Referitor la inculpatul Berbeceanu Traian: Din analiza actelor existente la dosarul cauzei rezultă indicii temeinice că în dosarul nr.

13D/P/2011 al DIICOT, T !"#! I$"I!, %ri&ind %e inc. #iriescu Titus, #iriescu !ni'oara, '.a., cerceta(i su) as%ectul s ǎ&*r'irii in+rac(iunii de e&aziune +iscalǎ cu %roduse %etroliere, ace'tia au +ost in+orma(i în mod constant de cǎtre 'e+ul #CCO , inc. #-.#-C-!/$ T.!I!/, cu %ri&ire la înre0istrarea dosarului 'i existen(a acestuia, o)iectul cauzei 'i acti&itǎ(ile des+ǎ'urate în cadrul acestuia, as%ect con+irmat de1 2laiconi Cristian +. 33 , 43 &ol. 15 6 d. mart. #la0a Claudia 7aria +. 85 &ol. 15, d. mart. "itera Cristian +. 91:93 &ol. 15, d. mart. "itera C:tin Cristian +. 50:53 &ol. 15 , %rocesele &er)al de ascultare a unor martori cu identitate %rote;ată +.58:101 &ol. 15, decl. mart. <roza Ioan Petru +. 111:112 &ol. 15, d. mart. De%cea Dorel Ioan +. 123:124 &ol. 15 6. o(ii #iriescu, au +ost de asemenea aten(iona(i cu %ri&ire la +olosirea tele+oanelor mo)ile, care erau interce%tate, ast+el că nu s:a reu'it %ro)area în cauză a tuturor acti&ită(ilor in+rac(ionale comise, în s%ecial a o%era(iunilor de an&er0ură, cu %re;udicii +oarte mari, %ri&ind sustra0erea susnumi(ilor de la %lata accizelor datorate statului, ca urmare a acti&ită(ilor ile0ale cu car)uran(i, a căror destina(ie era sc=im)ată %rin multitudinea de +irme +antomă inter%use în a&al 'i amonte de societă(ile a%arente ale so(ilor #iriescu, e&ident cu ;usti+icarea +raudării accizei, care era +oarte mare, de %este 240 -uro/tonă, întruc*t nu există ;usti+icare economică le0ală %entru +olosirea unor intermediari, mai ales în număr a'a mare. -ste de notorietate că, orice intermediar introdus le0al în lan(ul comercial, cre'te %re(ul măr+ii a;unse la )ene+iciarul +inal, ceea ce nu este în interesul &*nzătorilor. 7ai mult, în toate dosarele întocmite 'i sesizările %enale e+ectuate de autorită(ile de s%ecialitate din ;ud. >d. 'i nu numai ?+inan(e, 0arda +inanciară, &amă6, există acelea'i indicii, %ri&ind +raudare accizei, %e l*n0ă im%ozitul %e %ro+it 'i T2!, dar documentele ;usti+icati&e ale societă(ilor +olosite nu au %utut +i identi+icate niciodată, a'a cum am arătat de;a. Din declara(iile martorilor enumera(i a rezultat că inc. #iriescu au s%onsorizat indirect, %rin inc. #er)eceanu, cu calculatoare 'i alte )unuri sau ser&icii #CCO !l)a 'i Ins%ectoratul @colar >unedoara, au asi0urat cazarea 0ratis la motelul din imeria 2ec=e ce le a%ar(inea %rin societă(ile controlate, a %oli(i'tilor care &eneau din (ară la ac(iuni sau a celor de la #CCO !l)a, %recum 'i multe %etreceri, toate %rin rela(ia cu Traian #er)eceanu, a'a cum reiese c=iar 'i din declara(ia inc. #iriescu Titus. Legǎtura dintre inc. #iriescu 'i Traian #er)eceanu, a +ost con+irmat ǎ 'i de listin0urile tele+onice solicitate, care atestǎ 'i ele le0ǎtura dintre Traian #er)eceanu 'i #iriescu Titus. An acela'i sens, de %rotec(ie, Traian #er)eceanu a a+irmat către inc. #iriescu cǎ ,,7ure'an ? %rocurorul se+ D.I.I.CO.T. , .T.!l)a 6 nu are ce s ǎ le facǎ întruc*t nu sunt %ro)eB ?cu re+erire la %ro)ele or0anelor de urmărire %enală din dosarul nr. 13 D/P/20116. Am%re;urarea că inc. #er)eceanu, a mani+estat un interes deose)it +a( ǎ de acest dosar, dar nu în sens le0al, a rei'it 'i din discu(iile %urtate de Traian

#er)eceanu cu scms. 7untean !lin, ocazie cu care, în momentul c*nd acesta din urmă i:a s%us cǎ cercetǎrile în dosar merg destul de greu, Traian Berbeceanu a fǎcut a+irma(ia s%eci+ică, dar sinceră %ar(ial, c ǎ dacǎ el ar +i +ost coo%tat în dosar, ar +i +ost o)(inute mai multe %ro)e întruc*t el este %rieten cu Doda <a)riel. P*n ǎ în %rezent cms. #er)eceanu nu a scris însă nici un ra%ort in+ormati& 'i nici nu a comunicat in+orma(ii DIICOT în le0ǎturǎ cu acest dosar, ori cǎtre %oli(i'tii care des+ǎ'urau acti&itatea de cercetare %enal ǎ, ci numai în sensul nedorit 'i nici nu a recunoscut că este %rieten cu so(ii #iriescu , a)(in*ndu:se să se intereseze de cauză, a'a cum era +iresc 'i le0al. !ceste as%ecte reies 'i din %rocesele &er)ale întocmite de su)comisarul de %oli(ie 7untean !lin ? &ol. 1 +. 343:348 6, %rocesele &er)ale de in&esti0a(ii întocmite de acela'i o+i(er ? &ol. 1 f. 457-458 ). !st+el, s:a do&edit în cauză că, într:ade&ăr, comisarul #er)eceanu a&ea in+orma(ii des%re in+rac(iunile comise de so(ii #iriescu, dar nu le:a utilizat a'a cum a&ea o)li0a(ia %ro+esională, ci numai în sens in&ers, %rin di&ul0area căre inc. #iriescu a in+orma(iile din dosar, a'a cum a&ea tot o)li0a(ia %ro+esională să nu o +acă. -xistă %ro)e certe că so(ii #iriescu au 'tiut încă din 2011, %ro)a)il imediat du%ă data înre0istrării cauzei des%re existen(a acesteia, o)iectul 'i %rocedurile derulate în acesta, as%ect con+irmat 'i de ra%ortul de constatare %oli0ra+ %e care #iriescu Titus nu l:a trecut, reie'ind că minte, ne0*nd, ca răs%uns la între)ările cu %ri&ire la aceste as%ecte. Tot ast+el, există %ro)e că inc. #I.I- C$ TIT$ 'i #I.I- C$ !/I@O!.! sunt în rela(ii +oarte )une, de %rietenie 'i c=iar comerciale cu 7o' O&idiu , &ice %rimar al 7un De&a 'i Doda <a)riel , adm. 'i asociat la ! "#$%& #L, as'ecte confirmate de declara(iile martorilor 'i inter%retarea listin0urilor con&or)irilor tele+onice o)(inute autorizat. De asemenea, 7o' O&idiu este 'i el %rieten +oarte )un cu Doda <a)riel, as%ecte care con+irmă încă o dată existen(a 0ru%ului de interese economico:+inanciare 'i %rotec(ia de(inută de ace'tia %rintre or0anele ;udiciare. De asemenea, +a%tul că inc. #er)eceanu Traian, 'tia des%re existen(a dosarului la ".(.(.!.&.T. ) er*iciul Teritorial +lba, reiese din 'rocesele *erbale, în care se arată +a%tul că, con+orm atri)u(iilor de ser&iciu, comisarii 7an 2ictor 'i 7untean !lin l:au in+ormat %e #er)eceanu Traian, în 2011, des%re cauză 'i c=iar au +ost certa(i, re%ro'*ndu:li:se de către acesta +a%tul că nu l:au in+ormat de la înce%ut, înainte de e+ectuarea sesizărilor sau de la înre0istrare. Con+orm declara(iilor martorilor enun(a(i inc. #iriescu Titus, s:a lăudat 'i a relatat însă, către di&erse %ersoane din 0ru%ul de %rieteni că 'tie des%re dosar încă din 2011, relatări +ăcute de acesta c=iar din 2011 c*nd dosarul se a+la în +aza cons%irată, inc. #iriescu Titus 'i #iriescu !ni'oara, %recum 'i ceilal(i în&inui(i din cauză, a+l*nd %rocedural 'i le0al, %e )ază de %roces &er)al cu ocazia audierii, numai în 21.05.2012, des%re existen(a cauzei, %recum 'i des%re o)iectul acesteia : în %rinci%al ne%lata accizelor a+erente %entru comer(ul cu car)uran(i. Incul%atul #er)eceanu nu a sesizat %rocurorul de caz asu%ra rela(iilor sale cu incul%a(ii ci din contră, i:a in+ormat des%re cauză %e inc. #iriescu,

as%ect ile0al 'i care constituie indiciu temeinic de să&*r'ire a in+rac(iunilor de +a&orizarea in+ractorului 'i s%ri;inirea unui 0ru% in+rac(ional nestructurat, în condi(iile în care acti&ită(ile ile0ale erau în curs 'i nu au mai %utut +i %ro)ate. ,n declara(iile sale incul%atul #er)eceanu a a+irmat că nu a a&ut dec*t rela(ii %rinci%iale cu cei doi incul%a(i #iriescu 'i că nu i:ar +i s%ri;init %e ace'tia în derularea ac(i&ită(ilor in+rac(ionale, com)ăt*nd declara(iile martorilor audia(i în acest sens 'i a+irm*nd că to(i care au a+irmat că ar +i să&*r'it ast+el de +a%te sunt in+ractori care nu %ot a&ea credi)ilitate 'i că i s:au înscenat asemenea acuza(ii. Cu toate acestre Curtea o)ser&ă că au +ost asculta(i mai mul(i martori în acest sens, unii care nu se cuno'teau 'i care to(i au relatat că incul%atul a&ea rela(ii a%ro%iate cu inc. #iriescu 'i că ace'tia a&eau cuno'tin(ă de la incul%at des%re dosarul %enal instrumentat %e numele lor 'i %rotec(ia de care se )ucurau. An concluzie, indiciile temeinice de să&*r'ire a +a%telor de către incul%at în ce &izează 0ru%area inc. #iriescu se re0ăsesc în &ol. 1 , %ri&ind declara(iile de în&inui(i 'i incul%a(i 'i 15 , cu declara(ii de martor 'i constau în1 - +a%tul că inc. #iriescu !ni'oara a min(it, +iind audiată de martor în dos. 100D/P/2012, a+irm*nd că nu l:a &ăzut %e #er)eceanu Traian de &reo trei ani. : martorul Dra0odan <=eor0=e, con+irmă că a +ost )ătut de mem)rii 0ru%ării "itera, la solicitarea so(ilor #iriescu, %entru că el 'i +artele lui nu au mai &rut să le &*ndă diluan(i %e +acturi de motorină. !ceastă declara(ie se coro)orează cu declara(ia lui "itera Cristian care recunoa'te că l:a )ătut %e martor la solicitarea so(ilor #iriescu 'i i:a s%us lui #er)eceanu Traian acest lucur, care a r*s între)*nsu:l de detaliile a0resiunii 'i ce i:au cerut so(ii #iriescu. Decalara(iile martorului Dra0odan 'i actele de%use de acesta se coro)orează 'i cu as%ectele economice re(inute în sarcina so(ilor #iriescu 'i care re%rezenta sco%ul 0ru%ului. : martorul 2laiconi con+irmă că #iriescu i-a s'us des're dosarul de la DIICOT unde este interce%tat, dar nu 'tie cine i:a s%us acestuia des%re dosar. : martorul "itera Cristian con+irmă rela(ia a%ro%iată dintre so(ii #iriescu 'i #er)eceanu Traian, %recum 'i că ace'tia 'tiau din 2011 des%re existen(a cauzei la "((!&T de la #er)eceanu Traian, as%ect %e care susnumi(ii i l:au comunicat direct. : a+irma(iile martorului "itera Cristian din acest se0ment au +ost con+irmate 'i de tatăl acestuia "itera Constantin, care 'tie o situa(ie concretă de la înce%utul anului 2012, c*nd "itera Cristian a a+lat de la #iriescu !ni'oara că aceasta 'tia că are un dosar la DIICOT. 7artorul con+irmă rela(iile dintre #er)eceanu cu #iriescu 'i #er)eceanu cu imota. : martorul 'tie că so(ii #iriescu au a+lat des%re existen(a dosarului de la DIICOT, interce%tările con&or)irilor tele+onice 'i tot ce se înt*m%lă în cauză de la Berbeceanu Traian, înainte de audierea lor la DIICOT, c=iar de %e la înce%utul lui. Tot ast+el, #iriescu Titus s:a ex%rimat la o %etrecere, în se%tem)rie 2013, Cel &a &or)i 'i &a sări în aer toată )ri0adaB. Tot martorul a a+irmat că #iriescu Titus a s%us că îi este +rică 'i că Ceste 0roasăB, re+erindu:se la dosarul DIICOT !l)a, dar că C#er)eceanu l:a asi0urat că de(ine in+orma(ii des%re %rocurorul

7ure'an %e care îl &a termina 'i el #iriescu nu &a %ă(i nimicB. !st+el de a+irma(ii au +ost relatate 'i de martorul #alint Dan. 7artorul Iaco)escu Dumitru 'tie des%re cercul de interese economice %recizat la starea de +a%t, %e care:l s%ri;inea #er)eceanu 'i in&ers, %recum 'i des%re %etrecerile de la imeria 2ec=e, de la motelul so(ilor #iriescu. : martorul Dercula 7i=ai ?&ol. 11, +ila 1936 arată că #er)eceanu Traian este +oarte )un %rieten cu #iriescu titus unde 'i:a (inut 'i )otezul co%ilului, l:a care a +ost in&itat 'i martorul, %recum 'i că #er)eceanu este %rieten din co%ilărie 'i cu 7o' O&idiu. $na dintre metodele utiliazte de #er)eceanu este aceea de a lansa z&onuri des%re anumite %ersoane %entru a accentua sau lăsa să se creadă anumite lucruri. : ca 'i caracterizare, martorul Precu% &asile orin arată că a luat un credit %entru el 'i #er)eceanu, iar acesta din urmă nu 'i:a %lătit %artea lui de o)li0a(ie. ?&ol. 11, +ila 1536. : #iriescu Titus a +ost audiat în dos. 100D/P/2012, în calitate de martor ?&ol. 11, +ilele 3330 'i 3236, ocazie cu care a a+irmat că îl 'tie de a%rox. 10 ani %e #er)eceanu Traian, că a cazat de mai multe ori cu ocazia unor ac(iuni DIICOT, %oli(i'ti la motelul său din imeria 'i că nu le:a luat )ani acestora %entru că îi erau cole0i. #iriescu Titus recunoa'te că l:a mustrat %e 2laiconi Cristian %entru că a %omenit numele lui #er)eceanu Traian c*nd acesta a declarat că s:a %l*ns lui #er)eceanu 'i nu a +ost intersat. #iriescu con+irmă 'i îm%re;urarea că 2laiconi Cristian, dis%erat +iind de amenin(ările lui "itera a %lecat în <recia să:'i ascundă +amilia. #iriescu Titus a uzat de dre%tul de a nu +ormul declara(ii în %rezenta cauză, dar a +ost testat cu a%aratul %oli0ra+ în cauza 100D/P/2012, ocazie cu care a reie'it că minte +iind între)at dacă #er)eceanu i:a s%us des%re existen(a dosarului de la DIICOT 'i acti&ită(ile din acesta înainte de aducerea la cuno'tin(ă a în&inuirii, el răs%unz*nd nu ?&ol. 1, +ila 3E36. : A/ DO . 39D/P/2013 !" DIICOT, T. !"#!, s:au e+ectuat cercetări %enale 'i a +ost înce%ută urmărirea %enală +a(ă de în&inuitul RUSU GHEORGHE zis .O7ICF, exist*nd indicii că acesta a des+ă'urat acti&ită(i de s%ri;inire a 0ru%ului in+rac(ional constituit 'i %recizat anterior, res%ecti& l:a +a&orizat %e inc. Cu%e(iu Dorin, în sensul că, l:a a&ertizat cu %ri&ire la des+ă'urarea unor %roceduri %enale cu ocazia %erc=ezi(iilor domiciliare derulate 'i i:a 'i comunicat inc. Cu%e(iu Dorin ce, cum 'i cu cine să &or)ească sau nu la tele+on, să nu %omenească numele altor %ersoane ne%recizate, a sta)ilit înt*lniri cu acesta 'i c=iar a derulat rela(ii comerciale. An acti&ită(ile in+rac(ionale %recizate anterior, c*t 'i %entru ascunderea acestora 'i im%licit, asi0urarea +olosului in+rac(iunilor comise, există indicii temeinice că în&. .usu <=eor0=e zis .omică, a des+ă'urat acti&ită(i de +a&orizare 'i s%ri;inire a 0ru%ului in+rac(ional constituit în ;urul inc. Cu%e(iu Dorin, cauză ce a +ăcut o)iectul dosarului nr. E1D/P/2011 al DIICOT, .T. !l)a Iulia 'i a +ost dis;unsă su) as%ectul +a&orizării in+ractorului 'i s%ri;inirii unui 0ru% in+rac(ional nestructurat de către în&. .usu <=eor0=e zis C.omicăB,,. Cauza dis;unsă, a +ost înre0istrată la DIICOT, .T. !l)a su) nr. 39D/P/2013 'i a +ost conexată al %rezentul dosar în 30.05.2013, du%ă ce s:au

sta)ilit, %rin %ro)e indirecte dar a+late într:o înlăn(uire lo0ică 'i neîntreru%tă, că decons%irările realizate în ceea ce %ri&e'te datele 'i e+ectuarea %erc=ezi(iilor domiciliare e+ectuate în 10 mai 'i 09 octom)rie 2012, au +ost e+ectuate de #er)eceanu Traian, %rin 7o' O&idiu 'i/sau .usu <=eor0=e zis C.omicăB, am)ii %rieteni +oarte )uni 'i în rela(ii deose)it de a%ro%iate cu am)ele %ersoane im%licate , #er)eceanu Traian 'i Cu%e(iu Dorin. Tot ast+el, a'a cum reiese din declara(iile numitului "itera !ristian, -f. 8184 *ol. 1., ) ast+el de decons%irări au mai +ost realizate de inc. #er)eceanu Traian %rin 7o' O&idiu. !st+el acesta a declarat că i:a s%us lui #er)eceanu Traian că 2laiconi Cristian i:a %ro%us să aducă dro0uri din "i)ia, %rin autocare, as%ect %e care a +ost comunicat imediat ulterior de 7o' O&idiu lui 2laiconi Cristian, în cadrul rela(iilor carea existau în cadrul 0ru%ului de interese ?7o', 2laiconi, #iriescu, Doda, #er)eceanu, 2asiu, "udo'an, '.a.6 acesta din urmă s%un*ndu:i lui "itera că de;a s:a a+lat ce inten(iona să +acă. .ezultă în mod lo0ic că inc. #er)eceanu Traian i:a comunicat acest as%ect lui 7o' O&idiu, care i:a s%us lui 2laiconi Cristian. Tre)uie re(inut că 'e+ul #CCO !l)a, lucrează de mai mult tim% su) coordonarea %rocurorilor DIICOT, %recum 'i cu ser&iciile de in+orma(ii, ast+el că 'tie %rocedeele 'i tacticile de urmărire %enală, su%ra&e0=ere ?+ila;6 'i c=iar %ersoanele 'i auto&e=iculele +olosite la +ila;, %recum 'i date ale o%era(iunilor cons%irate din cele trei ;ude(e a+late în raza de com%eten(ă : !l)a, >unedoara 'i i)iu. 7ai mult, acesta 'tie c=iar 'i condi(iile le0ate de necesitatea nedecons%irării a0en(ilor către %ers. cercetate, unor li%suri 'i limite %ri&ind dotările te=nice existente, %erioadele de +ila; dinainte de %erc=ezi(ie 'i 0reutatea asi0urării lor o %erioadă lun0ă de tim%, mai ales c*nd nu %oate +i im%licată 'i lo0istica din cadrul #CCO, %e care el o coordona. -xistă indicii temeinice în dos. E1D/P/2011 al DIICOT, T !l)a , solu(ionat cu rec=izitoriu la 01.03.2013, că inc. Cu%e(iu Dorin a 'tiut des%re e+ectuarea %erc=ezi(iilor domiciliare, indicii rezultate din1 : declara(iile martorilor , #alint Dan ? &ol. 1. f. 74, *ol. 11 +. 42E 6 , $drea Călin ? &ol.15 +.E4:E8 6, @ionei Dorin ? &ol.15 +.EE:E9 6, %recum 'i ale martorilor1 #alint "ucia 9 2O". 11 G. 498:49E 6, /e0rea 2asile Iulian, Păiu' !ndreia 'i Poenar Constantin, din care reiese cert că inc. #alint Dan a +ost anun(at de inc. Cu%e(iu Dorin des%re %rima %erc=ezi(ie, anterior acesteia, iar Cu%e(iu Dorin a 'tiut dinainte 'i des%re e+ectuarea celei de a doua %erc=ezi(iiH : interce%tările con&or)irilor tele+onice ale inc. Cu%e(iu Dorin 'i ale în&. .usu <=eor0=e , %rieten +oarte )un cu #er)eceanu Traian, res%ecti& ale numi(ilor .usu !nca 'i $rs Ioan 2asile zis CPiciuB, +inul lui #er)eceanu TraianH : listin0urile con&or)irilor tele+onice o)(inute %entru Cu%e(iu Dorin, .usu <=eor0=e, 7o' O&idiu 'i #er)eceanu TraianH ? 2ol. 11 f.11/-115 ). : din +ilmările e+ectuate la domiciliul inc. Cu%e(iu Dorin, cu ocazia celei de a doua %erc=ezi(ii, din 09 octom)rie 2012, c*nd în cadrul u'ii se o)ser&ă inc. Cu%e(iu Dorin, care la ora 08.00 îi a'te%ta %e %oli(i'ti în casă, la %arterul locuin(ei &enind dins%re )ucătărie 'i nu de %e scările de la eta;, +iind cu luminile a%rinse, dar cu %ri&ire la care inc. Cu%e(iu Dorin a min(it, sus(in*nd

ini(ial, în %rimele declara(ii că nu a 'tiut des%re %erc=ezi(ii 'i dormea c*nd a &enit %oli(ia, co)or*nd din dormitorul său de la eta; doar du%ă accesul în casă al %oli(i'tilor. !cesta a a+irmat însă ulterior, în consens cu martorul, la acea dată , "inc Cristian %rezentat de #er)eceanu Traian ?în dos E1D/P/2011, declara(ia din 08.12.20126 că a co)or*t de la eta; Cînc=eindu:se la căma'ăB du%ă intrarea %oli(i'tilor în casă ?amănunt care reiese din +ilmările realizate de %oli(ie, la care Cu%e(iu Dorin nu a a&ut acces, dar #er)eceanu Traian 'i %oli(i'tii da 'i %e care Cu%e(iu nu l:a re(inut 'i relatat în %rima declara(ie, ci numai ulterior audierii ca martor a cms.:lui #er)eceanu Traian, rele&*nd o în(ele0ere între cei doi6. $lterior, +iind audiat în cadrul dosarului 39D/P/2013 conexat la 13 D/P/2011, Cu%e(iu Dorin 'i:a modi+icat declara(ia ? &ol.15 +. 118:11E 6, sus(in*nd c=iar că era treaz 'i a co)or*t %e scări c*nd s:a sunat la %oartă 'i întruc*t Cîn acea noa%te a &isat ur*tB. !ceastă sc=im)are de %ozi(ie %resu%une studiul +ilmării de la %erc=ezi(ie, c*nd Cu%e(iu Dorin se &ede în cadrul u'ii du%ă ce s:a sunat la sonerie de către %oli(ie 'i Cu%e(iu 7onica a %lecat să desc=idă %oarta din curte. !cces la aceste +ilmări, realizate de %oli(ie, a&ea e&ident #er)eceanu Traian 'i %resu%une studiul înre0istrării 'i comunicarea datelor către Cu%e(iu Dorin, nimeni ne%ut*nd re(ine ast+el de amănunte du%ă a%roximati& un an. Cu ocazia audierii inc. #er)eceanu, %rocurorul l:a între)at însă %e acesta dacă l:a &ăzut %e Cu%e(iu în cadrul u'ii, atră0*ndu:i ast+el aten(ia asu%ra acestui amănunt. 7ai mult, Cu%e(iu Dorin a re+uzat constant testarea %oli0ra+. De asemenea #er)eceanu a +ost între)at de %rocuror dacă l:a &ăzut %e Cu%e(iu Dorin în cadrul u'ii, c*nd aceasta a +ost desc=isă de Cu%e(iu 7onica, atră0*ndu:i:se ast+el aten(ia, indirect, comisarului #er)eceanu asu%ra acestui as%ect, care curios a +ost însu'it în ultima declara(ie de Cu%e(iu Dorin, %ersonal care du%ă un an a a&ut ast+el )rusc, o re&ela(ie amintindu:'i acest amănunt. Din declara(iile 'i actele de%use la dosarul cauzei rezultă indicii temeinice că inc. #er)eceanu l:a anun(at %e inc. Cu%e(iu Dorin des%re %rima %erc=ezi(ie e+ectuată la data de 10.04.2012. +stfel, la data de /7./5.0/11, comisarii 7an 2ictor 'i 7untean !lin au comunicat 'e+ului de )ri0adă , #er)eceanu Trian, +a%tul că în data de 05.04.2012, urmează a se e+ectua un număr de E %erc=ezi(ii domiciliare %ri&ind %e numi(ii Cu%e(iu Dorin, ionei Dorin 'i $drea Călin, în calitate de administratori la mai multe societă(i comerciale C CO7 ID .", C .-!" $D.-! ." 'i C .-!" 7-T.O7!T .". !ceastă, in+orma(ie nu a +ost comunicată către alte %ersoane. $lterior în data de 09.04.2012, din moti&e o)iecti&e, ac(iunea a +ost am*nată cu o zi, +iind re%ro0ramată din 05.04.2012 %entru data de 10.04.2012, lucru adus la cunostin(ă de către comisarul 'e+ 7an 2ictor 'i scms. 7untean !lin, în aceea'i zi doar 'e+ului de )ri0adă #er)eceanu Traian. :a comunicat, de asemenea, 'e+ului de )ri0adă că %ersoanele care urmează să +ie %erc=ezi(ionate &or +i su%ra&e0=eate cali+icat, +iind interce%tate %osturile tele+onice de(inute de ace'tia, înce%*nd cu data de 05.04.2012,

lucru necesar %entru localizarea susnumi(ilor în momentul e+ectuării %erc=ezi(iilor. De'i %oli(i'tii )ri0ăzii a&eau cuno'tin(ă înce%*nd cu data de 0E.04.2012 des%re +a%tul că urmează să +ie e+ectuate mai multe %erc=ezi(ii domiciliare, numărul acestora, loca(iile 'i %ersoanele im%licate au +ost comunicate doar 'e+ului de )ri0adă , #er)eceanu Traian. +stfel, la data de 10.05.2012 au +ost e+ectuate un număr de E %erc=ezi(ii domiciliare, con+orm autoriza(iilor emise de către Tri)unalul !l)a, %erc=ezi(iile %ri&indu:i 'i %e numi(ii Cu%e(iu Dorin, $drea Călin, @ionei Dorin, dar 'i #alint Dan. Cu acea ocazie au +ost aresta(i %re&enti& $drea Călin, @ionei Dorin 'i #alint Dan, dar nu 'i Cu%e(iu Dorin care 'i:a %re0ătit o a%ărare ce tre)uia &eri+icată su%limentar. $rmare a audierilor ulterioare a incul%a(ilor #alint Dan, $drea Călin 'i @ionei Dorin, a rezultat +a%tul că în data de 09.05.2012 la locuin(a numitului #alint Dan, situată în sat Teliucu u%erior ?com. Teliucu In+erior6, nr. 32, ;ud. >unedoara, s:a %rezentat Cu%e(iu Dorin care i:a comunicat so(iei acestuia , #alint "ucia, întruc*t #alint Dan nu se a+la acasă, că în momentul în care #alint Dan re&ine la domiciliu să lase tele+oanele acasă si să se de%laseze la ca)ana %ro%ietate %ersonală a inc. Cu%e(iu Dorin situată în com. <o&*;dia, sat <o&*;dia, ;ud. >unedoara, deoarece au de discutat. -ste de men(ionat +a%tul că drumul de acces s%re ca)ana situată în com. <o&*;dia, sat <o&*;dia, ;ud. >unedoara, a%ar(in*nd inc. Cu%e(iu Dorin, trece %e l*n0ă casa inc. #alint Dan, %ractic acesta +iind sin0urul drum +olosit. An aceeia'i zi, du%ă ce a re&enit la domiciliu, inc. #alint Dan s:a con+ormat cererii inc. Cu%e(iu Dorin 'i s:a de%lasat +ără tele+oanele mo)ile de(inute, la ca)ana acestuia. Cu această ocazie inc. Cu%e(iu Dorin i:a comunicat inc. #alint Dan, +a%tul că în ziua următoare, diminea(a urmează să +ie e+ectuate mai multe %erc=ezi(ii domiciliare de către )ri0ada de crimă or0anizată, între loca(ii +iind adresele de domiciliu ale celor doi incul%a(i $drea 'i @ionei, %recum 'i ale lui , Cu%e(iu Dorin, în calitate de administratori ai unor societă(i comerciale, %recum si ca ar +ace )ine să îi %re0ătească %e cei doi )ăie(i : @ionei Dorin 'i $drea Călin, %entru ca ace'tia să nu se s%erie si să nu declare nimic în +a(a or0anelor de %oli(ie, totul urm*nd să se rezol&e, +iind &iza(i doar $drea Călin, @ionei Dorin 'i Cu%e(iu Dorin în calitate de asocia(i 'i administratori la societă(ile im%licate, as%ect comunicat lui #er)eceanu Traian %e in+ormarea întocmită de %oli(i'tii dele0a(i în cauză , 7an 2ictor 'i 7untean !lin. Inc. Cu%e(iu Dorin, a transmis de asemenea, inc. #alint Dan, că cei doi , $drea 'i @ionei, &or +i cu si0uran(ă ridica(i si du'i la %oli(ie, însă că (inta este el Cu%e(iu Dorin, +ără a 'tii des%re +a%tul că era &izat 'i #alint Dan, deoarece acesta nu era administrator &reunei societă(i comerciale. "a între)area inc. #alint Dan în le0ătură cu sursa celor a+late, inc. Cu%e(iu Dorin a s%us că in+orma(iile le are ,,de la o %ersoană care se a+lă tot tim%ul cu cei care urmează să e+ectueze %erc=ezi(iile ?#CCO !).6 'i cu care a (inut le0ătură %*nă în urmă cu o zi c*nd, de la amiază, a încetat să îi mai răs%undă la tele+onB.. !cest as%ect reiese din declara(ia martorei #alint "ucia

? +.498:49E &ol. 11 6. $lterior #alint Dan, a re&enit la domiciliul său 'i a +ăcut o sedin(ă în )eciul casei sale cu cei doi , $drea 'i @ionei, cărora le:a comunicat cele a+late de la !u'etiu Dorin si le:a s%une să se %re0ătească %entru a doua zi, @ionei Dorin răm*n*nd la domiciliul din sat Teliucu u%erior, în tim% ce $drea Călin s:a dus la a%artamentul de(inut în 7un. >unedoara. Do&ada cunoasterii de către cei trei a momentului %erc=ezi(iilor îl re%rezintă +a%tul că at*t $drea Călin c*t 'i @ionei Dorin au trecut %ro)a cu detectorul %oli0ra+, %recum 'i +a%tul că la momentul %erc=ezi(iei or0anele de %oli(ie i:au 0ăsit at*t %e #alint Dan c*t 'i %e ionei Dorin 'i $drea Călin, tre;i. #alint Dan nu a %utut +i testat cu a%aratul %oli0ra+ întruc*t se a+la su) tratament medical %entru )oli de inimă, tratament care nu %ermitea testarea, dar declara(iile acestuia s:au &eri+icat, coro)or*ndu:se cu celelalte %ro)e administrate în dos. E1D/P/2011. Toa astfel, în data de 09.05.2012 înce%*nd cu ora 18.00, momentul %unerii în executare a autoriza(iei emisă %entru %ostul tele+onic cu numărul 0E222919EE, de(inut de către Cu%e(iu Dorin, tra+icul tele+onic al acestuia este redus la o sin0ură discu(ie %urtată cu so(ia susnumitului Cu%e(iu 7onica, la ora 20.33, discu(ie în care inc. Cu%e(iu 'i interlocutorii ?so(ia 'i +ata6 +ac referire cu privire la locaţiile în care se află (şi insistă). e %oate o)ser&a de asemenea că at*t inc. c*t 'i so(ia sa se a+lă la alte loca(ii decăt cea care urmeză să +ie %erc=ezi(ionată 'i care în +a%t este domiciliul +amiliei Cu%e(iu, )a mai mult din discu(ie rezultă +a%tul că %entru Cu%e(iu Dorin este important ca dimineată cineva să fie la casă ,,să stingă luminile” la casa din str. Buituri, nr. 81A (domiciliul care urmea ă să fie perc!e iţionat,) +iind sur%rins de reac(ia so(iei care s%une că &a mer0e %ersonal. 1ai mult, în data de 0 .05.2012, în ;urul orelor 10.30, Cu%e(iu Dorin de la %ostul tele+onic cu numărul 0E222919EE, este sunat de către .usu .omică +a%t rezultat din listin0urile tele+onice, +a%t ce se coro)orea ză cu declara(iile inc. #alint Dan, întruc*t .usu <=eor0=e, nu:i mai răs%unde lui Cu%e(iu, la tele+on %*nă în 10.04.2013. ,n data de 10.05.2012 ora 08.24, Cu%e(iu Dorin comunică ,,oarecum sur%rinsB so(iei că &a %leca la ser&iciu ?inc. nu a +ost 0ăsit %*nă la ora res%ecti&ă întruc*t nu s:a reu'it identi+icarea ca)anei, +iind o%rit ulterior în tra+ic6. ,n data de 10.05.2012 du%ă e+ectuarea %erc=ezi(iilor în tim% ce se a+la la sediul DIICOT !l)a Iulia, inc. Cu%e(iu Dorin este contactat tele+onic de căre .usu <=eor0=e zis .omică de la %osturile tele+onice cu numerele 0E42099223 'i 0E31595205, cu care se %oartă următoarele discu(ii, ast+el1 la ora 00./2.43, #usu 45eorg5e 6is .omică îl sună %e Cu%e(iu Dorin de la %ostul tele+onic cu nr. 0E42099223 la %ostul tele+onic cu numărul 0E222919EE, însă acesta din urmă nu răs%undeH la ora 22.08.11, .usu <=eor0=e zis .omică îl sună %e Cu%e(iu Dorin de la %ostul tele+onic cu nr. 0E31595205 la %ostul tele+onic cu numărul 0E222919EE, însă acesta din urmă nu răs%undeH la ora 22.35.13, Cu%e(iu Dorin îl sună %e .usu <=eor0=e zis

.omică de la %ostul tele+onic cu nr. 0E222919EE la %ostul tele+onic cu numărul 0E31595205 'i între cei doi se %oartă o discu(ie din care Cu%etiu Dorin îi s%une lui .usu <=eor0=e zis .omică, că se a+lă la !l)a, că nu 'tie ce se &a înt*m%la 'i că &a da tele+onul său unei alte %ersoane %entru a discuta a doua zi. Din această discu(ie se în(ele0e +a%tul că .usu <=eor0=e cunoa'te exact situa(ia în care se a+lă Cu%e(iu Dorin, acesta ne%un*nd nici măcar o între)are cu %ri&ire la moti&ul %entru care se a+lă la !l)a, de ce nu %oate a;un0e în De&a în ziua următoare, sau de ce este necesar să î'i %redea tele+onul către o altă %ersoană. ,n data de 11.05.2012, a doua zi du%ă audieri 'i %erc=ezi(ie, ne+iind re(inut, inc. Cu%e(iu Dorin, are %e tele+onul %ersonal un număr de două a%eluri dintre care la unul răs%unde +iind al so(iei sale, iar la celălalt nu răs%unde. -ste de o)ser&at +a%tul că atat în ziua anterioară %erc=ezi(iei c*t 'i în ziua ulterioară %erc=ezi(iei incul%atul nu utilizează tele+onul mo)il. ,n data de 12.05.2012 inc. Cu%e(iu Dorin, reia discu(iile tele+onice %e %ostul tele+onic cu numărul 0E222919EE, iar la ora 21.18.30, este sunat de către .usu <=eor0=e zis .omica. Din discu(ia celor doi rezultă +a%tul că ace'tia s:au înt*lnit, ulterior conducerii lui Cu%e(iu Dorin la %arc=et în 10.04.2012 'i au discutat des%re situa(ia în care se a+lă Cu%e(iu Dorin iar : în continuare .omică îi s%une lui Cu%e(iu Dorin ,,&ezi ce, cum, c*t, cu cine 'i ce nume &or)e'ti,...întele0i,..oriunde 'i oric*nd..'i %e stradă,..'i în ma'ină...'i l*n0ă casă...'i în &izită la cine&a..)ineB, lucru %e care Cu%e(iu Dorin îl con+irmă %rin ,,am întelesB. Tot în %erioada 02.04.2012:13.04.2012, #er)eceanu Traian a a&ut con&or)iri cu 7o' O&idiu, liderul 7asoneriei din ;ud. >unedoara, cu care era %rieten din co%ilărie. Cu%e(iu Dorin era 'i el mason. +stfel în data de 03.04.2012, la ora 13.33.38, 7os O&idiu de la %ostul cu nr. 0E33EE5310 îl contactează tele+onic %e Cu%e(iu Dorin la %ostul tele+onic cu nr. 0E2910E095. An data de 03.04.2012, la orele 12.33.21 'i 19.1E.22 7os O&idiu de la %ostul tele+onic cu nr. 0E33EE5310 îl contactează tele+onic %e Cu%e(iu Dorin la %ostul tele+onic cu nr. 0E2910E095. An data de 04.04.2012, la orele 13.33.30 'i 13.42.21. 7os O&idiu de la %ostul tele+onic cu nr. 0E33EE5310 îl contactează tele+onic %e Cu%e(iu Dorin la %ostul tele+onic cu nr. 0E2910E095, iar la ora 20.41 7os O&idiu de la %ostul tele+onic cu nr. 0E33EE5310 îl contactează tele+onic %e #er)eceanu Traian la %ostul tele+onic cu nr. 0E82219538. ,n data de /7./5.0/10, la ora 05.49.38,13.33.30 'i 13.42.21 Cu%e(iu Dorin de la %ostul tele+onic cu nr. 0E2910E095 îl contactează tele+onic %e 7os O&idiu la %ostul tele+onic cu nr. 0E33EE5310, iar la orele 13.38.21 'i 7os O&idiu de la %ostul tele+onic cu nr. 0E33EE5310 îl contactează tele+onic %e Cu%e(iu Dorin la %ostul tele+onic cu nr. 0E2910E095. An data de 05.04.2012, la ora 10.4E.4E 7os O&idiu de la %ostul tele+onic cu nr. 0E33EE5310 îl contactează tele+onic %e #er)eceanu Traian la %ostul tele+onic cu nr. 0E82219538. 7ste e*ident că incul%atul Cu%e(iu a +ost in+ormat de %erc=ezi(iile ce

urmau să ai)ă loc de la inc. #er)eceanu dar nu direct, ci %rin intermediul lui .us 2asile sau 7o' O&idiu. .e+eritor la a doua %erc=ezi(ie din 09.10.2012 inc. #er)eceanu Traian, a +ost în'tiin(at de %rocuror, în 04.10.2012, cu %ri&ire la +a%tul că în 09.10.2012 urmează să se e+ectuaeze %erc=ezi(ii în cauza Cu%e(iu, numărul loca(iilor 'i +a%tul că toate sunt din ;ude(ul >unedoara, %entru ca acesta să se %oată or0aniza din %unct de &edere lo0istic, %recum 'i că loca(iile exacte 'i %ersoanele îi &or +i comunicate în diminea(a zilei de 09.10.2012, în tim% util %entru a a;un0e la loca(ii %entru ora 08.00. 7ai mult, în data de 04.10.2012, în cursul dimine(ii, în ;urul orei 5.00, comisarul 7untean !lin, a +ost contactat tele+onic de către inc. Traian #er)eceanu, +iind între)at de către acesta cu %ri&ire la loca(iile la care urmează să +ie e+ectuate %erc=ezi(ii în data de 09.10.2012. ? &ol. 11 f. 113-104 ) Cu această ocazie comisarul 7untean !lin a in+ormat 'e+ul de )ri0adă cu %ri&ire la +a%tul că urmează să +ie e+ectuate mai multe %erc=ezi(ii %e raza 7un. >unedoara, trei dintre acestea +iind în le0ătură cu inc. Cu%e(iu Dorin, iar în ceea ce %ri&e'te restul loca(iilor acestea sunt cunoscute doar de către %rocurorul 'e+ D.I.I.C.O.T. , .T. !l)a. An ;urul orelor 12.00, cms. 7untean !lin a +ost contactat din nou de către 'e+ul de )ri0adă %entru a %une la dis%ozia acestuia din urmă o sinteză a ac(iunii care urmează a +i între%rinsă, lucru care a +ost de alt+el 'i realizat, +ără a se comunica în cadrul sintezei 'i im%licarea altor %ersoane dec*t cele aduse de;a la cuno'tin(a se+ului de )ri0adă, res%ecti& , Cu%e(iu Dorin. Ance%*nd cu ora 09.00, data de 04.10.2012 inc. Cu%e(iu Dorin a +ost luat în fila8. Antruc*t Cu%e(iu Dorin se a+la la sediul societă(ii sale C CO7 ID .", s:a dis%us instalarea dis%oziti&ului de +ila; la intrarea %e strada !%useni, strada în ca%ătul căreia se a+lă situat sediul .C. Comsid ...".. 7ste de 'reci6at fa'tul că strada !%useni este îm%ăr(ită în două de o linie +erată, linie care %oate +i tra&ersată doar %e ;os, cu %iciorul. "a ora 10.23, du%ă in+ormarea comisarului #er)eceanu des%re ac(iunea ce &a urma, %e strada !%useni ?%e %artea drea%tă ra%ortat la linia de cale +erată6 a intrat dins%re strada De%ozitelor, sin0ura cale de acces auto, autoturismul cu numărul de înmatriculare >D.55.#<T, ma'ină condusă de către comisarul 'e+ Traian #er)eceanu, con+orm ra%ortului de +ila;. 7a'ina cu numărul de înmatriculare >D.55.#<T a întors în ca%ătul străzii, în +a(a %or(ii de acces a .C. Comsid ...". 'i a re&enit %e strada De%ozitelor, du%ă care, autoturismul cu numărul de înmatriculare >D.55.#<T, a &irat din nou %e strada !%useni ?de data aceasta %e %artea stan0ă ra%ortat la linia de cale +erată6 'i a sta(ionat în ca%ătul străzii !%useni, &is a &is de intrarea în sediul .C. Comsid ...". tim% de a%roximati& o ;umătate de oră ?du%ă ora 10.236. /u s:a %utut o)ser&a acti&itatea des+ă'urată la res%ecti&ul o)iecti& de Traian #er)eceanu, deoarece +ila;ul îl %ri&ea %e Cu%e(iu Dorin 'i era situat %e strada De%ozitelor, la intrarea %e str. !%useni, care este o stradă înc=isă. De'i strada !%useni este des%ă(ită %e două sensuri de către calea +erată, am)ele sensuri se termină cu o di+eren(ă de 10 metri în dre%tul .C.

Comsid ..."., strada +iind înc=isă mai de%arte, exist*nd doar terenuri +ără construc(ii. An ;urul orelor 10.43 autoturismul cu numărul de înmatriculare >D.55.#<T , condus de către Traian #er)eceanu, a re&enit de %e str. !%useni, %e strada De%ozitelor, &ir*nd drea%ta în direc(ia sta(iei de )enzină 7oll ?10.446, moment sur%rins de camera existentă în )enzinărie 'i îndre%tată s%re strada De%ozitelor, du%ă care a intrat %e 'oseaua de centură a munici'iului "e*a. Tot la data data de /5.1/.0/109 :între orele 05.49:10.13, tele+onul cu numărul 0E222919EE, a%ar(in*nd lui Cu%e(iu Dorin a +ost deconectatH :la ora 10.13, Cu%e(iu Dorin discută cu Diana tim% de 2minute 'i 39 de secunde, du%ă care la ora 10.32 tele+onul a%are din nou deconectat, următorul a%el, ne%reluat, dar care atesta +a%tul că tele+onul a +ost reconectat a&*nd loc la ora 10.43. + doua 6i, în data de 0!.10.2012 la ora 19.49, inc.Cu%e(iu Dorin s:a de%lasat la ca%ela +. !lexandru unde s:a înt*lnit cu mem)rii masoneriei ?mesa;e 'i discu(ii tele+onice %rin care i s:a cerut s ǎ se 're6inte la înmorm:ntarea unui ,,frate,,), îmbrǎca(i la +el în costume 'i cra&atǎ de culoare neagrǎ 'i cǎma'ǎ albǎ. Dintre ace'tia a +ost identi+icat 7o' O&idiu, îm'reunǎ cu care Cu%e(iu Dorin s:a retras întrun loc mai %u(in a0lomerat 'i au discutat %*n ǎ la ora 15.13. Pe tim%ul discu(iei dintre cei doi 7o' O&idiu a +ost o)ser&at c ǎut*nd %rin a0enda tele+onului mo)il 'i e+ectu*nd mai multe con&or)iri tele+onice. 7o' O&idiu este &ice%rimar al mun. De&a, +iind de asemenea 'i %rieten din co%il ǎrie cu inc. Traian #er)eceanu, cu care comunica +rec&ent. !st+el, numai în %erioada 04.10.2012:09.10.2012, între ace'tia au a&ut loc următoarele con&or)iri1 ,n data de /3.1/.0/12, la ora 1E.33.12, #er)eceanu Traian de la %ostul tele+onic cu nr. 0E82219538 îl contactează %e 7os O&idiu la %ostul tele+onic cu nr. 0E3EE33318. An ziua următoare, res%ecti& în data de 0".10.2012, în 8urul amie6ii inc. Traian Berbeceanu l-a contactat tele+onic %e comisarul 7untean !lin 'i i:a comunicat +a%tul că întruc*t %*nă la ora res%ecti&ă nu se a+lă în %osesia tuturor in+orma(iilor cu %ri&ire la loca(iile %erc=ezi(iilor care urmează a +ii des+ă'urate, &a in+orma conducerea Poli(iei .om*ne că &a am*na ac(iunea %entru o dată ulterioară, datorită +a%tului ca i s:a comunicat numai că urmează să +ie e+ectuate un număr de o%t %erc=ezi(ii %e raza ;ud. >unedoara, dar nu i:au +ost indicate loca(iile, ci numai cele cu %ri&ire la Cu%e(iu, restul urm*nd a +i transmise numai în diminea(a %erc=ezi(iei, cu acordul Procurorului @e+ Direc(ie, care a +ost 'i el in+ormat. An data de 0E.10.2012, la orele 15.10.33 'i 15.12.4E, #er)eceanu Traian de la %ostul tele+onic cu nr. 0E82219538 îl contactează %e 7os O&idiu la %ostul tele+onic cu nr. 0E3EE33318, iar la ora 15.21.3E, 7o' O&idiu de la %ostul tele+onic cu nr. 0E3EE33318 îl contactează %e #er)eceanu Traian la %ostul tele+onic cu nr. 0E82219538. Tot în 0".10.2012, duminica la ora 12.01.31, un autoturism de culoare nea0ră, cu 0eamuri +umurii 'i acela'i +ormat cu a celui condus de către

comisarul 'e+ Traian #er)eceanu, a %ărăsit %arcarea 7etro 'i s:a îndrea%tat s%re 'oseaua de centură a'a cum reiese din +ilmările re ali6ate de camerele de la maga6inul #eal. $lterior, la ora 12.08.23, un autoturism de culoare nea0ră, cu 0eamuri +umurii 'i acela'i +ormat cu a celui condus de către comisarul 'e+ Traian #er)eceanu, a intrat în %arcarea PraItiIer, a +ăcut sensul 0iratoriu 'i s: a îndrea%tat %e %artea drea%tă a sensului de acces la ma0azin, +iind mascat de un tir ?înre0istrări .eal6. !s%ectele %ri&ind îm%re;urarea că la ora 'i loca(iile %recizate anterior se a+la ma'ina cu nr. de înmatriculare >D.55.#<T, condusă de către cms. 'e+ Traian #er)eceanu, sunt sus(inute 'i corelate cu ra%oartele de +ila; autorizate %entru Cu%e(iu Dorin, care era luat în +ila; autorizat, iar o+i(erii de la +ila; au &ăzut din nou ma'ina condusă de #er)eceanu Traian în zonă. !ce'tia nu au e+ectuat +oto0ra+ii ;udiciare, deorece #er)eceanu Traian nu +ăcea o)iectul dosarului 'i al +ila;ului, dar au consemnat în ra%oarte as%ectele constatate. !st+el, în aceea'i zi, la ora 12.0E.40, inc. Cu%e(iu Dorin a intrat în %arcarea de la #eal, a +ăcut 'i el sensul 0iratoriu din interiorul %arcării 'i a o%rit în %arcarea ma0azinului 7etro, conduc*nd autoturismul %ro%rietate %ersonală marca 7ercedes cu nr. de înmatriculare >D.10.#$/, autoturism în care se mai a+lau so(ia sa 'i un alt indi&id ?ra'ort fila8). Con+orm ra%ortului de +ila; în momentul în care Cu%e(iu Dorin a o%rit autoturismul în %arcarea 7etro, în %arcarea ma0azinului PraItiIer se a+la %arcat cu +a(a îns%re ma0azin, autoturismul cu numărul de înmatriculare >D.55.#<T condus de #er)eceanu Traian, acesta +iind mascat de un tir care se a+la în s%atele său, ma'ina comisarului #er)eceanu +iind %arcată la limita %arcarilor dintre PraItiIer 'i 7etro. Du%ă, acest ultim moment, o %erioadă de a%roximati& 20 de minute, în care autoturismul cu numărul de înmatriculare >D.55.#<T, la &olanul căruia se a+la cms. 'e+ Traian #er)eceanu ?con+orm ra%ortului de +ila;6, a sta(ionat +ără ca cine&a să intre sau să iese din acesta, %erioadă care s:a su%ra%us cu &enirea inc. Cu%e(iu Dorin la 7etro, du%ă acre autoturismul cu nr. >D 55 #<T s:a %us în mi'care %rin %arcarea ma0azinului PraItiIer 'i a intrat în sensul 0iratoriu a+lat la intersec(ia cu calea Darandului. Con+orm ra%ortului de +ila; autoturismul cu numărul de înmatriculare >D 55 #<T, la &olanul căruia se a+la cms. 'e+ Traian #er)eceanu, a %ărăsit %arcarea ma0azinului PraItiIer, %e direc(ia Calea Darandului ?'oseaua de centură6, s%re o destina(ie necunoscută. -c=i%a de +ila; care a executat autorizarea am)ientală, a mai +ost +olosită 'i în cadrul altor dosare instrumentate de către #.C.C.O. !l)a Iulia, exist*nd %ro)a)ilitatea e&identă ca aceasta să +i +ost &ăzută de către inc. Traian #er)eceanu, conducătorul autoturismului cu numărul de înmatriculare >D 55 #<T, iar din autoturismul %recizat anterior, nu a co)or*t sau urcat nimeni %e toată %erioada sta(ionării ?con+orm ra%ortului de +ila;6. Cu%e(iu Dorin nu s:a înt*lnit cu nicio %ersoană care să %rezinte interes %entru %rezenta cauză în incinta com%lexului .eal:7etro:PraItiIer. La ora 19.28, din aceea'i zi, Cu%e(iu Dorin a +ost sunat de c ǎtre #usu

45eorg5e cǎtre care i s-a 'l:ns cǎ are 'robleme cu ,,telefonul,,. ,n data de 0 .10.2012, comisarul Berbeceanu Traian, îm'reunǎ cu ec5i'a desemnatǎ %entru e+ectuarea %erc=ezi(iei, s:a de%lasat la domiciliul numitului Cu%e(iu Dorin, situat în mun. >unedoara, str. #uituri , nr. 11 +, unde ma8oritatea mebrilor ec5i'ei au obser*at fa'tul cǎ la ora 04.40, luminile de la %arterul casei inc. Cu%e(iu erau a%rinse, exist*nd re%lici de 0enul ,,suntem a'te%ta(iB ?înre0istrare &ideo6. De asemenea, se o)ser&ă că la %arter în s%atele u'ii se %ozi(ionează o %ersoană de'i ec=i%a nu s:a a;uns în dre%tul u'ii de acces în curtea imo)ilului 'i nu s:a sunat la inter+on ?ca%tura inre0 istrare *ideo *ol. 11 +. 124: 129 6. $lterior, inc. Traian #er)eceanu a a%ăsat )utonul inter+onului 'i au durat a%roximati& 11 secunde %*nă în momentul în care doamna Cu%e(iu 7onica a desc=is u'a de la casă 'i a &enit s%re %oarta %ermi(*nd accesul or0anelor de %oli(ie în curte 'i în interiorul imo)ilului. Pe +undalul înre0istrării se o)ser&ă clar +a%tul că du%ă ce doamna Cu%e(iu 7onica iasă din casa, în %ra0ul u'ii a%are Cu%e(iu Dorin, &enind dins%re )ucătărie 'i nu de %e scările de acces la eta;, aruncă o %ri&ire a+ară, du%ă care a%ro%ie u'a 'i urcă scările de la eta;. An acest tim% doamna Cu%e(iu 7onica se a+la la %oartă. $lterior du%ă %ătrunderea în incinta locuin(ei a or0anelor de %oli(ie ;udiciară, inc. Cu%e(iu Dorin a co)or*t scările de la eta; mim*nd că atunci s: a trezit 'i înc=eindu:se la căma'ă, a+i'*nd o +a(ă &eselă, deloc sur%rinsă, a'a cum reiese din +ilmările e+ectuate de ec=i%a de %erc=ezi(ie. !tat doamna Cu%e(iu c*t 'i inc. Cu%etiu erau îm)r ǎca(i ?nu în %i;amale6 'i se %utea o)ser&a +a%tul cǎ cei doi îsi )eau ca+eaua 'i se uitau %e la%to%. "a o &eri+icare a %ro0ramelor accesate %e la%to% s:a constatat că aceste as%ecte nu erau reale Coro)orat cu cele %recizate anterior, se o)ser&ă că în declara(ia din 28.10.2012, +ormulată în dos. E1D/P/2011, inc. Cu%e(iu Dorin +iind între)at des%re +a%tul dacă 'tia sau nu des%re %erc=ezi(iile domiciliare e+ectuate în cauză a arătat că nu. $lterior, inc. Cu%e(iu Dorin, %rin declara(ia din 03.12.2012, ? &ol. 11 +. 491 6 +ormulată în dos E1D/P2011 a declarat că dormea c*nd au &enit or0anele de %oli(ie, iar #er)eceanu Traian, a declarat în acela'i dosar, în 08.12.2012, ? &ol. 11 +. 238:2416 că nu l:a &ăzut %e Cu%e(iu în cadrul u'ii 'i acesta a co)or*t ulterior %e scări, înc=eindu:se la căma'ă : cum a declarat martorul "inI Cristian.? &ol. 11 +.243:243 6 /u acela'i lucru a +ost declarat de martorul, <=iura 7arius,? &ol. 11 f.055:24E 6 %oli(ist în cadrul CCO >d. 'i dele0at %entru e+ectuarea %erc=ezi(iilor, care a a+irmat că Cu%e(iu Dorin a co)or*t la %arterul clădirii du%ă intrarea în casă a or0anelor de %oli(ie, +ără să 'tie c*nd 'i dacă acesta se înc=eia la căma'ă. -ste e&ident că #er)eceanu Traian 'i "inI Cristian, s:au uitat %e +ilmările realizate de %oli(ie înainte de a &enii %entru audieri, cu at*t mai mult cu c*t martorul "inI Cristian nu a +ost citat de %rocuror, ci adus din %ro%rie ini(iati&ă de cms. #er)eceanu. ;iind audiat din nou, în calitate de martor, du%ă e+ectuarea dis;un0erii din dos. E1D/P2011 'i conexarea cauzei 39D/P/2013 la dos. 13 D/P/2011,

martorul Cu%e(iu Dorin 'i:a modi+icat declara(ia, %entru a se coro)ora mai )ine cu înre0istrarea %erc=ezi(iei realizată de %oli(ie, sus(in*nd că Ca &isat ur*t noa%teaB, că era treaz c*nd au sunat or0anele de %oli(ie 'i a co)or*t %e scări c*nd so(ia sa a desc=is u'a, du%ă care a urcat din nou sus %e scări 'i a co)or*t înc=eindu:se la căma'ă. !ceste modi+icări ale declara(iei numitului Cu%e(iu Dorin, s:au +ăcut %rin cores%onden(ă cu ceea ce s:a +ilmat de către %oli(i'tii care au e+ectuat %erc=ezi(ia 'i se coro)orează 'i cu declara(ia comisarului "inI Cristian 'i a cms. #er)eceanu Traian, re+eritor la co)or*rea scărilor înc=eindu:se la căma'ă 'i %rezen(a în cadrul u'ii, as%ecte de care ace'tia au +ost între)a(i de %rocuror, atr*0*ndu:li:se %ractic aten(ia. -ste e&ident, a'a cum nu a re(inut nici %oli(istul <=iura, că nimeni nu re(ine amănuntul c*nd s:a înc=eiat la căma'ă %e scări, la eta; sau la %arter, dacă nu i s:ar +i comunicat ce reiese din +ilmări. Tot ast+el, în ultima declara(ie, Cu%e(iu Dorin re&ine asu%ra a+irma(iilor anterioare 'i arată că a +ost totu'i în cadrul u'ii c*nd s:a sunat la oartă, as%ect nerecunoscut anterior 'i %e care susnumitul dore'te în %rezent să:l coro)oreze cu +ilmarea de'ii acesta nu a &ăzut înre0istrarea, sin0urul care a a&ut acces la această înre0istrare +iind inc #er)eceanu. Concluzion*nd, indiciile temeinice &iz*nd +a%tele incul%atului în le0ătură cu 0ru%area Cu%e(iu sunt cu%rinse în &ol. 11 , %ri&ind dis;un0erea din dos. E1D/P/2012 'i &ol. 15 , cu declara(ii de martori 'i constau în1 : martorii #alint Dan, $drea Călin 'i @ionei Dorin, ultimii doi +iind testa(i cu a%aratul %oli0ra+ 'i au trecut testul, au a+irmat că inc. Cu%e(iu Dorin le:a s%us înainte de %erc=ezi(ia din 10.04.2012 de la domiciliile lor că urmează să +ie %erc=ezi(iona(i, că Cu%e(iu 'tie aceste lucruri de la o %ersoană din antura;ul DIICOT, care este tot tim%ul cu ei, %recum 'i că el, #alint Dan care nu de(inea o calitate o+icială în nici o societate comercială im%licată, nu era &izat de %erc=ezi(ii, as%ecte transmise exact de comisarii 7an 2ictor 'i 7untean !lin lui #er)eceanu Traian, cu ocazia in+ormării e+ectuate în care s: au trecut +irmele 'i asocia(ii sau administraorii acestora, deci nu 'i #alint Dan care nu de(inea o ast+el de calitate. $lterior, Cu%e(iu Dorin a a+lat 'i de a doua %erc=ezi(ie domiciliară din 09.10.2012, în condi(iile în care #er)eceanu a +ost in+ormat numai cu %ri&ire la această %ersoană. 7artorul #alint dan a relatat că a auzit că #er)eceanu Traian 'i @er)an Glorin s:ar +i de%lasat la sediul CO7 ID 'i în %arcarea unui restaurant din De&a, %entru a se înt*lni cu acesta. !cest ultim as%ect se coro)orează cu îm%re;urarea că într:ade&ăr, #er)eceanu a +ost sur%rins de +ila;ul autorizat asi0urat %entru Cu%e(iu Dorin, c*nd imediat du%ă ce a +ost in+ormat des%re a doua %erc=ezi(ie s:a de%lasat la sediul CO7 ID, iar ulterior se a+la în %arcarea de l*n0ă 7-T.O$, unde nu s:a dat ;os din ma'ină 'i unde a a'te%tat %*nă a &enit 'i Cu%e(iu Dorin, dar +ila;ul s:a decons%irat %ro)a)il +a(ă de #er)eceanu care e&ident cuno'tea te=nicile 'i c=iar %ersoane 'i autoturisme 'i a %lecat +ără să co)oare din ma'ină, unde a stat 'i a %atrulat %rin zonă a%roximati& 30 min. : martorul imota !lin, a arătat în dos. 105 D/P/ 2013, conexat la %rezenta cauză ?&ol. 11, +ila 1906 că a asistat la o discu(ie dintre 2asiu Todor 'i o altă %ersoană, din con(inutul căreia reie'ea că, Cu%e(iu Dorin 'i al(i

oameni de a+aceri din ;ud. >d. &or a&ea %ro)leme cu DIICOT, dar că nu are nimeni ce le +ace întruc*t sunt %rote;a(i de #er)eceanu Traian 'i alte %ersoane. e +ăcea re+erire în mod e&ident la dosarul E1D/P/2011 %ri&ind %e Cu%e(iu Dorin, $scatu <=eor0=e, Giler !drian, '.a. instrumentat de DIICOT, T !"#!, cauză în care la am)ele %erc=ezi(ii este %ro)at cert că Cu%e(iu Dorin a +ost in+ormat des%re %erc=ezi(iile domicliare ce se &or e+ectua în ce ce:l %ri&e'te. : %rocesele &er)ale de in&esti0a(ie cu datele interes*nd cauza de la %rima 'i a doua %erc=ezi(ie, as%ecte re(inute la starea de +a%t ?&ol. 11, +ilele 110 :1296. /umai #er)eceanu cuno'tea s%ectele decons%irate către Cu%e(iu în +orma în care au a;uns la acesta, decons%irările e+ectu*ndu:se %rin .usu <=eor0=e 'i 7o' O&idiu. Din ra%oartele de +ila; reise că la a doua %erc=ezi(ie, imediat ce a +ost anun(at, #er)eceanu s:a de%lasat la sediul Comsid, iar cu o zi înainte de %erc=ezi(ie a a'te%tat &enirea lui Cu%e(iu în %arcare la PractiIer, l*n0ă 7etro, de'i nu s:a dat ;os din ma'ină, o)ser&*nd +ila;ul. : %rocese &er)ale 'i înscrisuri ?&ol. 11, +ilele 133:1E06 %ri&ind sc=im)ul de ma'ini cu C $.!/$ J$/IO. ." %rin .usu <=eor0=e, #er)eceanu Traian a luat o ma'ină în 2010, de a%roximati& un an, %e care a +olosit:o doi ani 'i a &*ndut:o mai scum% dec*t a cum%ărat:o, către Po%a Tudor ?ira(ional din %unct de &edere economic6, a'a cum reiese din coro)orarea cu contractul de &*nzare cum%ărare identi+icat la %erc=ezi(ie. Din declara(ia de a&ere reiese că #er)eceanu nu a com%lectat %ct. III, e&ident din moment ce +osta sa ma'ină nu a a;uns la C $.!/$ J$/IO. .", ci la +inul său $rs Ioan, la care a+ost &*ndută direct 'i unde se a+lă 'i acum ?&ol.16. : mărturia mincinoasă din declara(ia de martor +ormulată de #er)eceanu Traian în dos. E1D/P/2011 la 08.12.2012 ?&ol. 11, +ila 1386. : mărturia mincinoasă din declara(ia de martor +ormulată de $rs Ioan în dos. E1D/P/2011 la 10.10.0/10 -*ol. 1, fila 030). : interce%tările con&or)irilor tele+onice dintre $rs, .usu 'i #er)eceanu, din carec reiese cert înt*lnirea dintre cei trei, în 14.11.2012, la domiciliul "ui $rs Ioan zis Piciu, as%ect con+irmat de ra%ortul de +ila;. Interce%tările au +ost autorizate %e $rs Ioan, .usu <=eor0=e 'i .usu !nca. ?&ol 11, +ilele 310 :3106. !&*nd în &edere că, la data res%ecti&ă, din actele existente la dosarul nr. E1D/P/2011 al DIICOT, T !l)a, existau indicii că inc. Cu%e(iu Dorin ar +i +ost in+ormat des%re %erc=ezi(iile domiciliare de .usu <=eor0=e, care era în antura;ul mai multor %oli(i'ti de la CCO >d., structură su)ordonată #CCO !l)a, s:a înce%ut urmărirea %enală îm%otri&a acestuia 'i în 14.11.2012, în )aza autoriza(iei de %erc=ezi(ie nr. 34/14.11.2012 emisă de Tri)unalul !l)a s: au e+ectuat mai multe %erc=ezi(ii la sediul societă(ilor 'i locuin(ele +olosite de .usu <=eor0=e 'i so(ia acestuia .usu !nca. Cu ocazia %erc=ezi(iilor domiciliare e+ectuate s:a identi+icat un înscris intitulat Kcontract de &*nzare , cum%ărare înc=eiat la dat de 22.0E.2011 în De&aB, ? &ol. 11 +.383:383 6, %ractic un sc=im) între două autoturisme 2L P! !T, unul mai &ec=i : 3 7OTIO/ de(inut de #er)eceanu Traian 'i unul relati& nou , CC T.!2. 2.0, ac=izi(ionat de a%roximati& un an, a%ar(in*nd numitei .usu !nca , adm. la C $.!/$ J$/IO. .", sc=im) în urma căruia

autoturismul mai nou era luat de #er)eceanu Traian care ar +i %lătit o di+eren(ă de 10.000 -uro. !ceast, înscris este însă in+irmat de documentele +inanciar conta)ile ;usti+icati&e întocmite de C $.!/$ J$/IO. 2003 .", societate administrată 'i la care sunt asocia(i so(ii .usu <=eor0=e 'i !nca, din care reiese că ? &ol. 11 f. 144-17. )9 "a data de 20.0E.2010 %rin +actura cu numărul 1831433E, C $.!/$ J$/IO 2003 ." a %lătit a&ansul %entru ac=izi(ionearea în leasin0 a autoturismului marca 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI la &aloarea de 82.388,29 lei din care 12.0E0, 95 lei re%rezintă T.2.!.. !utoturismul a +ost înre0istrat la data de 20.0E.2010 în re0istrul de e&iden(ă a mi;loacelor +ixe ale .C. $ranus Junior 2003 ..."., la &aloarea rămasă de amortizat de 54.930 lei, urm*nd ca întrea0a sumă să +ie amortizat %e o %erioadă de 80 de luni. "a data de 30.08.2011, autoturismul marca 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI, +i0ura în conta)ilitatea .C. $ranus Junior 2003 ..."., cu &aloarea rămasă în sold de E9.281,13 lei. An data de 31.0E.2011 s:a modi+icat însă &aloarea de in&entar al autoturismul marca 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI, +iind scăzută de la &aloarea de E9.281,13 lei la &aloarea de 3E.514,0E lei ? cu 30.338,08 lei6. $lterior, la data de 17./8.0/11 autoturismul marca 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI +i0urează în +isa de e&iden(ă a mi;loacelor +ixe a .C. $ranus Junior 2003 ..."., ca &*ndut la &aloarea de 31.534 lei ?%ro)a)il +ără T2!6. !st+el la data de 1E.09.2011, autoturismul marca 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI este &*ndut către #er)eceanu Traian, cu suma de 42.000 lei ?sumă care include T.2.!.6, +iind emisă în acest sco% +actura +iscală cu numărul 381/1E.09.2011 la &aloarea de 42.000 lei. C=itan(a %rin care se atestă %rimirea sumei de 42.000 lei de la #er)eceanu Traian, de către .C. $ranus Junior 2003 ..."., este înre0istrată cu nr. 380 'i este datată 12.05.2011 ?du%ă o lună6. An data de 1E.09.2011, %rin +actura cu numărul 1851E293 .C. $ranus Junior 2003 ...". a %lătit însă către Porsc=e "easin0 restul sumei datorată %entru ac=itarea inte0rală a autoturismul marca 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI, res%ecti& 35.553,90 lei. !nterior s:a %lătit de către societate un a&ans de 82.388 lei 'i s:au ac=itat ratele lunare de leasin0. +stfel, concluzion*nd C $.!/$ J$/IO. 2003 .", a ac=izi(ionat în 20.0E.2010 autoturismul, a %lătit %entru acesta +irmei de leasin0 %este 110.000 lei, +ără ratetele de leasin0 %lătite a%roximati& un an 'i a &*ndut autoturismul în cauză, la 1E.09.2011 lui #ere)eceanu Traian cu &aloarea de 42.000 lei, mai %u(in de ;umătate, sumă %e care a încasat:o scri%tic numai în 12.05.2013. $lterior, a'a cum reiese din înscrisurile ridicate la %erc=ezi(ie, #er)eceanu Traian a &*ndzut autoturismul în 2012 cu o sumă mai mare, în condi(iile în care l:a +olosit a%roximati& 2 ani. Cu ocazia %erc=ezi(iilor e+ectuate în data de 14.11.2012 la sediul .C. $ranus Junior 2003 ..."., s:a ridicat însă contractul de &*nzare:cum%ărare %recizat anterior, redactat olo0ra+, înc=eiat între #er)eceanu Traian 'i .usu !nca, contract datat 22.0E.2011. Prin acest contract #er)eceanu Traian &indea către .C. $ranus Junior 2003 ...". societate re%rezentată de către .usu !nca în calitatea acesteia

de administrator, autoturismul &ec=i de(inut de el, tot marca 2L Passat, dar 3 7otion, cu serie 'asiu L2LDDD3#D3P041538 'i numărul de identi+icare >D 55 #<T ?număr care a +ost %ăstrat de #er)eceanu Traian 'i la autoturismul nou ac=izi(ionat la sc=im)6, în sc=im)ul sumei de E000 de euro. Prin acela'i contract .C. $ranus Junior 2003 ...". societate re%rezentată de către .usu !nca în calitate de administrator &indea către #er)eceanu Traian autoturismul marca 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI cu serie 'asiu L2LDDD3CD!-488239 %entru suma de 1E.000 de euro. Cele două %ăr(i mai +ac %recizarea că în +a%t au con&enit să +ăcă sc=im) de autoturisme, #er)eceanu Traian urm*nd să %lătească către .C. $ranus Junior 2003 ..."., doar di+eren(a de %re( dintre cele două autoturisme, res%ecti& suma de 10.000 de euro. e mai +ace men(iunea în contract că suma de 10.000 de euro s:a %lătit inte0ral cu ocazia înc=eierii res%ecti&ului contract. Contractul este semnat at*t de către .usu !nca în calitate de administrator al .C. $ranus Junior 2003 ...". c*t 'i de către #er)eceanu Traian. ,n realitate, autoturismul marca 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI cu serie 'asiu L2LDDD3CD!-488239 +i0ura înmatriculat în data de 02.05.2010 %e Porsc=e "easin0 .om*nia, cu numărul #:24:#>$. An data de 18.05.2011, autoturismul a +ost radiat 'i în aceea'i dată a +ost înmatriculat %e numele lui Traian #er)eceanu, +iindu:i atri)uite numerele >D:55:#<T, numere %e care le de(inuse anterior %e ma'ina a%arent dată la sc=im). $lterior, la data de 15.02.2013, autoturismul ac=izi(ionat de la ! $#+<$ J$/IO. 2003 .", res%ecti& 2L Passat CC Tra&. 2.0 TDI, este radiat, +iind &*ndut de #er)eceanu Traian 'i tot în data de 15.02.2013, este re: înmatriculat %e numele de Po%a Tudor !ron cu numerele de înmatriculare >D:1E:M-2. ,n realitate autoturismul marca 2L Passat 3 7otion ?cel &ec=i6 cu serie 'asiu L2LDDD3#D3P041538, a +ost înmatriculat %rima data la data de 28.09.2002, radiat la data de 0E.09.2004, înmatriculat %e C a&a -xim ...". la data de 15.05.2004, radiat la data de 29.10.2004, înmatriculat %e 2i'inescu Dan !lexandru la data de 03.11.2004, radiat la data de 04.10.2008, înmatriculat %e 7uzica' 7ircea la data de 04.10.2008, radiat la data de 02.11.2010, înmatriculat %e #er)eceanu Traian la data de 02.11.2010, radiat la data de 18.05.2011. "in data 18.05.2011 autoturismul marca 2L Passat 3 7otion cu serie 'asiu L2LDDD3#D3P041538, +i0urează înmatriculat %e $rs Ioan 2asile, +inul lui Traian #er)eceanu. .C. $ranus Junior 2003 ...". nu de(ine 'i nu a de(inut niciodată în %ro%ietate ca mi;loc +ix autoturismul marca 2L Passat 3 7otion cu serie 'asiu L2LDDD3#D3P041538, a'a cum ar tre)ui să reiasă din contractul de sc=im). !st+el, există sus%iciuni cu %ri&ire la realitatea înscrisurilor %recizate anterior, %recum 'i cu %ri&ire la %re(urile men(ionate %e aceste înscrisuri, în condi(iile în care %re(urile %racticate %e %ia(a de auto&e=icule din .om*nia, sunt s%re exem%lu1 %entru un autoturism 2L Passat cu anul de +a)rica(ie 2010 &*ndut în 2011, cum este cel ac=izi(ionat de la C $.!/$ J$/I.O 2003 ." de către #er)eceanu Traian, de a%roximati& 20.000 -uro ?%este

94.000 lei6 'i nu 42.000 lei cum a%are că ar +i +ost cum%ărat de la ! $#+<$ =$<(&# 0//2 .". !ceste as%ecte urmează a +i &eri+icate. An declara(iile de a&ere +ormulate de comisarul #er)eceanu Traian, din 24.04.2012 %entru anul 2011, a%are autorurismul 2L P! !T din 2010 ac=izi(ionat de la C $.!/$ J$/IO. 2003 ." ?%ct. II/1, %ozi(ia 16, dar nu a%are înre0istrată &*nzarea autoturismului 2L P! !T &ec=i, din 2002, către cine s:a e+ectuat, cu ce &aloare 'i data înstrăinării, as%ect solicitat la %ct. III din +ormular, intitulat K)unuri mo)ile a căror &aloare de%ă'e'te 3000 -uro +iecare 'i )unuri imo)ile înstrăinate, în ultimele 12 luniB. !cest as%ect constituie +als în declara(ii, #er)eceanu Traian omi(*nd să treacă &*nzarea autoturismului 2L P! !T &ec=i, din 2002, în declara(ia de a&ere deoarece acesta +i0ura dat la sc=im) către C $.!/$ J$/IO. 2003 ." %rin .usu !nca 'i nu &roia să se a+le des%re tranzac(ia cu %ri&ire la care a&ea ce&a de ascuns, iar în +a%t autoturismul 2L P! !T &ec=i, din 2002, care i:a a%ar(inut anterior a a;uns în mod real la +inul său $rs Ioan, as%ect %e care:l cuno'tea în mod e&ident, întruc*t se înt*lneau +rec&ent. Tot ast+el, cu ocazia %erc=ezi(iilor domiciliare e+ectuate la loca(iile +olosite de .usu <=eor0=e 'i +irmele sale în 14.11.2012, în )aza autoriza(iei de %erc=ezi(ie nr. 34/14.11.2012 emisă de Tri)unalul !l)a, s:au e+ectuat mai multe %erc=ezi(ii la sediul societă(ilor 'i locuin(ele +olosite de .usu <=eor0=e 'i so(ia acestuia .usu !nca, ocazie s:a constatat că .usu <=eor0=e este %lecat în er)ia. %rima reac(ie, a numitei .usu !nca, a +ost aceea de a:l suna %e comisarul #er)eceanu Traian 'i nu %e so(ul acesteia, %urt*nd următoarea discu(ie, ast+el1 ,n 15.11.0/109 La ora 12.54.24 #usu +nca - *ol. 11 f. 21/ ) -de la tel. /743030812) îl sună %e Traian #er)eceanu ?la nr. 0E822195386 'i îi comunică acestuia că #ri0ada de Crimă Or0anizată +ace %erc=ezi(ieNN Du%ă un moment de ezitare Traian #er)eceanu, s%une că el nu 'tie nimic ?lucru ade&ărat întruc*t nu i s:a comunicat6, că este %lecat la #rad 'i întrea)ă cine anume +ace %erc=ezi(ia. Domna .usu !nca îi s%une că deocamdată au +ost +oarte ?,,%olitico'iOO6, iar în continuare comunică numele o+i(erului de %oli(ie , 7untean !lin, moment în care acesta îi s%une să stea lini'tită că &a &or)i el cu o+i(erul. Du%ă c*te&a secunde scms. 7untean !lin a +ost contactat de către Traian #er)eceanu, care l:a asi0urat de tot s%ri;inul său 'i i:a s%us că nu este ,,nici o %ro)lemă dacă le s%ar0e u'ileOO, remarca la care o+i(erul a re%licat, că acest lucru nu se mai im%une deoarece %erc=ezi(ia a 'i înce%ut 'i oamenii sunt +oarte coo%eran(i. Curios, în exces de zel #er)eceanu Traian cerea o+i(erului dele0at cu e+ectuarea %erc=ezi(iei să s%ar0ă u'ile %rietenilor săi, du%ă ce se intrase la %erc=ezi(ie, în mod e&ident. $lterior, la ora 13.4E.20, .usu !nca ?0E315952056 îl sună %e so(ul ei .usu <=eor0=e ?0EE1282E236 'i îi comunică acestuia că se +ace o %erc=ezi(ie. "a ora 13.41.24, .usu !nca ?0E382829136 este sunată de către .usu <=eor0=e de la nr. 0391839035530 'i este întrea)ată dacă s:a terminat

acoloN ?%erc=ezi(ia6 'i îi cere acesteia să numeroteze toate actele care &or +i ridicate. "a ora 14.00.08, .usu !nca ?0E382829136 este sunată de către .usu <=eor0=e de la nr. 0391839035530 'i îi s%une să să comunie către domnul 7untean !lin că l:a ru0at să îi lase un număr de tele+on. La ora 18.44 #usu 45eorg5e -/750/88002) sunǎ %e so(ia sa .usu !nca ?0E382829136 'i discutǎ des%re %erc=ezi(ie. .usu <=eor0=e 'i s%une numitei .usu !nca, cǎ ei au cum'ǎrat marfǎ de la Cu%e(iu Dorin 'i cǎ nu au nicio legǎturǎ cu ,,8egosul ǎla>, în8urǎ masoneria, îl descrie %e Cu%e(iu Dorin ca +iind un om care iu)e'te )anii mai mult dec*t %e D:zeu 'i %e oameni . Tot #usu 45eorg5e afirmǎ cǎ Cu%e(iu Dorin a %rimit ordin de la masoni care ,,de at*ta tim% caut ǎ sǎ facǎ 8a'cǎ cu noi,, 'i %ro)a)il o %rimit ordin sǎ *orbeasca ce*a aiurea. La ora 1..17, %iciul )$rs ?asile -/70044583/) este sunat de Berbeceanu Traian -/730018.43). Berbeceanu Traian îi cere sǎ se *ada, stabilind ca loc de înt:lnire restaurantul "unǎrea, loc 'ro'us de cǎtre %iciul. Berbeceanu Traian îl întreabǎ cu cine se *ede, iar du'a ce îi rǎs'unde, %iciul îl asigurǎ cǎ 'ersoana res'ecti*ǎ *a 'leca. La ora 1..04 #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) dar acesta nu rǎs'unde. La ora 1..03 #usu 45eorg5e -/784552340) este sunat de Berbeceanu Traian -/730018.43) dar nu rǎs'unde. La ora 1..08 #usu 45eorg5e -/784552340) este sunat de Berbeceanu Traian -/730018.43). #usu 45eorg5e îi cere o înt:lnire, însǎ Berbeceanu Traian îl refu6ǎ s'un:ndu-i cǎ cel mai bine este sǎ se înt:lneascǎ doar m:ine du'ǎ audieri. -#usu 45eorg5e fiind citat la "((!&T, T +l)a în 18.11.2012 %entru audieri ca în&inuit, as%ect a;uns la cuno'tiin(a comisarului #er)eceanu de;a, din c*te se constată, dar care cores%unde realită(ii6. La ora 1..5/ %iciul )$rs ?asile -/70044583/) este sunat de Berbeceanu Traian -/730018.43). Berbeceanu Traian refu6ǎ ini(ial înt*lnirea la restaurantul Dun ǎrea sub 'rete@tul cǎ sunt %rea multe ma'ini acolo, însǎ în cele din urmǎ acce%tă. !onform ra'ortului de fila8 instituit 'e $rs ?asile, în 15.11.0/10, la ora 1..25, $rs ?asile 6is %iciul a 'arcat în fa(a restaurantului Dunărea 'i a intrat în restaurant. "a ora 15.40, în zona restaurantului Dunărea a &enit 'i cms. 'e+ Traian #er)eceanu, cu auto %ro%ietate %ersonală cu numărul de înmatriculare >D.55.#<T 'i a intrat în restaurant. Traian #er)eceanu a ie'it du%ă scurt tim% în +a(a restaurantului îm%reună cu $rs 2asile zis Piciul 'i au discutat în surdină, iar du%ă c*te&a minute cei doi s:au des%ăr(it, $rs 2asile re&enind în restaurant iar Traian #er)eceanu a %lecat cu ma'ina. La ora 1..5., %iciul ) $rs ?asile -/70044583/) îl sunǎ %e .usu <=eor0=e ?0E934438326 'i îi s%une acestuia c ǎ în momentul în care a8unge -în "e*a) sǎ *inǎ la el acasǎ direct, 'entru cǎ acuma a &or)it ?cu re+erire la discu(ia %urtatǎ cu #er)eceanu Traian #er)eceanu în +a(a restaurantului "unǎrea). La ora 0/.07, %iciul ) $rs ?asile -/732288171) este sunat de #usu 45eorg5e -/784552340) care îi s'une cǎ acuma a a8uns -la Piciu acasă6 'i cǎ 'arc5ea6ǎ în s'atele blocului. La ora 0/.07, %iciul ) $rs ?asile -/732288171) este sunat de #usu 45eorg5e -/784552340) cǎruia îi s'une cǎ este în +a(a )locului 'i îl a'tea%tǎ.

La ora 0/.07, %iciul )$rs ?asile -/70044583/) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îl întrea)ǎ dacǎ nu *ine 'e la el 'e acasǎ, iar Berbeceanu Traian îi s'une cǎ îl *a suna cu rǎs%unsul în c*te&a minute. Con+orm ra%ortului de +ila;, în 14.11.2012, la ora 20.30, $rs 2asile zis Piciul a re&enit la dresa sa de domiciliu 'i a intrat în scara )locului. La ora 0/.22, %iciul ) $rs ?asile -/70044583/) este sunat de Berbeceanu Traian -/730018.43). %iciul îi s'une cǎ acuma urcǎ cu #omicǎ sus, iar Berbeceanu Traian îi confirm cǎ &a &eni 'i el %*nǎ acolo. !onform ra'ortului de fila8, Berbeceanu a intrat în bl. 4, sc. ", locul de domiciliu a lui %iciul )$rs ?asile, a&*nd asu%ra sa o 0eantă %e umăr, iar la ora 21.15 a ie'it din scara )locului a&*nd asu%ra sa 0eanta 'i a %lecat cu autoturismul >D.55.#<T, care se a+la %arcat %e !leea aturn, în a%ro%ierea sediului Poli(iei 7un. De&a. 'i nu în +a(a )locului. La ora 01.2/, din sc. ", bl. 3, a ie'it 'i .usu <=eor0=e zis .omică care a %lecat la autoturismul său marca 7ercedes de culoare al)ă, cu nr. de înmatriculare >D10T7M. Toate acestea rezultă din redarea înre0istrărilor a+late în &ol. 11 f. 2184/.. An acest sens, +iind audiat ulterior în calitate de martor, #er)eceanu Traian, %rin declara(ia sa din 08.12.2012 +ormulată în dos. E1D/P/2011 %ri&ind %e Cu%e(iu dorin, '.a., a arătat că nu a discutat niciodată cu Cu%e(iu Dorin 'i nu a cunoscut sau &eri+icat loca(iile unde urmau să se +acă %erc=ezi(iile cu %ri&ire la acesta. Tot ast+el, #er)eceanu Traian, a arătat că este exclus ca .usu <=eor0=e să +i a+lat de la %oli(i'tii cu care acesta se înt*lnea, inclusi& el, des%re e+ctuarea %erc=ezi(iilor în cauza Cu%e(iu, %recum 'i că a &or)it cu .usu <=eor0=e cu c*te&a zile înainte de %erc=ezi(ia de la locuin(ele 'i +irmele acestuia din 14.11.2012, c*nd .usu <=eor0=e i:a s%us că %leacă în e)ia, du%ă care, a+l*nd de %erc=ezi(ie, l:a sunat %e .usu <=eor0=e, în aceea'i zi 'i i:a s%us că nu este )ine să se mai înt*lnească %*nă lucrurile se rezol&ă. Tot #er)eceanu Traian a rătat că s:a mai înt*lnit ocazional cu .usu <=eor0=e, C%ro)a)il la mai mult de o să%tăm*năB de la %erc=ezi(ie, ocazional, dar l:a e&itat 'i nu a mai discutat cu acesta, doar l:a salutat. !ceste a+irma(ii nu sunt ade&ărate, întruc*t este %ro)at că #er)eceanu Traian s:a dus la sediul Comsid înainte de %erc=ezi(ia din 09.10.2012 'i s:a înt:lnit la $rs Ioan zis Piciul acasă, cu .usu <=eor0=e, în seara zilei de 14.11.2012, du%ă %erc=ezi(ia de la +irmele 'i locuin(a acestuia 'i înainte de audierea ca în&inuit a lui .usu <=eor0=e, din 18 .11.0/10 de la DIICOT, T !l)a, unde acesta a +ost citat din 14.11.2012, citare de care #er)eceanu Traian 'i .usu <=eor0=e 'tiau. !ceste +a%te constituie e&ident mărturie mincinoasă. Tot din înre0istrările tele+onice 'i tra+icul tele+onic men(ionat a rezultat +a%tul că .usu <=eor0=e, $rs Ioan, 7o' O&idiu 'i #er)eceanu Traian se cuno'teau 'i a&eau rela(ii a%ro%iată, reiese 'i din interce%tările con&or)irilor tele+onice e+ectuate autorizat %entru .usu <=eor0=e, .usu !nca 'i $rs Ioa n 6is %iciu, astfel9 ,n data de 18.1/.0/109

La ora /..41, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îl întrea)ǎ des're actele sale 'ierdute la "eo ?ca+enea unde anumi(i %oli(i'ti de la )ri0adă cu .usu <=eor0=e, $rs Ioan, '.a. se înt*lneau a%roa%e zilnic6. Din discu(ie rezultǎ cǎ cei doi au urmǎrit meciul cu o searǎ înainte în loca(ia res%ecti&ǎ, de unde cei doi au 'lecat ulterior la ?ali. ,n data de 1..1/.0/10 La ora 0/.40, #usu 45eorg5e -/750/88002) este sunat de cǎtre La*u +le@andru ) cumnatul lui Berbeceanu -/701.70.34) care insista sǎ &ină. An 0luma .usu <=eor0=e s%une cǎ nu stie ce i-a fǎcut ,,Traienicǎ,, la telefon de nu 'oate rǎs'unde la 'rimele a'eluri. La ora 01./3, #usu 45eorg5e -/750/88002) este sunat din nou de cǎtre La*u +le@andru -/701.70.34) care insista cǎ #omicǎ este a'te%tat la Leo si sǎ se grǎbeascǎ. ,n data de 0/.1/.0/109 La ora 01./8, #usu 45eorg5e -/750/88002) este sunat de cǎ tre #er)eceanu Traian ?0E822195386 care îi s%une ,,ce +aci )osu,, 'i îi comunic ǎ totodatǎ cǎ este a'te%tat. La ora 02.05, Berbeceanu Traian -/730018.43) îl sunǎ 'e #usu 45eorg5e -/750/88002) dar acesta din urmǎ nu rǎs'unde. La ora 02.0., #usu <=eor0=e ?0E420992236 %rime'te un mesa; de la Berbeceanu Traian -/730018.43) cu urmǎtorul con(inut ,,"ai a#ungi$ %aca nu eu şi &iciu plecǎm acasǎ,,. La ora 02.20, Berbeceanu Traian -/730018.43) îl sunǎ 'e #usu 45eorg5e -/750/88002) dar acesta din urmǎ nu rǎs'unde. ,n data de 01.1/.0/10 La ora //./1, #usu 45eorg5e -/750/88002) îi trimite un mesa8 lui Berbeceanu Traian -/730018.43) cu urmǎtorul con(inut ,,în juma de orǎ ajung,,. La ora //.0., #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) care îi s'une cǎ a %lecat 'i cǎ se *a înt:lni doar cu %iciul, urm:nd ca cei doi sǎ se înt:lneascǎ la o ca+ea diminea(a. La ora 12./2, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) dar acesta nu îi rǎs'unde. La ora 12./2, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ 'e La*u +le@andru -/701.70.34) fiind in*itat de cǎtre acesta din urmǎ la o 'etrecere du'ǎ masǎ. La ora 12.05, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) stabilind sǎ se înt:lneascǎ du'ǎ masǎ la 'etrecerea lui La*u. La ora 15.45, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îl întrea)ǎ 'e acesta din urmǎ dacǎ l-a sunat 'e (%A&<7, lucru confirmat de cǎre Berbeceanu Traian. $lterior Berbeceanu Traian îl întreabǎ c:nd *ine, la care #omicǎ îi s'une cǎ *a a8unge în 8urul orei 13.2/. La ora 15.58, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îl întrea)ǎ 'e acesta dacǎ a +ost in&itat 'i ,,Tati,, #er)e ceanu Traian s'un:ndu-i sǎ:l ia 'i %e acesta. De o)icei tati i se s%unea la 7O@ , &ice%rimarul din De&a. Ant*lnirea are loc la @oimu'. La ora 13.51, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ %e interlocutorul cu nr. 0E823991E1 'i îi cere sǎ *inǎ la 6iua lui La*u la oimu'. Antruc*t interlocutorul re+uzǎ ini(ial %e tele+on inter&ine #er)eceanu Traian care îi cere s ǎ *inǎ reu'ind sǎ îl con*ingǎ.

La ora 17.48, #usu 45eorg5e -/750/88002) o sunǎ 'e so(ia sa .usu !nca ?0EE1282E236 'i îi ex%licǎ cum sǎ a8ungǎ în oimu' la tata lui #er)eceanu Traian acasă, unde are loc %etrecerea. ,n data de 00.1/.0/109 La ora 11./2, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ 'e La*u +le@andru -/701.70.34), acesta din urmǎ s'un:ndu-i cǎ l:au aste%tat dar ca nu a mai &enit ?cu re+erire la ca+eneaua "eo, locul în care î'i )eau ca+eaua zilnică, .usu <=eor0=e moti&*nd cǎ i-a *ǎ6ut, dar cǎ a fost grǎbit. ,n data de 08.1/.0/109 La ora 11.44, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ 'e ? ali ?0E239159026 %atronul restaurantului din incinta Dacia ser&ice De&a ?alt loc unde se înt*lneau cei %reciza(i anterior6 'i îi s%une cǎ *or *eni la meci. %e fundal se aude *ocea lui Berbeceanu Traian f:c:nd remarci 'ri*itoare la meci. ,n data de 21.1/.0/109 La ora 17.52, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ %e 2ali ?0E239159026 %atronul restaurantului din incinta Dacia ser&ice De&a 'i discut ǎ des%re #er)eceanu Traian, în s%e(ǎ unde *or *edea meciul disearǎ. ,n data de /8.11.0/109 La ora 1../0, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îl întrea) ǎ dacǎ &ine 'i el la meci, lucru %e care #er)eceanu Traian îl con+irmǎ. ,nt:lnirea are loc la ?ali la restaurantul din cadrul ser*ice "acia. ,n data de /..11.0/109 La ora 18.53, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) dar acesta nu rǎs'unde. La ora 0/.41, #usu 45eorg5e -/784552340) este sunat de Berbeceanu Traian -/730018.43) cei doi stabilind o înt:lnire 'entru a doua 6i. ,n data de 1/.11.0/10 La ora 12.41, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îi s%une cǎ se aflǎ la Piciu la 0ara; 'i cǎ ulterior se *or înt:lni unde *rea el. La ora 14.00, #usu 45eorg5e -/784552340) este sunat de cǎtre Berbeceanu Traian -/730018.43) care îl in*itǎ în 5 minute la o cafea la #eal. La ora 14.23, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) dar acesta nu rǎs'unde. La ora 13.21, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ 'e %iciu -/732288171) cǎ ruia îi con+irmă cǎ s-a înt:lnit cu Berbeceanu Traian, acesta 'lec:nd la bote6ul lui orin La*u. ,n data de 11.11.0/10 La ora 1/.17, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) dar acesta nu rǎs'unde. La ora 1/.17, #usu 45eorg5e -/784552340) este sunat de cǎtre Berbeceanu Traian -/730018.43) acesta din urmǎ in*it:ndu-l la o cafea la #eal. La ora 0/.2/, #usu 45eorg5e -/750/88002) îl sunǎ 'e -/727724413) cǎruia îi s'une cǎ îl a'tea%tǎ %e #er)eceanu Traian 'i %e Piciul sǎ *adǎ un meci la Leo. La ora 0/.4/, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) sǎ îi confirme dacǎ mai *ine la meci, lucru care este confirmat de Berbeceanu Traian, stabilind înt:lnirea la Leo

,n data de 10.11.0/10 La ora 12.1., #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îl întrea)ǎ dacǎ a reu'it sǎ dea *reun telefon, Berbeceanu Traian s'un:ndu-i cǎ nu a fǎcut acest lucru încǎ dar cǎ nu l-a uitat. La ora 0/.17, #usu 45eorg5e -/784552340) este sunat de cǎtre Berbeceanu Traian -/730018.43) urm:nd sǎ se înt:lneascǎ la Leo. ,n data de 12.11.0/10 La ora /8.42, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ %e interlocutorul de la nr. 0E88E13522 'i discutǎ des're o *:n6are de cǎrǎmidǎ -'e fundal se aude *ocea lui Berbeceanu Traian). La ora /..52, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ 'e Berbeceanu Traian -/730018.43) stabilind o înt:lnire la ?ali la restaurant. La ora 11.12, ulterior înt:lnirii de la ?ali, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îi s%une ca ,,dac ǎ e ce*a, sǎ nu fie 'robleme îi s%ui lui Piciul 'i el 'tie ce are de + ǎcut mai de'arte, bineB, da.. ǎ,da, da, esti +raele meu stai lini'tit. La ora 11.08, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ 'e %iciul -/732288171), cǎ ruia îi s%une cu re+erire la discu(ia %urtatǎ anterior cu Berbeceanu Traian C,cǎ dacǎ sunǎ a nostru, 'tii tu care ?#er)eceanu Traian6, c ǎ dacǎ e ce*a,D i-am 6is sǎ *orbeascǎ cu tine, tu îmi s'ui mie, cǎ îti dau eu un a'el 'e numǎrul de erbia si numai îmi dai un bi' 'e el, bine si 'e urmǎ î(i s%un eu unde s ǎ te duci 'i ce s ǎ +aci, )ine PiciulP....uite acum î(i dau un a%el %e el,, La ora 17.52, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îi s%une cǎ mai are o orǎ ':nǎ a8unge, stabilind sǎ se înt:lneascǎ ulterior. ,n data de 14.11.0/10 La ora /..15, #usu 45eorg5e -/784552340) îl sunǎ %e #er)eceanu Traian ?0E822195386 'i îi s%une c ǎ nu a ma a;uns de diminea( ǎ întruc:t nu mai gǎse'te c=eia de la ma'inǎ 'i î'i cere scuze cǎ nu mai 'oate a8unge la cafea. La ora /..15, #usu 45eorg5e -/784552340) este sunat de Berbeceanu Traian -/730018.43) 'entru a-l in*ita sǎ urmǎreascǎ meciul de disearǎ îm'reunǎ. La ora 12.58, Rusu Gheorghe (75208822 ! sunǎ pe ('()*+)(88)) pentru a discuta despre fa,rica de var. -u acesta oca ie .usu /!eorg!e povesteşte despre ,,rǎ"#o$ul,, dus cu anum$te ,,%ersoane de el$tǎ,,, care fac parte din -lu,ul .otari, dar am pe unul dintre ei care e om ec!ili,rat şi care mi0a spus , ǎ &e"$ cǎ ǎştia vor sǎ te f',cǎ le este c$udǎ cǎ a$ cum%ǎrat fa#r$ca. Din cele ex%use rezultă că rela(ia dintre în&. .usu <=eor0=e 'i #er)eceanu Traian este una a%ro%iată, #er)eceanu Traian exist*nd indicii temeinice că inc. #er)eceanu a +ăcut a+irma(ii mincinoase în declara(ia de martor din 08.12.2012, +ormulată în dosarul E1D/P/2011, c*nd a a+irmat că Crela(iile dintre mine 'i acesta nu sunt a%ro%iateB, %recum 'i că Cde mai multe oriB s:a înt*lnit cu acesta Cîn locuri %u)lice 'i niciodată nu a +ost sin0ur cu acestaB re+erindu:se la #usu 45eorg5e, as'ecte e&ident neade&ărate, a'a cum reiese concret din %ro)ele administrate 'i interce%tările con&or)irilor tele+onice e+ectuate autorizat. "a +el, în cadrul declara(iei de martor +ormulată în 10.12.2012, în acela'i dosar, $rs Ioan a min(it 'i el cu %ri&ire la aceste as%ecte, res%ecti& că

s:a înt*lnit cu #er)eceanu Traian 'i .usu <=eor0=e în 14.11.2012, în seara zilei cu %erc=ezi(ia, înainte de audierea lui .usu <=eor0=e de la "((!&T, T +lba, din 13.11.0/10. ,< "& +# 1/."E%E0/12 +L DIICOT, .T. !"#!, dosar +ormat ca urmare a dis;un0erii din dos. 100D/P/2012, al D.I.I.C.O.T. er&iciul Teritorial !l)a, %ri&ind %e "itera Constantin Cristian, imota !lin, '.a., s:au e+ectuat acte %remer0ătoare su) as%ectul să&*r'irii in+rac(iunilor de s%ri;inire a unui 0ru% in+rac(ional or0anizat 'i +a&orizarea in+ractorului de către inc. #er)eceanu Traian, 'e+ul #.C.C.O. !l)a Iulia. Cauza %enală 105D/P/2013, a +ost conexată la 30.05.2013 la dos. 13D/P/2011, dosar a&*nd ca o)iect tot să&*r'irea in+rac(iunilor de +a&orizarea in+ractorului 'i s%ri;inirea unui 0ru% in+rac(ional nestructurat, +a%te comise tot de #er)eceanu Traian, cu %ri&ire la so(ii #iriescu Titus 'i #iriescu !ni'oara, cerceta(i %entru să&*r'irea unor in+rac(iuni de e&aziune +iscală 'i dela%idare, a'a cum am %recizat anterior. !st+el, în cadrul dosarului 100D/P/2012, "itera Constantin Cristian 'i imota !lin au +ost cerceta(i 'i trimi'i în ;udecată, în stare de arest %re&enti&, %entru constituirea unui 0ru% in+rac(ional or0anizat, li%sire de li)ertate, 'anta;, în'elăciune, cămătărie, &ătămare cor%orală 0ra&ă 'i alte in+rac(iuni. Ga%tele susnumi(ilor erau de notorietate în ;ude(ul >unedoara, a'a cum reiese din materialul %ro)ator administrat în dos. 100D/P/2012, dar 'i din mai multe articole din %resă. 7ai mult, declara(iile %ersoanelor audiate, con+irmă notorietatea acestor +a%te comise 'i coordonate de "itera Constantin Cristian 'i imota !lin, as%ect ce reies ex%res din rec=izitoriul 100D/P/2012. ? &ol. 1. f. 7.- 84 ). !st+el, rela(ia dintre "itera Constantin Cristian 'i #er)eceanu Traian a înce%ut în anul 2003 c*nd numitul 7ontaldo "i&iu Iosi+ a +ost %rins în +la0rant de or0anele ;udiciare din cadrul #.C.C.O. !l)a, conduse de #er)eceanu Traian, cu dro0uri %e care le de(inea, consuma 'i o+erea s%re &*nzare, acesta declar*nd la acea dată îm%reună cu alte %ersoane din cauză, că dro0urile au +ost cum%ărate de la Litera !onstantin Cristian. Cauza a +ost înre0istrată la Parc=etul de %e l*n0ă Tri)unalul >unedoara cu nr. 220/P/2003 'i solu(ionată cu rec=izitoriu în 1E.03.2003. Prin acest rec=izitoriu s:a dis%us dis;un0erea cauzei în ceea ce:l %ri&e'te %e "itera Constantin Cristian, '.a., cerceta(i su) as%ectul să&*r'irii in+rac(iunilor de tra+ic 'i consum ile0al de dro0uri de risc, %re&. de art. 2 'i 3 din "e0ea 133/2000. +cest dosar, dis8uns din cau6a 00/E%E0//4, a fost înregistrat cu nr. 038E%E0//4 'i s:a +inalizat cu rec=izitoriu, dar %ri&ind %e numi(ii Du(u Glorin, >ăncilă Cătălin, '.a., +ără nici o re+erire 'i +ără nici o le0ătură cu "itera Constantin Cristian. Prin rec=izitoriul nr. 289/P/2003, s:a dis%us Cdis;un0erea cauzei cu %ri&ire la celelalte %ersoane im%licate în tra+icul 'i consumul ilicit de dro0uri în &ederea e+ectuării urmăririi %enale su) acest as%ectB, cauză care însă, nu a mai +ost înre0istrată 'i nu s:a mai +ăcut nici o &eri+icare, res%ecti& nu s:a %ronun(at nici o solu(ie în ceea ce:l %ri&e'te %e "itera Constantin Cristian, care a +ăcut ex%res o)iectul dis;un0erii din dosarul nr. 220/P/2003 al Parc=etului de %e l*n0ă Tri)unalul >unedoara.

De'i nu s:au mai e+ectuat cercetări în ce:l %ri&e'te %e "itera Constantin Cristian, #er)eceanu Traian a (inut constant să:i amintească acestuia des%re existen(a dosarului 'i des%re +a%tul că 'tie că el &indea dro0uri, arăt*ndu:i că îl are la m*nă, modalitate %rin care l:a determinat %e "itera Constantin Cristian să de&ină in+ormatorul său 'i mai mult de at*t, să:i comunice lui #er)eceanu Traian, toate acti&ită(ile sale in+rac(ionale 'i a mem)rilor 0ru%ului său, %recum 'i să transmită di+erite mesa;e la solicitarea lui #er)eceanu Traian, menite să creeze tensiuni între 0ru%ările interlo%e, &iolente din Jude(ul >unedoara. !st+el, a'a cum reiese din %ro)ele administrate în cauză, inclusi& din declara(iile martorilor "itera Cristian 'i "itera imina, %ersoane care au +ost testate cu a%aratul %oli0ra+ %entru a se &edea dacă a+irma(iile lor cores%und ade&ărului 'i au trecut acest test, %recum 'i din declara(ia martorului cu identitate %rote;ată Constantinescu -mil, reiese că Berbeceanu Traian era informat de Litera Constantin Cristian cu privire la tot ceea ce acesta comitea împreună cu membrii grupării s ale ca fapte penale, ocazie cu care, s%re exem%lu, "itera Cristian i:a s%us lui #er)eceanu Traian des%re im%licarea lui imota !lin care comanda a0resiunile, %recum 'i des%re )ătăile 'i 'anta;ele or0anizate asu%ra %ăr(ilor &ătămate <=erasim Paul, +ot)ali'tilor de la Jiul Petro'ani 'i c=iar a unei %ersoane )ătute la #ucure'ti, la solicitarea so(ilor #iriescu : Dra0odan. .ăs%unsul lui #er)eceanu Traian la relatarea acestor as%ecte in+rac(ionale a +ost +ie de 0enul Clasă că nu (i se înt*m%lă nimic, că nu sunt %ro)eB, sau a r*s, între)*ndu:l %e "itera cu re+erire la so(ii #iriescu, dacă #iriescu !ni'oara i:a cerut ex%res, să )ată &ictima din #ucure'ti, %e nume Dra0odan, a'a de tare. "itera i:a răs%uns a+irmati&. "e0al 'i con+orm atri)u(iilor de ser&iciu ale comisarului 'e+ #er)eceanu Traian, 'e+ul #ri0ăzii de Com)atere a Criminalită(ii Or0anizate !l)a, acesta ar +i tre)uit să ia măsuri %entru cercetarea 0ru%ului in+rac(ional 'i sto%area in+rac(iunilor comise de care a luat cuno'tin(ă 'i cu %ri&ire la care a&ea com%eten(ă 'i nu să acorde %rotec(ie 'i s+aturi lini'titoare liderilor 0ru%ării ?"itera 'i imota6, sau măcar să sesizeze ori să transmită in+orma(iile de(inute altor or0ane ;udiciare ale statului, de'i sco%ul în+iin(ării #.C.C.O. era tocmai acela al com)aterii +enomenului de criminalitate or0anizată 'i al unor ast+el de 0ru%ări. 7ai mult, c*nd du%ă ce #itera $on%tantin $ri%tian a înce'ut să ai)ă o rela(ie cu "itera imina, acesta a vrut să renunţe la gruparea sa violentă, aspect comunicat lui Berbeceanu Traian, care l-a determinat la contrariul, res%ecti& la men(inerea calită(ii sale de lider al 0ru%ării 'i a%artenen(ei la aceasta, s%un*ndu:i că nu este )ine să renun(e, întruc*t du%ă ce se &or eli)era din înc=isoare, mem)rii 0ru%ării ri&ale, Pera 'i 7ăr0anu, el "itera Cristian nu &a a&ea nici o %rotec(ie. Tot astfel, Berbeceanu Traian i-a cerut lui Litera Constantin Cristian, să lanseze mesaje de natură a învrăjbii grupările infracţionale din judeţul Hunedoara, ast+el că, s%re exem%lu, cu ocazia unei 0ale de )ox, #er)eceanu Traian l:a %us %e "itera Cristian să s%ună

mem)rilor 0ru%ării sale că Pera 'i 0ru%area acestuia i:au ;i0nit, +ăc*ndu:i sla)i 'i trădători către or0anele ;udiciare, %recum 'i că îi &or )ate, %ro&oc*ndu:i. Ca urmare a acestui mesa;, mem)rii 0ru%ării "itera s:au adunat cu )*te 'i alte o)iecte contondente, în număr de &re:o 12 %ersoane 'i i:au a'te%tat %e mem)rii 0ru%ării Pera, %entru a:i )ate, dar ace'tia nu au &enit. Tot în acela'i mod, #er)eceanu Traian i:a comunicat lui #ota <=eor0=e, în 2012, că "itera Cristian l:ar +i &*ndut %e el lui 7ăr0anu %entru ca acesta să:l %oată )ate ?%e #ota6, iar 7ăr0anu tre)uia, în sc=im), să:l lase %e "itera să îl )ată %e Pera. Din acest moti& #ota <=eor0=e s:a or0anizat 'i a &rut c=iar să:l )ată %e "itera. !ceste +a%te s:au %etrecut du%ă ce #ota a +ost )ătut de 7ăr0anu 'i sunt con+irmate %ar(ial de martorul 7iclu(a 'i c=iar de #ota care a re+uzat însă să dea declara(ii, +ormul*nd doar unei a+irma(ii către cms. 7untean !lin. Traian #er)eceanu i:a cerut la un moment dat lui "itera Constantin Cristian, care a +ost audiat ca martor într:o cauză %enală, la %ro%unerea sa, să +acă 'i a+irma(ii mincinoase, res%ecti& să sus(ină că a &ăzut o înt*lnire dintre mai multe %ersoane trimise în ;udecată, de'i acest lucru nu era ade&ărat. "itera Cristian, a arătat că nu a +ăcut însă ast+el de a+irma(ii 'i nu a dat curs solicitării de acest 0en a lui #er)eceanu Traian, de'i îi era +oarte +rică de acesta, întruc*t #er)eceanu Traian îi s%unea ex%res că 'tie că "itera s:a ocu%at cu dro0uri, că îl are la m*nă cu Cdosarul 7ontaldoB, %recum 'i cu alte &*nzări de dro0uri de la o %ersoană din 2alea Jiului, de la care "itera cum%ăra dro0uri 'i %e care acesta le o)(inea de la %italul 7unici%al. "itera i: a arătat c=iar, la solicitarea lui #er)eceanu Traian, unde domiciliază acea %ersoană, %recum 'i de unde cum%ăra dro0urile în cauza 7ontaldo. 7ai mult, #er)eceanu era cunoscut ca o %ersoană cu +oarte multă %utere 'i care, dacă &roia Csă:l +acăB %e cine&a, sus(ine "itera Cristian, se (inea de acesta 'i se răz)una. C=iar dacă "itera Constantin Cristian este arestat %re&enti& 'i a comis +a%te %enale, acesta a cola)orat cu or0anele de urmărire %enală în dosarul 100D/P/2012, moti& %entru care i s:a +ăcut %rin rec=izitoriu, re(inerea dis%ozi(iilor art. 19 din "e0ea 494/2003, %ri&ind reducerea limitelor %re&ăzute de le0e, ast+el că nu mai este interesat ca în %rezenta cauză să o)(ină a%licarea acestor %re&ederi ale le0ii. 7ai mult, toate a+irma(iile +ăcute de "itera Constantin Cristian, %*nă în %rezent, at*t în dosarul 100D/P/2012 c*t 'i în %rezenta cauză, s:au &eri+icat, iar acesta s:a su%us testării cu a%aratul %oli0ra+, do&edindu:se că nu a min(it. An acela'i mod se re(ine că a+irma(iile +ormulate de "itera Constantin Cristian sunt re%etate în acela'i mod 'i cu amănunte, +iind &eri+icate 'i &eri+ica)ile, ceea ce crează %rezum(ia de ade&ăr. An sensul %rotec(iei acordate incul%atului "itera Cristian, este 'i +a%tul că, +a%tele sale de în'elăciune, 'anta; 'i cămătărie comise în dauna lui 2laiconi Cristian 'i @te+oni !lin, au +ost aduse la cuno'tin(a lui #er)eceanu Traian, de către ace'tia din urmă în cazul unor %l*n0eri %enale &er)ale +ormulate de către ace'tia, as%ecte con+irmate de %ăr(ile &ătămate 'i martori, dar #er)eceanu Traian nu a luat nici o măsură +a(ă de "itera Cristian

de'i a&ea această com%eten(ă 'i o)li0a(ie %ro+esională 'i nici nu a sesizat alte or0ane ;udiciare, %entru a se lua măsuri 'i a se sto%a +enomenul in+rac(ional. An acest sens, su0esti&e sunt a+irma(iile numitului 2laiconi Cristian, at*t scrise în cadrul declara(iei +ormulate în dos. 100D/P/2012 c*t 'i interce%tate autorizat, în cadrul discu(iei %urtate cu %rocurorul de caz. Din aceste declara(ii, reiese că +iind su%us unor %resiuni 'i amenin(ări extraordinare de către "itera Constantin Cristian, acesta s:a dus %ersonal la #iriescu Titus, %e care:l 'tia %rieten cu #er)eceanu Traian 'i i:a cerut acestuia cu titlu de sesizare %enală să:i relateze ce i s:a înt*m%lat, %recum 'i alte +a%te de care a&ea cuno'tin(ă, comise de aceea'i %ersoană, însă #er)eceanu nu l:a ascultat, nu s:a înt*lnit cu el %ersonal, de'ii 'tia c=iar de la "itera ceea ce +ăcea acesta, %recum 'i din alte surse, +a%tele susnumitului +iind c=iar de notorietate. Din acest moti&, 2laiconi Cristian 'i:a dus imediat ulterior 'i ur0ent +amilia în <recia, %entru a +i în si0uran(ă iar el s:a întors 'i a +ost ex%loatat %rin muncă în "i)ia de către "itera Cristian. De asemenea, martorul Ioiescu O&idiu Petru, ? +. 1:3 &ol. 15 6, a arătat că imediat, a doua zi, du%ă arestarea %re&enti&ă a lui "itera Cristian, l:a contactat %e #er)eceanu Traian %entru a:i comunica că 'i el este &ictima unor in+rac(iuni comise de "itera 'i dore'te să sesizeze +a%tele, dar #er)eceanu i:a s%us că nu are zim% 'i să re&ină altă dată. $lterior, în zilele imediat următoare, martorul l:a contacta din nou %e #er)eceanu Traian %entru a:i +ace sesizările, dar #er)eceanu i:a tăiat scurt solicitarea, sus(in*nd că este ocu%at 'i:l &a contacta el, lucru care nu s:a mai înt*m%lat. #er)eceanu Traian nu a in+ormat nici %rocurorul de caz des%re această solicitare, iar Ioiescu O&idiu s:a %rezentat sin0ur la DIICOT, %entru a +ormula declara(ii. Tot ast+el, rela(iile dintre "itera 'i #er)eceanu Traian s:au do&edit mai %u(in im%ortante ca rela(iile dintre #er)eceanu 'i imota !lin, întruc*t, în momentul în care "itera Constantin Cristian i:a cerut lui #er)eceanu să:l s%ri;ine cu cercetarea sau sesizarea unui +als comis de imota !lin în dauna so(iei sale "itera imina, acesta a re+uzat. An această sesizare &er)ală +ăcută de "itera, se arăta că imota !lin a semnat în +als, direct dau %rin inter%u'i o cesiune a unei societă(i comerciale %e care +osta so(ie a lui imota !lin 'i actuala so(ie a lui "itera Cristian, res%ecti& "itera imina, era asociat unic 'i %e care se de(ineau mai multe acti&e. Cu ocazia di&or(ului de imota !lin 'i căsătoriei cu "itera Constantin Cristian, a martorei "itera imina, rela(iile dintre imota !lin 'i "itera Cristian s:au stricat, "itera Constantin ac(ion*nd ulterior %e cont %ro%riu du%ă acest e&eniment, s%ri;init +iind de mem)rii 0ru%ării sale &iolente. Din cauza existen(ei acestei 0ru%ări, imota !lin a 'i a&ut ne&oie de "itera Cristian, res%ecti& %entru comiterea mai multor in+rac(iuni cu &iolen(ă re(inute în dos. 100D/P/2012, unde 'i "itera 'i imota au +ost 'i sunt aresta(i %re&enti&. #er)eceanu Traian nu a dat însă curs cererii lui "itera Cristian, ceea ce l:a determinat %e acesta să deducă în mod lo0ic, că imota era mai sus în to%ul %re+erin(elor lui #er)eceanu Traian dec*t el, as%ect con+irmat 'i de

+a%tul că #er)eceanu 'i imota au +ost cole0i de +acultate în 2alea Jiului, se cuno'teau, discutau 'i cu toate că "itera i:a s%us anterior lui #er)eceanu Traian că ma;oritatea +a%telor comise înainte, au +ost la comanda lui imota !lin, #er)eceanu Traian nu a luat nici o măsură 'i nici nu a sesizat alte or0ane ;udiciare. !s%ectele %ri&ind rela(iile )une dintre #er)eceanu 'i imota, au +ost con+irmate 'i de acesta din urmă. ,n sc5imb, a'a cum rezultă din declara(ia martorului cu identitate %rote;ată, Constantinescu -mil, du%ă e+ectuarea %erc=ezi(iilor la "itera Cristian 'i imota !lin din dos. D.I.I.C.O.T. , er&iciul Teritorial !l)a, nr. 100D/P/2012, #er)eceanu Traian s:a ex%rimat că Cdacă se lucra cu el cauza, ie'ea mult mai )ine, în sensul că erau mai multe arestări 'i mai multe in+rac(iuniB, ex%rim*nd e&ident +a%tul că ar a&ea date 'i in+orma(ii des%re +a%tele comise, dar nu a sesizat 'i nu a luat măsuri 'i nici nu a +ăcut in+ormări nici %*nă în %rezent cu %ri&ire la aceste date 'i in+orma(ii de(inute. !cest as%ect se coro)orează cu declara(iile martorilor "itera Constantin Cristian, "itera imina 'i <eor0e 7i=ăi(ă. Tot din declara(ia martorului cu identitate %rote;ată, Constantinescu -mil, reiese că #er)eceanu Traian s:ar +i ex%rimat că Ctre)uia să &ină din străinătate ni'te %ersoane din lumea interlo%ă 'i urma să +ie un mare măcel între 0ru%ările in+rac(ionale din Jude(ul >unedoaraB, as%ect care se coro)orează cu a+irma(iile lui "itera Cristian, %ri&ind în&ră;)irea rela(iilor dintre #ota <=eor0=e, 7ăr0anu, Pera ?Ioiescu O&idiu6 'i el, du%ă )ătaia a%licată de 7ăr0anu lui #ota, în 2012. ;a'tele 'reci6ate anterior re're6intă indicii temeinice că inc. #er)eceanu ar +i să&*r'it +a%tele +a&orizare a in+ractorului, s%ri;inirea unui 0ru% in+rac(ional or0anizat 'i omisiunea sesizării or0anelor ;udiciare ?+a%te continue, const*nd în a;utorul 'i încura;area mem)rilor 0ru%ării "itera/ imota la comiterea +a%telor, nedenun(area 'i nesesizarea ori nein+ormarea altor or0ane cu atri)u(ii de control ;udiciar cu %ri&ire la acestea6, +a%te comise tocmai de una dintre %ersoanele care conducea #.I<!D! D- CO7#!T-.- ! C.I7I/!"ITFQII O.<!/ID!T- 'i a&ea e&ident atri)u(ii de cercetare %enală le0ală a acestor +a%te, %rin D.I.I.C.O.T., iar aceste indicii se coro)orează între ele. !&*nd în &edere 'i celelalte acti&ită(i in+rac(ionale 'i de %rotec(ie, asi0urate unor %ersoane cercetate %enal 'i cu multi'le dosare 'enale, e@istente în tim' 'e rolul 'arc5etelor, dosare cone@ate la D.I.I.C.O.T. , er&iciul Teritorial !l)a, cum este cazul dosarului Cu%e(iu Dorin ?dosar nr. E1D/P/2011, solu(ionat %rin rec=izitoriu6 'i dosarului #iriescu, %recum 'i alte acti&ită(i de +a&orizare 'i di&ul0are a cercetărilor realizate de D.I.I.C.O.T. , er&iciul Teritorial !l)a, în care există sus%iciuni că ar +i +ost realizate tot de #er)eceanu Traian, indică +a%tul că incul%atul nu a ac(ionat ca un %oli(ist 'i se+ de structură care lu%tă îm%otri&a crimei or0aniza(ii 'i că %rin ac(iunile sale a %rote;at 'i încura;at să&*r'irea de +a%te %enale de către di&erse %ersoane. Ga%tul că "itera Constantin Cristian a +ost +olosit de #er)eceanu 'i ca in+ormator, nu îi dă dre%tul le0al comisarului #er)eceanu să treacă cu &ederea in+rac(iunile comise de 0ru%area acestuia, cu at*t mai mult cu c*t nu s:a constatat %*nă în %rezent nici o cauză %enală solu(ionată ca urmare a

in+ormărilor +ăcute de "itera Constantin Cristian, ci s:au realizat doar în&ră;)iri ale 0ru%ărilor in+rac(ionale, realizate la solicitarea lui #er)eceanu Traian, a'a cum s:a %ro)at în cauză 'i cum se ex%rimă c=iar #er)eceanu Traian cu cu&*ntul CmăcelB, as%ect relatat de martorul Constantinescu -mil. "in listin0urile con&or)irilor tele+onice o)(inute în cauză autorizat, reiese că între "itera Cristian, #er)eceanu Traian, #iriescu Titus, 2laiconi Cristian 'i 7o' O&idiu, au existat numeroase con&or)iri tele+onice, +a%t ce con+irmă în mod te=nic starea de +a%t re(inută. tarea de +a%t re(inută, este con+irmată 'i de interce%tările am)ientale autorizate, res%ecti& declara(iile numi(ilor 7ontaldo "i&iu, 2laiconi Cristian, @te+oni !lin 'i c=iar imota !lin. (ndiciile temeinice referitoare la acest segment se re0ăsesc în &ol. 12 , %ri&ind dis;un0erea din dos. 100D/P/2012, &ol. 13 , %ri&ind caza 7ontaldo 'i &ol. 15 , cu declara(ii de martori 'i în esen(ă rele&ă următoarele1 : martorul Ioiescu Petru zis CP-.!B arată că l:a sesizat de două ori %e inc. #er)eceanu Trian, imediat du%ă arestarea inc. "itera Cristian, dar acesta l:a tratat cu indi+eren(ă, am*n*ndu:l %entru o dată incertă, care nu s:a mai concretizat, de'ii susnumitul reclama că este %arte &ătămată 'i cunoa'te mai multe as%ecte în ce:l %ri&e'te %e "itera, care %uteau a;uta anc=eta 'i %rezenta o dimensiune c*t mai com%letă asu%ra acesteia 'i +enomenului in+rac(ional. /u a existat nici o in+ormare cu %ri&ire la această %ersoană realizată de inc. #er)eceanu de'ii exista o anc=etă în curs de care a&ea cuno'tin(ă. 7artorul 'tia însă 'i des%re rela(ia incul%atului cu "itera Cristian, as%ecte %e care le:a 'i relatat 'i care ;usti+ică de ce #er)eceanu Traian nu a +ost interesat de audierea sa în cauză. : martorii, "o)on( Ionel 'i Co&aci !lin, arată că #er)eceanu Traian 'i 7ateo, erau doi %oli(i'ti cunoscu(i că rezol&ă dosarele 'i că ar lua c=iar )ani %entru acest lucru, martorul Co&aci !lin arăt*nd că a %lătit 400 -ur în acest sco%. Declara(iile martorilor se coro)orează 'i c=iar dacă +a%tele sunt &ec=i, ex%rimă modul de a 0*ndi 'i %roceda, %recum 'i a%artene(a cms. #er)eceanu Traian la un ast+el de mediu in+rac(ional, %ro)*ndu:se că era %rieten cu mai multe %ersoane din lumea interlo%ă a mun. >d. ca1 7u0urel /edelcu, "itera Cristian, imota !lin, '.a. !st+el, de as%ecte au +ăcut în %erioada anilor 2003 c=iar 'i o)iectul unor articole din %resă a%ărute în ziarul CDiuaB ?&ol. 11 +ilele 144:1816. : tot în acela'i sens al a%artene(ei la un cerc de interese economice 'i de mass:media, #er)eceanu Traian a%are ca +iind %rieten cu o %ersoană numită Dronca .o)ert, administrator la +armaciile .e&italia, care a încercat să cum%ere de la martorul Calimente !drian societatea acestuia în %arteneriat cu !/T-/! 1 De&a. Tot ast+el le0at de numele #er)eceanu 'i a%ro%ia(ii acestuia, a%are numitul Deac <a)riel, +a(ă de care au existat indicii care nu s:au %utut %ro)a, de im%licare în cauza 100D/P/2012 , "itera 'i care a +ost trimis în ;udecată în dosaru C>idraB, dar des%re care martorul Calimente !drian a+irmă că este în %rezent, %rieten +oarte )un cu a%ro%ia(ii numitului #er)eceanu Traian.

: incul%atul imota !lin, con+irmă 'i el rela(ia de %rietenie dintre el 'i #er)eceanu Traian, cu care se cunoa'te din +acultate. !cesată rela(ie, com+irmă %rotec(ia acordată acestora 'i omisiunea e+ectuării ceretărilor, res%ecti& e+ectuării sesizărilor cu %ri&ire la +a%tele %enale de care a luat cuno'tin(ă, a'a cum s:a %ro)at în cauză. : rela(ia a%ro%iată dintre #er)eceanu 'i "itera este con+irmată 'i de martorul "ăcătu' 2aler. : aceea'i rela(ie, este con+irmată de martorul 7atei Claudiu Glorin, care a a+irmat că "itera este %rieten cu #er)eceanu, %recum 'i că ace'tia se +ereau să +ie &ăzu(i îm%reună. : martorul 2laiconi Cristian, arată în declara(ia +ormulată 'i în îre0istrarea autorizată e+ectuată că "itera Cristian 'i #er)eceanu Traian erau %rieteni, %recum 'i acesta din urmă cu #iriescu Titus. 7artorul a arătat că era dis%erat, că "itera a trans+erat datoria lui #iriescu către el, %e l*n0ă datoria sa, că l:a ru0at %l*n0*nd %e )iriescu să:i s%ună la #er)eceanu ce a %ă(it 'i că este amenin(at, lucur %e care #iriescu l:a +ăcut 'i a discutat cu #er)eceanu în a%ro%ierea sa, el +iind în ma'ină %l*n0*nd, iar #er)eceanu l:a am*nat, +ără a: l asculta, de'ii acesta &roia e&ident să dea declara(ii 'i să +ormuleze %l*n0ere, %recum 'i să relateze des%re )ătaia a%licată numitului 7eda, 'i alte lucururi cunoscute. Tot martorul 2laiconi, &ăz*nd că nu este ascultat, l:a între)at %e #iriescu Ccui să s%unNdacă nu la 'e+ul d e la DIICOTPB iz)ucnind în lacrimi, dar #iriescu i:a s%us că a zis lui #er)eceanu 'i acesta i:a răs%uns că:l &a lua în aten(ie. 2laiconi Cristian, a a+lat ulterior de la "itera că a &rut să sesizeze 'i cu %ri&ire la )ătaia lui 7eda, +a%t %e care nu i:l %utea comunica dec*t #er)eceanu sau #iriescu, sin0urii cu care a &or)it. 2laiconi a con+irmat 'i real(ia de %rietenie +oarte )ună dintre 7o' O&idiu 'i #er)eceanu, care erau ca +ra(ii. Tot martorul 'tie că 'i %artea &ătămată @te+oni !lin s:a adresat lui #er)eceanu cu %ri&ire la +a%tele lui "itera, ocazie cu care a %rimit un răs%ns de 0enul Clasă că o să:l urmărimB. Ga%tic însă nu a existat nici o sesizare sau in+orma(ie transmisă DIICOT des%re dosarul "iteraE imota. : so(ia martorului 2laiconi Cristian, numita #la0a Claudia, con+irmă a+irma(iile acestuia. : "itera imina 7irela, so(ia lui "itera Cristian, con+irmă rela(ia dintre #er)eceanu 'i "itera, +a%tul că so(ul ei îi s%unea lui #er)eceanu +a%tele comise 'i se s+ătuia cu acesta, du%ă care se lini'tea. 7artora con+irmă starea de +a%t re(inută 'i a +ost testată cu a%aratul %oli0ra+, exact %e aceste as%ecte, reie'ind că s%une ade&ărul. : declara(iile martorului "itera Cristian, care con+irmă starea de +a%t %recizată, le0ăturile sale cu #er)eceanu Traian, cum au înce%ut acestea %rin determinarea sa să cola)oreze cu dosarul 7ontaldo, modul cum îi %o&estea cms. #er)eceanu +a%tele comise ex. <=erasim, +ot)ali'tii de la =iul, "ragodan,'.a., %ersoane care au +ost a0resate +izic în mod 0ra& ?&ătămări cor%orale 0ra&e6 'i 'anta;ate, %recum 'i in&ră;)irile dintre clanurile interlo%e %e care tre)uia să le realizez la solicitarea acestuia. !+irma(iile martorului sunt re%etate 'i în acela'i mod 'i au +ost con+irmate de testarea %oli0ra+. 7artorul a a+irmat că #er)eceanu i:a cerut să +acă a+irma(ii mincinoase într:o

cauză %enală, res%ecti& că a &ăzut mai multe %ersoane îm%reună, dar nu a declrat ast+el de lucruri. Declara(ii des%re insti0are la mărturie mincinoasă au mai +ormulat 'i alte %ersoane, res%ecti& Ioiescu O&idiu. : martorul Constantinescu -mil a arătat că #er)eceanu s:a ex%rimat că dacă se lucra cu el în cauza "itera/ imota acesta ie'ea mult mai )ine, e&ident în sensul că de(inea mai multe in+orma(ii, %e care însă niciodată nu le:a transmis DIICOT, care a&ea dosarul în lucru 'i nici ser&iciilor de in+orma(ii. Tot inc. #er)eceanu a +irmat că dacă &eneau ni'te %ersoane din lumea intrelo%ă, din străinătate, urma să +ie Cun măcelB. !ceste %ro)e se coro)orează cu declar(iile martorului "itera Cristian 'i a+irma(iile numitului #ota <=eor0=e consemnate în %roces &er)al, din care reiese că 0ru%ările Pera 'i "itera, în&ră;)ite ca urnare a solictării inc. #er)eceanu urmau să se încaiere. - martorul Ioan Po%escu, a con+irmat le0ătura dintre #irescu, #er)eceanu, Doda, 7o', $rsa Ioan zis Piciu, .usu <=eor0=e, '.a., %recum 'i +a%tul că în 2011, #iriescu Titus s:a ex%rimat că 'tia de dosarul de la DIICOT. Tot martorul, a+irmă că 'tie %ersonal că, Calimente a +ost %resat de Dronca .o)ert 'i #er)eceanu %entru a:i &inde celui dint*i societate de tele&iziune !ntena 1 De&a. : martorul 7iclu(a Glorin, a con+irmat as%ecte care se coro)orează cu a+irma(iile lui "itera Cristian 'i #ota <=eor0=e, %ri&ind în&ră;)irea dintre "itera 'i #ota, în condi(iile în care #ota con+irmă că a +ost dus la #er)eceanu du%ă ce a +ost )ătut de 7ăr0anu, iar "itera arată că el i:a s%us lui #er)eceanu, care l:a trimis %e /a)oiu du%ă #ota, dar #ota arată că 'i de la #CCO i s:a s%us că "itera l:a &*ndut lui 7ăr0anu în sc=im)ul lui Pera, care %utea +i ast+el )ătut de "itera. Ca urmare a acestei intri0i, #ota a &rut să:l )ată %e "itera îm%reună cu mai multe %ersoane. !st+el, a&*nd în &edere aceste as%ecte este e&ident că #er)eceanu Traian nu s:a sesizat în calitate de or0an ;udiciar 'i nici nu a seizat &reun alt or0an ;udiciar în cauză, măcar cu %ri&ire la +a%tele re(inute în sarcina incul%a(ilor "itera, imota 'i al(ii, în dos 100D/P/2012, mai ales că unel +a%te de care a&ea cuno'tin(ă s:au %rescris iar altele nu au +ăcut niciodată o)iectul &reunei cercetări, &ictimelor +iindu:le +rică să +ormuleze %l*n0eri %enale. Tot ast+el, %rin atitudinea sa, %rin inac(iune ?de'i tre)uia 'i a&ea com%eten(ă să o +acă6, dar 'i %rin acti&itatea de a acorda consultan(ă, a +ace a%recieri încura;atoare de 0enul Clasă că nu sunt %ro)eB 'i neluarea în considerare &ictimelor care l:au căutat să +ormuleze %l*n0eri %enale, susnumitul a +a&orizat 'i s%ri;init 0ru%ul in+rac(ional %recizat %e întrea0a %erioadă a existen(ei sale, înce%*nd cu anul 2003 du%ă racolare 'i scă%area lui "itera în dosarul 7ontaldo, unde %ersoanele audiate au declarat că au luat drogurile de la Litera. Incul%atul 'i a%ărarea sus(ine că s:a com%ortat normal 'i a ac(ionat în &irtutea atri)u(iunilor sale de ser&iciu, tututor +a%telor ex%use d*ndu:le o a%aren(ă de le0alitate 'i a+irm*nd că %ersoanele audiate nu sunt credi)ile. Cu toate acestea, nu se ex%lică de ce martorii ar +ace ast+el de declara(ii în condi(iile în care nu %ot )ene+icia de a&anta;e în urma acestui +a%t ci,

dim%otri&ă, e&entuala nesinceritate a lor %ut*nd a&ea consecin(e %enale. "a +el, incul%atul nu %oate ;usti+ica credi)il existen(a unor documente clasi+icate 'i cu re0im de secret, documente 'i su%orturi o%tice 'i audio la domiciliul său, cu ocazia %erc=ezi(iei domiciliare e+ectuate, as%ecte ce urmează a +i &eri+icate. La fel, incul%atul nu %oate să dea o ex%lica(ie credi)ilă asu%ra existen(ei în )iroul său a unor documente clasi+icate, unele înre0istrate la #CCO iar altele nu, a'a cum se arată în %rocesul &er)al a+lat la +ila 1 &ol.20. 7ste de remarcat că incul%atul este o)i'nuit cu %rocedurile %enale 'i cu modul de anc=etă, cunosc*nd toate %ocedeele in&esti0ati&e, lo0istica 'i %osi)ilită(ile or0anelor de urmărire %enală 'i a ser&iciilor cu care se lucrează, în condi(iile în care %rinci%ala lo0istică a DIICOT, inclusi& de %ersonal, era %e m*na lui, a&*nd acces la toate in+orma(iile. An aceste condi(ii este +iresc ca incul%atul să cunoască modalită(i de a se %rote;a în a'a +el înc*t să nu +ie a+lată acti&itatea sa in+rac(ională. Tate aceste fa'te constituie în o%inia Cur(ii indicii temeinice de să&*r'ire a +a%telor ce i se im%ută, ast+el că 'i în ce:l %ri&e'te %e incul%atul #er)eceanu Traian sunt înde%linite cerin(ele art. 142 !.'.'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful