You are on page 1of 1

Να θυµάσαι να αφήνεις το ποτήρι κάτω

Μία ψυχολόγος περπατούσε ανάµεσα στο κοινό της όση ώρα τους µιλούσε για την διαχείριση του άγχους. Την στιγµή που ύψωσε ένα ποτήρι µε νερό όλοι σκέ!τηκαν ότι "α έκανε την κλασική ερώτηση #είναι µισογεµάτο ή µισοάδειο$%. &ντί για αυτό όµως εκείνη µε ένα χαµόγελο στο πρόσωπο της έκανε την ερώτηση' “Πόσο βαρύ είναι ένα ποτήρι µε νερό;” (ιά!ορες απαντήσεις ακούστηκαν µε διακύµανση από )** ως +** γραµµάρια . ,κείνη απάντησε' “Το απόλυτο βάρος του δεν έχει σηµασία. Εξαρτάται από το πόση ρα το !ρατάµε. "ν το !ρατήσ# $ια ένα λεπτό% δεν είναι πρόβληµα. &ν το κρατήσω για µία ώρα "α µου πονέσει ο ώµος. &ν το κρατήσω για µία ηµέρα "α µουδιάσει ο ώµος µου και "α παραλύσω. -ε κά"ε περίπτωση το βάρος του ποτηριού δεν αλλά&ει% αλλά όσο περισσότερο το !ρατήσ# τόσο πιο βαρύ 'α $ίνεται.% .αι συνέχισε' “Τα ά$χη !αι οι ανησυχίες στη &#ή είναι α!ριβ ς όπ#ς αυτό το ποτήρι νερό. "ν τα σ!έ(τεστε λί$ο δεν 'α συµβεί τίποτε. "ν τα σ!έ(τεστε !άπ#ς παραπάν#% 'α αρχί&ουν να σας ενοχλούν. )αι αν τα σ!έ(τεστε συνεχ ς% 'α αισ'αν'είτε παράλυτοι * ανί!ανοι να !άνετε οτιδήποτε”+