dar cărora nu le1a dat curs nimeni3 Tot astfel- /mpotri%a repre'entanţilor (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 Haţeg- a depus plângere penală )utoritatea Naţională a Vămilor- Direcţia #udeţeană pentru )cci'e "i &peraţiuni Vamale Hunedoara- care a trimis in%itaţiile cu 0:

numerele :8,95+35+3+565- B6796535+3+565 "i >7696>35+3+565 pe numele lui Pilică Danie- administrator- dar pe adresa din incinta fostei @a*rici de !onser%e respecti% $ Haţeg- str3 Progresului- nr3 +,- in%itaţii care au fost primite- eAistând confirmările- dar cărora nu li s1a dat curs3 De"i calităţile formale- scriptice ale (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- /n perioada %erificată au fost ale lui Duma 0a%iniu Daniel- care a cesionat societatea lui Pilică Daniel- /n realitate- a"a cum reiese din pro*ele administrate- toate acti%ităţile au fost coordonate de către inc3 .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- a;utaţi de Dră*nesc 4arinela "i Tă"ală !ornel3 !a urmare a %erificărilor financiar conta*ile efectuate "i asupra acti%ităţilor comerciale derulate de (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 Hunedoara- acti%ităţi care nu au putut fi sta*ilite pe *a'ă de e%idenţe conta*ile- ci pe *a'a declaraţiilor furni'orilor "i clienţilor- reiese că /n perioada +55> $ +558- (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 a achi'iţionat de la singurul furni'or (3!3 R)<0 TE)4 (3R303- >B635:= Pilograme uleiuri mineralesol%enţi "i diluanţi /n %aloare de +3+:=36>= lei- 0u0!r(g5n%uG0e pr$n ne6nreg$0!rarea -5n=(r$"#r e&e.!ua!e %e "a p"a!a $ p#=$!e"#r 1$ !axe"#r %a!#ra!e 0!a!u"u$ .u 0u a %e ;;0.3A< "e$) .# pu0( %$n 3<>.A:3 "e$ +8A 1$ 301.>:2 "e$) $ p#=$! pe pr#&$!. (1a constatat de către Garda @inanciară Hunedoara prin nota seria HDnr3 55+5:7+9+,3563+55,- că (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 nu a funcţionat niciodată la adresa preci'ată anterior precum "i că societatea nu a depus niciodată declaraţii sau *ilanţuri financiar1conta*ile3 )stfel- /n *a'a facturilor puse la dispo'iţie de Direcţia pentru )cci'e "i &peraţiuni Vamale Hunedoara- care a "i solicitat controlul "i a declaraţiilor partenerilor- s1a reconstituit o parte din acti%itatea societăţii- respecti% a unui număr de +B de facturi emise de (3!3 R)<0 TE)4 (3R303 către (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 pentru cantitatea >B65:= Pilograme uleiuri minerale- sol%enţi "i diluanţi /n %aloare de +3+:=36>= lei3 ntrucât nu s1au putut identifica *eneficiarii acestor produse "i nici un astfel de client nu a declarat că a achi'iţionat aceste produse- iar (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 nu a declarat nici el cui le1a %ândut "i nu au putut fi identificate e%idenţe conta*ile- s1a sta*ilit că (3!3 .<R.<0E) &I0 GR&<P (3R303 a %ândut la negru aceste produse- cau'ând statului pre;udiciile preci'ate anterior /n sesi'area penală a Găr'ii @inanciare Hunedoara- /n %aloare BB537:= lei3 Tot /n acest sens- inc3 .iriescu a;utaţi de Drămnesc 4arinela "i Tă"ală !ornel- au făcut o*iectul unor cercetări penale /n mai multe dosare penale de natură economică- tot pentru să%âr"irea unor infracţiuni de e%a'iune fiscală- soluţionate cu soluţii de netrimitere /n ;udecată- spre eAemplu2 Dosarul penal nr3 >7+9P9+55: al Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoara- din care reiese că soţii .iriescu prin (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303- au achi'iţionat /n +557 de la (3! )N(I0 (3R303 .olintin Vale- motorină neacci'ată /n cantitate de aproAimati% 6555 de tone "i care a fost %ândută fără plata acci'ei- moti%ările fiind puerile- de genul Ucă la (taţia de car*uranţi din (imeria Veche s1a pre'entat o persoană pe nume !răciun Victor- cu un *idon de = litrii de motorină ca mostră- "i care a %ândut ulterior motorină la staţia de car*uranţi a soţilor .iriescu "i aparţinând (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303 din (imeria- de"i aceasta era transportată cu cisternele soţilor .iriescu3 4ai mult- această marfă a fost plătită /n parte prin *ancă- iar restul prin compensare cu uleiuri minerale- aparent furni'ate de (3!3 R)<0 PR&D<!T ,> (3R303- uleiuri transportate tot cu cisternele inc3 .iriescu3 )dministratorul (3!3 )N(I0 (3R303- numitul !a%al Vasile a arătat /n declaraţiile 09

formulate că imediat după /nfiinţarea societăţii "i ridicarea *locurilor de facturi "i cecurilor /n număr foarte mare acestea i1au fost furate "i nu "tie cine le1a utili'at- /ntrucât "# n+ a !"r+#a& n)%) o a%&)3)&a&" *r)n so%)"&a&". !au'a a fost soluţionată cu scoaterea de su* urmărire penală /n temeiul art3 65 !od de procedură penală- /n data de 673663+55B- de către procuror !i*ian Iosif de la Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoa ra. Dosar B5=9P9+55> al Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoaradin care reiese că (3!3 V)R&4 EJI4 (3R303 Haţeg- societate administrată de Vlaiconi !ristian- care susţine că nu a desfă"urat niciodată acti%ităţi comerciale cu produse petroliere "i că el se ocupa de comerţul cu marmurăaspect do%edit- ar fi achi'iţionat /n cursul anului +55= de la (3!3 R)@INMRI) (TE)<) R&4XNM (3)3 !âmpina 65>B tone uleiuri minerale neacci'atefolosind autori'aţia de utili'ator final pentru scutire de la plata acci'elor nr3 8=9+>35>3+55=- /n fals /ntrucât această autori'aţie era emisă de D3G3@3P3 Hunedoara pentru altă societate- respecti% pentru (3! !RI( PIT)R (3R303 .rad "i era emisă pentru achi'iţionarea de GP0 "i propan- de (!HE00 G)( R&4XNI) (3)3 "i nicidecum de la rafinăria (TE)<) R&4XNM3 !au'a a fost declinată de Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara către D3I3I3!&3T3 $ .iroul Teritorial Hunedoara- unde a fost /nregistrată cu nr3 78D9P9+55B "i declinată din nou de Parchetul de pe lângă #udecătoria Haţeg- cu moti%are că pre;udiciul constatat este su* =553555 de euro3 !au'a a fost ulterior /nregistrată la Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara- ca urmare a declinării de la Parchetul de pe lângă #udecătoria Haţeg "i /ntrucât a fost cesionată pe @ilimon )na- persoană *olna%ă "i decedată la 5735+3+55B- s1a dat o soluţie de ne/nceperea urmăririi penale /n *a'a art3 65 litera g- cod de procedură penală "i cau'a a fost trimisă la Inspectoratul de Poliţie Hunedoara- fiind /nregistrată cu nr3 :59P9)N9+558- unde stă din 5,3653+558a"teptând /mplinirea prescripţiei /n decem*rie +56=3 )"a cum a rei"it din afirmaţiile lui Vlaiconi !ristian- el nu a folosit niciodată societatea pentru acti%ităţi cu car*uranţi "i a cesionato /n 6=35B3+55= către @ilimon )na- *olna%ă o lungă perioadă de timp "i decedată la 5735+3+55B- a"a cum reiese din declaraţiile aparţinătorilor acesteia3 @ilimon )na nu s1a ocupat niciodată de acti%ităţi comerciale iar Vlaiconi !ristian este o persoană din antura;ul inc3 .iriescu "i prieten cu ace"tia3 Tot din actele administrate /n cau'ă a rei"it că produsele petroliere apro%i'ionate au fost duse la re'er%oarele din incinta fostei @a*rici de conser%e din Haţeg- unde era principalul sediu al societăţilor lui .iriescu "i cu cisternele acestuia3 Este de reţinut că 0itera !onstantin !ristian- a aratat /ntr1una din declaraţiile formulate că Vlaiconi !ristian se lăuda că "i1a re'ol%at /mpreună cu soţii .iriescu- tocmai această cau'ă- lăsând să se /nţeleagă că re'ol%area fa%ora*ilă lor s1a reali'at prin .er*eceanu Traian- cu care soţii .iriescu erau prieteni foarte apropiaţi3 Toate aceste documente- constatări "i declaraţii repre'intă indicii temeinice de să%âr"ire a faptelor de care sunt acu'aţi inculpaţii .iriescu!urtea constatând /ndeplinită condiţia pre%3 !" ar&. $3 C.*.*. (usţinerea apărării că /n cau'ă tre*uie să eAiste pro*e de %ino%ăţie nu este /mpărtă"ită de către !urte- ;urisprudenţa !ED& făcând referire la suspiciuni re'ona*ile care să con%ingă un o*ser%ator o*iecti% că inculpaţii ar fi să%âr"it faptele ce li se impută3 &pinia apărării că nu este de cre'ut că inculpaţii ar fi să%âr"it aceste fapte "i că nu se poate a%ea /ncredere /n controalele organelor de control financiar este o opinie su*iecti%ă- care contra'ice actele administrate până /n pre'en& 4n !osar. 0

Re4eritor 'a incu'patu' Ber7eceanu Traian< Din anali'a actelor eAistente la dosarul cau'ei re'ultă indicii temeinice că /n dosarul nr3 67D9P9+566 al DII!&T- (T )0.) I<0I)- pri%ind pe inc3 .iriescu Titus- .iriescu )ni"oara- "3a3- cercetaţi su* aspectul s^%âr"irii infracţiunii de e%a'iune fiscal^ cu produse petroliere- ace"tia au fost informaţi /n mod constant de c^tre "eful .!!& $ inc3 .ER.E!E)N< TR)I)Ncu pri%ire la /nregistrarea dosarului "i eAistenţa acestuia- o*iectul cau'ei "i acti%it^ţile desf^"urate /n cadrul acestuia- aspect confirmat de2 Vlaiconi !ristian f3 :7 $ =7 %ol3 6, D d3 mart3 .laga !laudia 4aria f3 B, %ol3 6,- d3 mart3 0itera !ristian f3 8618: %ol3 6,- d3 mart3 0itera !1tin !ristian f3 ,51,: %ol3 6, procesele %er*al de ascultare a unor martori cu identitate prote;ată f3,B1656 %ol3 6,- decl3 mart3 Gro'a Ioan Petru f3 666166+ %ol3 6,- d3 mart3 Depcea Dorel Ioan f3 6+:16+= %ol3 6, D3 (oţii .iriescu- au fost de asemenea atenţionaţi cu pri%ire la folosirea telefoanelor mo*ile- care erau interceptate- astfel că nu s1a reu"it pro*area /n cau'ă a tuturor acti%ităţilor infracţionale comise- /n special a operaţiunilor de an%ergură- cu pre;udicii foarte mari- pri%ind sustragerea susnumiţilor de la plata acci'elor datorate statului- ca urmare a acti%ităţilor ilegale cu car*uranţi- a căror destinaţie era schim*ată prin multitudinea de firme fantomă interpuse /n a%al "i amonte de societăţile aparente ale soţilor .iriescu- e%ident cu ;ustificarea fraudării acci'ei- care era foarte mare- de peste +=5 Euro9tonă- /ntrucât nu eAistă ;ustificare economică legală pentru folosirea unor intermediari- mai ales /n număr a"a mare3 Este de notorietate că- orice intermediar introdus legal /n lanţul comercial- cre"te preţul mărfii a;unse la *eneficiarul final- ceea ce nu este /n interesul %ân'ătorilor3 4ai mult- /n toate dosarele /ntocmite "i sesi'ările penale efectuate de autorităţile de specialitate din ;ud3 Hd3 "i nu numai Ffinanţe- garda financiară- %amăDeAistă acelea"i indicii- pri%ind fraudare acci'ei- pe lângă impo'itul pe profit "i TV)- dar documentele ;ustificati%e ale societăţilor folosite nu au putut fi identificate niciodată- a"a cum am arătat de;a3 Din declaraţiile martorilor enumeraţi a re'ultat că inc3 .iriescu au sponsori'at indirect- prin inc3 .er*eceanu- cu calculatoare "i alte *unuri sau ser%icii .!!& )l*a "i Inspectoratul Şcolar Hunedoara- au asigurat ca'area gratis la motelul din (imeria Veche ce le aparţinea prin societăţile controlate- a poliţi"tilor care %eneau din ţară la acţiuni sau a celor de la .!!& )l*a- precum "i multe petreceri- toate prin relaţia cu Traian .er*eceanu- a"a cum reiese chiar "i din declaraţia inc3 .iriescu Titus3 0eg^tura dintre inc3 .iriescu "i Traian .er*eceanu- a fost confirmat^ "i de listingurile telefonice solicitate- care atest^ "i ele leg^tura dintre Traian .er*eceanu "i .iriescu Titus3 n acela"i sens- de protecţie- Traian .er*eceanu a afirmat către inc3 .iriescu c^ --4ure"an F procurorul sef D3I3I3!&3T3 $ (3T3)l*a D nu are ce s^ le fac^ /ntrucât nu sunt pro*eV Fcu referire la pro*ele organelor de urmărire penală din dosarul nr3 67 D9P9+566D3 mpre;urarea că inc3 .er*eceanu- a manifestat un interes deose*it faţ^ de acest dosar- dar nu /n sens legal- a rei"it "i din discuţiile purtate de Traian .er*eceanu c+ s%'s. M+n&"an A#)n5 o%a0)" %+ %ar"5 4n 'o'"n&+# când acesta din urmă i1a spus c^ cercet^rile /n dosar merg destul de greu- Traian .er*eceanu a f^cut afirmaţia specifică- dar sinceră parţial- c^ dac^ el ar fi fost cooptat /n dosar- ar fi fost o*ţinute mai multe pro*e /ntrucât el este prieten cu Doda Ga*riel3 Pân^ /n pre'ent cms3 .er*eceanu nu a scris /nsă nici un raport informati% "i nici nu a comunicat informaţii DII!&T /n leg^tur^ cu acest

dosar- ori c^tre poliţi"tii care desf^"urau acti%itatea de cercetare penal^- ci numai /n sensul nedorit "i nici nu a recunoscut că este prieten cu soţii .iriescu $ a*ţinându1se să se interese'e de cau'ă- a"a cum era firesc "i legal3 )ceste aspecte reies "i din procesele %er*ale /ntocmite de su*comisarul de poliţie 4untean )lin F %ol3 6 f3 :=:1:=B D- procesele %er*ale de in%estigaţii /ntocmite de acela"i ofiţer F %ol3 6 f3 :=>1:=8 D3 )stfel- s1a do%edit /n cau'ă că- /ntr1ade%ăr- comisarul .er*eceanu a%ea informaţii despre infracţiunile comise de soţii .iriescu- dar nu le1a utili'at a"a cum a%ea o*ligaţia profesională- ci numai /n sens in%ers- prin di%ulgarea căre inc3 .iriescu a informaţiile din dosar- a"a cum a%ea tot o*ligaţia profesională să nu o facă3 EAistă pro*e certe că soţii .iriescu au "tiut /ncă din +566- pro*a*il imediat după data /nregistrării cau'ei despre eAistenţa acesteia- o*iectul "i procedurile derulate /n acesta- aspect confirmat "i de raportul de constatare poligraf pe care .iriescu Titus nu l1a trecut- reie"ind că minte- negând- ca răspuns la /ntre*ări#" %+ *r)3)r" #a a%"s&" as*"%&". Tot astfel- eAistă pro*e că inc3 .IRIE(!< TIT<( "i .IRIE(!< )NIŞ&)R) sunt /n relaţii foarte *une- de prietenie "i chiar comerciale cu 4o" &%idiu $ %ice primar al 4un De%a "i Doda Ga*riel $ adm3 "i asociat la (! DR<P& (R0aspecte confirmate de declaraţiile martorilor "i interpretarea listingurilor con%or*irilor telefonice o*ţinute autori'at3 De asemenea- 4o" &%idiu este "i el prieten foarte *un cu Doda Ga*riel- aspecte care confirmă /ncă o dată eAistenţa grupului de interese economico1financiare "i protecţia deţinută de ace"tia printre organele ;udiciare3 De asemenea- faptul că inc3 .er*eceanu Traian- "tia despre eAistenţa dosarului la D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a- reiese din procesele %er*ale- /n care se arată faptul că- conform atri*uţiilor de ser%iciu- comisarii 4an Victor "i 4untean )lin l1au informat pe .er*eceanu Traian- /n +566despre cau'ă "i chiar au fost certaţi- repro"ându1li1se de către acesta faptul că nu l1au informat de la /nceput- /nainte de efectuarea sesi'ărilor sau de la /nregistrare3 !onform declaraţiilor martorilor enunţaţi inc3 .iriescu Titus- s1a lăudat "i a relatat /nsă- către di%erse persoane din grupul de prieteni că "tie despre dosar /ncă din +566- relatări făcute de acesta chiar din +566 când dosarul se afla /n fa'a conspirată- inc3 .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- precum "i ceilalţi /n%inuiţi din cau'ă- aflând procedural "i legal- pe *a'ă de proces %er*al cu oca'ia audierii- numai /n +635,3+56+- despre eAistenţa cau'eiprecum "i despre o*iectul acesteia 1 /n principal neplata acci'elor aferente pentru comerţul cu car*uranţi3 Inculpatul .er*eceanu nu a sesi'at procurorul de ca' asupra relaţiilor sale cu inculpaţii ci din contră- i1a informat despre cau'ă pe inc3 .iriescuaspect ilegal "i care constituie indiciu temeinic de să%âr"ire a infracţiunilor de fa%ori'area infractorului "i spri;inirea unui grup infracţional nestructurat/n condiţiile /n care acti%ităţile ilegale erau /n curs "i nu au mai putut fi pro*ate3 n declaraţiile sale inculpatul .er*eceanu a afirmat că nu a a%ut decât relaţii principiale cu cei doi inculpaţi .iriescu "i că nu i1ar fi spri;init pe ace"tia /n derularea acţi%ităţilor infracţionale- com*ătând declaraţiile martorilor audiaţi /n acest sens "i afirmând că toţi care au afirmat că ar fi să%âr"it astfel de fapte sunt infractori care nu pot a%ea credi*ilitate "i că i s1 au /nscenat asemenea acu'aţii3 !u toate acestre !urtea o*ser%ă că au fost ascultaţi mai mulţi martori /n acest sens- unii care nu se cuno"teau "i care 2

toţi au relatat că inculpatul a%ea relaţii apropiate cu inc3 .iriescu "i că ace"tia a%eau cuno"tinţă de la inculpat despre dosarul penal instrumentat pe numele lor "i protecţia de care se *ucurau3 n conclu'ie- indiciile temeinice de să%âr"ire a faptelor de către inculpat /n ce %i'ea'ă gruparea inc3 .iriescu se regăsesc /n %ol3 6 $ pri%ind declaraţiile de /n%inuiţi "i inculpaţi "i 6, $ cu declaraţii de martor "i constau /n2 : faptul că inc3 .iriescu )ni"oara a minţit- fiind audiată de martor /n dos3 655D9P9+56+- afirmând că nu l1a %ă'ut pe .er*eceanu Traian de %reo trei ani3 1 martorul Dragodan Gheorghe- confirmă că a fost *ătut de mem*rii grupării 0itera- la solicitarea soţilor .iriescu- pentru că el "i fartele lui nu au mai %rut să le %ândă diluanţi pe facturi de motorină3 )ceastă declaraţie se coro*orea'ă cu declaraţia lui 0itera !ristian care recunoa"te că l1a *ătut pe martor la solicitarea soţilor .iriescu "i i1a spus lui .er*eceanu Traian acest lucur- care a râs /ntre*ânsu1l de detaliile agresiunii "i ce i1au cerut soţii .iriescu3 Decalaraţiile martorului Dragodan "i actele depuse de acesta se coro*orea'ă "i cu aspectele economice reţinute /n sarcina soţilor .iriescu "i care repre'enta scopul grupului3 1 martorul Vlaiconi confirmă că .iriescu i1a spus despre dosarul de la DII!&T unde este interceptat- dar nu "tie cine i1a spus acestuia despre dosar3 1 martorul 0itera !ristian confirmă relaţia apropiată dintre soţii .iriescu "i .er*eceanu Traian- precum "i că ace"tia "tiau din +566 despre eAistenţa cau'ei la DII!&T de la .er*eceanu Traian- aspect pe care susnumiţii i l1au comunicat direct3 1 afirmaţiile martorului 0itera !ristian din acest segment au fost confirmate "i de tatăl acestuia 0itera !onstantin- care "tie o situaţie concretă de la /nceputul anului +56+- când 0itera !ristian a aflat de la .iriescu )ni"oara că aceasta "tia că are un dosar la DII!&T3 4artorul confirmă relaţiile dintre .er*eceanu cu .iriescu "i .er*eceanu cu (imota3 1 martorul "tie că soţii .iriescu au aflat despre eAistenţa dosarului de la DII!&T- interceptările con%or*irilor telefonice "i tot ce se /ntâmplă /n cau'ă de la .er*eceanu Traian- /nainte de audierea lor la DII!&T- chiar de pe la /nceputul lui3 Tot astfel- .iriescu Titus s1a eAprimat la o petrecere- /n septem*rie +567- Uel %a %or*i "i %a sări /n aer toată *rigadaV3 Tot martorul a afirmat că .iriescu Titus a spus că /i este frică "i că Ueste groasăV- referindu1 se la dosarul DII!&T )l*a- dar că U.er*eceanu l1a asigurat că deţine informaţii despre procurorul 4ure"an pe care /l %a termina "i el .iriescu nu %a păţi nimicV3 )stfel de afirmaţii au fost relatate "i de martorul .alint Dan3 4artorul Iaco*escu Dumitru "tie despre cercul de interese economice preci'at la starea de fapt- pe care1l spri;inea .er*eceanu "i in%ers- precum "i despre petrecerile de la (imeria Veche- de la motelul soţilor .iriescu3 1 martorul Nercula 4ihai F%ol3 66- fila 687D arată că .er*eceanu Traian este foarte *un prieten cu .iriescu titus unde "i1a ţinut "i *ote'ul copilului- l1 a care a fost in%itat "i martorul- precum "i că .er*eceanu este prieten din copilărie "i cu 4o" &%idiu3 <na dintre metodele utilia'te de .er*eceanu este aceea de a lansa '%onuri despre anumite persoane pentru a accentua sau lăsa să se creadă anumite lucruri3 1 ca "i caracteri'are- martorul Precup %asile (orin arată că a luat un credit pentru el "i .er*eceanu- iar acesta din urmă nu "i1a plătit partea lui de o*ligaţie3 F%ol3 66- fila 6,7D3 3

1 B)r)"s%+ T)&+s a /os& a+!)a& 4n !os. 00D/P/20 25 4n %a#)&a&" !" 'ar&or ?3o#. 5 /)#" le ::75 "i :+7D- oca'ie cu care a afirmat că /l "tie de aproA3 65 ani pe .er*eceanu Traian- că a ca'at de mai multe ori cu oca'ia unor acţiuni DII!&T- poliţi"ti la motelul său din (imeria "i că nu le1a luat *ani acestora pentru că /i erau colegi3 .iriescu Titus recunoa"te că l1a mustrat pe Vlaiconi !ristian pentru că a pomenit numele lui .er*eceanu Traian când acesta a declarat că s1a plâns lui .er*eceanu "i nu a fost intersat3 .iriescu confirmă "i /mpre;urarea că Vlaiconi !ristian- disperat fiind de ameninţările lui 0itera a plecat /n Grecia să1"i ascundă familia3 .iriescu Titus a u'at de dreptul de a nu formul declaraţii /n pre'enta cau'ă- dar a fost testat cu aparatul poligraf /n cau'a 655D9P9+56+- oca'ie cu care a reie"it că minte fiind /ntre*at dacă .er*eceanu i1a spus despre eAistenţa dosarului de la DII!&T "i acti%ităţile din acesta /nainte de aducerea la cuno"tinţă a /n%inuirii- el răspun'ând nu F%ol3 6- fila :>:D3 1 N D&(3 78D9P9+567 )0 DII!&T- (T3 )0.)- s1au efectuat cercetări penale "i a fost /ncepută urmărirea penală faţă de /n%inuitul RUSU GHE!RGHE 'is R&4I!M- eAistând indicii că acesta a desfă"urat acti%ităţi de spri;inire a grupului infracţional constituit "i preci'at anterior- respecti% l1a fa%ori'at pe inc3 !upeţiu Dorin- /n sensul că- l1a a%erti'at cu pri%ire la desfă"urarea unor proceduri penale cu oca'ia perche'iţiilor domiciliare derulate "i i1a "i comunicat inc3 !upeţiu Dorin ce- cum "i cu cine să %or*ească sau nu la telefon- să nu pomenească numele altor persoane nepreci'ate- a sta*ilit /ntâlniri cu acesta "i chiar a derulat relaţii comerciale3 n acti%ităţile infracţionale preci'ate anterior- cât "i pentru ascunderea acestora "i implicit- asigurarea folosului infracţiunilor comise- eAistă indicii temeinice că /n%3 Rusu Gheorghe 'is Romică- a desfă"urat acti%ităţi de fa%ori'are "i spri;inire a grupului infracţional constituit /n ;urul inc3 !upeţiu Dorin- cau'ă ce a făcut o*iectul dosarului nr3 >6D9P9+566 al DII!&T- (3T3 )l*a Iulia "i a fost dis;unsă su* aspectul fa%ori'ării infractorului "i spri;inirii unui grup infracţional nestructurat de către /n%3 Rusu Gheorghe 'is URomicăV--3 !au'a dis;unsă- a fost /nregistrată la DII!&T- (3T3 )l*a su* nr3 78D9P9+567 "i a fost coneAată al pre'entul dosar /n 7535,3+567- după ce s1au sta*ilit- prin pro*e indirecte dar aflate /ntr1o /nlănţuire logică "i ne/ntreruptăcă deconspirările reali'ate /n ceea ce pri%e"te datele "i efectuarea perche'iţiilor domiciliare efectuate /n 65 mai "i 58 octom*rie +56+- au fost efectuate de .er*eceanu Traian- prin 4o" &%idiu "i9sau Rusu Gheorghe 'is URomicăV- am*ii prieteni foarte *uni "i /n relaţii deose*it de apropiate cu am*ele persoane implicate $ .er*eceanu Traian "i !upeţiu Dorin3 Tot astfel- a"a cum reiese din declaraţiile numitului 0itera !ristian- F /. : 1:$ 3o#. 95 > astfel de deconspirări au mai fost reali'ate de inc3 .er*eceanu Traian prin 4o" &%idiu3 )stfel acesta a declarat că i1a spus lui .er*eceanu Traian că Vlaiconi !ristian i1a propus să aducă droguri din 0i*ia- prin autocare- aspect pe care a fost comunicat imediat ulterior de 4o" &%idiu lui Vlaiconi !ristian- /n cadrul relaţiilor carea eAistau /n cadrul grupului de interese F4o"- Vlaiconi- .iriescu- Doda- .er*eceanu- Vasiu- 0udo"an- "3a3D acesta din urmă spunându1i lui 0itera că de;a s1a aflat ce intenţiona să facă3 Re'ultă /n mod logic că inc3 .er*eceanu Traian i1a comunicat acest aspect lui 4o" &%idiu- care i1a spus lui Vlaiconi !ristian3 Tre*uie reţinut că "eful .!!& )l*a- lucrea'ă de mai mult timp su* coordonarea procurorilor DII!&T- precum "i cu ser%iciile de informaţii- astfel că "tie procedeele "i tacticile de urmărire penală- supra%eghere Ffila;D "i chiar persoanele "i auto%ehiculele folosite la fila;- precum "i date ale $

operaţiunilor conspirate din cele trei ;udeţe aflate /n ra'a de competenţă 1 )l*a- Hunedoara "i (i*iu3 4ai mult- acesta "tie chiar "i condiţiile legate de necesitatea nedeconspirării agenţilor către pers3 cercetate- unor lipsuri "i limite pri%ind dotările tehnice eAistente- perioadele de fila; dinainte de perche'iţie "i greutatea asigurării lor o perioadă lungă de timp- mai ales când nu poate fi implicată "i logistica din cadrul .!!&- pe care el o coordona3 EAistă indicii temeinice /n dos3 >6D9P9+566 al DII!&T- (T )l*a $ soluţionat cu rechi'itoriu la 5635:3+567- că inc3 !upeţiu Dorin a "tiut despre efectuarea perche'iţiilor domiciliare- indicii re'ultate din2 1 declaraţiile martorilor $ .alint Dan F %ol3 6, f3 >:- %ol3 66 f3 =+> D <drea !ălin F %ol36, f3>=1>B D- Şionei Dorin F %ol36, f3>>1>8 D- precum "i ale martorilor2 .alint 0ucia 8 V&03 66 @3 =8B1=8> D- Negrea Vasile Iulian- Păiu" )ndreia "i Poenar !onstantin- din care reiese cert că inc3 .alint Dan a fost anunţat de inc3 !upeţiu Dorin despre prima perche'iţie- anterior acesteia- iar !upeţiu Dorin a "tiut dinainte "i despre efectuarea celei de a doua perche'iţii? 1 interceptările con%or*irilor telefonice ale inc3 !upeţiu Dorin "i ale /n%3 Rusu Gheorghe $ prieten foarte *un cu .er*eceanu Traian- respecti% ale numiţilor Rusu )nca "i <rs Ioan Vasile 'is UPiciuV$ finul lui .er*eceanu Tr a)an; 1 listingurile con%or*irilor telefonice o*ţinute pentru !upeţiu DorinRusu Gheorghe- 4o" &%idiu "i .er*eceanu Traian? F Vol3 66 f3665166= D3 1 din filmările efectuate la domiciliul inc3 !upeţiu Dorin- cu oca'ia celei de a doua perche'iţii- din 58 octom*rie +56+- când /n cadrul u"ii se o*ser%ă inc3 !upeţiu Dorin- care la ora 5B355 /i a"tepta pe poliţi"ti /n casă- la parterul locuinţei %enind dinspre *ucătărie "i nu de pe scările de la eta;- fiind cu luminile aprinse- dar cu pri%ire la care inc3 !upeţiu Dorin a minţit- susţinând iniţial- /n primele declaraţii că nu a "tiut despre perche'iţii "i dormea când a %enit poliţia- co*orând din dormitorul său de la eta; doar după accesul /n casă al poliţi"tilor3 )cesta a afirmat /nsă ulterior- /n consens cu martorul- la acea dată $ 0inc !ristian pre'entat de .er*eceanu Traian F/n dos >6D9P9+566- declaraţia din 5B36+3+56+D că a co*orât de la eta; U/ncheindu1se la căma"ăV după intrarea poliţi"tilor /n casă Famănunt care reiese din filmările reali'ate de poliţie- la care !upeţiu Dorin nu a a%ut acces- dar .er*eceanu Traian "i poliţi"tii da "i pe care !upeţiu nu l1a reţinut "i relatat /n prima declaraţie- ci numai ulterior audierii ca martor a cms31lui .er*eceanu Traian- rele%ând o /nţelegere /ntre cei doiD3 U#&"r)or- fiind audiat /n cadrul dosarului 78D9P9+567 coneAat la 67 D9P9+566- !upeţiu Dorin "i1a modificat declaraţia F %ol36, f3 66B166> Dsusţinând chiar că era trea' "i a co*orât pe scări când s1a sunat la poartă "i /ntrucât U/n acea noapte a %isat urâtV3 )ceastă schim*are de po'iţie presupune studiul filmării de la perche'iţie- când !upeţiu Dorin se %ede /n cadrul u"ii după ce s1a sunat la sonerie de către poliţie "i !upeţiu 4onica a plecat să deschidă poarta din curte3 )cces la aceste filmări- reali'ate de poliţie- a%ea e%ident .er*eceanu Traian "i presupune studiul /nregistrării "i comunicarea datelor către !upeţiu Dorin- nimeni neputând reţine astfel de amănunte după aproAimati% un an3 !u oca'ia audierii inc3 .er*eceanu- procurorul l1a /ntre*at /nsă pe acesta dacă l1a %ă'ut pe !upeţiu /n cadrul u"ii- atrăgându1i astfel atenţia asupra acestui amănunt3 4ai mult- !upeţiu Dorin a refu'at constant testarea poligraf3 De asemenea .er*eceanu a fost /ntre*at de procuror dacă l1a %ă'ut pe !upeţiu Dorin /n cadrul u"ii- când aceasta a fost deschisă de !upeţiu 5

4onica- atrăgându1i1se astfel atenţia- indirect- comisarului .er*eceanu asupra acestui aspect- care curios a fost /nsu"it /n ultima declaraţie de !upeţiu Dorin- personal care după un an a a%ut astfel *rusc- o re%elaţie amintindu1"i acest amănunt3 Din declaraţiile "i actele depuse la dosarul cau'ei re'ultă indicii temeinice că inc3 .er*eceanu l1a anunţat pe inc3 !upeţiu Dorin despre prima perche'iţie efectuată la data de 6535=3+56+3 As&/"#5 #a !a&a !" 07.05.20 5 %o')sarii 4an Victor "i 4untean )lin au comunicat "efului de *rigadă $ .er*eceanu Trian- faptul că /n data de 5,35=3+56+- urmea'ă a se efectua un număr de > perche'iţii domiciliare pri%ind pe numiţii !upeţiu Dorin- (ionei Dorin "i <drea !ălin- /n calitate de administratori la mai multe societăţi comerciale (! !&4(ID (R0- (! RE)0 <DRE) (R0 "i (! RE)0 4ETR&4)T (R03 )ceastă- informaţie nu a fost comunicată către alte persoane3 <lterior /n data de 5835=3+56+- din moti%e o*iecti%e- acţiunea a fost amânată cu o 'i- fiind reprogramată din 5,35=3+56+ pentru data de 6535=3+56+- lucru adus la cunostinţă de către comisarul "ef 4an Victor "i scms3 4untean )lin- /n aceea"i 'i doar "efului de *rigadă .er*eceanu Traian3 (1a comunicat- de asemenea- "efului de *rigadă că persoanele care urmea'ă să fie perche'iţionate %or fi supra%egheate calificat- fiind interceptate posturile telefonice deţinute de ace"tia- /ncepând cu data de 5,35=3+56+lucru necesar pentru locali'area susnumiţilor /n momentul efectuării perche'iţiilor3 De"i poliţi"tii *rigă'ii a%eau cuno"tinţă /ncepând cu data de 5>35=3+56+ despre faptul că urmea'ă să fie efectuate mai multe perche'iţii domiciliare- numărul acestora- locaţiile "i persoanele implicate au fost comunicate doar "efului de *rigadă $ .er*eceanu Traian. As&/"#5 #a !a&a !" -,.,8.+,-+ au fost efectuate un număr de > perche'iţii domiciliare- conform autori'aţiilor emise de către Tri*unalul )l*aperche'iţiile pri%indu1i "i pe numiţii !upeţiu Dorin- <drea !ălin- Şionei Dorindar "i .alint Dan3 !u acea oca'ie au fost arestaţi pre%enti% <drea !ălinŞionei Dorin "i .alint Dan- dar nu "i !upeţiu Dorin care "i1a pregătit o apărare ce tre*uia %erificată suplimentar3 <rmare a audierilor ulterioare a inculpaţilor .alint Dan- <drea !ălin "i Şionei Dorin- a re'ultat faptul că /n data de ,#.,8.+,-+ la locuinţa numitului .alint Dan- situată /n sat Teliucu (uperior Fcom3 Teliucu InferiorD- nr3 7+- ;ud3 Hunedoara- s1a pre'entat !upeţiu Dorin care i1a comunicat soţiei acestuia $ .alint 0ucia- /ntrucât .alint Dan nu se afla acasă- că /n momentul /n care .alint Dan re%ine la domiciliu să lase telefoanele acasă si să se deplase'e la ca*ana propietate personală a inc3 !upeţiu Dorin situată /n com3 Go%â;diasat Go%â;dia- ;ud3 Hunedoara- deoarece au de discutat3 Este de menţionat faptul că drumul de acces spre ca*ana situată /n com3 Go%â;dia- sat Go%â;dia- ;ud3 Hunedoara- aparţinând inc3 !upeţiu Dorin- trece pe lângă casa inc3 .alint Dan- practic acesta fiind singurul drum folosit3 n aceeia"i 'i- după ce a re%enit la domiciliu- inc3 .alint Dan s1a conformat cererii inc3 !upeţiu Dorin "i s1a deplasat fără telefoanele mo*ile deţinute- la ca*ana acestuia3 !u această oca'ie inc3 !upeţiu Dorin i1a comunicat inc3 .alint Dan- faptul că /n 'iua următoare- dimineaţa urmea'ă să fie efectuate mai multe perche'iţii domiciliare de către *rigada de crimă organi'ată- /ntre locaţii fiind adresele de domiciliu ale celor doi inculpaţi <drea "i Şionei- precum "i ale lui $ !upeţiu Dorin- /n calitate de administratori ai unor societăţi comerciale- precum si ca ar face *ine să /i 9

pregătească pe cei doi *ăieţi 1 Şionei Dorin "i <drea !ălin- pentru ca ace"tia să nu se sperie si să nu declare nimic /n faţa organelor de poliţie- totul urmând să se re'ol%e- fiind %i'aţi doar <drea !ălin- Şionei Dorin "i !upeţiu Dorin /n calitate de asociaţi "i administratori la societăţile implicate- aspect comunicat lui .er*eceanu Traian pe informarea /ntocmită de poliţi"tii delegaţi /n cau'ă $ 4an Victor "i 4untean )lin3 Inc3 !upeţiu Dorin- a transmis de asemenea- inc3 .alint Dan- că cei doi $ <drea "i Şionei- %or fi cu siguranţă ridicaţi si du"i la poliţie- /nsă că ţinta este el !upeţiu Dorin- fără a "tii despre faptul că era %i'at "i .alint Dandeoarece acesta nu era administrator %reunei societăţi comerciale3 La 4n&re*area inc3 .alint Dan /n legătură cu sursa celor aflate- inc3 !upeţiu Dorin a spus că informaţiile le are --de la o persoană care se află tot timpul cu cei care urmea'ă să efectue'e perche'iţiile F.!!& )*3D "i cu care a ţinut legătură până /n urmă cu o 'i când- de la amia'ă- a /ncetat să /i mai răspundă la telefonV33 )cest aspect reiese din declaraţia martorei .alint 0ucia F f3=8B1=8> %ol3 66 D3 <lterior .alint Dan- a re%enit la domiciliul său "i a făcut o sedinţă /n *eciul casei sale cu cei doi $ <drea "i Şionei- cărora le1a comunicat cele aflate de la !upetiu Dorin si le1a spune să se pregătească pentru a doua 'iŞionei Dorin rămânând la domiciliul din sat Teliucu (uperior- /n timp ce <drea !ălin s1a dus la apartamentul deţinut /n 4un3 Hunedoara3 Do3a!a cunoasterii de către cei trei a momentului perche'iţiilor /l repre'intă faptul că atât <drea !ălin cât "i Şionei Dorin au trecut pro*a cu detectorul poligraf- precum "i faptul că la momentul perche'iţiei organele de poliţie i1au găsit atât pe .alint Dan cât "i pe (ionei Dorin "i <drea !ălin- tre;i3 .alint Dan nu a putut fi testat cu aparatul poligraf /ntrucât se afla su* tratament medical pentru *oli de inimă- tratament care nu permitea testarea- dar declaraţiile acestuia s1au %erificat- coro*orându1se cu %"#"#a#&" *ro(" a!')n)s&ra&" 4n !os. 7 D/P/20 . Toa as&/"#5 4n !a&a !" ,#.,8.+,-+ /ncepând cu ora 6B355- momentul punerii /n eAecutare a autori'aţiei emisă pentru postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- deţinut de către !upeţiu Dorin- traficul telefonic al acestuia este redus la o singură discuţie purtată cu soţia susnumitului !upeţiu 4onica- la ora +53:7- discuţie /n care inc3 !upeţiu "i interlocutorii Fsoţia "i fataD fac re6erire cu #rivire la locaţiile 7n care se a6lă (şi insistă)0 S" *oa&" o(s"r3a !" asemenea că atât inc3 cât "i soţia sa se află la alte locaţii decăt cea care urme'ă să fie perche'iţionată "i care /n fapt este domiciliul familiei !upeţiu- *a mai mult din discuţie re'ultă faptul că pentru !upeţiu Dorin este im#ortant ca dimineată cineva să 6ie la casă ,,să stingă luminileH la casa din str0 Buituri, nr0 B8A (domiciliul care urmea'ă să 6ie #erc(e'iţionat,) fiind surprins de reacţia soţiei care spune că %a merge personal3 Ma) '+#&5 4n !a&a !" ,1.,8.+,-+- /n ;urul orelor 65375- !upeţiu Dorin de la postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- este sunat de către Rusu Romică fapt re'ultat din listingurile telefonice- fapt ce se coro*orea 'ă cu declaraţiile inc3 .alint Dan- /ntrucât Rusu Gheorghe- nu1i mai răspunde lui !upeţiu- la telefon până /n 65305.20 3. 7n !a&a !" -,.,8.+,-+ ora 5B3+=- !upeţiu Dorin comunică --oarecum surprinsV soţiei că %a pleca la ser%iciu Finc3 nu a fost găsit până la ora respecti%ă /ntrucât nu s1a reu"it identificarea ca*anei- fiind oprit ulterior /n traficD3 7n !a&a !" -,.,8.+,-+ după efectuarea perche'iţiilor /n timp ce se afla la sediul DII!&T )l*a Iulia- inc3 !upeţiu Dorin este contactat telefonic de căre 7

Rusu Gheorghe 'is Romică de la posturile telefonice cu numerele 5>=+588++7 "i 5>:6,8,+5,- cu care se poartă următoarele discuţii- astfel2 1 la ora ++3573:B- Rusu Gheorghe 'is Romică /l sună pe !upeţiu Dorin de la postul telefonic cu nr3 5>=+588++7 la postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- /nsă acesta din urmă nu răspunde? 1 la ora ++35B366- Rusu Gheorghe 'is Romică /l sună pe !upeţiu Dorin de la postul telefonic cu nr3 5>:6,8,+5, la postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- /nsă acesta din urmă nu răspunde? 1 la ora ++37,36:- !upeţiu Dorin /l sună pe Rusu Gheorghe 'is Romică de la postul telefonic cu nr3 5>+++868>> la postul telefonic cu numărul 5>:6,8,+5, "i /ntre cei doi se poartă o discuţie din care !upetiu Dorin /i spune lui Rusu Gheorghe 'is Romică- că se află la )l*a- că nu "tie ce se %a /ntâmpla "i că %a da telefonul său unei alte persoane pentru a discuta a doua 'i3 Din această discuţie se /nţelege faptul că Rusu Gheorghe cunoa"te eAact situaţia /n care se află !upeţiu Dorin- acesta nepunând nici măcar o /ntre*are cu pri%ire la moti%ul pentru care se află la )l*a- de ce nu poate a;unge /n De%a /n 'iua următoare- sau de ce este necesar să /"i predea telefonul către o altă persoană3 7n !a&a !" --.,8.+,-+- a doua 'i după audieri "i perche'iţie- nefiind reţinut- inc3 !upeţiu Dorin- are pe telefonul personal un număr de două apeluri dintre care la unul răspunde fiind al soţiei sale- iar la celălalt nu răspunde3 Este de o*ser%at faptul că atat /n 'iua anterioară perche'iţiei cât "i /n 'iua ulterioară perche'iţiei inculpatul nu utili'ea'ă telefonul mo*il3 7n !a&a !" -+.,8.+,-+ inc3 !upeţiu Dorin- reia discuţiile telefonice pe postul telefonic cu numărul 5>+++868>>- iar la ora +636B375- este sunat de către Rusu Gheorghe 'is Romica3 Din discuţia celor doi re'ultă faptul că ace"tia s1au /ntâlnit- ulterior conducerii lui !upeţiu Dorin la parchet /n 6535=3+56+ "i au discutat despre situaţia /n care se află !upeţiu Dorin iar 1 /n continuare Romică /i spune lui !upeţiu Dorin --%e'i ce- cum- cât- cu cine "i ce nume %or*e"ti-333/ntelegi-33oriunde "i oricând33"i pe stradă-33"i /n ma"ină333"i lângă casă333"i /n %i'ită la cine%a33*ineV- lucru pe care !upeţiu Dorin /l confirmă prin --am /ntelesV3 Tot /n perioada 5+35=3+56+16735=3+56+- .er*eceanu Traian a a%ut con%or*iri cu 4o" &%idiu- liderul 4asoneriei din ;ud3 Hunedoara- cu care era prieten din copilărie3 !upeţiu Dorin era "i el mason3 As&/"# /n data de 5735=3+56+- la ora 6:37:37B- 4os &%idiu de la postul cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe !upeţiu Dorin la postul telefonic cu nr3 5>+865>58,3 n data de 5:35=3+56+- la orele 6+3773+6 "i 6836>3++ 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe !upeţiu Dorin la postul telefonic cu nr3 5>+865>58,3 n data de 5=35=3+56+- la orele 673:7375 "i 673=+3+63 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe !upeţiu Dorin la postul telefonic cu nr3 5>+865>58,- iar la ora +53=6 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe .er*eceanu Traian la postul telefonic cu nr3 5>B++68,:B3 n data de 5>35=3+56+- la ora 5,3=83:B-673:7375 "i 673=+3+6 !upeţiu Dorin de la postul telefonic cu nr3 5>+865>58, /l contactea'ă telefonic pe 4os &%idiu la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65- iar la orele 6737B3+6 "i 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe !upeţiu Dorin la postul telefon)% %+ nr. 072: 070:9. :

n data de 5,35=3+56+- la ora 653=>3=> 4os &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7:>>,:65 /l contactea'ă telefonic pe .er*eceanu Traian la postul telefonic cu nr3 5>B++68,:B3 Este e%ident că inculpatul !upeţiu a fost informat de perche'iţiile ce urmau să ai*ă loc de la inc3 .er*eceanu dar nu direct- ci prin intermediul lui Rus Vasile sau 4o" &%idiu3 Referitor la a doua perche'iţie din 583653+56+ inc3 .er*eceanu Traiana fost /n"tiinţat de procuror- /n 5=3653+56+- cu pri%ire la faptul că /n 583653+56+ urmea'ă să se efectuae'e perche'iţii /n cau'a !upeţiu- numărul locaţiilor "i faptul că toate sunt din ;udeţul Hunedoara- pentru ca acesta să se poată organi'a din punct de %edere logistic- precum "i că locaţiile eAacte "i persoanele /i %or fi comunicate /n dimineaţa 'ilei de 583653+56+- /n timp util pentru a a;unge la locaţii pentru ora 5B3553 4ai mult- /n data de 5=3653+56+- /n cursul dimineţii- /n ;urul orei ,355comisarul 4untean )lin- a fost contactat telefonic de către inc3 Traian .er*eceanu- fiind /ntre*at de către acesta cu pri%ire la locaţiile la care urmea'ă să fie efectuate perche'iţii /n data de 583653+56+3 F %ol3 66 f3 66B1 6+: D !u această oca'ie comisarul 4untean )lin a informat "eful de *rigadă cu pri%ire la faptul că urmea'ă să fie efectuate mai multe perche'iţii pe ra'a 4un3 Hunedoara- trei dintre acestea fiind /n legătură cu inc3 !upeţiu Doriniar /n ceea ce pri%e"te restul locaţiilor acestea sunt cunoscute doar de către procurorul "ef D3I3I3!3&3T3 $(3T3 )l*a3 7n @+r+# orelor 6+355- cms3 4untean )lin a fost contactat din nou de către "eful de *rigadă pentru a pune la dispo'ia acestuia din urmă o sinte'ă a acţiunii care urmea'ă a fi /ntreprinsă- lucru care a fost de altfel "i reali'atfără a se comunica /n cadrul sinte'ei "i implicarea altor persoane decât cele aduse de;a la cuno"tinţa sefului de *rigadă- respecti% $ !upeţiu Dorin3 ncepând cu ora 58355- data de 5=3653+56+ inc3 !upeţiu Dorin a fost luat /n fila;3 ntrucât !upeţiu Dorin se afla la sediul societăţii sale (! !&4(ID (R0- s1a dispus instalarea dispo'iti%ului de fila; la intrarea pe strada )pusenistrada /n capătul căreia se află situat sediul (3!3 !omsid (3R3033 Este de preci'at faptul că strada )puseni este /mpărţită /n două de o linie ferată- linie care poate fi tra%ersată doar pe ;os- cu piciorul3 0a ora 653+7- după informarea comisarului .er*eceanu despre acţiunea ce %a urma- pe strada )puseni Fpe partea dreaptă raportat la linia de cale feratăD a intrat dinspre strada Depo'itelor- singura cale de acces auto- autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT- ma"ină condusă de către comisarul "ef Traian .er*eceanu- conform raportului de fila;3 4a"ina cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT a /ntors /n capătul stră'ii- /n faţa porţii de acces a (3!3 !omsid (3R303 "i a re%enit pe strada Depo'itelor- după care- autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT- a %irat din nou pe strada )puseni Fde data aceasta pe partea stangă raportat la linia de cale feratăD "i a staţionat /n capătul stră'ii )puseni- %is a %is de intrarea /n sediul (3!3 !omsid (3R303 timp de aproAimati% o ;umătate de oră Fdupă ora 653+7D3 Nu s1a putut o*ser%a acti%itatea desfă"urată la respecti%ul o*iecti% de Traian .er*eceanudeoarece fila;ul /l pri%ea pe !upeţiu Dorin "i era situat pe strada Depo'itelorla intrarea pe str3 )puseni- care este o stradă /nchisă3 De"i strada )puseni este despăţită pe două sensuri de către calea ferată- am*ele sensuri se termină cu o diferenţă de 65 metri /n dreptul (3!3 9

!omsid (3R303- strada fiind /nchisă mai departe- eAistând doar terenuri fără construcţii3 n ;urul orelor 653=: autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT - condus de către Traian .er*eceanu- a re%enit de pe str3 )puseni- pe strada Depo'itelor- %irând dreapta /n direcţia staţiei de *en'ină 4oll F653==D- moment surprins de camera eAistentă /n *en'inărie "i /ndreptată spre strada Depo'itelor- după care a intrat pe "oseaua de centură a municipiului De%a3 To& #a !a&a !a&a !" 05. 0.20 2, 1/ntre orele 5,3=816536:- telefonul cu numărul 5>+++868>>aparţinând lui !upeţiu Dorin a fost deconectat? 1la ora 6536:- !upeţiu Dorin discută cu Diana timp de +minute "i 78 de secunde- după care la ora 653:+ telefonul apare din nou deconectaturmătorul apel- nepreluat- dar care atesta faptul că telefonul a fos& r"%on"%&a& a36n! #o% #a ora 0.53. A !o+a 0)5 4n !a&a !" ,(.-,.+,-+ la ora 683=8- inc3!upeţiu Dorin s1a deplasat la capela (f3 )leAandru unde s1a /ntâlnit cu mem*rii masoneriei Fmesa;e "i discuţii telefonice prin care i s1a cerut s^ se pre'inte la /nmor'6n&ar"a +n+) ,,;rate,,D- /m*r^caţi la fel /n costume "i cra%at^ de culoare neagr^ "i c^ma"^ al*^3 Dintre ace"tia a fost identificat 4o" &%idiu- /mpreun^ cu care !upeţiu Dorin s1a retras /ntrun loc mai puţin aglomerat "i au discutat pân^ la ora 6,36:3 Pe timpul discuţiei dintre cei doi 4o" &%idiu a fost o*ser%at c^utând prin agenda telefonului mo*il "i efectuând mai multe con%or*iri telefonice3 4o" &%idiu este %iceprimar al mun3 De%a- fiind de asemenea "i prieten din copil^rie cu inc3 Traian .er*eceanu- cu care comunica frec%ent3 )stfel- numai /n perioada 5=3653+56+1583653+56+- /ntre ace"tia au a%ut loc următoarele con%or*iri2 n data de 5B3653+56+- la ora 6>37:36+- .er*eceanu Traian de la postul telefonic cu nr3 5>B++68,:B /l contactea'ă pe 4os &%idiu #a *os&+# &"#"/on)% %+ nr. 073773$$ 9. n 'iua următoare- respecti% /n data de ,$.-,.+,-+- /n ;urul amie'ii inc3 Traian .er*eceanu l1a contactat telefonic pe comisarul 4untean )lin "i i1a comunicat faptul că /ntrucât până la ora respecti%ă nu se află /n posesia tuturor informaţiilor cu pri%ire la locaţiile perche'iţiilor care urmea'ă a fii desfă"urate- %a informa conducerea Poliţiei Române că %a amâna acţiunea pentru o dată ulterioară- datorită faptului ca i s1a comunicat numai că urmea'ă să fie efectuate un număr de opt perche'iţii pe ra'a ;ud3 Hunedoara- dar nu i1au fost indicate locaţiile- ci numai cele cu pri%ire la !upeţiu- restul urmând a fi transmise numai /n dimineaţa perche'iţiei- cu acordul Procurorului Şef Direcţie- care a fost "i el informat3 7n data de 5>3653+56+- la orele 6,365377 "i 6,36+3=>- .er*eceanu Traian de la postul telefonic cu nr3 5>B++68,:B /l contactea'ă pe 4os &%idiu la postul telefonic cu nr3 5>7>>7::6B- iar la ora 6,3+63:>- 4o" &%idiu de la postul telefonic cu nr3 5>7>>7::6B /l contactea'ă pe .er*eceanu Traian la postul telefonic cu nr3 5>B++68,:B3 To& 4n ,$.-,.+,-+- duminica la ora 6+356376- un autoturism de culoare neagră- cu geamuri fumurii "i acela"i format cu a celui condus de către comisarul "ef Traian .er*eceanu- a părăsit parcarea 4etro "i s1a /ndreaptat spre "oseaua de centură a"a cum reiese din filmările reali'ate de camerele de la maga'inul Real3 <lterior- la ora 6+35B3+:- un autoturism de culoare neagră- cu geamuri fumurii "i acela"i format cu a celui condus de către comisarul "ef 20

Traian .er*eceanu- a intrat /n parcarea PraPtiPer- a făcut sensul giratoriu "i s1a /ndreaptat pe partea dreaptă a sensului de acces la maga'in- fiind mascat de un tir F/nregistrări RealD3 )spectele pri%ind /mpre;urarea că la ora "i locaţiile preci'ate anterior se afla ma"ina cu nr3 de /nmatriculare HD3,,3.GT- condusă de către cms3 "ef Traian .er*eceanu- sunt susţinute "i corelate cu rapoartele de fila; autori'ate pentru !upeţiu Dorin- care era luat /n fila; autori'at- iar ofiţerii de la fila; au %ă'ut din nou ma"ina condusă de .er*eceanu Traian /n 'onă3 )ce"tia nu au efectuat fotografii ;udiciare- deorece .er*eceanu Traian nu făcea o*iectul dosarului "i al fila;ului- dar au consemnat /n rapoarte aspectele constatate3 )stfel- /n aceea"i 'i- la ora 6+35>3=5- inc3 !upeţiu Dorin a intrat /n parcarea de la Real- a făcut "i el sensul giratoriu din interiorul parcării "i a oprit /n parcarea maga'inului 4etro- conducând autoturismul proprietate personală marca 4ercedes cu nr3 de /nmatriculare HD3653.<N- autoturism /n care se mai aflau soţia sa "i un alt indi%id Fraport fila;D3 !onform raportului de fila; /n momentul /n care !upeţiu Dorin a oprit autoturismul /n parcarea 4etro- /n parcarea maga'inului PraPtiPer se afla parcat cu faţa /nspre maga'in- autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT condus de .er*eceanu Traian- acesta fiind mascat de un tir care se afla /n spatele său- ma"ina comisarului .er*eceanu fiind parcată la limita parcarilor dintre PraPtiPer "i 4etro3 După- acest ultim moment- o perioadă de aproAimati% +5 de minute/n care autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT- la %olanul căruia se afla cms3 "ef Traian .er*eceanu Fconform raportului de fila;D- a staţionat fără ca cine%a să intre sau să iese din acesta- perioadă care s1a suprapus cu %enirea inc3 !upeţiu Dorin la 4etro- după acre autoturismul cu nr3 HD ,, .GT s1a pus /n mi"care prin parcarea maga'inului PraPtiPer "i a intrat /n sensul giratoriu aflat la intersecţia cu calea Narandului3 !onform raportului de fila; autoturismul cu numărul de /nmatriculare HD ,, .GT- la %olanul căruia se afla cms3 "ef Traian .er*eceanu- a părăsit parcarea maga'inului PraPtiPer- pe direcţia !alea Narandului F"oseaua de centurăDspre o destinaţie necunoscută3 E%B)*a !" /)#a@ %ar" a "C"%+&a& a+tori'area am*ientală- a mai fost folosită "i /n cadrul altor dosare instrumentate de către .3!3!3&3 )l*a Iulia- eAistând pro*a*ilitatea e%identă ca aceasta să fi fost %ă'ută de către inc3 Traian .er*eceanu- conducătorul autoturismului cu numărul de /nmatriculare HD ,, .GT- iar din autoturismul preci'at anterior- nu a co*orât sau urcat nimeni pe toată perioada staţionării Fconform raportului de fila;D3 !upeţiu Dorin nu s1a /ntâlnit cu nicio persoană care să pre'inte interes pentru pre'enta cau'ă /n incinta co'*#"C+#+) R"a#1M"&ro1PraJ&)J"r. 0a ora 683+B- din aceea"i 'i- !upeţiu Dorin a fost sunat de c^tre Rusu Gheorghe c^tre care i s1a plâns c^ are pro*leme cu ,,tele;onul,,. 7n !a&a !" ,1.-,.+,-+5 %o')sar+# B"r("%"an+ Tra)an5 4'*r"+nQ %+ "%B)*a !"s"'na&Q *"n&ru efectuarea perche'iţiei- s1a deplasat la domiciliul numitului !upeţiu Dorin- situat /n mun3 Hunedoara- str3 .uituri - nr3 66 )- unde ma;oritatea me*rilor echipei au o*ser%at faptul c^ la ora 5=3=5- luminile de la parterul casei inc3 !upeţiu erau aprinse- eAistând replici de genul --suntem a"teptaţiV F/nregistrare %ideoD3 De asemenea- se o*ser%ă că la parter /n spatele u"ii se po'iţionea'ă o persoană de"i echipa nu s1a a;uns /n dreptul u"ii de acces /n curtea imo*ilului "i nu s1a sunat la interfon Fcaptura inregistrare %ideo %ol3 66 f3 6+=1 6+8 D3 <lterior- inc3 Traian .er*eceanu a apăsat *utonul interfonului "i 2

au durat aproAimati% 66 secunde până /n momentul /n care doamna !upeţiu 4onica a deschis u"a de la casă "i a %enit spre poarta permiţând accesul organelor de poliţie /n curte "i /n interiorul imo*ilului3 Pe fundalul /nregistrării se o*ser%ă clar faptul că după ce doamna !upeţiu 4onica iasă din casa- /n pragul u"ii apare !upeţiu Dorin- %enind dinspre *ucătărie "i nu de pe scările de acces la eta;- aruncă o pri%ire afarădupă care apropie u"a "i urcă scările de la eta;3 n acest timp doamna !upeţiu 4onica se afla la poartă3 <lterior după pătrunderea /n incinta locuinţei a organelor de poliţie ;udiciară- inc3 !upeţiu Dorin a co*orât scările de la eta; mimând că atunci s1 a tre'it "i /ncheindu1se la căma"ă- afi"ând o faţă %eselă- deloc surprinsă- a"a cum reiese din filmările efectuate de echipa de perche'iţie3 )tat doamna !upeţiu cât "i inc3 !upetiu erau /m*r^caţi Fnu /n pi;amaleD "i se putea o*ser%a faptul c^ cei doi /si *eau cafeaua "i se uitau pe laptop3 0a o %erificare a programelor accesate pe laptop s1a constatat că aceste aspecte nu erau reale !oro*orat cu cele preci'ate anterior- se o*ser%ă că /n declaraţia din +B3653+56+- formulată /n dos3 >6D9P9+566- inc3 !upeţiu Dorin fiind /ntre*at despre faptul dacă "tia sau nu despre perche'iţiile domiciliare efectuate /n cau'ă a arătat că nu3 <lterior- inc3 !upeţiu Dorin- prin declaraţia din 5:36+3+56+- F %ol3 66 f3 =86 D formulată /n dos >6D9P+566 a declarat că dormea când au %enit organele de poliţie- iar .er*eceanu Traian- a declarat /n acela"i dosar- /n 5B36+3+56+- F %ol3 66 f3 +:B1+=6D că nu l1a %ă'ut pe !upeţiu /n cadrul u"ii "i acesta a co*orât ulterior pe scări- /ncheindu1se la căma"ă 1 cum a declarat martorul 0inP !ristian3F %ol3 66 f3+=71+=: D Nu acela"i lucru a fost declarat de martorul- Ghiura 4arius-F %ol3 66 f3+==1+=> D poliţist /n cadrul (!!& Hd3 "i delegat pentru efectuarea perche'iţiilor- care a afirmat că !upeţiu Dorin a co*orât la parterul clădirii după intrarea /n casă a organelor de poliţie- fără să "tie când "i dacă acesta se /ncheia la căma"ă3 Este e%ident că .er*eceanu Traian "i 0inP !ristian- s1au uitat pe filmările reali'ate de poliţie /nainte de a %enii pentru audieri- cu atât mai mult cu cât martorul 0inP !ristian nu a fost citat de procuror- ci adus din proprie iniţiati%ă de cms3 .er*eceanu3 @iind audiat din nou- /n calitate de martor- după efectuarea dis;ungerii din dos3 >6D9P+566 "i coneAarea cau'ei 78D9P9+567 la dos3 67 D9P9+566martorul !upeţiu Dorin "i1a modificat declaraţia- pentru a se coro*ora mai *ine cu /nregistrarea perche'iţiei reali'ată de poliţie- susţinând că Ua %isat urât noapteaV- că era trea' când au sunat organele de poliţie "i a co*orât pe scări când soţia sa a deschis u"a- după care a urcat din nou sus pe scări "i a co*orât /ncheindu1se la căma"ă3 )ceste modificări ale declaraţiei numitului !upeţiu Dorin- s1au făcut prin corespondenţă cu ceea ce s1a filmat de către poliţi"tii care au efectuat perche'iţia "i se coro*orea'ă "i cu declaraţia comisarului 0inP !ristian "i a cms3 .er*eceanu Traian- referitor la co*orârea scărilor /ncheindu1se la căma"ă "i pre'enţa /n cadrul u"ii- aspecte de care ace"tia au fost /ntre*aţi de procuror- atrâgându1li1se practic atenţia3 Este e%ident- a"a cum nu a reţinut nici poliţistul Ghiura- că nimeni nu reţine amănuntul când s1a /ncheiat la căma"ă pe scări- la eta; sau la parterdacă nu i s1ar fi comunicat ce reiese din filmări3 Tot astfel- /n ultima declaraţie- !upeţiu Dorin re%ine asupra afirmaţiilor anterioare "i arată că a fost totu"i /n cadrul u"ii când s1a sunat la oartă- aspect nerecunoscut anterior "i pe care susnumitul dore"te /n pre'ent să1l coro*ore'e cu filmarea 22

de"ii acesta nu a %ă'ut /nregistrarea- singurul care a a%ut acces la această /nregistrare fiind inc .er*eceanu3 !onclu'ionând- indiciile temeinice %i'ând faptele inculpatului /n legătură cu gruparea !upeţiu sunt cuprinse /n %ol3 66 $ pri%ind dis;ungerea din dos3 >6D9P9+56+ "i %ol3 6, $ cu declaraţii de martori "i cons&a+ 4n, 1 martorii .alint Dan- <drea !ălin "i Şionei Dorin- ultimii doi fiind testaţi cu aparatul poligraf "i au trecut testul- au afirmat că inc3 !upeţiu Dorin le1a spus /nainte de perche'iţia din 6535=3+56+ de la domiciliile lor că urmea'ă să fie perche'iţionaţi- că !upeţiu "tie aceste lucruri de la o persoană din antura;ul DII!&T- care este tot timpul cu ei- precum "i că el- .alint Dan care nu deţinea o calitate oficială /n nici o societate comercială implicată- nu era %i'at de perche'iţii- aspecte transmise eAact de comisarii 4an Victor "i 4untean )lin lui .er*eceanu Traian- cu oca'ia informării efectuate /n care s1 au trecut firmele "i asociaţii sau administraorii acestora- deci nu "i .alint Dan care nu deţinea o astfel de calitate3 <lterior- !upeţiu Dorin a aflat "i de a doua perche'iţie domiciliară din 583653+56+- /n condiţiile /n care .er*eceanu a fost informat numai cu pri%ire la această persoană3 4artorul .alint dan a relatat că a au'it că .er*eceanu Traian "i Şer*an @lorin s1ar fi deplasat la sediul !&4(ID "i /n parcarea unui restaurant din De%a- pentru a se /ntâlni cu acesta3 )cest ultim aspect se coro*orea'ă cu /mpre;urarea că /ntr1ade%ăr- .er*eceanu a fost surprins de fila;ul autori'at asigurat pentru !upeţiu Dorin- când imediat după ce a fost informat despre a doua perche'iţie s1a deplasat la sediul !&4(ID- iar ulterior se afla /n parcarea de lângă 4ETR&<- unde nu s1a dat ;os din ma"ină "i unde a a"teptat până a %enit "i !upeţiu Dorin- dar fila;ul s1a deconspirat pro*a*il faţă de .er*eceanu care e%ident cuno"tea tehnicile "i chiar persoane "i autoturisme "i a plecat fără să co*oare din ma"ină- unde a stat "i a patrulat prin 'onă aproAimati% 75 min3 1 martorul (imota )lin- a arătat /n dos3 65, D9P9 +567- coneAat la pre'enta cau'ă F%ol3 66- fila 685D că a asistat la o discuţie dintre Vasiu Todor "i o altă persoană- din conţinutul căreia reie"ea că- !upeţiu Dorin "i alţi oameni de afaceri din ;ud3 Hd3 %or a%ea pro*leme cu DII!&T- dar că nu are nimeni ce le face /ntrucât sunt prote;aţi de .er*eceanu Traian "i alte persoane3 (e făcea referire /n mod e%ident la dosarul >6D9P9+566 pri%ind pe !upeţiu Dorin- <scatu Gheorghe- @iler )drian- "3a3 instrumentat de DII!&T(T )0.)- cau'ă /n care la am*ele perche'iţii este pro*at cert că !upeţiu Dorin a fost informat despre perche'iţiile domicliare ce se %or efectua /n ce ce1l pri%e"te3 1 procesele %er*ale de in%estigaţie cu datele interesând cau'a de la prima "i a doua perche'iţie- aspecte reţinute la starea de fapt F%ol3 66- filele 665 16+8D3 Numai .er*eceanu cuno"tea spectele deconspirate către !upeţiu /n forma /n care au a;uns la acesta- deconspirările efectuându1se prin Rusu Gheorghe "i 4o" &%idiu3 Din rapoartele de fila; reise că la a doua perche'iţieimediat ce a fost anunţat- .er*eceanu s1a deplasat la sediul !omsid- iar cu o 'i /nainte de perche'iţie a a"teptat %enirea lui !upeţiu /n parcare la PractiPer- lângă 4etro- de"i nu s1a dat ;os din ma"ină- o*ser%ând fila;ul3 1 procese %er*ale "i /nscrisuri F%ol3 66- filele 6::16>5D pri%ind schim*ul de ma"ini cu (! <R)N<( #<NI&R (R0 prin Rusu Gheorghe- .er*eceanu Traian a luat o ma"ină /n +565- de aproAimati% un an- pe care a folosit1o doi ani "i a %ândut1o mai scump decât a cumpărat1o- către Popa Tudor Firaţional din punct de %edere economicD- a"a cum reiese din coro*orarea cu contractul de %ân'are cumpărare identificat la perche'iţie3 Din declaraţia de 23

a%ere reiese că .er*eceanu nu a complectat pct3 III- e%ident din moment ce fosta sa ma"ină nu a a;uns la (! <R)N<( #<NI&R (R0- ci la finul său <rs Ioan- la care afost %ândută direct "i unde se află "i acum F%ol36D3 1 mărturia mincinoasă din declaraţia de martor formulată de .er*eceanu Traian /n dos3 >6D9P9+566 la 5B36+3+56+ F%ol3 66- fila 6:BD3 1 mărturia mincinoasă din declaraţia de martor formulată de <rs Ioan 4n !os. 7 D/P/20 #a 0. 2.20 2 ?3o#. 5 /)#a 292>. 1 interceptările con%or*irilor telefonice dintre <rs- Rusu "i .er*eceanudin carec reiese cert /ntâlnirea dintre cei trei- /n 6=3663+56+- la domiciliul 0ui <rs Ioan 'is Piciu- aspect confirmat de raportul de fila;3 Interceptările au fost autori'ate pe <rs Ioan- Rusu Gheorghe "i Rusu )nca3 F%ol 66- filele 765 1:65D3 )%ând /n %edere că- la data respecti%ă- din actele eAistente la dosarul nr3 >6D9P9+566 al DII!&T- (T )l*a- eAistau indicii că inc3 !upeţiu Dorin ar fi fost informat despre perche'iţiile domiciliare de Rusu Gheorghe- care era /n antura;ul mai multor poliţi"ti de la (!!& Hd3- structură su*ordonată .!!& )l*a- s1a /nceput urmărirea penală /mpotri%a acestuia "i /n 6=3663+56+- /n *a'a autori'aţiei de perche'iţie nr3 7=96=3663+56+ emisă de Tri*unalul )l*a s1au efectuat mai multe perche'iţii la sediul societăţilor "i locuinţele folosite de Rusu Gheorghe "i soţia acestuia Rusu )nca3 !u oca'ia perche'iţiilor domiciliare efectuate s1a identificat un /nscris intitulat [contract de %ân'are $ cumpărare /ncheiat la dat de ++35>3+566 /n De%aV- F %ol3 66 f3:B71:B: D- practic un schim* /ntre două autoturisme VL P)(()T- unul mai %echi 1 : 4&TI&N deţinut de .er*eceanu Traian "i unul relati% nou $ !! TR)V3 +35- achi'iţionat de aproAimati% un an- aparţinând numitei Rusu )nca $ adm3 la (! <R)N<( #<NI&R (R0- schim* /n urma căruia autoturismul mai nou era luat de .er*eceanu Traian care ar fi plătit o diferenţă de 653555 Euro3 )ceast- /nscris este /nsă infirmat de documentele financiar conta*ile ;ustificati%e /ntocmite de (! <R)N<( #<NI&R +557 (R0- societate administrată "i la care sunt asociaţi soţii Rusu Gheorghe "i )nca- din care reiese că F %ol3 66 f3 6::16>, D2 0a data de +535>3+565 prin factura cu numărul 6B76=:7>- (! <R)N<( #<NI& +557 (R0 a plătit a%ansul pentru achi'iţionearea /n leasing a autoturismului marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI la %aloarea de B+37BB-+8 lei din care 6+35>5- 8, lei repre'intă T3V3)33 )utoturismul a fost /nregistrat la data de +535>3+565 /n registrul de e%idenţă a mi;loacelor fiAe ale (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- la %aloarea rămasă de amorti'at de ,=3875 leiurmând ca /ntreaga sumă să fie amorti'at pe o perioadă de B5 de luni3 La !a&a !" 30.09.20 5 a+&o&+r)s'+# 'ar%a -N Passa& CC Tra3. +35 TDI- figura /n conta*ilitatea (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- cu %aloarea rămasă /n sold de >83+B6-67 lei3 n data de 7635>3+566 s1a modificat /nsă %aloarea de in%entar al autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI- fiind scă'ută de la %aloarea d" 7:.29 5 3 #") #a 3a#oar"a !" $7.9 5507 #") ? %+ 30.3$9509 #")>. <lterior- la data de 6>3583+566 autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI figurea'ă /n fisa de e%idenţă a mi;loacelor fiAe a (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- ca %ândut la %aloarea de :63,7= lei Fpro*a*il fără TV)D3 )stfel la data de 6>3583+566- autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI este %ândut către .er*eceanu Traian- cu suma de =+3555 lei Fsumă care include T3V3)3D- fiind emisă /n acest scop factura fiscală cu numărul 7B696>3583+566 la %aloarea de =+3555 lei3 !hitanţa prin care se atestă primirea sumei de 2$

=+3555 lei de la .er*eceanu Traian- de către (3!3 <ranus #unior +557 (3R303este /nregistrată cu nr3 7B5 "i este datată 6+35,3+566 Fdupă o lunăD3 7n !a&a !" 7.0:.20 5 *r)n /a%&ura cu numărul 6B,6>+87 (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 a plătit /nsă către Porsche 0easing restul sumei datorată pentru achitarea integrală a autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDIrespecti% :,3,,:-85 lei3 )nterior s1a plătit de către societate un a%ans de B+37BB lei "i s1au achitat ratele lunare de leasing3 )stfel- conclu'ionând (! <R)N<( #<NI&R +557 (R0- a achi'iţionat /n +535>3+565 autoturismul- a plătit pentru acesta firmei de leasing peste 6653555 lei- fără ratetele de leasing plătite aproAimati% un an "i a %ândut autoturismul /n cau'ă- la 6>3583+566 lui .ere*eceanu Traian cu %aloarea de =+3555 lei- mai puţin de ;umătate- sumă pe care a /ncasat1o scriptic numai /n 6+35,3+567. <lterior- a"a cum reiese din /nscrisurile ridicate la perche'iţie.er*eceanu Traian a %ând'ut autoturismul /n +56+ cu o sumă mai mare- /n condiţiile /n care l1a folosit aproAimati% + ani3 !u oca'ia perche'iţiilor efectuate /n data de 6=3663+56+ la sediul (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- s1a ridicat /nsă contractul de %ân'are1cumpărare preci'at anterior- redactat olograf- /ncheiat /ntre .er*eceanu Traian "i Rusu )nca- contract datat ++35>3+5663 Prin acest contract .er*eceanu Traian %indea către (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 societate repre'entată de către Rusu )nca /n calitatea acesteia de administrator- autoturismul %echi deţinut de el- tot marca VL Passat- dar : 4otion- cu serie "asiu LVLNNN7.N7P5=6,7B "i numărul de identificare HD ,, .GT Fnumăr care a fost păstrat de .er*eceanu Traian "i la autoturismul nou achi'iţionat la schim*D- /n schim*ul sumei de >555 de euro3 Prin acela"i contract (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 societate repre'entată de către Rusu )nca /n calitate de administrator %indea către .er*eceanu Traian autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI cu serie "asiu LVLNNN7!N)E=BB+:8 pentru suma de 6>3555 de euro3 !ele două părţi mai fac preci'area că /n fapt au con%enit să făcă schim* de autoturisme- .er*eceanu Traian urmând să plătească către (3!3 <ranus #unior +557 (3R303- doar diferenţa de preţ dintre cele două autoturismerespecti% suma de 653555 de euro3 (e mai face menţiunea /n contract că suma de 653555 de euro s1a plătit integral cu oca'ia /ncheierii respecti%ului contract3 !ontractul este semnat atât de către Rusu )nca /n calitate de administrator al (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 cât "i de către .er*eceanu Traian3 n realitate- autoturismul marca VL Passat !! Tra%3 +35 TDI cu serie "asiu LVLNNN7!N)E=BB+:8 figura /nmatriculat /n data de 5+35,3+565 pe Porsche 0easing România- cu numărul .1+=1.H<3 n data de 6B35,3+566autoturismul a fost radiat "i /n aceea"i dată a fost /nmatriculat pe numele lui Traian .er*eceanu- fiindu1i atri*uite numerele HD1,,1.GT- numere pe care le deţinuse anterior pe ma"ina aparent dată la schim*3 U#&"r)or5 #a !a&a !" 9.02.20 3- autoturismul achi'iţionat de la (! <R)N<( #<NI&R +557 (R0- respecti% VL Passat !! Tra%3 +35 TDI- este radiat- fiind %ândut de .er*eceanu Traian "i tot /n data de 6,35+3+567- este re1 /nmatriculat pe numele de Popa Tudor )ron cu numerele de /nmatriculare AD1 71GE-. n realitate autoturismul marca VL Passat : 4otion Fcel %echiD cu serie "asiu LVLNNN7.N7P5=6,7B- a fost /nmatriculat prima data la data de +B3583+55+- radiat la data de 5>3583+55=- /nmatriculat pe (! (a%a EAim (3R303 la data de 6,35,3+55=- radiat la data de +83653+55=- /nmatriculat pe 25

Vi"inescu Dan )leAandru la data de 5:3663+55=- radiat la data de 5=3653+55B- /nmatriculat pe 4u'ica" 4ircea la data de 5=3653+55B- radiat la data de 5+3663+565- /nmatriculat pe .er*eceanu Traian la data de 5+3663+5 05 ra!)a& #a !a&a !" 9.09.20 . Din data 6B35,3+566 autoturismul marca VL Passat : 4otion cu serie "asiu LVLNNN7.N7P5=6,7B- figurea'ă /nmatriculat pe <rs Ioan Vasile- finul lui Traian .er*eceanu3 (3!3 <ranus #unior +557 (3R303 nu deţine "i nu a deţinut niciodată /n propietate ca mi;loc fiA autoturismul marca VL Passat : 4otion cu serie "asiu LVLNNN7.N7P5=6,7B- a"a cum ar tre*ui să reiasă din contractul de schim*3 )stfel- eAistă suspiciuni cu pri%ire la realitatea /nscrisurilor preci'ate anterior- precum "i cu pri%ire la preţurile menţionate pe aceste /nscrisuri- /n condiţiile /n care preţurile practicate pe piaţa de auto%ehicule din Româniasunt spre eAemplu2 pentru un autoturism VL Passat cu anul de fa*ricaţie +565 %ândut /n +566- cum este cel achi'iţionat de la (! <R)N<( #<NIR& +557 (R0 de către .er*eceanu Traian- de aproAimati% +53555 Euro Fpeste 8=3555 leiD "i nu =+3555 lei cum apare că ar fi fost cumpărat de la (! <R)N<( #<NI&R +557 (R03 )ceste aspecte urmea'ă a fi %erificate3 n declaraţiile de a%ere formulate de comisarul .er*eceanu Traian- din +=35=3+56+ pentru anul +566- apare autorurismul VL P)(()T din +565 achi'iţionat de la (! <R)N<( #<NI&R +557 (R0 Fpct3 II96- po'iţia 6D- dar nu apare /nregistrată %ân'area autoturismului VL P)(()T %echi- din +55+- către cine s1a efectuat- cu ce %aloare "i data /nstrăinării- aspect solicitat la pct3 III din formular- intitulat [*unuri mo*ile a căror %aloare depă"e"te 7555 Euro fiecare "i *unuri imo*ile /nstrăinate- /n ultimele 6+ luniV3 A%"s& as*"%& %ons&)&+)e fals /n declaraţii- .er*eceanu Traian omiţând să treacă %ân'area autoturismului VL P)(()T %echi- din +55+- /n declaraţia de a%ere deoarece acesta figura dat la schim* către (! <R)N<( #<NI&R +557 (R0 prin Rusu )nca "i nu %roia să se afle despre tran'acţia cu pri%ire la care a%ea ce%a de ascuns- iar /n fapt autoturismul VL P)(()T %echi- din +55+care i1a aparţinut anterior a a;uns /n mod real la finul său <rs Ioan- aspect pe care1l cuno"tea /n mod e%ident- /ntrucât se /ntâlneau frec%ent. To& as&/"#5 %+ o%a'ia perche'iţiilor domiciliare efectuate la locaţiile folosite de Rusu Gheorghe "i firmele sale /n 6=3663+56+- /n *a'a autori'aţiei de perche'iţie nr3 7=96=3663+56+ emisă de Tri*unalul )l*a- s1au efectuat mai multe perche'iţii la sediul societăţilor "i locuinţele folosite de Rusu Gheorghe "i soţia acestuia Rusu )nca- oca'ie s1a constatat că Rusu Gheorghe este plecat /n (er*ia3 Prima reacţie- a numitei Rusu )nca- a fost aceea de a1l suna pe comisarul .er*eceanu Traian "i nu pe soţul acesteia- purtând următoarea discuţie- astfel2 7n 5. .20 2, 0a ora 673=:37: Rusu )nca F %ol3 66 f3 765 D Fde la tel3 5>:B+B+867D /l sună pe Traian .er*eceanu Fla nr3 5>B++68,:BD "i /i comunică acestuia că .rigada de !rimă &rgani'ată face perche'iţie`` După un moment de e'itare Traian .er*eceanu- spune că el nu "tie nimic Flucru ade%ărat /ntrucât nu i s1a comunicatD- că este plecat la .rad "i /ntrea*ă cine anume face perche'iţia3 Domna Rusu )nca /i spune că deocamdată au fost foarte F--politico"iQQD- iar /n continuare comunică numele ofiţerului de poliţie $ 4untean )lin- moment /n care acesta /i spune să stea lini"tită că %a %or*i el cu ofiţerul3 29

După câte%a secunde scms3 4untean )lin a fost contactat de către Traian .er*eceanu- care l1a asigurat de tot spri;inul său "i i1a spus că nu este --nici o pro*lemă dacă le sparge u"ileQQ- remarca la care ofiţerul a replicat- că acest lucru nu se mai impune deoarece perche'iţia a "i /nceput "i oamenii sunt foarte cooperanţi3 !urios- /n eAces de 'el .er*eceanu Traian cerea ofiţerului delegat cu efectuarea perche'iţiei să spargă u"ile prietenilor săidupă ce se intrase la perche'iţie- /n mod e%ident3 <lterior- la ora 673=>3+5- Rusu )nca F5>:6,8,+5,D /l sună pe soţul ei Rusu Gheorghe F5>>6+B+>+:D "i /i comunică acestuia că se face o perche'iţi". 0a ora 6:3=63+=- Rusu )nca F5>:B+B+867D este sunată de către Rusu Gheorghe de la nr3 5786B:857,,:5 "i este /ntrea*ată dacă s1a terminat acolo` Fperche'iţiaD "i /i cere acesteia să numerote'e toate actele care %or fi ridicate3 La ora 5.00.095 R+s+ An%a F5>:B+B+867D este sunată de către Rusu Gheorghe de la nr3 5786B:857,,:5 "i /i spune să să comunie către domnul 4untean )lin că l1a rugat să /i lase un număr de telefon3 0a ora 683:: Rusu Gheorghe F5>=+588++7D sun^ pe soţia sa Rusu )nca F5>:B+B+867D "i discut^ despre perche'iţie3 Rusu Gheorghe "i spune numitei Rusu )nca- c^ ei au cump^rat marf^ de la !upeţiu Dorin "i c^ nu au nicio leg^tur^ cu --;egosul ^laV- /n;ur^ masoneria- /l descrie pe !upeţiu Dorin ca fiind un om care iu*e"te *anii mai mult decât pe D1'eu "i pe oameni3 Tot Rusu Gheorghe afirm^ c^ !upeţiu Dorin a primit ordin de la masoni care --de atâta timp caut^ s^ fac^ ;apc^ cu noi-- "i pro*a*il o primit ordin s^ %or*easca ce%a aiurea3 La ora 9. 75 P)%)+# .Urs -as)#" ?0722$$5:90> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9>. B"r("%"an+ Tra)an 4) %"r" sQ s" 3a!a5 s&a()#)n! %a #o% !" 4n&6#n)r" r"s&a+ran&+# D+nQr"a5 #o% *ro*+s !" %Q&r" P)%)+#. B"r("%"an+ Tra)an 4# 4n&r"a(Q %+ %)n" s" 3"!"5 )ar !+*a %" 4) rQs*+n!"5 P)%)+# 4# as)8+rQ %Q *"rsoana r"s*"%&)3Q 3a *#"%a. La ora 9.2$ R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ rQs*+n!". La ora 9.29 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar n+ rQs*+n!". La ora 9.2: R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9>. R+s+ <B"or8B" 4) %"r" o 4n&6#n)r"5 4nsQ B"r("%"an+ Tra)an 4# r"/+0Q s*+n6n!+1) %Q %"# 'a) ()n" "s&" sQ s" 4n&6#n"as%Q !oar '6)n" !+*Q a+!)"r). ?R+s+ <B"or8B" /))n! %)&a& #a DIICOT5 ST A#(a 4n 93663+56+ pentru audieri ca /n%inuit- aspect a;uns la cuno"tiinţa comisarului .er*eceanu de;a- din câte se constată- dar care corespunde realităţiiD3 La ora 9.50 P)%)+# .Urs -as)#" ?0722$$5:90> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9>. B"r("%"an+ Tra)an refu'^ iniţial /ntâlnirea la restaurantul Dun^rea su* preteAtul c^ sunt prea multe ma"ini acolo- /ns^ /n cele din urm^ acceptă3 !onform raportului de fila; instituit pe <rs Vasile- /n 6=3663+56+- la ora 6,37=- <rs Vasile 'is Piciul a parcat /n faţa restaurantului Dunărea "i a intrat /n restaurant3 0a ora 6,3=5- /n 'ona restaurantului Dunărea a %enit "i cms3 "ef Traian .er*eceanu- cu auto propietate personală cu numărul de /nmatriculare HD3,,3.GT "i a intrat /n restaurant3 Traian .er*eceanu a ie"it după scurt timp /n faţa restaurantului /mpreună cu <rs Vasile 'is Piciul "i au discutat /n surdină- iar după câte%a minute cei doi s1au despărţit- <rs Vasile re%enind /n restaurant iar Traian .er*eceanu a plecat cu ma"ina3 27

La ora 9.595 P)%)+# . Urs -as)#" ?07++::=8B5D /l sun^ pe Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D "i /i spune acestuia c^ /n momentul /n care a;unge F/n De%aD s^ %in^ la el acas^ direct- pentru c^ acuma a %or*it Fcu referire la discuţia purtat^ cu .er*eceanu Traian .er*eceanu /n faţa restaurantului Dun^re a>. 0a ora +53+>- Piciul $ <rs Vasile F5>B77886>6D este sunat de Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D care /i spune c^ acuma a a;uns Fla Piciu acasăD "i c^ parchea'^ /n spatele *locului3 La ora 20.275 P)%)+# . Urs -as)#" ?07933:: 7 > "s&" s+na& !" R+s+ <B"or8B" ?5>8:==7B:+D c^ruia /i spune c^ este /n faţa *locului "i /l a"teapt^3 0a ora +53+>- Piciul $<rs Vasile F5>++::=8B5D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ dac^ nu %ine pe la el pe acas^- iar .er*eceanu Traian /i spune c^ /l %a suna cu r^spunsul /n câte%a minute3 !onform raportului de fila;- /n 6=3663+56+- la ora +5375- <rs Vasile 'is Piciul a re%enit la dresa sa de domiciliu "i a intrat /n scara *locului3 La ora 20.335 P)%)+# . Urs -as)#" ?0722$$5:90> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?0792268,:BD3 Piciul /i spune c^ acuma urc^ cu Romic^ sus- iar .er*eceanu Traian /i confirm c^ %a %eni "i el pân^ acolo3 !onform raportului de fila;.er*eceanu a intrat /n *l3 :- sc3 D- locul de domiciliu a lui Piciul $<rs Vasilea%ând asupra sa o geantă pe umăr- iar la ora +636, a ie"it din scara *locului a%ând asupra sa geanta "i a plecat cu autoturismul HD3,,3.GT- care se afla parcat pe )leea (aturn- /n apropierea sediului Poliţiei 4un3 De%a3 "i nu /n faţa *locului3 0a ora +6375- din sc3 D- *l3 :- a ie"it "i Rusu Gheorghe 'is Romică care a plecat la autoturismul său marca 4ercedes de culoare al*ă- cu nr3 de /nmatriculare HD65T4O3 Toate acestea re'ultă din redarea /nregistrărilor aflate /n %ol3 66 f3 7681 :5,3 7n a%"s& s"ns5 /))n! a+!)a& +#&"r)or 4n %a#)&a&" ! e martor- .er*eceanu Traian- prin declaraţia sa din 5B36+3+56+ formulată /n dos3 >6D9P9+566 pri%ind pe !upeţiu dorin- "3a3- a arătat că nu a discutat niciodată cu !upeţiu Dorin "i nu a cunoscut sau %erificat locaţiile unde urmau să se facă perche'iţiile cu pri%ire la acesta3 Tot astfel- .er*eceanu Traian- a arătat că este eAclus ca Rusu Gheorghe să fi aflat de la poliţi"tii cu care acesta se /ntâlnea- inclusi% el- despre efctuarea perche'iţiilor /n cau'a !upeţiu- precum "i că a %or*it cu Rusu Gheorghe cu câte%a 'ile /nainte de perche'iţia de la locuinţele "i firmele acestuia din 6=3663+56+- când Rusu Gheorghe i1a spus că pleacă /n (e*ia- după care- aflând de perche'iţie- l1a sunat pe Rusu Gheorghe- /n aceea"i 'i "i i1a spus că nu este *ine să se mai /ntâlnească până lucrurile se re'ol%ă3 Tot .er*eceanu Traian a rătat că s1a mai /ntâlnit oca'ional cu Rusu Gheorghe- Upro*a*il la mai mult de o săptămânăV de la perche'iţieoca'ional- dar l1a e%itat "i nu a mai discutat cu acesta- doar l1a salutat3 )ceste afirmaţii nu sunt ade%ărate- /ntrucât este pro*at că .er*eceanu Traian s1a dus la sediul !omsid /nainte de perche'iţia din 583653+56+ "i s1a /ntâlnit la <rs Ioan 'is Piciul acasă- cu Rusu Gheorghe- /n seara 'ilei de 6=3663+56+- după perche'iţia de la firmele "i locuinţa acestuia "i /nainte de audierea ca /n%inuit a lui Rusu Gheorghe- din 6B3663+56+ de la DII!&T- (T )l*a- unde acesta a fost citat din 6=3663+56+- citare de care .er*eceanu Traian "i Rusu Gheorghe "tiau3 )ceste fapte constituie e%ident mărturie mincinoasă3 Tot din /nregistrările telefonice "i traficul telefonic menţionat a re'ultat faptul că Rusu Gheorghe- <rs Ioan- 4o" &%idiu "i .er*eceanu Traian se cuno"teau "i a%eau relaţii apropiată- reiese "i din interceptările con%or*irilor 2:

telefonice efectuate autori'at pentru Rusu Gheorghe- Rusu )nca "i <rs Ioan 'is Piciu- astfel2 7n !a&a !" :. 0.20 2, 0a ora 5,3:6- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ despre actele sale pierdute la 0eo Fcafenea unde anumiţi poliţi"ti de la *rigadă cu Rusu Gheorghe- <rs Ioan"3a3 se /ntâlneau aproape 'ilnicD3 Din discuţie re'ult^ c^ cei doi au urm^rit meciul cu o sear^ /nainte /n locaţia respecti%^- de unde cei doi au plecat ulterior la Vali3 7n !a&a !" 9. 0.20 2 La ora 20.$25 Rusu Gheorghe F5>=+588++7D este sunat de c^tre 0a%u )leAandru $ cumnatul lui .er*eceanu F5>+6,>+,B:D care insista s^ %ină3 n gluma Rusu Gheorghe spune c^ nu stie ce i1a f^cut --Traienic^-- la telefon de nu poate r^spunde la primele apeluri3 La ora 2 .095 Rusu Gheorghe F5>=+588++7D este sunat din nou de c^tre 0a%u )leAandru F5>+6,>+,B:D care insista c^ Romic^ este a"teptat la 0eo si s^ se gr^*easc^3 7n !a&a !" 20. 0.20 2, La ora 2 .0:5 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> "s&" s+na& !" %Q&r" B"r("%"an+ Tra)an ?079++68,:BD care /i spune --ce faci *osu-- "i /i comunic^ totodat^ c^ este a"teptat3 La ora 23.255 B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> 4# s+nQ *" R+s+ <B"or8B" ?07520::223> !ar a%"s&a !)n +r'Q n+ rQs*+n!". 0a ora +73+,- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D prime"te un mesa; de la .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD cu urm^torul conţinut ,,Mai a)ungiK Daca nu eu şi "iciu #lecLm acasL,,0 La ora 23.325 B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> 4# s+nQ *" R+s+ <B"or8B" ?07520::223> !ar a%"s&a !)n +r'Q n+ rQs*+n!". 7n !a&a !" 2 . 0.20 2 La ora 55356- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /i trimite un mesa; lui .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD cu urm^torul conţinut ,,3n juma de orA ajung,,& 0a ora 553+,- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD care /i spune c^ a plecat "i c^ se %a /ntâlni doar cu Piciul- urmând ca cei doi s^ se /ntâlneasc^ la o cafea dimineaţa3 La ora 3.035 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ 4) rQs*+n!". La ora 3.035 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" La3+ A#"Can!r+ ?072 97299$> /))n! )n3)&a& !" %Q&r" a%"s&a !)n +r'Q #a o *"&r"%"r" !+*Q 'asQ. La ora 3.255 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> s&a()#)n! sQ s" 4n&6#n"as%Q !+*Q 'asQ #a *"&r"%"r"a #+) La3+. La ora 5.$55 R+s+ <Beorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ pe acesta din urm^ dac^ l1a sunat pe IPH&NElucru confirmat de c^re .er*eceanu Traian3 <lterior .er*eceanu Traian /l /ntrea*^ când %ine- la care Romic^ /i spune c^ %a a;unge /n @+r+# or") 9.30. 0a ora 6=3=8- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ pe acesta dac^ a fost in%itat "i --Tati-.er*eceanu Traian spunându1i s^1l ia "i pe acesta3 De o*icei tati i se spunea la 4&Ş $ %iceprimarul din De%a3 ntâlnirea are loc la Şoimu"3 0a ora 6B3=6- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe interlocutorul cu nr3 5>B+7886>6 "i /i cere s^ %in^ la 'iua lui 0a%u la (oimu"3 ntrucât interlocutorul refu'^ iniţial pe telefon inter%ine .er*eceanu Traian care /i cere s^ %in^ reu"ind s^ /l con%ing^3 29

0a ora 6>3:8- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D o sun^ pe soţia sa Rusu )nca F5>>6+B+>+:D "i /i eAplic^ cum s^ a;ung^ /n (oimu" la tata lui .er*eceanu Traian acasă- unde are loc petrecerea3 7n !a&a !" 22. 0.20 2, La ora 66357- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe 0a%u )leAandru F5>+6,>+,B:D- acesta din urm^ spunându1i c^ l1au asteptat dar ca nu a mai %enit Fcu referire la cafeneaua 0eo- locul /n care /"i *eau cafeaua 'ilnicăRusu Gheorghe moti%ând c^ i1a %^'ut- dar %Q a /os& 8rQ()&. 7n !a&a !" 2:. 0.20 2, 0a ora 663::- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe Vali F5>+786,85+D patronul restaurantului din incinta Dacia ser%ice De%a Falt loc unde se /ntâlneau cei preci'aţi anteriorD "i /i spune c^ %or %eni la meci3 Pe f+n!a# s" a+!" 3o%"a #+) B"r("%"an+ Tra)an /6%6n! r"'ar%) *r)3)&oar" #a '"%). 7n !a&a !" 3 . 0.20 2, 0a ora 6>3=7- Rusu Gheorghe F5>=+588++7D /l sun^ pe Vali F5>+786,85+D patronul restaurantului din incinta Dacia ser%ice De%a "i discut^ despre .er*eceanu Traian- /n speţ^ unde %or %edea meciul disear^3 7n !a&a !" 0:. .20 2, 0a ora 6,35+- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ dac^ %ine "i el la meci- lucru pe care .er*eceanu Traian /l confirm^3 ntâlnirea are #o% #a -a#) #a r"s&a+ran&+# !)n %a!r+# s"r3)%" Da%)a. 7n !a&a !" 09. .20 2, La ora :.595 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ rQs*+n!". La ora 20.$ 5 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> %") !o) s&a()#)n! o 4n&6#n)r" *"n&r+ a !o+a 0). 7n !a&a !" 0. .20 2 0a ora 673:6- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /i spune c^ se afl^ la Piciu la gara; "i c^ ulterior se %or /ntâlni unde %rea el3 La ora $.225 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" %Q&r" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> %ar" 4# )n3)&Q 4n 5 ')n+&" #a o %a/"a #a R"a#. La ora $.395 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ rQs*+n!". La ora 6B376- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe Piciu F5>B77886>6D c^ruia /i confirmă c^ s1a /ntâlnit cu .er*eceanu Traian- acesta plecând la *ote'ul lui (orin 0a%u3 7n !a&a !" . .20 2 La ora 0. 75 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> !ar a%"s&a n+ rQs*+n!". La ora 0. 75 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" %Q&r" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> a%"s&a !)n +r'Q )n3)&6n!+1# #a o %a/"a #a R"a#. La ora 20.305 R+s+ <B"or8B" ?07520::223> 4# s+nQ *" ?073773$$ 9> %Qr+)a 4) spune c^ /l a"teapt^ pe .er*eceanu Traian "i pe Piciul s^ %ad^ un meci la 0eo3 La ora 20.$05 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> sQ 4) %on/)r'" !a%Q 'a) 3)n" #a '"%)5 #+%r+ %ar" "s&" %on/)r'a& !" B"r("%"an+ Tra)an5 s&a()#)n! 4n&6#n)r"a #a L"o 7n !a&a !" 2. .20 2 0a ora 6736,- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /l /ntrea*^ dac^ a reu"it s^ dea %reun telefon30

.er*eceanu Traian spunându1i c^ nu a f^cut acest lucru /nc^ dar c^ nu l1a uita&. La ora 20. 75 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" %Q&r" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> +r'6n! sQ s" 4n&6#n"as%Q #a L"o. 7n !a&a !" 3. .20 2 0a ora 583:7- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe interlocutorul de la nr3 5>BB>6:,++ "i discut^ despr" o 36n0ar" !" %QrQ')!Q ?*" /+n!a# s" a+!" 3o%"a #+) B"r("%"an+ Tra)an>. La ora 09.535 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> 4# s+nQ *" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> s&a()#)n! o 4n&6#n)r" #a -a#) #a r"s&a+ran&. La ora . 35 +#&"r)or 4n&6#n)r)) !" #a -a#)5 R+s+ <B eorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /i spune ca --dac^ e ce%a- s^ nu fie pro*leme /i spui lui Piciul "i el "tie ce are de f^cut mai departe- *ine_- da33 ^-da- da- esti fraele meu stai lini"tit3 La ora .2:5 R+s+ <B"or8B" ?07:$==7B:+D /l sun^ pe Piciul F5>B77886>6Dc^ruia /i spune cu referire la discuţia purtat^ anterior cu .er*eceanu Traian ?-c^ dac^ sun^ a nostru- "tii tu care F.er*eceanu TraianD- c^ dac^ e ce%a-` i1am 'is s^ %or*easc^ cu tine- tu /mi spui mie- c^ /ti dau eu un apel pe num^rul de (er*ia si numai /mi dai un *ip pe el- *ine si pe urm^ /ţi spun eu unde s^ te duci "i ce s^ faci- *ine Piciul_3333uite acum /ţi dau un apel pe el-0a ora 6>3=7- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i 4) s*+n" %Q 'a) ar" o orQ *6nQ a@+n8"5 s&a()#)n! sQ s" 4n&6#n"as%Q +#&"r)or. 7n !a&a !" $. .20 2 0a ora 5,36=- Rusu Gheorghe F5>8:==7B:+D /l sun^ pe .er*eceanu Traian F5>B++68,:BD "i /i spune c^ nu a ma a;uns de dimineaţ^ /ntrucât nu mai g^se"te cheia de la ma"in^ "i /"i cere scu'e c^ nu mai poate a;unge la cafea3 La ora 09. 55 R+s+ <B"or8B" ?07:$5539$2> "s&" s+na& !" B"r("%"an+ Tra)an ?07922 :9$9> *"n&r+ a1# )n3)&a sQ +r'Qr"as%Q '"%)+# !" !)s"arQ 4'*r"+nQ. "a ora 4)&.,, 0usu 8heorghe (-.)*,,))=) sunA p e (5?34;3?BB3) #entru a discuta des#re 6a1rica de var0 %u acesta oca'ie Rusu (eorg(e #ovesteşte des#re ,,rL'1oiul,, dus cu anumite ,,#ersoane de elitL,,, care 6ac #arte din %lu1ul Rotari, dar am #e unul dintre ei care e om ec(ili1rat şi care miCa s#us 1L ve'i cL Lştia vor sL te 6M,cL le este ciudL cL ai cum#Lrat 6a1rica0 Din cele eApuse re'ultă că relaţia dintre /n%3 Rusu Gheorghe "i .er*eceanu Traian este una apropiată- .er*eceanu Traian eAistând indicii temeinice că inc3 .er*eceanu a făcut afirmaţii mincinoase /n declaraţia de martor din 5B36+3+56+- formulată /n dosarul >6D9P9+566- când a afirmat că Urelaţiile dintre mine "i acesta nu sunt apropiateV- precum "i că Ude mai multe oriV s1a /ntâlnit cu acesta U/n locuri pu*lice "i niciodată nu a fost singur cu acestaV referindu1se la Rusu Gheorghe- aspecte e%ident neade%ărate- a"a cum reiese concret din pro*ele administrate "i interceptările con%or*irilor telefonice efectuate autori'at3 0a fel- /n cadrul declaraţiei de martor formulată /n 6536+3+56+- /n acela"i dosar- <rs Ioan a minţit "i el cu pri%ire la aceste aspecte- respecti% că s1a /ntâlnit cu .er*eceanu Traian "i Rusu Gheorghe /n 6=3663+56+- /n seara 'ilei cu perche'iţia- /nainte de audierea lui Rusu Gheorghe de la DII!&T- (T )l*a- din 6B3663+56+. 7N D&()R 65,D9P9+567 )0 DII!&T- (3T3 )0.)- dosar format ca urmare a dis;ungerii din dos3 655D9P9+56+- al D3I3I3!3&3T3 (er%iciul Teritorial )l*a3

pri%ind pe 0itera !onstantin !ristian- (imota )lin- "3a3- s1au efectuat acte premergătoare su* aspectul să%âr"irii infracţiunilor de spri;inire a unui grup infracţional organi'at "i fa%ori'area infractorului de către inc3 .er*eceanu Traian- "eful .3!3!3&3 )l*a Iulia3 !au'a penală 65,D9P9+567- a fost coneAată la 7535,3+567 la dos3 67D9P9+566- dosar a%ând ca o*iect tot să%âr"irea infracţiunilor de fa%ori'area infractorului "i spri;inirea unui grup infracţional nestructuratfapte comise tot de .er*eceanu Traian- cu pri%ire la soţii .iriescu Titus "i .iriescu )ni"oara- cercetaţi pentru să%âr"irea unor infracţiuni de e%a'iune fiscală "i delapidare- a"a cum am preci'at anterior3 )stfel- /n cadrul dosarului 655D9P9+56+- 0itera !onstantin !ristian "i (imota )lin au fost cercetaţi "i trimi"i /n ;udecată- /n stare de arest pre%enti%- pentru constituirea unui grup infracţional organi'at- lipsire de li*ertate- "anta;- /n"elăciune- cămătărie%ătămare corporală gra%ă "i alte infracţiuni3 @aptele susnumiţilor erau de notorietate /n ;udeţul Hunedoara- a"a cum reiese din materialul pro*ator administrat /n dos3 655D9P9+56+- dar "i din mai multe articole din presă3 4ai mult- declaraţiile persoanelor audiate- confirmă notorietatea acestor fapte comise "i coordonate de 0itera !onstantin !ristian "i (imota )lin- aspect ce reies eApres din rechi'itoriul 655D9P9+56+3 F %ol3 6, f3 >,1 8: >. )stfel- relaţia dintre 0itera !onstantin !ristian "i .er*eceanu Traian a /nceput /n anul +55: când numitul 4ontaldo 0i%iu Iosif a fost prins /n flagrant de organele ;udiciare din cadrul .3!3!3&3 )l*a- conduse de .er*eceanu Traian- cu droguri pe care le deţinea- consuma "i oferea spre %ân'are- acesta declarând la acea dată /mpreună cu alte persoane din cau'ă- că drogurile au fost cumpărate de la 0itera !onstantin !ristian3 !au'a a fost /nregistrată la Parchetul de pe lângă Tri*unalul Hunedoara cu nr3 ++59P9+55: "i soluţionată cu rechi'itoriu /n 6>3573+55:3 Prin acest rechi'itoriu s1a dispus dis;ungerea cau'ei /n ceea ce1l pri%e"te pe 0itera !onstantin !ristian- "3a3- cercetaţi su* aspectul să%âr"irii infracţiunilor de trafic "i consum ilegal de droguri de riscpre%3 de art3 + "i : din 0egea 6:79+5553 )cest dosar- dis;uns din cau'a ++59P9+55:- a fost /nregistrat cu nr3 +B89P9+55: "i s1a finali'at cu rechi'itoriu- dar pri%ind pe numiţii Duţu @lorinHăncilă !ătălin- "3a3- fără nici o referire "i fără nici o legătură cu 0itera !onstantin !ristian3 Prin rechi'itoriul nr3 +B89P9+55:- s1a dispus Udis;ungerea cau'ei cu pri%ire la celelalte persoane implicate /n traficul "i consumul ilicit de droguri /n %ederea efectuării urmăririi penale su* acest aspectV- cau'ă care /nsă- nu a mai fost /nregistrată "i nu s1a mai făcut nici o %erificarerespecti% nu s1a pronunţat nici o soluţie /n ceea ce1l pri%e"te pe 0itera !onstantin !ristian- care a făcut eApres o*iectul dis;ungerii din dosarul nr3 ++59P9+55: al Parchetului de pe lângă Tri*unalul Hunedoara3 De"i nu s1au mai efectuat cercetări /n ce1l pri%e"te pe 0itera !onstantin !ristian- .er*eceanu Traian a ţinut constant să1i amintească acestuia despre eAistenţa dosarului "i despre faptul că "tie că el %indea droguri- arătându1i că /l are la mână- modalitate prin care l1a determinat pe 0itera !onstantin !ristian să de%ină informatorul său "i mai mult de atât- să1 i comunice lui .er*eceanu Traian- toate acti%ităţile sale infracţionale "i a mem*rilor grupului său- precum "i să transmită diferite mesa;e la solicitarea lui .er*eceanu Traian- menite să cree'e tensiuni /ntre grupările interlope%iolente din #udeţul Hunedoara3 )stfel- a"a cum reiese din pro*ele administrate /n cau'ă- inclusi% din declaraţiile martorilor 0itera !ristian "i 0itera (imina- persoane care au fost 32

testate cu aparatul poligraf pentru a se %edea dacă afirmaţiile lor corespund ade%ărului "i au trecut acest test- precum "i din declaraţia martorului cu identitate prote;ată !onstantinescu Emil- reiese că Ber7e.eanu +ra$an era $n&#r a! %e L$!era C#n0!an!$n Cr$0!$an .u pr$-$re "a !#! .eea .e a.e0!a .# $!ea 6 preun( .u e /r$$ grup(r$$ 0a"e .a &ap!e pena"e 5 o%a0)" %+ %ar"5 s*r" "C"'*#+5 L)&"ra Cr)s&)an )1a s*+s #+) B"r("%"an+ Tra)an !"s*r" )'*#)%ar"a #+) S)'o&a Alin care comanda agresiunile- precum "i despre *ătăile "i "anta;ele organi'ate asupra părţilor %ătămate Gherasim Paul- fot*ali"tilor de la #iul Petro"ani "i chiar a unei persoane *ătute la .ucure"ti- la solicitarea soţilor .iriescu 1 Dragodan3 Răspunsul lui .er*eceanu Traian la relatarea acestor aspecte infracţionale a fost fie de genul Ulasă că nu ţi se /ntâmplă nimic- că nu sunt pro*eV- sau a râs- /ntre*ându1l pe 0itera cu referire la soţii .iriescudacă .iriescu )ni"oara i1a cerut eApres- să *ată %ictima din .ucure"ti- pe nume Dragodan- a"a de tare3 0itera i1a răspuns afirmati%3 0egal "i conform atri*uţiilor de ser%iciu ale comisarului "ef .er*eceanu Traian- "eful .rigă'ii de !om*atere a !riminalităţii &rgani'ate )l*a- acesta ar fi tre*uit să ia măsuri pentru cercetarea grupului infracţional "i stoparea infracţiunilor comise de care a luat cuno"tinţă "i cu pri%ire la care a%ea competenţă "i nu să acorde protecţie "i sfaturi lini"titoare liderilor grupării F0itera "i (imotaD- sau măcar să sesi'e'e ori să transmită informaţiile deţinute altor organe ;udiciare ale statului- de"i scopul /nfiinţării .3!3!3&3 era tocmai acela al com*aterii fenomenului de criminalitate organi'ată "i al unor astfel de grupări3 4ai mult- când după ce Litera Con&tantin Cri&tian a /nceput să ai*ă o relaţie cu 0itera (imina- acesta a -ru! 0( renun'e "a gruparea 0a -$#"en!() a0pe.! .# un$.a! "u$ Ber/e.eanu +ra$an) .are "Ga %e!er $na! "a .#n!rar$u"- respecti% la menţinerea calităţii sale de lider al grupării "i apartenenţei la aceasta- spunându1i că nu este *ine să renunţe/ntrucât după ce se %or eli*era din /nchisoare- mem*rii grupării ri%ale- Pera "i 4ărganu- el 0itera !ristian nu %a a%ea nici o protecţie3 To& as&/"#5 Ber/e.eanu +ra$an $Ga .eru! "u$ L$!era C#n0!an!$n Cr$0!$an) 0( "an0e=e e0a@e %e na!ur( a 6n-r(@/$$ grup(r$"e $n&ra.'$#na"e %$n @u%e'u" Cune%#ara - astfel că- spre eAemplu- cu oca'ia unei gale de *oA- .er*eceanu Traian l1a pus pe 0itera !ristian să spună mem*rilor grupării sale că Pera "i gruparea acestuia i1au ;ignit- făcându1i sla*i "i trădători către organele ;udiciare- precum "i că /i %or *atepro%ocându1i3 !a urmare a acestui mesa;- mem*rii grupării 0itera s1au adunat cu *âte "i alte o*iecte contondente- /n număr de %re1o 6+ persoane "i i1au a"teptat pe mem*rii grupării Pera- pentru a1i *ate- dar ace"tia nu au %enit3 Tot /n acela"i mod- .er*eceanu Traian i1a comunicat lui .ota Gheorghe- /n +56+- că 0itera !ristian l1ar fi %ândut pe el lui 4ărganu pentru ca acesta să1l poată *ate Fpe .otaD- iar 4ărganu tre*uia- /n schim*- să1l lase pe 0itera să /l *ată pe Pera3 Din acest moti% .ota Gheorghe s1a organi'at "i a %rut chiar să1l *ată pe 0itera3 )ceste fapte s1au petrecut după ce .ota a fost *ătut de 4ărganu "i sunt confirmate parţial de martorul 4icluţa "i chiar de .ota care a refu'at /nsă să dea declaraţii- formulând doar unei afirmaţii către cms3 4untean )lin3 Traian .er*eceanu i1a cerut la un moment dat lui 0itera !onstantin !ristian- care a fost audiat ca martor /ntr1o cau'ă penală- la propunerea sasă facă "i afirmaţii mincinoase- respecti% să susţină că a %ă'ut o /ntâlnire dintre mai multe persoane trimise /n ;udecată- de"i acest lucru nu era 33

ade%ărat3 0itera !ristian- a arătat că nu a făcut /nsă astfel de afirmaţii "i nu a dat curs solicitării de acest gen a lui .er*eceanu Traian- de"i /i era foarte frică de acesta- /ntrucât .er*eceanu Traian /i spunea eApres că "tie că 0itera s1a ocupat cu droguri- că /l are la mână cu Udosarul 4ontaldoV- precum "i cu alte %ân'ări de droguri de la o persoană din Valea #iului- de la care 0itera cumpăra droguri "i pe care acesta le o*ţinea de la (pitalul 4unicipal3 0itera i1a arătat chiar- la solicitarea lui .er*eceanu Traian- unde domicilia'ă acea persoană- precum "i de unde cumpăra drogurile /n cau'a 4ontaldo3 4ai mult- .er*eceanu era cunoscut ca o persoană cu foarte multă putere "i caredacă %roia Usă1l facăV pe cine%a- susţine 0itera !ristian- se ţinea de acesta "i se ră'*una3 !hiar dacă 0itera !onstantin !ristian este arestat pre%enti% "i a comis fapte penale- acesta a cola*orat cu organele de urmărire penală /n dosarul 655D9P9+56+- moti% pentru care i s1a făcut prin rechi'itoriu- reţinerea dispo'iţiilor art3 68 din 0egea =8=9+55:- pri%ind reducerea limitelor pre%ă'ute de lege- astfel că nu mai este interesat ca /n pre'enta cau'ă să o*ţină aplicarea acestor pre%ederi ale legii3 4ai mult- toate afirmaţiile făcute de 0itera !onstantin !ristian- până /n pre'ent- atât /n dosarul 655D9P9+56+ cât "i /n pre'enta cau'ă- s1au %erificat- iar acesta s1a supus testării cu aparatul poligraf- do%edindu1se că nu a minţit3 n acela"i mod se reţine că afirmaţiile formulate de 0itera !onstantin !ristian sunt repetate /n acela"i mod "i cu amănunte- fiind %erificate "i %erifica*ile- ceea ce crea'ă pre'umţia de ade%ăr3 n sensul protecţiei acordate inculpatului 0itera !ristian- este "i faptul că- faptele sale de /n"elăciune- "anta; "i cămătărie comise /n dauna lui Vlaiconi !ristian "i Ştefoni )lin- au fost aduse la cuno"tinţa lui .er*eceanu Traian- de către ace"tia din urmă /n ca'ul unor plângeri penale %er*ale formulate de către ace"tia- aspecte confirmate de părţile %ătămate "i martori- dar .er*eceanu Traian nu a luat nici o măsură faţă de 0itera !ristian de"i a%ea această competenţă "i o*ligaţie profesională "i nici nu a sesi'at alte organe ;udiciare- pentru a se lua măsuri "i a se stopa fenomenul infracţional3 n acest sens- sugesti%e sunt afirmaţiile numitului Vlaiconi !ristianatât scrise /n cadrul declaraţiei formulate /n dos3 655D9P9+56+ cât "i interceptate autori'at- /n cadrul discuţiei purtate cu procurorul de ca'3 Din aceste declaraţii- reiese că fiind supus unor presiuni "i ameninţări eAtraordinare de către 0itera !onstantin !ristian- acesta s1a dus personal la .iriescu Titus- pe care1l "tia prieten cu .er*eceanu Traian "i i1a cerut acestuia cu titlu de sesi'are penală să1i relate'e ce i s1a /ntâmplat- precum "i alte fapte de care a%ea cuno"tinţă- comise de aceea"i persoană- /nsă .er*eceanu nu l1a ascultat- nu s1a /ntâlnit cu el personal- de"ii "tia chiar de la 0itera ceea ce făcea acesta- precum "i din alte surse- faptele susnumitului fiind chiar de notorietate3 Din acest moti%- Vlaiconi !ristian "i1a dus imediat ulterior "i urgent familia /n Grecia- pentru a fi /n siguranţă iar el s1a /ntors "i a fost eAploatat prin muncă /n 0i*ia de către 0)&"ra Cr)s&)an. De asemenea- martorul Ioiescu &%idiu Petru- F f3 61: %ol3 6, D- a arătat că imediat- a doua 'i- după arestarea pre%enti%ă a lui 0itera !ristian- l1a contactat pe .er*eceanu Traian pentru a1i comunica că "i el este %ictima unor infracţiuni comise de 0itera "i dore"te să sesi'e'e faptele- dar .er*eceanu i1a spus că nu are 'imp "i să re%ină altă dată3 <lterior- /n 'ilele imediat următoare- martorul l1a contacta din nou pe .er*eceanu Traian pentru a1i face sesi'ările- dar .er*eceanu i1a tăiat scurt solicitarea3$

susţinând că este ocupat "i1l %a contacta el- lucru care nu s1a mai /ntâmplat3 .er*eceanu Traian nu a informat nici procurorul de ca' despre această solicitare- iar Ioiescu &%idiu s1a pre'entat singur la DII!&T- pentru a formula declaraţi). Tot astfel- relaţiile dintre 0itera "i .er*eceanu Traian s1au do%edit mai puţin importante ca relaţiile dintre .er*eceanu "i (imota )lin- /ntrucât- /n momentul /n care 0itera !onstantin !ristian i1a cerut lui .er*eceanu să1l spri;ine cu cercetarea sau sesi'area unui fals comis de (imota )lin /n dauna soţiei sale 0itera (imina- acesta a refu'at3 n această sesi'are %er*ală făcută de 0itera- se arăta că (imota )lin a semnat /n fals- direct dau prin interpu"i o cesiune a unei societăţi comerciale pe care fosta soţie a lui (imota )lin "i actuala soţie a lui 0itera !ristian- respecti% 0itera (imina- era asociat unic "i pe care se deţineau mai multe acti%e3 !u oca'ia di%orţului de (imota )lin "i căsătoriei cu 0itera !onstantin !ristian- a martorei 0itera (imina- relaţiile dintre (imota )lin "i 0itera !ristian s1au stricat- 0itera !onstantin acţionând ulterior pe cont propriu după acest e%eniment- spri;init fiind de mem*rii grupării sale %iolente3 Din cau'a eAistenţei acestei grupări- (imota )lin a "i a%ut ne%oie de 0itera !ristian- respecti% pentru comiterea mai multor infracţiuni cu %iolenţă reţinute /n dos3 655D9P9+56+- unde "i 0itera "i (imota au fost "i sunt arestaţi pre%enti%3 .er*eceanu Traian nu a dat /nsă curs cererii lui 0itera !ristian- ceea ce l1a determinat pe acesta să deducă /n mod logic- că (imota era mai sus /n topul preferinţelor lui .er*eceanu Traian decât el- aspect confirmat "i de faptul că .er*eceanu "i (imota au fost colegi de facultate /n Valea #iului- se cuno"teau- discutau "i cu toate că 0itera i1a spus anterior lui .er*eceanu Traian că ma;oritatea faptelor comise /nainte- au fost la comanda lui (imota )lin- .er*eceanu Traian nu a luat nici o măsură "i nici nu a sesi'at alte organe ;udiciare3 )spectele pri%ind relaţiile *une dintre .er*eceanu "i (imota- au fost confirmate "i de acesta din urmă3 n schim*- a"a cum re'ultă din declaraţia martorului cu identitate prote;ată- !onstantinescu Emil- după efectuarea perche'iţiilor la 0itera !ristian "i (imota )lin din dos3 D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a- nr3 655D9P9+56+- .er*eceanu Traian s1a eAprimat că Udacă se lucra cu el cau'aie"ea mult mai *ine- /n sensul că erau mai multe arestări "i mai multe infracţiuniV- eAprimând e%ident faptul că ar a%ea date "i informaţii despre faptele comise- dar nu a sesi'at "i nu a luat măsuri "i nici nu a făcut informări nici până /n pre'ent cu pri%ire la aceste date "i informaţii deţinute3 )cest aspect se coro*orea'ă cu declaraţiile martorilor 0itera !onstantin !ristian- 0itera (imina "i George 4ihăiţă3 Tot din declaraţia martorului cu identitate prote;ată- !onstantinescu Emil- reiese că .er*eceanu Traian s1ar fi eAprimat că Utre*uia să %ină din străinătate ni"te persoane din lumea interlopă "i urma să fie un mare măcel /ntre grupările infracţionale din #udeţul HunedoaraV- aspect care se coro*orea'ă cu afirmaţiile lui 0itera !ristian- pri%ind /n%ră;*irea relaţiilor dintre .ota Gheorghe- 4ărganu- Pera FIoiescu &%idiuD "i el- după *ătaia aplicată de 4ărganu lui .ota- /n +56+3 2a*&"#" *r"%)0a&" an&"r)or r"*r"'intă indicii temeinice că inc3 .er*eceanu ar fi să%âr"it faptele fa%ori'are a infractorului- spri;inirea unui grup infracţional organi'at "i omisiunea sesi'ării organelor ;udiciare Ffapte continueconstând /n a;utorul "i /ncura;area mem*rilor grupării 0itera9(imota la comiterea faptelor- nedenunţarea "i nesesi'area ori neinformarea altor organe cu atri*uţii de control ;udiciar cu pri%ire la acesteaD- fapte comise 35

tocmai de una dintre persoanele care conducea .RIG)D) DE !&4.)TERE ) !RI4IN)0ITMIII &RG)NIN)TE "i a%ea e%ident atri*uţii de cercetare penală legală a acestor fapte- prin D3I3I3!3&3T3- iar aceste indicii se coro*orea'ă /ntre ele3 )%ând /n %edere "i celelalte acti%ităţi infracţionale "i de protecţieasigurate unor persoane cercetate penal "i cu multiple dosare penaleeAistente /n timp pe rolul parchetelor- dosare coneAate la D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a- cum este ca'ul dosarului !upeţiu Dorin Fdosar nr3 >6D9P9+566- soluţionat prin rechi'itoriuD "i dosarului .iriescu- precum "i alte acti%ităţi de fa%ori'are "i di%ulgare a cercetărilor reali'ate de D3I3I3!3&3T3 $ (er%iciul Teritorial )l*a- /n care eAistă suspiciuni că ar fi fost reali'ate tot de .er*eceanu Traian- indică faptul că inculpatul nu a acţionat ca un poliţist "i sef de structură care luptă /mpotri%a crimei organi'aţii "i că prin acţiunile sale a prote;at "i /ncura;at să%âr"irea de fapte penale de către di%erse persoane3 @aptul că 0itera !onstantin !ristian a fost folosit de .er*eceanu "i ca informator- nu /i dă dreptul legal comisarului .er*eceanu să treacă cu %ederea infracţiunile comise de gruparea acestuia- cu atât mai mult cu cât nu s1a constatat până /n pre'ent nici o cau'ă penală soluţionată ca urmare a informărilor făcute de 0itera !onstantin !ristian- ci s1au reali'at doar /n%ră;*iri ale grupărilor infracţionale- reali'ate la solicitarea lui .er*eceanu Traian- a"a cum s1a pro*at /n cau'ă "i cum se eAprimă chiar .er*eceanu Traian cu cu%ântul UmăcelV- aspect relatat de martorul !onstantinescu Emil3 D)n #)s&)n8+r)#" %on3or*irilor telefonice o*ţinute /n cau'ă autori'at- reiese că /ntre 0itera !ristian- .er*eceanu Traian- .iriescu Titus- Vlaiconi !ristian "i 4o" &%idiu- au eAistat numeroase con%or*iri telefonice- fapt ce confirmă /n mod tehnic starea de fapt reţinută3 S&ar"a de fapt reţinută- este confirmată "i de interceptările am*ientale autori'ate- respecti% declaraţiile numiţilor 4ontaldo 0i%iu- Vlaiconi !ristianŞtefoni )lin "i chiar (imota )lin3 Indiciile temeinice referitoare la acest segment se regăsesc /n %ol3 6+ $ pri%ind dis;ungerea din dos3 655D9P9+56+- %ol3 67 $ pri%ind ca'a 4ontaldo "i %ol3 6, $ cu declaraţii de martori "i /n esenţă rele%ă următoarele2 1 martorul Ioiescu Petru 'is UPER)V arată că l1a sesi'at de două ori pe inc3 .er*eceanu Trian- imediat după arestarea inc3 0itera !ristian- dar acesta l1a tratat cu indiferenţă- amânându1l pentru o dată incertă- care nu s1a mai concreti'at- de"ii susnumitul reclama că este parte %ătămată "i cunoa"te mai multe aspecte /n ce1l pri%e"te pe 0itera- care puteau a;uta ancheta "i pre'enta o dimensiune cât mai completă asupra acesteia "i fenomenului infracţional3 Nu a eAistat nici o informare cu pri%ire la această persoană reali'ată de inc3 .er*eceanu de"ii eAista o anchetă /n curs de care a%ea cuno"tinţă3 4artorul "tia /nsă "i despre relaţia inculpatului cu 0itera !ristianaspecte pe care le1a "i relatat "i care ;ustifică de ce .er*eceanu Traian nu a fost interesat de audierea sa /n cau'ă3 1 martorii- 0o*onţ Ionel "i !o%aci )lin- arată că .er*eceanu Traian "i 4ateo- erau doi poliţi"ti cunoscuţi că re'ol%ă dosarele "i că ar lua chiar *ani pentru acest lucru- martorul !o%aci )lin arătând că a plătit =55 Eur /n acest scop3 Declaraţiile martorilor se coro*orea'ă "i chiar dacă faptele sunt %echieAprimă modul de a gândi "i proceda- precum "i aparteneţa cms3 .er*eceanu Traian la un astfel de mediu infracţional- pro*ându1se că era prieten cu mai multe persoane din lumea interlopă a mun3 Hd3 ca2 4ugurel Nedelcu- 0itera !ristian- (imota )lin- "3a3 )stfel- de aspecte au făcut /n 39

perioada anilor +55: chiar "i o*iectul unor articole din presă apărute /n 'iarul UNiuaV F%ol3 66 filele 6==16B6D3 1 tot /n acela"i sens al aparteneţei la un cerc de interese economice "i de mass1media- .er*eceanu Traian apare ca fiind prieten cu o persoană numită Dronca Ro*ert- administrator la farmaciile Re%italia- care a /ncercat să cumpere de la martorul !alimente )drian societatea acestuia /n parteneriat cu )NTEN) 6 De%a3 Tot astfel legat de numele .er*eceanu "i apropiaţii acestuia- apare numitul Deac Ga*riel- faţă de care au eAistat indicii care nu s1au putut pro*a- de implicare /n cau'a 655D9P9+56+ $ 0itera "i care a fost trimis /n ;udecată /n dosaru UHidraV- dar despre care martorul !alimente )drian afirmă că este /n pre'ent- prieten foarte *un cu apropiaţii numitului .er*eceanu Traian3 1 inculpatul (imota )lin- confirmă "i el relaţia de prietenie dintre el "i .er*eceanu Traian- cu care se cunoa"te din facultate3 )cesată relaţiecomfirmă protecţia acordată acestora "i omisiunea efectuării ceretărilorrespecti% efectuării sesi'ărilor cu pri%ire la faptele penale de care a luat cuno"tinţă- a"a cum s1a pro*at /n cau'ă3 1 relaţia apropiată dintre .er*eceanu "i 0itera este confirmată "i de martorul 0ăcătu" Valer3 1 aceea"i relaţie- este confirmată de martorul 4atei !laudiu @lorin- care a afirmat că 0itera este prieten cu .er*eceanu- precum "i că ace"tia se fereau să fie %ă'uţi /mpreună3 1 martorul Vlaiconi !ristian- arată /n declaraţia formulată "i /n /registrarea autori'ată efectuată că 0itera !ristian "i .er*eceanu Traian erau prieteni- precum "i acesta din urmă cu .iriescu Titus3 4artorul a arătat că era disperat- că 0itera a transferat datoria lui .iriescu către el- pe lângă datoria sa- că l1a rugat plângând pe *iriescu să1i spună la .er*eceanu ce a păţit "i că este ameninţat- lucur pe care .iriescu l1a făcut "i a discutat cu .er*eceanu /n apropierea sa- el fiind /n ma"ină plângând- iar .er*eceanu l1a amânat- fără a1l asculta- de"ii acesta %roia e%ident să dea declaraţii "i să formule'e plângere- precum "i să relate'e despre *ătaia aplicată numitului 4eda- "i alte lucururi cunoscute3 Tot martorul Vlaiconi- %ă'ând că nu este ascultat- l1a /ntre*at pe .iriescu Ucui să spun`dacă nu la "eful de la DII!&T_V i'*ucnind /n lacrimi- dar .iriescu i1a spus că a 'is lui .er*eceanu "i acesta i1a răspuns că1l %a lua /n atenţie3 Vlaiconi !ristian- a aflat ulterior de la 0itera că a %rut să sesi'e'e "i cu pri%ire la *ătaia lui 4eda- fapt pe care nu i1l putea comunica decât .er*eceanu sau .iriescu- singurii cu care a %or*it3 Vlaiconi a confirmat "i realţia de prietenie foarte *ună dintre 4o" &%idiu "i .er*eceanu- care erau ca fraţii3 Tot martorul "tie că "i partea %ătămată Ştefoni )lin s1a adresat lui .er*eceanu cu pri%ire la faptele lui 0itera- oca'ie cu care a primit un răspns de genul Ulasă că o să1l urmărimV3 @aptic /nsă nu a eAistat nici o sesi'are sau informaţie transmisă DII!&T despre dosarul 0itera9(imota3 1 soţia martorului Vlaiconi !ristian- numita .laga !laudia- confirmă afirmaţiile acestuia3 1 L)&"ra S)')na 4irela- soţia lui 0itera !ristian- confirmă relaţia dintre .er*eceanu "i 0itera- faptul că soţul ei /i spunea lui .er*eceanu faptele comise "i se sfătuia cu acesta- după care se lini"tea3 4artora confirmă starea de fapt reţinută "i a fost testată cu aparatul poligraf- eAact pe aceste aspecte- reie"ind că spune ade%ărul3 1 declaraţiile martorului 0itera !ristian- care confirmă starea de fapt preci'ată- legăturile sale cu .er*eceanu Traian- cum au /nceput acestea prin 37

determinarea sa să cola*ore'e cu dosarul 4ontaldo- modul cum /i po%estea cms3 .er*eceanu faptele comise eA3 Gherasim- fot*ali"tii de la #iulDragodan-"3a3- persoane care au fost agresate fi'ic /n mod gra% F%ătămări corporale gra%eD "i "anta;ate- precum "i in%ră;*irile dintre clanurile interlope pe care tre*uia să le reali'e' la solicitarea acestuia3 )firmaţiile martorului sunt repetate "i /n acela"i mod "i au fost confirmate de testarea poligraf3 4artorul a afirmat că .er*eceanu i1a cerut să facă afirmaţii mincinoase /ntr1 o cau'ă penală- respecti% că a %ă'ut mai multe persoane /mpreună- dar nu a declrat astfel de lucruri3 Declaraţii despre instigare la mărturie mincinoasă au mai formulat "i alte persoane- respecti% Ioiescu &%idiu3 1 martorul !onstantinescu Emil a arătat că .er*eceanu s1a eAprimat că dacă se lucra cu el /n cau'a 0itera9(imota acesta ie"ea mult mai *inee%ident /n sensul că deţinea mai multe informaţii- pe care /nsă niciodată nu le1a transmis DII!&T- care a%ea dosarul /n lucru "i nici ser%iciilor de informaţii3 Tot inc3 .er*eceanu a firmat că dacă %eneau ni"te persoane din lumea intrelopă- din străinătate- urma să fie Uun măcelV3 )ceste pro*e se coro*orea'ă cu declarţiile martorului 0itera !ristian "i afirmaţiile numitului .ota Gheorghe consemnate /n proces %er*al- din care reiese că grupările Pera "i 0itera- /n%ră;*ite ca urnare a solictării inc3 .er*eceanu urmau să se /ncaiere3 1 martorul Ioan Popescu- a confirmat legătura dintre .irescu.er*eceanu- Doda- 4o"- <rsa Ioan 'is Piciu- Rusu Gheorghe- "3a3- precum "i faptul că /n +566- .iriescu Titus s1a eAprimat că "tia de dosarul de la DII!&T3 Tot martorul- afirmă că "tie personal că- !alimente a fost presat de Dronca Ro*ert "i .er*eceanu pentru a1i %inde celui dintâi societate de tele%i'iune )ntena 6 De%a3 1 martorul 4icluţa @lorin- a confirmat aspecte care se coro*orea'ă cu afirmaţiile lui 0itera !ristian "i .ota Gheorghe- pri%ind /n%ră;*irea dintre 0itera "i .ota- /n condiţiile /n care .ota confirmă că a fost dus la .er*eceanu după ce a fost *ătut de 4ărganu- iar 0itera arată că el i1a spus lui .er*eceanu- care l1a trimis pe Na*oiu după .ota- dar .ota arată că "i de la .!!& i s1a spus că 0itera l1a %ândut lui 4ărganu /n schim*ul lui Pera- care putea fi astfel *ătut de 0itera3 !a urmare a acestei intrigi- .ota a %rut să1l *ată pe 0itera /mpreună cu mai multe persoane3 )stfel- a%ând /n %edere aceste aspecte este e%ident că .er*eceanu Traian nu s1a sesi'at /n calitate de organ ;udiciar "i nici nu a sei'at %reun alt organ ;udiciar /n cau'ă- măcar cu pri%ire la faptele reţinute /n sarcina inculpaţilor 0itera- (imota "i alţii- /n dos 655D9P9+56+- mai ales că unel fapte de care a%ea cuno"tinţă s1au prescris iar altele nu au făcut niciodată o*iectul %reunei cercetări- %ictimelor fiindu1le frică să formule'e plângeri penale3 To& as&/"#5 *rin atitudinea sa- prin inacţiune Fde"i tre*uia "i a%ea competenţă să o facăD- dar "i prin acti%itatea de a acorda consultanţă- a face aprecieri /ncura;atoare de genul Ulasă că nu sunt pro*eV "i neluarea /n considerare %ictimelor care l1au căutat să formule'e plângeri penalesusnumitul a fa%ori'at "i spri;init grupul infracţional preci'at pe /ntreaga perioadă a eAistenţei sale- /ncepând cu anul +55: după racolare "i scăparea lui 0itera /n dosarul 4ontaldo- unde persoanele audiate au declarat că au luat dro8+r)#" !" #a L)&"ra. Inculpatul "i apărarea susţine că s1a comportat normal "i a acţionat /n %irtutea atri*uţiunilor sale de ser%iciu- tututor faptelor eApuse dându1le o aparenţă de legalitate "i afirmând că persoanele audiate nu sunt credi*ile3 !u toate acestea- nu se eAplică de ce martorii ar face astfel de declaraţii /n 3:

condiţiile /n care nu pot *eneficia de a%anta;e /n urma acestui fapt cidimpotri%ă- e%entuala nesinceritate a lor putând a%ea consecinţe penale3 0a fel- inculpatul nu poate ;ustifica credi*il eAistenţa unor documente clasificate "i cu regim de secret- documente "i suporturi optice "i audio la domiciliul său- cu oca'ia perche'iţiei domiciliare efectuate- aspecte ce urmea'ă a fi %erificate3 0a fel- inculpatul nu poate să dea o eAplicaţie credi*ilă asupra eAistenţei /n *iroul său a unor documente clasificate- unele /nregistrate la .!!& iar altele nu- a"a cum se arată /n procesul %er*al aflat la fila 6 %ol3+53 Este de remarcat că inculpatul este o*i"nuit cu procedurile penale "i cu modul de anchetă- cunoscând toate pocedeele in%estigati%e- logistica "i posi*ilităţile organelor de urmărire penală "i a ser%iciilor cu care se lucrea'ă/n condiţiile /n care principala logistică a DII!&T- inclusi% de personal- era pe mâna lui- a%ând acces la toate informaţiile3 n aceste condiţii este firesc ca inculpatul să cunoască modalităţi de a se prote;a /n a"a fel /ncât să nu fie aflată acti%itatea sa infracţională3 Tate aceste fapte constituie /n opinia !urţii indicii temeinice de să%âr"ire a faptelor ce i se impută- astfel că "i /n ce1l pri%e"te pe inculpatul .er*eceanu Traian sunt /ndeplinite cerinţele art3 6:7 !3p3p3 C#n0!a!5n% ex$0!en'a $n%$.$$"#r !e e$n$.e %e 0(-5r1$re a &ap!e"#r %e .(!re $n.u"pa'$$ B$r$e0.u +$!u0 3a/r$e") B$r$e0.u An$1#ara Ra #na 1$ Ber/e.eanu +ra$an) Cur!ea -a ana"$=a ex$0!en'a .a=ur$"#r pre-. %e ar!. 1A> a". 1 "$!. / 1$ & C.p.p.) .a !e e$ur$ a"e %$0puner$$ are0!(r$$ pre-en!$-e2 (e constată că /n cau'ă su*'istă temeiul pre%3 de art3 6:8 lit3 * !3p3 cu pri%ire la toţi inculpaţii3 As&/"l- eAistă date că inculpaţii .iriescu Titus Ga*riel "i .iriescu )ni"oara Ramona %or /ncerca să 'ădărnicească /n mod direct sau indirect aflarea ade%ărului prin influenţarea unor martoriori prin distrugerea-alterarea sau sustragerea mi;loacelor materiale de pro*ă3 (e remarcă faptul că /n mod constant inculpaţii au /ncercat să ascundă documente %i'ând acti%itatea firmelor controlate de ei- astfel că eAistă riscul ca- lăsaţi /n li*ertate ace"tia să distrugă sau să altere'e mi;loacele de pro*ă sau să influenţe'e persoane care pot da relaţii asupra faptelor de care sunt acu'aţi3 )părarea a susţinut că /n cau'ă ar fi o du*lă sancţiune dispunerea arestării pe acest temei deoarece infracţiunile de care sunt acu'aţi inculpaţii au ca element material aceea"i modalitate de să%âr"ire3 !urtea arată că /n cau'ă nu se poate considera că dispunerea arestării /n *a'a art3 6:8 lit3 * !3p3p3 constituie o sancţiune du*lă- a%ând /n %edere faptele pentru care inculpaţii sunt cercetaţi3 !hiar dacă unele fapte reţinute /n sarcina inculpaţilor au ca modalitate de să%âr"ire ascunderea unei surse impo'a*ile- nu toate infracţiunile economice ce li se reţin au o asemenea modalitate de să%âr"ire "i nu se poate asimila o modalitate de să%âr"ire a unei fapte penale cu o cerinţă legală /n *a'a căreia se poate dispune arestarea pre%enti%ă3 n cau'ă cercetările se află la /nceput "i eAistă riscul ca lăsaţi /n li*ertate inculpaţii să ascundă mi;loacele materiale de pro*ă $ cu atât mai mult cu cât eAistă posi*ilitatea eAtinderii cercetărilor "i asupra altor societăţi comerciale implicate- precum "i influenţarea martorilor care cunosc di%erse aspecte ale acti%ităţii infracţionale desfăsurate de inculpaţi3 R"/"r)&or #a )n%+#*a&+# B"r("%"an+ Tra)an, 39

n cau'ă eAistă riscul e%ident de posi*ilitate a 'ădărnici urmărirea penală aflată la /nceput- precum "i de influenţare a martorilor- de distrugerealterare sau sustragere a mi;loacelor materiale de pro*ă3 Pr$n p#=$'$a a-u!( 6n rap#r! .u 0u/#r%#na'$$ 0($ 1$ .u au!#r$!a!ea pe .are a a-u!G# 1$ # are a0upra a.e0!#ra apare e-$%en!( p#0$/$"$!a!ea =(%(rn$.$r$$ an.Ee!e$. N#!#r$e!a!ea %e .are 0e /u.ur( $n.u"pa!u" 1$ p#=$'$a 0a -$ru"en!( &a'( %e un$$ .#"eg$ 1$ .#"a/#ra!#r$ pr#.ur#r$) re"$e&a!( pr$n %$-u"garea 6n a0 e%$a a un#r a0pe.!e "ega!e %e .au=e"e a&"a!e 6n "u.ru "a #rgane"e %e ur (r$re pena"() pr$n .are 0Gau %$-u"ga! a0pe.!e -$=5n% #%a"$!('$ 1$ pr#.e%ee %e an.Ee!() .au=e a&"a!e 6n "u.ru) 6n!(re0. .#n-$ngerea $n0!an'e$ .( ex$0!( r$0.u" a@#r .a $n.u"pa!u" 0( $n&"uen'e=e an.Ee!a 1$ 0( =(%(rn$.ea0.( %$re.! 0au $n%$re.! a&"area a%e-(ru"u$ 6n a.ea0!( .au=( pre.u 1$ 6n a"!e .au=e %e0pre .are a %$-u"ga! pu/"$. %a!e. Se re ar.( &ap!u" .( a!5! "a %# $.$"$u" $n.u"pa!u"u$ .5! 1$ 6n $n.$n!a /$r#u"u$ 0(u 0Gau g(0$! .u #.a=$a per.Ee=$'$$"#r e&e.!ua!e a$ u"!e a.!e .are -$=au a!5! .au=e a&"a!e 6n "u.ru .5! 1$ a"!e .au=e ne6nreg$0!ra!e. SGau a$ g(0$! %e a0e enea a.!e a-5n% .ara.!er 0e.re! .are nu erau %e'$nu!e "ega" 6n "#.a'$$"e re0pe.!$-e) ex$0!5n% r$0.u" .a a.e0!e %a!e 0( &$e &#"#0$!e nu 6n 0.#pu" 6n .are au &#0! 6n!#. $!e) .$ pen!ru a $n&"uen'a an.Ee!a 1$ %e a 6ngreuna a&"area a%e-(ru"u$. La &e") rap#r!a! "a per0#ana 0a 1$ &un.'$a pe .are a %e'$nu!G#) per0#ane"e pe .are "e .un#a1!e ex$0!( r$0.u" rea" %e a $n&"uen'a ar!#r$$ .are .un#0. %$&er$!e 6 pre@ur(r$ .are au "eg(!ur( .u .au=a. #urisprudenţa !ED& a statuat că /n ca'ul infracţiunilor de crimă organi'ată eAistă un risc general ce deri%ă din natura organi'ată a acti%ităţii infracţionale a inculpatului care poate fi acceptată ca o *a'a pentru detenţie /n stadiul iniţial al procedurii F O)NO&L(OI9Polonia- +55= D3 Ce" pu'$n 6n 0!a%$u" $n$'$a" a" an.Ee!e$ 0e @u0!$&$.( %e'$nerea $n.u"pa!u"u$ pen!ru aG" 6 p$e%$.a 0( $n!er&ere=e .u .er.e!(r$"e .e 0e e&e.!uea=() ex$0!5n% 6n a.ea0!( .au=( un r$0. a@#r %e 6 p$e%$.are a /une$ %e0&(1ur(r$ a pr#.e0u"u$ pena". Pentru toţi inculpaţii din pre'enta cau'ă !urtea aprecia'ă că printre riscurile pertinente care sunt de natură să ;ustifice luarea faţă de persoanele /n cau'ă a unei detenţii pro%i'orii sunt acelea că inculpaţii odată eli*eraţi %or suprima pro*e sau %or eAercita presiuni asupra martorilor- ori %or sta*ili /nţelegeri dăunătoare anchetei- cu diferite persoane capa*ile să le ofere un spri;in F Ringeisen9 )ustria 6,,8D3 4ai reamintim că /n speţa de faţă este ;ustificată plasarea inculpaţilor /n detenţie- cel puţin la /nceputul anchetei pentru a1i /mpiedica să o pertur*e- fiind %or*a despre o cau'ă compleAă care necesită cercetări multiple dificile "i la*orioase3 Cur!ea .#n0!a!( .( 6n .au=( 0u/=$0!( .a=u" pre-. %e ar!. 1A> "$!. & C.p.p.) 6n .e pr$-e1!e pe $n.u"pa'$. !urtea consideră că /n cau'ă sunt /ntrunite cumulati% eAigenţele impuse de art3 6:8 lit3f !3p3p3- dar "i cel pre%3 de art3= paragraful 6 lit3c din !ED&- fiind respectată condiţia eAistenţei unei *ănuieli legitime- plau'i*ile%erosimile care să ;ustifice luarea măsurii pre%enti%e a pri%ării de li*ertate3 Dacă /n ceea ce pri%e"te prima condiţie pre%3 de art3 6:8 lit3f !3p3p3eAistenţa acesteia este indiscuta*ilă- !urtea %a anali'a /ntrunirea /n speţa $0

de faţă a celei de a doua condiţii- %i'ând pericolul concret pentru ordinea pu*lică pe care l1ar genera lăsarea inculpaţilor /n li*ertate3 n aprecierea acestui pericol- fără a fi indisolu*il legată de o eAaminare a gra%ităţii faptelor- gra%itate incontesta*ilă de altfel- nu poate fi totu"i disociată de aspectele ce ţin de natura acu'aţiilor aduse Finfracţiuni economice cu consecinţe deoase*it de gra%e- infracţiuni de spri;inire "i fa%ori'are a unor persoane care au comis asemenea fapte precum "i fapte ce ţin de criminalitatea organi'ată- o*strucţionarea ;ustiţiei D- de repeta*ilitatea acestora- de re'onanţa socială pe care o poate determina luarea la cuno"tinţă a acestor fapte- de impactul ma;or pe care1l generea'ă /n con"tiinţa socială suspiciunea că un poliţist cu notorietate de onestitate F /n ce1l pri%e"te pe inc3 .er*eceanu D- ale cărui prerogati%e principale le repre'intă descoperirea faptelor de criminalitate organi'ată "i instrumentarea acestor cau'e cu o*iecti%itate "i imparţialitate- u'ea'ă de po'iţia pe care o are /n %ederea ascunderii unor asemenea fapte "i aser%irii acti%ităţii sale unor interese personale "i colaterale3 +re/u$e re ar.a! .#n!$nu$!a!ea 6n !$ p a &ap!e"#r pre0upu0 a &$ &#0! 0(-5r1$!e %e $n.. Ber/e.eanu) .eea .e %en#!( per$.#"u" 0#.$a" e-$%en! pe .are a.e0!a 6" repre=$n!(. A0!&e") 0Ga %#-e%$! .u a.!e"e ex$0!en!e "a %#0aru" .au=e$ .( .e" pu'$n %e : an$ a -u! .un#1!$n'( %e &ap!e"e gra-e .# $0e %e .(!re L$!era Cr$0!$an 1$ .u !#a!e a.e0!ea) a 6n'e"e0 0( nu 0e 0e0$=e=e #&$.$a" 1$ 6n .a"$!a!ea 0a %e ex$0!en'a $n&ra.'$un$"#r .# $0e 1$ n$.$ 0( $n&#r e=e a0upra a.e0!#r &ap!e. Ma$ u"!) "Ga &#"#0$! pe a.e0!a) .u @u0!$&$.area .( 6" pu!ea %e!er $na 0( N.#"a/#re=eO .E$ar 6n .au=e 6n .are a-ea un $n!ere0 per0#na". !urtea su*linia'ă că eAistenţa unor suspiciuni re'ona*ile cu pri%ire la să%âr"irea de către inculpaţi a unor fapte gra%e "i repetate de genul celor eApuse mai sus- fapte care au luat o amploare deose*ită /n societatea actuală- precum "i calitatea pe care inculpatul o are $ cu referire la inc3 .er*eceanu- aceea de poliţist care a%ea "i influenţă de formator asupra su*ordonaţilor săi "i eAigenţele cărora acesta se impunea să se supună prin prisma po'iţiei sale de apărător al legii- con%ing un o*ser%ator o*iecti% că ordinea pu*lică este /n acest moment realmente ameninţată- ameninţarea fiind una reală- actuală "i suficient de gra%ă pentru un interes fundamental al societăţii3 Cur!ea re'$ne .( pr$n %e#0e/$!a "#r gra-$!a!e 1$ rea.'$a pu/"$.u"u$ &a'( %e 0(-5r1$rea "#r) anu $!e $n&ra.'$un$) .u 0un! $n&ra.'$un$"e re'$nu!e 6n 0pe'a %e &a'() p#! pr#%u.e # anu $!( N!u"/urare 0#.$a"(O) %e na!ur( a @u0!$&$.a # %e!en'$e pr#-$=#r$e pe # anu $!( per$#a%( %e !$ p. !urtea- a%ând /n %edere natura acu'aţiilor aduse inculpaţilor .iriesc Titus "i .iriesc )ni"oara precum "i calitatea inculpatului .er*eceanu este /ndreptăţită să creadă că pri%area de li*ertate este necesară "i prin prisma dispo'iţiilor art3 67B !od procedură penală- %i'ând scopul "i categoriile măsurilor pre%enti%e- pentru a nu pertur*a desfă"urarea anchetei- cel puţin la /nceputul ei- arătând că /n timp doar imperati%ele urmăririi penale nu mai ;ustifică detenţia celui /n cau'ă pentru că /n mod normal riscurile iniţiale ale pertur*ării ei se atenuea'ă pe măsura efectuării in%estigaţiilor necesare- a o*ţinerii unor pro*e suplimentare "i a efectuării %erificărilor3 n acest sens !urtea aprecia'ă- raportat la ni%elul actual al in%estigaţiilor- că plasarea /n detenţie a inculpaţilor este ;ustificată de moti%e pertinente "i suficiente3 $

)părările formulate de inculpaţi /n sensul netemeiniciei acu'aţiilor aduse nu sunt- /n opinia !urţii- suficiente "i rele%ante pentru a respinge propunerea de faţă3 n acest sens !urtea arată că faptele care au dat na"tere la *ănuielile /n discuţie nu tre*uie să fie de acela"i ni%el ca cele necesare pentru ;ustificarea unei condamnări sau chiar a fundamenta o anumită acu'aţie- astfel /ncât autorităţile ;udiciare- prin prisma art3 = pg3 6 lit3 c din !on%enţie nu sunt o*ligate să pre'inte pro*e suficiente pentru a formula o acu'are completă /n momentul formulării propunerii Fcau'a 4urra\ %s <3O3D3 De asemenea luarea măsurii pre%enti%e faţă de inculpaţi este ;ustificată "i de considerente de economie "i utilitate proceduralăconsiderente ce ţin de eAistenţa unei *ănuieli de natură a con%inge un o*ser%ator o*iecti% că eAistă riscul ca inculpaţii să /mpiedice administrarea ;ustiţiei FLemhoff9GermaniaD3 @ără a minimali'a aspectele de ordin personal in%ocate /n apărare de către inculpaţi- "i anume- starea de *oală a inculpatei .iriesc sau conduita socială irepro"a*ilă- cariera de eAcepţie- statutul recunoscut /n societate $ /n ce1l pri%e"te pe inculpatul .er*eceanu- !urtea preci'ea'ă că necesitatea ocrotirii unui interes de ordine pu*lică- general al societăţii- primea'ă prote;ării celui pri%at al inculpaţilor- astfel /ncât luarea măsurii este indispensa*ilă pe *a'a circumstanţelor3 !urtea a anali'at /n cadrul %erificărilor sale "i posi*ilitatea instituirii faţă de inculpat a unor măsuri nepri%ati%e de li*ertate conf3 art3 67B al3 8 !3p3p3- /nsă /n condiţiile date acestea au fost considerate insuficiente pentru prote;area unui interes fundamental al societăţii- apreciindu1se că /n cau'ă nu eAistă garanţii reale /n sensul desfă"urării optime a anchetei penale "i a creării con%ingerii că reacţia autorităţilor faţă de asemenea fapte să%âr"ite de persoane considerate respecta*ile sau care tre*uiau să anchete'e asemenea fapte este una fermă "i eficientă3 @aţă de considerentele eApuse- !urtea 3a admite propunerea formulată de către Parchetul de pe lângă nalta !urte de !asaţie "i #ustiţie $ DII!&T1 (er%iciul Teritorial )l*a Iulia /n dosarul nr3 679D9P9+566 "i- /n consecinţă2 n *a'a art3 6:7 !3pr3penală- art36:, ind36 al365 !3proc3pen3 raportat la art36:8 alin36 lit3 * "i f !3 *ro%.*"n. 3a !)s*+n" ar"s&area pre%enti%ă a inculpaţilor2 -. BIRIESCU TITUS GABRIEL $ fiul lui (imeon "i 0enuţa Georgetanăscut la 5+36536,B8 /n mun3 Timi"oara- ;ud3 Timi"- domiciliat /n Timi"oarastr3 General Gheorghe (ta%rescu- nr3 6=- ;ud3 Timi"- !NP 9: 00235$: 9. +. BIRIESCU ANIŞOARA RAMONA $ fiica lui )dam "i )urica- născută la 5835B36,B8 /n loc3 Densu"- ;ud3 Hunedoara- domiciliată /n Timi"oara- str3 General Gheorghe (ta%rescu- nr3 6=- ;ud3 Timi"- !NP +B85B58+5++BB3 pe # %ura!( %e 29 %e =$"e 6n.ep5n% .u %a!a 2A.10.2013 p5n( "a %a!a %e 21.11.2013. 0. BERBECEANU TRAIAN $ fiul lui Traian "i 0ulieana- născut la 6B35=36,B8 /n De%a- str3 .ld3 Nicolae .ălcescu- *l3 7:- sc3 .- eta; :- ap3 6B;ud3 Hunedoara- !NP 6B85=6B+565+73 pe # %ura!( %e 29 %e =$"e 6n.ep5n% .u %a!a 2<.10.2013 p5n( "a %a!a %e 20.11.2013. CB"#&+)"#)#" @udiciare a%ansate de stat %or rămâne4n sar%)na a%"s&+)a. entru ace&te 2otive6 $2

ÎN NU?ELE LEGII "IS U N E<

)dmite propunerea formulată de către Parchetul de pe lângă nalta !urte de !asaţie "i #ustiţie $ DII!&T1 (er%iciul Teritorial )l*a Iulia /n dosarul nr3 679D9P9+566 "i- /n consecinţă2 n *a'a art3 6:7 !3pr3penală- art36:, ind36 al365 !3proc3pen3 raportat la art36:8 alin36 lit3 * "i f !3proc3pen3 dispune arestarea pre%enti%ă a inculpaţilor2 -. BIRIESCU TITUS GABRIEL $ fiul lui (imeon "i 0enuţa Georgetanăscut la 5+36536,B8 /n mun3 Timi"oara- ;ud3 Timi"- domiciliat /n Timi"oarastr3 General Gheorghe (ta%rescu- nr3 6=- ;ud3 Timi"- !NP 6B8655+7=:86,. +. BIRIESCU ANIŞOARA RAMONA $ fiica lui )dam "i )urica- născută la 5835B36,B8 /n loc3 Densu"- ;ud3 Hunedoara- domiciliată /n Timi"oara- str3 General Gheorghe (ta%rescu- nr3 6=- ;ud3 Timi"- !NP +B85B58+5++BB3 pe # %ura!( %e 29 %e =$"e 6n.ep5n% .u %a!a 2A.10.2013 p5n( "a %a!a %e 21.11.2013. 0. BERBECEANU TRAIAN $ fiul lui Traian "i 0ulieana- născut la 6B35=36,B8 /n De%a- str3 .ld3 Nicolae .ălcescu- *l3 7:- sc3 .- eta; :- ap3 6B;ud3 Hunedoara- !NP 6B85=6B+565+73 pe # %ura!( %e 29 %e =$"e 6n.ep5n% .u %a!a 2<.10.2013 p5n( "a %a!a %e 20.11.2013. !heltuielile ;udiciare a%ansate de stat rămân /n sarcina acestuia3 !u recurs /n +: ore de la pronunţare cu inc3 .iriescu Titus Ga*riel "i de la comunicare cu ceilalţi inculpaţi3 Dată /n camera de consiliu "i pronunţată /n "edinţă pu*lică a'i+:3653+567- ora +6-:= Pre"edinteDana Ghiţoaica Vasinca GrefierVoichiţa !amelia

$3

$$

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful