GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

Disediakan oleh:
Noor Aziela Binti Alias Norhanani Binti Mohd Yusoff Norfarhana Binti Zamani Nurul Nazirah Binti Mohd Noor Shahida Binti Abdul Razak Zur Akira Binti Haron

SOALAN: 1)Apakah yang dimaksudkan dengan globalisasi dalam pendidikan? Globalisasi menuntut semua negara dan penduduk berada pada landasan yang sama tanpa mengira bangsa. bagaimana anda menangani cabaran-cabaran globalisasi dalam arus pendidikan masa kini? . warna kulit. Sebagai seorang guru. status dan latar belakang dan sebagainya untuk bersaing secara adil dalam apa jua bidang. agama.

 Guru haruslah sentiasa berusaha meningkatkan taraf professional melalui latihan dalam perkhidmatan. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Strategi dan kaedah mengajar yang digunakan adalah sesuai dan cerdas diberikan aktiviti pengayaan.kaedah pengajaran dan pendidikan terkini. membuat refleksi kendiri. manakala murid-murid yang lambat dibimbing dengan aktiviti pemulihan. Berusaha mengaplikasi kaedah.   . memupuk budaya ilmu. perlaksanaan penyelidikan tindakan secara kolaborasi.

penyelia. pelaksana. pengurus. Para pendidik juga mesti sedar bahawa profesion mereka bukan sahaja mengajar tetapi terlibat sebagai pentadbir. penilai. pengawal dan sebagainya. Para guru perlu melaksanakan tanggungjawab terhadap terhadap pelajar dan tanggungjawab terhadap ibu bapa Seterusnya tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti mengelak dari menyebar perkara negatif. Seorang guru perlulah berpengetahuan. berdaya fikir dan berakhlak. menghormati masyarakat setempat serta menggalakkan kerjasama dan persefahaman. Dan akhirnya tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion seperti mengelak dari membuat kenyataan negatif. tidak melibat diri dalam kegiatan yang menjejaskan kepercayaan masyarakat serta membantu rakan sejawat.   . perancang.

Guru perlu menyambut baik dengan mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berwajib agar dapat mempertingkatkan keupayaan.menyelesai masalah serta berfikiran kritis dan kreatif.  Profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak yang terpuji.   . ketahanan dan prestasi bagi mendepani cabaran yang semakin kompleks ini. Dengan ini suatu anjakan paradigma dapat dilakukan oleh para pendidik. Para guru mesti bersikap proaktif dan terangsang dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Guru juga mestilah berupaya membuat keputusan.

TERIMA KASIH .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful