Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea Prof. dr. Crișan Rareș Clasa a XI-a C(1 ora sa!

"#$

SOCIOLOGIE
Unitatea de învăţare: I. Introducere în sociologie
Nr.ore: 3 Nr. Conţinuturi crt . 1 (uncte de vedere re$eritoare la s eci$icul sociologiei Com etenţe c!eie "euro ene# Comunicarea 0n lim*1 ma"ern1. Com etenţe generale 1. 5"ili6area conce!"elor s!ecifice 4"iin2elor sociale !en"ru organi6area demersurilor de cunoa4"ere 4i e/!licare a unor fa!"e( e3enimen"e( !rocese din 3ia2a real1. Com etenţe s eci$ice 1.1. Iden"ificarea me"odelor( "ehnicilor( !rocedeelor 4i ins"rumen"elor de in3es"igare sociologic1( a!lica*ile 0n diferi"e con"e/"e 1.%. Iden"ificarea rolului sociologiei 0n anali6a fa!"elor( fenomenelor 4i a !roceselor Page * of + %ctivităţi de învăţare documen"are indi3idual1 -e/erci2ii de com!arare a "i!urilor de cunoa4"ere in"er!re"area unor 6iceri !o!ulare -reali6area unor fi4e de au"or -anali6area unor afirma2ii cu !ri3ire la &esurse 'ateriale Manualul (rocedura le Con3ersa2ia Evaluare

%

&

Cunoa)terea comună )i '*ili"12i cunoa)terea digi"ale. )tiinţi$ică a societăţii. +!iri" de Originile ini2ia"i31 4i sociologiei: an"re!renoria -'ugus"e " Com"e( )er*er" +!encer( -Emile ,uc-heim( .arl Mar/(

'n"on7 8iddens 9 +ociologie$Pe"re O*ser3are 'ndrei 9 E/!lica2ia sis"ema"ic1 +ociologie general1 Pro*lema"i6area In"erne"$ Pre6en"1ri Po:er Poin" ;n312area !rin desco!erire ,emons"ra 2ia <rains"or ming E3aluare +ec3en2ial1

Iden"ificarea rolului sociologiei 0n anali6a fa!"elor( fenomenelor 4i a !roceselor sociale %ctivităţi de învăţare . sociale %.fi4e de lucru E/!lica2ia Pro*lema"i 6are E3aluare O*ser3are sis"ema"ic1 Con3ersa2ia Evaluare -lucrul 0n echi!1 !en"ru reali6area %.1.-Ma/ >e*er = Sociologia în &om.nia %.%. 5"ili6area conce!"elor s!ecifice 4"iin2elor sociale !en"ru organi6area demersurilor de cunoa4"ere 4i e/!licare a unor fa!"e( e3enimen"e( !rocese din 3ia2a real1 Com etenţe s eci$ice 1.ocumen"are -formularea unor i!o"e6e de cerce"are sociologic1 &esurse 'ateriale (rocedurale -manualul -in"erne"ul ?ideo!ro iec"orul . of + . Conţinuturi crt . 'etodologia cercetării sociologice Nr. 1 Eta ele unei investigaţii sociologice % 'etode de cercetare: O*ser3a2ia E/!erimen"ul Com etenţe c!eie "euro ene# Comunicarea 0n lim*1 ma"ern1. Ela*orarea unor ins"rumen"e de lucru (ches"ionare( fi4e de o*ser3a2ie( ghid de in"er3iu anumi"e as!ec"e ale unor fa!"e sociale Unitatea de învăţare: II. +!iri" de ini2ia"i31 4i an"re!renoria" Com etenţe generale 1. '!licarea cuno4"in2elor s!ecifice 4"iin2elor sociale 0n re6ol3area unor si"ua2ii !ro*lem1( !recum 4i 0n anali6area !osi*ili"12ilor !ersonale de de63ol"are. Ela*orarea unor unor o*ser3a2ii( Page . .1.ore: Nr.

Conţinuturi Com etenţe crt c!eie . '!licarea cuno4"in2elor s!ecifice 4"iin2elor sociale 0n re6ol3area unor si"ua2ii !ro*lem1( !recum 4i 0n anali6area !osi*ili"12ilor !ersonale de de63ol"are ins"rumen"e de lucru (ches"ionare( fi4e de o*ser3a2ie( ghid de in"er3iu# %. 5"ili6area conce!"elor s!ecifice 4"iin2elor sociale !en"ru organi6area demersurilor de cunoa4"ere 4i Com etenţe s eci$ice 1.emons"ra 2ia <rains"orming Unitatea de învăţare: III. "euro ene# 1 Status )i rol Comunicarea 0n lim*1 ma"ern1.&. E/!licarea fenomenelor 4i !roceselor sociale !e *a6a anali6ei 4i in"er!re"1rii da"elor o*2inu"e !rin in3es"iga2ia sociologic1 %. Com etenţe generale 1.%. Individul )i societatea Nr.e63ol"area a"i"udinilor sociale 4i ci3ice. Iden"ificarea rolului sociologiei 0n anali6a fa!"elor( fenomenelor 4i a !roceselor sociale Page 3 of + %ctivităţi de învăţare &esurse 'ateriale (rocedu rale Con3ersa 2ia Evaluare % Instituţii )i organi/aţii documen"are$ -manualul -iden"ificarea indi3idual1 !rinci!alelor -in"erne"ul s"a"usuri roluri 3ideo!roiec"orul !ersonale E/!lica2ia O*ser3are sis"ema"i c1 .n312area !rin desco!erire .%.'nche"a social1 .ore:*3 Nr. Proiec"area 4i in"er!re"area re6ul"a"elor unei cerce"1ri sociologice in"er3iuri( microanche"e( sonda@e de o!inie +ec3en2ial1 . +"udiul documen"elor sociale %.

'!licarea '*ili"12i cuno4"in2elor digi"ale s!ecifice 4"iin2elor sociale 0n re6ol3area unor si"ua2ii !ro*lem1( .n312area !rin desco!eri re .1. 'nali6area !rocesului sociali61rii 4i a rolului unor agen2i de sociali6are 9 familia( massmedia( ins"i"u2ii %.# &. &. Carac"eri6area indi3idului 0n mul"i!lele lui i!os"a6eE mem*ru al unei familii( al unui gru! social (de !rie"eni( colegi 4. 5"ili6area ins"rumen"elor de cerce"are sociologic1 0n re6ol3area unor sarcini de lucru !rin coo!erare cu ceilal2i C.e63ol"area !recum 4i 0n a"i"udinilor anali6area Sociali/area sociale 4i !osi*ili"12ilor -Rolul ci3ice.%. !ersonale de sociali61rii de63ol"are -+"adiile +ensi*ili6are sociali61rii mul"icul"ural1 %.emons"ra2ia <rains"orming Page 0 of + .D. Proiec"area unui com!or"amen" !rosocial im!us de rela2ia s"a"usrol.sociale -Aamilia -Bcoala -<iserica -+"a"ul -Par"idele !oli"ice -ON8-urile & +!iri" de e/!licare a unor ini2ia"i31 4i fa!"e( e3enimen"e( an"re!renoria" !rocese din 3ia2a real1 %.C. Coo!erarea cu ceilal2i 0n re6ol3area unor !ro*leme "eore"ice 4i !rac"ice( 0n cadrul diferi"elor gru!uri C. Par"ici!area la luarea deci6iilor 4i la re6o3area !ro*lemelor comuni"12ii -iden"ificarea -fi4e de lucru unor diferen2e 4i asem1n1ri 0n"re !rinci!alele curen"e religioase ale lumii in"er!re"area rolului anumi"or ins"i"u2ii 4i organi6a2ii sociale 0n lumina unor cul"uri 4i sis"eme socio-!oli"ice diferi"e -analiarea e3olu2iei 0n "im! a ins"i"u2iilor 4i organi6a2iilor sociale -anali6area unor "e/"e s!ecifice Pro*lema "i6area E3aluare sec3en2ia l1 .a.

inamica gru!urilor sociale %.ore: + Nr.n312area !rin desco!eri re . '!licarea cuno4"in2elor s!ecifice 4"iin2elor sociale 0n re6ol3area unor si"ua2ii!ro*lem1( !recum 4i 0n anali6area +!iri" de !osi*ili"12ilor ini2ia"i31 4i !ersonale de an"re!renoria" de63ol"are documen"a re -in"erne"ul indi3idual1 O*ser3are sis"ema"ic1 -reali6area 3ideo!roiec"orul E/!lica2ia unor com!ara2ii -fi4e de lucru 0n"re gru!( Pro*lema"i6area mul2ime 4i echi!1 E3aluare sec3en2ial1 -simularea form1rii unui gru! social -anali6area unor efec"e de gru! . Conţinutur crt i . Com etenţe generale Com etenţe s eci$ice %ctivităţi de învăţare &esurse 'ateriale -manualul %. Com etenţe c!eie "euro ene# Comunicarea 0n lim*1 ma"ern1.C. 5"ili6area unor ins"rumen"e s!ecifice sociologiei !en"ru anali6a 3ie2ii sociale (rocedu rale Con3ersa 2ia Evaluare 1 % Gru uri sociale2 gru uri mici -Fi!uri de gru!uri sociale -.=. &elaţii sociale2 acţiunea socială.Unitatea de învăţare: I1 Structura socială Nr. 'nali6area !rocesului sociali61rii 4i a rolului unor agen2i de sociali6are 9 familia( mass-media( ins"i"u2ii Page 3 of + .emons" ra2ia <rains"orming E/!rimare cul"ural1 '*ili"12i digi"ale %.

ore: Nr. cau6elor desco!erire unui .n312area !rin =.e"erminarea diferi"elor com!or"amen" unor "endin2e de !ro*leme . Manifes"area C.1. 5"ili6area conce!"elor s!ecifice 4"iin2elor sociale !en"ru organi6area demersurilor de cunoa4"ere 4i e/!licare a unor fa!"e( e3enimen"e( !rocese din 3ia2a real1 Com etenţe s eci$ice 1. Conţinuturi crt . Par"ici!area e/!lica"i3e a la luarea !ro*lemelor deci6iilor 4i la sociale re6o3area !ro*lemelor comuni"12ii O*ser3are sis"ema"ic1 E3aluare sec3en2ial1 Page + of + . 'nali6area sociale Pro*lema"i6area unor asu!ra com!or"amen"e indi3i6ilor !rin ra!or"are la 3alori de6ira*ile iden"ificarea .Unitatea de învăţareE (ro4leme sociale Nr.emons"ra2ia social ac"i3 4i e3olu2ie a unor sociale res!onsa*il( !ro*leme sociale <rains"orming adec3a" unei din comuni"a"e lumi 0n (discriminarea( -reali6area schim*are infrac2ionali"a"ea( unor conflic"e sociale !aradigme C.%. 1 5iscriminarea In$racţionalita tea % Con$lictele sociale Coru!2ia +1r1cia ('nali6a s"udiului sociologiei# '*andonul si a*sen"eismul scolar +!iri" de ini2ia"i31 4i an"re!renoria " Com etenţe c!eie "euro ene# Comunicarea 0n lim*1 ma"ern1.%. Iden"ificarea rolului sociologiei 0n anali6a fa!"elor( fenomenelor 4i a !roceselor sociale %ctivităţi de învăţare &esurse 'ateriale (rocedurale Evalua re E/!rimare cul"ural1 '*ili"12i digi"ale -manualul Con3ersa2ia documen"are indi3idual1 -in"erne"ul -anali6area efec"elor !e 3ideo!roiec"orul E/!lica2ia care le au !ro*lemele -fi4e de lucru =. Com etenţe generale 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful