P. 1
varianta_004

varianta_004

|Views: 0|Likes:
Published by Corina Bardacel

More info:

Published by: Corina Bardacel on Oct 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 

 

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
¡

¢

¡

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba scris de limba i literatura român
PROBA A


Varianta 4
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
De câte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte,
Oceanul cel de ghea mi-apare înainte:
Pe bolta alburie o stea nu se arat ,
Departe doar luna cea galben – o pat ;
Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite
O pas re plute te cu aripi ostenite,
Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus
C-un pâlc întreg de pas ri, pierzându-se-n apus.
Arunc pe-a ei urm priviri suferitoare,
Nici r u nu-i pare-acuma, nici bine nu ... ea moare,
Visându-se-ntr-o clip cu anii înapoi.
............................................................
*
Suntem tot mai departe deolalt amândoi,
Din ce în ce mai singur m -ntunec i înghe ,
Când tu te pierzi în zarea eternei dimine i.
(Mihai Eminescu, De câte ori, iubito...)
¤£

¤

¤

¤

¤

¥

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

£

¥

¤

£

¦

*deolalt – form hibrid popular : deodat , împreun
¦

§

§

§

¦

 

1. Motiveaz prezen a aparentului pleonasm „deolalt amândoi”, din textul dat.
2. Eviden iaz un rol al folosirii liniei de pauz în versul „Departe doar luna cea galben – o pat ”.
3. Precizeaz câte un sinonim contextual pentru fiecare dintre cuvintele: ostenite, un pâlc,
pierzându-se, suferitoare.
4. Alc tuie te dou enun uri în care cuvântele apus i pat s aib sens conotativ.
5. Explic semnifica ia a dou figuri de stil diferite din textul dat.
6. Precizeaz dou m rci lexico-gramaticale ale prezen ei eului liric în textul citat.
7. Men ioneaz m sura versurilor i tipul de rim folosit în poezie.
8. Enun dou caracteristici ale poeziei romantice prezente în text.
9. Prezint semnifica ia titlului în rela ie cu textul poeziei citate.
10. Comenteaz , în 6 – 10 rânduri, primele patru versuri din textul dat, prin eviden ierea
rela iei dintre ideea poetic i mijloacele artistice.

4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte

¤

¤

¤

¤

¢

¢

 

¢

¢

¢

¢

¨

 

¡

 

¢

 

¢

¢

¢

¡

¢

¡

¢

¢

 

¢

¢

 

¢

¢

 

¢

 

¢

 

4 puncte

¢

 

¡ ¢

Subiectul al II - lea (20 de puncte)
 

 

Te nume ti George/ Georgiana St nescu i î i petreci vacan a de var împreun cu un grup de
colegi, în tab ra de la Pârâul Rece.
Redacteaz , pe o pagin distinct a foii de examen, o scrisoare de 15 – 20 de rânduri, adresat
prietenei tale din copil rie, Carmina, în care s descrii atmosfera unei zile de tab r . În scrisoare, vei
integra (indiferent de ordine i de forma lor în context) urm toarele cuvinte: divertisment, implicare,
laud , matinal, toleran , rigurozitate. Data redact rii scrisorii este 29.06.2007.
¢

¢

¡

¢

¡

¢

¢

¢

¢ ¢

¢

¢

¢

¡

¢

¨©

¨

Aten ie! În scrisoare, trebuie:
s utilizezi conven iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
s ai con inutul i structura adecvate acestui tip de compunere;
12 puncte
s respec i normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie, a ezarea
în pagin , lizibilitatea.
4 puncte
Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat .
 

¡

 

¢

 

¡

¢

 

¡

¢

-

¢

¢

¡

 

¢

¢

¢

¢

¢

1
Proba scris de limba i literatura român

Varianta 4

¢

¡

¢

abilit i de analiz i de argumentare – 3 puncte. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. originali. Via a lor sufleteasc trebuie s fie complex tocmai ca s fie posibil acest conflict. Pentru con inutul eseului. lizibilitatea – 1 punct). a c ror via se degaj clar de mediu cu care intr în conflict. eseul trebuie s aib minimum dou pagini. Romanul e legat de apari ia con tiin ei.    Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare ¡ ¢ ¡ Subiectul al III . punctua ia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem . vei primi 16 puncte. argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i concluzia/ sinteza. De ce nu avem roman) ¢ £   £ ¢ ¤ £ ¥ ¤ ¤ ¤ ¤£ ¤ ¤ ¤ £ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¥ ¤ £ ¥ £ Not ! În elaborarea textului. despre evolu ia personajului principal ilustrat într-un roman de tip subiectiv studiat. vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza. ¡ £ ¥ ¤ ¢ £¤ ¤ ¥ £ 2 Proba scris de limba i literatura român Varianta 4 ¢ ¡ ¢ . utilizarea limbii literare – 3 puncte. a ezarea în pagin .lea (30 de puncte) Scrie un eseu argumentativ. adic s apar în con tiin a lor problema care-i tortureaz i-i îndep rteaz de felul cum concep via a semenii lor.Romanul e povestea unor oameni caracteristici. iar pentru redactarea lui. de 2 – 3 pagini. În vederea acord rii punctajului pentru redactare..’’ (Mihai Ralea. pornind de la ideile exprimate în urm toarea afirma ie: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->