SK Semenggok Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Bahasa Malaysia Nama Kelas Tarikh :……………………………….. :……………………………….. :………………………………..

Latih Tubi Padankan suku kata berikut supaya menjadi perkataan yang bermakna dan tuliskan semula.

1 2 3 4 5 6 7

A I DA NE KA A A

BU TUK YAH DIK BANG KAK NEK